UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
ZUHAL ÖNEZ ÇETİN

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ YEREL YÖNETİMLER ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1999 - 2003

  ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2004 - 2006

  ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)
  Local Agenda 21 and participation to local administration: A case study in Denizli
 • Doktora

  2006 - 2012

  ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KENTSEL POLİTİKA PLANLAMASI VE YEREL YÖNETİMLER (DR)
  A critical evaluation of local poverty alleviation policies: The case of three provinces in Turkey
 • KPDS - İngilizce

  2009 - 2009-KPDS Sonbahar Dönemi Sonuçları

  İngilizce - 82
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Kamu Yönetimi

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2013 -

  - KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ - YEREL YÖNETİMLER ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2012

  - SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ - YÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2022 - 2023

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2021 - 2024

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Komisyon Başkanlığı

  2021 - 2022

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2020 - 2021

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2018 - 2019

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2017 - 2020

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkan Yardımcısı

  2017 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Komisyon Üyeliği

  2016 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Erasmus Koordinatörü

  2015 - 2016

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Farabi Koordinatörü

  2015 - 2016

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü

  2015 - 2016

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2013 - 2016

 • 2019

  Yüksek Lisans - DİLARA YEŞİLDAĞ
  Türkiye'de büyükşehir belediyelerinin kentsel yoksullukla mücadelede rolü: Eskişehir ili örneği
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - MUSTAFA DİNÇ
  Etik kavramının Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde Türk kamu yönetimine yansımaları
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - ÜMRAN ÜNVER
  Yerel yönetimlerin sosyal yardım ve sosyal hizmet uygulamaları Uşak Belediyesi örneği
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - KÜBRA KİBAR
  Nevşehir ve Niğde belediyeleri örneğinde kentsel yaşam kalitesi: Emek ve Selçuk mahalleleri örneği
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Yerel Yönetimlerin Gelişimi ve Sorunları - Yüksek Lisans, 2023-2024
 • Mesleki Yabancı Dil-I - Lisans, 2023-2024
 • Yönetim Bilimi-I - Lisans, 2023-2024
 • Yerel Yönetimler-I - Lisans, 2023-2024
 • Seminer - Yüksek Lisans, 2022-2023
 • Yönetim Bilimi-II - Lisans, 2022-2023
 • Yerel Yönetimler-II - Lisans, 2022-2023
 • Yönetim Bilimi-I - Lisans, 2022-2023
 • Yerel Yönetimler-I - Lisans, 2022-2023
 • Yönetim Bilimi-II - Lisans, 2021-2022
 • Yerel Yönetimler-II - Lisans, 2021-2022
 • Yönetim Bilimi-I - Lisans, 2021-2022
 • Yerel Yönetimler-I - Lisans, 2021-2022
 • Tez Çalışması - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Uzmanlık Alan Dersi - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Yerel Yönetimlerde Siyaset - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • İleri Yerel Yönetim Uygulamaları-II - Lisans, 2020-2021
 • Mesleki Yabancı Dil-II - Lisans, 2020-2021
 • Yerel Yönetimler-II - Lisans, 2020-2021
 • Yönetim Bilimi-II - Lisans, 2020-2021
 • Yerel Yönetimlerin Gelişimi ve Sorunları - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • İleri Yerel Yönetim Uygulamaları-I - Lisans, 2020-2021
 • Mesleki Yabancı Dil-I - Lisans, 2020-2021
 • Yerel Yönetimler-I - Lisans, 2020-2021
 • Yönetim Bilimi-I - Lisans, 2020-2021
 • Seminer - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Seminer - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Yerel Yönetimlerde Siyaset - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • İleri Yerel Yönetim Uygulamaları-II - Lisans, 2019-2020
 • Mesleki Yabancı Dil-II - Lisans, 2019-2020
 • Yerel Yönetimler-II - Lisans, 2019-2020
 • Yönetim Bilimi - Lisans, 2019-2020
 • Tez Çalışması - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Uzmanlık Alan Dersi - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • İleri Yerel Yönetim Uygulamaları-I - Lisans, 2019-2020
