UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
ŞERAFETTİN ERTEN

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ SAĞLIK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1996 - 2001

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2009 - 2011

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)
  Türk kamu yönetiminde kriz yönetimi anlayışı
 • Doktora

  2011 - 2016

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ (DR)
  Türkiye’de engellilere yönelik kamu politikalarının analizi
 • ÜDS - İngilizce

  2010 -

  İngilizce - 66.250
 • YÖKDİL - İngilizce

  2017 -

  İngilizce - 75.0
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Kamu Yönetimi

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2016 -

  - SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ - SAĞLIK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı

  2017 - 2019

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2016 - 2020

 • Tez Çalışması - Yüksek Lisans, 2021-2022
 • Uzmanlık Alan Dersi - Yüksek Lisans, 2021-2022
 • Seminer - Yüksek Lisans, 2021-2022
 • İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi - Yüksek Lisans, 2021-2022
 • Kamu Yönetiminde Stratejik Yönetim - Yüksek Lisans, 2021-2022
 • Sağlık Hukuku - Lisans, 2021-2022
 • Yönetim Bilimi - Lisans, 2021-2022
 • Kamu Personel Rejimi - Lisans, 2021-2022
 • Kamu Maliyesi - Lisans, 2021-2022
 • Kariyer Planlama - Lisans, 2021-2022
 • Eleştirel Düşünme - Lisans, 2021-2022
 • Yönetim Sosyolojisi - Lisans, 2021-2022
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku - Lisans, 2021-2022
 • İdare Hukuku - Lisans, 2021-2022
 • Hukukun Temel Kavramları - Lisans, 2021-2022
 • Seminer - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Kamu Personel Sistemi - Lisans, 2020-2021
 • Kamu Yönetimi - Lisans, 2020-2021
 • Sağlık Hukuku - Lisans, 2020-2021
 • Kamu Maliyesi - Lisans, 2020-2021
 • Küreselleşme - Lisans, 2020-2021
 • Kamu Yönetiminde Stratejik Yönetim - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • İDARE HUKUKU - Lisans, 2020-2021
 • YÖNETİM SOSYOLOJİSİ - Lisans, 2020-2021
 • İŞ HUKUKU - Lisans, 2020-2021
 • İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU - Önlisans, 2020-2021
 • İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU - Lisans, 2020-2021
 • HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI - Lisans, 2020-2021
 • Seminer - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Liderlik - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Kamu Maliyesi - Lisans, 2019-2020
 • Kamu Yönetimi - Lisans, 2019-2020
 • İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU - Önlisans, 2019-2020
 • YÖNETİM SOSYOLOJİSİ - Lisans, 2019-2020
 • İNSAN HAKLARI - Lisans, 2019-2020
 • İDARE HUKUKU - Lisans, 2019-2020
 • HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI - Lisans, 2019-2020
 • POLİTİKA ANALİZİ VE POLİTİKA - Lisans, 2018-2019
 • YÖNETİM BİLİMİ - Lisans, 2018-2019
 • KAMU MALİYESİ - Lisans, 2018-2019
 • İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU - Önlisans, 2018-2019
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI - Lisans, 2018-2019
 • YÖNETİM SOSYOLOJİSİ - Lisans, 2018-2019
 • İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU - Önlisans, 2018-2019
 • İNSAN HAKLARI - Lisans, 2018-2019
 • İDARE HUKUKU - Lisans, 2018-2019
 • HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI - Lisans, 2018-2019
 • SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • KAMU YÖNETİMİ - Lisans, 2017-2018
 • ÇALIŞMA HAYATINDA ÖZEL RİSK GRUPLARI - Lisans, 2017-2018
 • ELEŞTİREL DÜŞÜNME - Lisans, 2017-2018
 • AVRUPA BİRLİĞİ - Lisans, 2017-2018
 • HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI - Lisans, 2017-2018
 • İNSAN HAKLARI - Lisans, 2017-2018
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI - Lisans, 2017-2018
 • İŞ HUKUKU - Lisans, 2017-2018
 • İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU - Önlisans, 2017-2018
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI - Lisans, 2016-2017
 • Kamu Politikaları - Lisans, 2016-2017
 • Bilim Felsefesi - Lisans, 2016-2017
 • Siyasi Partiler - Lisans, 2016-2017
 • Siyaset Teorisi - Lisans, 2016-2017
 • Çağdaş Siyasal Akımlar - Lisans, 2016-2017
 • İnsan Hakları - Lisans, 2016-2017
 • İş Hukuku - Lisans, 2016-2017
 • Ulusal Hakemli 2022, ERTEN ŞERAFETTİN, Analysis of global COVID-19 vaccine policies with public value mapping approach, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2022, ERTEN ŞERAFETTİN, TÜRKMEN İBRAHİM, The Effect of Human and Social Capital on Employee Performance in Public Sector, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2021, ERTEN ŞERAFETTİN, Kamu Değeri: Tanımı ve Ölçülmesi Üzerine Bir İnceleme, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2021, ERTEN ŞERAFETTİN, One of The Things That COVID-19 Remind to Us: The Importance of Crisis Management, Academia Letters
 • Uluslararası Hakemli 2020, TÜRKMEN İBRAHİM,ERTEN ŞERAFETTİN, Materyalizmin Tüketim Alışkanlıkları Üzerine Etkisi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2020, ERTEN ŞERAFETTİN,AKTEL MEHMET, ENGELLİLERİN ERİŞEBİLİRLİK HAKKI: ENGELSİZ KENT YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2020, ERTEN ŞERAFETTİN,TÜRKMEN İBRAHİM, Beşerî Sermayenin Ölçülmesi: Kamu Personeline Yönelik Bir Uygulama, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2020, ERTEN ŞERAFETTİN,TÜRKMEN İBRAHİM, Kamu Yönetiminde Beşeri Sermaye ve Eleştirel Düşünme Eğilimi İlişkisi: Kamu Personeli’ne Yönelik Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2019, ERTEN ŞERAFETTİN, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve Engelliler: Güçlendirme Kavramı Çerçevesinde Bir Değerlendirme, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, ERTEN ŞERAFETTİN,TÜRKMEN İBRAHİM,ÇETİN EMİNE, KOSGEB Yeni Girişimci Desteği Kapsamında Kurulan KOBİ’lerin İstihdam ve Üretime Katkılarının Değerlendirilmesi: Uşak İli Örneği, Social Sciences Studies Journal
 • Uluslararası Hakemli 2018, ERTEN ŞERAFETTİN, DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİNE GİRİLİRKEN TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ, The Journal of International Civilization Studies
 • Ulusal Hakemli 2017, AKTEL MEHMET,ERTEN ŞERAFETTİN, TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETLERİNİN ENGELLİLİK ALANINA YAKLAŞIMI: HÜKÜMET PROGRAMLARI ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2016, ERTEN ŞERAFETTİN,AKTEL MEHMET, ULUSAL PROGRAM VE DÜZENLİ İLERLEME RAPORLARI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’NİN ENGELLİ POLİTİKALARI, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • 29.05.2021, Uluslararası, XV. Internaonal Balkan and Near Eastern Congress Series onEconomics, Business and ManagementPlovdiv / Bulgari, TÜRKMEN İBRAHİM, ERTEN ŞERAFETTİN, Sosyal Sermayenin Çalışanların İş Performansı Üzerine Etkisi, Tam metin bildiri
 • 28.04.2018, Uluslararası, III. INES EDUCATION and SOCIAL SCIENCE CONGRESS, TÜRKMEN İBRAHİM,ERTEN ŞERAFETTİN, KOSGEB Destekleri: KOSGEB Yıllık Faaliyet Raporları Üzerinden Bir Değerlendirme (2011-2016), Tam metin bildiri
 • 28.04.2018, Uluslararası, III. INES EDUCATION and SOCIAL SCIENCE CONGRESS, ERTEN ŞERAFETTİN,TÜRKMEN İBRAHİM, Bilgi Toplumunda Eleştirel Düşünmenin Gerekliliği, Tam metin bildiri
 • 26.09.2020, Uluslararası, XIV. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management – Plovdiv / Bulgaria, TÜRKMEN İBRAHİM,ERTEN ŞERAFETTİN, Gönüllü Sade Yaşam Tarzının Faydacı ve Hedonik Tüketim Üzerine Etkisi, Tam metin bildiri
 • 26.05.2011, Ulusal, Kamu Yönetimi Sempozyumu IV, AKTEL MEHMET,ERTEN ŞERAFETTİN, KRİZ YÖNETİMİ VE TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE KRİZ YÖNETİMİ SİSTEMİNİN SORUNLARI, Tam metin bildiri
 • 25.10.2019, Uluslararası, KARTEPE ZİRVESİ, AKTEL MEHMET,ERTEN ŞERAFETTİN, ENGELSİZ KENTLER: ERİŞEBİLİRLİK ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME, Tam metin bildiri
 • 25.10.2019, Uluslararası, Kartepe Zirvesi Şehircilik ve Mutlu Şehir, AKTEL MEHMET,ERTEN ŞERAFETTİN, Engelsiz Kentler: Erişebilirlik Çerçevesinde Bir Değerlendirme, Tam metin bildiri
 • 25.02.2022, Uluslararası, 5th INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCES (ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES), ERTEN ŞERAFETTİN, VATANDAŞLARIN ORTAK YAPIMCI ROLÜ: YENİ KAMU HİZMETİYAKLAŞIMI VE KAMU DEĞER TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME, Tam metin bildiri
 • 24.03.2018, Uluslararası, VII. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi (VII. IBANESS) - Tekirdağ / Türkiye, TÜRKMEN İBRAHİM,ERTEN ŞERAFETTİN,ÇETİN EMİNE, KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi: Uşak İli Örneği, Tam metin bildiri
 • 23.12.2021, Uluslararası, İSTANBUL INTERNATIONAL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS -II, ERTEN ŞERAFETTİN, THE CONCEPT OF VULNERABILITY IN CRISIS MANAGEMENT AND ITS IMPORTANCE IN TERMS OF PUBLIC CRISIS MANAGEMENT, Tam metin bildiri
 • 19.08.2022, Uluslararası, AL FARABI 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, ERTEN ŞERAFETTİN, SÜRDÜRÜLEBİLİR KAMU YÖNETİMİ: SOSYAL SORUMLULUK BAĞLAMINDA ISO 26000:2010 STANDARTININ İNCELENMESİ, Tam metin bildiri
 • 18.05.2017, Uluslararası, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ERTEN ŞERAFETTİN,AKTEL MEHMET, Kamu Politikası Yapım Sürecine Katılım Örneği Olarak Türkiye’xxdeki Engelli Politikaları, Tam metin bildiri
 • 18.04.2019, Uluslararası, ECSAC European Conference on Science Art and Culture, ERTEN ŞERAFETTİN,Ataş İsmail Can, ÇALIŞMA HAYATINDA ENGELLİ BİREYLER: İSTİHDAM VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN BİR İNCELEME, Özet bildiri
 • 17.11.2021, Uluslararası, 1 Nation, 1 Media, 6 States (Media platform of Turkish-speaking countries) International Conference of Social Sciences and Humanities, ERTEN ŞERAFETTİN, STRATEGIC HUMAN CAPITAL MANAGEMENT AND PUBLIC ADMINISTRATIONS, Tam metin bildiri
 • 06.12.2020, Uluslararası, EUROASIA CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCHES AND RECENT TRENDS-VII, ERTEN ŞERAFETTİN, KAMU YÖNETİMİNDE BİR DEĞERLENDİRME ARACI OLARAK KAMU DEĞERİ BAŞARISIZLIĞI MODELİ, Özet bildiri
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, ERTEN ŞERAFETTİN, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Konularında Bilimsel Değerlendirmeler, 2022, Ekin Yayınevi, 978-625-8117-42-4
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, ERTEN ŞERAFETTİN, Digitalization in Organizations, 2021, Cambridge Scholars Publishing, 1-5275-7028-2/978-1-5275-7028-3
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, ERTEN ŞERAFETTİN,TÜRKMEN İBRAHİM,SARDOĞAN BARIŞ, Sosyal Bilimler Perspektifinden Güç Cilt I, 2020, Gazi Kitabevi, 978-975-7216-47-0
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, ERTEN ŞERAFETTİN, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE TEORİ VE ARAŞTIRMALAR CİLT II, 2020, Gece Kitaplığı, 978-625-7243-51-3
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, ERTEN ŞERAFETTİN,Ataş İsmail Can, Sağlık Bilimleri Alanında Yeni Ufuklar, 2019, Gece Akademi, 978-605-7749-12-3
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, ERTEN ŞERAFETTİN, Girişimcilik Temel ve Yeni Yaklaşımlar, 2019, Nobel Yayıncılık, 978-605-033-088-5
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, ÇETİN ASLAN EMİNE,ERTEN ŞERAFETTİN,TÜRKMEN İBRAHİM, Health Sciences Research in the Globalizing World, 2018, ST. Kliment Ohridski University Press, 978-954-07-4525-1
 • Uluslararası 2017, Bilimsel Kitap, ERTEN ŞERAFETTİN,AKTEL MEHMET, Sosyal Bilimlerde Kültür Tartışmaları, 2017, Gece Kitaplığı, 9786051807607
 • Uluslararası 2016, Bilimsel Kitap, ERTEN ŞERAFETTİN,AKTEL MEHMET,MERMER BİLGEHAN, Kriz: Disiplinler Arası Bir İnceleme, 2016, Ekin Yayınevi, 9786053273394
THE JOURNAL OF INTERNATIONAL CIVILIZATION STUDIES , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyaset Bilimi
 • GENÇLER MUTLU YARINLAR UMUTLU PROJESİ

  01.03.2016 - 28.02.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Eğitmen
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSLARARASI
  Projenin Bütçesi : 373.843,20 EURO
  Proje Teşvik Puanı :
  Avrupa Birliği - Tamamlandı
 • Türkiye’de Girişimcilik ve İstihdamı Destekleme Politikaları: Uşak İli KOSGEB Yeni Girişimci Desteği ile Kurulan KOBİ'lerin Mevcut Durumları Üzerine Bir Araştırma

  23.06.2017 - 19.10.2018

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 3000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Evaluation of Digital Transformation in Organizations

  07.11.2020 - 09.08.2021

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSLARARASI
  Projenin Bütçesi : 16500 EURO
  Proje Teşvik Puanı : 4
  Avrupa Birliği - Tamamlandı