UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOÇENT
MEHMET UĞUR YILDIRIM

ZİRAAT FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1991 - 1995

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  1995 - 1998

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARLA BİTKİLERİ (YL) (TEZLİ)
  Yabancı kökenli keten (Linum usitatissium l.) çeşit ve populasyonlarının bazı bitkisel özellikleri
 • Doktora

  1998 - 2005

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARLA BİTKİLERİ (DR)
  Seçilmiş alternatif keten (Linum usitatissimum L.) hatlarının verim ve verim öğeleri bakımından karşılaştırılması
 • YDS - İngilizce

  2016 -

  İngilizce - 66.25000
 • Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı
  Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı

 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2019 -

  - TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ - ENDÜSTRİ BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2015 - 2019

  - TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ - ENDÜSTRİ BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Arş. Uyg. Merkezi Müdürü

  2020 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı

  2017 - 2021

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2016 - 2018

 • 2021

  Yüksek Lisans - HABİBE HATİPOĞLU
  Ex vitro şartlarda farklı büyüme ortamları ve hümik asit uygulamalarının safran (Crocus sativus L.) kormlarının gelişimine etkisi
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2021

  Yüksek Lisans - GÖZDE KÜÇÜK
  Göl soğanı (Leucojum aestivum L.) bitkisinde yaprak biçim yüksekliklerinin soğan gelişimi ve galantamin miktarına etkisi
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2021

  Yüksek Lisans - AYTUĞ EMRAH AYHAN
  Uşak ili ekolojik koşullarında alternatif ekim zamanlarının haşhaşın (Papaver somniferum L.) verim ve verim kriterlerine etkisi
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2021

  Yüksek Lisans - BURAK ÖNOL
  In vitro koşullarda bazı yerel kenevir (Cannabis sativa L.) popülasyonlarının çoğaltımı
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2020

