UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
ZUHAL ÖZÇETİN

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ YAPI BİLGİSİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  2001 - 2006

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YOZGAT MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK PR.
 • Yüksek Lisans

  2008 - 2011

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK (YL) (TEZLİ)
  Konservatuvar binalarının gürültü kontrolü açısından analizi ve bir örnek çalışma: Ankara Musiki Muallim Mektebi Mamak Belediyesi konservatuvar binası
 • Doktora

  2012 - 2016

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK (DR)
  Celal Bayar Bulvarı üzerinde trafik kaynaklı gürültünün analizi ve çevresel etkilerinin araştırılması üzerine bir yöntem önerisi
 • ÜDS - İngilizce

  2010 - 2010-ÜDS Sonbahar Dönemi Sonuçları

  İngilizce - 70.000
 • KPDS - İngilizce

  2010 -

  İngilizce - 61
 • Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı
  Mimarlık

 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2023 -

  - MİMARLIK BÖLÜMÜ - YAPI BİLGİSİ ANABİLİM DALI
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2020 - 2023

  - MİMARLIK BÖLÜMÜ - YAPI BİLGİSİ ANABİLİM DALI
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - SİİRT ÜNİVERSİTESİ

  2017 - 2020

  - MİMARLIK BÖLÜMÜ - YAPI BİLGİSİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - BOZOK ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2017

  - MİMARLIK BÖLÜMÜ - YAPI BİLGİSİ ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı

  2023 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fakülte Kurulu Üyeliği

  2023 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2022 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2020 -

 • SİİRT ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2019 - 2019

 • SİİRT ÜNİVERSİTESİ Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

  2017 - 2020

 • SİİRT ÜNİVERSİTESİ Fakülte Kurulu Üyeliği

  2017 - 2020

 • SİİRT ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2017 - 2020

 • 2022

  Yüksek Lisans - İDRİS YALÇIN
  Ses yutucu gereçlerin bina ve kent tasarımında kullanılması
  Siirt Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2022

  Yüksek Lisans - MEHMET SALİH AYDIN
  Kentsel tasarım kapsamında gürültü kontrolünün Mardin örneğinde incelenmesi
  Siirt Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2022

  Yüksek Lisans - FATMA DERYA BOYRAZ
  Kentsel tasarımda yer alan bina cephelerinde ses yalıtımı: Gaziantep Akkent Kongre Merkezi'nin cephe incelemesi
  Siirt Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2022

