UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
ÜZEYİR EMRE KIYAK

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  2008 - 2012

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2013 - 2016

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
  Zihinsel yetersizliği olan kaynaştırma öğrencilerinin pragmatik dil becerileri ile sosyal becerileri, problem davranışları ve akademik yeterlilikleri arasındaki ilişki
 • Doktora

  2016 - 2020

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
  Mesleki gelişim: Genel eğitim öğretmenlerinin öğretmenlik becerileri ve gelişimsel yetersizliği olan öğrencilerinin akademik becerileri üzerindeki etkileri
 • ÜDS - İngilizce

  2012 - Bahar

  İngilizce - 80.000
 • KPDS - İngilizce

  2012 - Bahar

  İngilizce - 82.50
 • YÖKDİL - İngilizce

  2019 -

  İngilizce - 96.25
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Özel Eğitim

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2021 -

  - ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ - ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

  2018 - 2021

  - ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ - ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2018

  - -
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2014

  - ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ - ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • Özel Eğitim - Lisans, 2020-2021
 • Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek - Lisans, 2020-2021
 • Özel Eğitim Kurumlarında Gözlem - Lisans, 2020-2021
 • Öğretmenlik Uygulaması II - Lisans, 2020-2021
 • Özel Eğitimde Okul ve Kurum Deneyimi - Lisans, 2020-2021
 • Topluma Hizmet Uygulamaları - Lisans, 2020-2021
 • Öğretmenlik Uygulaması I - Lisans, 2020-2021
 • Cinsel Gelişim ve Cinsel Eğitim - Lisans, 2020-2021
 • Uluslararası Hakemli 2021, KIYAK ÜZEYİR EMRE, TEKİN İFTAR ELİF, General education teacher preparation in core academic content teaching for students with developmental disabilities, Behavioral Interventions
 • Ulusal Hakemli 2021, OLÇAY SERAY, KIYAK ÜZEYİR EMRE, TOPER ÖZLEM, Is Social Story™ an Evidence-Based Practice? A Meta-Analysis and Comprehensive Descriptive Analysis Study, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2021, TOPER ÖZLEM, Sulu Mehmet Donat, Martella Ronald C., Marchand-Martella Nancy E., KIYAK ÜZEYİR EMRE, Explicit and Systematic Scripted Instructional Programs for Students with Autism Spectrum Disorder: An Updated and Extended Review, Review Journal of Autism and Developmental Disorders
 • Ulusal Hakemli 2021, HAZIR OĞUZHAN, KIYAK ÜZEYİR EMRE, The Supervisory Practices in a Special Education Department’s Teaching Practice Programme: The Perspectives of Student Teachers, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2020, OLÇAY SERAY, BİÇİMLİ BARIŞ, Yüksek İşlevli Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Sosyal Becerilerin Öğretimi: Sistematik Gözden Geçirme, Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi(BAEBD)
 • Ulusal Hakemli 2018, KIYAK ÜZEYİR EMRE,Tuna Merve D,TEKİN İFTAR ELİF, Zihin Yetersizliği Olan Bireylere Güvenlik Becerilerinin Öğretimi: Kapsamlı Betimsel Analiz, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, KIYAK ÜZEYİR EMRE,DİKEN ÖZLEM, Zihinsel Yetersizliği Olan İlkokul Kaynaştırma Öğrencilerinin Pragmatik Dil Becerileri İle Sosyal Becerileri, Problem Davranışları Ve Akademik Yeterlilikleri Arasındaki İlişki, ilköğretim online
 • 29.10.2014, Uluslararası, ICOINE 2014, KIYAK ÜZEYİR EMRE, SEXUAL ABUSE, Poster
 • 29.07.2021, Uluslararası, rd International Conference on Modern Research in Education, Teaching and Learning (ICMETL), KIYAK ÜZEYİR EMRE, YAZÇAYIR GÜLCİHAN, Special education student teachers’ opinions about online supervision amidst Covid-19., Tam metin bildiri
 • 28.10.2013, Ulusal, 23. UlUSAL ÖZEL EĞİTİM KONRESİ, KIYAK ÜZEYİR EMRE,DİKEN İBRAHİM HALİL,ULUYOL MUSTAFA, ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARDA CİNSEL İSTİSMAR LİTERATÜRE BİR BAKIŞ, Özet bildiri
