UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

PROFESÖR
YUSUF CAN

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ SPOR YÖNETİCİLİĞİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1979 - 1983

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  1983 - 1986

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
  Türk Spor Eğitimi ve Öğretmen Liseleri Beden Eğitimi ve Spor Bölümleri
 • Doktora

  1986 - 1991

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (DR)
  Türkiye’de sporcuların sosyal güvenliği
 • ÜDS - Almanca

  2005 - Bahar

  Almanca - 67.750
 • Spor Bilimleri Temel Alanı
  Spor Bilimleri

 • PROFESÖR - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2019 -

  - SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ - SPOR YÖNETİCİLİĞİ ANABİLİM DALI
 • DOÇENT - MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

  2014 -

  - SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ -
 • YARDIMCI DOÇENT - CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

  2009 -

  - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan

  2019 -

 • MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2015 - 2018

 • CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2009 - 2014

 • ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2004 - 2009

 • ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MYO/Yüksekokul Müdürü

  1995 - 2001

 • ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  1992 - 2000

 • 2021

  Doktora - FATMA AKKURT
  ELİT ATLETLERDE ANTRENÖR - SPORCU İLİŞKİSİNİN BAŞARI MOTİVASYONU ÜZERİNE ETKİSİ VE BU İLİŞKİDE DUYGUSAL İSTİSMAR ALGISININ ROLÜ
  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • 2019

  Doktora - BİLAL OKUDAN
  Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı çalışanlarının örgütsel iklim ve örgütsel güven algıları ile örgütsel bağlılık duyguları arasındaki ilişkilerde iş yaşam dengesinin aracılık rolü
  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - ZEKERİYA KANDIRMIŞ
  Turizm işletmelerinde yürütülen spor hizmetlerine yönelik kalite algısı, müşteri tatmini ve satınalma niyeti arasındaki ilişkilerin incelenmesi: Muğla İli örneği
  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - NECDET DUMAN
  Sporcularda başarı motivasyonu ve özerk benlik yönetimi ilişkisinde antrenörün sporculara yönelik öğretimsel liderlik davranışlarının rolü
  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - MERVE BOZ
  Spor Genel Müdürlüğü'nün son 10 yıllık bütçe gelir – gider uygulama sonuçları tablolarının oran analizi yöntemi ile değerlendirilmesi
  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - SULTAN KALFA
  Spor bilimleri ve eğitim fakültesi öğrencilerinin yaşam doyumu ve serbest zaman doyumunun incelenmesi (Uşak Üniversitesi örneği)
  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2016

  Yüksek Lisans - SABRİ CAN METİN
  Üniversite öğrencilerinin rekreatif faaliyetlere katılım düzeyleri ile sosyal uyum becerileri ve akademik başarıları arasındaki ilişkilerin incelenmesi
  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2015

  Yüksek Lisans - BÜŞRA ÇETİN
  Sporcularda psikolojik doğum sırası algısının farklı spor branşları açısından karşılaştırılması
  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • 2014

  Yüksek Lisans - MEHDİ DUYAN
  Sporcuların psikolojik yardım arama tutumları, psikolojik ihtiyaçları ve psikolojik uyumlarının spor dallarına göre karşılaştırılması
  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • 2011

  Yüksek Lisans - ÜLKÜ TEKGÖZ
  Futbol hakemlerinin iş stresi, iş tatmini ve yaşam tatmin düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi: 3. Bölge hakemleri üzerinde bir araştırma
  Erciyes Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2010

  Yüksek Lisans - ÇİĞDEM TÜRKEL
  İlköğretim öğrencilerinin sportif faaliyetlere katılım düzeyi ile sosyal uyum ve iletişim beceri düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi
  Erciyes Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2009

  Yüksek Lisans - UFUK DUMAN
  Spor yapan ve yapmayan ergen öğrencilerin stresle başa çıkma düzeylerinin karşılaştırılması
  Erciyes Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • 2007

  Yüksek Lisans - MURAT HELVACI
  Türkiye'de avrupa birliği sürecine uygun olarak yürütülen spor alanındaki hukuki ve kurumsal değişikliklere ilişkin tutumların değerlendirilmesi
  Erciyes Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • 2007