  Doktora - METİN AY
  Taşınmaz Kültür Varlıkları İle Korunma Alanlarının Kentsel Doku ve Sokak Silueti Üzerine Etkilerinin Analizine Yönelik Bir Yöntem Önerisi
  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Şehircilik Projesi-2 - Lisans, 2023-2024
 • Güneş Enerjisi ve Uygulamaları - Lisans, 2023-2024
 • Bitirme Ödevi - Lisans, 2023-2024
 • Çizim Teknikleri - Lisans, 2023-2024
 • Güneş Enerjisi ve Uygulamaları - Lisans, 2022-2023
 • Bitirme Ödevi - Lisans, 2022-2023
 • Çizim Teknikleri - Lisans, 2022-2023
 • Şehircilik Projesi 1 - Lisans, 2021-2022
 • Bitirme Ödevi - Lisans, 2021-2022
 • Çizim Teknikleri - Lisans, 2021-2022
 • Kent ve Yapı Akustiğinde Gürültü - Lisans, 2021-2022
 • Güneş Enerjisi ve Uygulamaları - Lisans, 2021-2022
 • Bitirme Ödevi - Lisans, 2020-2021
 • Güneş Enerjisi ve Uygulamaları - Lisans, 2020-2021
 • Çizim Teknikleri - Lisans, 2020-2021
 • Kent ve Yapı Akustiğinde Gürültü - Lisans, 2020-2021
 • Şehircilik Projesi 2 - Lisans, 2020-2021
 • Şehircilik Projesi 1 - Lisans, 2020-2021
 • Stüdyo-4 - Lisans, 2019-2020
 • Stüdyo-5 - Lisans, 2019-2020
 • Yapı Projesi - Lisans, 2019-2020
 • Ses Yalıtımı ve Gürültü Kontrolü - Lisans, 2019-2020
 • Kent ve Yapı Akustiğinde Gürültü Denetimi - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Değişim İçin Tasarım - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Kentsel Tasarım Projesi-II - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Kentsel Tasarım Projesi-1 - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Güneş Işınımı ve Mekan Biçimlenmesi - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Stüdyo-6 - Lisans, 2019-2020
 • Stüdyo-3 - Lisans, 2019-2020
 • Güneş Işınımı ve Mekan Biçimlenmesi - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Kentsel Tasarım Projesi-1 - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Ses Yalıtımı ve Gürültü Kontrolü - Lisans, 2018-2019
 • Stüdyo-2 - Lisans, 2018-2019
 • Stüdyo-3 - Lisans, 2018-2019
 • Yapı Bilgisi-1 - Lisans, 2018-2019
 • Fiziksel Engelliler için Çevre ve Mekan - Lisans, 2018-2019
 • Stüdyo 1 - Lisans, 2018-2019
 • Ar-Ge Metodolojisi - Lisans, 2017-2018
 • Stüdyo-2 - Lisans, 2017-2018
 • Tasarım Yöntemleri - Lisans, 2017-2018
 • Stüdyo 1 - Lisans, 2017-2018
 • Uluslararası Hakemli 2021, ÖZÇETİN ZUHAL,DEMİREL FÜSUN, Ankara Celal Bayar Bulvarı’nın karayolu gürültüsü açısından eski ve yeni düzenlemesinin karşılaştırılması, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University
 • Uluslararası Hakemli 2021, ÖZÇETİN ZUHAL, ERGEN YAŞAR BAHRİ, ERGEN MUSTAFA, Reflection of Noise Effects on the Form of Urban Settlement in Airport Case, Social Sciences Studies Journal
 • Uluslararası Hakemli 2021, ERGEN YAŞAR BAHRİ, ERGEN MUSTAFA, ÖZÇETİN ZUHAL, Factors Affecting Urban Quality of Life in Urban Spaces, International Social Sciences Studies Journal
 • Uluslararası Hakemli 2020, ÖZÇETİN ZUHAL, Gürültü Farkındalığında Mimarlık Öğrencileri Üzerinden Bir Araştırma, Euroasıa Journal Of Mathematıcs - Engıneerıng Natural Medıcal Scıences
 • Uluslararası Hakemli 2020, ÖZÇETİN ZUHAL, An Example of Sound Insulation Analysis in Building Elements with Different Materials on the Interior Surface, International Journal of Scientific and Technological Research
 • Uluslararası Hakemli 2020, ÖZÇETİN ZUHAL,GÖRKEM MERVE, An Example of Comparison of Internal Surface Materials for Room Acoustics in Conference Hall, International Journal of Scientific and Technological Research
 • Uluslararası Hakemli 2020, ÖZÇETİN ZUHAL,GÖRKEM MERVE,DEMİREL FÜSUN, Investigation of the Barrier Effectiveness in Open-Planned Offıces: A Sample Analysis, International Journal of Scientific and Technological Research
 • Uluslararası Hakemli 2018, DEMİREL FÜSUN,GÖRKEM MERVE,ÖZÇETİN ZUHAL, Noise Control and Vibration Insulation Study for an International Airport Building Generator Room, International Journal of Scientific and Technological Research
 • Uluslararası Hakemli 2018, DEMİREL FÜSUN,ÖZÇETİN ZUHAL,EMİNEL MEHMET, Kongre ve Kültür Merkezi Örneğinde Çok Amaçlı Salon Akustiği İncelemesi, Social Science Development Journal
 • Uluslararası Hakemli 2018, DEMİREL FÜSUN,ÖZÇETİN ZUHAL, Noise Mapping of Celal Bayar Boulevard and the Noise Exposure Analysis of Highway Noise Specifically for Educational and Health Buildings, International Refereed Journal Of Architecture and Design
