UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
YUSUF İNEL

EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  2002 - 2006

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BURDUR EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ PR.
 • Yüksek Lisans

  2008 - 2011

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)
  Sosyal bilgiler öğretiminde öğrencilerin ölçek kullanma becerilerinin geliştirilmesi
 • Doktora

  2011 - 2014

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ (DR)
  Sosyal bilgiler öğretiminde kullanılan bilgisayar temelli materyallerin 6. sınıf öğrencilerinin dikkat ve motivasyon düzeylerine etkisi
 • ÜDS - İngilizce

  2008 -

  İngilizce - 67.500
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Temel Eğitim

 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2020 -

  - TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2015 - 2020

  - TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2008 - 2015

  - TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkan Yardımcısı

  2018 - 2020

 • 2021

  Yüksek Lisans - UMMUHAN AKKEYİK
  Sosyal bilgiler öğretiminde kullanılan materyallerin, yöntem ve tekniklerin öğrenci başarısına etkisi: Bir meta-analiz çalışması
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2021

  Doktora - ALİ GÖKALP
  Ortaokul öğrencilerinin empati becerileri ile sahip oldukları kök değerler arasındaki ilişkinin incelenmesi: Bir yapısal eşitlik modellemesi
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2020

  Yüksek Lisans - NAİL DEĞİRMENCİ
  Sosyal bilgiler öğretim programına yönelik mobil artırılmış gerçeklik uygulamalarının öğretmen adaylarıyla geliştirilmesi: Bir eylem araştırması
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - VELİ KUZU
  Sosyal bilgiler öğretmenlerinin boş zaman değerlendirme etkinlikleri ile mesleki iş doyumu arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - EMRAH URHAN
  5. sınıf sosyal bilgiler dersi insanlar, yerler ve çevreler öğrenme alanı kavramlarının öğretimine yönelik bir eylem araştırması
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - ABDULLAH İSMET ÜNAL
  Kuantum öğrenme modelinin ortaokul 7.sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi başarılarına, kaygılarına, üst bilişsel farkındalıklarına ve akademik risk alma eğilimlerine etkisi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - AYŞE ACUN
  Sosyal bilgiler ders kitaplarında görsel-metin ilişkisi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - NAGİHAN KIBICI
  Sosyal bilgiler öğretmenlerinin, velilerin ve öğrencilerin sosyal bilgiler dersi becerilerine ilişkin önem sıraları
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - YAVUZ YILDIRIM
  Ortaokul öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik kaygıları: Bir ölçek geliştirme çalışması
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - ALİ GÖKALP
  Akran arabuluculuk eğitiminin ortaokul 5.sınıf öğrencilerinin hoşgörü eğilimlerine etkisi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - MAKBULE PINAR EĞEDEMİR
  7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabının görsel-metin ilişkisi açısından incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2016

