UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
SEVAL KOÇAK

EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  2003 - 2007

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2008 - 2012

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ (YL) (TEZLİ)
  Öğretmenler arası çatışmalar ile okul müdürü-öğretmen çatışmalarında kullanılan yöntemlerin ve etkililik düzeylerinin karşılaştırılması: Uşak ili örneği
 • Doktora

  2012 - 2016

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ (DR)
  Ortaöğretim kurumlarındaki psikolojik sözleşme üzerinde güçlendirici liderlik davranışlarının rolü
 • YÖKDİL - İngilizce

  2020 - 2020 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) Sonuçları

  İngilizce - 86,25000
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Eğitim Bilimleri

 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2021 - 2021

  - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2019 - 2021

  - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2016 - 2019

  - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2016

  - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2019 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Komisyon Üyeliği

  2018 -

 • 2022

  Yüksek Lisans - MEHMET ÇEVRİK
  Okul etkililiğinde karizmatik liderlik ve kolektif öğretmen yeterliğinin rolü
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2022

  Yüksek Lisans - ŞEFİKA ÖZERDEM
  Öğretmenlik Mesleği İş Özellikleri ile Okul Etkililiği Arasındaki İlişki
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2022

  Yüksek Lisans - MURAT KAYADELEN
  Okullarda Liderlik Kapasitesi İle Öğretmenlerin Mesleğe Adanmışlık Düzeyi İlişkisi
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • Tez Çalışması - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Eğitim Yönetiminde Seminer - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Örgütsel Davranış - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Eğitim Örgütlerinde Tartışmalı Konular - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Eğitim Örgütlerinde Motivasyon - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Sınıf Yönetimi - Lisans, 2020-2021
 • Sınıf Yönetimi - Lisans, 2020-2021
 • Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi - Lisans, 2020-2021
 • Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi - Lisans, 2020-2021
 • Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi - Lisans, 2020-2021
 • Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi - Lisans, 2020-2021
 • Eğitim İstatistiği ve Eğitim Araştırmaları - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • DÖNEM PROJESİ - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Tez Çalışması - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE MOTİVASYON - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Eğitim Yönetiminde Seminer - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ - Lisans, 2019-2020
 • TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ - Lisans, 2019-2020
 • Dönem Projesi - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Örgütsel Davranış - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Eğitim Örgütlerinde Motivasyon - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Örgütsel Davranış - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Eğitim Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Eğitime Giriş - Lisans, 2019-2020
 • Eğitim Yönetimi - Lisans, 2019-2020
 • Eğitim Yönetimi - Lisans, 2019-2020
 • SINIF YÖNETİMİ - Lisans, 2019-2020
 • SINIF YÖNETİMİ - Lisans, 2019-2020
 • SINIF YÖNETİMİ - Lisans, 2018-2019
 • TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ - Lisans, 2018-2019
 • TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ - Lisans, 2018-2019
 • Okullarda Gözlem - Lisans, 2018-2019
 • Eğitim Psikolojisi - Lisans, 2018-2019
 • Eğitim Bilimine Giriş - Lisans, 2018-2019
 • Sınıf Yönetimi - Lisans, 2018-2019
 • Okullarda Gözlem - Lisans, 2017-2018
 • Kurum Deneyimi - Lisans, 2017-2018
 • TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ - Lisans, 2017-2018
 • Türk eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi - Lisans, 2017-2018
 • Eğitim Psikolojisi - Lisans, 2017-2018
 • Eğitim Psikolojisi - Lisans, 2017-2018
 • SINIF YÖNETİMİ - Lisans, 2017-2018
 • Eğitim Bilimine Giriş - Lisans, 2017-2018
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri - Lisans, 2017-2018
 • Sınıf Yönetimi - Lisans, 2017-2018
 • Sınıf Yönetimi - Lisans, 2017-2018
 • Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi - Lisans, 2016-2017
 • Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi - Lisans, 2016-2017
 • Uluslararası Hakemli 2022, BOZKURT BOSTANCI AYNUR, KOÇAK SEVAL, Okul DNA Profillerinin Örgütsel Sinerji Üzerindeki Rolü, Milli Eğitim Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2022, Özerdem Şefika, KOÇAK SEVAL, The Relationship between The Job Characteristics of the Teaching Profession and School Effectiveness, International Journal of Educational Studies and Policy
 • Uluslararası Hakemli 2021, Kayadelen Murat, KOÇAK SEVAL, Okullarda Liderlik Kapasitesi ile Ögretmenlerin Meslege Adanmislikleri Arasindaki Iliskilerin Incelenmesi, Social Sciences Research Journal
 • Uluslararası Hakemli 2021, KOÇAK SEVAL, ARSLAN Selçuk Yusuf, The Role of Teacher Autonomy on Collective Teacher Efficacy, International Journal of Educational Studies and Policy
 • Uluslararası Hakemli 2021, KOÇAK SEVAL, Does Social Justice Leadership in Education Improve the School Belonging and Resilience of Students?, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi
 • Uluslararası Hakemli 2020, KOÇAK SEVAL,BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Does Public Leadership Improve School Effectiveness through Strengthening Teacher Professionalism?, Eurasian Journal of Educational Research (EJER)
 • Ulusal Hakemli 2020, Tosun Ali,Ay Mustafa Hami,KOÇAK SEVAL, Yönetici Gözüyle Dezavantajlı Okullar: Sosyal Adaletin Sağlanması için Çözüm Önerileri, Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - ENAD
 • Uluslararası Hakemli 2020, KOÇAK SEVAL,ÖZDEMİR MURAT, Evaluation of Collective Teacher Efficacy from the Perspective of Four-Frame Leadership Model, Egitim ve Bilim-Education and Science
 • Ulusal Hakemli 2020, KOÇAK SEVAL,Ay Mustafa Hami, Lise Öğrencilerinin Demokratik Okul Kültürü Algısı ile Akademik İsteklilikleri Arasındaki İlişkide Okul Bağlılığının Aracılık Rolü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2019, KOÇAK SEVAL,BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Sınıf Yönetiminde Sosyal Adalet, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2019, KOÇAK SEVAL,ÖZDEMİR MURAT, Sosyal adalet liderliğine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, ÖZDEMİR MURAT,KOÇAK SEVAL, Predicting teacher emotional labour based on multi-frame leadership orientations: a case from Turkey, Irish Educational Studies
 • Ulusal Hakemli 2018, KOÇAK SEVAL,Arslan Selçuk Yusuf, Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Performans Değerlendirme Uygulamalarına İlişkin Görüş ve Önerileri, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, HELVACI MEHMET AKİF,KOÇAK SEVAL,Öztürk Yüzer Nazlı, School Managers Emotion Management Competencies During Change Management’ Scale : Development, Validity And Reliability., İnternetional Journal on Lifelong Education and Leadership
 • Ulusal Hakemli 2017, GÜNDOĞAN ASLI,KOÇAK SEVAL, Öğretmen Adaylarının Okul İklimi Algıları ile Akademik Öz-Yeterlik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Sakarya University Journal of Education
 • Uluslararası Hakemli 2017, KOÇAK SEVAL,BURGAZ BERRİN, The Role of Leader Empowering Behaviours in Psychological Contract at High Schools, EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE (SSCI)
 • Ulusal Hakemli 2017, HELVACI MEHMET AKİF,KOÇAK SEVAL,Mıdık Kübra, DEĞİŞİM SÜRECİNDE MOTİVASYON YAKLAŞIMLARI ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2016, SARIKAYA AYDIN KÜBRA,KOÇAK SEVAL, Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri ile Akademik Erteleme Düzeylerinin İncelenmesi, Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2015, KOÇAK SEVAL,ÖZDEMİR MURAT, Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Eğitim Tutumlarında Kültürel Zekanın Rolü, İlköğretim Online