 • Uluslararası Hakemli 2018, DEMİREL FÜSUN,ÖZÇETİN ZUHAL,ARSLAN SÜMEYRA,GÖRKEM MERVE,İLİSULU SEBAHAT GÜL, Ankara’da Bir Entegre Sağlık Kampüsü Hasta Yatak Odalarının Akustik Performans Değerlendirmesi, EJONS International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2018, DEMİREL FÜSUN,İLİSULU SEBAHAT GÜL,ÖZÇETİN ZUHAL, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hizmet Binası Konferans Salonuna Yönelik Akustik Performans Çalışması, Journal of Polytechnic
 • Uluslararası Hakemli 2018, ÖZÇETİN ZUHAL,DEMİREL FÜSUN,EMİNEL MEHMET, Eğitim Yapıları Özelinde Akustik Konfora Yönelik Uygulama Örneği, Social Science Development Journal
 • Uluslararası Hakemli 2017, DEMİREL FÜSUN,GÖRKEM MERVE,TÜRKMEN RIZA,ÖZÇETİN ZUHAL, An Acoustical Evaluation of the Ankara University Medical School Faculty Members’ Dining Hall, International Journal of Scientific and Technological Research
 • Uluslararası Hakemli 2014, DEMİREL FÜSUN,ÖZÇETİN ZUHAL, Ankara Musiki Muallim Mektebi Mamak Municipality Conservatory Building And Noise Control Analysis, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University
 • Ulusal Hakemli 2012, ÖZÇETİN ZUHAL,DEMİREL FÜSUN, Gürültü Kontrolüne Yönelik Mevzuatların Konservatuvar Binaları Açısından İncelenmesi, BEYKENT UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND ENGINEERING
 • Uluslararası Hakemli 2011, DİKMEN ÇİĞDEM BELGİN,ÖZÇETİN ZUHAL,ARSLAN SÜMEYRA, MEB Eğitim Yapıları Tasarım Ölçütleri Kapsamında Eskişehir TED Koleji Yerleşkesinin Değerlendirilmesi, e-Journal of New World Sciences Academy
 • Uluslararası Hakemli 2011, ÖZÇETİN ZUHAL, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Binası İyileştirme Projesinin İşlevsel ve Estetik Açıdan İrdelenmesi, e-Journal of New World Sciences Academy
 • 28.05.2015, Uluslararası, 2. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu, ÖZÇETİN ZUHAL,DEMİREL FÜSUN,PEKTAŞ SÜMEYRA,EMİNEL MEHMET, Eğitim Yapılarında Sürdürülebilir Malzeme ve Akustik Konfor Koşullarının Sağlanmasına Yönelik Bir Çalışma, Tam metin bildiri
 • 28.03.2013, Uluslararası, 25. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi, DİKMEN ÇİĞDEM BELGİN,YURDUGÜZEL OLCAY TÜRKAN,ÖZÇETİN ZUHAL, Toki Konutlarının Kent Kimliğine Etkileri: Yozgat, Tam metin bildiri
 • 27.09.2013, Ulusal, 19. Ulusal Ergonomi Kongresi, ÖZÇETİN ZUHAL,EMİNEL MEHMET, Engelli, Yaşlı ve Çocuk Kullanıcıların Kentsel Alanlara Erişiminde Ergonominin Rolü ve Önemi, Tam metin bildiri
 • 24.12.2018, Uluslararası, Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Kongresi, ÖZÇETİN ZUHAL,EMİNEL MEHMET, Fiziksel Engel mi? Şehirsel Engelli mi? Siirt Örneği, Tam metin bildiri
 • 21.11.2022, Uluslararası, III. INTERNATIONAL URBAN RESEARCH CONGRESS (UKASS -2022), ÖZÇETİN ZUHAL, Uşak Review in the Noise and Urban Paradigm, Özet bildiri
 • 19.10.2017, Uluslararası, 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), ÖZÇETİN ZUHAL,DEMİREL FÜSUN, Karayolu Trafik Gürültüsüne Yönelik Literatür Araştırması, Tam metin bildiri
 • 19.10.2017, Uluslararası, 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), ÖZÇETİN ZUHAL,DEMİREL FÜSUN,İLİSULU SEBAHAT GÜL,GÖRKEM MERVE, Mimari Tasarım Stüdyolarında Akustik Konfor Koşullarına Yönelik Simülasyon Çalışması, 8th International Advanced Technologies Symposium, Tam metin bildiri
 • 17.10.2019, Ulusal, 13. Ulusal Akustik Kongresi ve Sergisi, MERAL SELCEN SELVA,DEMİREL FÜSUN,ÖZÇETİN ZUHAL,GÖRKEM Merve,SEVEN YUSUF, Çok Amaçlı Kullanım Kapsamında Bir Spor Salonunun Akustik Değerlendirmesi, Tam metin bildiri
 • 17.10.2019, Ulusal, 13. Ulusal Akustik Kongresi, DEMİREL FÜSUN,GÖRKEM MERVE,ÖZÇETİN ZUHAL, Açık Planlı Ofislerde Engel Etkinliğinin Araştırılması: Bir Örnek İnceleme, Tam metin bildiri
 • 14.09.2017, Ulusal, 12. Ulusal Akustik Kongresi ve Sergisi, GÖRKEM MERVE,DEMİREL FÜSUN,ÖZÇETİN ZUHAL, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Binası Televizyon Stüdyosunun Mimari Akustik Açıdan Değerlendirilmesi, Tam metin bildiri
 • 14.09.2017, Ulusal, 12. Ulusal Akustik Kongresi ve Sergisi, SEVEN Yusuf,DEMİREL FÜSUN,ÖZÇETİN ZUHAL,İLİSULU SEBAHAT GÜL,MERAL Selcen Seval, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Merkezleri Çok Amaçlı Salonlarının Akustik Konfor Koşullarının Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma, Tam metin bildiri
 • 13.11.2007, Ulusal, 12. Beton Prefabrikasyon Sempozyumu, EKİNCİ CEVDET EMİN,EMİNEL MEHMET,ÖZÇETİN ZUHAL, Prefabrikasyonda Doğrular - Yanlışlar, Tam metin bildiri
 • 13.11.2007, Ulusal, 12. Beton Prefabrikasyon Sempozyumu, EKİNCİ CEVDET EMİN,EMİNEL MEHMET,ÖZÇETİN ZUHAL, Prefabrikasyonun mimarlik eğitimindeki yeri ve önemi, Tam metin bildiri
 • 11.12.2023, Uluslararası, III. INTERNATIONAL ARCHITECTURE SYMPOSIUM, Binici Aysu Eda, ALPTEKİN ORKUN, ÖZÇETİN ZUHAL, The Development Process of Sound and Noise in Legislation From the Past to the Future, Özet bildiri
 • 11.09.2023, Uluslararası, 10th Convention of the European Acoustics Association, ŞAHER KONCA, Sezgin Hakika, ŞENTOP DÜMEN AYÇA, NAS BUDAYAN DERYA SEZİN, KULAK SEDA, ÖZÇETİN ZUHAL, Experiences From IYS 2020, Public Engagement and Awareness Activities in Türkiye, Tam metin bildiri
 • 07.10.2021, Ulusal, 14. Ulusal Akustik Kongresi ve Sergisi, ÖZÇETİN ZUHAL, GÖRKEM MERVE, İLİSULU SEBAHAT GÜL, DEMİREL FÜSUN, Kampüs Yapıları İçerisinde Konferans Salonlarının Akustik Performans Değerlendirmeleri, Tam metin bildiri
 • 05.10.2022, Uluslararası, BORON 2022, ÖZÇETİN ZUHAL, Bor Mineralinin Yapı Malzemeleri Özelinde Ses Yalıtım Performansının İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 05.07.2018, Uluslararası, II.International Scientific And Vocational Studies Congress, ÖZÇETİN ZUHAL,DEMİREL FÜSUN, Celal Bayar Bulvarı Üzerinde Yer Alan Karayolu Gürültüsünün İncelenmesi ve Bir Örnek Çalışma, Tam metin bildiri
 • 05.05.2023, Uluslararası, 8th INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES, ÖZÇETİN ZUHAL, TUNÇ Ertuğrul, Overview of Parking Problems in Cities by Sample, Özet bildiri
 • 05.04.2012, Uluslararası, 24. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi, DİKMEN ÇİĞDEM BELGİN,ÖZÇETİN ZUHAL, Yozgat’ta Bir Kentsel Dönüşüm Öyküsü: Panorama Evleri, Tam metin bildiri
 • 04.06.2015, Ulusal, 2. Ulusal Yapı Kongresi, ÖZÇETİN ZUHAL,PEKTAŞ SÜMEYRA,EMİNEL MEHMET,İLİSULU SEBAHAT GÜL, Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Camii ve Külliyesi nin Akustik Performansının Değerlendirmesi, Tam metin bildiri
 • 03.04.2014, Uluslararası, 26. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi, ÖZÇETİN ZUHAL, Engellilerin Toplumsal Yaşama Katılımı: Engelsiz Yozgat Projesi, Tam metin bildiri
 • 01.07.2016, Uluslararası, 23. International Congress On Sound Vibration, DEMİREL FÜSUN,İLİSULU SEBAHAT GÜL,ÖZÇETİN ZUHAL,ARSLAN SÜMEYRA,SEVEN Yusuf,UYSAL ESRA, The Evaluation Of Acoustical Performance Of The Ahi Şerafettin ( Aslanhane ) Hermitage And Mosque, Tam metin bildiri
 • 01.06.2023, Uluslararası, I-Rec Conference 2023: Tensions Between Tradition and Innovation in Disaster Risk Reduction, Climate Action, and Reconstruction, KALKAN MELİKE, ÖZÇETİN ZUHAL, DOĞAN MUHAMMED CEMİL, AY METİN, What do we Learn From the Earthquake of February 6, 2023 in Türkiye?: Fieldwork in the Emergency Assembly Areas, Özet bildiri
 • Uluslararası 2023, Bilimsel Kitap, ÖZÇETİN ZUHAL, Mimarlıkta Paralel ve Konik Perspektif Çizim Kuralları ile Örnekler-2 Cilt 2, 2023, Duvar Yayınları, 978-625-6643-18-5
 • Uluslararası 2023, Bilimsel Kitap, ÖZÇETİN ZUHAL, Kentleşme ve Kentsel Alan Sorunları, 2023, İksad Yayınevi, 978-625-367-446-5
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, ÖZÇETİN ZUHAL, ŞENTOP DÜMEN AYÇA, Akustik Terimler Sözlüğü - İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce, 2022, Hiper Yayınevi, 9786258410846
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, ÖZÇETİN ZUHAL, Markalaşma Vizyonuyla Uşak Kenti, 2022, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., 978-625-433-372-9
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, ÖZÇETİN ZUHAL, Mimarlıkta Paralel ve Konik Perspektif Çizim Kuralları ile Örnekler, 2021, Duvar Yayınları, 978-625-7502-33-7
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, ÖZÇETİN ZUHAL, Mimarlıkta Teknik Resim ve Tasarı Geometri Temel Kavramları, 2021, Duvar Kitabevi, 978-625-7680-33-2
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, ÖZÇETİN ZUHAL, Çevreye düşman mıyız? Çevreye duyarlı mıyız?, 2020, İksad Yayınevi, 978-625-7914-30-7
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, ÖZÇETİN ZUHAL,EMİNEL MEHMET, Kentsel Araştırmalar-2, 2019, Gece Kitaplığı, 978-625-7002-25-7
 • Proje ve Tasarım Sergisi

