UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
ŞULE GÜÇYETER

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEKLİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  2002 - 2006

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2006 - 2009

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜSTÜN ZEKALILAR ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZLİ)
  Farklı türde problem geliştirmeye yarayan dıscover problem matrisinin revize edilerek psikometrik özelliklerinin araştırılması
 • Doktora

  2009 - 2015

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜSTÜN ZEKALILAR EĞİTİMİ (DR)
  Matematiksel yeteneği tanılama modeli
 • ÜDS - İngilizce

  2008 - Bahar

  İngilizce - 67.500
 • KPDS - İngilizce

  2009 - Bahar

  İngilizce - 78
 • YDS - İngilizce

  2014 -

  İngilizce - 76.25000
 • YDS - İngilizce

  2019 -

  İngilizce - 70.00000
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Özel Eğitim

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2015 -

  - -
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

  2009 - 2015

  - ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ - ÖZEL YETENEKLİLERİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2009

  - -
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2019 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2016 - 2020

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Engelli Birim Koordinatörü

  2015 -

 • Seçmeli:Üstün Yetenekliler ve Eğitimi - Lisans, 2019-2020
 • Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek - Lisans, 2019-2020
 • Öğrenme Güçlüğü - Lisans, 2018-2019
 • Yaratıcılık ve Geliştirilmesi - Lisans, 2018-2019
 • Üstün Yetenekliler ve Eğitimi - Lisans, 2018-2019
 • Özel Eğitim - Lisans, 2018-2019
 • Özel Eğitim - Lisans, 2017-2018
 • İlköğretimde Kaynaştırma - Lisans, 2017-2018
 • Özel Yetenkliler Öğretiminde Analitik ve Yaratıcı Düşünce Modelleri - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Okul Öncesinde Kaynaştırma - Lisans, 2017-2018
 • Seçmeli: Özel Gereksinimi Olan Bireylerin Eğitimi - Lisans, 2017-2018
 • ÖZEL EĞİTİM - Lisans, 2017-2018
 • Seçmeli: Üstün Yetenekliler ve Eğitimi - Lisans, 2016-2017
 • Okul Öncesinde Kaynaştırma - Lisans, 2016-2017
 • İLKÖĞRETİMDE KAYNAŞTIRMA - Lisans, 2016-2017
 • ÖZEL EĞİTİM - Lisans, 2016-2017
 • İlköğretimde Kaynaştırma - Lisans, 2015-2016
 • Seçmeli : Üstün Yetenekliler ve Eğitimi - Lisans, 2015-2016
 • ÖZEL EĞİTİM - Lisans, 2015-2016
 • Uluslararası Hakemli 2020, Zhang Zhitian Skylor,Hoxha Linda,Aljughaiman Abdullah,Arënliu Aliriza,Gomez‐Arizaga Maria P,GÜÇYETER ŞULE,Ponomareva Irina,Shi Jiannong,Irueste Paula,Rogl Silke,Nunez Miguelina,Ziegler Albert, Social Environmental Factors and Personal Motivational Factors Associated with Creative Achievement: A Cross‐Cultural Perspective, The Journal of Creative Behavior
 • Uluslararası Hakemli 2020, GÜÇYETER ŞULE,CAMCI ERDOĞAN SEZEN, Creative children in a robust learning environment: Perceptions of special education teacher candidates, Thinking Skills and Creativity
 • Ulusal Hakemli 2019, CAMCI ERDOĞAN SEZEN,GÜÇYETER ŞULE, Öğretmen Adaylarının Üstün Zeka ve Üstün Yetenek Metaforları, İlköğretim Online
 • Uluslararası Hakemli 2018, Zhang Zhitian,Hoxha Linda,Aljughaiman Abdullah,GomezArizaga Maria P,GÜÇYETER ŞULE,Ponomareva Irina,Shi Jiannong,Grabner Roland,Irueste Paula,Roy Paromita,Ziegler Albert, Creativity motivation construct development and cross-cultural validation, Psychological Test and Assessment Modeling
 • Ulusal Hakemli 2018, GÜÇYETER ŞULE, Rehber öğretmen adaylarının üstün yetenekli öğrencilerin eğitimleri, sosyal duygusal özellikleri ve rehberlik gereksinimlerine ilişkin farkındalıkları, Milli Eğitim
 • Uluslararası Hakemli 2018, GÜÇYETER ŞULE, Matematiksel yeteneği tanılama: Matematikte Benzerlik ve İlişki Temelli Düşünme Modeli, Türk Üstün Zeka ve Yetenek
 • Uluslararası Hakemli 2017, GÜÇYETER ŞULE,KANLI ESRA,ÖZYAPRAK MELODİ,LEANA TAŞCILAR MARİLENA ZİNOVİA, Serving gifted children in developmental and threshold countries — Turkey, Cogent Education
 • Uluslararası Hakemli 2017, GÜÇYETER ŞULE,KANLI ESRA,ÖZYAPRAK MELODİ,LEANA TAŞCILAR MARİLENA ZİNOVİA, Serving Gifted Children in Developmental and Threshold Countries – Turkey, Cogent Education