  Yüksek Lisans - AHMET DUMAN
  2008-2014 yılları arası sosyal bilgiler öğretimi alanında yapılan yüksek lisans tez çalışmalarının incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • SOSYAL BİLGİLERDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İNCELEMELERİ - Doktora, 2018-2019
 • NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - Lisans, 2018-2019
 • SOSYAL PROJE GELİŞTİRME - Lisans, 2018-2019
 • ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I - Lisans, 2018-2019
 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME - Lisans, 2018-2019
 • SEÇMELİ II: ÇAĞDAŞ ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI - Lisans, 2018-2019
 • VATANDAŞLIK BİLGİSİ - Lisans, 2018-2019
 • SİYASET BİLİMİ - Lisans, 2018-2019
 • İleri İstatistiksel Analizler - Doktora, 2018-2019
 • Seminer - Doktora, 2018-2019
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II - Lisans, 2018-2019
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - Lisans, 2018-2019
 • SEÇMELİ I - Lisans, 2018-2019
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - Lisans, 2018-2019
 • SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ - Lisans, 2018-2019
 • Sosyal Bilgilerde Beceri Öğretimi - Doktora, 2017-2018
 • Nicel Araştırma Yöntemleri - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - Lisans, 2017-2018
 • SOSYAL PROJE GELİŞTİRME - Lisans, 2017-2018
 • ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I - Lisans, 2017-2018
 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME - Lisans, 2017-2018
 • SEÇMELİ II - Lisans, 2017-2018
 • VATANDAŞLIK BİLGİSİ - Lisans, 2017-2018
 • ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI - Lisans, 2017-2018
 • SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ - Lisans, 2017-2018
 • NİCEL ARAŞTIRMALARDA VERİ TOPLAMA VE ANALİZ - Doktora, 2017-2018
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ - Lisans, 2017-2018
 • ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II - Lisans, 2017-2018
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - Lisans, 2017-2018
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - Lisans, 2017-2018
 • Nicel Araştırmalarda Veri Toplama ve Analiz - Doktora, 2016-2017
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • OKUL DENEYİMİ - Lisans, 2016-2017
 • ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II - Lisans, 2016-2017
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - Lisans, 2016-2017
 • ÜLKELER COĞRAFYASI - Lisans, 2016-2017
 • SEÇMELİ I - Lisans, 2016-2017
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - Lisans, 2016-2017
 • Sosyal Bilgilerde Ölçme ve Değerlendirme İncelemeleri - Doktora, 2016-2017
 • İleri İstatistiksel Analizler - Doktora, 2016-2017
 • Nicel Araştırma Yöntemleri - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Seminer - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • SOSYAL PROJE GELİŞTİRME - Lisans, 2016-2017
 • ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I - Lisans, 2016-2017
 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME - Lisans, 2016-2017
 • SEÇMELİ II - Lisans, 2016-2017
 • VATANDAŞLIK BİLGİSİ - Lisans, 2016-2017
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - Lisans, 2015-2016
 • SOSYAL PROJE GELİŞTİRME - Lisans, 2015-2016
 • ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I - Lisans, 2015-2016
 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME - Lisans, 2015-2016
 • VATANDAŞLIK BİLGİSİ - Lisans, 2015-2016
 • İleri İstatistiksel Analizler - Doktora, 2015-2016
 • Nicel Araştırma Yöntemleri - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • İlkokul Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Sosyal Bilgilerde Ölçme ve Değerlendirme İncelemeleri - Doktora, 2015-2016
 • Nicel Araştırmalarda Veri Toplama ve Analiz - Doktora, 2015-2016
 • Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Giriş - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Okul Deneyimi - Lisans, 2015-2016
 • Topluma Hizmet Uygulamaları - Lisans, 2015-2016