 • Mesleki Yabancı Dil-III - Lisans, 2019-2020
 • Yerel Yönetimler-I - Lisans, 2019-2020
 • Akademik ve Sosyal Uyum - Lisans, 2019-2020
 • Mesleki Yabancı Dil-I - Lisans, 2019-2020
 • Public Administration - Lisans, 2019-2020
 • Tez Çalışması - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Yerel Yönetimler-I - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Kamu Personel Yönetimi - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • İdare Hukuku I - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Mesleki Uygulamalar-II - Lisans, 2018-2019
 • İleri Yerel Yönetim Uygulamaları-II - Lisans, 2018-2019
 • Yönetimde Halkla İlişkiler - Lisans, 2018-2019
 • Çevre Politikaları - Lisans, 2018-2019
 • Mesleki Yabancı Dil-IV - Lisans, 2018-2019
 • Uluslararası Çevre Politikaları - Lisans, 2018-2019
 • Yerel Yönetim Uygulamaları-II - Lisans, 2018-2019
 • Mesleki Yabancı Dil-II - Lisans, 2018-2019
 • Yerel Yönetimler-II - Lisans, 2018-2019
 • Kent Kavramı ve Sosyal Hizmet - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Tez Çalışması - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Uzmanlık Alan Dersi - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Mesleki Uygulamalar-I - Lisans, 2018-2019
 • Yerel Yönetimler Maliyesi - Lisans, 2018-2019
 • İleri Yerel Yönetim Uygulamaları-I - Lisans, 2018-2019
 • Mesleki Yabancı Dil-III - Lisans, 2018-2019
 • Türkiye'nin Toplumsal Yapısı - Lisans, 2018-2019
 • Siyaset Sosyolojisi - Lisans, 2018-2019
 • Yerel Yönetim Uygulamaları-I - Lisans, 2018-2019
 • Türk Siyasal Hayatı - Lisans, 2018-2019
 • Mesleki Yabancı Dil-I - Lisans, 2018-2019
 • Kamu Personel Yönetimi - Lisans, 2018-2019
 • Yerel Yönetimler-I - Lisans, 2018-2019
 • Akademik ve Sosyal Uyum - Lisans, 2018-2019
 • Yönetim Bilimi - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Tez Çalışması - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Uzmanlık Alan Dersi - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Seminer - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Yerel Yönetimlerde Siyaset - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Yerel Yönetim Uygulamaları-II - Lisans, 2017-2018
 • Mesleki Uygulamalar-II - Lisans, 2017-2018
 • İleri Yerel Yönetim Uygulamaları-II - Lisans, 2017-2018
 • Çevre Politikaları - Lisans, 2017-2018
 • Mesleki Yabancı Dil-IV - Lisans, 2017-2018
 • Kentleşme Politikası - Lisans, 2017-2018
 • Yönetim Bilimleri Uygulamaları-II - Lisans, 2017-2018
 • Mesleki Yabancı Dil-II - Lisans, 2017-2018
 • Kent Ekonomisi ve Sosyolojisi - Lisans, 2017-2018
 • Kent Sosyolojisi - Lisans, 2017-2018
 • Yerel Yönetimler-II - Lisans, 2017-2018
 • Yönetim Bilimi-I - Lisans, 2017-2018
 • Tez Çalışması - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Uzmanlık Alan Dersi - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Yerel Yönetimlerin Gelişimi ve Sorunları - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Türk Siyasal Hayatı - Lisans, 2017-2018
 • Mesleki Uygulamalar-I - Lisans, 2017-2018
 • İleri Yerel Yönetim Uygulamaları-I - Lisans, 2017-2018
 • Çevre Yönetimi ve Politikası - Lisans, 2017-2018
 • Mesleki Yabancı Dil-III - Lisans, 2017-2018
 • Kamu Personel Yönetimi - Lisans, 2017-2018
 • AB ve Yerel Yönetim - Lisans, 2017-2018
 • Siyaset Sosyolojisi - Lisans, 2017-2018
 • Yerel Yönetim Uygulamaları-I - Lisans, 2017-2018
 • Mesleki Yabancı Dil-I - Lisans, 2017-2018
 • Yerel Yönetimler-I - Lisans, 2017-2018
 • Hukukun Temel Kavramları - Lisans, 2017-2018
 • Yerel Yönetimler-I - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Tez Çalışması - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Anayasa Hukuku Uygulamaları-I - Lisans, 2016-2017
 • Mesleki Uygulamalar-I - Lisans, 2016-2017
 • AB ve Yerel Yönetim - Lisans, 2016-2017
 • Siyasal Sistemler - Lisans, 2016-2017
 • Toplumbilim - Lisans, 2016-2017
 • Borçlar Hukuku - Lisans, 2016-2017
 • Kamu Personel Yönetimi - Lisans, 2016-2017
 • Uzmanlık Alan Dersi - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Yerel Yönetimlerin Gelişimi ve Sorunları - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • İleri Yerel Yönetim Uygulamaları-I - Lisans, 2016-2017
 • Yerel Yönetim Uygulamaları-I - Lisans, 2016-2017
 • Mesleki Yabancı Dil-III - Lisans, 2016-2017
 • Mesleki Yabancı Dil-I - Lisans, 2016-2017
 • Yerel Yönetimler-I - Lisans, 2016-2017
 • Yerel Yönetimler - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Yerel Yönetimler-I - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • İleri Yönetim Bilimleri Uygulamaları - Lisans, 2015-2016
