UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
VEYSEL AKÇAKIN

EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  2003 - 2007

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PR.
 • Yüksek Lisans

  2007 - 2010

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZLİ)
  İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin geleneksel öğrenme yaklaşımı ile sorgulayıcı problem çözme ve öğrenme yaklaşımına ilişkin algıları
 • Doktora

  2010 - 2015

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ (DR)
  Dinamik matematik ortamında geometrik fonksiyon yaklaşımı kullanımının 9. sınıf öğrencilerinin fonksiyonlar konusundaki akademik başarılarına ve matematik öğrenmeye yönelik motivasyonlarına etkisi
 • Önlisans

  2018 - 2020

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ HUKUK BÖLÜMÜ
 • Post-Doktora

  2023 -

  The University of Melbourne / Faculty of Education
 • YDS - İngilizce

  2014 - 2014-YDS Sonbahar Dönemi Sonuçları

  İngilizce - 81,25000
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Matematik Eğitimi

 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2022 -

  - MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2015 - 2022

  - MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2015 - 2015

  - MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - GAZİ ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2015

  - MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2008 - 2010

  - MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • 2019

  Yüksek Lisans - ALİ ZENGİN
  GeoGebra destekli matematik öğretiminin 6.sınıf öğrencilerinin alan ve hacim ölçme konularındaki akademik başarılarına etkisi
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - MERVE NUR ÖZKARA
  İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiğe ve matematik eğitimine yönelik bilişsel yapılarındaki değişiminin incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi - Doktora, 2021-2022
 • TEZ ÇALIŞMASI I - Yüksek Lisans, 2021-2022
 • UZMANLIK ALAN DERSİ I - Yüksek Lisans, 2021-2022
 • BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİ - Yüksek Lisans, 2021-2022
 • Matematik Eğitimi Araştırmalarında Karşılaşılan Sorunlar - Doktora, 2020-2021
 • Seminer - Doktora, 2020-2021
 • Matematik Öğretiminde Matematiksel Modelleme - Doktora, 2020-2021
 • TEZ ÇALIŞMASI I - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • UZMANLIK ALAN DERSİ I - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • TEZ ÇALIŞMASI I - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • UZMANLIK ALAN DERSİ I - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • MATEMATİK EĞİTİMİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • SEÇMELİ II: MATEMATİK EĞİTİMİNDE ETKİNLİK HAZIRLAMA VE KULLANMA - Lisans, 2020-2021
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - Lisans, 2020-2021
 • OYUNLA MATEMATİK ÖĞRETİMİ - Lisans, 2020-2021
 • OLASILIK VE İSTATİSTİK ÖĞRETİMİ - Lisans, 2020-2021
 • ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMLARI - Lisans, 2020-2021
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - Lisans, 2020-2021
 • SEÇMELİ II: BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİ - Lisans, 2020-2021
 • OKUL DENEYİMİ - Lisans, 2020-2021
 • BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİ - Lisans, 2020-2021
 • SAYILARIN ÖĞRETİMİ - Lisans, 2020-2021
 • TEZ ÇALIŞMASI I - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • UZMANLIK ALAN DERSİ I - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • TEZ ÇALIŞMASI I - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • UZMANLIK ALAN DERSİ I - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • SEÇMELİ II: MATEMATİK EĞİTİMİNDE ETKİNLİK HAZIRLAMA VE KULLANMA - Lisans, 2019-2020
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - Lisans, 2019-2020
 • MATEMATİK FELSEFESİ - Lisans, 2019-2020
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - Lisans, 2019-2020
 • ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMLARI - Lisans, 2019-2020
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - Lisans, 2019-2020
 • SEÇMELİ II: BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİ - Lisans, 2019-2020
 • OKUL DENEYİMİ - Lisans, 2019-2020
 • SEÇMELİ I: MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMI - Lisans, 2019-2020
 • BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİ - Lisans, 2019-2020
 • TEZ ÇALIŞMASI I - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • UZMANLIK ALAN DERSİ I - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • MATEMATİK EĞİTİMİNDE PEDAGOLOJİK ALAN BİLGİSİ - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • SEMİNER - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • TEZ ÇALIŞMASI I - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • UZMANLIK ALAN DERSİ I - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE MATEMATİKSEL MODELLEME - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • SEÇMELİ II: MATEMATİK EĞİTİMİNDE ETKİNLİK HAZIRLAMA VE KULLANMA - Lisans, 2018-2019
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - Lisans, 2018-2019
 • MATEMATİK FELSEFESİ - Lisans, 2018-2019
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - Lisans, 2018-2019
 • SEÇMELİ II: BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİ - Lisans, 2018-2019
 • OKUL DENEYİMİ - Lisans, 2018-2019
 • SEÇMELİ I: MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMI - Lisans, 2018-2019
 • TEZ ÇALIŞMASI I - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • UZMANLIK ALAN DERSİ I - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • SEMİNER - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • TEZ ÇALIŞMASI I - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • UZMANLIK ALAN DERSİ I - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • SEÇMELİ II: MATEMATİK EĞİTİMİNDE ETKİNLİK HAZIRLAMA VE KULLANMA - Lisans, 2017-2018
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - Lisans, 2017-2018
 • MATEMATİK FELSEFESİ - Lisans, 2017-2018
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - Lisans, 2017-2018
 • GEOMETRİ - Lisans, 2017-2018
 • MATEMATİK ÖĞRETİMİ II - Lisans, 2017-2018
 • Matematik I - Lisans, 2017-2018
 • SEÇMELİ II: BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİ - Lisans, 2017-2018
 • MATEMATİK ÖĞRETİMİ I - Lisans, 2017-2018
 • MATEMATİK EĞİTİMİ FELSEFESİ - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • SEMİNER - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE MATEMATİKSEL MODELLEME - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Seçmeli II - Lisans, 2016-2017
 • Matematik II - Lisans, 2016-2017
 • MATEMATİK FELSEFESİ - Lisans, 2016-2017
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMAL.ARI - Lisans, 2016-2017
 • MATEMATİK ÖĞRETİMİ II - Lisans, 2016-2017
 • Matematik I - Lisans, 2016-2017
 • OKUL DENEYİMİ - Lisans, 2016-2017
 • Seçmeli II - Lisans, 2016-2017
 • MATEMATİK ÖĞRETİMİ I - Lisans, 2016-2017
 • Seçmeli II - Lisans, 2015-2016
 • Matematik II - Lisans, 2015-2016
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - Lisans, 2015-2016
 • MATEMATİK FELSEFESİ - Lisans, 2015-2016
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMAL.ARI - Lisans, 2015-2016
 • İSTATİSTİK VE OLASILIK II - Lisans, 2015-2016
 • MATEMATİK ÖĞRETİMİ II - Lisans, 2015-2016
 • Matematik I - Lisans, 2015-2016
 • Uluslararası Hakemli 2022, DEDE YÜKSEL, AKÇAKIN VEYSEL, KAYA GÜRCAN, Identifying Students' Mathematical and Mathematics Educational Values in Turkish Culture: A Cross-Sectional Study, Culture and Education
 • Uluslararası Hakemli 2021, DEDE YÜKSEL,AKÇAKIN VEYSEL,KAYA GÜRCAN, Mathematical, Mathematics Educational, and Educational Values in Mathematical Modeling Tasks, ECNU Review of Education
 • Uluslararası Hakemli 2021, DEDE YÜKSEL, AKÇAKIN VEYSEL, KAYA GÜRCAN, Values Conveyed through Distance Education in Geometry Courses during COVID-19, Kuramsal Eğitimbilim
 • Ulusal Hakemli 2021, ZENGİN ALİ, AKÇAKIN VEYSEL, GeoGebra Destekli Matematik Öğretiminin Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Başarılarına Etkisi: Alan ve Hacim Ölçme, SDU International Journal of Educational Studies
 • Uluslararası Hakemli 2020, AKÇAKIN VEYSEL,KAYA GÜRCAN, Determining High School Students’ Mathematical Thinking Styles: Latent Class Analysis, Egitim ve Bilim-Education and Science
 • Ulusal Hakemli 2018, DEDE YÜKSEL,AKÇAKIN VEYSEL,KAYA GÜRCAN, Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modelleme Yeterliklerinin Cinsiyete Göre İncelenmesi: Çok Boyutlu Madde Tepki Kuramı, Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2018, AKÇAKIN VEYSEL, Matematik Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, AKÇAKIN VEYSEL, Teaching Mathematical Functions Using Geometric Functions Approach and Its Effect on Ninth Grade Students’ Motivation, International Journal of Instruction
 • Uluslararası Hakemli 2018, GÜREFE NEJLA,AKÇAKIN VEYSEL, The Turkish Adaptation of the Mathematical Resilience Scale: Validity and Reliability Study, Journal of Education and Training Studies
 • Uluslararası Hakemli 2016, BULUT MEHMET,ÜNLÜTÜRK AKÇAKIN HANİFE,KAYA GÜRCAN,AKÇAKIN VEYSEL, The Effects of GeoGebra on Third Grade Primary Students Academic Achievement in Fractions, IEJME-Mathematics Education
 • Uluslararası Hakemli 2016, OFLAZ GÜLÇİN,BULUT NESLİHAN,AKÇAKIN VEYSEL, Pre Service Classroom Teachers Proof Schemes in Geometry A Case Study of Three Pre service Teachers, Eurasian Journal of Educational Research
 • Ulusal Hakemli 2015, AKÇAKIN VEYSEL,CEBESOY ÜMRAN BETÜL,İNEL YUSUF, İki Boyutlu Matematik Kaygısı Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2010, DURU ADEM,PEKER MURAT,AKÇAKIN VEYSEL, Lise Öğrencilerinin Bilgisayar Destekli Matematik Öğrenmeye Yönelik Tutumları, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)
 • 29.10.2014, Uluslararası, International Society of Educational Research 2014, Akçakın Hanife Ünlütürk,BULUT MEHMET,KAYA GÜRCAN,AKÇAKIN VEYSEL, The effects of GeoGebra on third grade primary students’ academic achievement in fractions, Özet bildiri
 • 27.06.2012, Ulusal, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, TAŞPINAR ŞENER ZEHRA,BULUT MEHMET,BULUT NESLİHAN,KILIÇ BULUT AHSEN SEDA,AKÇAKIN VEYSEL, İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin matematik derslerinde problem çözme sürecinde karşılaştıkları güçlükler, Özet bildiri
 • 27.06.2012, Ulusal, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, AKÇAKIN VEYSEL,BULUT MEHMET,BULUT NESLİHAN,TAŞPINAR ŞENER ZEHRA,KAYA GÜRCAN, İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının bazı temel geometrik kavramların tanımlarına yönelik bilgilerinin incelenmesi, Özet bildiri
 • 26.09.2019, Uluslararası, 4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-4) Sempozyumu, AKÇAKIN VEYSEL,DEDE YÜKSEL,KAYA GÜRCAN, Mathematical Values in The Posters Exhibited in School Corridors: Opinions of Mathematics Teachers, Özet bildiri
 • 25.04.2019, Uluslararası, Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi 2019 (UBEK2019) ,, KAYA GÜRCAN,DEDE YÜKSEL,AKÇAKIN VEYSEL, İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının MatematikselModellemeye Yönelik Görüşleri, Özet bildiri
 • 23.03.2018, Uluslararası, Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi 2018 (UBEK2018), KAYA GÜRCAN,AKÇAKIN VEYSEL,DEDE YÜKSEL, Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Modelleme Etkinlikleri Hazırlama Yeterliklerinin İncelenmesi., Özet bildiri
 • 23.03.2018, Uluslararası, Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi 2018 (UBEK2018), BİRGİN OSMAN, AKÇAKIN VEYSEL, BOZKURT ERHAN, Ortaokul öğrencilerinin Van Hiele geometrik düşünme düzeylerinin incelenmesi, Özet bildiri
 • 20.04.2017, Uluslararası, The 26th International Congress on Educational Sciences (ICES/UEBK-2017), DEDE YÜKSEL, AKÇAKIN VEYSEL, KAYA GÜRCAN, Investigation of mathematical thinking styles according to gender, Özet bildiri
 • 20.04.2017, Uluslararası, The 26th International Congress on Educational Sciences (ICES/UEBK-2017), DEDE YÜKSEL, AKÇAKIN VEYSEL, KAYA GÜRCAN, Determining mathematical thinking styles of preservice middle school mathematics teachers, Özet bildiri
 • 19.10.2017, Uluslararası, EYFOR-VIII Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, DEDE YÜKSEL, AKYILDIZ PINAR, KAYA GÜRCAN, AKÇAKIN VEYSEL, EMÜL NİDA, GÜVEN AKDENİZ DİLŞAD, Matematik öğretmen adaylarının matematiksel kimliklerinin incelenmesi: Matematikte başarı tanımı perspektifi, Özet bildiri
 • 19.10.2017, Uluslararası, EYFOR-VIII Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, DEDE YÜKSEL, EMÜL NİDA, GÜVEN AKDENİZ DİLŞAD, AKÇAKIN VEYSEL, KAYA GÜRCAN, AKYILDIZ PINAR, Matematik öğretmen adaylarının matematikte başarıya yaptıkları atıflar bağlamında matematiksel kimliklerinin incelenmesi, Özet bildiri
 • 18.04.2018, Uluslararası, 27th International Congress on Educational Sciences, AKÇAKIN VEYSEL,KAYA GÜRCAN, Investigation of PISA Mathematics Achievement in terms of Secondary Education Selection Examination, Özet bildiri
 • 18.04.2018, Uluslararası, 27th International Congress on Educational Sciences, AKÇAKIN VEYSEL,KAYA GÜRCAN,DEDE YÜKSEL, Examination of the cognitive profiles of the four basic arithmetic operations skills of middle school students: A cross sectional study, Özet bildiri
