UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
ZUHAL ÖNEZ ÇETİN

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ YEREL YÖNETİMLER ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1999 - 2003

  ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2004 - 2006

  ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)
  Local Agenda 21 and participation to local administration: A case study in Denizli
 • Doktora

  2006 - 2012

  ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KENTSEL POLİTİKA PLANLAMASI VE YEREL YÖNETİMLER (DR)
  A critical evaluation of local poverty alleviation policies: The case of three provinces in Turkey
 • KPDS - İngilizce

  2009 - Güz

  İngilizce - 82
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Kamu Yönetimi

 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2013 -

  - KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ - YEREL YÖNETİMLER ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2012

  - SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ - YÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Erasmus Koordinatörü

  2015 - 2016

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Farabi Koordinatörü

  2015 - 2016

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü

  2015 - 2016

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkan Yardımcısı

  2015 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2013 -

 • 2019

  Yüksek Lisans - DİLARA YEŞİLDAĞ
  Türkiye'de büyükşehir belediyelerinin kentsel yoksullukla mücadelede rolü: Eskişehir ili örneği
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - MUSTAFA DİNÇ
  Etik kavramının Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde Türk kamu yönetimine yansımaları
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - ÜMRAN ÜNVER
  Yerel yönetimlerin sosyal yardım ve sosyal hizmet uygulamaları Uşak Belediyesi örneği
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - KÜBRA KİBAR
  Nevşehir ve Niğde belediyeleri örneğinde kentsel yaşam kalitesi: Emek ve Selçuk mahalleleri örneği
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Kamu Personel Yönetimi - Lisans, 2016-2017
 • Uzmanlık Alan Dersi - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • YEREL YÖNETİMLERİN GELİŞİMİ VE SORUNLARI - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • İLERİ YEREL YÖNETİM UYGULAMALARI-I - Lisans, 2016-2017
 • YEREL YÖNETİM UYGULAMALARI-I - Lisans, 2016-2017
 • MESLEKİ YABANCI DİL-III - Lisans, 2016-2017
 • MESLEKİ YABANCI DİL-I - Lisans, 2016-2017
 • YEREL YÖNETİMLER-I - Lisans, 2016-2017
 • TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • TEZ ÇALIŞMASI - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • UZMANLIK ALAN DERSİ - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • AB VE YEREL YÖNETİM - Lisans, 2015-2016
 • MESLEKİ UYGULAMALAR-II - Lisans, 2015-2016
 • MESLEKİ UYGULAMALAR-I - Lisans, 2015-2016
 • İLERİ YÖNETİM BİLİMLERİ UYGULAMALARI - Lisans, 2015-2016
 • YÖNETİM BİLİMLERİ UYGULAMALARI-I - Lisans, 2015-2016
 • MESLEKİ YABANCI DİL-III - Lisans, 2015-2016
 • MESLEKİ YABANCI DİL-I - Lisans, 2015-2016
 • YEREL YÖNETİMLER-I - Lisans, 2015-2016
 • TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA KAMU YÖNETİMİ - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • YEREL YÖNETİMLERİN GELİŞİMİ VE SORUNLARI - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • YEREL YÖNETİMLERDE SİYASET - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • İLERİ YEREL YÖNETİM UYGULAMALARI-II - Lisans, 2015-2016
 • YEREL YÖNETİM UYGULAMALARI-II - Lisans, 2015-2016
 • MESLEKİ YABANCI DİL-IV - Lisans, 2015-2016
 • MESLEKİ YABANCI DİL-II - Lisans, 2015-2016
 • YEREL YÖNETİMLER-II - Lisans, 2015-2016
 • KAMU YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI - Lisans, 2014-2015
 • ÇEVRE POLİTİKALARI - Lisans, 2014-2015
 • KENTLEŞME POLİTİKASI - Lisans, 2014-2015
 • MESLEKİ YABANCI DİL-II - Lisans, 2014-2015
 • MESLEKİ UYGULAMALAR-I - Lisans, 2014-2015
 • YÖNETİM BİLİMLERİ UYGULAMALARI-I - Lisans, 2014-2015
 • AB VE YEREL YÖNETİMLER - Lisans, 2014-2015
 • SİYASAL SİSTEMLER - Lisans, 2014-2015
 • YEREL YÖNETİMLER-I - Lisans, 2014-2015
 • YEREL YÖNETİMLERİN GELİŞİMİ VE SORUNLARI - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA KAMU YÖNETİMİ - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • YEREL YÖNETİMLERDE SİYASET - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • MESLEKİ UYGULAMALAR-II - Lisans, 2014-2015
 • KAMU PERSONEL YÖNETİMİ - Lisans, 2014-2015
 • YEREL YÖNETİMLER-II - Lisans, 2014-2015
 • YÖNETİM BİLİMİ - Lisans, 2014-2015
 • SEMİNER - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • SİYASET TEORİSİ - Lisans, 2013-2014
 • SİYASİ TARİH - Lisans, 2013-2014
 • MESLEKİ DEONTOLOJİ-II - Lisans, 2012-2013
 • MESLEKİ UYGULAMALAR-II - Lisans, 2012-2013
