UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
SONER ŞEKER

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKANİK ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  2001 - 2005

  CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2005 - 2008

  CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
  Düzlemsel çerçeveli yapı sistemlerinde deprem performanslarının yapay sinir ağı metodu ile belirlenmesi
 • Doktora

  2008 - 2013

  CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
  Farklı tiplerde kolon-kiriş bağlantı noktalarına sahip rijit ve yarı-rijit çelik çerçevelerin stokastik arama yöntemleri kullanılarak optimum boyutlandırılması
 • YÖKDİL - İngilizce

  2017 -

  İngilizce - 66.25
 • Mühendislik Temel Alanı
  İnşaat Mühendisliği

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2013 -

  - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ -
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2013

  - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ -
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

  2005 - 2008

  - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ -
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2021 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkan Yardımcısı

  2019 - 2021

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fakülte Kurulu Üyeliği

  2017 - 2020

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2017 - 2020

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2016 - 2018

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkan Yardımcısı

  2015 - 2017

 • 2022

  Yüksek Lisans - HAKKI ŞAHİN
  Güçlendirilmiş tarihi bir yapının doğrusal olmayan analiz yöntemi ile incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - OLGU AKAGÜNDÜZ
  Betonarme yapılarda kullanılan çelik çaprazların yapı davranışına etkisinin incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - EBUBEKİR YANIK
  Çelik taşıyıcı sistemlerde kullanılan çaprazların yapı davranışı üzerine etkilerinin araştırılması
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - ÖMER YILDIZ
  Çelik sanayi yapılarının 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'ne göre analiz ve tasarımı
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Çelik Yapılarda Özel Konular - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Mühendislik Mekaniği I ( Statik ) - Lisans, 2020-2021
 • Çelik Yapılar - Lisans, 2020-2021
 • İnşaat Mühendisliğine Giriş Ve Etik - Lisans, 2020-2021
 • Mukavemet I - Lisans, 2020-2021
 • Çelik Yapılar - Lisans, 2019-2020
 • Mukavemet I - Lisans, 2019-2020
 • İnşaat Mühendisliğine Giriş Ve Etik - Lisans, 2019-2020
 • Çelik Yapılar - Önlisans, 2018-2019
 • Çelik Yapılar - Lisans, 2018-2019
 • Mühendislik Uygulaması - Lisans, 2017-2018
 • İnşaat Mühendisliği Tasarım Uygulamaları 2 - Lisans, 2017-2018
 • İnşaat Mühendisliği Tasarım Uygulamaları 1 - Lisans, 2017-2018
 • Mesleki Uygulama 1 - Lisans, 2017-2018
 • Prefabrike Yapıların Deprem Performasları - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Çelik Yapılarda Özel Konular - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Çelik Yapılarda Birleşim Noktalarının Tasarımı - Lisans, 2017-2018
 • Prefabrike Yapılar - Lisans, 2017-2018
 • Çelik Yapılar - Lisans, 2017-2018
 • Mukavemet 1 - Lisans, 2017-2018
 • İnşaat Mühendisliği Tasarım Uygulamaları 2 - Lisans, 2016-2017
 • İnşaat Mühendisliği Tasarım Uygulamaları 1 - Lisans, 2016-2017
 • Mesleki Uygulama 1 - Lisans, 2016-2017
 • Prefabrike Yapıların Deprem Performasları - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Çelik Yapılarda Özel Konular - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Mühendislik Mekaniği 1 (Statik) - Lisans, 2016-2017
 • Temel Bilgisayar Bilimleri - Lisans, 2016-2017
 • Çelik Yapılar - Lisans, 2016-2017
 • MukavemetI - Lisans, 2016-2017
 • Mühendislik Uygulaması - Lisans, 2015-2016
 • Çelik Yapılarda Özel Konular - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Mühendislik Mekaniği 1 (Statik) - Lisans, 2015-2016
 • Temel Bilgisayar Bilimleri - Lisans, 2015-2016
 • Çelik Yapılar - Lisans, 2015-2016
 • MukavemetI - Lisans, 2015-2016
 • Yapısal Optimizasyon - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Temel Bilgisayar Bilimleri - Lisans, 2014-2015
 • Mukavemet 2 - Lisans, 2014-2015
 • Ulusal Hakemli 2021, ŞEKER SONER, TUNÇ ÖMER, BÖREKÇİ DİMA, GÖKTAŞ BATUHAN, Dışmerkez Çelik Çaprazların Yapılar Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi, Uşak Üniversitesi Fen ve Doğa Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2021, MORTAZAVİ ALİ, ŞEKER SONER, Enhanced quadratic approximation integrated with butterfly optimization: a new search algorithm tested on structural and mathematical problems, Revista de la construcción
 • Uluslararası Hakemli 2018, DOĞAN ERKAN,ŞEKER SONER,Saka Mehmet Polat,KOZANOĞLU CELALETTİN, INVESTIGATING THE EFFECT OF JOINT BEHAVIOR ON THE OPTIMUM DESIGN OF STEEL FRAMESVIA HUNTING SEARCH ALGORITHM, Advanced Steel Construction
