UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
PERİHAN TUĞBA ŞEKER

EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  2003 - 2007

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2007 - 2010

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OKUL ÖNCESI ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZLİ)
  Okul öncesi dönemde yabancı dil öğretiminin dilsel gelişim alanına katkılarının incelenmesi
 • Doktora

  2011 - 2013

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ (DR)
  Okul öncesi öğretmenlerinin matematik eğitimine yönelik inanç ve özyeterliklerinin 48-60 aylık çocukların matematik becerileri üzerine etkisinin incelenmesi
 • KPDS - İngilizce

  2010 - Güz

  İngilizce - 69
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Temel Eğitim

 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2014 -

  - TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ - OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2014

  - TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ - OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2022 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2015 - 2022

 • 2021

  Yüksek Lisans - BETÜL TÜRKMEN
  Erken çocukluk eğitimi kurumlarında görev yapan öğretmenlerin görsel sanat ve yaratıcılık alanına yönelik görüşleri
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2021

  Yüksek Lisans - ENES FURKAN ÇELEBİ
  63-92 aylık çocukların kişiler arası problem çözme becerilerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2021

  Yüksek Lisans - ÖZGE SAVAŞ
  Erken çocukluk döneminde bulunan çocuklara yönelik geliştirilen STEM eğitim uygulamalarının bilimsel süreç becerilerine etkisinin incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2021