  Yüksek Lisans - ABDULLAH MERT KAYALARLI
  Spor federasyonlarının özerkleşmesine ilişkin tutumların değerlendirilmesi
  Erciyes Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • 2002

  Yüksek Lisans - METİN POLAT
  Kayseri ili ilköğretim okullarında kayak sporuna yönelik fiziksel uygunluk taraması
  Erciyes Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • 2002

  Yüksek Lisans - ELİF YÖRÜKER ARAS
  Yaşam boyu spor programlarının belli yaş grubu bayanlarda bazı fiziki ve fizyolojik özellikler üzerine etkisi
  Erciyes Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • 1999

  Yüksek Lisans - HACER GÜVEN
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü taşra teşkilatlarınca yürütülen sportif hizmetlerdeki verimliliği etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi
  Erciyes Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • 1998

  Yüksek Lisans - KÜRŞAT ÖZCAN
  Gönüllü spor kuruluşlarının örgütlenme sorunları ve Türk sporuna katkıları açısından değerlendirilmesi
  İnönü Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • 1997

  Yüksek Lisans - FİKRET SOYER
  Üniversite öğrencilerinin boş zaman alışkanlıkları ve sportif eğilimlerinin mesleki yönelişlerine göre karşılaştırılması
  Erciyes Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • 1997

  Yüksek Lisans - RAHMİ YALÇIN
  Kayseri'de 12-24 yaş grubu gençliğin uzakdoğu sporlarına yöneliş nedenleri
  Erciyes Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • 1997

  Yüksek Lisans - YUNUS YILDIRIM
  Lise beden eğitimi derslerinin müfredat programında belirtilen beden eğitimi dersleri genel amaçları ile atletizm eğitimi için belirlenen özel amaçların gerçekleşme düzeyleri
  Erciyes Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • 1996

  Yüksek Lisans - DURSUN GÜLER
  Kayseri bölgesinde futbol liglerine katılan spor kulüplerinin çalışma şartları ve sporcu kaynakları
  Erciyes Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • 1995

  Yüksek Lisans - AYŞEGÜL AYAZ
  Orta öğretimde spor eğitimi ve lise beden eğitimi ders programında hentbol eğitimi için belirlenen amaçların gerçekleşme düzeyi
  Erciyes Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • 1994

  Yüksek Lisans - BAYRAM AVŞAR
  Kitle sporunun teşviki açısından tesis politikaları Sakarya ili uygulaması.
  Marmara Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • 1994