  Yüksek Lisans - HAYDAR KÜPLEMEZ
  In vitro şartlarda farklı bitki büyüme düzenleyicileri ve kültür sürelerinin mercimek (lens culinaris medik ssp. culinaris) bitkisinin iletim demetleri ile köklenmesine etkisi
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - GİZEM DEMİRCİ
  Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) bitkisinde in vitro koşullarda farklı eksplantlar kullanılarak sürgün rejenerasyon çalışmaları
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - HAVVA KUL
  Orkide (Phalaenopsis sp.) Tohumlarının Farklı Büyüme Düzenleyicileri ile In vitro Koşullarda Rejenerasyonu
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - HÜSEYİN KARAMAN
  Farklı Ekim Zamanı ve Hümik Asit Uygulamalarının Çörek Otunda (Nigella sativa L.) Verim ve Verim Kriterlerine Etkisi
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - AHMET İZMİRLİ
  Effect of different gibberellic acid (GA3) doses on lavandula (Lavandula angustifolia Mill.) essential oil content and components
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Tez Çalışması I - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Uzmanlık Alan Dersi I - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Tarla Bitkilerinde Doku Kültürü - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Küresel Isınma ve Tarla Bitkileri Tarımına Etkisi - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Tez Çalışması I - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Uzmanlık Alan Dersi I - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Tarla Bitkilerinde Doku Kültürü - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Lif Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Soğanlı, Yumrulu ve Rizomlu Bitkiler - Lisans, 2017-2018
 • Bitirme Çalışması I - Lisans, 2017-2018
 • Tarla Bit. Yazım ve Sunum Teknik. - Lisans, 2017-2018
 • Bitkisel Gen Kaynakları - Lisans, 2017-2018
 • Tarla Bitkilerinde Analiz Yöntemleri - Lisans, 2017-2018
 • Genel Tıbbi Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği - Lisans, 2017-2018
 • Bitki Genetik Kaynakları - Lisans, 2017-2018
 • Tez Çalışması II - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Uzmanlık Alan Dersi II - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Seminer - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Bitki Doku Kültüründe Stres Fizyolojisi - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Tıbbi, Aromatik ve Keyf Bitkileri - Lisans, 2017-2018
 • Yağ Bitkileri - Lisans, 2017-2018
 • Lif Bitkileri - Lisans, 2017-2018
 • Tarla Tarımı - Lisans, 2017-2018
 • Tarımsal Ekoloji - Lisans, 2017-2018
 • Meteoroloji - Lisans, 2017-2018
 • Tarla Bitkileri Sitogenetiği - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Bitki Doku Kültüründe Stres Fizyolojisi - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Seminer - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Bitirme Çalışması II - Lisans, 2016-2017
 • Tıbbi, Aromatik ve Keyf Bitkileri - Lisans, 2016-2017
 • Yağ Bitkileri - Lisans, 2016-2017
 • lif Bitkileri - Lisans, 2016-2017
 • Tarımsal Ekoloji - Lisans, 2016-2017
 • Meteoroloji - Lisans, 2016-2017
 • Tarla Bitkilerinde Doku Kültürü - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Lif Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Bitirme Çalışması I - Lisans, 2016-2017
 • Bitkisel Gen Kaynakları - Lisans, 2016-2017
 • Tarla Bitkilerinde Analiz Yöntemleri - Lisans, 2016-2017
 • Bitki Genetik Kaynakları - Lisans, 2016-2017
 • Bitki Biyoteknolojisi - Lisans, 2016-2017