  Yüksek Lisans - ZEYNEP METİN
  Öykülerle desteklenmiş matematik eğitim programının 48-60 aylık çocukların matematik becerilerine etkisinin incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - OĞUZHAN ÇETİNKAYA
  Erken çocukluk dönemi sanat çalışmalarında renk seçme eğilimi (Muş ili örneği)
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Erken Çocukluk Döneminde Bilim Eğitimi - Doktora, 2021-2022
 • Erken Çocukluk Eğitiminde Okul Dışında Öğrenme Ortamları - Doktora, 2021-2022
 • Çocuk Edebiyatında Farklı Yaklaşımlar - Doktora, 2021-2022
 • Okula Uyum ve Erken Okuryazarlık Eğitimi - Lisans, 2021-2022
 • Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi - Lisans, 2021-2022
 • Erken Çocukluk Eğitimi Politikaları - Lisans, 2021-2022
 • Erken Çocukluk Dönemi Çevre Eğitimi - Lisans, 2021-2022
 • Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi - Lisans, 2020-2021
 • Erken Çocukluk Dönemi Çevre Eğitimi - Lisans, 2020-2021
 • Çocuk ve Sanat - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Erken Çocukluk Döneminde Müzik Eğitimi - Lisans, 2019-2020
 • Okul Öncesi Eğitimde Araştırma - Lisans, 2019-2020
 • Öğretmenlik Uygulaması - Lisans, 2019-2020
 • Erken Çocukluk Döneminde Matematik Eğitimi - Lisans, 2019-2020
 • Erken Çocuklukta Müzik Eğitimi - Lisans, 2019-2020
 • Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi - Lisans, 2019-2020
 • Çocuk ve Sanat - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Erken Çocukluk Eğitimi Araştırmaları - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı - Lisans, 2018-2019
 • Okul Öncesi Eğitimde Program - Lisans, 2018-2019
 • Okul Öncesi Eğitimde Araştırma - Lisans, 2018-2019
 • Öğretmenlik Uygulaması - Lisans, 2018-2019
 • Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları - Lisans, 2018-2019
 • Erken Çocukluk Döneminde Matematik Eğitimi - Lisans, 2018-2019
 • Erken Çocukluk Eğitimine Giriş - Lisans, 2018-2019
 • Çocuk ve Sanat - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Erken Çocukluk Eğitimi Araştırmaları - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı - Lisans, 2017-2018
 • Okul Öncesi Eğitimde Program - Lisans, 2017-2018
 • Okul Öncesi Eğitimde Araştırma - Lisans, 2017-2018
 • Öğretmenlik Uygulaması - Lisans, 2017-2018
 • Okul Öncesinde Matematik Eğitimi - Lisans, 2017-2018
 • Erken Çocukluk Eğitimine Giriş - Lisans, 2017-2018
 • Çocuk ve Sanat - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Erken Çocukluk Eğitimi Araştırmaları - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı - Lisans, 2016-2017
 • Okul Öncesi Eğitimde Program - Lisans, 2016-2017
 • Okul Öncesi Eğitime Giriş - Lisans, 2016-2017
 • Okul Öncesinde Matematik Eğitimi - Lisans, 2016-2017
 • Okul Öncesinde Fen Eğitimi - Lisans, 2016-2017
 • Okul Öncesi Eğitime Giriş - Lisans, 2015-2016
 • Okul Öncesinde Matematik Eğitimi - Lisans, 2015-2016
 • Okul Öncesinde Fen Eğitimi - Lisans, 2015-2016
 • Okul Öncesi Eğitime Giriş - Lisans, 2014-2015
 • Ulusal Hakemli 2022, CAN BEYHAN, KILINÇCI EMİNE, ŞEKER PERİHAN TUĞBA, Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Resimli Öykü Kitapları ile İlgili Tercihleri, Cumhuriyet International Journal of Education
 • Uluslararası Hakemli 2022, Pehlivan Coşkun Yağmur, ŞEKER PERİHAN TUĞBA, Workshops for Improving Speaking Skills of Secondary School Fifth-Grade Students through Web-Based Games, International Journal of Education & Literacy Studies
 • Uluslararası Hakemli 2021, ŞEKER PERİHAN TUĞBA, ÇAM Belgin, 2000-2020 YILLARI ARASINDA ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ ÇOCUKLARINA YÖNELİK TASARLANMIŞ HİKÂYE KİTAPLARININ İÇ VE DIŞ YAPI NİTELİKLERİNİN İNCELENMESİ, Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2021, ŞEKER PERİHAN TUĞBA, TÜRKMEN BETÜL, Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sanatve Yaratıcılık Hakkındaki Görüşleri, Gelecek Vizyonlar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2021, ŞEKER PERİHAN TUĞBA, Yıldız Ezgi, Türkiye'de Erken Çocukluk Dönemi Çocuk Edebiyatı Alanında Yapılan Makale Çalışmalarının İçerik Analizi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2021, ŞEKER PERİHAN TUĞBA, ÇELEBİ ENES FURKAN, Interpersonal Problem-solving Skills Analysis: 5–8 Years Old Children’s Different Variables, European Journal of Educational Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2021, ŞEKER PERİHAN TUĞBA, Çubuk Sevilay, Çocuk İstismarının Türkiye'de Yapılan Lisansüstü Çalışmalara Yansıması: Bir Literatür İncelemesi, e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2020, ŞEKER PERİHAN TUĞBA,Metin Zeynep, Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden 60-72 Aylık Çocukların Matematik Yeteneklerinin Aile Değişkenleri Açısından İncelenmesi, Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2020, ÇELEBİ ENES FURKAN,ŞEKER PERİHAN TUĞBA, Erken Çocukluk Dönemi Kişiler Arası Problem Çözme Becerileri Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Future Visions Journal
