UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
SİNAN GÜRCÜOĞLU

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU HUKUK BÖLÜMÜ ADALET PR.
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1996 - 2004

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2010 - 2012

  TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)
  Türkiye'de çevre eğitimi
 • Doktora

  2013 - 2018

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ (DR)
  Türk kamu yönetiminde performans yönetimi: Milli Eğitim Bakanlığı örneği
 • YÖKDİL - İngilizce

  2018 - 17 Mart 2018

  İngilizce - 78.75
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Kamu Yönetimi

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2019 -

  - HUKUK BÖLÜMÜ - ADALET PR.
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Uşak Üniversitesi Kalite Komisyonu Üyeliği

  2022 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Genel Sekreter V.

  2022 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Adalet MYO Yönetim Kurulu Üyeliği

  2019 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Uşak Üniversitesi Sürekli İşçi Disiplin Komisyonu Başkanı

  2019 - 2022

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Genel Sekreter Yardımcısı

  2019 - 2022

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Adalet MYO Hukuk Bölüm Başkanı

  2019 -

 • İDARİ YARGI - Önlisans, 2021-2022
 • İDARE HUKUKU - Önlisans, 2021-2022
 • KAMU PERSONEL REJİMİ - Önlisans, 2021-2022
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - Önlisans, 2021-2022
 • KAMU POLİTİKALARININ ANALİZİ - Yüksek Lisans, 2021-2022
 • TİCARET HUKUKU - Lisans, 2021-2022
 • TEBLİGAT HUKUKU - Önlisans, 2021-2022
 • YARGI ÖRGÜTÜ VE TEBLİGAT HUKUKU - Önlisans, 2021-2022
 • TİCARET HUKUKU - Önlisans, 2021-2022
 • İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU - Önlisans, 2021-2022
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - Yüksek Lisans, 2021-2022
 • İŞ HUKUKU - Önlisans, 2021-2022
 • KAMU POLİTİKALARININ ANALİZİ - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • KAMU YÖNETİMİNDE ETİK - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE RAPOR YAZMA TEKNİKLERİ - Önlisans, 2020-2021
 • İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU - Önlisans, 2020-2021
 • TİCARET HUKUKU - Önlisans, 2020-2021
 • TEBLİGAT HUKUKU - Önlisans, 2020-2021
 • KAMU PERSONEL REJİMİ - Önlisans, 2019-2020
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - Önlisans, 2019-2020
 • İDARİ YARGI - Önlisans, 2019-2020
 • İDARE HUKUKU - Önlisans, 2019-2020
 • TEBLİGAT HUKUKU - Önlisans, 2019-2020
 • İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU - Önlisans, 2019-2020
 • TİCARET HUKUKU - Önlisans, 2019-2020
 • ANAYASA VE SOSYAL HİZMET MEVZUATI - Lisans, 2019-2020
 • Uluslararası Hakemli 2022, GÜRCÜOĞLU SİNAN, Kamuda örgütsel yaratıcılığın öğretmenlerin örgütsel yaratıcılık düzeyleri bağlamında incelenmesi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2022, ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET, GÜRCÜOĞLU SİNAN, Pandemi Döneminde Üniversite Öğrencilerinin Akademik Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2020, GÜRCÜOĞLU SİNAN,ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET,KARAGÖZ ALPER, İş Tatmini ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Pandemi Döneminde Kamu Sektörü Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, InternationalJournal of Human Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2020, GÜRCÜOĞLU SİNAN,ÖZDEMİR FATİH, Öğretmenlerin Perspektifinden Ortaöğretimde Performans Değerlendirmesi: Ankara İli Mamak İlçesi Örneği, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2020, GÜRCÜOĞLU SİNAN,UYAR MESUT, Örgütsel Çatışma İle Örgütsel İklim Arasındaki İlişkinin Ortaöğretim Öğretmenleri Perspektifinden İncelenmesi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2020, GÜRCÜOĞLU SİNAN, Türkiye’de Siyasi Partilerin Yerel Katılım Politikaları, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, GÜRCÜOĞLU SİNAN, Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmenlik Uygulamasının Kamu Politikası Açısından Değerlendirilmesi, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, ÖZTAŞ NAİL,GÜRCÜOĞLU SİNAN, Türk Kamu Yönetiminde Performans Yönetimi: Milli Eğitim Bakanlığı Örneği, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2013, GÜRCÜOĞLU SİNAN, Türkiye’de Çevre Eğitiminde Kamu Örgütleri, Sivil Toplum Örgütleri ve Medyanın Rolü, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • 25.10.2018, Uluslararası, 12. KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU (KAYSEM), GÜRCÜOĞLU SİNAN, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERFORMANS DEĞERLENDİRME UYGULAMALARININ İDARECİ VE ÖĞRETMENLERCE KABULLENME DÜZEYLERİ, Tam metin bildiri
 • 24.10.2019, Uluslararası, 17. KAMU YÖNETİMİ FORUMU (KAYFOR), GÜRCÜOĞLU SİNAN, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Sonrası Milli Eğitim Bakanlığının Yapısal Dönüşümü, Tam metin bildiri
 • 24.03.2022, Uluslararası, 21.Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 21), GÜRCÜOĞLU SİNAN, PANDEMİ DÖNEMİ KAMU POLİTİKALARININ OLUŞUMUNDA KORONAVİRÜS BİLİM KURULU’NUN ROLÜNÜN KANITA DAYALI YAKLAŞIM BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ, Tam metin bildiri
 • 01.10.2020, Ulusal, 2.ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE BİYOTEKNOLOJİ KONGRESİ, GÜRCÜOĞLU SİNAN, Türkiye’de Salgın Hastalıkların Önlenmesine Yönelik Uygulanan Sağlık Politikalarının Kamu Politikası Bağlamında Değerlendirilmesi, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, GÜRCÜOĞLU SİNAN, Yerelden Globale Tüm Boyutlarıyla Kamu Yönetimi: Geçmişten Geleceğe Yaşanan Gelişmeler, 2022, Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti., 978-625-8413-35-9
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, GÜRCÜOĞLU SİNAN, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Konularında Bilimsel Değerlendirmeler, 2022, EKİN Basım Yayın Dağıtım, 978-625-8117-42-4
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, GÜRCÜOĞLU SİNAN, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, 2022, Nobel Akademik Yayıncılık, 978- 625-433-516-7
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, GÜRCÜOĞLU SİNAN, ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET, Remote and Hybrid Working: Variants, Determinants, Outcomes, 2021, Peter Lang, 978-3-631-85533-1
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, GÜRCÜOĞLU SİNAN, Covıd-19 Sürecinde Çalışma Yaşamı ve İşletme Yönetiminde Yaşanan Değişim: Uzaktan Çalışma, 2021, İksad Yayınevi, 978-625-7636-02-5
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, GÜRCÜOĞLU SİNAN, Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler (Cilt 1), 2021, Gece Kitaplığı, 978-625-7342-57-5
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, GÜRCÜOĞLU SİNAN, Covıd-19 Sürecinde İşletme Yönetimi Ve Değişen Örgüt Yapıları, 2021, İksad Yayınevi, 978-625-7636-05-6
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, GÜRCÜOĞLU SİNAN, Teori ve Uygulamada Kamu Yönetimi ve Siyaset Alanında Yaşanan Bilimsel Gelişmeler, 2021, Gazi Kitabevi Ltd. Şti, 978-625-8443-47-9
 • Ulusal 2020, Bilimsel Kitap, GÜRCÜOĞLU SİNAN, Medical Sciences and Biotechnology Book, 2020, İzmir Kavram Vocational School, 978-625-44354-3-0