 • Tarla Bitkileri - Lisans, 2015-2016
 • Doku Kültürü Teknikleri - Lisans, 2015-2016
 • Tarla Tarımı - Lisans, 2015-2016
 • Tarımsal Ekoloji - Lisans, 2015-2016
 • Tarla Bitkileri - Lisans, 2015-2016
 • Meteoroloji - Lisans, 2015-2016
 • Uluslararası Hakemli 2021, ÖNOL Burak, YILDIRIM MEHMET UĞUR, Breaking seed dormancy and regeneration in Cannabis sativa L., International Journal of Agriculture, Environment and Food Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2021, AYHAN Aytuğ Emrah, YILDIRIM MEHMET UĞUR, Sonbahar ve ilkbahar ekimlerinin haşhaşın (Papaver somniferum L.) verim ve morfin içeriği üzerine etkisi, Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2020, KÜPLEMEZ HAYDAR, YILDIRIM MEHMET UĞUR, Effects of Cytokinin and Auxin on Plant Development and Vascular Tissues in Lens culinaris, Commagene Journal of Biology
 • Uluslararası Hakemli 2020, YILDIRIM MEHMET UĞUR,BULDUK İBRAHİM,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN, Semt Pazarlarında Sebze Olarak Satılan Haşhaş (Papaversomniferum L.) Bitkilerinin Alkaloid İçerikleri, Ziraat Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2020, YILDIRIM MEHMET UĞUR,HATİPOĞLU HABİBE, Farklı Büyüme Ortamı ve Hümik Asit Uygulamalarının Safran(Crocus sativus L.) Kormlarının Gelişimine Etkisi, Ziraat Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2020, YILDIRIM MEHMET UĞUR,Küçük Gözde, EFFECTS OF HARVESTING LEAVES FROM DIFFERENT HEIGHTS OF SUMMER SNOWFLAKE (Leucojum aestivum L.) ON BULB DEVELOPMENT AND GALANTHAMINE CONTENT, Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series C Biology
 • Uluslararası Hakemli 2019, YILDIRIM MEHMET UĞUR, IN VITRO PLANT REGENERATION AND ANTIBACTERIAL ACTIVITIES OF GENTIANA LUTEA-AN ENDANGERED MEDICINAL PLANT SPECIES, FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN
 • Uluslararası Hakemli 2019, YILDIRIM MEHMET UĞUR,BULDUK İBRAHİM,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,GÖZDE KÜÇÜK,TUĞÇE CİN,İZMİRLİ AHMET, Effects of Different Doses of Plant Growth Regulators on Some Characteristics of Summer Snowflakes (Leucojum aestivum L.), Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology
 • Uluslararası Hakemli 2019, YILDIRIM MEHMET UĞUR,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,Kul Havva,Khawar Khalid Mahmood, Diurnal and nocturnal variability of essential oil content and components of Lavandula angustifolia Mill. (Lavender), Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, HAJYZADEH MORTAZA,YILDIRIM MEHMET UĞUR,Mokhtarzadeh Sam,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,Khawar Khalid Mahmood, Breaking of seed dormancy in Iris suaveolens Boiss.et Reuter under in vitro conditions., Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus,
 • Uluslararası Hakemli 2018, YILDIRIM MEHMET UĞUR,HAJYZADEH MORTAZA, Effects of mother corm diameter and plant growth regulators on ex vitro corm propagule regenerationin saffron (Crocus sativus L.), REVISTA DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA
 • Uluslararası Hakemli 2017, HAJYZADEH MORTAZA,ASİL HASAN,YILDIRIM MEHMET UĞUR,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,AYANOĞLU FİLİZ,KHAWAR KHALİD MAMOOD, Evaluating effects of corm circumference and storage temperatures on yield and yield components of saffron at different elevations, Acta Horticulturae