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Lisans, 2015-2016
 • Özel Öğretim Yöntemleri II - Lisans, 2015-2016
 • Nicel Araştırma Yöntemleri - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Vatandaşlık Bilgisi - Lisans, 2014-2015
 • Vatandaşlık Bilgisi - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • İleri İstatistiksel Analizler - Doktora, 2014-2015
 • Öğretmenlik Uygulaması - Lisans, 2014-2015
 • Sosyal proje Geliştirme - Lisans, 2014-2015
 • Bilişim Teknolojileri ve Eğitimi - Lisans, 2014-2015
 • Sosyal Bilgiler Öğretimi - Lisans, 2014-2015
 • Ölçme ve Değerlendirme - Lisans, 2014-2015
 • Seçmeli II: Çağdaş Öğretim Yaklaşımları - Lisans, 2014-2015
 • Eskiçağ Tarihi ve Uygarlığı - Lisans, 2014-2015
 • Uluslararası Hakemli 2021, DEĞİRMENCİ NAİL, İNEL YUSUF, Preservice Social Studies Teachers' Opinions About Mobile Augmented Reality Applications, Psycho-EducationalResearchReviews
 • Uluslararası Hakemli 2021, DENİZ MEHMET, İNEL YUSUF, SEZER ADEM, Üniversite Öğrencilerinin Küresel İklim Değişikliğine İlişkin Farkındalık Ölçeği, lnternational Journal of Geography and Geography Education
 • Uluslararası Hakemli 2021, GÖKALP Ali, İNEL YUSUF, The mediating role of responsibility and friendship between empathy skill and benevolence, Journal of Education and Learning (EduLearn)
 • Uluslararası Hakemli 2021, GÖKALP Ali, İNEL YUSUF, Empati Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması, Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2021, UZTEMUR SERVET, SEVİGEN EMRE, İNEL YUSUF, Barış Abi”yle değer öğretimi: Barış Manço eserlerinde değerler, Başkent Universıty Journal of Education
 • Ulusal Hakemli 2020, DEĞİRMENCİ NAİL,İNEL YUSUF, Sosyal Bilgiler Öğretim Programına Yönelik Mobil Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Öğretmen Adaylarıyla Geliştirilmesi: Bir Eylem Araştırması, Journal of Innovative Research in Social Studies
 • Uluslararası Hakemli 2020, SEZER ADEM,İNEL YUSUF,GÖKALP Ali, Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretim ve Uygulamalarında Teknolojinin Entegre Edilmesine Yönelik Algıları, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi-International Journal of Society Researches
 • Uluslararası Hakemli 2020, UZTEMUR SERVET,DİNÇ ERKAN,İNEL YUSUF, Ortaokul Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları ve ÖğrenenÖzerkliğini Destekleme Davranışları Arasındaki İlişkiler:Öğretme-Öğrenme Anlayışlarının Aracı Değişken Rolü, Egitim ve Bilim-Education and Science
 • Ulusal Hakemli 2020, ÜNAL ABDULLAH İSMET,İNEL YUSUF, Kuantum Öğrenme Modelinin Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersi Başarılarına, Kaygılarına ve Üst Bilişsel Farkındalıklarına Etkisi, Öğretmen Eğitiminde Yenilikçi Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2020, İNEL YUSUF,URHAN Emrah, An Action Research Study on Teaching the Landform Concepts in a Fifth Grade Social Studies Course, International Journal of Contemporary Educational Research
 • Uluslararası Hakemli 2019, DUMAN Ahmet,İNEL YUSUF, Review of Master’s Theses in the Field of Social Studies Education between 2008 and 2014, Universal Journal of Educational Research
 • Uluslararası Hakemli 2019, SEZER ADEM,İNEL YUSUF,GÖKALP Ali, Çalışma Grubu Sosyal Bilgiler Öğretmenleri Olan Türkiye’deki Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, GÖKALP Ali,İNEL YUSUF, Akran Arabuluculuk Eğitiminin Ortaokul 5.Sınıf Öğrencilerinin Hoşgörü Eğilimlerine Etkisi Ve Akran Arabuluculuğuna Yönelik Görüşleri, Third Sector Social Economic Reviev
 • Uluslararası Hakemli 2018, İNEL YUSUF, The Effect of 4mat Method on The Academic Achievement of Students in Social Studies Education., Review of International Geographical Education Online
 • Ulusal Hakemli 2018, İNEL YUSUF,ÜNAL ABDULLAH İSMET, Ortaokul Öğrencilerinin Devlet Ve Hükümet Kavramlarına Yönelik Bilişsel Yapılarının Tespiti, Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2018, UZTEMUR SERVET,DİNÇ ERKAN,İNEL YUSUF, Ortaokul Öğrencilerinin Epistemolojik İnançlarının Ölçülmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması, Van YÜzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2018, İNEL YUSUF,urhan Emrah,ÜNAL ABDULLAH İSMET, Ortaokul Öğrencilerinin Adalet Kavramına İlişkin Metaforik Algıları, Anadolu Journal of Educational Sciences International