  Yüksek Lisans - VEDAT GENÇ
  Kitle sporu teşviki ve tesis politikası: Kayseri ili uygulaması
  Marmara Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Uluslararası Hakemli 2018, ÇOBAN ÜLKÜ,bayazıt betül,CAN YUSUF, Sporcuların Antrenörlerine İlişkin Yönetsel Yeterlilik ve Liderlik Uygulamaları Algısının İncelenmesi, 14.uluslararası spor bilimleri kongresi
 • Uluslararası Hakemli 2018, ÇOBAN ÜLKÜ,BAYAZIT BETÜL,CAN YUSUF, Investigation of the Performance of Admistrative Satisfaction and Leadership on Sports Trainers, The Journal of Academic Social Science
 • Uluslararası Hakemli 2017, BAYANSALDUZ MEHMET,CAN YUSUF,KOCA FEYZULLAH,KIRANDI ÖZLEM,YANAR ŞENOL, ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL TRUST PERCEPTION AND ORGANIZATIONAL CREATIVITY IN THE SPORTS WORKERS, INTERNATIONAL JOURNAL of ACADEMIC RESEARCH Part B
 • Uluslararası Hakemli 2017, YANAR ŞENOL,KIRANDI ÖZLEM,CAN YUSUF,KOCA FEYZULLAH,EROL MUSTAFA,BAYANSALDUZ MEHMET, THE ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN OPTIMAL PERFORMANCE SENSATION AND ACHIEVEMENT MOTIVATION LEVELS OF THE ATHLETES, Journal of HEALTH, SPORT AND TOURISM
 • Uluslararası Hakemli 2017, CAN YUSUF,KOCA FEYZULLAH,KIRANDI ÖZLEM,YANAR ŞENOL,BAYANSALDUZ MEHMET, ORGANIZATIONAL SUPPORT PERCEPTION AND ORGANIZATIONAL TRUST RELATIONSHIP IN SPORTS WORKERS, Acta Scientiae et Intellectus
 • Uluslararası Hakemli 2017, CAN YUSUF,KOCA FEYZULLAH,KIRANDI ÖZLEM,YANAR ŞENOL,BAYANSALDUZ MEHMET, ORGANIZATIONAL SUPPORT PERCEPTION AND ORGANIZATIONAL TRUST RELATIONSHIP IN SPORTS WORKERS, Acta Scientiae et Intellectus
 • Uluslararası Hakemli 2017, KOCA FEYZULLAH,KIRANDI ÖZLEM,CAN YUSUF,YANAR ŞENOL,EROL MUSTAFA,BAYANSALDUZ MEHMET, Analysis of Relationships Between Athletic Identity Perception, Achievement Motivation and Role Satisfaction, Journal of Education and Sociology
 • Uluslararası Hakemli 2017, CAN YUSUF,BAYANSALDUZ MEHMET, INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL SUPPORT PERCEPTION AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND CAREER SATISFACTION IN SPORTS MANAGERS, Acta Scientiae et Intellectus
 • Uluslararası Hakemli 2017, BOZ MERVE,CAN YUSUF,BAYANSALDUZ MEHMET, ASSESSMENT OF THE LAST 10 YEARS’ INCOME STATEMENTS OFTHE GENERAL DIRECTORATE OF SPORTS BY THE METHOD OFRATE ANALYSIS, INTERNATIONAL JOURNAL of ACADEMIC RESEARCH Part B
 • Uluslararası Hakemli 2017, YANAR ŞENOL,KIRANDI ÖZLEM,CAN YUSUF,KOCA FEYZULLAH,EROL MUSTAFA,BAYANSALDUZ MEHMET, THE ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN OPTIMAL PERFORMANCE SENSATION AND ACHIEVEMENT MOTIVATION LEVELS OF THE ATHLETES, Journal of Health, Sport and Tourism
 • Uluslararası Hakemli 2017, BAYANSALDUZ MEHMET,YANAR ŞENOL,CAN YUSUF, INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN JOB SATISFACTION AND CAREER SATISFACTION AND WORK-LIFE BALANCE IN SPORTS MANAGERS’, Acta Scientiae et Intellectus
 • Uluslararası Hakemli 2017, CAN YUSUF,BAYANSALDUZ MEHMET,YANAR ŞENOL,KIRANDI ÖZLEM, Investigation of Relationship Between Life Satisfaction and Work-Life Balance’s and Organizational Climate Perception in Sports Managers, Journal of Education and Sociology
