UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
YÜKSEL ERSAN

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1984 - 1988

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  1990 - 1993

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
  “Eine übersetzungskritische Untersuchung am Beispiel der zwei Romane von Yaşar Kemal “Binboğalar Efsanesi (Das Lied der Tausend Stiere)” und “Teneke (Anatolischer Reis)”.
 • Doktora

  1993 - 2000

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI (DR)
  „Euphemismus in der Alltagssprache und in den Fachsprachen der Politik, der internationalen Beziehungen und des Gesundheitswesens im Deutschen und Türkischen“
 • ÜDS - İngilizce

  2010 - Bahar

  İngilizce - 55.000
 • Filoloji Temel Alanı
  Dünya Dilleri ve Edebiyatları

 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2010 -

  - BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ - ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2015 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı

  2013 - 2015

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2010 -

 • CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2003 - 2006

 • CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkan Yardımcısı

  2000 - 2003

 • 2. YABANCI DİL ALMANCA - Önlisans, 2015-2016
 • 2. YABANCI DİL ALMANCA - Önlisans, 2014-2015
 • 2. Yabancı Dil Almanca - Önlisans, 2013-2014
 • Buitirme Tezi - Lisans, 2009-2010
 • Almanca / Türkçe Çeviri - Lisans, 2009-2010
 • Çağdaş Alman Edebiyatı Tarihi - Lisans, 2009-2010
 • Metin İnceleme - Lisans, 2009-2010
 • Alman Edebiyat Tarihi - Lisans, 2009-2010
 • Edebi Bilim Temel Kavramları - Lisans, 2009-2010
 • Yazılı Alatım - Lisans, 2009-2010
 • Uluslararası Hakemli 2018, HİŞMANOĞLU MURAT,ERSAN YÜKSEL,TURAN YUSUF ZİYAETTİN, Turkish EFL Learners’ Perceptions on Teachers’ Using Humor in the EFL Classroom, International Journal of Languages' Education
 • Uluslararası Hakemli 2018, ERSAN YÜKSEL, Yabancı Dil Öğretiminde Kısa Metinlerin Kullanımı ve Önemi, Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
 • Ulusal Hakemli 2017, HİŞMANOĞLU MURAT,ERSAN YÜKSEL,ÇOLAK RAŞİT, Mobile assisted language teaching from preparatory program EFL teachers’ perspectives, Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2017, HİŞMANOĞLU MURAT,ERSAN YÜKSEL,ÇOLAK RAŞİT, MOBILE ASSISTED LANGUAGE TEACHING FROM PREPARATORY PROGRAM EFL TEACHERS’ PERSPECTIVES, BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
 • Uluslararası Hakemli 2015, HİŞMANOĞLU MURAT,ERSAN YÜKSEL,ÇOLAK RAŞİT, A Study on English preparatory program students use and acceptance of mobile phones, IJONTE
 • Uluslararası Hakemli 2010, ERSAN YÜKSEL, Die Verantwortung des Wissenschaftlers gegenüber der Gesellschaft in Heinar Kipphardts In der Sache J Robert Oppenheimer, Zeitschrift für die Welt der Türken
 • Ulusal Hakemli 2006, ERSAN YÜKSEL, Der Widerstand gegen Nationalsozialismus in Alfred Anderschs Roman Sansibar oder der letzte Grund, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2002, ERSAN YÜKSEL, Die Untersuchung der Gründe für Ritas Entschluss in der DDR zu bleiben in Christa Wolfs Roman Der geteilte Himmel, C.Ü. Sosyal Bilimler
 • Ulusal Hakemli 2002, ERSAN YÜKSEL, Die Rolle des Zufalls in Max Frischs Roman Homo Faber, C.Ü. Sosyal Bilimler
 • Ulusal Hakemsiz 2000, ERSAN YÜKSEL, Edebiyatta Anlatım Tekniği Olarak Mektup ve Mektup Roman, Çalı
 • Ulusal Hakemli 2000, ERSAN YÜKSEL, Çeviri Sorunu ve Yaşar Kemal in Binboğalar Efsanesi Çevirisi Üzerine Kuramsal ve Uygulamalı bir Eleştiri, Tömer Çeviri, Bursa
 • Ulusal Hakemli 2000, ERSAN YÜKSEL, Politikada Dil Kullanımı, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemsiz 1999, ERSAN YÜKSEL, Türkü Yazıları Üzerine, Folklor / Edebiyat Dergisi
 • Ulusal Hakemsiz 1999, ERSAN YÜKSEL, Johann Wolfgang von Goethe nin Genç Werther in Acıları Adlı Eserinin Ulrich Plenzdorf ve Yüksel Pazarkaya nın Eserleri Üzerindeki Etkileri, Çalı
 • Ulusal Hakemsiz 1995, ERSAN YÜKSEL, Münzevilikten Gaziliğe Geyikli Baba Osmanlı Menâkıbnamelerinden bir Kesit Markus Krönbach Çev Yüksel Ersan, Toplumsal Tarih
 • Ulusal Hakemsiz 1994, ERSAN YÜKSEL, Türkçe miz Nereye Gidiyor, Academia
 • 24.04.2015, Uluslararası, 6th International Conference on New Trends in Education, HİŞMANOĞLU MURAT,ERSAN YÜKSEL,ÇOLAK RAŞİT, A Study on English preparatory program students use and acceptance of mobile phones, Özet bildiri
 • 18.05.2018, Uluslararası, ASOS Alanya Üniversitesi, ERSAN YÜKSEL, EDEBİ ESERLERE YANSIMASI EŞLİĞİNDE YENİDÜNYA AMERİKA ALGISI: “FRANZ KAFKA - AMERİKA, DEMİR ÖZLÜ - AMERİKA 1954, Tam metin bildiri
 • 18.05.2017, Uluslararası, 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (ASOS), ERSAN YÜKSEL, EDEBİ ESERLERE YANSIMASI EŞLİĞİNDE YENİDÜNYA AMERİKAALGISI: “FRANZ KAFKA - AMERİKA, DEMİR ÖZLÜ - AMERİKA 1954”, Özet bildiri
 • 17.06.2004, Uluslararası, Uluslararası 4. Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, ERSAN YÜKSEL, Siyasal İletişimde Güzel Adlandırma Kullanımı, Tam metin bildiri
 • 17.02.2017, Uluslararası, Geçmişten Günümüze Göç Sempozyumu, ERSAN YÜKSEL, Edebi Eserlere Yansımaları Eşliğinde Türkiye’den Almanya’ya Göç Olgusu: Problemler,Bunalımlar, Çözüm Önerileri, Özet bildiri
 • 14.11.2013, Uluslararası, II. Internationales Symposium zu den Deutsch – Türkischen Beziehungen,, ERSAN YÜKSEL, Reflexionen der Kulturunterschiede bei den türkischen Übersetzungen an Beispielen verschiedener Publikationen von Renan Demirkan Identifizierte Übersetzungsdefizite und Lösungsvorschläge im Fremdsprachenunterricht, Tam metin bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, ERTE, ERSAN YÜKSEL, YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE KISA METİNLERİN KULLANIMI VE ÖNEMİ, Özet bildiri
 • 11.04.2019, Uluslararası, 7th SCF International Conference on ”The Future of the European Union and Turkey-European Relations”, ERSAN YÜKSEL, Kültürlerarası İletişim Bağlamında Renan Demirkan’ın “Üç Şekerli Demli Çay” Adlı Eserinde Kültürel Etkileşim ve Kültürlerarasılık, Tam metin bildiri
 • 11.04.2019, Uluslararası, 7th SCF International Conference on ”The Future of the European Union and Turkey-European Relations”, ERSAN YÜKSEL, Avrupa Birliği Üyelik Sürecinde Türkiye’den Almanya’ya İşçi Göçü Olgusu, Tam metin bildiri
 • 05.11.2015, Uluslararası, 4th World Conference on Educational and Instructional Studies, ERSAN YÜKSEL,HİŞMANOĞLU MURAT,ÇOLAK RAŞİT, Mobile Assisted Language Teaching From Preparatory Program Efl Teachers Perspectives, Özet bildiri
 • 05.11.2015, Uluslararası, 4th World Conference on Educational and Instructional Studies, HİŞMANOĞLU MURAT,ERSAN YÜKSEL,TURAN YUSUF ZİYAETTİN, Turkish EFL Learners Perceptions on Teachers Using Humor in the EFL Classroom, Özet bildiri
 • 05.04.2001, Ulusal, I. Dil ve Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, ERSAN YÜKSEL, Mezar Taşı Yazılarında Güzel Adlandırma Kullanımı, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, ERSAN YÜKSEL, Kültürlerarası Çalışmalar, 2018, akarya Üniversitesi, 978-605-2238-03-5
 • Ulusal 2017, Bilimsel Kitap, ERSAN YÜKSEL, Geçmişten Günümüze Göç Cilt III, 2017, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, 978-605-81912-3-5
Erte Congress 2017 , Bildiri Kitabı, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Yabancı Dil Eğitimi
Zeitschrift für die Welt der Türken , Dergi, Filoloji Temel Alanı->Dünya Dilleri ve Edebiyatları