UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOÇENT
YELİZ TEMLİ DURMUŞ

EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1999 - 2003

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
 • Bütünleşik Doktora

  2004 - 2012

  ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ (DR)
  Classroom teachers’xx and science and technology teachers views on science and technology curriculum
 • KPDS - İngilizce

  2011 -

  İngilizce - 75.00
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Eğitim Bilimleri

 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2019 -

  - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI
 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2016 -

  - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI
 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2016

  - TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ - OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2013

  - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  2003 - 2012

  - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı

  2017 - 2019

 • 2019

  Yüksek Lisans - SERKAN AKGÜN
  Sınıf öğretmenlerinin mobbinge uğrama düzeyleri ve okul yöneticilerinin görüşleri
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Program Değerlendirme Yaklaşımları - Yüksek Lisans, 2021-2022
 • Karakter ve Değerler Eğitimi - Lisans, 2021-2022
 • Eğitimde Ahlak ve Etik - Lisans, 2021-2022
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Yüksek Lisans, 2021-2022
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Lisans, 2021-2022
 • Eğitimde Program Geliştirme - Lisans, 2021-2022
 • Eğitim Bilimlerine Giriş - Lisans, 2021-2022
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri - Lisans, 2021-2022
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Program Değerlendirme Yaklaşımları - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Eğitimde Ahlak ve Etik - Lisans, 2020-2021
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri - Lisans, 2020-2021
 • Eğitime Giriş - Lisans, 2020-2021
 • Kültürel Antropoloji - Lisans, 2020-2021
 • Program Geliştirme - Lisans, 2020-2021
 • İnsan İlişkileri - Lisans, 2020-2021
 • Rehberlikte Program Geliştirme - Lisans, 2018-2019
 • Alrnatif Okul Sistemleri - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Eğitime Giriş - Lisans, 2018-2019
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri - Lisans, 2018-2019
 • Eğitim Bilimine Giriş - Lisans, 2018-2019
 • Rehberlikte Program Geliştirme - Lisans, 2018-2019
 • Alternatif Okul Sistemleri - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri - Lisans, 2018-2019
 • Özel Eğitim - Lisans, 2018-2019
 • Kültürel Antropoloji - Lisans, 2018-2019
 • Eğitime Giriş - Lisans, 2018-2019
 • Eğitim Bilimlerine Giriş - Lisans, 2017-2018
 • Eğitim Psikolojisi - Lisans, 2017-2018
 • Rehberlikte Program Geliştirme - Lisans, 2017-2018
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri - Lisans, 2017-2018
 • Seçmeli: Gençlik Sorunları Semineri - Lisans, 2017-2018
 • EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ - Lisans, 2017-2018
 • Alternatif Okul Sistemleri - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Uzmanlık Alan Dersi - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - Lisans, 2016-2017
 • TÜRKİYE'DE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI, POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • SEÇMELİ: EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME - Lisans, 2016-2017
 • ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ - Lisans, 2016-2017
 • SEÇMELİ: EĞİTİMDE PROGRAM YAKLAŞIMLARI - Lisans, 2016-2017
 • OKUL DENEYİMİ - Lisans, 2016-2017
 • İSTATİSTİK - Lisans, 2016-2017
 • EĞİTİM SOSYOLOJİSİ - Lisans, 2016-2017
 • EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ - Lisans, 2016-2017
 • UZMANLIK ALAN DERSİ - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • MESLEKİ UYGULAMALAR II - Önlisans, 2015-2016
 • OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME - Önlisans, 2015-2016
 • EĞİTİM FELSEFESİ - Lisans, 2015-2016
 • ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ - Lisans, 2015-2016
 • TÜRKİYE'DE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI, POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • SEÇMELİ: EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME - Lisans, 2015-2016
 • OKUL DENEYİMİ - Lisans, 2015-2016
 • SEÇMELİ: MESLEKİ İNGİLİZCE - Lisans, 2015-2016