 • Yönetim Bilimi - Lisans, 2015-2016
 • Türkiye'nin Toplumsal Yapısı - Lisans, 2015-2016
 • Mesleki Uygulamalar-I - Lisans, 2015-2016
 • Yönetim Bilimleri Uygulamaları-I - Lisans, 2015-2016
 • Seminer - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Kamu Personel Yönetimi - Lisans, 2015-2016
 • Tez Hazırlık Çalışması - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Tez Çalışması - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Uzmanlık Alan Dersi - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • AB ve Yerel Yönetimler - Lisans, 2015-2016
 • Mesleki Uygulamalar-II - Lisans, 2015-2016
 • İleri Yerel Yönetim Uygulamaları-I - Lisans, 2015-2016
 • Mesleki Yabancı Dil-III - Lisans, 2015-2016
 • Mesleki Yabancı Dil-I - Lisans, 2015-2016
 • Yerel Yönetimler-I - Lisans, 2015-2016
 • Türkiye'de ve Dünyada Kamu Yönetimi - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Yerel Yönetimlerin Gelişimi ve Sorunları - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Yerel Yönetimlerde Siyaset - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • İleri Yerel Yönetim Uygulamaları-II - Lisans, 2015-2016
 • Yerel Yönetim Uygulamaları-II - Lisans, 2015-2016
 • Mesleki Yabancı Dil-IV - Lisans, 2015-2016
 • Mesleki Yabancı Dil-II - Lisans, 2015-2016
 • Yerel Yönetimler-II - Lisans, 2015-2016
 • Yerel Yönetimler - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Yönetim Bilimi - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Kamu Yönetimi Araştırmaları - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Çevre Politikaları - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Küreselleşme ve Ulus Devlet - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Türkiye'nin Toplumsal Yapısı - Lisans, 2014-2015
 • Türkiye ve AB İlişkileri - Lisans, 2014-2015
 • Sosyal Politika - Lisans, 2014-2015
 • Mesleki Uygulamalar-I - Lisans, 2014-2015
 • Yönetim Bilimleri Uygulamaları-I - Lisans, 2014-2015
 • AB ve Yerel Yönetim - Lisans, 2014-2015
 • Siyasal Sistemler - Lisans, 2014-2015
 • Yerel Yönetimler-I - Lisans, 2014-2015
 • Toplum Bilimi - Lisans, 2014-2015
 • Kamu Yönetimi Araştırmaları - Lisans, 2014-2015
 • Çevre Politikaları - Lisans, 2014-2015
 • Kentleşme Politikası - Lisans, 2014-2015
 • Mesleki Yabancı Dil-II - Lisans, 2014-2015
 • Mesleki Uygulamalar-II - Lisans, 2014-2015
 • Yerel Yönetimlerin Gelişimi ve Sorunları - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Türkiye'de ve Dünyada Kamu Yönetimi - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Yerel Yönetimlerde Siyaset - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Kamu Personel Yönetimi - Lisans, 2014-2015
 • Yerel Yönetimler-II - Lisans, 2014-2015
 • Yönetim Bilimi - Lisans, 2014-2015
 • Siyasi Tarih - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Sosyal Politika - Lisans, 2013-2014
 • Siyasi Tarih - Lisans, 2013-2014
 • Seminer - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Siyaset Teorisi - Lisans, 2013-2014
 • Mesleki Uygulamalar-II - Lisans, 2012-2013
 • Bütünleşme Hareketleri - Lisans, 2012-2013
 • Kamu Personel Yönetimi - Lisans, 2012-2013
 • Mesleki Deontoloji-II - Lisans, 2012-2013
 • Uluslararası Hakemli 2021, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, Kentsel Topluluklarda Sürdürülebilir Gıda Tematik Ağı ve Başarılı Uygulama Örnekleri, Management and Political Sciences Review
 • Uluslararası Hakemli 2021, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, Ülke Örnekleri Üzerinden COVID-19 Sürecinde Yerel Yönetim Uygulamaları ve Örnekleri, Kamu Yönetimi ve Politikaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2021, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, KULAÇ ONUR, Avustralya Yönetsel Sistemi İçerisinde Yerel Yönetimler, Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2021, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, Avrupa Ülkeleri Perspektifinden Şehir Eşleştirme, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2020, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, The Total Quality Management Implementation at Municipal Administrations: A Research On Strategic Plans of Aegean Region Provinces’ Municipal Administration In Turkey, Business & Management Studies: An International Journal
 • Uluslararası Hakemli 2020, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, The International Migration in Turkey and Local Governments, Business & Management Studies: An International Journal