 • 15.06.2023, Uluslararası, The Mathematical Association of Victoria (MAV) 2023 Primary Mathematics Education Conference, AKÇAKIN VEYSEL, SEAH WEE TIONG, The transition from mathematical modelling to STEM: Lighthouse Activity, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, GÜREFE NEJLA,AKÇAKIN VEYSEL, Matematiksel dayanıklılık ölçeğini Türkçe ‘ye uyarlama çalışması, Özet bildiri
 • 10.07.2011, Uluslararası, 35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, BULUT MEHMET,AKÇAKIN VEYSEL, Mathematical thinking of preservice elementary mathematics teachers about concept of functions, Özet bildiri
 • 06.04.2017, Uluslararası, International Congress of Eurasian Social Sciences, İNEL YUSUF, AKÇAKIN VEYSEL, YALÇIN DOĞAN, Teachers' views on mathematics connections in the social studies curriculum, Özet bildiri
 • 06.02.2013, Uluslararası, Eight Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, KAYA GÜRCAN,AKÇAKIN VEYSEL,BULUT MEHMET, The effects of interactive whiteboards on teaching transformational geometry with dynamic mathematics software, Tam metin bildiri
 • 04.05.2017, Uluslararası, International Symposium on Social Studies Education VI, İNEL YUSUF,AKÇAKIN VEYSEL, Investigation of mathematics anxiety levels of social science teacher candidates in terms of different variables, Özet bildiri
 • 03.09.2019, Uluslararası, ECER 2019 (Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future), AKÇAKIN VEYSEL, Mathematics Anxiety of Secondary School Students According to Mathematical Thinking Styles, Özet bildiri
 • 03.09.2019, Uluslararası, ECER 2019 (Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future), AKÇAKIN VEYSEL,KAYA GÜRCAN,DEDE YÜKSEL, Mathematics Educational Values Reflected by Preservice Mathematics Teachers in Their Mathematics Questions, Özet bildiri
 • Uluslararası 2023, Bilimsel Kitap, DEDE YÜKSEL, KAYA GÜRCAN, AKÇAKIN VEYSEL, Asian Research in Mathematics Education: Mapping the Field, 2023, Springer, 978-9819906420
 • Uluslararası 2022, Kitap Tercümesi, AKÇAKIN VEYSEL, Bilimsel Makaleleri Yazma ve Yayımlama, 2022, Pegem Akademi, 978-625-8325-43-0
 • Uluslararası 2022, Kitap Tercümesi, AKÇAKIN VEYSEL, Bilimsel Makaleleri Yazma ve Yayımlama, 2022, Pegem Akademi, 978-625-8325-43-0
 • Uluslararası 2022, Kitap Tercümesi, AKÇAKIN VEYSEL, Bilimsel Makaleleri Yazma ve Yayımlama, 2022, Pegem Akademi, 978-625-8325-43-0
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, DEDE YÜKSEL, AKÇAKIN VEYSEL, KAYA GÜRCAN, Matematik Eğitiminde Etkinlikler ve Uygulamaları, 2021, Pegem Akademi, 978-625-7880-08-4
 • Uluslararası 2021, Kitap Tercümesi, DEDE YÜKSEL,AKÇAKIN VEYSEL,KAYA GÜRCAN, Elementary and Middle School Mathematics:Teaching Developmentally, 2021, Nobel, 978-625-406-757-0
 • Uluslararası 2021, Kitap Tercümesi, DEDE YÜKSEL,KAYA GÜRCAN,AKÇAKIN VEYSEL, Elementary and Middle School Mathematics:Teaching Developmentally, 2021, Nobel, 978-625-406-757-0
 • Uluslararası 2021, Kitap Tercümesi, DEDE YÜKSEL,KAYA GÜRCAN,AKÇAKIN VEYSEL, Elementary and Middle School Mathematics:Teaching Developmentally, 2021, Nobel, 978-625-406-757-0
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, DEDE YÜKSEL,AKÇAKIN VEYSEL,KAYA GÜRCAN, Championing Cutting-Edge 21st Century Mentoring and Learning Models and Approaches, 2020, Brill Sense, 978-90-04-44037-1
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, DEDE YÜKSEL,AKÇAKIN VEYSEL,KAYA GÜRCAN, Matematik Eğitiminde Etkinlikler ve Uygulamaları, 2020, Pegem Akademi, 978-625-7880-08-4
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, İNEL YUSUF,AKÇAKIN VEYSEL, Current Trends in Social Studies Education, 2018, Lambert, 978-613-9-92761-6
Turkish Journal of Education (TURJE) , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
International Journal of Academic Research in Education , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
İlköğretim Online (elektronik) , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Uluslararası Insan Bilimleri Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
International Journal of Instruction , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
African Educational Research Journal , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
13th International Congress on Mathematical Education , Bildiri Kitabı, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
Turkish Journal of Educational Studies (TURJE) , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal of Education , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
International Journal of Human Sciences , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
 • Yayın Teşvik Ödülü