 • Uluslararası Hakemli 2017, ŞEKER SONER, DOĞAN ERKAN, KOZANOĞLU CELALETTİN, Yarı Rijit Çelik Çerçevelerin Stokastik AramaYöntemleri Kullanılarak Optimum Boyutlandırılması, Celal Bayar UniversityJournal of Science
 • Uluslararası Hakemli 2013, Recep Tuğrul ERDEM, Soner ŞEKER, ALİ UĞUR ÖZTÜRK, ENGİN GÜCÜYEN, Numerical Analysis on Corrosion Resistance of Mild Steel Structures, ENGINEERING WITH COMPUTERS
 • Uluslararası Hakemli 2012, ALİ UĞUR ÖZTÜRK, ENGİN GÜCÜYEN, RECEP TUĞRUL ERDEM, SONER ŞEKER, Early age corrosion of of mild steel in aggressive media, MATERIALS SCIENCE
 • Uluslararası Hakemli 2011, ŞEKER SONER,ÖZTÜRK ALİ UĞUR,KOZANOĞLU CELALETTİN, Determination of Reducing Coefficient Values of Semi Rigid Frames Using Artificial Neural Network, Mathematical and Computational Applications
 • Ulusal Hakemli 2010, BAĞCI MUHİDDİN,ŞEKER SONER, Betonarme Bir Yapının Performans Hedefinin Tek Modlu Elastik Yöntemle Belirlenmesi, Yapı Dünyası
 • Ulusal Hakemli 2008, TEKİN MUHAMMET,alsancak erhan,DEMİR ALİ,ŞEKER SONER, Betonarme Kirişlerin Prefabrik Kolonlarla Güçlendirilmesi, Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2008, DEMİR ALİ,ŞEKER SONER, DÜZLEMSEL ÇELİK ÇERÇEVELERİN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZİ, Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
 • 19.10.2017, Uluslararası, 1st Mediterranean Natural Sciences and Engineering Congress, ŞEKER SONER,yıldız ömer, Evaluation of School Type Structures According to Design, Calculation and Construction Principles of Steel Structures by 2106 Regulation, Özet bildiri
 • 19.10.2016, Uluslararası, 3th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering , ICCESEN’xx16), ŞEKER SONER,DOĞAN ERKAN,KOZANOĞLU CELALETTİN, Optimum Design of Semi Rigid Steel Frames with Header Plate Connections, Özet bildiri
 • 13.09.2020, Ulusal, KARADENİZ ZİRVESİ 4. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, ŞEKER SONER, YANIK Ebubekir, ÇELİK TAŞIYICI SİSTEMLERDE KULLANILAN ÇAPRAZLARIN YAPI DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI, Tam metin bildiri
 • 07.11.2019, Ulusal, 2. INTERNATIONAL TURKISH WORLD ENGINEERING AND SCIENCE CONGRESS 7-10 KASIM 2019 (7-10 NOVEMBER) ANTALYA, TÜRKİYE, ŞEKER SONER, AKAGÜNDÜZ Olgu, INVESTIGATING OF THE EFFECT OF STEEL BRACING USED IN REINFORCED CONCRETE STRUCTURES ON STRUCTURAL BEHAVIOUR, Özet bildiri
 • 02.05.2018, Uluslararası, 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES, MORTAZAVİ ALİ,ŞEKER SONER, Comparison of Single-Phase and Double-Phase Metaheuristic Algorithms, Özet bildiri
 • 02.05.2018, Uluslararası, 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURALSCIENCES, MORTAZAVİ ALİ,ŞEKER SONER, Interactive Search Algorithm for Solving the Mechanical and Structural Optimization Problems, Özet bildiri
 • , Uluslararası, 2nd International Symposium on Computing in Science & Engineering, RECEP TUĞRUL ERDEM, SONER ŞEKER, ENGİN GÜCÜYEN, MUHİTTİN BAĞCI, Artificial Neural Networks Analysis of Reinforced Concrete Sections According to Curvature Ductility, Tam metin bildiri
 • , Uluslararası, 2nd International Symposium on Computing in Science & Engineering, ENGİN GÜCÜYEN, RECEP TUĞRUL ERDEM, SONER ŞEKER, ÜMİT GÖKKUŞ, Dynamic Analysis of a Singular Steel Pile due to Wave Loads, Tam metin bildiri
 • , Uluslararası, WCCE‐ECCE‐TCCE Joint Conference 2. Seismic Protection of Cultural Heritage, HALİL NOHUTÇU, GÖKHAN ALTINTAŞ, MEHMET SÖYLEMEZ, MUHİDDİN BAĞCIALİ DEMİRCELALETTİN KOZANOĞLUSONER ŞEKER, Investigation of Earthquake Behavior of Historical Muradiye Mosque in Manisa, Tam metin bildiri
 • , Uluslararası, 7th International Symposium on Civil and Environmental Engineering, SONER ŞEKER, ERKAN DOĞAN, Performance Testing of Hunting Search Algorithm in Finding The Optimum Solution of Engineering Design Problem, Tam metin bildiri
 • , Uluslararası, 2nd World Conference on Educational Technology Researches, ŞEKER SONER, Computer Aided Learning In Engineering Education, Tam metin bildiri
 • , Ulusal, ALTINCI ULUSAL DEPREM MÜHENDİSLİĞİ KONFERANSI, MUHAMMED TEKİN, ERHAN ALSANCAK, ALİ DEMİR, SONER ŞEKER, Kirişlerin Prefabrik Kolonlarla Güçlendirilmesi, Poster
 • Yayın Teşvik Ödülü

  2013

  YAYIN TEŞVİK ÖDÜLÜ

  TÜBİTAK
 • 2012

  YAYIN PERFORMANS ÖDÜLÜ

  CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
 • Yayın Teşvik Ödülü

  2011

  YAYIN TEŞVİK ÖDÜLÜ

  TÜBİTAK
 • Çelik Sanayi Yapıların 2016 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’xxne Göre Analiz ve Tasarımı

  06.03.2017 - 01.09.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 3150 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Devam Ediyor
 • Manisa nın Tarihi Yapılarının Deprem Güvenliklerinin Araştıılması

  -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı :
  Projenin Bütçesi : 25000
  Proje Teşvik Puanı :
  DİĞER - Tamamlandı