 • 28.09.2017, Uluslararası, 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, KIYAK ÜZEYİR EMRE, Türkiye’de Özel Eğitim Öğretmen Adaylarıyla Gerçekleştirilmiş Çalışmaların Gözden Geçirilmesi., Özet bildiri
 • 08.11.2017, Ulusal, 27. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, KIYAK ÜZEYİR EMRE,AKSOY VEYSEL, Öğretmen yetiştirmede ve öğretmenlerin profesyonel gelişimlerinde süpervizyon modelleri., Özet bildiri
 • 08.11.2017, Uluslararası, 27. Uluslararası Katılımlı Ulusal Özel Eğitim Kongresi, KIYAK ÜZEYİR EMRE,TUNA DÜRİYE MERVE,TEKİN İFTAR ELİF, Zihin yetersizliği olan bireylere güvenlik becerilerinin öğretimi: Kapsamlı betimsel analiz., Özet bildiri
 • 06.11.2019, Ulusal, 29. Uluslararası Katılımlı Ulusal Özel Eğitim Kongresi, OLÇAY GÜL SERAY,KIYAK ÜZEYİR EMRE,TOPER ÖZLEM, Sosyal öykü bilimsel dayanaklı bir uygulama mıdır?, Özet bildiri
 • 06.11.2019, Uluslararası, 29. ULUSLARARASI KATILIMLU ULUSAL ÖZEL EĞİTİM KONGRESİ, AYDIN ORHAN,KIYAK ÜZEYİR EMRE,TEKİN İFTAR ELİF, Öğretmen yardımcılarının mesleki gelişimini hedefleyen koçluk uygulaması çalışmalarının betimsel ve meta-analizi, Özet bildiri
 • 05.10.2016, Ulusal, 26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, KIYAK ÜZEYİR EMRE,DİKEN ÖZLEM, Zihinsel yetersizliği olan kaynaştırma öğrencilerinin pragmatik dil becerileri ile sosyal becerileri, problem davranışları ve akademik yeterlilikleri arasındaki ilişki, Özet bildiri
 • 05.10.2016, Ulusal, 26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, DÜZKANTAR AYTEN,AKGÜN GİRAY DİLAY,ÇATTIK MELİH,KIYAK ÜZEYİR EMRE, Farklı türde ve çoklu yetersizliğe sahip üçüz bebeklerin gelişimlerinin değerlendirilmesi ve yetersizlik türü temelinde karşılaştırılması: Bir vaka çalışması., Özet bildiri
 • 01.12.2015, Ulusal, 25. ULUSAL ÖZEL EĞİTİM KONGRESİ, AKSOY VEYSEL,ÖZ HÜSNE,GEZER MEHMET SEÇKİN,ÇAVUŞOĞLU TEZCAN,AKBEY GÜLEFŞAN ÖZGE,KIYAK ÜZEYİR EMRE, Özel Eğitim Öğretmen Adaylarına Sunulan Uyarlanmış Danışmanlık Modelinin Etkililiği, Özet bildiri
 • Ulusal 2017, Ders Kitabı, AKSOY FUNDA,KIYAK ÜZEYİR EMRE, Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireylere Yönelik, Ergenlik Dönemi Bireylere Evde Gelişimsel Destek, 2017, Anadolu Üniversitesi, 978-975-06-2092-8
 • Ulusal 2017, Ders Kitabı, AKSOY FUNDA,KIYAK ÜZEYİR EMRE, Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireylere Yönelik, Ergenlik Dönemi Öğrencilere Kurumda Gelişimsel Destek, 2017, Anadolu Üniversitesi, 978-975-06-2093-5
 • Ulusal 2017, Ders Kitabı, KIYAK ÜZEYİR EMRE,HAZIR OĞUZHAN, Özel eğitimde fen bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi, 2017, Pegem Akademi, 978-605-241-029-5
 • Ulusal 2017, Ders Kitabı, KIYAK ÜZEYİR EMRE, Otizm spektrum bozukluğu olan bireyler ve teknoloji destekli öğretim, 2017, Vize Yayıncılık, 978-605-9278-37-9
 • Ulusal 2017, Ders Kitabı, KIYAK ÜZEYİR EMRE,AKMANOĞLU NURGÜL, Bakıma Gereksinimi Olan Engelli Bireyler -II, 2017, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, 978-975-06-2262-5
 • Ulusal 2017, Ders Kitabı, KIYAK ÜZEYİR EMRE,AKMANOĞLU NURGÜL, Bakıma Gereksinimi Olan Engelli Bireyler-II, 2017, Anadolu Üniversitesi, 978-975-06-2262-5
 • Ulusal 2016, Ders Kitabı, KIYAK ÜZEYİR EMRE, Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Öğretim, 2016, Vize Yayıncılık, 978-605-9278-13-3
 • Ulusal 2015, Ders Kitabı, TOPER KORKMAZ ÖZLEM,KIYAK ÜZEYİR EMRE,KİZİR MİNE,ADIGÜZEL SAKİNE,ÜNAL FÜSUN,ŞAHSUVAROĞLU NECDET TUNA,ÖZDEMİR ONUR,KURT MUSTAFA,TURHAN CEYDA,OLÇAY GÜL SERAY, Özel Eğitimde Resim İş Öğretimi, 2015, Vize, 978-605-4551-97-2
 • Genel eğitim sınıflarında öğrenim gören özel gereksinimli öğrencilerin öğretimi: Öğretmenlere sunulan mesleki gelişim desteğinin öğretmen ve öğrenci davranışları üzerindeki etkileri.

  01.04.2019 - 01.04.2021

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Bursiyer
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 161025 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  -Tübitak 1001 - Tamamlandı