UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
SAADET YAĞMUR KUMCU

ULUBEY MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK VE SİGORTACILIK PR.
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  2001 - 2004

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2005 - 2008

  CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (YL) (TEZLİ)
  Kurumsal yönetişim ilkelerinin kamu yönetiminde kullanılmasına yönelik bir model
 • Doktora

  2018 -

  MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT (DR)
  Ev Kadınlarının Emeğinin GSYH Hesaplamalarına Etkisi
 • YÖKDİL - İngilizce

  2019 -

  İngilizce - 62.5
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  İktisadi Düşünce

 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2013 -

  - FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ -
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı

  2020 - 2021

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Komisyon Üyeliği

  2018 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Program Başkanı

  2013 - 2016

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2013 - 2016

 • TURİZM EKONOMİSİ - Önlisans, 2019-2020
 • PARA TEORİSİ - Önlisans, 2019-2020
 • BANKACILIĞA GİRİŞ - Önlisans, 2019-2020
 • UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK - Önlisans, 2019-2020
 • İSTATİSTİK I - Önlisans, 2019-2020
 • İKTİSADA GİRİŞ - Önlisans, 2019-2020
 • ULUSLARARASI BANKACILIK - Lisans, 2019-2020
 • YATIRIM PROJE ANALİZİ - Lisans, 2019-2020
 • Türkiye Ekonomisi - Önlisans, 2018-2019
 • İstatistik II - Önlisans, 2018-2019
 • Para ve Banka - Önlisans, 2018-2019
 • Finansal Piyasalar ve Kurumlar - Lisans, 2018-2019
 • Genel İşletme - Lisans, 2018-2019
 • Bankacılık ve Sigortacılık Uygulamaları - Önlisans, 2018-2019
 • Uygulamalı Girişimcilik - Önlisans, 2018-2019
 • Para Teorisi - Önlisans, 2018-2019
 • Güncel Ekonomik Sorunlar - Önlisans, 2018-2019
 • İstatistik I - Önlisans, 2018-2019
 • Ekonomiye Giriş I-II - Önlisans, 2018-2019
 • Uluslararası Bankacılık - Lisans, 2018-2019
 • Ekonomiye Giriş I-II - Önlisans, 2017-2018
 • Bankacılık ve Sigortacılık Uygulamaları-II - Önlisans, 2017-2018
 • Dış Ticaret ve Gümrük İşlemleri - Önlisans, 2017-2018
 • İşletme Yönetimi - Lisans, 2017-2018
 • Çağdaş Yönetim Yaklaşımları - Lisans, 2017-2018
 • Para Teorisi - Önlisans, 2017-2018
 • Uygulamalı Girişimcilik - Önlisans, 2017-2018
 • İstatistik I-II - Önlisans, 2017-2018
 • Akademik ve Sosyal Uyum - Önlisans, 2017-2018
 • Bankacılık İşlemleri - Önlisans, 2016-2017
 • İstatistik-II - Önlisans, 2016-2017
 • İşletme Matematiği-II - Önlisans, 2016-2017
 • Bankacılığa Giriş - Önlisans, 2016-2017
 • Para Teorisi - Önlisans, 2016-2017
 • Türkiye Ekonomisi - Önlisans, 2016-2017
 • Dış Ticaret ve Kambiyo - Önlisans, 2016-2017
 • Sigortacılığa Giriş - Önlisans, 2016-2017
 • Ekonomiye Giriş I-II - Önlisans, 2016-2017
 • İnsan Kaynakları Yönetimi - Lisans, 2016-2017
 • Katılım Bankacılığı - Lisans, 2016-2017
 • İSTATİSTİK - Önlisans, 2015-2016
 • TÜRKİYE EKONOMİSİ - Önlisans, 2015-2016
 • DIŞ TİCARET VE KAMBİYO - Önlisans, 2015-2016
 • TEMEL EKONOMİ - Önlisans, 2015-2016
 • SİGORTACILIĞA GİRİŞ - Önlisans, 2015-2016
 • TÜRKİYE EKONOMİSİ - Önlisans, 2014-2015
 • KALİTE VE GÜVENCE SİSTEMLERİ - Önlisans, 2014-2015
 • DIŞ TİCARET VE KAMBİYO - Önlisans, 2014-2015
 • SİGORTACILIĞA GİRİŞ - Önlisans, 2014-2015
 • GENEL İKTİSAT - Önlisans, 2014-2015
 • Bitirme Projesi - Önlisans, 2013-2014
 • Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) - Önlisans, 2013-2014
 • Makro İktisat - Önlisans, 2013-2014
 • Sigortacılık İşlemleri - Önlisans, 2013-2014
 • Sigortacılığa Giriş - Önlisans, 2013-2014
 • Bankacılığa Giriş - Önlisans, 2013-2014
 • İktisada Giriş - Önlisans, 2013-2014
 • Uluslararası Hakemli 2019, KUMCU SAADET YAĞMUR,KESBİÇ CÜNEYT YENAL, Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi Politikalarının Hanehalkı Tasarruf Eğilimine ve Yatırımlara Etkisi, Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR,KUMCU SAADET YAĞMUR,AKINCI Özden Sevgi, Bardağı Taşıran Son Damla, BRICS Bankası, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences
 • Ulusal Hakemli 2018, SOBA MUSTAFA,KUMCU SAADET YAĞMUR,AKINCI ÖZDEN SEVGİ, ”BRETTON WOODS İKİZLERİ:AŞIRI YOKSULLUK VE DERİNLEŞEN EŞİTSİZLİK”Y.2018, C.23s.669-687, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • 28.06.2017, Uluslararası, International Conference of Political Economy (ICOPEC), 2017, KUMCU SAADET YAĞMUR, ANALYSIS OF MAINSTREAM DEVELOPMENT CONCEPTS / ANA AKIM KALKINMA KAVRAMLARININ ANALİZİ, Tam metin bildiri
 • 25.07.2019, Uluslararası, ICOPEC 2019 Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı, KUMCU SAADET YAĞMUR, Blockchain Technology and Technology Security in The New Economy/Blokzincir teknolojisi ve yeni ekonomide teknoloji güvenliği, Tam metin bildiri
 • 25.07.2017, Uluslararası, EconWorld2017@Paris Conference is jointly organized byThe World Economic Research Institute (WERI), KUMCU SAADET YAĞMUR,AKINCI ÖZDEN SEVGİ, Islamic Banking and Interest-Free Insurance in Financial Markets The Case of Turkey / Finans Piyasalarında İslami Bankacılık ve Faizsiz Sigortacılık Türkiye Örneği, Tam metin bildiri
 • 25.07.2017, Uluslararası, EconWorld2017, KUMCU YILDIZ SAADET YAĞMUR,GÜNEŞ SEVCAN, An Analysis of Mainstream Concepts of Development and LaborEquality, Tam metin bildiri
 • 18.12.2017, Uluslararası, 1.Uluslararası Üniversite-Sanayi İşbirliği, Ar-Ge ve İnovasyon Kongresi, KUMCU SAADET YAĞMUR,AKINCI ÖZDEN SEVGİ, THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION AND INNOVATION ECONOMICS, Tam metin bildiri
 • 18.12.2017, Uluslararası, 1.Uluslararası Üniversite-Sanayi İşbirliği, Ar-Ge ve İnovasyonKongresi, AYDEMİR İSMAİL,KUMCU SAADET YAĞMUR, Toplam Kalite Yönetimi ve İnovasyon, Tam metin bildiri
 • 14.10.2019, Uluslararası, 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Biyoteknoloji Kongresi, KUMCU SAADET YAĞMUR, TÜRKİYE’DE ORGAN NAKİLLERİ ARZ TALEP DENGESİ VE TEKNOLOJİDEN BEKLENTİLER, Tam metin bildiri
 • 07.05.2009, Ulusal, 8. Anadolu İşletmecilik Kongresi 7–9 Mayıs 2009, Manisa, Bildiriler Kitabı, Sf 267-283, KÖSE SEVİNÇ,KUMCU SAADET YAĞMUR, “Kurumsal Yönetişim İlkelerin Kamu Yönetiminde Uygulanmasına Yönelik Bir Model”, Tam metin bildiri
 • 05.10.2019, Ulusal, IBANESS-FALL 2019, KUMCU SAADET YAĞMUR,KESBİÇ CÜNEYT YENAL, Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi Politikalarının Hanehalkı Tasarruf Eğilimine Ve Yatırımlara Etkisi, Tam metin bildiri
 • 05.10.2019, Uluslararası, IBANESS, KUMCU SAADET YAĞMUR,AKINCI Özden Sevgi, Blockchain Technology and Labor, Tam metin bildiri
 • 05.10.2019, Uluslararası, IBANESS XIII. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu İktisat, İşletme ve Yönetim Bilimleri Kongresi, KUMCU SAADET YAĞMUR,AKINCI Özden Sevgi, Poverty Reduction Policies and Basic Income/Yoksulluğu Azaltma Politikaları ve Temel Gelir, Tam metin bildiri
 • 01.10.2009, Uluslararası, Uluslararası Adam Smith Konferansı, KUMCU SAADET YAĞMUR, Milletlerin maddi ve manevi zenginliği düzleminde yeni bir dünya toplumu, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, KUMCU SAADET YAĞMUR, GLOBAL CHALLENGES IN DEVELOPMENT FINANCE AND EDUCATION (Global Studies Series Vol.5), 2019, IJOPEC Publication Limited CRN:10806608615 7 Baltimore Whar fLondon E14 9EY United Kingdom, 978-1-912503-67-4
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, KUMCU SAADET YAĞMUR, 1. ULUSLARARASI SAĞLIKBİLİMLERİ VE BİYOTEKNOLOJİKONGRE KİTABI, 2019, İstanbul Tıp Kitap Evi, 978-605-7607-42-3
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, KUMCU SAADET YAĞMUR, İşletmelerde Dijital Dönüşümün Yansımaları, 2019, DETAY YAYINCILIK, 9786052541562
 • Ulusal 2017, Ders Kitabı, AYDEMİR İSMAİL,KUMCU SAADET YAĞMUR, Uygulamalı Muhasebe Denetimi (Teoriden Pratiğe), 2017, DETAY YAYINCILIK, 978-605-2323-45-5
 • Ulusal 2017, Ders Kitabı, KUMCU SAADET YAĞMUR,AYDEMİR İSMAİL, UYGULAMALIMUHASEBE DENETİMİ (Teoriden Pratiğe), 2017, DETAY YAYINCILIK, 9786052323465
 • Uluslararası 2010, Bilimsel Kitap, KUMCU SAADET YAĞMUR, Politik Iktisat ve Adam Smith, 2010, IJOPEC Publication, 9755452540
 • ZANAATTAN SANATA 2. İMALAT VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ KARMA SERGİSİ

  09.05.2018 - 11.05.2018

  Düzenleyenler :
  UŞAK
 • Teşvik Ödülleri

  2018

  Akademik Teşvik
  75 Puan
  UŞAK ÜNİVERSİTESİ
 • ”TR33 BÖLGESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULLARINDA MUHASEBEEĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİNİN VE KALİTESİNİN ARTIRILMASI”

  10.04.2016 - 22.12.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 2700 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı