UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
YUSUF KABAKCI

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1993 - 1998

  ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
 • Yüksek Lisans

  2003 - 2006

  ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI (YL) (TEZLİ)
  Dildar-i Şemsi (Seyahatnâme)
 • Doktora

  2006 - 2016

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI (DR)
  Hz. Muhammed’in Hayatına Savunmacı Yaklaşım: Seyyid Emir Ali’nin The Spirit of Islam Örneği
 • YÖKDİL - İngilizce

  2019 -

  İngilizce - 81.25
 • İlahiyat Temel Alanı
  İslam Tarihi ve Sanatları

 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2017 -

  - İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ - İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2021 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2021 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkan Yardımcısı

  2020 - 2021

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Kalite Kurulu Üyeliği

  2019 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Farabi Koordinatörü

  2019 -

 • HZ. MUHAMMED'İN HAYATI VE İNSAN İLİŞKİLERİ (OSD) - Lisans, 2021-2022
 • UZMANLIK ALAN DERSİ - Yüksek Lisans, 2021-2022
 • TEZ ÇALIŞMASI - Yüksek Lisans, 2021-2022
 • HZ. MUHAMMED DÖNEMİ - Yüksek Lisans, 2021-2022
 • BİTİRME ÖDEVİ II - Lisans, 2021-2022
 • HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA - Lisans, 2021-2022
 • İSLAM TARİHİ II - Lisans, 2021-2022
 • SİYER - Lisans, 2021-2022
 • DÖRT HALİFE DÖNEMİ - Yüksek Lisans, 2021-2022
 • SİYERE ORYANTALİST YAKLAŞIMLAR - Yüksek Lisans, 2021-2022
 • SEMİNER - Yüksek Lisans, 2021-2022
 • BİTİRME ÖDEVİ I - Lisans, 2021-2022
 • İSLAM KÜLTÜR VE MEENİYETİ - Lisans, 2021-2022
 • İSLAM TARİHİ I - Lisans, 2021-2022
 • SİYERE ORYANTALİST YAKLAŞIMLAR - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • DÖRT HALİFE DÖNEMİ - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • UZMANLIK ALAN DERSİ - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • TEZ ÇALIŞMASI - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA - Lisans, 2020-2021
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - Lisans, 2020-2021
 • BİTİRME ÖDEVİ I - Lisans, 2020-2021
 • SİYER-İ NEBİ II (ESKİ MÜF) - Lisans, 2020-2021
 • İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - Lisans, 2020-2021
 • İSLAM TARİHİ I - Lisans, 2020-2021
 • TEZ ÇALIŞMASI - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • UZMANLIK ALAN DERSİ - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • HZ. MUHAMMED DÖNEMİ - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • KLASİK İSLAM TARİHİ METİNLERİ - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • BİTİRME ÖDEVİ II - Lisans, 2020-2021
 • İSLAM TARİHİ II - Lisans, 2020-2021
 • DİNİ MUSİKİ - Lisans, 2020-2021
 • SİYER-İ NEBİ (ESKİ MÜF) - Lisans, 2020-2021
 • SİYER - Lisans, 2020-2021
 • HZ. MUHAMMED'İN HAYATI VE İNSAN İLİŞKİLERİ (OSD) - Lisans, 2020-2021
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - Lisans, 2019-2020
 • BİTİRME ÖDEVİ II - Lisans, 2019-2020
 • HİTABET VE MESLEKÎ UYGULAMA - Lisans, 2019-2020
 • İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - Lisans, 2019-2020
 • TEZ ÇALIŞMASI - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • UZMANLIK ALAN DERSİ - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • BİTİRME ÖDEVİ I - Lisans, 2019-2020
 • DİNÎ MUSİKÎ - Lisans, 2019-2020
 • FIKH-I SÎRE - Lisans, 2019-2020
 • İSLAM TARİHİ II - Lisans, 2019-2020
 • İSLAM TARİHİ I - Lisans, 2019-2020
 • SİYER - Lisans, 2019-2020
 • BİTİRME ÖDEVİ II - Lisans, 2018-2019
 • BİTİRME ÖDEVİ I - Lisans, 2018-2019
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - Lisans, 2018-2019