 • Ulusal Hakemli 2017, YANAR ŞENOL,BAŞOĞLU UMUT DAVUT,CAN YUSUF, TENİS VE BADMİNTON SPORCULARINDA ALGILANAN İÇSELLİK (INSIDER) STATÜSÜ FARKLILIKLARININ İNCELENMESİ, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2017, YANAR ŞENOL,KIRANDI ÖZLEM,CAN YUSUF, Tenis ve Badminton Sporcularının Sporcu Kimlik Algısı ve Başarı Motivasyon Düzeyleri Arasındaki Farklılıkların İncelenmesi, Spor Eğitim Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, CAN YUSUF,KAYNAK KERİMHAN,EROL MUSTAFA,METİN SABRİ CAN, Examination of the relationships between success motivation and goal orientation with motivational climate perception among athletes, journal of education and sociology
 • Uluslararası Hakemli 2016, CAN YUSUF,KAÇAY ZÜLBİYE, Sporcu kimlik algısı ile cesaret ve özgüven duyguları arasındaki ilişkilerin incelenmesi, Journal of Human Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2016, CAN YUSUF, Sporcuların İş Tatmini Spor Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Duygularının Yaşam Tatmini Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, Journal of Human Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2016, DALLI MEHMET,CAN YUSUF,KIRANDI ÖZLEM,EROL MUSTAFA, examination of the relationships between perceived stres level and positive and negative affect among athletes, journal of healt sport and tourism
 • Uluslararası Hakemli 2015, BULGURCUOĞLU AHMET NUSRET,CAN YUSUF,EROL MUSTAFA,KEPOĞLU ABDURRAHMAN, GENERAL PROCRASTINATION BEHAVIOUR ATTITUDES OF ISTANBUL DIRECTORATE OF YOUTH SERVICES AND SPORTS PERSONNEL, INTERNATIONAL JOURNAL of ACADEMIC RESEARCH - IJAR
 • Uluslararası Hakemli 2015, CAN YUSUF,DALLI MEHMET,SABRİ CAN METİN,EROL MUSTAFA,BOZ MERVE, COMPARISON OF PASSION LEVELS OF ATHLETES INTERMS OF VARIOUS SPORT BRANCHES, Journal of Health, Sport and Tourism
 • Uluslararası Hakemli 2015, CAN YUSUF,BAYANSALDUZ MEHMET,YANAR ŞENOL, THE CIRCLE OF SPORT SATISFACTION JOBSATISFACTION AND LIFE SATISFACTION, Journal of Education and Sociology, - JES
 • Uluslararası Hakemli 2015, CAN YUSUF,BAYANSALDUZ MEHMET,HAZAR KÜRŞAT,ERASLAN MERİÇ,boyacı abdurrahman, THE RELATIONSHIP BETWEEN ATHLETIC IDENTITY AND SELF EFFICACY A RESEARCH ON AMATEUR FOOTBALL PLAYERS, Journal of Health, Sport and Tourism
 • Uluslararası Hakemli 2015, BAYANSALDUZ MEHMET,CAN YUSUF,AFYON YAKUP AKİF,BOYACI ABDURRAHMAN,EROL MUSTAFA, EXAMINATION OF MINDFUL ATTENTION AWARENESS LEVELS OFAMATEUR FOOTBALL PLAYERS IN TERMS OF SOME VARIABLES, Journal of Health, Sport and Tourism
 • Uluslararası Hakemli 2014, CAN YUSUF,KAYNAK KERİMHAN,Sinan Celikbilek,Senol Yanar, Examination of the Relationship between Team Group Harmony and Role Perception among Players A Research on Veteran National Players, Procedia - Social and Behavioral Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2014, KAYNAK KERİMHAN,CAN YUSUF,Ozlem Kirandi,Boz Merve, Examination of the Relationship between Role Satisfaction and Achievement Motivation among Players A Research on Veteran National Players, Procedia - Social and Behavioral Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2014, CAN YUSUF,BAYANSALDUZ MEHMET,SOYER FİKRET,Serkan Pacali, Turkish Adaptation of Soccer Referee Decision Satisfaction Scale SRDSS, Procedia - Social and Behavioral Sciences
 • Ulusal Hakemli 2013, ÖZDEVECİOĞLU MAHMUT,CAN YUSUF,AKIN MAHMUT, Organizasyonlarda Pozitif ve Negatif Duygusallık İle Bireysel veÖrgütsel Saldırganlık Arasındaki İlişkiler Fiziksel AktivitelereKatılımın Rolü, Journal of Business Research - Türk
 • Uluslararası Hakemli 2012, CAN YUSUF, Sport satisfaction and organizational commitment relation A study onTurkish football coaches, ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONALSTUDIES
 • Uluslararası Hakemli 2010, SOYER FİKRET,CAN YUSUF, Legal Principles Of Sports Sponsorhip And A Study On Present Situation İn Turkey, International Journal Of Human Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2010, CAN YUSUF,SOYER FİKRET,YILMAZ FATMA, Hentbol hakemlerinin iş doyumu ve mesleki tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Selcuk University Journal of Physical Education and Sport
 • Uluslararası Hakemli 2010, SOYER FİKRET,CAN YUSUF,HERGÜNER GÜLTEN,BAYANSALDUZ MEHMET,TETİK BURCU, Sporculardaki başarı motivasyonu ile takım birlikteliği arasındaki ilişkinin incelenmesi, journal of human sciences
 • Uluslararası Hakemli 2010, CAN YUSUF,GÜVEN HACER,DEMİREL MEHMET,BAYANSALDUZ MEHMET,ŞAHİN KİRAZ, The Examination Of The Relationship Between Family Coach Club Support And Success Motivation İn Elite Taekwondo Athletes, International Journal Of Human Sciences
 • Ulusal Hakemli 2009, CAN YUSUF,SOYER FİKRET,BAYANSALDUZ MEHMET, Sporcuların İş Tatmini ile Lider Bağlılığı ve Örgütsel Bağlılık Duyguları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2009, SOYER FİKRET,CAN YUSUF,KALE FATMA, Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İş Tatmini Ve Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Çeşitli Faktörler Açısından İncelenmesi, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2008, CAN YUSUF,SOYER FİKRET, Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sosyo-Ekonomik Beklentileri İle İş Tatmini Arasındaki İlişki, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2007, SOYER FİKRET,CAN YUSUF, İş Tatmini İle Mesleki Beklenti Ve Mesleki Destek Algılaması Arasındaki İlişki Beden Eğitimi Öğretmenleri Üzerinde Bir Araştırma, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2005, POLAT METİN,SÜER CEM,CAN YUSUF,KOCA FEYZULLAH, Alp Kayağina Yönelik Alan Testleri Ile Büyük Slalom Performans Zamani Arasindaki Ilişki, Gazi Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2005, SUCAN SERDAR,YILMAZ ALPASLAN,CAN YUSUF,SÜER CEM, Aktif Futbol Oyuncularının Çeşitli Denge Parametrelerinin Değerlendirilmesi, journal of healt sciences
 • 18.05.2017, Uluslararası, ERPA International Congresses on Education 2017, YANAR ŞENOL,KIRANDI ÖZLEM,CAN YUSUF,KOCA FEYZULLAH,EROL MUSTAFA,BAYANSALDUZ MEHMET, Sporcuların başarı motivasyon düzeyleri ile optimal performans duygusu arasındaki ilişkinin incelenmesi, Özet bildiri
 • 18.05.2017, Uluslararası, ERPA International Congresses on Education 2017, KOCA FEYZULLAH,KIRANDI ÖZLEM,CAN YUSUF,YANAR ŞENOL,EROL MUSTAFA,BAYANSALDUZ MEHMET, Sporcu kimlik algısı ile başarı motivasyonu ve rol tatmini arasındaki ilişkilerin incelenmesi, Özet bildiri
 • 18.05.2017, Uluslararası, ERPA International Congresses on Education 2017, BAYANSALDUZ MEHMET,CAN YUSUF,KOCA FEYZULLAH,KIRANDI ÖZLEM,YANAR ŞENOL, Spor çalışanlarında örgütsel güven algısı ve örgütsel yaratıcılık inancı arasındaki ilişkinin incelenmesi, Özet bildiri
 • 18.05.2017, Uluslararası, ERPA International Congresses on Education 2017, CAN YUSUF,KOCA FEYZULLAH,KIRANDI ÖZLEM,YANAR ŞENOL,BAYANSALDUZ MEHMET, Spor çalışanlarında örgütsel destek algısı ve örgütsel güven ilişkisi, Özet bildiri
 • 18.05.2017, Uluslararası, ERPA INTERNATIONAL CONGRESSES OF EDUCATION 2017, CAN YUSUF,SOYER FİKRET,KAÇAY ZÜLBİYE, Spor Çalışanlarında Örgütsel Sosyalleşme ve Örgütsel Yaratıcılıkİnancı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Özet bildiri