 • Uluslararası Hakemli 2016, GÜÇYETER ŞULE, Türkiye de üstün yeteneklileri tanılama araştırmaları ve tanılamada kullanılan ölçme araçları Talent identificaiton studies and instruments in Turkey, Turkish Journal of Education
 • Uluslararası Hakemli 2015, GÜÇYETER ŞULE, Ortaokul matematik öğretmenleri ve sınıf öğretmenlerinin matematikte üstün zekalı öğrenci özelliklerine yönelik yargılarının incelenmesi, Türk Üstün Zeka ve Eğitm Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2014, LEANA TAŞCILAR MARİLENA ZİNOVİA,ÖZYAPRAK MELODİ,GÜÇYETER ŞULE,KANLI ESRA,CAMCI ERDOĞAN SEZEN, Üstün zekalı ve yetenekli çocuklarda mükemmeliyetçiliğin değerlendirilmesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2011, GÜÇYETER ŞULE, DISCOVER Problem Matrisinin Revize Edilmesi ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi, Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi
 • 27.11.2020, Uluslararası, 16th Asia-Pasific Conference on Giftedness, AYVAZOĞLU RESMİYE NALAN,GÜÇYETER ŞULE, Recent research trends on twice exceptionality: Giftedness and autism spectrum disorders, Özet bildiri
 • 27.10.2020, Uluslararası, 16th Asia-Pasific Conference on Giftedness 2020, ŞANAL KARAHAN FAİKA,GÜÇYETER ŞULE,AKTUĞ SEYDİ, Turkish gifted students’ parents’ levels of mindfulness and irrational beliefs., Özet bildiri
 • 27.06.2019, Uluslararası, V. International Congress on Educationand Social Sciences, GÜÇYETER ŞULE,CAMCI ERDOĞAN SEZEN, Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Çocuk Algıları, Özet bildiri
 • 27.06.2019, Uluslararası, V. International Congress on Educationand Social Sciences, CAMCI ERDOĞAN SEZEN,GÜÇYETER ŞULE, Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Çocuğun Öğrenme Ortamına Etkilerine Yönelik Görüşleri, Özet bildiri
 • 26.10.2015, Uluslararası, Uluslararası Eğitimde İyi Uygulamalar ve Yenilikler Konferansı, GÜÇYETER ŞULE, Türkiye de Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocukları Tanılama ve Sorunarı, Özet bildiri
 • 25.09.2013, Uluslararası, 3rd International Conference on Talent Development & Excellence, LEANA TAŞCILAR MARİLENA ZİNOVİA,ÖZYAPRAK MELODİ,GÜÇYETER ŞULE,KANLI ESRA,CAMCI ERDOĞAN SEZEN, Üstün zekalı ve yetenekli çocuklarda mükemmelliyetçiliğin değerlendirlmesi, Özet bildiri
 • 25.09.2013, Uluslararası, 3rd International Conference on Talent Development & Excellence, GÜÇYETER ŞULE, Recent studies on the identification of mathematically gifted and talented studentds and suggestion of a new identification model, Özet bildiri
 • 24.04.2014, Uluslararası, 1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, GÜÇYETER ŞULE, Ortaokul matematik öğretmenleri ve sınıf öğretmenlerinin matematikte üstün zekalı ve yetenekli öğrenci özelliklerine yönelik algılarının incelenmesi, Özet bildiri
 • 22.03.2009, Ulusal, Üstün Yetenekli Çocuklar II. Ulusal Kongresi, SAK UĞUR,KARABACAK FATİH,ÖKSÜZ CUMALİ,Türkan Yeliz,ŞENGİL AKAR ŞEYMA,AKAR İBRAHİM,DEMİREL ŞULE,GÜÇYETER ŞULE, Matematiksel Yetenek Testi (MYT)’nin gelişimi ve psikometrik özellikleri, Özet bildiri
 • 22.03.2009, Ulusal, Üstün Yetenekli Çocuklar II. Ulusal Kongresi, GÜÇYETER ŞULE,KURTOĞLU ERDEN MELTEM, Üstün yetenekliler ile ilgili Türkiye’de yapılan araştırmalar, Özet bildiri
 • 22.03.2009, Ulusal, Üstün Yetenekli Çocuklar II. Ulusal Kongresi, GÜÇYETER ŞULE, DISCOVER Problem Matrisi’xxnin revize edilmesi üzerine bir araştırma, Özet bildiri
 • 20.08.2018, Uluslararası, 15th Asia Pacific Conference of Giftedness, GÜÇYETER ŞULE, Similarity and relation based model of thinking in math for assessing and developing mathematical creativity. Presented in the Measure of Creativity Symposium ( with M. B. Ayas, U. Sak, G. Yılmaz), Özet bildiri
 • 20.08.2018, Uluslararası, 15th Asia Pacific Conference of Giftedness, GÜÇYETER ŞULE, Educational opportunities for young gifted children. Presented in the Gifted Education in Early Childhood: Retrospect and Prospect Symposium (with P. Sanchez-Escobedo, E-S, Moon, K. Park), Özet bildiri
 • 20.08.2018, Uluslararası, 15th Asia Pacific Conference of Giftedness, GÜÇYETER ŞULE, Pre-service teachers’ implicit theory of creativity, Özet bildiri
 • 18.05.2016, Uluslararası, 12th International Conference for Excellence, Innovation and Creativity, GÜÇYETER ŞULE, Revising Problem solving Subtests of Similarity and Relation basedTest of Thinkng in Math, Özet bildiri
 • 18.05.2016, Uluslararası, 12th International Conference for Excellence, Innovation and Creativity, GÜÇYETER ŞULE, Opinions of pre service teachers of guidance and psychological counseling about giftedness gifted education and the needs of gifted studentds, Özet bildiri
 • 16.10.2020, Ulusal, 30. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, GÜÇYETER ŞULE,KILINÇ ŞULE,ATILGAN MEHMET, Ailelerin gözünden “üstün zeka, üstün yetenek ve özel yetenek” etiketleri, Özet bildiri
 • 16.10.2018, Uluslararası, 1st Thematic ECHA Conference: Creativity Research and Innovation in Gifted Education: Social, Individual, and Educational Perspective, Zhitian Zhang,Hoxha Linda,Abdullah Aljughaiman,Arnliu A,GomezArizaga Maria P,GÜÇYETER ŞULE,Irueste Paula,Ponomareva Irina,Shi Jiannong,Rogl S,Roy Paromita,Nunez Miguelina,Ziegler Albert, Social environmental factors and personal motivational factors associated wıth creativity achievement: a cross-cultural perspectıve., Özet bildiri
 • 15.10.2013, Uluslararası, 3rd International Conference on Talent Development Excellence, GÜÇYETER ŞULE, Pre-service primary school and math teachers’ perceptions ofmathematically gifted and talented students characteristics in Turkey, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, 1. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, GÜÇYETER ŞULE, Matematiksel Yeteneği Tanılamada Matematikte Benzerlik ve İlişki Temelli Düşünme, Özet bildiri
 • 12.07.2016, Uluslararası, 14th Asian Pasific Conference on Giftedness, GÜÇYETER ŞULE, Revising Problem Posing Subtests of Similarity and Relation based Test of Thiniking in Math, Özet bildiri
 • 11.11.2008, Ulusal, VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, GÜÇYETER ŞULE,KURTOĞLU ERDEN MELTEM, Matematikte yaratıcılık, Özet bildiri
 • 11.11.2007, Ulusal, 17. Özel EğitimKongresi, DEMİREL ŞULE,GÜÇYETER ŞULE, Toplumsal yargılarda üstün zekâ, Özet bildiri
 • 10.10.2008, Ulusal, 7. Matematik Sempozyumu, GÜÇYETER ŞULE, Problem ve problem çözme kavramlarına yönelik tanımlar, Özet bildiri
 • 10.08.2015, Uluslararası, 21st World Conference Gifted and Talented Children, GÜÇYETER ŞULE,EMİR SERAP, Development and psychometric properties of similarity and relation based test of thinking in math SRBTT M for identifying mathematical ability talent, Özet bildiri
 • 08.08.2018, Uluslararası, ECHA 2018: Working with gifted students in the 21st century, Zhang Zhitian,Hoxha Linda,Abdullah Aljughaiman,GomezArizaga Maria P,GÜÇYETER ŞULE,Ponomareva Irina,Shi Jiannong,Grabner Roland,Irueste Paula,Roy Paromita,Ziegler Albert, What makes them creatively gifted? A cross-cultural study of personal and environmental factors associated with creativity-achievemen, Özet bildiri
 • 08.08.2011, Uluslararası, 19th World Conference of the Gifted and Talented Children, GÜÇYETER ŞULE, Myths of pre service teachers about gifted education in Turkey, Özet bildiri
 • 08.08.2011, Uluslararası, 19 World Conference of the Gifted and Talented Children, GÜÇYETER ŞULE, Revising DISCOVER Problem Continuum Matrix and investigating its psychometric properties, Özet bildiri
 • 07.04.2017, Uluslararası, International Congress for Gİfted and Talented, GÜÇYETER ŞULE, Similarity and Relation based Test of Thinkin in Math for Identificaiton of Mathematical Talent and Investigation of its Psychometric Properties, Özet bildiri
 • 06.07.2011, Uluslararası, Excellence in Education 2011: Giftedness Creativity Development, GÜÇYETER ŞULE,BAYKOÇ KAMİLE NECATE, Gifted and talented students views about school environment, Özet bildiri
 • 06.07.2011, Uluslararası, Excellence in Education 2011: Giftedness Creativity Development, GÜÇYETER ŞULE,CEBESOY ÜMRAN BETÜL, Investigation of recent research studies in gifted education, Özet bildiri
 • 06.06.2013, Ulusal, 1.Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, GÜÇYETER ŞULE, Matematik öğretmen adaylarının matematikte üstün zekâlı öğrencilerin özelliklerine yönelik algılarının incelenmesi, Özet bildiri