 • Dört Halife Dönemi - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Siyere Oryantalist Yaklaşımlar - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Hitabet ve Mesleki Uygulama - Lisans, 2018-2019
 • Siyer-i Nebi II (Eski Müf.) - Lisans, 2018-2019
 • İslam Tarihi II - Lisans, 2018-2019
 • Hz. Muhammed Dönemi - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Klasik İslam Tarihi Metinleri - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Siyer-i Nebi I (Eski Müfredat) - Lisans, 2018-2019
 • İslam Tarihi I - Lisans, 2018-2019
 • Siyer - Lisans, 2018-2019
 • Fıkh-ı Sire - Lisans, 2018-2019
 • İSLAM MEDENİYETİ - Lisans, 2017-2018
 • KELAM III - Lisans, 2017-2018
 • DİNLER COĞRAFYASI - Lisans, 2017-2018
 • İSLAM TARİHİ - Lisans, 2017-2018
 • MEZHEPLER TARİHİ METİNLERİ - Lisans, 2017-2018
 • SİYER - Lisans, 2017-2018
 • Uluslararası Hakemli 2021, KABAKCI YUSUF, Renan Konferansı ve Nâmık Kemal'in Müdâfaanâme'sinin Oryantalist İddialar Bağlamında Değerlendirilmesi, BEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
 • Ulusal Hakemli 2021, KABAKCI YUSUF, Olumsuz Başlıklandırmalar Üzerinden Bir Hz. Muhammed Tasavvuru Örneği: William Muir’in The Life Of Mahomet Adlı Eseri, Rusuh Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, KABAKCI YUSUF, Savunmacı Yaklaşımla Siyer Yazan Seyyid Emir Ali’nin Geleneksel Siyer Çizgisinden Ayrıldığı Hususlar, İslâmi Araştırmalar Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2016, KABAKCI YUSUF, Oryantalistlere Cevaben Yazılan İlk Kapsamlı İngilizce Siyer: The Spirit of Islam, Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2010, KABAKCI YUSUF, Bursalı Mutasavvıf Tarihçi Mehmed Şemseddin Efendi ve Seyahatnamesi “Dildâr-ı Şemsî, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • 03.09.2018, Uluslararası, FOURTH INTERNATIONAL MEDITERRANEAN SOCIAL SCIENCES CONGRESS (MECAS IV), KABAKCI YUSUF,ÜNAL MEHMET, Doğu ile Batı Arasında Kalmış Müslüman Bir Aydın: Seyyid Emir Ali, Tam metin bildiri
 • Ulusal 2021, Bilimsel Kitap, KABAKCI YUSUF, İslam Medeniyetinde Bilim Öncüleri Fizik Kimya Biyoloji, 2021, Mana Yayınları, 978-605-2339-52-7
 • Ulusal 2021, Bilimsel Kitap, KABAKCI YUSUF, İslam Medeniyetinde Bilim Öncüleri Tıp, 2021, Mana Yayınları, 978-605-2339-53-4
 • Ulusal 2021, Bilimsel Kitap, KABAKCI YUSUF, İslam Medeniyetinde Bilim Öncüleri Tıp, 2021, Mana Yayınları, 978-605-2339-53-4
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, KABAKCI YUSUF, İslam Medeniyeti Tarihi, 2019, Lisans Yayınevi, 9786059498494
 • Ulusal 2019, Ders Kitabı, YILMAZ METİN,PALABIYIK MUHAMMET HANEFİ,KÜLEKÇİ CAHİT,ÖZDEMİR MEHMET NADİR,HIZLI MEFAİL,KAZAN HİLAL,ÇİFTÇİ MEHDİN,ESER MİTHAT,KARAGÖZ KENAN,CİDE ÖMER,ÖNAL RAMAZAN,MARAŞLI SAVAŞ,AYDENİZ TUĞBA,KABAKCI YUSUF, İslam Medeniyeti Tarihi, 2019, Lisan Yayıncılık, 978-605-9498-49-4
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, KABAKCI YUSUF, Hz Muhammed’i Oryantalizme Karşı Savunmak Seyyid Emir Ali Örneği, 2018, Emin Yayınları, 9786059464116
 • Uluslararası 2010, Kitap Tercümesi, KABAKCI YUSUF, Niyazi-i Mısri’nin İzinde Bir Ömür Seyahat, 2010, Dergah, 9789759952037
 • İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİ AKADEMİK BAKIŞ AÇISI KAZANIYOR

  10.11.2017 - 01.04.2019

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  Diğer (Ulusal) - Tamamlandı
 • Hikmet Dersleri

  31.03.2021 -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 38930 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) - Devam Ediyor
 • DİN HİZMETLERİ UYGULAMALARI

  10.03.2020 -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 6000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Diğer (Ulusal) - Devam Ediyor