  07.11.2022 - 09.11.2022

  Düzenleyenler : Zuhal Özçetin, Münevver Özge Balta, Ayça Arslan
  Uşak
 • Yönetmelikler Çerçevesinde Yapı Akustiğinin Bir Örnek Aracılığı İle İrdelenmesi

  01.10.2010 - 31.12.2011

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yardımcı Personel
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 12000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hizmet Binası Konferans Salonu Ait Akustik Rapor

  09.06.2014 - 30.06.2014

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  Diğer (Ulusal) - Tamamlandı
 • Gana Kotoka Yeni Havalimanı Teknik Mahaller Akustik Danışmanlığı

  18.09.2017 - 25.09.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  Özel Kuruluşlar - Tamamlandı
 • Ankara Etlik Entegre Sağlık Kampüsü Projesi, Kule Binaları Akut Kat Hasta Yatak Odaları Akustik Mock-Up,

  12.10.2017 - 19.10.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  Özel Kuruluşlar - Tamamlandı
 • 6 Şubat 2023 Depremleri Sonrası Malatya Kenti Acil Toplanma Alanlarının Yeterliklerinin İncelenmesi

  14.02.2023 - 18.02.2023

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 21.030 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  -Tübitak 1002 - Tamamlandı
 • Havelsan Ana Hizmet Binası Çok Maksatlı Salon, Açık Planlı Ofisler ve Yemekhane Akustik Danışmanlığı,

  24.10.2018 - 02.11.2018

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı : 2
  Özel Kuruluşlar - Tamamlandı
 • Engelsiz Yozgat

  01.05.2012 - 01.08.2012

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSLARARASI
  Projenin Bütçesi : 4120 EURO
  Proje Teşvik Puanı :
  Avrupa Birliği - Tamamlandı
 • Bitlis Eren Üniversitesi YO-MYO Kompleksi Konferans Salonu İçin Ses Yalıtımı ve Hacim Akustiği Raporu

  01.06.2019 - 01.07.2019

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Danışman
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  Diğer (Ulusal) - Tamamlandı