 • Ulusal Hakemli 2018, İNEL YUSUF,URHAN Emrah, Model Analizi Etkinliği: Ortaokul Öğrencileri Hangi DeğerleriKimden Öğreniyor?, Gelecek Vizyonlar Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2018, İNEL YUSUF,GÖKALP Ali, Ortaokul Öğrencilerinin Hoşgörü Eğilimlerinin İncelenmesi, Turkish Studies
 • Ulusal Hakemli 2018, UZTEMUR SERVET,DİNÇ ERKAN,İNEL YUSUF, 8th Year Secondary School Pupils’ Perceptions Democratic Values: APhenomenological Analysis, Bartın University Journal of Faculty of Education
 • Uluslararası Hakemli 2017, SEZER ADEM,İNEL YUSUF,SEÇKİN AHMET ÇAĞDAŞ,ULUÇINAR UFUK, The relationship between attention levels and class participation of first-year students in classroom teaching departments, International Journal of Instruction
 • Uluslararası Hakemli 2017, İNEL YUSUF,ÇETİN TURHAN, Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanılan Bilgisayar TemelliMateryallerin 6. Sınıf Öğrencilerinin Dikkat Düzeylerine EtkisininElektroansefalografi Cihazı Aracılığıyla Tespiti, Journal of History Culture and Art Research
 • Uluslararası Hakemli 2017, İNEL YUSUF,SEZER ADEM, Coğrafya Konuların Öğretiminde Materyal Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması, Journal of History Culture and Art Research
 • Ulusal Hakemli 2017, AKAR CÜNEYİT,İNEL YUSUF,YALÇINTAŞ ESRA, Sınıf Öğretmeni Adaylarının Demokratik Değerlere Sahip OlmaDüzeylerinin Çeşitli Değişkenler Çerçevesinde İncelenmesi, Journal of Current Researcheson Educational Studies
 • Ulusal Hakemli 2016, İNEL YUSUF,AKAR CÜNEYİT,ÜZTEMUR Servet Suna, Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Yönetim Biçimleri Kavramlarına Yönelik Algılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla Tespiti., Tarih Okulu Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2016, DİNÇ ERKAN,İNEL YUSUF,ÜZTEMUR Servet Suna, Epistemik İnanç Ölçeği Türkçeye Uyarlama Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2015, AKÇAKIN VEYSEL,CEBESOY ÜMRAN BETÜL,İNEL YUSUF, İki Boyutlu Matematik Kaygısı Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2012, DENİZ MEHMET,SEZER ADEM,İNEL YUSUF, Uşak İlinde Kültürel ve Sportif Amaçlı Yapılan Atçılık ve Sorunları, Türk Dünyası Araştırmaları
 • 30.10.2018, Uluslararası, İkinci Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, DİNÇ ERKAN,SEZER ADEM,UZTEMUR SERVET,İNEL YUSUF, Ortaokul Öğrencilerinin Demokratik Değerlere İlişkin Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 28.05.2020, Uluslararası, 5 th International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus), İNEL YUSUF, SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜRK İSLAM BİLGİNLERİ HAKKINDA FARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ, Tam metin bildiri
 • 28.05.2020, Uluslararası, 5th International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus), KIBICI Nagihan,İNEL YUSUF, SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN, VELİLERİN VE ÖĞRENCİLERİN SOSYAL BİLGİLER DERSİ BECERİLERİNE İLİŞKİN ÖNEM SIRALARI, Özet bildiri
 • 28.05.2020, Uluslararası, 5th International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus), İNEL YUSUF,ÇETİN TURHAN, SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ JEOLOJİK MİRAS VE KIZILCAHAMAM - ÇAMLIDERE JEOPARK FARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ, Tam metin bildiri
 • 28.05.2009, Uluslararası, I: Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu, İNEL YUSUF,ARIBAŞ KENAN,DUMAN Ahmet, Çokkültürcü Vatandaşlığın Jeopolitiği, Tam metin bildiri
 • 28.04.2016, Uluslararası, V. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, DİNÇ ERKAN,İNEL YUSUF, Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bazı temel sosyal bilim derslerine ilişkin görüşleri ve akademik branş memnuniyetleri, Özet bildiri