 • 04.05.2017, Uluslararası, Uluslararası Üstün Yetenekliler/Zekalılar Konferansı: Yeni Yaklaşımlar ve Eğitimsel Uygulamalar, GÜÇYETER ŞULE, Rehber öğretmen adaylarının üstün yetenekli öğrenciler, eğitimleri ve gereksinimlerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi, Özet bildiri
 • 02.03.2016, Uluslararası, 15th ECHA Conference "Talents in Motion", GÜÇYETER ŞULE, Assessment of mathematical giftedness A new research on psychometric properties of the similarity and Relation based Test of Thinking in Math, Özet bildiri
 • 01.11.2018, Uluslararası, Uluslararası Özel Yetenekliler Eğitimi Kongresi, DEREGÖZÜ AYSEL,GÜÇYETER ŞULE, Türkiye ve Dünyada Üstün Yeteneklilere Yabancı Dil Öğretimine Yönelik Yapılan Çalışmaların İncelenmesi, Özet bildiri
 • 01.11.2012, Ulusal, 3. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi, AKAR İBRAHİM,ŞENGİL AKAR ŞEYMA,GÜÇYETER ŞULE, Ulusal alan yazında üstün zeka ve üstün yetenek araştırmaları: ileriye dönük öngörüler, Özet bildiri
 • 01.11.2012, Ulusal, 3. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi, GÜÇYETER ŞULE, Matematikte üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin tanılanması: Alan yazın incelemesi, Özet bildiri
 • 01.09.2013, Ulusal, IV. Ulusal Üstün Zekâlı ve Yeteneklilerin Eğitimi: Üstünler ve Gelecek, GÜÇYETER ŞULE,EMİR SERAP, Matematiksel yeteneği tanılama üzerine bir model önerisi., Özet bildiri
 • 01.07.2015, Uluslararası, 12th International Conference on Innovation in Education, GÜÇYETER ŞULE, Identification of mathematically gifted studentds Similarity Relation based Model of Thinking in Math, Özet bildiri
 • 01.07.2008, Uluslararası, Excellence in Education 2008: Future minds and creativity, GÜÇYETER ŞULE,DEMİREL ŞULE, Teachers’ attitudes toward gifted education, Özet bildiri
 • 01.05.2009, Uluslararası, 1. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, GÜÇYETER ŞULE,YÜCEL CEMİL, Okul yöneticilerinin üstün zekâlıların eğitimlerine yönelik görüşlerinin incelenmesi, Özet bildiri
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, CAMCI ERDOĞAN SEZEN, GÜÇYETER ŞULE, AKGÜL SAVAŞ, Erken Çocukluk Eğitimi Kuramdan Uygulamaya, 2021, Nobel Tıp Kitapevleri, 9786053356424
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, GÜÇYETER ŞULE, Çoklu Yetersizlik, 2021, Eğiten Kitap, 978-605-2234--
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, ŞANAL KARAHAN FAİKA, GÜÇYETER ŞULE, Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma, 2021, Eğiten Kitap, 978-625-7527-75-0
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, GÜÇYETER ŞULE, Özel Yeteneklilerde Matematik Öğretimi ve Matematiksel Yaratıcılığın Desteklenmesi, 2021, Pegem akademi, 978-625-8044-13-3
 • Ulusal 2020, Bilimsel Kitap, GÜÇYETER ŞULE, Üstün Yeteneklilerin Eğitiminde Modeller ve Stratejiler, 2020, Pegem Akademi, 978-625-7052-83-2
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, GÜÇYETER ŞULE,SAK UĞUR, Üstün Yeteneklilerin Tanılanması, 2018, Vize Yayıncılık, 9786059278492
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, GÜÇYETER ŞULE, Özel yetenekli öğrenciler ve eğitimleri, 2018, Anı Yayıncılık., 978-605-170-226-1
 • Ulusal 2017, Ders Kitabı, GÜÇYETER ŞULE, Tüm Öğretmenlik Programları İçin Özel Eğitime Giriş, 2017, Eğitim Yayınevi, 978-975-2475-00-7
 • Ulusal 2017, Ders Kitabı, GÜÇYETER ŞULE, Tüm Öğretmenlik Pogramları İçin Özel Eğitime Giriş, 2017, Eğitim Yayınevi, 978-975-2475-00-7
 • Ulusal 2017, Bilimsel Kitap, GÜÇYETER ŞULE, Özel Yeteneklilerin Eğitiminde Program Tasarımı, 2017, Pegem Akademi, 978-605-241-093-3
İlköğretim Online , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Özel Eğitim
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Özel Eğitim
Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Özel Eğitim
Eğitim ve Bilim , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Özel Eğitim
Eğitim ve bilim , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Özel Eğitim
Eğitim ve Bilim , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Özel Eğitim
Turkish Journal of Education , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Özel Eğitim
İlköğretim Online (elektronik) , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Özel Eğitim
 • Diğer