 • BÜTÜNLEŞME HAREKETLERİ - Lisans, 2012-2013
 • KAMU PERSONEL YÖNETİMİ - Lisans, 2012-2013
 • Uluslararası Hakemli 2017, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL,YILMAZ NESLİHAN, The Effect of The Law No. 6360 on The Financial System of Metropolitan Municipalities: The Case of TR62 Cities, ECOFORUM
 • Uluslararası Hakemli 2017, YILMAZ NESLİHAN,ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, Local Autonomy Law Effects on Administrative and Financial Structure of Local Governments in Japan, ECOFORUM
 • Ulusal Hakemli 2017, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, Kent Teorisinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimine Dair Bir İnceleme, atatürk üniversitesi iktisadi ve idari bilimler dergisi
 • Ulusal Hakemli 2016, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, JAPONYA YEREL YÖNETİM SİSTEMİNDE YERELLEŞME REFORM SÜRECİ, The Journal of Academic Social Science Studies
 • Ulusal Hakemli 2016, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, Polonya da Yerel Yönetim Sistemi, The Journal of Academic Social Science Studies
 • Ulusal Hakemli 2016, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL,YILMAZ NESLİHAN, JAPONYA DA YEREL YÖNETİMLERİN İDARİ VE MALİ YAPISIÜZERİNE BİR İNCELEME, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, A Historical Analysis of Poverty Alleviation and theChanging Role of Local Governments in that Process, Mediterranean Journal of Social Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2016, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, The Strengths And The Weaknesses Of TheAdministrative Reform Efforts In Turkey, European Scientific Journal
 • Uluslararası Hakemli 2015, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, The Transformation of Special Provincial Administration System in Turkey, Mediterranean Journal of Social Sciences (MCSER Publishing, Rome-Italy),
 • Uluslararası Hakemli 2015, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, An Evaluation of the Administrative Reform Efforts in Turkey, Mediterranean Journal of Social Sciences (MCSER Publishing, Rome-Italy)
 • Uluslararası Hakemli 2015, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, The Reflections of New Public Management on Local Government Laws in Turkey, Mediterranean Journal of Social Sciences (MCSER Publishing, Rome-Italy)
 • Ulusal Hakemli 2015, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, The Critical Analysis of Transformation of Turkish Metropolitan Municipality System, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (YEAD)
 • Ulusal Hakemli 2015, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, Türkiye de İl Özel İdaresi Sisteminin Dönüşümü ve 6360 Sayılı Kanunun Dönüşüme Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2014, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, THE END OF LOCAL AGENDA 21 AND ITS TRANSITION TO THE CITYCOUNCILS IN TURKEY, International Journal of Scientific Research and Innovative Technology
 • Uluslararası Hakemli 2014, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, THE SOCIAL DEMOCRATIC MUNICIPALISM IN TURKEY THE METROPOLITAN MUNICIPAL CASE OF ANKARA, International Journal of Liberal Arts and Social Science
 • Ulusal Hakemli 2012, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, YOKSULLUĞU AZALTMADA YENİ BİR YAKLAŞIM YOKSUL YANLI TURİZM, Pamukkale ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2012, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL,ÖZGÜR HÜSEYİN, A CRITICAL THEORETICAL EVALUATION ON PRO POOR TOURISM AND POVERTY ALLEAVIATION, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2012, ÖZGÜR HÜSEYİN,ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, Küresel ve Ulusal Boyutları BulunanKentsel Yoksulluğu Azaltmada YerelYönetimler Çare Olabilir mi Türkiye dekiDüzenlemeler Dinamikler ve Değişkenler, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2008, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, Özel Çevre Koruma Bölgeleri Yönetim Sorunları Kapsamında Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi, SBE Akademik İncelemeler Dergisi
 • 27.10.2016, Uluslararası, 3. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi-IKSAD, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, SOSYAL DEMOKRAT BELEDİYECİLİK AKIMI 1973 1977 AHMET İSVAN DÖNEMİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ, Tam metin bildiri
 • 27.05.2016, Uluslararası, 4th ANNUAL INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY CONFERENCE, AIIC 2016, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, The Strengths And The Weaknesses Of The Administrative Reform Efforts In Turkey, Tam metin bildiri
 • 25.04.2019, Uluslararası, INGLOBE, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, EUROCITIES NETWORK MEMBERSHIP OF LOCAL GOVERNMENTS IN TURKEY, Tam metin bildiri