 • 18.05.2017, Uluslararası, ERPA International Congresses on Education 2017, YANAR ŞENOL,KIRANDI ÖZLEM,CAN YUSUF,KOCA FEYZULLAH,EROL MUSTAFA,BAYANSALDUZ MEHMET, Sporcuların başarı motivasyon düzeyleri ile optimal performansduygusu arasındaki ilişkinin incelenmesi, Özet bildiri
 • 18.05.2017, Uluslararası, ERPA INTERNATIONAL CONGRESSES OF EDUCATION 2017, CAN YUSUF,KAÇAY ZÜLBİYE,SOYER FİKRET, Spor Çalışanlarında Örgütsel Destek Algısı ve Yaratıcılık İlişkisi, Tam metin bildiri
 • 18.05.2017, Uluslararası, ERPA International Congresses on Education 2017, BAYANSALDUZ MEHMET,CAN YUSUF,KOCA FEYZULLAH,KIRANDI ÖZLEM,YANAR ŞENOL, Spor çalışanlarında örgütsel güven algısı ve örgütsel yaratıcılıkinancı arasındaki ilişkinin incelenmesi, Özet bildiri
 • 18.05.2017, Uluslararası, ERPA International Congresses on Education 2017, CAN YUSUF,KOCA FEYZULLAH,KIRANDI ÖZLEM,YANAR ŞENOL,BAYANSALDUZ MEHMET, Spor çalışanlarında örgütsel destek algısı ve örgütsel güven ilişkisi, Özet bildiri
 • 18.05.2017, Uluslararası, ERPA International Congresses on Education 2017, KOCA FEYZULLAH,KIRANDI ÖZLEM,CAN YUSUF,YANAR ŞENOL,EROL MUSTAFA,BAYANSALDUZ MEHMET, Sporcu kimlik algısı ile başarı motivasyonu ve rol tatminiarasındaki ilişkilerin incelenmesi, Özet bildiri
 • 16.12.2016, Uluslararası, Worl cogress on lifelong education 2016, CAN YUSUF,KAÇAY ZÜLBİYE, Sporcu kimlik algısı ile cesaret ve öz güven duyguları arasındaki ilişkilerin incelenmesi, Tam metin bildiri
 • 15.11.2017, Uluslararası, 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, CAN YUSUF,KAÇAY ZÜLBİYE, Sporcuların Sosyal Uyum Düzeyleri ile Öfke Kontrol Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Özet bildiri
 • 15.11.2017, Uluslararası, 15. uluslararası spor bilimleri kongresi, CAN YUSUF,MUSA MİHRİAY,kalfa sultan, sporcularda kararlılık ve atılganlık duygusu ile öz güven duygusu arasındaki ilişkilerin incelenmesi, Özet bildiri
 • 15.11.2017, Uluslararası, 15. uluslararası spor bilimleri kongresi, kalfa sultan,CAN YUSUF,MUSA MİHRİAY, spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin serbest zaman doyumunun incelenmesi, Özet bildiri
 • 15.11.2017, Uluslararası, 15. International Sport Sciences Congress, karakullukçu ömür fatih,OKUDAN BİLAL,CAN YUSUF, Examination of the Relationship Between Managerial Competence and Job Satisfaction and Career Satisfaction in Sports Managers, Özet bildiri
 • 14.11.2018, Uluslararası, 1st International Multidisciplinary Digital Addiction Congress 14-16 Kasım, 2018 Kuşadası, CAN YUSUF,YANAR ŞENOL,BOZ MERVE,UCA MERVE, Sporcularda Dijital Okuryazarlık Beceri Düzeylerinin İncelenmesi, Özet bildiri
 • 14.11.2018, Uluslararası, 1st International Multidisciplinary Digital Addiction Congress, CAN YUSUF,YANAR ŞENOL,BOZ MERVE,UCA MERVE, Sporcularda Sosyal Medya Bağımlılığının İncelenmesi, Özet bildiri
 • 14.11.2018, Uluslararası, 1st International Multidisciplinary Digital Addiction Congress, CAN YUSUF,YANAR ŞENOL,BOZ MERVE,UCA MERVE, . Sporcularda Dijital Oyun Bağımlılığının İncelenmesi, Özet bildiri
 • 14.08.2017, Uluslararası, 19. world academy of science, engineering and technology conference proceedings, YANAR ŞENOL,ÇELİKBİLEK SİNAN,BAYANSALDUZ MEHMET,CAN YUSUF, The Importance of Self-Effitacy and CollectiveCompetente Beliefs in Managerial Competent9 of Sport Managers’, Özet bildiri
 • 14.08.2017, Uluslararası, World Academy of Science, Engineering and Technology, YANAR ŞENOL,ÇELİKBİLEK SİNAN,BAYANSALDUZ MEHMET,CAN YUSUF, The Importance of Self-Efficacy and Collective Competence Beliefs in Managerial Competence of Sports Managers’xx, Özet bildiri