 • Uluslararası Hakemli 2020, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, Köylerin Kalkınması Sorunsalında Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin Önemi: Uşak Banaz İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Örneği, Turkish Studies- Economics, Finance and Politics
 • Ulusal Hakemli 2017, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, Kent Teorisinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimine Dair Bir İnceleme, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, YILMAZ NESLİHAN,ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, Local Autonomy Law Effects on Administrative and Financial Structure of Local Governments in Japan, ECOFORUM
 • Uluslararası Hakemli 2017, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL,YILMAZ NESLİHAN, The Effect of The Law No. 6360 on The Financial System of Metropolitan Municipalities: The Case of TR62 Cities, ECOFORUM
 • Uluslararası Hakemli 2016, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, The Strengths And The Weaknesses Of The Administrative Reform Efforts In Turkey, European Scientific Journal
 • Uluslararası Hakemli 2016, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, JAPONYA YEREL YÖNETİM SİSTEMİNDE YERELLEŞME REFORM SÜRECİ, The Journal of Academic Social Science Studies
 • Uluslararası Hakemli 2016, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, A Historical Analysis of Poverty Alleviation and the Changing Role of Local Governments in that Process, Mediterranean Journal of Social Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2016, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, YILMAZ NESLİHAN, JAPONYA DA YEREL YÖNETİMLERİN İDARİ VE MALİ YAPISI ÜZERİNE BİR İNCELEME, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, Polonya da Yerel Yönetim Sistemi, The Journal of Academic Social Science Studies
 • Uluslararası Hakemli 2015, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, An Evaluation of the Administrative Reform Efforts in Turkey, Mediterranean Journal of Social Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2015, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, The Transformation of Special Provincial Administration System in Turkey, Mediterranean Journal of Social Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2015, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, Türkiye de İl Özel İdaresi Sisteminin Dönüşümü ve 6360 Sayılı Kanunun Dönüşüme Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2015, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, The Reflections of New Public Management on Local Government Laws in Turkey, Mediterranean Journal of Social Sciences
 • Ulusal Hakemli 2015, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, The Critical Analysis of Transformation of Turkish Metropolitan Municipality System, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (YEAD)
 • Uluslararası Hakemli 2014, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, THE SOCIAL DEMOCRATIC MUNICIPALISM IN TURKEY THE METROPOLITAN MUNICIPAL CASE OF ANKARA, International Journal of Liberal Arts and Social Science
 • Uluslararası Hakemli 2014, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, THE END OF LOCAL AGENDA 21 AND ITS TRANSITION TO THE CITY COUNCILS IN TURKEY, International Journal of Scientific Research and Innovative Technology
 • Ulusal Hakemli 2012, ÖZGÜR HÜSEYİN, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, Küresel ve Ulusal Boyutları Bulunan Kentsel Yoksulluğu Azaltmada Yerel Yönetimler Çare Olabilir mi Türkiye'deki Düzenlemeler Dinamikler ve Değişkenler, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2012, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, ÖZGÜR HÜSEYİN, A CRITICAL THEORETICAL EVALUATION ON PRO POOR TOURISM AND POVERTY ALLEAVIATION, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2012, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, YOKSULLUĞU AZALTMADA YENİ BİR YAKLAŞIM YOKSUL YANLI TURİZM, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2008, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, Özel Çevre Koruma Bölgeleri Yönetim Sorunları Kapsamında Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi, Akademik İncelemeler Dergisi
 • 27.10.2016, Uluslararası, 3rd International Congress on Social Sciences, China to Adriatic, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, SOSYAL DEMOKRAT BELEDİYECİLİK AKIMI 1973-1977 AHMET İSVAN DÖNEMİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ, Tam metin bildiri
