UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
SELMA AYDOĞAN

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PR.
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  2005 - 2009

  ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2009 - 2011

  ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE (YL) (TEZLİ)
 • Doktora

  2012 -

  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE (DR)
 • KPDS - İngilizce

  2010 - Bahar

  İngilizce - 55
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Maliye

 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ -

  2012 -

  - -
 • Ulusal Hakemli 2019, AYDOĞAN SELMA, TÜRKİYE’DE KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ile MÜCADELEDE MALİ ARAÇ OLARAK KAMU HARCAMALARININ ROLÜ ve ÖNEMİ, Vergi Raporu
 • Uluslararası Hakemli 2017, AYDOĞAN SELMA, Türkiye’de ve Seçilmiş OECD Ülkelerinde Vergilemede Adaleti Sağlamaya Yönelik Uygulamaların Değerlendirilmesi, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences (BNEJSS)
 • Uluslararası Hakemli 2017, AYDOĞAN SELMA, Vergi Psikolojisinin Temelleri ve Vergiye Karşı Davranışları Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences (BNEJSS)
 • Ulusal Hakemli 2016, AYDOĞAN SELMA, Takibat Hukukunda Suç ve Cazaların 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkında Kanun Kapsamında İncelenmesi, Vergi Raopru
 • Ulusal Hakemli 2012, BİLGE SEMİH,AYDOĞAN SELMA, Performans Esaslı Bütçeleme Uygulamasının Türk Kamu Kurumlarında Algılanması ve Sorun Alanlarının Tespiti Eskişehir İli Örneği, Maliye Dergisi
 • 26.10.2019, Uluslararası, Uluslararası 29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, YİĞİT ÜMİT,AYDOĞAN SELMA, CEP TELEFONU TÜKETİMİNDE NE KADAR BİLİNÇLİYİZ? TÜRKİYE’NİN AKILLI TELEFON İTHALATI, Tam metin bildiri
 • 26.10.2019, Uluslararası, Uluslararası 29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, AYDOĞAN SELMA,YİĞİT ÜMİT, KAMU KESİMİ ÇEVRE KORUMA HARCAMALARININ YAPAY SİNİR AĞI MODELİYLE TAHMİNİ: UŞAK İLİ ÖRNEĞİ, Özet bildiri
 • 26.10.2019, Uluslararası, Uluslararası 29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, YİĞİT ÜMİT,AYDOĞAN SELMA, Türkiye’de Kur Değişikliklerinin İhracata Olan Etkisi: 2014-2019 Yılları Arası Bir İnceleme, Tam metin bildiri
 • 26.10.2019, Uluslararası, Uluslararası 29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, AYDOĞAN SELMA,YİĞİT ÜMİT, AB İLERLEME RAPORLARI DOĞRULTUSUNDA TÜRKİYE’DE TÜTÜN FONU UYGULAMASINDA YAŞANAN GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Tam metin bildiri
 • 22.09.2016, Uluslararası, GELECEK İÇİN BİLİMSEL İŞBİRLİĞİ 2016 ULUSLARARASI KONFERANSI, AYDOĞAN SELMA,GÜNGÖR FATMA, Vergilemede Faydalanma İlkesinin Uygulanabilirliği Türkiye deki Servet Vergileri Açısından bir Değerlendirme, Tam metin bildiri
 • 22.09.2016, Uluslararası, GELECEK İÇİN BİLİMSEL İŞBİRLİĞİ 2016 ULUSLARARASI KONFERANSI, GÜNGÖR FATMA,AYDOĞAN SELMA, Türkiye de Enerji Arz Güvenliği ve Önemi, Tam metin bildiri
 • 12.05.2016, Uluslararası, III. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, AYDOĞAN SELMA, Türkiye de Bağımsız Denetimin Yeni Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Tam metin bildiri
 • 11.04.2019, Uluslararası, 7th SCF International Conference on “Future of European Union and Future of Turkey-EU Relations”, YİĞİT ÜMİT,AYDOĞAN SELMA, 21. Yüzyılda Türkiye’de İşsizlik Sorunu, Temel Nedenleri Ve Çözümü İçin Uygulanan Politikalar, Tam metin bildiri
 • 11.04.2019, Uluslararası, 7th SCF International Conference on “Future of European Union and Future of Turkey-EU Relations”, AYDOĞAN SELMA, Türkiye’de Küresel İklim Değişikliği ile Mücadelede Mali Araç Olarak Kamu Harcamalarının Rolü ve Önemi, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2021, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, AYDOĞAN SELMA, YİĞİT ÜMİT, İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamaların Ampirik Sonuçları, 2021, Gazi Kitabevi, 978-625-7358-83-5