  2023

  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Programı

 • Diğer

  2022

  TÜBİTAK 2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu

 • Yayın Teşvik Ödülü

  2020

  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Programı
  Başvuru No: 446143 Yayın: Determining High School Students’xx Mathematical Thinking Styles: Latent Class Analysis”, EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, 2020 Yazar Sayısı: 2 Olur No: 2020-0670
 • Diğer

  2010

  TÜBİTAK 2211 Yurtiçi Doktora Bursu

 • Diğer

  2007

  TÜBİTAK 2210 Yurtiçi Yüksek Lisans Bursu

 • TR33 Bölgesi Öğretmenleri STEM’le buluşuyor

  01.01.2019 - 31.12.2019

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 35547 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  TÜBİTAK PROJESİ - Tamamlandı
 • Öğrencilerin Matematik Başarılarının Matematiksel Düşünme Stillerine Göre İncelenmesi

  13.03.2017 - 14.12.2018

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 1599,97 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Geleceğe hazırlanıyorum: Problemlere Çözüm Arıyorum

  04.06.2018 - 04.12.2018

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Eğitmen
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 47975 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  TÜBİTAK PROJESİ - Tamamlandı
 • Sınıf Öğretmenleri 21. Yüzyıl Becerileriyle Buluşuyor

  01.07.2021 - 01.07.2022

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 66000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  TÜBİTAK PROJESİ - Tamamlandı
 • Farklı Matematiksel Düşünme Stilleri Olan Öğrencilerin Matematiksel ve Matematik Eğitimi Değerleri

  03.02.2023 -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 30000 DOLAR
  Proje Teşvik Puanı :
  TÜBİTAK PROJESİ - Devam Ediyor
 • Türkiye ve Güney Kore'de Matematiksel Modelleme ve Matematiksel Değerler: BirKültürel Karşılaştırma Çalışması

  01.02.2022 -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSLARARASI
  Projenin Bütçesi : 114000 DOLAR
  Proje Teşvik Puanı :
  Uluslararası İkili İşbirliği Programları - Devam Ediyor