 • 28.04.2016, Uluslararası, V. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, İNEL YUSUF,ÜZTEMUR Servet Suna,ULUÇINAR UFUK,YUMUK Melek, 8 Sınıf ortaokul öğrencilerinin farklılıklara saygı değerine ilişkin imajları, Özet bildiri
 • 27.05.2015, Uluslararası, Intenational Educational Technology Conference, SEZER ADEM,İNEL YUSUF,SEÇKİN AHMET ÇAĞDAŞ,ULUÇINAR UFUK, An investigation of university students attention levels in real classroom settings with neurosky s mindwave mobile EEG device, Tam metin bildiri
 • 26.10.2021, Uluslararası, V. International Congress of Social Sciences Research, GÖKALP Ali, İNEL YUSUF, Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Empati Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 26.06.2013, Uluslararası, Uluslararası Sosyal Bİlgiler Eğitimi Sempozyumu II, İNEL YUSUF,USLU SALİH,ULUÇINAR UFUK, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının İlköğretim 8. Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Dersi Algılarının Metafor Yoluyla Belirlenmesi, Özet bildiri
 • 26.05.2021, Uluslararası, 13th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, KAYA MERCAN, İNEL YUSUF, ÇETİN TURHAN, TÜRKİYE’DE SURİYE GÖÇÜ SONRASINDA SURİYELİ MÜLTECİLERE VERİLEN KAPSAYICI EĞİTİM ÜZERİNE BİR META SENTEZ ÇALIŞMASI, Tam metin bildiri
 • 26.05.2021, Uluslararası, 13th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, İNEL YUSUF, GÖKALP Ali, YARDIMSEVERLİK ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI, Tam metin bildiri
 • 26.04.2012, Uluslararası, 3. International Conference on New Trends in Education and Their Implications, İNEL YUSUF,UYGUN KAMİL,PEKDEMİR HİLAL, İlköğretim 8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Doğrudan Verilecek Değerlerin Öğretmenler ve Veliler Açısından Önemi, Özet bildiri
 • 20.04.2012, Uluslararası, Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, YÜCEL CEMİL,ACUN İSMAİL,İNEL YUSUF, Demokrasi Vatandaşlık ve İnsan Haklarına Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme, Özet bildiri
 • 19.10.2017, Uluslararası, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Sempozyumu, ULUÇINAR UFUK,İNEL YUSUF, Lise ogrencilerinin ogrenme stillerinin cesitli degiskenler acisindan incelenmesi, Özet bildiri
 • 19.10.2017, Uluslararası, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, İNEL YUSUF,URHAN Emrah,ÜNAL ABDULLAH İSMET, Yeni Sosyal Bilgiler Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri, Özet bildiri
 • 19.10.2017, Uluslararası, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Sempozyumu, İNEL YUSUF,SEÇKİN AHMET ÇAĞDAŞ,SEZER ADEM, Eğitimsel Veri Madenciliği: Bir Veri Toplama Aracı Tasarımı, Özet bildiri
 • 18.04.2018, Uluslararası, International Central Asia Symposium, SEZER ADEM,İNEL YUSUF,TOPAL Erhan, Öğretmen Adaylarının Türk Dünyası Coğrafyasına İlişkin Farkındalık Düzeyleri: Türkiye Uşak Üniversitesi Örneği, Özet bildiri
 • 14.05.2008, Uluslararası, International Symposium on Social Sciences Education, ARIBAŞ KENAN,İNEL YUSUF, Akdeniz Bölgesi Valilik İnternet Siteleri ve Coğrafya Eğitimi, Tam metin bildiri
 • 12.09.2012, Ulusal, 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, YÜCEL CEMİL,TARMAN BÜLENT,DİNÇ ERKAN,ACUN İSMAİL,İNEL YUSUF, Assesing the quality of students’ work:Digital tools, Özet bildiri
 • 11.11.2010, Uluslararası, International Conference on New Trends in Education and Their Implications, ERMİŞ HİLAL,UYGUN KAMİL,İNEL YUSUF, Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi II Dersi Etkinliklerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Tam metin bildiri
 • 11.10.2018, Uluslararası, 7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, İNEL YUSUF,URHAN Emrah, Witkin’in Bilişsel Sitil Farklarına Göre Tasarlanmış Sınıf Ortamında Alan Bağımlı Ve Alan Bağımsız Öğrenciler İçin Harita Okuryazarlığı Becerisi kazandırmaya Yönelik Olarak Tasarlanmış Etkinliklerin Sınanmasına Dayalı Bir Eylem Araştırması, Özet bildiri