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - Lisans, 2015-2016
 • EĞİTİM SOSYOLOJİSİ - Lisans, 2015-2016
 • EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ - Lisans, 2015-2016
 • ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ - Lisans, 2015-2016
 • TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • UZMANLIK ALAN DERSİ - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - Lisans, 2014-2015
 • EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ - Lisans, 2014-2015
 • OKUL DENEYİMİ - Lisans, 2014-2015
 • SEÇMELİ: EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME - Lisans, 2014-2015
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - Lisans, 2014-2015
 • EĞİTİM FELSEFESİ - Lisans, 2014-2015
 • TÜRKİYE'DE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI, POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ - Lisans, 2014-2015
 • ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ - Lisans, 2014-2015
 • ÇOCUKTA BİLİM VE TEKNOLOJİ - Önlisans, 2014-2015
 • EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ - Lisans, 2013-2014
 • EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ - Lisans, 2013-2014
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - Lisans, 2013-2014
 • ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ - Lisans, 2013-2014
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • SOSYAL PSİKOLOJİ - Lisans, 2013-2014
 • EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ - Lisans, 2013-2014
 • EĞİTİM FELSEFESİ - Lisans, 2012-2013
 • Uluslararası Hakemli 2020, Akgün Serkan,TEMLİ DURMUŞ YELİZ, Elementary School Teachers’ Exposure to Mobbing, Elementary Education Online
 • Uluslararası Hakemli 2019, TEMLİ DURMUŞ YELİZ, Sınıf öğretmenleri öz-yeterlik kaynaklarinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi, Journal of Human Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2019, TEMLİ DURMUŞ YELİZ,ŞEN DERYA, Teacher Training Process in Turkey: Teachers with Certificate or Diploma, International Journal on Lifelong Education and Leadership
 • Uluslararası Hakemli 2019, TEMLİ DURMUŞ YELİZ, Early Childhood Education Teachers’xx Experiences on Moral Dilemmas and Suggestions for Morality and Ethics in Education Course, International Journal of Progressive Education
 • Uluslararası Hakemli 2018, ÇALIŞKAN NESRİN,kahya esra,TEMLİ DURMUŞ YELİZ, An Analysis of Mathematics Questions of the Tpese Exam According to Cognitive Levels of Timss 2015, Journal of History Culture and Art Research
 • Ulusal Hakemli 2018, TEMLİ DURMUŞ YELİZ,Demircioglu Ali, Implementation of First Grade Mathematics Curriculum I in Villages based on Teachers’ Views: A Case Study –Şanlıurfa, Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, TEMLİ DURMUŞ YELİZ, Meslek lisesi 12. sınıf öğrencilerinin üniversiteye giriş sınavı kaygıları ve beklentileri üzerine nitel bir çalışma, Journal of Human Sciences
 • Ulusal Hakemli 2016, TEMLİ DURMUŞ YELİZ, Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ahlak Eğitimine Yönelik Yeterlik Algıları Ölçeğinin Geliştirilmesi Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2016, TEMLİ DURMUŞ YELİZ,Yusufoğlu Simuzar, İlkokul 4. sınıf Matematik Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri (Siirt-, Journal of Turkish Studies
 • Uluslararası Hakemli 2016, TEMLİ DURMUŞ YELİZ, Effective Learning Environment Characteristics as a requirement of Constructivist Curricula: Teachers’ Needs and School Principals’ Views, International Journal of Instruction
 • Uluslararası Hakemli 2016, TEMLİ DURMUŞ YELİZ, Development of Classroom Management Scale for Science Teachers, Universal Journal of Educational Research
 • Uluslararası Hakemli 2015, TEMLİ DURMUŞ YELİZ,KASA BAŞAK, School principals and teachers views on reasons for the decrease of success in Turkish university entrance exams Case of Malatya, Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of Educational Sciences Research
 • Ulusal Hakemli 2015, TEMLİ DURMUŞ YELİZ,KASA BAŞAK, School Principals and teachers views on reason for the decrease of success in Turkish University Entrance Exams Case of Malatya, Journal of Educational Sciences Research
 • Uluslararası Hakemli 2014, TEMLİ DURMUŞ YELİZ, 4. ve 5. Sınıf Öğretmenlerinin Oluşturmacı Yaklaşıma Yönelik Görüşleri/4th and 5th Classroom Teachers’xx Views on Constructivism, e-International Journal of Educational Research