 • Ulusal Hakemli 2017, YILDIRIM MEHMET UĞUR,ASİL HASAN,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN, Farklı Söküm Süresi ve Dikim Derinliğinin Safran (Crocus sativus L.) Bitkisinin Gelişimine ve Bazı Tarımsal Özelliklerinin Üzerine Etkisi, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, YILDIRIM MEHMET UĞUR,ASİL HASAN,HAJYZADEH MORTAZA,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,Khawar KM, Effect of changes in planting depths of saffron ( Crocus sativus L.) corms and determining their agronomic characteristics under warm and temperate (Csa) climatic conditions of Turkish province of Hatay, Acta Horticulturae
 • Uluslararası Hakemli 2017, HAJYZADEH MORTAZA,ASİL HASAN,YILDIRIM MEHMET UĞUR,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,AYANOĞLU FİLİZ,KHAWAR KM, Evaluating effects of corm circumference and storage temperatures on yield and yield components of saffron at different elevations, Acta Horticulturae
 • Ulusal Hakemli 2017, YILDIRIM MEHMET UĞUR,HAJYZADEH MORTAZA,Küçük Gözde,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN, Farklı Hayvansal Gübrelerinin Safran (Crocus sativus L.) Bitkisinin Gelişimine ve Bazı Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2017, HAJYZADEH MORTAZA,YILDIRIM MEHMET UĞUR,Karagöz İsmail,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN, Farklı Yaşlardaki Anason (Pimpinella anisum L.) Tohumlarının Çimlenmesine Gibberellik Asitin (GA3) Etkisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2016, YILDIRIM MEHMET UĞUR,DEMİRCAN MESUT,ÖZDEMİR FETHİ AHMET,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN, İklim Değişikliğinin Haşhaş Papaver somniferum L Üretim Alanlarına Etkisi, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, ÖZDEMİR FETHİ AHMET,YILDIRIM MEHMET UĞUR, Crambe maritima L Hipokotilinden İn Vitro Mikroüretim, YYU J AGR SCI
 • Uluslararası Hakemli 2016, ÖZDEMİR FETHİ AHMET,YILDIRIM MEHMET UĞUR, Scilla siberica subsp armena Yaprak Sapından İn Vitro Çoklu Sürgün Rejenerasyonu, YYÜ TAR BİL DERG
 • Uluslararası Hakemli 2016, Arslan Erhan,TOPAL HÜSEYİN,YILDIRIM MEHMET UĞUR, Güneşlenme Şiddetini Ölçen Aletlerin Verilerinin Iğdır İlinde Gösterdiği Değişkenlikler Ve Bunların Nedenlerinin İncelenmesi, Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, Mirzapour Mohsen,YILDIRIM MEHMET UĞUR,ÖZDEMİR FETHİ AHMET, Effects of Polarity on Bulblet Regeneration on Stem Cuttings of Oriental Lilium Hybrid Cv. Casa Blanca, Journal of Applied Biological Sciences
 • Ulusal Hakemli 2016, YILDIRIM MEHMET UĞUR,ÖZDEMİR FETHİ AHMET,KAHRİZ Parisa Pourali,NOFOUZİ Farzad,KHAWAR Khalid Mahmood, Safran Crocus sativus L Bitkisinde Farklı Hormon Ön Muameleve Sürelerinin Korm Çoğaltımı Üzerine Etkileri, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, ÖZDEMİR FETHİ AHMET,YILDIRIM MEHMET UĞUR,POURALİ KAHRİZ MAHSA,KILIÇ ÖMER, In Vitro Bulblet Regeneration From Scilla Siberica Haw Subsp Armena Grossh Mordak Peduncle, Propagation of Ornamental Plants
 • Ulusal Hakemli 2016, ÖZDEMİR FETHİ AHMET,YILDIRIM MEHMET UĞUR,KILIÇ ÖMER, Farklı Konsantrasyonlarda ve Sürelerde Sodyum Hipoklorid NaOCl Uygulamasının Pancratium maritimum L Soğanlarının Yüzey Sterilizasyonu Üzerine Etkileri, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2015, ÖKSÜZ ABDULLAH,BAHADIRLI NADİRE PELİN,YILDIRIM MEHMET UĞUR,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN, Farklı Keten Tür Ve Çeşitlerinin Besin Bileşenleri Yağ Asitleri Ve Mineral İçeriklerinin Karşılaştırılması, Journal of Food and Health Science
 • Uluslararası Hakemli 2015, ÖZDEMİR FETHİ AHMET,DOĞAN SÜLEYMAN,YILDIRIM MEHMET UĞUR,ZENCİRCİ NUSRET, Embryogenic Callus Propagation From Triticum monococcum ssp monococcum Using Zygotic Embryos, Journal of Applied Biological Science
 • Uluslararası Hakemli 2015, ÖZDEMİR FETHİ AHMET,YILDIRIM MEHMET UĞUR,KAHRİZ P,P, Micropropagation of endemic Scutellaria orientalis L subsp bicolor using modified MS medium TDZ, Emirates Journal of Food and Agriculture
 • Ulusal Hakemli 2015, ÖZDEMİR FETHİ AHMET,YILDIRIM MEHMET UĞUR,KAHRİZ M,P,, Mentha spicata subsp spicata hipokotilinden in vitro çoklu sürgün rejenerasyonu, Anadolu Tarım Bilim. Dergisi / Anadolu J. Agr Sci
 • Uluslararası Hakemli 2015, ARSLAN Erhan,YILDIRIM MEHMET UĞUR, RADAR VE SKEW T-LOGP DİYAGRAMI YARDIMI İLE ADANA VE SAMSUN’xxDA BULUT TEPE YÜKSEKLİĞİNİN BELİRLENMESİ, Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2014, ÖZDEMİR FETHİ AHMET,SAĞLAM YILMAZ SEVİL,YILDIRIM MEHMET UĞUR, Bazı Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Farklı Orijinli Kayın (Fagus orientalis Lipsky.) Tohumlarının In Vitro Çimlenmeleri Üzerine Etkileri, Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2014, ÖZDEMİR FETHİ AHMET,YILDIRIM MEHMET UĞUR,KAHRİZ M,P,, Efficient Micropropagation of Highly Economic Medicinal and Ornamental Plant Lallemantia iberica Bieb Fisch and C A Mey, BioMed Research International
 • Uluslararası Hakemli 2013, YILDIRIM MEHMET UĞUR, Micropropagation of Origanum acutidens (HAND.-MAZZ.)IETSWAART Using Stem Node Explants, The Scientific World Journal
 • Ulusal Hakemli 2013, YILDIRIM MEHMET UĞUR,ARSLAN Neşet, Seçilmiş Keten (Linum usitatissimum L.) Hatlarının Bazı Bitkisel Özelliklerinin Karşılaştırılması, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi
 • 23.12.2016, Ulusal, III. ULUSAL BOTANİK KONGRESİ, ÖZDEMİR FETHİ AHMET,YILDIRIM MEHMET UĞUR,KILIÇ ÖMER, Crambe maritima L Kotiledon Boğum Eksplantları Kullanılarak In Vitro Çoklu Sürgün Rejenerasyonu, Özet bildiri
 • 23.11.2016, Uluslararası, 5th International Saffron Symposium, YILDIRIM MEHMET UĞUR,Asil Hasan,HAJYZADEH MORTAZA,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,Khawar Khalid Mahmood, Effect of changes in different planting depths of Saffron Crocus sativus L corms and determining their agronomic characteristics under conditions of Turkish province of Hatay, Özet bildiri
 • 23.11.2016, Uluslararası, 5th International Saffron Symposium, HAJYZADEH MORTAZA,Asil Hasan,YILDIRIM MEHMET UĞUR,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,AYANOĞLU FİLİZ,Khawar Khalid Mahmood, Evaluating effects of corm circumference and storage temperatures on yield and yield components of saffron at different elevations, Özet bildiri
 • 23.10.2015, Uluslararası, World Experience and Current Priorities, Materials of The International Scientific-Practical Conference, YILDIRIM MEHMET UĞUR,KAHRİZ P, P,,ÖZDEMİR FETHİ AHMET,KHAWAR K,M,, In Vitro Micropropagation of Commercially Important Green Bean Vigna radiata L R Wilczek Using GA3 Primed Seeds Innovative Development of Agricultural Science and Education, Özet bildiri
 • 23.06.2014, Ulusal, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, ÖZDEMİR FETHİ AHMET,YILDIRIM MEHMET UĞUR,KÜRŞAT MURAT,BÜLBÜL ALİ SAVAŞ, Farklı TDZ Konsantrasyonlarının Scutellaria orientalis in İn Vitro Üretimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması., Özet bildiri
 • 19.10.2009, Ulusal, Türkiye VIII. Tarla Bitikileri Kongresi, YILDIRIM MEHMET UĞUR,ARSLAN NEŞET, Yabancı Kökenli Keten (Linum usitatissimum L.) Çeşit ve Populasyonlarının Bazı Bitkisel Özellikleri., Özet bildiri
 • 13.04.2017, Uluslararası, MESMAP-3, AYANOĞLU FİLİZ,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,YILDIRIM MEHMET UĞUR, Effect Of Gibberellic Acid (GA3) On The Germination OfSome Native Grown Sage Species (Salvia spp.) Seeds, Özet bildiri
 • 12.09.2017, Ulusal, 12. Tarla Bitkileri Kongres,i Kahramanmaraş, YILDIRIM MEHMET UĞUR,teke yusuf,HAJYZADEH MORTAZA,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN, Geçmişten Günümüze Uşak Şeker Fabrikası ve Türkiye Ekonomisindeki Yeri., Özet bildiri
 • 12.09.2017, Ulusal, 12. Tarla Bitkileri Kongresi, ASİL HASAN,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,YILDIRIM MEHMET UĞUR, Farklı Sıra Arası ve Sıra Üzeri Mesafelerin Meryemana Dikeni (Silybum marianum (L.) Gaertner) Bitkisinin Verimi ve Bazı Tarımsal Özellikleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi., Tam metin bildiri
 • 12.09.2017, Ulusal, 12. Tarla Bitkileri Kongresi, YILDIRIM MEHMET UĞUR,RUKİYE GÜL ÖNCÜ,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN, Tütün (Nicotiana sp.) Bitkisinin Sigara Üretimi Dışında Kullanım Alanları., Tam metin bildiri
 • 12.09.2017, Ulusal, 12. Tarla Bitkileri Kongresi, YILDIRIM MEHMET UĞUR,HAJYZADEH MORTAZA,aslan sabri,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN, Osmanlı’dan Günümüze Unutulan Şerbetler ve İçeriklerindeki Tıbbi Bitkiler, Tam metin bildiri
 • 10.09.2013, Ulusal, 10. Tarla Bitkileri Kongresi, YILDIRIM MEHMET UĞUR,ARSLAN NEŞET, Şeçilmiş Alternatif Keten (Linum usitatissimum L.) Hatlarının Bazı Tarımsal Değerler Yönünden Karşılaştırılması., Tam metin bildiri
 • 07.09.2015, Ulusal, 11. Tarla Bitkileri Kongresi, Çanakkale, NOFOUZİ Farzad,YILDIRIM MEHMET UĞUR,ÖZDEMİR FETHİ AHMET,KHAWAR Khalid Mahmood, Farklı bakla (Vicia faba L.) çeşitlerinin mikro çoğaltımı üzerine L-glutamin ve kazein hidrolizatın etkileri., Özet bildiri
 • 07.09.2015, Ulusal, 11. Tarla Bitkileri Kongresi, Çanakkale, YILDIRIM MEHMET UĞUR,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN, Uşak İlinin Türkiye Haşhaş Tarımındaki Yeri ve İlde Haşhaş Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan Sorunlar., Özet bildiri
 • 07.09.2015, Ulusal, 11. Tarla Bitkileri Kongresi, YILDIRIM MEHMET UĞUR,DEMİRCAN Mesut,ÖZDEMİR FETHİ AHMET,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN, İklim Değişikliğinin Haşhaş (Papaver somniferum L.) Üretim Alanlarına Etkisi, Özet bildiri
 • 07.09.2015, Ulusal, 11. Tarla Bitkileri Kongresi, Çanakkale, YILDIRIM MEHMET UĞUR,ÖZDEMİR FETHİ AHMET,POURALİ KAHRİZ Parisa,NOFOUZİ Farzad,KHAWAR Khalid Mahmood, Safran (Crocus sativus L.) Bitkisinde Farklı Hormon Ön Muamele Ve Sürelerinin Korm Çoğaltımı Üzerine Etkileri., Özet bildiri
 • 07.09.2015, Ulusal, 11. Tarla Bitkileri Kongresi, Çanakkale, POURALİ KAHRİZ Masha,POURALİ KAHRİZ Parisa,YILDIRIM MEHMET UĞUR,ÖZDEMİR FETHİ AHMET, Türkiye’nin İki Önemli Çeltik Çeşidinde NaOCl nin İn Vitro Koşullarda Tohum Sterilizasyonu ve Çimlenme Üzerindeki Etkileri., Tam metin bildiri
 • 07.09.2015, Ulusal, 11. Tarla Bitkileri Kongresi, Çanakkale, POURALİ KAHRİZ Parisa,POURALİ KAHRİZ Masha,ÖZDEMİR FETHİ AHMET,YILDIRIM MEHMET UĞUR,KHAWAR Khalid Mahmood, Türkiye’de Yetiştirilen Önemli Şeker Pancarı Diamenta monogerm Çeşidinde Sülfirik Asit, NaOCl ve PPM Kullanarak Tohum Sterilizasyonu., Tam metin bildiri
 • 05.07.2017, Uluslararası, The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity, YILDIRIM MEHMET UĞUR,HAJYZADEH MORTAZA,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,Khawar Khalid Mahmood,ÖZDEMİR FETHİ AHMET, Successful Breaking Seed Dormancy of Imatture Seeds of Charismatic and Endemic Hyacinthella lineata L. Under In vitro Conditions, Özet bildiri
 • 05.07.2017, Uluslararası, The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity, HAJYZADEH MORTAZA,YILDIRIM MEHMET UĞUR,Khawar Khalid Mahmood,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,ÖZDEMİR FETHİ AHMET, Germination of Scarified Seeds of Mediterranean Star of Bethlehem (Ornithogalum ulophyllum L.) Under In vitro Conditions, Özet bildiri
 • 05.04.2019, Uluslararası, ERASMUS International Academic Research Symposium in Science, Enginee-ring and Architecture, YILDIRIM MEHMET UĞUR,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,ÇETİN YASİN, Farklı Fotoperiyot Sürelerinin ve Gibberellik Asit (GA3) Uygulamalarının Safran (Crocus sativus L.) Bitkisinin Bazı Tarımsal Özallikleri Üzerine Etkisi, Tam metin bildiri
 • 04.10.2018, Uluslararası, Kongre, YILDIRIM MEHMET UĞUR,İZMİRLİ Ahmet, EFFECTS OF DIFFERENT GIBBERELLIC ACID (GA3) DOSES AND DURATION OF HARVESTING TIMES ON ENGLISH LAVENDER (LAVANDULA ANGUSTIFOLIA MILL. SUBSP. ANGUSTIFOLIA MILL.) ESSENTIAL OIL CONTENTS, Özet bildiri
 • 02.09.2015, Ulusal, 1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi, Bolu, ÖZDEMİR FETHİ AHMET,YILDIRIM MEHMET UĞUR,KHAWAR Khalid Mahmood, Lallemantia iberica (Bieb.) nın doku kültürü teknikleri ile çoğaltılması., Özet bildiri
 • 01.11.2019, Uluslararası, Türkiye 13. ulusal, 1. uluslararası Tarla Bitkileri Kongresi, YILDIRIM MEHMET UĞUR,BULDUK İBRAHİM,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,DEMİR HAMZA, Farklı Hayvansal Gübrelerin Göl Soğanı (Leucojum aestivum L.) Bitkisinin Bazı Özellikleri ve Alkaloid İçeriği Üzerine Etkileri, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, YILDIRIM MEHMET UĞUR, SARIHAN ERCÜMENT OSMAN, Khawar Khalid Mahmood, Plant Roots, 2021, IntechOpen, 978-1-83968-276-6
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, YILDIRIM MEHMET UĞUR,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN,Khawar Khalid Mahmood, SaffronThe Age-Old Panacea in a New Light, Ethnomedicinal and Traditional Usage of Saffron (Crocus sativus L.) in Turkey, 2020, ELSEVIER, 978-0-12-818462-2
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, Khawar Khalid Mahmood,YILDIRIM MEHMET UĞUR,SARIHAN ERCÜMENT OSMAN, SaffronThe Age-Old Panacea in a New Light, Ex Vitro Macropropagation of Saffron (Crocus sativus L.) Corms, 2020, ELSEVIER, 978-0-12-818462-2
Scientia Horticulturae , Dergi, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
 • Farklı Gibberellik Asid (GA3) Dozlarının Lavantada (Lavandula angustifolia Mill) Uçucu Yağ Miktarları ve Bileşenleri Üzerine Etkisi

  27.10.2017 - 27.10.2018

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Uşak Üniversitesi BAP: Proje No: 2017/HD-SOSB021. Farklı Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Ex vitro Şartlarda Safran (Crocus sativus L.) Bitkisinin Çoğaltılmasına Etkisinin Belirlenmesi

  05.07.2017 - 04.07.2018

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Fiğ (Vicia SP. ) genotiplerinin EST-SSR ve DNA barkodu teknikleri ile karakterizasyonu

  15.11.2016 -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Devam Ediyor
 • Nohut’ta (Cicer arietinum L.) Yanıklık (Ascohyta rabiei) Hastalığıyla İlişkili miRNA’ların Yeni Nesil Dizileme Sistemi ile Belirlenmesi

  18.10.2017 -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  TÜBİTAK PROJESİ - Devam Ediyor