 • Uluslararası Hakemli 2020, ŞEKER PERİHAN TUĞBA, OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2020, BAY DÖNDÜ NESLİHAN,ŞEKER PERİHAN TUĞBA, Analysis of Preschool Period Children’s Listening Skill According to Some Variables, World Journal of Education
 • Uluslararası Hakemli 2020, ŞEKER PERİHAN TUĞBA, Manipulative Assisted Mathematics Activities in Early Childhood, Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2020, ŞEKER PERİHAN TUĞBA, Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Dış Mekan: Uşak İli Örneği, Turkish Studies - Educational Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2020, BAY DÖNDÜ NESLİHAN,ŞEKER PERİHAN TUĞBA,ALİSİNANOĞLU FATMA, Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, ŞEKER PERİHAN TUĞBA, Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Çevre ile İlgili GörüşlerineMinik Tema Programının Etkisinin İncelenmesi, Gelecek Vizyonlar Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2017, ŞEKER PERİHAN TUĞBA,ALİSİNANOĞLU FATMA, Erken Matematik Yeteneği Testi (Tema-3) Geçerlik Güvenirlik Çalışması, Researcher: Social Science Studies
 • Uluslararası Hakemli 2017, ŞEKER PERİHAN TUĞBA,ÇAVUŞ ZEYNEP SEDA, Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fen Eğitimine Yönelik Özyeterlik Algıları, Anatolian Journal of Educational Leadership and Instruction
 • Uluslararası Hakemli 2015, ŞEKER PERİHAN TUĞBA,ALİSİNANOĞLU FATMA, Belief Survey Validity and Reliability S tudy for M athematics Education for Preschool Teachers, International Journal of Early Childhood Education Research
 • Uluslararası Hakemli 2015, ŞEKER PERİHAN TUĞBA,ALİSİNANOĞLU FATMA, A Survey Study of the Effects of Preschool Teachers Beliefs and Self Efficacy towards Mathematics Education and Their Demographic Features on 48 60 Month Old Preschool Children s Mathematic Skills, Creative Education
 • Uluslararası Hakemli 2015, ŞEKER PERİHAN TUĞBA,ALİSİNANOĞLU FATMA, Self Efficacy Scale of Pre School Teachers towards Mathematics Education in Pre School Period, Creative Education
 • 28.05.2021, Uluslararası, II. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, ŞEKER PERİHAN TUĞBA, Yıldıran Şerife, Erken Çocukluk Döneminde Bulunan Çocukların Çevre Kavramına Yönelik Zihinsel Modelleri, Özet bildiri
 • 24.06.2018, Uluslararası, 70th International OMEP Conference, ŞEKER PERİHAN TUĞBA, Speaking About Phılosophical Concepts and Getting Acquainted with Phılosophers in Early Chıldhood, Özet bildiri
 • 23.10.2019, Uluslararası, 2.Uluslararası Temel Eğitim Kongresi, ŞEKER PERİHAN TUĞBA,KILINÇCI EMİNE,CAN BEYHAN,DURAN EROL, Fakülte - Okul İş Birliğine Örnek Bir Uygulama: Çocuk Şenliği, Özet bildiri
 • 19.06.2019, Uluslararası, VIth International Eurasian Educational Research Congress, KILINÇCI EMİNE,CAN BEYHAN,ŞEKER PERİHAN TUĞBA, Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Resimli Öykü Kitapları İle İlgili Tercihleri, Özet bildiri
 • 18.10.2017, Uluslararası, 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, ALİSİNANOĞLU FATMA,ŞEKER PERİHAN TUĞBA, Okul Öncesi Öğretmenlerinin Aile Katılım Çalışmalarına Yönelik Tutumları (Uşak İli Örneği), Özet bildiri
 • 16.09.2020, Uluslararası, Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi, ŞEKER PERİHAN TUĞBA,ALİSİNANOĞLU FATMA, Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarına Yönelik Görüşleri ve Uygulama Örnekleri, Tam metin bildiri
 • 11.04.2021, Uluslararası, 10. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi ( UBAK), ŞEKER PERİHAN TUĞBA, SAVAŞ ÖZGE, Erken Çocukluk Dönemi̇ Bı̇lı̇msel Süreç Becerı̇lerı̇ne Yöneli̇k Lı̇sansüstü Çalışmaların İncelenmesı, Tam metin bildiri
 • 10.09.2020, Uluslararası, EJER- 7. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, SAVAŞ ÖZGE,ŞEKER PERİHAN TUĞBA, Erken Çocukluk Döneminde Bulunan Çocuklara Yönelik Geliştirilen Stem Eğitim Uygulamalarının İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 08.05.2015, Uluslararası, VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, ŞARA PERİHAN,ŞEKER PERİHAN TUĞBA, Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Duyuşsal Nitelikli Uygulamaların Değerlendirilmesi, Özet bildiri
 • 08.05.2015, Uluslararası, VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, ŞEKER PERİHAN TUĞBA, Ailede Değerler Eğitimi Konusunda Öğretmen Görüşleri, Özet bildiri