 • 22.11.2018, Uluslararası, Innovation and Global Issues, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, SMART CITY APPLICATIONS AT THE LOCAL GOVERNMENT STRUCTURE IN TURKEY: THE CASE OF BURSA METROPOLITAN MUNICIPALITY, Tam metin bildiri
 • 22.09.2016, Uluslararası, 1st InternationalConference on Scientific Cooperation for theFuture in the Social Sciences, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL,YILMAZ NESLİHAN,ELDEM HULUSİ, The Effect of the Law No 6360 on the Financial System of MetropolitanMunicipalities The Case of TR62 Cities, Tam metin bildiri
 • 22.09.2016, Uluslararası, 1st InternationalConference on Scientific Cooperation for theFuture in the Social Sciences, YILMAZ NESLİHAN,ÖNEZ ÇETİN ZUHAL,HAYRULLAHOĞLU BETÜL, Local Autonomy Law Effects on Administrative and FinancialStructure of Local Governments in Japan, Tam metin bildiri
 • 20.04.2019, Uluslararası, UYSAD, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, CHILD-FRIENDLY CITIES: A LOCAL GOVERNMENT INITIATIVE DEDICATED ITSELF TO THE IMPLEMENTATION OF THE RIGHTS OF CHILDREN, Tam metin bildiri
 • 19.04.2019, Uluslararası, International Science and Academic Congress, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, The Impacts of Bank of Provinces Transition To Ilbank Inc. on Local Governments in Turkey, Tam metin bildiri
 • 11.10.2018, Uluslararası, 6 SCF International Conference on Economic andSocial Impacts of Globalization andLiberalization, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL,ALİMANOĞLU YEMİŞCİ DERYA, The Social Policy Applications Of Local Governments Towards The Disabled:The Case Of Eskisehir Metropolitan Municipality, Tam metin bildiri
 • 11.10.2018, Uluslararası, 6 SCF International Conference on Economic andSocial Impacts of Globalization andLiberalization, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, A LITERATURE REVIEW ON GLOBAL (WORLD) CITY IN THE FRAMEWORK OF THE NEW URBAN CONTEXT:, Tam metin bildiri
 • 11.04.2019, Uluslararası, SCF, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, The Role of Local Governments at Struggling Environmental Problems in Turkey, Tam metin bildiri
 • 09.10.2016, Uluslararası, GLOBAL ACADEMIC INSTITUTE-2016 ISTANBUL INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, Law No 6360 on the Establishment of Fourteen Metropolitan Municipalities and Twenty Seven Districts and Amendments at Certain Law and Decree Laws and Its Effect on Turkish Metropolitan Municipality System, Tam metin bildiri
 • 08.11.2018, Uluslararası, International Science and Academic Congress 2018, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, KENTGES AS A STEP TOWARDS SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN TURKEY, Tam metin bildiri
 • 06.09.2017, Uluslararası, International Conference on scientififc cooperation for the future in economics and administrative sciences, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL,TOSUN MUSTAFA, A Critical Review of the Task Allocation between Central Government and Local Governments in Turkey, Özet bildiri
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, Current Issues in ServicesManagement, 2019, PETER LANG, 978-3-631-80385-1
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, Current Issues in Economy and Management: Multidisciplinary Perspective, 2019, Peter Lang, 978-3-631-80554-1
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, Recent Discussions in Social Sciences, 2018, IKSAD, -
 • Uluslararası 2014, Bilimsel Kitap, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, THE CRITICAL EVALUATION OF CITY COUNCILS IN TURKEY, 2014, LAMBERT ACADEMIC PUBLISHING,
 • Uluslararası 2013, Bilimsel Kitap, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, THE SOCIAL MUNICIPALISM THE CASE OF TURKEY, 2013, LAMBERT ACADEMIC PUBLISHING,
 • Ulusal 2005, Bilimsel Kitap, TORLAK SÜLÜN EVİNÇ,ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar I, 2005, Nobel,
Uşak Üniversitesi sosyal bilimler dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
International Journal on Social Sciences, Al-farabi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
The Journal of Academic Social Science Studies (JASS) , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
UŞAK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
 • Bilim - Sanat Ödülleri

  2016

  Best Paper Award-4TH ANNUAL INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY CONFERENCE, AICC 2016
  4TH ANNUAL INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY CONFERENCE, AICC 2016 Best Paper Award
  European Scientific Institute (ESI)
 • Bilim - Sanat Ödülleri

  2016

  Bilim Teşvik Ödülü
  İKSAD-III. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi-Bilim Teşvik Ödülü
  İKSAD (İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği)