UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
YURDANUR URAL USLAN

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ HUKUK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  2001 - 2005

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2005 - 2008

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)
  Türk anayasal sisteminde Cumhurbaşkanı`nın konumu ve yetkilerine ilişkin tartışma ve öneriler üzerine bir inceleme
 • Doktora

  2008 - 2014

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
  İnsan haklarının bölgesel düzeyde korunması: Amerikan sistemi
 • KPDS - İngilizce

  2010 - Bahar

  İngilizce - 72
 • ÜDS - İngilizce

  2010 - Bahar

  İngilizce - 68.750
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Kamu Yönetimi

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

  2015 - 2016

  - SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ -
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2014 -

  - KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ - HUKUK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2014

  - -
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2016 -

 • 2022

  Doktora - MUSTAFA TOSUN
  İl özel idareleri ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları üzerine nitel bir araştırma
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2021

  Yüksek Lisans - KADİR YILDIZ
  Türk siyasi hayatında Muhsin Yazıcıoğlu ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun dönüşümcü liderlik yönünün örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - SAMED DEĞİRMENCİ
  Avrupa Birliği bağlamında Türkiye'de Kişisel Verileri Koruma Kurumu
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • İdari Yargı - Lisans, 2022-2023
 • İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet - Lisans, 2022-2023
 • İdare Hukuku I - Lisans, 2022-2023
 • Türk Anayasa Düzeni - Lisans, 2022-2023
 • Hükümet Sistemleri - Lisans, 2021-2022
 • İdari Yargı - Lisans, 2021-2022
 • Liderlik - Lisans, 2021-2022
 • Ceza Hukuku - Lisans, 2021-2022
 • Hukukun Temel Kavramları - Lisans, 2021-2022
 • İdare Hukuku I - Lisans, 2021-2022
 • Anayasa Hukuku I - Lisans, 2021-2022
 • İdare Hukuku II - Lisans, 2020-2021
 • Hukukun Temel Kavramları - Lisans, 2020-2021
 • Sosyal hizmet ve insan hakları - Lisans, 2020-2021
 • İdari Yargı - Lisans, 2020-2021
 • Anayasa Hukuku - Lisans, 2020-2021
 • İdare Hukuku I - Lisans, 2020-2021
 • Uluslararası Hakemli 2016, URAL USLAN YURDANUR, Public employee’ job satisfaction, life satisfaction and burnout levels’ assessment by some socia-demographic factors, International Journal of Human Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2014, URAL USLAN YURDANUR,GÜNER TUĞBA, İNSAN HAKLARININ BÖLGESEL DÜZEYDE KORUNMASI:AMERİKAN SİSTEMİ, Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2014, GÜNER TUĞBA,URAL USLAN YURDANUR,ÇİÇEK ÖZAL, TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİNDE KADIN İSTİHDAMININ KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi
 • 29.03.2014, Uluslararası, 2. Uluslararası Davraz Kongresi, BOLAT MUHAMMET ESAT,TOSUN MUSTAFA,URAL USLAN YURDANUR, İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesinde Türkiye İnsan Hakları Kurumu’xxnun Rolü, Tam metin bildiri
 • 27.10.2016, Uluslararası, 3rd INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC, URAL USLAN YURDANUR,TOSUN MUSTAFA, Kamu Çalışanlarının İş Doyumu ile Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma, Tam metin bildiri
 • 09.04.2015, Uluslararası, TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA KADIN ARAŞTIRMALARI, TUNÇ AHMET,URAL USLAN YURDANUR,GÖKÇE ALİ FUAT, Türk Kamu Yönetiminde Personel ve Yönetici Olarak “Kadının Varlığı”: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Örneği, Tam metin bildiri
 • 09.04.2015, Uluslararası, TÜRKİYE’xxDE DÜNYADA KADIN ARAŞTIRMALARI, URAL USLAN YURDANUR,TUNÇ AHMET, Kadınların Yerel YönetimlerdeTemsili: Kilis İli Örneği, Tam metin bildiri
 • , Uluslararası, Uluslararası Davraz Kongresi 2009, URAL USLAN YURDANUR, Türkiye de Kamu Denetçiliği Kurumunun Oluşturulması Serüveni ve Anayasa Mahkemesi nin Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununa İlişkin Kararının Değerlendirilmesi, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, URAL USLAN YURDANUR, From Efficiency Discussions to Democracy in Public Administration: A Theoretical Analysis, 2020, Peter Lang, ISBN:978-3-631-81722-3
 • Türk Anayasal Sisteminde Cumhurbaşkanının Konumu ve Yetkilerine İlişkin Tartışma ve Öneriler Üzerine Bir İnceleme

  -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  BAP - Tamamlandı