 • 08.02.2012, Uluslararası, Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER-2012, ŞEKER PERİHAN TUĞBA,GİRGİN RUKİYE GÜNSELİ,ÖZYILMAZ AKAMCA GÜZİN, A Study on the Contributions of Second Language Education to Language Development in Pre school Period, Tam metin bildiri
 • 04.07.2013, Uluslararası, WCETR - NORTH CYPRUS - 2012, GÜVEN GÜLHAN, ŞEKER PERİHAN TUĞBA, A Qualitative Study of Preschool Teachers View on the Teaching Strategies Using in EducationProgram, Tam metin bildiri
 • 04.07.2013, Uluslararası, WCETR-NORTH CYPRUS-2012, şeker perihan tuğba, demir sevinç, çavuş zeynep seda, demir lütfiye, The Self Efficiacy Perception of Preservice Teachers on the Project Approach Applications in EarlyChildhood Education, Tam metin bildiri
 • 02.10.2019, Ulusal, 6.Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, ŞEKER PERİHAN TUĞBA,BAY DÖNDÜ NESLİHAN,ALİSİNANOĞLU FATMA, Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri, Özet bildiri
 • 02.10.2019, Uluslararası, 6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi (IECEC/UOEK-2019), BAY DÖNDÜ NESLİHAN,ŞEKER PERİHAN TUĞBA,ALİSİNANOĞLU FATMA, Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri, Özet bildiri
 • 02.10.2019, Uluslararası, 6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, ŞEKER PERİHAN TUĞBA,Çelebi Enes Furkan, Erken Çocukluk Dönemi Kişiler Arası İletişim Becerisi ve Tutum Ölçeği Geçerlik GüvenirlikÇalışması, Özet bildiri
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, ŞEKER PERİHAN TUĞBA, Okul Öncesi Eğitimde Uzaktan Çevrim İçi Eğitim, 2021, Nobel, 978-625-439-702-8
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, ŞEKER PERİHAN TUĞBA, Anne Baba Eğitimi, 2021, Eğiten Kitap, 9786257348898
 • Ulusal 2021, Bilimsel Kitap, ŞEKER PERİHAN TUĞBA, ALİSİNANOĞLU FATMA, Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi, 2021, İzge Yayıncılık, 978-605-9763-34-9
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, ŞEKER PERİHAN TUĞBA, Erken Çocuklukta Öğrenme Yaklaşımları, 2020, Pegem, 978-625-7880-41-1
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, ŞEKER PERİHAN TUĞBA, Çocuk Edebiyatı, 2020, Nobel, 978-625-406-944-4
 • Ulusal 2020, Bilimsel Kitap, ŞEKER PERİHAN TUĞBA, Erken Çocukluk Döneminde Matematik Eğitimi, 2020, Nobel, 978-605-7895-49-3
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, Duran Munise, Okul Öncesi Eğitimde Program Kuramdan Uygulamaya, 2019, Lisans, 978-605-9498-73-9
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, KARABULUT RİDVAN, ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNE GİRİŞ, 2019, VİZE YAYINCILIK, 978-605-9278-83-6
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, KARABULUT RİDVAN, New Horizons in Early Childhood Education, 2019, SRA STRATEGIC RESEARCH ACADEMY, 978-605-69709-0-0
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, ŞEKER PERİHAN TUĞBA,ÇETKEN HATİCE ŞEBNEM,KILINÇCI EMİNE, New Horizons in Early Childhood Education, 2019, Strategic Researches Academy, 978-605-69709-0-0
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, ŞEKER PERİHAN TUĞBA, ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNE GİRİŞ, 2018, PEGEM, 978-605-241-473-6
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, ŞEKER PERİHAN TUĞBA,ALİSİNANOĞLU FATMA, CURRENT TRENDS IN PRESCHOOL EDUCATION-1, 2018, LAMBERT ACADEMIC PUBLISHING, 978-613-9-92427-1
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, ALİSİNANOĞLU FATMA,ŞEKER PERİHAN TUĞBA, Current Trends in Pre-School Education - 1, 2018, Lambert Academic Publishing, 978-613-9-92427-1
 • Ulusal 2017, Bilimsel Kitap, ŞEKER PERİHAN TUĞBA, Okul Öncesi Eğitime Giriş, 2017, Pegem Akademi,
 • Uluslararası 2017, Bilimsel Kitap, ŞEKER PERİHAN TUĞBA, Educational Research and Practice, 2017, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, 978-954-07-4271-7
 • Uluslararası 2017, Bilimsel Kitap, ŞEKER PERİHAN TUĞBA, Educational Research and Practice, 2017, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, 978-954-07-4271-7
 • Ulusal 2017, Bilimsel Kitap, ŞEKER PERİHAN TUĞBA, Dünyada Erken Çocukluk Eğitimi, 2017, Nobel, 978-605-320-708-5
 • Ulusal 2016, Bilimsel Kitap, ŞEKER PERİHAN TUĞBA, OKul Öncesi Eğitime Giriş, 2016, Vize,
 • Ulusal 2016, Bilimsel Kitap, ŞEKER PERİHAN TUĞBA, Okul Öncesi Eğitime Giriş, 2016, Pegem Akademi,
 • Ulusal 2014, Bilimsel Kitap, ŞEKER PERİHAN TUĞBA, Okul Öncesi Eğitime Giriş, 2014, Pegem Akademi, 9786052414279
 • Uluslararası 2014, Bilimsel Kitap, ŞEKER PERİHAN TUĞBA,ALİSİNANOĞLU FATMA, Preschool Education in Turkey and in the World: A Theoritical and Empirical Perspective, 2014, St. Kliment Ohridski Press,
Kastamonu Eğitim Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim