UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
ÜMİT YİĞİT

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PR.
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  2005 - 2009

  DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
 • Yüksek Lisans

  2009 - 2012

  DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT (YL) (TEZLİ)
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Makro İktisat

 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2012 -

  - YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ - İŞLETME YÖNETİMİ PR.
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkan Yardımcısı

  2018 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü

  2015 - 2018

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Yönetim Kurulu Üyeliği

  2015 - 2018

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bologna Koordinatörü

  2015 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Erasmus Koordinatörü

  2015 - 2018

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı

  2015 - 2018

 • MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı

  2014 - 2015

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkan Yardımcısı

  2013 - 2014

 • İktisada Giriş - Lisans, 2017-2018
 • Genel Ekonomi - Lisans, 2017-2018
 • İstatistik - Önlisans, 2017-2018
 • İstatistik - Önlisans, 2017-2018
 • Mesleki Uygulama I - Önlisans, 2017-2018
 • Üretim Yönetimi - Önlisans, 2017-2018
 • Finansal Yönetim - Önlisans, 2017-2018
 • Finansal Yönetim - Önlisans, 2017-2018
 • İktisat-II - Önlisans, 2017-2018
 • Makro Ekonomi - Önlisans, 2017-2018
 • Makro İktisat - Önlisans, 2017-2018
 • İktisada Giriş - Önlisans, 2017-2018
 • Mikro Ekonomi - Önlisans, 2017-2018
 • iktisat-I - Önlisans, 2017-2018
 • Türkiye Ekonomisi - Önlisans, 2016-2017
 • Genel Ekonomi - Lisans, 2016-2017
 • İstatistik - Önlisans, 2016-2017
 • Mesleki Uygulama I - Önlisans, 2016-2017
 • Finansal Yönetim - Önlisans, 2016-2017
 • Finansal Yönetim - Önlisans, 2016-2017
 • Üretim Yönetimi - Önlisans, 2016-2017
 • Üretim Yönetimi - Önlisans, 2016-2017
 • Makro Ekonomi - Önlisans, 2016-2017
 • Makro İktisat - Önlisans, 2016-2017
 • İktisada Giriş - Önlisans, 2016-2017
 • Mikro Ekonomi - Önlisans, 2016-2017
 • iktisat-I - Önlisans, 2016-2017
 • Türkiye Ekonomisi - Önlisans, 2015-2016
 • Genel Ekonomi - Lisans, 2015-2016
 • İstatistik - Önlisans, 2015-2016
 • Mesleki Uygulama I - Önlisans, 2015-2016
 • Finansal Yönetim - Önlisans, 2015-2016
 • Üretim Yönetimi - Önlisans, 2015-2016
 • İktisat-II - Önlisans, 2015-2016
 • Makro Ekonomi - Önlisans, 2015-2016
 • Makro İktisat - Önlisans, 2015-2016
 • İktisada Giriş - Önlisans, 2015-2016
 • Mikro Ekonomi - Önlisans, 2015-2016
 • iktisat-I - Önlisans, 2015-2016
 • Genel Ekonomi - Lisans, 2014-2015
 • İstatistik - Önlisans, 2014-2015
 • Mesleki uygulama II - Önlisans, 2014-2015
 • Finansal Yönetim - Önlisans, 2014-2015
 • Üretim Yönetimi - Önlisans, 2014-2015
 • İktisat-II - Önlisans, 2014-2015
 • Makro Ekonomi - Önlisans, 2014-2015
 • Makro İktisat - Önlisans, 2014-2015
 • İktisada Giriş - Önlisans, 2014-2015
 • Mikro Ekonomi - Önlisans, 2014-2015
 • iktisat-I - Önlisans, 2014-2015
 • Finansal Yönetim - Önlisans, 2013-2014
 • Üretim Yönetimi - Önlisans, 2013-2014
 • İktisada Giriş - Önlisans, 2013-2014
 • Mikro Ekonomi - Önlisans, 2013-2014
 • iktisat-I - Önlisans, 2013-2014
 • Finansal Yönetim - Önlisans, 2012-2013
 • İktisat-II - Önlisans, 2012-2013
 • Makro Ekonomi - Önlisans, 2012-2013
 • Makro İktisat - Önlisans, 2012-2013
 • İktisada Giriş - Önlisans, 2012-2013
 • Mikro Ekonomi - Önlisans, 2012-2013
 • iktisat-I - Önlisans, 2012-2013
 • Ulusal Hakemli 2014, BAKIRTAŞ İBRAHİM,TUNCER GÜNER,YİĞİT ÜMİT, Disiplinler arası Bir Saha Olarak İktisadi Arkeoloji: Yöntemi ve Alt Disiplinleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2013, UZGÖREN ERGİN,ŞENGÜR MEHMET,YİĞİT ÜMİT, Üniversite Öğrencilerinin Cep Teleonu Talebinde İsrafa Yönelik Davranışlarının Analizi-Dumlupınar Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2012, UZGÖREN ERGİN,ŞENGÜR MEHMET,YİĞİT ÜMİT, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CEP TELEFONU TALEBİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER -Dumlupınar Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Uygulama-, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli , KÖSEOĞLU İSLAM,TATAROĞLU MUHİTTİN,YİĞİT ÜMİT, TÜRKİYE’DE KAMU ÇALIŞANLARININ PERFONMANS SORUNUNA DAİR TEORİK BİR BAKIŞ, Electronic Journal of Social Sciences
 • 11.05.2017, Ulusal, MESTEK 2017, KÖSEOĞLU İSLAM,YİĞİT ÜMİT, MESLEKİ EĞİTİM VE MESLEKİ UYGULAMA’NIN İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: UŞAK ÜNİVERSİTESİ SBMYO ÖRNEĞİ, Tam metin bildiri
 • 11.04.2019, Uluslararası, 7th SCF International Conference on “Future of European Union and Future of Turkey-EU Relations”, YİĞİT ÜMİT,AYDOĞAN SELMA, 21. Yüzyılda Türkiye’de İşsizlik Sorunu, Temel Nedenleri Ve Çözümü İçin Uygulanan Politikalar, Tam metin bildiri
 • 11.04.2019, Uluslararası, 7th SCF International Conference on “Future of European Union and Future of Turkey-EU Relations, KÖSEOĞLU İSLAM,YİĞİT ÜMİT, Türkiye’de Kamu Hizmetlerinin Sunumunda E- Devletin Yeri, Tam metin bildiri
 • 11.04.2019, Uluslararası, 7th SCF International Conference on “Future of European Union and Future of Turkey-EU Relations”, YİĞİT ÜMİT,KÖSEOĞLU İSLAM, Türkiye’de Enflasyonun Nedenleri ve Uygulanan Politikalar, Tam metin bildiri