UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
SÜLEYMAN ÜNLÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  2006 - 2009

  CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2013 - 2015

  ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
  Ortaokul Öğrencilerinin Türkçe Dersine Yönelik Tutumları İle Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki
 • KPDS - İngilizce

  2012 - Güz

  İngilizce - 75.000
 • YDS - İngilizce

  2013 - Bahar

  İngilizce - 62.50000
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Türkçe Eğitimi

 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2013 -

  - TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ -
 • Uluslararası Hakemli 2021, ÇİFCİ MUSA, ÜNLÜ SÜLEYMAN, ONLINE READING ATTITUDES AND BEHAVIORS SCALE: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY, Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counselling
 • Ulusal Hakemli 2020, ÇİFCİ MUSA, ÜNLÜ SÜLEYMAN, Türkiye’de Çevrimiçi Okuma Üzerine Yapılan Çalışmaların Analiz, Ana Dili Eğitimi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2020, ÇİFCİ MUSA, ÜNLÜ SÜLEYMAN, DEVELOPMENT OF THE ONLINE RESEARCH AND READING COMPREHENSION SKILLS SCALE FOR MIDDLE SCHOOL STUDENTS, International Online Journal of Primary Education (IOJPE)
 • Uluslararası Hakemli 2016, TAĞA TAHİR,ÜNLÜ SÜLEYMAN,ÖZTÜRK HÜSEYİN, The case of composition questions in the examinations of Turkish lesson, Eurasian Journal of Educational Research
 • Uluslararası Hakemli 2016, TAĞA TAHİR,ÜNLÜ SÜLEYMAN,ÖZTÜRK HÜSEYİN, The Case of Composition Questions in the Examinations of Turkish Lesson, EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH
 • Ulusal Hakemli 2016, ŞAHİN SÜLEYMAN HİLMİ,ÜNLÜ ESRA,ÜNLÜ SÜLEYMAN, Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlık Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi, e-Journal of New World Sciences Academy
 • Ulusal Hakemli 2015, ÖZTÜRK HÜSEYİN,TAĞA TAHİR,ÜNLÜ SÜLEYMAN, Türkçe dersine yönelik sınavlar ile ders kitaplarının metin türleri bakımından örtüşme düzeyleri, Milli Eğitim
 • Ulusal Hakemli 2015, ALPER KADİR,AYTAN NECMİ,ÜNLÜ SÜLEYMAN, Vıdeo Game Addıctıon Of Chıldren In Tımes Of Vısual Medıa, Journal Of Research İn Education And Teaching,
 • Ulusal Hakemli 2015, ÖNDER RASİM,AYTAN NECMİ,ÜNLÜ SÜLEYMAN, Validity and Reliability Study of Lıstening Skill Attitude Scale, Educational Research Association The International Journal of Educational Researchers
 • Ulusal Hakemli 2015, ÖZTÜRK HÜSEYİN,TAĞA TAHİR,ÜNLÜ SÜLEYMAN, Türkçe Dersine Yönelik Sınavlar İle Ders Kitaplarının Metin Türleri Bakımından Örtüşme Düzeyleri, Milli Eğitim Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2015, KANA FATİH,ÖZBAŞI DURMUŞ,ÜNLÜ SÜLEYMAN, Ortaokul öğrencilerinin yazma eğilimlerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi, International Journal of Human Sciences
 • Ulusal Hakemli 2015, ÖZTÜRK HÜSEYİN,TAĞA TAHİR,ÜNLÜ SÜLEYMAN, Türkçe Dersine Yönelik Sınavlar ile Ders Kitaplarının Metin Türleri Bakımından Örtüşme Düzeyleri, Milli Eğitim Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2014, TOK Mehmet, ÜNLÜ SÜLEYMAN, Yazma Becerisi Sorunlarının İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğretmenlerinin Görüşleri Doğrultusunda Karşılaştırılmalı Olarak Değerlendirilmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)
 • Ulusal Hakemli 2014, ÜNLÜ SÜLEYMAN,ÖZTÜRK HÜSEYİN,TAĞA TAHİR, Türkçe dersinde uygulanan sınavlar üzerine bir değerlendirme, The Journal of Academic Social Science Studies