 • Uluslararası Hakemli 2015, BURGAZ BERRİN,KOÇAK SEVAL, Reasons of teachers for applying for graduate programs and their expectations from programs, International Journal of Progressive Education
 • Ulusal Hakemli 2015, KOÇAK SEVAL,ÖZDEMİR MURAT, Öğretmen Adaylarının Okul Yöneticiliğine Yönelik Tutumları Üzerinde Sosyal Girişimciliğin Rolü, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2014, KOÇAK SEVAL,KAVAK YÜKSEL, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen atama esasları ve kaynak yükseköğretim programlarıyla ilgili gelişmeler, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (SSCI)
 • Uluslararası Hakemli 2014, TURABİK TUĞBA,BASKAN GÜLSÜN,KOÇAK SEVAL, Certain Developed Countries School Manager Training Models and in the Light of these Models Suggestions for Turkey s School Manager Training, Procedia - Social and Behavioral Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2013, KOÇAK SEVAL,BASKAN GÜLSÜN, Okul müdürleri tarafından kullanılan çatışma yönetim yöntemlerinin etkililik düzeyleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (SSCI)
 • Uluslararası Hakemli 2013, BURGAZ BERRİN,KOÇAK SEVAL,BÜYÜKGÖZE HİLAL, Öğretmenlerin mesleki ve bürokratik sosyalleştirmeye yönelik değerlendirmeleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (SSCI)
 • Uluslararası Hakemli 2012, KOÇAK SEVAL,BASKAN GÜLSÜN, Village institutes and life long learning, Procedia-Social and Behavioral Science
 • Uluslararası Hakemli 2010, POTAS NİHAN,ERÇETİN ŞEFİKA ŞULE,KOÇAK SEVAL, Multi dimensional organizational intelligence measurements for determining the institutional and managerial capacity of girls technical education institution Diyarbakir Şanliurfa and Konya Turkey, African Journal of Business Management (SSCI)
 • 31.05.2016, Uluslararası, IIIrd INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, KOÇAK SEVAL,BURGAZ BERRİN, Ortaöğretim Kurumlarındaki Psikolojik Sözleşme Üzerinde Güçlendirici Liderlik Davranışlarının Rolü, Özet bildiri
 • 27.10.2013, Uluslararası, 4th. World Conference on Learning, Teachin and Educational Leadership., TURABİK TUĞBA,BASKAN GÜLSÜN,KOÇAK SEVAL, Certain development countries school manager training models and in the light of these models suggestions for Turkey s school manager training, Özet bildiri
 • 25.09.2012, Uluslararası, 3.Rd World Conference on Learning, Teaching & Administration, KOÇAK SEVAL,BASKAN GÜLSÜN, The Level of Utilization of Conflict Management Methods by School Principals, Özet bildiri
 • 23.06.2011, Uluslararası, 3. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Sempozyumu, BASKAN GÜLSÜN,KOÇAK SEVAL, Eğitim Deneticisi Yardımcılarını Yetiştirme Programı Ve Kazandırılması Hedeflenen Nitelikler, Özet bildiri
 • 23.05.2012, Ulusal, 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, KOÇAK SEVAL,BASKAN GÜLSÜN, Türkiye de Ortaöğretimden Yükseköğretime Geçiş Sisteminin Dünü Ve Bugünü Yaşanan Sorunlar, Özet bildiri
 • 23.05.2012, Ulusal, 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, KOÇAK SEVAL,OYMAN NİDAN, 12 Yıllık Zorunlu Eğitim 4 4 4 Sistemine Yönelik Görüşlerin Değerlendirilmesi, Özet bildiri
 • 23.03.2018, Uluslararası, International Congress on Science and Education 2018 (ICSE2018), KOÇAK SEVAL,ÖZDEMİR MURAT, Okullarda Lider-Üye Etkileşimi ve Rol Fazlası Öğretmen Davranışları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, Özet bildiri
 • 23.03.2018, Uluslararası, International Congress on Science and Education 2018 (ICSE2018), KOÇAK SEVAL,ÖZDEMİR MURAT, Öğretmen Adaylarının Fakülte Destek Algıları ile 2×2 Başarı Yönelimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Özet bildiri
 • 20.04.2017, Uluslararası, 26. Uuslarası Eğitim Bilimleri Kongresi, KOÇAK SEVAL,CAN BEYHAN, Üniversite Yaşam Kalitesi İle Akademik Motivasyon Arasındaki İlişki: Eğitim Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma, Özet bildiri