 • 14.08.2017, Uluslararası, Conference Proceedings, Venice Italy Aug 14-15, 2017, 19 (8) Part VIII, OKUDAN BİLAL,karakullukçu ömür fatih,CAN YUSUF, The Impact of Sports Employees’ of Perceptions of Organizational Climate and Organizational Truston Work Motivation, Özet bildiri
 • 13.11.2019, Uluslararası, 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, CAN YUSUF, Sporcularda Toksik Liderlik Algısı Ölçeği Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması : Toksik Liderlik Ölçeğinin Türk Sporcularına Uyarlama Çalışması, Özet bildiri
 • 13.11.2019, Uluslararası, 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Akkurt Fatma,CAN YUSUF, Spor Bağlılığı Ölçeğinin Türkçe Uyarlama Çalışması, Özet bildiri
 • 10.12.2010, Uluslararası, International scientific conference physical activity for everyone, SOYER FİKRET,CAN YUSUF,BAYANSALDUZ MEHMET,bozkurt h,SARI İHSAN, Examining levels of life satisfaction and job satisfaction of turkish football coaches in terms of demografic differences, Tam metin bildiri
 • 10.12.2010, Uluslararası, International scientific conference physical activity for everyone, SARI İHSAN,SOYER FİKRET,CAN YUSUF,BAYANSALDUZ MEHMET, Examining turkish football coaches level of life satisfaction and organizational commitment of demografic differences, Tam metin bildiri
 • 10.05.2010, Uluslararası, World Productivity Congress European Productivity Conference, BAYANSALDUZ MEHMET,CAN YUSUF,TOROS TURHAN,SOYER FİKRET, The Effect Of Sponsorship Relations Of Sports Federations And Level Of İnstitutional Sufficiency On Productivity, Özet bildiri
 • 09.11.2017, Uluslararası, 7th International Conference on Leadership, Technology, Innovation And Business Management, CAN YUSUF,BAYANSALDUZ MEHMET,YANAR ŞENOL,KIRANDI ÖZLEM, INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND WORK-LIFE BALANCE’S AND ORGANIZATIONAL CLIMATE PERCEPTION IN SPORTS MANAGERS’, Özet bildiri
 • 09.11.2017, Uluslararası, 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEADERSHIP, TECHNOLOGY, INNOVATION AND BUSINESS MANAGEMENT, CAN YUSUF,BAYANSALDUZ MEHMET,YANAR ŞENOL,KIRANDI ÖZLEM, Investıgatıon of Relationship Between Life Satisfaction and Work-Life Balance’xxs and OrganizationalClimate Perception In Sports Managers’, Özet bildiri
 • 09.11.2017, Uluslararası, 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEADERSHIP, TECHNOLOGY, INNOVATION AND BUSINESS MANAGEMENT, BAYANSALDUZ MEHMET,YANAR ŞENOL,CAN YUSUF, INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN JOB SATISFACTION AND CAREER SATISFACTION AND WORK-LIFE BALANCE IN SPORTS MANAGERS’, Özet bildiri
 • 09.11.2017, Uluslararası, 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEADERSHIP, TECHNOLOGY, INNOVATION AND BUSINESS MANAGEMENT, CAN YUSUF,BAYANSALDUZ MEHMET, INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL SUPPORT PERCEPTION AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND CAREER SATISFACTION IN SPORTS MANAGERS, Özet bildiri
 • 06.06.2014, Uluslararası, ERPA International Congress on Education, CAN YUSUF,BAYANSALDUZ MEHMET,SOYER FİKRET,Serkan Paçalı, Turkish Adaptation Of Soccer Referee Decision Satisfaction Scale SRDSS, Özet bildiri
 • 04.06.2015, Uluslararası, ERPA International Congress on Education, 4-7 June 2015, Athens - Greece, DALLI MEHMET,CAN YUSUF,KIRANDI ÖZLEM,EROL MUSTAFA, Examination Of The Relationships Between Perceived Stress Level And Positive And Negative Affect Among Athletes, Özet bildiri