 • Ulusal Hakemli 2014, TEMLİ DURMUŞ YELİZ,OK AHMET, Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji Öğretim Programına yönelik görüşleri ölçeğinin geliştirilmesi Geçerlik ve güvenirlik çalışması, İlköğretim Online
 • Uluslararası Hakemli 2013, TEMLİ DURMUŞ YELİZ,ŞEN DERYA,AKAR HANİFE, Elementary school teacher candidates perceptions and definitions on morality and moral education, Education and Science
 • Uluslararası Hakemli 2013, TEMLİ DURMUŞ YELİZ,ŞEN DERYA,AKAR HANİFE, Elementary school teacher candidates perceptions and definitions on morality and moral education, Egitim ve Bilim-Education and Science
 • Ulusal Hakemli 2013, ÇAPA AYDIN YEŞİM,KONDAKÇI ESEN,TEMLİ DURMUŞ YELİZ,TARKIN AYŞEGÜL, Özyeterlik Kaynakları Ölçeği nin Türkçe ye uyarlanması, İlköğretim Online
 • Ulusal Hakemli 2013, ÇAPA AYDIN YEŞİM,KONDAKÇI ESEN,TEMLİ DURMUŞ YELİZ,TARKIN AYŞEGÜL, Adaptation of Sources of Self-Efficacy Inventory into Turkish (Özyeterlik Kaynakları Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması), İlköğretim Online (elektronik)
 • Ulusal Hakemli 2013, ÇAPA AYDIN YEŞİM,KONDAKÇI ESEN,TEMLİ DURMUŞ YELİZ,TARKIN AYŞEGÜL, Özyeterlik kaynakları ölçeği nin Türkçe ye uyarlanması, Ilkogretim Online
 • Uluslararası Hakemli 2011, LePage Pamela,AKAR HANİFE,TEMLİ DURMUŞ YELİZ,ŞEN DERYA,Hasser Neil,Ivins Ilene, Comparing teachers’ views on morality and moral education, a comparative study in Turkey and the United States, Teaching and Teacher Education
 • Uluslararası Hakemli 2011, TEMLİ DURMUŞ YELİZ,ŞEN DERYA,AKAR HANİFE, A Study on Primary Classroom and Social StudiesTeachers’ Perceptions of Moral Education and TheirDevelopment and Learning, KURAM ve UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ
 • Uluslararası Hakemli 2011, Pamela LePage,AKAR HANİFE,TEMLİ DURMUŞ YELİZ,ŞEN DERYA,Hasser N,Ivins I, Comparing teachers views on morality and moral education a comparative study in Turkey and the United States, Teaching and Teacher Education
 • Ulusal Hakemli 2009, TEMLİ DURMUŞ YELİZ, A qualitative study on 6th grade science and technology curriculum, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • 31.05.2016, Uluslararası, IIIrd International Eurasian Educational Research Congress, TEMLİ DURMUŞ YELİZ, Compound Classroom Teachers Constructivist Perceptions, Özet bildiri
 • 29.06.2006, Uluslararası, Education and values in the Balkan Countries, AKAR HANİFE,TEMLİ DURMUŞ YELİZ, Social studies teachers definitions experiences and applications in morality moral and character education, Tam metin bildiri
 • 24.03.2008, Uluslararası, American Educational Research Association (AERA), LePage Pamela,AKAR HANİFE,TEMLİ DURMUŞ YELİZ,ŞEN DERYA,Hasser Neil,Ivins Ilene, Comparing teachers views on morality moral education and moral development in Turkey and the United States, Tam metin bildiri
 • 23.10.2008, Uluslararası, Further Education in the Balkan Countries: Education and Pedagogy in Balkan Countries 9, AKAR HANİFE,TEMLİ DURMUŞ YELİZ,ŞEN DERYA, Lessons for Prospective Teachers Moral Dilemmas Teachers encounter in school context, Tam metin bildiri
 • 22.10.2015, Uluslararası, The Third International Congress on Curriculum and Instruction, TEMLİ DURMUŞ YELİZ, Prospective Early Childhood Educators Metaphors on Educational Philosophy, Özet bildiri
 • 22.10.2015, Uluslararası, The Third International Congress on Curriculum and Instruction, ŞEN DERYA,TEMLİ DURMUŞ YELİZ, Development of Teacher Candidates Views Scale on Classroom Management Validity and Reliability Study, Özet bildiri
 • 21.05.2022, Uluslararası, 15. Uluslar arası Eğitim Camiası Sempozyumu, Bekar Esin, Coşar Semih, Ortaokul Öğretmenlerinin Eğitim Sistemlerine Yönelik Sorunları, Tam metin bildiri
 • 19.09.2007, Uluslararası, European Conference on Educational Research, TEMLİ DURMUŞ YELİZ, The perceptions and definitions of teacher candidates about morality moral and character education, Özet bildiri
 • 16.09.2010, Ulusal, 19.Eğitim Bilimleri Kurultayı, TARKIN ÇELİKKIRAN AYŞEGÜL,TEMLİ DURMUŞ YELİZ,ÇAPA AYDIN YEŞİM,KONDAKÇI ESEN, Yapılandırmacı Öğretime Yönelik Özyeterlik Ölçeği, Özet bildiri
 • 16.09.2010, Ulusal, 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, TEMLİ DURMUŞ YELİZ,OK AHMET, Fen ve Teknoloji Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Özet bildiri