 • 11.10.2018, Uluslararası, 7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, İNEL YUSUF,URHAN Emrah,DEĞİRMENCİ NAİL, Milli Egemenlik ve Milli Bağımsızlık Kavramlarının Öğretimi Üzerine Bir Eylem Araştırması, Özet bildiri
 • 11.10.2018, Uluslararası, 7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, SEZER ADEM,İNEL YUSUF,GÖKALP Ali, Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Eğitime Teknoloji Entegrasyonuna İlişkin Algıları, Özet bildiri
 • 11.09.2019, Uluslararası, 4. International Research Congress on Social Sciences, ÇETİN TURHAN,İNEL YUSUF,yel ümit, Investigating The Perceptions of Secondary School Students About ‘Culture’ Concept Via The Word Association Test, Tam metin bildiri
 • 11.09.2019, Uluslararası, 4. International Research Congress on Social Sciences (11-13 September 2019), İNEL YUSUF,ÜNAL ABDULLAH İSMET, Kuantum Öğrenme Modelinin Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Risk Alma Eğilimlerine Etkisi, Tam metin bildiri
 • 11.09.2019, Uluslararası, 4. International Research Congress on Social Sciences, İNEL YUSUF,DEĞİRMENCİ NAİL,GÖK RAMAZAN,BABACAN AZİZ, Türkiye’de Eğitim Alanında Artırılmış Gerçeklik Konusunda Yapılmış Tezlerin İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 07.10.2009, Ulusal, IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, ARIBAŞ KENAN,DENİZ MEHMET,DUMAN Ahmet,İNEL YUSUF, Coğrafya Öğretim Mekanı, Özet bildiri
 • 07.07.2021, Uluslararası, VIII. INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, YILDIRIM TAHSİN, İNEL YUSUF, GÖKALP Ali, Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitimle Yürütülen Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Görüşleri, Tam metin bildiri
 • 06.12.2019, Uluslararası, III. International Conference on Aweraness, ACUN İSMAİL,İNEL YUSUF, Ortaokul öğrencilerinin vatan sevgisine yönelik zihin haritaları, Tam metin bildiri
 • 06.12.2019, Uluslararası, III. International Conference on Aweraness, ACUN İSMAİL,İNEL YUSUF, Ortaokul öğrencilerinin kültürel miras kavramına yönelik bilişsel yapıları, Tam metin bildiri
 • 06.04.2017, Uluslararası, International congress Of Eurasıan Social Sciences, İNEL YUSUF,AKÇAKIN VEYSEL,YALÇIN DOĞAN, Sosyal Bilgiler Öğretim Programındaki Matematik İlişkilendirmelerine Yönelik Öğretmen Görüşleri, Özet bildiri
 • 05.09.2018, Uluslararası, III. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, İNEL YUSUF,UZTEMUR SERVET,GÖKALP Ali, Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersliği Hakkındaki Görüşleri, Tam metin bildiri
 • 05.09.2018, Uluslararası, III. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, İNEL YUSUF,GÖKALP Ali,UZTEMUR SERVET, Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Merakı: Öğretmen Görüşlerine Dayalı Nitel Bir Araştırma, Tam metin bildiri
 • 05.06.2007, Uluslararası, International Symposium on Geography. Environment and Culture in the Mediterranean Region, DEMİRKAYA HİLMİ,İNEL YUSUF, The Effects of the Yazıköy Epicentred Burdur Earthquake May 12 1971 on the Residents of the Village, Özet bildiri
 • 04.05.2017, Uluslararası, VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, İNEL YUSUF,URHAN Emrah,Ünal Abdullah İsmet, Ortaokul Öğrencileri’nin Adalet Kavramına İlişkin Metaforik Algıları, Özet bildiri
 • 04.05.2017, Uluslararası, VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, İNEL YUSUF,AKÇAKIN VEYSEL, Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Matematik Kaygı Düzeylerinin farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Özet bildiri
 • 03.11.2016, Uluslararası, 1. International Academic Research Congress, İNEL YUSUF,Oran Mehmet, Ortaokul öğrencilerinin sosyal bilgiler programında yer alan bazı kavramlara ilişkin bilişsel yapıları, Özet bildiri
 • 02.11.2019, Ulusal, 1. ULUSLARARASI OYUN KONGRESİ, SEZER ADEM, İNESİ MEHMET AKİF, IŞIKLI MESUT, İNEL YUSUF, ORTAOKUL 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OYUN TERCİHLERİ, Özet bildiri
 • 02.05.2015, Uluslararası, I. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, İNEL YUSUF,Topal Erhan, Üniversite Öğrencilerinin Türk Dünyası Coğrafyasına İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • Ulusal 2021, Bilimsel Kitap, ÇETİN TURHAN, İNEL YUSUF, UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE COĞRAFYA EĞİTİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR-1, 2021, NOBEL YAYINCILIK, 978-625-417-379-0
 • Ulusal 2021, Bilimsel Kitap, İNEL YUSUF, DEĞİRMENCİ NAİL, GÖKALP Ali, COĞRAFYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI, 2021, PEGEM AKADEMİ, 978-605-241-018-9
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, GÖKALP Ali, İNEL YUSUF, The Pandemic Process and New Horizons in Educational Sciences, 2021, SRA Academic Publishing, 978-625-7148-23-8
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, İNEL YUSUF,KUZU Veli, New Horizons in Social Studies Education, 2020, SRA Academic Publishing, 978-625-7148-07-8
 • Uluslararası 2019, Kitap Tercümesi, İNEL YUSUF, Dünya Eğitimine Yön Verenler I-II, 2019, Milli Eğitim Bakanlığı, 978-975-11-4865-0
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, İNEL YUSUF, İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi, 2019, Pegem Akademi, 978-605-241-728-7
 • Uluslararası 2018, Kitap Tercümesi, DİNÇ ERKAN,İNEL YUSUF, Nitel Verileri Yorumlama, 2018, Pegem Akademi, 978-605-241-152-0
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, İNEL YUSUF,AKÇAKIN VEYSEL, Current Trends in Social Studies Education, 2018, LAMBERT, 978-613-9-92761-6
 • Uluslararası 2017, Bilimsel Kitap, ÇETİN TURHAN,İNEL YUSUF, COĞRAFYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI, 2017, PEGEM AKADEMİ, 6052410189
 • Uluslararası 2017, Bilimsel Kitap, İNEL YUSUF,ÇETİN TURHAN, Current Trends in Educational Sciences, 2017, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESSSOFIA, 978-954-07-4337-0
 • Uluslararası 2010, Kitap Tercümesi, İNEL YUSUF, Günümüzde Eğitim, 2010, Pegem Akademi, 9786053641100
 • Ulusal 2009, Bilimsel Kitap, İNEL YUSUF, Fichte nin Eğitim Üzerine Düşünceleri ve Türkiye deki Yansımaları, 2009, Pegem Akademi, 9786054282210
Journal of History Culture and Art Research , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCİENCES , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ , Bildiri Kitabı, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU , Bildiri Kitabı, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
I. International Academic Research Congress , Bildiri Kitabı, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Tarih Okulu , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal of Education , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
 • Pamukkale ve Denizli Çevresinde Doğa Eğitimi 4

  20.08.2015 - 29.08.2015

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Uzman
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 55140 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  TÜBİTAK PROJESİ - Tamamlandı
 • Pamukkale ve Denizli Çevresinde Doğa Eğitimi

  01.07.2012 - 20.07.2012

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Uzman
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 58000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  TÜBİTAK PROJESİ - Tamamlandı
 • İnternet Destekli Etkin İnsan Hakları Demokrasi ve Vatandaşlık Eğitimi

  15.04.2011 - 15.10.2012

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Bursiyer
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 109917 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  TÜBİTAK PROJESİ - Tamamlandı
 • Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Coğrafya Derslerinde Farklı Uyaranlara Karşı Verdikleri Beyinsel Tepkilerin EEG Elektroansefalografi Yoluyla Tespiti

  15.05.2013 - 12.08.2015

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 23171 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Democratic citizenship and human rights education Proje No TR2009 0136 01

  01.06.2011 - 01.05.2015

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSLARARASI
  Projenin Bütçesi : 6100000 EURO
  Proje Teşvik Puanı :
  Avrupa Konseyi - Tamamlandı