  2018

  2224-A YURT DIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIM DESTEĞİ PROGRAMI 2018/3

  TÜBİTAK
 • Diğer

  2017

  Visiting Professorship Programme

  ERASMUS
 • Diğer

  2017

  Erasmus New Horizons Higher Education Training Mobility (A month)

  Erasmus New Horizons Higher Education Training Mobility
 • Diğer

  2016

  2224-A YURT DIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEK PEOGRAMI 2016/7

  TÜBİTAK
 • Diğer

  2009

  Doktora Bursu

  TÜBİTAK
 • Diğer

  2006

  Yüksek Lisans Bursu

  TÜBİTAK
 • Diğer

  2002

  MEB ÖĞRETMENLİK BURSU

  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
 • TR33 Bölgesi Öğretmenleri STEM’le buluşuyor

  10.02.2019 - 31.12.2019

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Eğitmen
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 36000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  TÜBİTAK PROJESİ - Tamamlandı
 • Proje IQ : Türkiye’nin İlk Yerli Zeka Ölçeğini Geliştirlme Standardizasyon ve Norm Çalışması

  08.05.2015 - 29.09.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Danışman
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 12.6
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Uşak İçin Vakit Farkına Varma Vakti

  26.01.2016 - 26.11.2016

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 12.6
  Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) - Tamamlandı