 • 04.06.2015, Uluslararası, ERPA International Congress on Education, 4-7 June 2015, Athens - Greece, CAN YUSUF,KAYNAK KERİMHAN,EROL MUSTAFA,Metin Sabri Can, Examination Of The Relationships Between Success Motivation And Goal Orientation With Motivational Climate Perception Among Athletes, Özet bildiri
 • 02.06.2016, Uluslararası, ERPA International Congresses on Education 2016, CAN YUSUF,BAYANSALDUZ MEHMET,hacıcaferoğlu burhanettin,Günel İlker,TANIR HALİL, Sporcularda Duygu Düzenleme becerisi ve Başarı Motivasyonu Arasındaki ilişkinin İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 02.06.2016, Uluslararası, ERPA International Congresses of Education 2016, CAN YUSUF,BAYANSALDUZ MEHMET,YANAR ŞENOL,EROL MUSTAFA,ÖCALMAZ SERKAN, Sporcularda algılanan optimal performans duygusu ile prososyal davranışlar arasındaki ilişkinin incelenmesi, Tam metin bildiri
 • 02.06.2016, Uluslararası, ERPA International Congresses on education 2016, BAYANSALDUZ MEHMET,CAN YUSUF,HAZAR KÜRŞAT,BOYACI ABDURRAHMAN,TANIR HALİL, Sporcuların atletik performans düzeyleri ile algılanan optimal performans duygusu arasındaki ilişkinin incelenmesi, Tam metin bildiri
 • 02.06.2016, Uluslararası, ERPA International congresses on education 2016, BAYANSALDUZ MEHMET,CAN YUSUF,EROL MUSTAFA,KAHRAMAN ABDUSSELAM,AFYON YAKUP AKİF, Sporcuların antrenman devamlılığı ile görev ve ego yönelimli hedefler arasındaki ilişki, Tam metin bildiri
 • 01.11.2016, Uluslararası, Uluslararası spor bilimleri kongresi 2016, ÇOBAN ÜLKÜ,BAYAZIT BETÜL,CAN YUSUF, Sporcuların antrenörlerine ilişkin yönetsel yeterlilik ve liderlik uygulamaları algısının incelenmesi, Özet bildiri
 • 01.05.2015, Uluslararası, 1 st. International Congress on Sports Education and Health Sciences, Sakarya University, 1-3 May 2015, Sakarya-Turkey, BAYANSALDUZ MEHMET,CAN YUSUF,AFYON YAKUP AKİF,Abdurrahman Boyacı,EROL MUSTAFA, Examination Of Mindful Attention Awareness Levels Of Amateur Football Players In Terms Of Some Variables, Özet bildiri
 • 01.05.2015, Uluslararası, 1 st. International Congress on Sports Education and Health Sciences, Sakarya University, 1-3 May 2015, Sakarya-Turkey, CAN YUSUF,BAYANSALDUZ MEHMET,HAZAR KÜRŞAT,ERASLAN MERİÇ,boyacı abdurrahman, The Relationship Between Athletic Identity And Self Efficacy A Research On Amateur Football Players, Özet bildiri
 • 01.05.2015, Uluslararası, 1 st. International Congress on Sports Education and Health Sciences, Sakarya University, 1-3 May 2015, Sakarya-Turkey, CAN YUSUF,DALLI MEHMET,Metin Sabri Can,EROL MUSTAFA,Boz Merve, Comparison Of Passion Levels Of Athletes In Terms Of Various Sport Branches, Özet bildiri
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, OKUDAN BİLAL,CAN YUSUF, Spor Genel Müdürlüğü Merkez Ve Taşra Teşkilatı Çalışanlarının Örgütsel İklim Ve Örgütsel Güven Algıları İle Örgütsel Bağlılık Duyguları Arasındaki İlişkilerde İş Yaşam Dengesinin Aracılık Rolü, 2019, NOBEL YAYIN, 978-605-7662-61-3
 • Ulusal 2015, Bilimsel Kitap, CAN YUSUF,SOYER FİKRET, Yerel Yönetimlerde Yerel Kamu Politikası Yaklaşımları, 2015, Çizgi Kitapevi,
 • Ulusal 2011, Bilimsel Kitap, CAN YUSUF, Teoriden Pratiğe Birleştirilmiş Sınıf Uygulamaları, 2011, ideal,
Journal of human sciences , Dergi, Spor Bilimleri Temel Alanı->Spor Bilimleri
 • Bilim - Sanat Ödülleri

  2017

  certificate of best presentation award

  World Academy of Science, Engineering and Technology