 • 16.09.2010, Ulusal, 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, TARKIN AYŞEGÜL,TEMLİ DURMUŞ YELİZ,ÇAPA AYDIN YEŞİM,KONDAKÇI ESEN, Yapılandırmacı Öğretime Yönelik Özyeterlik Ölçeği, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, ERTE 1. ULUSLARARASI Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi, ÖLEKLİ SÖNMEZ NİLAY,TEMLİ DURMUŞ YELİZ, Ilkokul 1. Sınıf Türkçe Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, 1. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, TEMLİ DURMUŞ YELİZ, Meslek Lisesi Öğrencilerinin Üniversiteye Giriş Sınavına İlişkin Algıları, Özet bildiri
 • 14.06.2010, Uluslararası, XIV. World Congress of Comparative Education Societies (WCCES), ŞEN DERYA,TEMLİ DURMUŞ YELİZ, Teacher recruitment practices and civil service reform agenda in Türkiye, Özet bildiri
 • 13.09.2018, Uluslararası, ERTE Kongre, Değirmenci Nail,Özaltın Damla,Akgül Görkem,TEMLİ DURMUŞ YELİZ, SOSYAL BİLGİLER YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN YÜKSEK LİSANS İLEİLGİLİ BEKLENTİLERİ, Tam metin bildiri
 • 11.09.2014, Uluslararası, V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, TEMLİ DURMUŞ YELİZ, Teachers needs and opinions on constructivist learning environments, Özet bildiri
 • 10.09.2008, Uluslararası, the European Conference on Educational Research (ECER), TEMLİ DURMUŞ YELİZ, Evaluation of Classroom Management Course, Özet bildiri
 • 08.09.2008, Uluslararası, ECER, TEMLİ DURMUŞ YELİZ, Analysis of 6th Grade Science and Technology Curriculum, Özet bildiri
 • 07.09.2015, Uluslararası, Educational Conference on Educational Research, TEMLİ DURMUŞ YELİZ, Development of Classroom Management Strategies Scale for Science Teacher Candidates A Validity and Reliability Study, Özet bildiri
 • Ulusal 2019, Kitap Tercümesi, TEMLİ DURMUŞ YELİZ, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 2019, Eğitim Yayınevi, 978-605-7557-92-6
 • Uluslararası 2018, Kitap Tercümesi, TEMLİ DURMUŞ YELİZ, Program Geliştirme, 2018, Pegem Akademi, 978-0-13-26251-1
 • Uluslararası 2018, Ders Kitabı, TEMLİ DURMUŞ YELİZ, Öğretim İlke ve Yöntemleri, 2018, Eğitim Yayınevi, 978-975-2475-55-7
 • Uluslararası 2018, Ders Kitabı, TEMLİ DURMUŞ YELİZ, Eğitim Bilimine Giriş, 2018, Eğitim Yayınevi, 978-975-2475-58-8
 • Uluslararası 2015, Bilimsel Kitap, TEMLİ DURMUŞ YELİZ, Teachers Views on Science and Technology Curriculum, 2015, LAMBERT ACADEMIC PUBLISHING, 978-3-659-74209-5
 • Ulusal 2007, Ders Kitabı, erdoğan mehmet,mısırlı ayşegül,TEMLİ DURMUŞ YELİZ, Eğitimde Yeni Yaklaşımlar, 2007, ODTÜ Mezunları Derneği Yayınları,
Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Globalisation, Socities and Education , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
International Journal of Instruction , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
International Journal of Instruction , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Journal of Moral Education , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
1. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi , Bildiri Kitabı, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
International Journal of Instruction , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Uşak Universitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Uşak Eğitim Araştırmaları Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
İlköğretim Online , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Journal of Moral Education , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Turkish Journal of Education , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
 • Yayın Teşvik Ödülü

  2011

  Yayın Teşvik Ödülü

  YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
 • Yayın Teşvik Ödülü

  2011

  Yayın teşvik ödülü

  YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
 • Çalışma Ödülü

  2006

  ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Ders Performans Ödülü

  ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
 • TEMEL EĞİTİMDE SORUN DAVRANIŞLARIN YÖNETİMİNE VE OLUMLU DAVRANIŞLARIN PEKİŞTİTİLMESİNE YÖNELİK ÖRNEK OLAYLAR

  28.11.2016 - 10.01.2022

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Öğretmenlerin Ahlak Ahlak Eğitimi ve Ahlak Gelişimi ile İlgili Eğitim Öğretim Uygulamalarının İncelenmesi ve Karşılaştırılması Çapraz Kültür Çalışması

  -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  BAP - Tamamlandı
 • Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının Özyeterlik Kaynakları ve Yapılandırmacı Öğrenmeye Yönelik Özyeterlik İnançları

  -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  BAP - Tamamlandı