 • Uluslararası Hakemli 2014, ÜNLÜ SÜLEYMAN,ÖZTÜRK HÜSEYİN,TAĞA TAHİR, Türkçe Dersinde Uygulanan Sınavlar Üzerine Bir Değerlendirme, JASSS-THE JOURNAL OF ARTIFICIAL SOCIETIES AND SOCIAL SIMULATION
 • Uluslararası Hakemli 2014, ÜNLÜ SÜLEYMAN,ÖZTÜRK HÜSEYİN,TAĞA TAHİR, TÜRKÇE DERSİNDE UYGULANAN SINAVLAR ÜZERİNE BİRDEĞERLENDİRME, The Journal of Academic Social Science Studies
 • Uluslararası Hakemli 2013, TAĞA TAHİR,ÜNLÜ SÜLEYMAN, Yazma eğitiminde karşılaşılan sorunlar üzerine bir inceleme, Journal of Turkish Studies
 • Uluslararası Hakemli 2013, Tahir TAĞA, Süleyman ÜNLÜ, Yazma Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Bir İnceleme, Turkish Studies
 • 28.05.2015, Uluslararası, VII. International Congress of Educational Research, KANA FATİH,ÜNLÜ SÜLEYMAN,ÖZBAŞI DURMUŞ, Ortaokul Öğrencilerin Yazma Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Özet bildiri
 • 28.05.2015, Uluslararası, VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, KANA FATİH,ÜNLÜ SÜLEYMAN,ÖZBAŞI DURMUŞ, ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİN YAZMA EĞİLİMLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ, Özet bildiri
 • 28.05.2015, Uluslararası, 7. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, KANA FATİH,ÜNLÜ SÜLEYMAN,ÖZBAŞI DURMUŞ, Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Eğilimlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Özet bildiri
 • 24.11.2014, Uluslararası, Ejer Congress 2014, TAĞA TAHİR,ÜNLÜ SÜLEYMAN, Ortaokul Türkçe Dersi Sınavlarında Sorulan Yazılı Anlatım Kompozisyon Soruları Üzerine Bir İnceleme, Tam metin bildiri
 • 24.04.2014, Uluslararası, 1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, TAĞA TAHİR,ÜNLÜ SÜLEYMAN,ÖZTÜRK HÜSEYİN, Ortaokul Türkçe dersi sınavlarında sorulan yazılı anlatım kompozisyon soruları üzerine bir inceleme, Özet bildiri
 • 16.09.2015, Uluslararası, SSHIF2015-Social Sciences and Humanities in Focus, Sosyal ve Beşeri Bilimlere Küresel Yaklaşımlar Kuram ve Uygulamalar Uluslararası Sempozyumu, AYTAN NECMİ,KILIÇARSLAN RAMAZAN,ÜNLÜ SÜLEYMAN, Sınıf Ortamında Yazma Becerisinin Geliştirilmesi ve Aşamaları, Özet bildiri
 • 16.09.2015, Uluslararası, SSHIF2015-Social Sciences and Humanities in Focus, Sosyal ve Beşeri Bilimlere Küresel Yaklaşımlar Kuram ve Uygulamalar Uluslararası Sempozyumu, AYTAN NECMİ,ÜNLÜ SÜLEYMAN, Ortaokul Öğrencilerinin Dinledikleri ve İzledikleri Metinlerdeki Algıları, Özet bildiri
 • 16.04.2015, Ulusal, 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, AYTAN NECMİ,ÜNLÜ SÜLEYMAN, Eşli Okuma Stratejileri ve Uygulama Süreci, Özet bildiri
 • 11.05.2016, Uluslararası, 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, ÜNLÜ SÜLEYMAN,ARSLAN GÖKMEN, Ortaokul öğrencilerinde Türkçe ders başarısının yordayıcısı olarak öz yeterlik algısı, Özet bildiri
 • 06.11.2015, Uluslararası, 3rd World Conference On Educational And Instructional Studies- Wceıs,, ALPER KADİR,AYTAN NECMİ,ÜNLÜ SÜLEYMAN, Görsel Medya Çağında Çocukların Video Oyun Bağımlılıkları, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2016, Bilimsel Kitap, AYTAN NECMİ,KILIÇARSLAN RAMAZAN,ÜNLÜ SÜLEYMAN, Global Perspectives on Social Sciences and Humanities Theory Practice, 2016, LIF,
 • Uluslararası 2016, Bilimsel Kitap, AYTAN NECMİ,ÜNLÜ SÜLEYMAN, Global Perspectives on Social Sciences and Humanities Theory Practice, 2016, LIF,
 • Pro Fe n syonel Eğitimle Çevre ve Enerji TÜBİTAK Proje No 213B628 2014

  -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  TÜBİTAK PROJESİ - Tamamlandı