UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
SEYYİT ALTUNIŞIK

EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  2008 - 2012

  CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2013 - 2016

  UŞAK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİM (YL) (TEZLİ)
 • Doktora

  2016 -

  UŞAK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ (DR)
 • KPDS - İngilizce

  2012 - Güz

  İngilizce - 77.50000
 • KPDS - İngilizce

  2012 - Bahar

  İngilizce - 82.50
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2013 -

  - MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • Öğretmenlik Uygulaması - Lisans, 2016-2017
 • Okul Deneyimi - Lisans, 2016-2017
 • Uluslararası Hakemli 2015, EKİCİ MURAT,İNEL EKİCİ DİDEM,ALTUNIŞIK SEYYİT, Öğretmen Adaylarının Web Pedagojik İçerik Bilgisi Öz Yeterlik Algı Düzeylerininçeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • 28.09.2016, Ulusal, 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ALTUNIŞIK SEYYİT,KARAKUYU YUNUS,UZUN SALİH, Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Başarıları Fene Yönelik Merak Ve Motivasyonlarının Anne Ve Baba Eğitim Düzeyi Açısından İncelenmesi, Özet bildiri
 • 28.09.2016, Ulusal, 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, KARAKUYU YUNUS,CAN ÖZLEM,UZUN SALİH,ALTUNIŞIK SEYYİT, Yenilenen 3 Sınıf fen bilimleri öğretim programının öğretmen görüşlerine göre incelenmesi, Özet bildiri
 • 24.11.2016, Uluslararası, International Conference on Quality in Higher Education, İNEL EKİCİ DİDEM,ALTUNIŞIK SEYYİT, Fen öğretmeni adaylarinin bilim kavramina İlişkin metaforik algilari, Tam metin bildiri
 • 23.03.2018, Uluslararası, International Congress on Science and Education, ALTUNIŞIK SEYYİT,İNEL EKİCİ DİDEM, Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Yaratıcılığa Yönelik Algıları ve Görüşleri, Özet bildiri
 • 23.03.2018, Uluslararası, International Congress on Science and Education, İNEL EKİCİ DİDEM,ALTUNIŞIK SEYYİT, Teacher Candidates’xx Beliefs in the Nature of the Intelligence, Özet bildiri
 • 23.03.2018, Uluslararası, International Congress on Science and Education, UZUN SALİH,ALTUNIŞIK SEYYİT, Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Fizik Konularına Yönelik İçerik Bilgileri, Özet bildiri
 • 23.03.2018, Uluslararası, International Congress on Science and Education, UZUN SALİH,ALTUNIŞIK SEYYİT, Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Fen Bilimleri Öğretmen Eğitimcilerine Yönelik Algıları, Özet bildiri
 • 11.10.2017, Uluslararası, 5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium-ITTES 2017, ALTUNIŞIK SEYYİT,UZUN SALİH, Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Bir Altın Maden İşletmesini Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Alanları Açısından Değerlendirmeleri, Özet bildiri
 • 11.10.2017, Uluslararası, 5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium-ITTES 2017, UZUN SALİH,ALTUNIŞIK SEYYİT, Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Okul Dışı Öğrenme Ortamları Hakkındaki Algıları: Altın Maden İşletmesi Gezisi, Özet bildiri
 • 09.09.2015, Uluslararası, 3rd International Instructional Technologies &Teacher Education Symposium (ITTES 2015). 9-11 September 2015 : Trabzon, EKİCİ MURAT,İNEL EKİCİ DİDEM,ALTUNIŞIK SEYYİT, Investigation of Pre Service Teachers Web Pedagogical Content Knowledge Self Efficacy Perceptions According to Various Variables, Özet bildiri
 • 02.05.2019, Uluslararası, I. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, ALTUNIŞIK SEYYİT,İNEL EKİCİ DİDEM, Araştırma ve Sorgulamaya Dayalı FeTeMM Eğitimi : Donan Yollar Etkinliği, Özet bildiri
 • 01.12.2021, Ulusal, 3. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresİ, ALTUNIŞIK SEYYİT, İNEL EKİCİ DİDEM, PROBLEME DAYALI STEM UYGULAMALARININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ STEM KAVRAMLARINA YÖNELİK BİLİŞSEL YAPILARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ, Özet bildiri
 • TR33 BÖLGESİ ÖĞRETMENLERİ STEM’xxLE BULUŞUYOR

  26.08.2019 - 30.08.2019

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yardımcı Personel
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  TÜBİTAK PROJESİ - Tamamlandı
 • Educating On Climate Forests

  16.05.2017 - 17.05.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Eğitmen
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSLARARASI
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  Avrupa Birliği - Tamamlandı
 • Ortaöğretim Öğrencilerinin Fene Yönelik Merak Motivasyon ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi

  10.05.2016 - 09.11.2016

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı : 14.7
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Educating On Climate Forests

  06.03.2017 - 07.03.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Eğitmen
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSLARARASI
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  Avrupa Birliği - Tamamlandı