 • 20.03.2017, Uluslararası, 26Th International Conference on Educational Sciences, KOÇAK SEVAL,ÖZDEMİR MURAT, Examining the Relationship Between Pre-Service Teachers Anxiety of Not to be Able to Appointed and Their University Alienation, Özet bildiri
 • 19.10.2017, Uluslararası, 8 Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR 8), KOÇAK SEVAL,ÖZDEMİR MURAT, Öğretmen Özerkliği Önündeki Engellerin Öğretmen Görüşlerine İncelenmesi, Özet bildiri
 • 19.06.2019, Uluslararası, VI th INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, KOÇAK SEVAL,ÖZDEMİR MURAT, Öğretmen Adaylarının Kültürel Değerlere Duyarlı Eğitime Hazırbulunuşluk Düzeylerinin İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 15.04.2011, Ulusal, 6. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi., BASKAN GÜLSÜN,KOÇAK SEVAL, Yükseköğretimin Yönetiminde Yeni Eğilim Ve Tartışmalar, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, 1ST International Educational Research and Teacher Education Congress, ÖZDEMİR MURAT,KOÇAK SEVAL, Eğitim Yönetiminin Bilgi Temeli ve Türkiye Yerelindeki İzdüşümleri, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, 1st INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH AND TEACHER EDUCATION CONGRESS, GÜNDOĞAN ASLI,KOÇAK SEVAL, SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZLİDERLİK EĞİLİMLERİ, Özet bildiri
 • 13.09.2018, Uluslararası, II. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, ÖZDEMİR MURAT,YÜNER BERNA,KOÇAK SEVAL, Öğretmen Adaylarının Atanamama Kaygılarının İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 13.09.2018, Uluslararası, II. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, ÖZDEMİR MURAT,KOÇAK SEVAL,YÜNER BERNA, Öğretmen Adaylarında Bilişsel Zorlanma: Beklenen Fakülte Desteği, Tam metin bildiri
 • 12.10.2011, Uluslararası, International Socieyt of Educational Planning Confrerence., OYMAN NİDAN,TURAN SELAHATTİN,KOÇAK SEVAL, Stand and Deliver A Content Analysis in Terms of Change Management, Özet bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, IV. International Eurasian Educational Research Congress, KOÇAK SEVAL,ÖZDEMİR MURAT, Sosyal Adalet Liderliği: Okullarda Sosyal Adaleti Sağlama Çabalarına İlişkin Öğretmen Görüşleri, Özet bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, ÖZDEMİR MURAT,KOÇAK SEVAL, Okul Müdürlerinin Politik Beceriye İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenlere Dayalı İncelenmesi, Özet bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, ÖZDEMİR MURAT,KOÇAK SEVAL, Okul Müdürlerinin Sosyal Adalet Liderliği Davranışlarının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi, Özet bildiri
 • 11.04.2018, Uluslararası, 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, YÜNER BERNA,KOÇAK SEVAL, Öğretmen Adaylarının Okul İklimi Algısı ile Akademik Potansiyele İlişkin İnanç ve Duyguları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Özet bildiri
 • 10.05.2018, Uluslararası, 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, KOÇAK SEVAL,YÜNER BERNA, Öğretmen Adaylarının Kişisel ve Mesleki Yetkinlik Algıları Üzerine Bir Çalışma: Fakülte İşleyişinin Yetkinlik Algısı Üzerindeki Olumlu-Olumsuz Yansımaları, Özet bildiri
 • 10.05.2018, Uluslararası, 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, ÖZDEMİR MURAT,KOÇAK SEVAL, Kamu Eğitim Sisteminin Kuruluşu ve Eğitim Yönetiminin Gelişiminde Rol Oynayan Tarihsel Etmenlerin Türkiye Bağlamında Değerlendirilmesi, Özet bildiri
 • 09.05.2013, Uluslararası, International Symposium, New Issues on Teacher Education., BURGAZ BERRİN,KOÇAK SEVAL,BÜYÜKGÖZE HİLAL, Öğretmenlerin Mesleki ve Bürokratik Sosyalleştirmeye Yönelik Değerlendirmeleri, Özet bildiri
 • 09.05.2013, Uluslararası, International Symposium, New Issues on Teacher Education, KOÇAK SEVAL,KAVAK YÜKSEL, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Öğretmen Atama Esaslarıyla İlgili Kronolojik Gelişmeler, Özet bildiri
 • 08.09.2011, Ulusal, 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, ŞENTÜRK İLKNUR,OYMAN NİDAN,KOÇAK SEVAL, Öğretmen Adaylarının Demokratik Sınıf Yönetimine İlişkin Görüşleri Nitel Bir Çalışma, Özet bildiri
 • 07.11.2013, Ulusal, 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, KOÇAK SEVAL,OYMAN NİDAN, Eğitim Yönetimi Lisansüstü Programlarının Mesleki Gelişime Katkılarına İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri, Özet bildiri
 • 07.10.2015, Uluslararası, Annual Meeting of the International Society for Educational Planning, OYMAN NİDAN,KOÇAK SEVAL, The evaluation of pedagogical formation training in Turkey according to faculty members opinions, Özet bildiri
 • 07.05.2015, Ulusal, 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi., KOÇAK SEVAL,FİDAN MUSTAFA,PAMUKCU FERHAT, Öğretmen adaylarının küreselleşmeye yönelik görüşlerinin kültürlerarası duyarlılıkları üzerindeki rolü, Özet bildiri
 • 05.05.2014, Uluslararası, 4th International Symposium Policies and Issues on Teacher Education, BURGAZ BERRİN,KOÇAK SEVAL, Öğretmenlerin Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde Yer Alan Lisansüstü Programlarına Başvurma Nedenleri, Özet bildiri
 • 05.02.2015, Uluslararası, 7 th World Conference on Educational Science., TURABİK TUĞBA,GÜN FEYZA,KOÇAK SEVAL, Prospective teachers wıshes to do teaching profession, Özet bildiri
 • 05.02.2013, Uluslararası, 5th World Conference on Educational Sciences, BASKAN GÜLSÜN,KOÇAK SEVAL,BÜYÜKGÖZE HİLAL, The history of the teacher education system for secondary schools in Turkey, Özet bildiri
 • 03.11.2016, Uluslararası, 7. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, KOÇAK SEVAL,Arslan Selçuk Yusuf, Öğretmenlerin Uygulanması Planlanan Rotasyona İlişkin İstek ve Önerileri, Özet bildiri
 • 03.11.2016, Uluslararası, 7.Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Arslan Selçuk Yusuf,KOÇAK SEVAL, Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Performans Değerlendirmeye İlişkin Görüş ve Önerileri, Özet bildiri
 • 02.05.2019, Uluslararası, 14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, KOÇAK SEVAL,BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Sınıf Yönetiminde Sosyal Adalet, Özet bildiri
 • 02.05.2019, Uluslararası, 14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, TOSUN Ali,AY Mustafa Hami,KOÇAK SEVAL, Yönetici Gözüyle Dezavantajlı Okullar: Sosyal Adaletin Sağlanması İçin Çözüm Önerileri, Özet bildiri
 • 02.05.2019, Uluslararası, 14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, KOÇAK SEVAL,AY MUSTAFA HAMİ, Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Adalete Yönelik Eğilimlerinde Sahip Oldukları Demokratik Değerlerin Rolü, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, KOÇAK SEVAL, Yönetimde Yeni Yaklaşımlar, 2021, Pegem Akademi, 978-625-8044-29-4
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, KOÇAK SEVAL,Arslan Selçuk Yusuf, Türkiye’de Yükseköğretimin Panoraması, 2020, Nobel Yayıncılık, 978-625-406-500-2
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, KOÇAK SEVAL, Yönetme Sanatı : Lider Yöneticinin El Kitabı, 2020, Anı Yayıncılık, 978-605-170-349-7
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, KOÇAK SEVAL, Kültürel Değerlere Duyarlı Eğitim, 2020, Anı Yayıncılık, 978-605-170-413-5
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, KOÇAK SEVAL, Eğitim Yönetimi, 2019, Pegem Akademi, 978-605-241-530-6
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, KOÇAK SEVAL, Sınıf Yönetimi, 2019, Murat Yayınları, 978-605-7556-91-2
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, KOÇAK SEVAL, Veriye Dayalı Yönetim, 2019, Pegem Akademi, 978-605-037-047-8
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, KOÇAK SEVAL, Eğitim Felsefesi, 2019, Eğiten Kitap, 978-605-7754-18-9
 • Uluslararası 2012, Bilimsel Kitap, KOÇAK SEVAL, Chaos, Complexity and Leadership, 2012, Springer,
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Turkish Journal of Education , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri