UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
UTKU ESER

TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Tıpta Uzmanlık

  1998 - 2004

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP PR.
  Meme Hastalıkları Polikliniğine Başvuran Hastalarla Genel Cerrahi Polikliniğine Başvuran Hastaların Demografik Özellikleri ve Meme Hastalıkları ve Kontrol Mamografi Bilinç Düzeylerinin Karşılaştırılması
 • ÜDS - İngilizce

  2003 -

  İngilizce - 91.250
 • YDS - İngilizce

  2014 -

  İngilizce - 78.75000
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı
  Aile Hekimliği

 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2017 -

  - -
 • DİĞER (KURUMLAR, HASTANELER VB.) Başhekim Yardımcısı

  2014 - 2017

 • 2018

  Yüksek Lisans - ZİYA ŞENEL
  İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanların görüş ve düşünceleri
  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Sağlık Eğitimi - Lisans, 2017-2018
 • Ulusal Hakemli 2018, ESER UTKU,KÜÇÜK İZZET GÖKER,DİLLİ UTKU DÖNEM,ÖNGEL KURTULUŞ, Palyatif Hasta Yakınlarının Gündüzlü Hasta Bakımına Bakış Açısı, Klinik Tıp Aile Hekimliği
 • Uluslararası Hakemli 2017, ÖNGEL KURTULUŞ,ESER UTKU,NEŞELİ CANSU, Application of Ergonomic Risk Analysis Methods in a Mold Manufacturing Period and Regulatory Recommendations, Smyrna Tıp Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, ÖNGEL KURTULUŞ,ESER UTKU,neşeli cansu, Application of Ergonomic Risk Analysis Methods in a MoldManufacturing Period and Regulatory Recommendations, smyrna tıp dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, ÖNGEL KURTULUŞ,ESER UTKU,altuntaş murat,aksay dilek, About bio convergence technology, bio technological medicine and drugs:Analysis of literature., biomedical research
 • Uluslararası Hakemli 2017, EVRİN TOGAY,ÜNLÜER ERDEN EROL,Kuday Eylem,Bayata Serdar,Surum Nebi,ESER UTKU,Dogruyol Sinem,Kavak Hasan, Bedside Echocardiography in Acute Myocardial Infarction Patients with Hemodynamic Deterioration, Journal of the National Medical Association
 • Uluslararası Hakemli 2016, ESER UTKU,ÖNGEL KURTULUŞ,efe zehra,zaloğlu akif, Bel Ağrısı Bulunan Bireylerde Uygulanan Epworth Skalası Sonuçları, symrna tıp dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, ÖNGEL KURTULUŞ,ESER UTKU,katırcı ebru, Usage of family planning method and related social-cultural factors in the Western Mediterrian sea region of Turkey, biomedical research
 • Uluslararası Hakemli 2016, ESER UTKU,Unluer Erden Erol, Application of scoring systems with point-of-care ultrasonography for bedside diagnosis of appendicitis, World Journal of Emergency Medicine
 • 24.05.2017, Ulusal, 11. İstanbul Aile Hekimliği Kongresi, ESER UTKU,tekgül nurdan,ÖNGEL KURTULUŞ, adölesan gebelikler ve tıbbi sorunlar, Tam metin bildiri
 • 22.11.2018, Uluslararası, 4. International Jubilee Congress of General Medicine, ÖNGEL KURTULUŞ,BENLİ ALİ RAMAZAN,ESER UTKU, Palliative Care: Definition and Development, Özet bildiri
 • 21.11.2018, Ulusal, 9. Uluslararası Katılımlı Aile Hekimliği Kongresi, ÇEVİK MURAT,KÜÇÜK İZZET GÖKER,ESER UTKU,ÖNGEL KURTULUŞ, Aile Hekimleri, Kırsal Kesimdeki Büyük Zehire Dikkat !, Özet bildiri
 • 21.11.2018, Ulusal, 9. Uluslararası Katılımlı Aile Hekimliği Kongresi, ESER UTKU,KÜÇÜK İZZET GÖKER,ÇEVİK MURAT,ÖNGEL KURTULUŞ, Aile Hekimliğinde Hasta Eğitimlerinin Değerlendirilmesi: Örnek Bir Eğitim, Özet bildiri
 • 21.11.2018, Ulusal, 9. Uluslararası Katılımlı Aile Hekimliği Kongresi, ÖNGEL KURTULUŞ,ESER UTKU,AVCI MELTEM,KÜÇÜK İZZET GÖKER,ÇEVİK MURAT, Brucella Spondilodiskiti: Olgu Sunumu, Özet bildiri
 • 21.11.2018, Ulusal, 9. Uluslararası Katılımlı Aile Hekimliği Kongresi, ÖNGEL KURTULUŞ,ESER UTKU,AVCI MELTEM,ÇEVİK MURAT,KÜÇÜK İZZET GÖKER, Palyatif Bakım Hasta Yakınlarının İnternet Kullanım Durumları ve Hastalıklarla İlgili Bilgi Edinmelerine İnternetin Etkisi, Özet bildiri
 • 21.11.2018, Ulusal, 9. Uluslararası Katılımlı Aile Hekimliği Kongresi, KÜÇÜK İZZET GÖKER,ÇEVİK MURAT,ESER UTKU,ÖNGEL KURTULUŞ, Aile Hekimleri için Organofosfat Zehirlenme Ölçeği Geliştirilmesi: Pilot Çalışma, Özet bildiri
 • 21.11.2018, Ulusal, 9. Uluslararası Katılımlı Aile Hekimliği Kongresi, ÇEVİK MURAT,KÜÇÜK İZZET GÖKER,ESER UTKU,ÖNGEL KURTULUŞ, Aile Hekimliği Asistan ve Uzmanlarının Gebelikte Asemptomatik Bakteriüri Bilgi Düzeyleri, Özet bildiri
 • 21.03.2018, Uluslararası, 7. International Trakya Family Medicine Congress, ESER UTKU,SAĞCAN HATİCE,ÖNGEL KURTULUŞ, Akademisyenlerde Beslenme Alışkanlıkları., Özet bildiri
 • 21.03.2018, Uluslararası, 7. International Trakya Family Medicine Congress, ÖNGEL KURTULUŞ,ESER UTKU,KOLCU GİRAY, Science Fiction Movies as a Tool for Medical Education., Özet bildiri
 • 21.03.2018, Uluslararası, 7. International Trakya Family Medicine Congress, ESER UTKU,KÜÇÜK İZZET GÖKER,DİLLİ UTKU DÖNEM,ÖNGEL KURTULUŞ, Palyatif Hasta Yakınlarının Gündüzlü Hasta Bakımına Bakış Açısı, Özet bildiri
 • 21.03.2018, Uluslararası, 7. International Trakya Family Medicine Congress, ÖNGEL KURTULUŞ,ESER UTKU,KOLCU GİRAY, Visual Cognition Linked to Conceptual Change in Medical Education: Pilot Study, Özet bildiri
 • 19.04.2018, Uluslararası, 5. International Critical Care and Emergency Medicine Congress, ESER UTKU,ÜNLÜER ERDEN EROL,SAĞCAN HATİCE,ÖNGEL KURTULUŞ, 3. Basamak Bir Eğitim Araştırma Hastanesindeki Acil Servise Başvuran Intoksikasyon Vakalarının 1 Yıllık İncelemesi, Özet bildiri
 • 19.04.2018, Uluslararası, 5. International Critical Care and Emergency Medicine Congress, ESER UTKU,ÜNLÜER ERDEN EROL,SAĞCAN HATİCE,ÖNGEL KURTULUŞ,DİLLİ UTKU DÖNEM, Bir Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisine Bir Yıl İçerisinde Yapılan Başvuruların Analizi, Özet bildiri
 • 15.03.2017, Uluslararası, 6. International Trakya Family Medicine Congress, ÖNGEL KURTULUŞ,ESER UTKU, Evde Sağlık Okulu Deneyimleri, Özet bildiri
 • 15.03.2017, Uluslararası, international trakya family medicine congress 6th, ESER UTKU,ÖNGEL KURTULUŞ, evde sağlık okulu deneyimleri, Tam metin bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, 16th international eastern mediterranean family medicine congress, ESER UTKU,ÖNGEL KURTULUŞ,efe zehra, Bel Ağrısı bulunun bireylerde Epworth skalası sonuçları: ön çalışma, Tam metin bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, 16th international eastern mediterranean family medicine congress, ÖNGEL KURTULUŞ,ESER UTKU,zaloğlu akif, preservice medical students approach to solve medical problems, Tam metin bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, 16th international eastern mediterranean family medicine congress, ESER UTKU,ÖNGEL KURTULUŞ,yıldırım demet, Kesitsel bir populasyonda bel ağrılı bireylerde uygulanan oswestry sklası sonuçları: ön çalışma, Tam metin bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, 16th international eastern mediterranean family medicine congress, ÖNGEL KURTULUŞ,ESER UTKU,neşeli cansu, Ergonomik risk analiz yöntemlerinin bir kalıp imalat firmasında uygulanması ve düzenleyici öneriler, Tam metin bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, 16th international eastern mediterranean family medicine congress, ÖNGEL KURTULUŞ,ESER UTKU,altuntaş murat,aksay dilek, About Bioconvergence Technology ,Biotechnological Medicine and Drugs, Tam metin bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, 16th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, ÖNGEL KURTULUŞ,ESER UTKU,zaloğlu akif, moving toward a more student centered approach on medical education, Tam metin bildiri
 • 06.04.2017, Ulusal, 10. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, ESER UTKU,ÖNGEL KURTULUŞ, Bir Eğitim Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Hizmetlerinin Üç Yıllık Analizi, Özet bildiri
 • 06.04.2016, Ulusal, 10. aile hekimliği araştırma günleri, ESER UTKU,ÖNGEL KURTULUŞ, Bir eğitim araştırma hastanesinin evde sağlık hizmetlerinin 3 yıllık analizi, Tam metin bildiri
 • 04.05.2018, Uluslararası, 12. International Family Medicine Congress, ÖNEN EMİN,ESER UTKU,ÖNGEL KURTULUŞ, Kazakistan Cumhuriyetinde Aile Hekimliği, Özet bildiri
 • 04.05.2018, Uluslararası, 12. International Family Medicine Congress, ÖNGEL KURTULUŞ,ESER UTKU,ŞENEL ZİYA, İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Çalışanların Görüş ve Düşünceleri, Özet bildiri
 • 04.05.2018, Uluslararası, 12. International Family Medicine Congress, ÖNGEL KURTULUŞ,ESER UTKU, Yırtıcı Dergiler ve Yırtıcı Yayıncılar Hakkında, Özet bildiri
 • 04.05.2018, Uluslararası, 12. International Family Medicine Congress, ESER UTKU,ÖNGEL KURTULUŞ,TUNCER ÖZGE UÇMAN, Evde Sağlık Hizmeti alan Hasta Yakınlarının Gündüzlü Hasta Bakımına Bakış Açısı, Özet bildiri
 • 02.05.2018, Uluslararası, 1. International Health Science and Life Congress, ESER UTKU,ÖNGEL KURTULUŞ, Kanser Hastalarının Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Bilgi Düzeyi ve Kullanımları, Tam metin bildiri
 • 01.03.2018, Ulusal, İleri Yaşta Kronik Hastalıklarda İlaç Tedavisi Sempozyumu, ESER UTKU,KÜÇÜK İZZET GÖKER,ÖNGEL KURTULUŞ, Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran 65 Yaş Üstü Hasta ve Hasta Yakınlarında Çoklu İlaç Kullanımının İncelenmesi, Özet bildiri
 • 01.03.2018, Ulusal, İleri Yaşta Kronik Hastalıklarda İlaç Tedavisi Sempozyumu, ÖNGEL KURTULUŞ,ESER UTKU, Komorbid Hastalıkları Olan Bir Yaşlı Hastaya Yaklaşım, Özet bildiri
 • Ulusal 2017, Bilimsel Kitap, ESER UTKU,gök balcı umut,erdal öngel sevinç,KOLCU GİRAY, AİLE HEKİMLİĞİ SÖZLÜĞÜ, 2017, meta basım matbaacılık, 978 – 605 – 60196 – 3 – 0
Ege Klinikleri , Dergi, Sağlık Bilimleri Temel Alanı->SAĞLIKLA İLGİLİ ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER
 • “Aile Hekimleri Ofis Yönetimi Algısı Ve Farkındalık Ölçeği” Geliştirilmesi Ve Yönetim Algılarının İncelenmesi

  01.01.2017 -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 7552 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  ARAŞTIRMA PROJESİ - Devam Ediyor