 • 27.08.2022, Uluslararası, 3. INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, Examination Of Good Governance In Turkey Through The Council Of Europe Centre Of Expertise For Good Governance Practices, Tam metin bildiri
 • 27.05.2016, Uluslararası, 4th ANNUAL INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY CONFERENCE, AIIC 2016, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, The Strengths And The Weaknesses Of The Administrative Reform Efforts In Turkey, Tam metin bildiri
 • 26.08.2022, Uluslararası, VI- INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, RECONSIDERATION THE URBAN FUTURE ON THE PERSPECTIVE OF URBAN LIVING LABS, Tam metin bildiri
 • 25.04.2019, Uluslararası, Global Transformations and Differentiations: International Migration, Urbanization and Belonging, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, EUROCITIES NETWORK MEMBERSHIP OF LOCAL GOVERNMENTS IN TURKEY, Tam metin bildiri
 • 22.09.2016, Uluslararası, 1st International Conference on Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, YILMAZ NESLİHAN, ELDEM HULUSİ, The Effect of the Law No.6360 on the Financial System of Metropolitan Municipalities: The Case of TR62 Cities, Tam metin bildiri
 • 22.09.2016, Uluslararası, 1st International Conferenceon Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences, YILMAZ NESLİHAN, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, HAYRULLAHOĞLU BETÜL, Local Autonomy Law Effects on Administrative and Financial Structure of Local Governments in Japan, Tam metin bildiri
 • 20.04.2019, Uluslararası, 2nd International Conference on Management and Social Sciences (UYSAD 2019), ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, CHILD-FRIENDLY CITIES: A LOCAL GOVERNMENT INITIATIVE DEDICATED ITSELF TO THE IMPLEMENTATION OF THE RIGHTS OF CHILDREN, Tam metin bildiri
 • 19.04.2019, Uluslararası, International Science and Academic Congress-İNSAC, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, The Impacts of Bank of Provinces Transition To Ilbank Inc. on Local Governments in Turkey, Tam metin bildiri
 • 11.10.2018, Uluslararası, 6TH SCF International Conference on Economic and Social Impacts of Globalization and Liberalization, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, A LITERATURE REVIEW ON GLOBAL (WORLD) CITY IN THE FRAMEWORK OF THE NEW URBAN CONTEXT, Tam metin bildiri
 • 11.10.2018, Uluslararası, 6TH SCF International Conference on Economic and Social Impacts of Globalization and Liberalization, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, ALİMANOĞLU YEMİŞCİ DERYA, The Social Policy Applications Of Local Governments Towards The Disabled:The Case Of Eskisehir Metropolitan Municipality, Tam metin bildiri
 • 11.04.2019, Uluslararası, 7TH SCF International Conference The Future of The European Union and Turkey-European Union Relations, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, The Role of Local Governments at Struggling Environmental Problems in Turkey, Tam metin bildiri
 • 09.10.2016, Uluslararası, GLOBAL ACADEMIC INSTITUTE-2016 ISTANBUL INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, Law No 6360 on the Establishment of Fourteen Metropolitan Municipalities and Twenty Seven Districts and Amendments at Certain Law and Decree Laws and Its Effect on Turkish Metropolitan Municipality System, Tam metin bildiri
 • 08.12.2018, Uluslararası, International Science and Academic Congress 2018-INSAC 2018, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, KENTGES AS A STEP TOWARDS SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN TURKEY, Tam metin bildiri
 • 08.10.2020, Uluslararası, 10th SCF International Conference on Institutional, Economic and Social Impacts of Globalization and Liberalization, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, Avrupa'da Sıfır Atık Yönetimi Uygulamaları, Tam metin bildiri
 • 07.12.2020, Uluslararası, Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, KARBON NÖTR YEREL YÖNETİM:KANADA BRİTANYA KOLUMBİYASI ÖRNEĞİ, Tam metin bildiri
 • 06.09.2017, Uluslararası, Scientififc Cooperation for the Future in Economics and Administrative Sciences, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, TOSUN MUSTAFA, A Critical Review of the Task Allocation between Central Government and Local Governments in Turkey, Özet bildiri
 • Uluslararası 2023, Bilimsel Kitap, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, Kentsel Dayanıklılık ve BM-Habitat, 2023, Nobel Yayın Evi, 9786253982478
 • Uluslararası 2023, Bilimsel Kitap, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, Kentsel Paylaşım ve Dünyadan Kentsel Paylaşım Örnekleri, 2023, Nobel Yayın Evi, 978-625-398-887-6
 • Uluslararası 2023, Bilimsel Kitap, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, Humanities and Social Sciences Modern Analysis and Researches, 2023, Livre De Lyon, 978-2-38236-565-6
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, Sosyal Bilimlerde Teorik ve Ampirik Araştırmalar-1, 2022, İKSAD, 978-625-8213-80-5
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Konularının Akademik Yansımaları, 2022, EKİN YAYINEVİ, 978-625-8235-26-5
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma, Metodoloji ve Değerlendirme, 2022, Livre De Lyon, 978-2-38236-454-3
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, Public Affairs Education and Training in the 21st Century, 2022, IGI GLOBAL, 9781799882435
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, Ulusal ve Küresel Ölçekte Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Konuları, 2022, EKİN YAYINEVİ, 978-625-8235-90-6
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, Handbook of Research on Global Challenges for Improving Public Services and Government Operations, 2021, IGI GLOBAL, 9781799849780
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, Handbook of Research on Institutional, Economic and Social Impacts on Globalization and Liberalization, 2021, IGI GLOBAL, 9781799844594
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, Current Issues in Services Management: Multidisciplinary Perspectives, 2020, PETER LANG, 978-3-631-80385-1
 • Ulusal 2020, Ders Kitabı, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, Local Government A TURKISH PERSPECTIVE, 2020, Savaş Yayınevi, 978-625-7127-96-7
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, Local Governance and Regional Development: Current Perspectives, 2020, Peter Lang, 978-3-631-84201-0
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, Current Issues in Economy and Management: Multidisciplinary Perspectives, 2019, Peter Lang, 978-3-631-80554-1
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, Recent Discussions in Social Sciences, 2018, İKSAD, 978-605-7510-98-3
 • Uluslararası 2014, Bilimsel Kitap, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, THE CRITICAL EVALUATION OF CITY COUNCILS IN TURKEY, 2014, LAP LAMBERT ACADEMIC PUBLISHING, 978-3659617386
 • Uluslararası 2013, Bilimsel Kitap, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, THE SOCIAL MUNICIPALISM THE CASE OF TURKEY, 2013, LAP LAMBERT ACADEMIC PUBLISHING, 978-3-8484-9179-7
 • Ulusal 2005, Bilimsel Kitap, TORLAK SÜLÜN EVİNÇ, ÖNEZ ÇETİN ZUHAL, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar I, 2005, Nobel, 9789755917986
Uşak Üniversitesi sosyal bilimler dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
International Journal on Social Sciences, Al-farabi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
The Journal of Academic Social Science Studies (JASS) , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
UŞAK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
 • Bilim - Sanat Ödülleri

  2016

  Best Paper Award-4TH ANNUAL INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY CONFERENCE, AICC 2016
  4TH ANNUAL INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY CONFERENCE, AICC 2016 Best Paper Award
  European Scientific Institute (ESI)
 • Bilim - Sanat Ödülleri

  2016

  Bilim Teşvik Ödülü
  İKSAD-III. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi-Bilim Teşvik Ödülü
  İKSAD (İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği)
 • CA21166 / Social Sciences and Humanities for Transformation and Climate Resilience (SHiFT)

  26.09.2022 -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSLARARASI
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  COST - Devam Ediyor
 • CA20123 / Intergovernmental Coordination from Local to European Governance (IGCOORD)

  30.09.2021 -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSLARARASI
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  COST - Devam Ediyor
 • CA20115 European Network on International Student Mobility: Connecting Research and Practice (ENIS)

  05.10.2021 -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSLARARASI
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  COST - Devam Ediyor