UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
SELÇUK SERT

KARAHALLI MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ DIŞ TİCARET PR.
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  2000 - 2005

  CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2005 - 2008


  Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri ve Bu Süreçte Ortaya Çıkabilecek Problemler: Uşak İli Tekstil Sektöründe Bir Araştırma
 • Doktora

  2011 -

  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (DR)
 • KPDS - İngilizce

  2010 - Güz

  İngilizce - 57
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Pazarlama

 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2009 -

  - DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ - DIŞ TİCARET PR.
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2018 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ MYO/Yüksekokul Müdürü

  2011 - 2015

 • ULUSLARARASI PAZARLAMA - Önlisans, 2019-2020
 • ULUSLARARASI FİNANSMAN - Lisans, 2019-2020
 • GÜMRÜK VE TRANSİT İŞLEMLERİ - Lisans, 2019-2020
 • GÜMRÜK İŞLEMLERİ - Önlisans, 2019-2020
 • GÜMRÜK VE TRANSİT İŞLEMLERİ - Önlisans, 2019-2020
 • DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ - Önlisans, 2019-2020
 • DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I - Önlisans, 2019-2020
 • BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ - Önlisans, 2019-2020
 • ULUSLARARASI TİCARETTE YÖNETİM - Lisans, 2018-2019
 • ULUSLARARASI TİCARETTE KALİTE VE STANDARDİZASYON - Lisans, 2018-2019
 • KAMBİYO MEVZUATI - Önlisans, 2018-2019
 • PAZARLAMA İLKELERİ - Önlisans, 2018-2019
 • MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ - Önlisans, 2018-2019
 • DIŞ TİCARETTE PAKET PROGRAMLAR - Önlisans, 2018-2019
 • SERBEST BÖLGELER - Önlisans, 2018-2019
 • DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON - Önlisans, 2018-2019
 • ULUSLARARASI PAZARLAMA - Önlisans, 2018-2019
 • DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ II - Önlisans, 2018-2019
 • MOBİL TİCARET - Lisans, 2018-2019
 • ULUSLARARASI FİNANSMAN - Lisans, 2018-2019
 • ULUSLARARASI PAZARLAMA - Önlisans, 2018-2019
 • GÜMRÜK İŞLEMLERİ - Önlisans, 2018-2019
 • GÜMRÜK VE TRANSİT İŞLEMLERİ - Lisans, 2018-2019
 • DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ - Önlisans, 2018-2019
 • DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I - Önlisans, 2018-2019
 • BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ - Önlisans, 2018-2019
 • GÜMRÜK VE TRANSİT İŞLEMLERİ - Önlisans, 2018-2019
 • DIŞ TİCARET STANDARDİZASYONU - Önlisans, 2017-2018
 • ULUSLARARASI PAZARLAMA - Önlisans, 2017-2018
 • DIŞ TİCARETTE PAKET PROGRAMLAR - Önlisans, 2017-2018
 • KAMBİYO MEVZUATI - Önlisans, 2017-2018
 • DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ II - Önlisans, 2017-2018
 • PAZARLAMA İLKELERİ - Önlisans, 2017-2018
 • SERBEST BÖLGELER - Önlisans, 2017-2018
 • TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ - Önlisans, 2017-2018
 • ULUSLARARASI TİCARETTE YÖNETİM - Lisans, 2017-2018
 • ULUSLARARASI TİCARETTE KALİTE VE STANDARDİZASYON - Lisans, 2017-2018
 • GÜMRÜK VE TRANSİT İŞLEMLERİ - Lisans, 2017-2018
 • ELEKTRONİK TİCARET - Önlisans, 2017-2018
 • BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ - Önlisans, 2017-2018
 • GÜMRÜK İŞLEMLERİ - Önlisans, 2017-2018
 • DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ - Önlisans, 2017-2018
 • DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I - Önlisans, 2017-2018
 • GÜMRÜK VE TRANSİT İŞLEMLERİ - Önlisans, 2017-2018
 • ULUSLARARASI TİCARETTE YÖNETİM - Lisans, 2016-2017
 • ULUSLARARASI TİCARETTE KALİTE VE STANDARDİZASYON - Lisans, 2016-2017
 • KAMBİYO MEVZUATI - Önlisans, 2016-2017
 • PAZARLAMA İLKELERİ - Önlisans, 2016-2017
 • SERBEST BÖLGELER - Önlisans, 2016-2017
 • DIŞ TİCARETTE PAKET PROGRAMLAR - Önlisans, 2016-2017
 • DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON - Önlisans, 2016-2017
 • ULUSLARARASI PAZARLAMA - Önlisans, 2016-2017
 • DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ II - Önlisans, 2016-2017
 • BANKACILIK HİZMETLERİ VE YÖNETİMİ - Lisans, 2016-2017
 • BİREYSEL BANKACILIK - Lisans, 2016-2017
 • GÜMRÜK VE TRANSİT İŞLEMLERİ - Lisans, 2016-2017
 • GÜMRÜK VE TRANSİT İŞLEMLERİ - Önlisans, 2016-2017
 • ULUSLARARASI PAZARLAMA - Önlisans, 2016-2017
 • DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ - Önlisans, 2016-2017
 • MESLEKİ YABANCI DİL I - Önlisans, 2016-2017
 • GÜMRÜK İŞLEMLERİ - Önlisans, 2016-2017
 • BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ - Önlisans, 2016-2017
 • DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I - Önlisans, 2016-2017
 • ULUSLARARASI TİCARETTE KALİTE VE STANDARDİZASYON - Lisans, 2015-2016
 • ULUSLARARASI TİCARETTE YÖNETİM - Lisans, 2015-2016
 • KAMBİYO MEVZUATI - Önlisans, 2015-2016
 • PAZARLAMA İLKELERİ - Önlisans, 2015-2016
 • MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ - Önlisans, 2015-2016
 • SERBEST BÖLGELER - Önlisans, 2015-2016
 • DIŞ TİCARETTE PAKET PROGRAMLAR - Önlisans, 2015-2016
 • DIŞ TİCARET STANDARDİZASYONU - Önlisans, 2015-2016
 • ULUSLARARASI PAZARLAMA - Önlisans, 2015-2016
 • DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ II - Önlisans, 2015-2016
 • BİREYSEL BANKACILIK - Lisans, 2015-2016
 • MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ - Önlisans, 2015-2016
 • GÜMRÜK VE TRANSİT İŞLEMLERİ - Önlisans, 2015-2016
 • ULUSLARARASI PAZARLAMA - Önlisans, 2015-2016
 • DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ - Önlisans, 2015-2016
 • MESLEKİ YABANCI DİL I - Önlisans, 2015-2016
 • BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ - Önlisans, 2015-2016
 • DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I - Önlisans, 2015-2016
 • GÜMRÜK İŞLEMLERİ - Önlisans, 2015-2016
 • KAMBİYO MEVZUATI - Önlisans, 2014-2015
 • PAZARLAMA İLKELERİ - Önlisans, 2014-2015
 • MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ - Önlisans, 2014-2015
 • SERBEST BÖLGELER - Önlisans, 2014-2015
 • DIŞ TİCARETTE PAKET PROGRAMLAR - Önlisans, 2014-2015
 • DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON - Önlisans, 2014-2015
 • DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ II - Önlisans, 2014-2015
 • ULUSLARARASI PAZARLAMA - Önlisans, 2014-2015
 • MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ - Önlisans, 2014-2015
 • GÜMRÜK VE TRANSİT İŞLEMLERİ - Önlisans, 2014-2015
 • ULUSLARARASI PAZARLAMA - Önlisans, 2014-2015
 • DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ - Önlisans, 2014-2015
 • MESLEKİ YABANCI DİL I - Önlisans, 2014-2015
 • GÜMRÜK İŞLEMLERİ - Önlisans, 2014-2015
 • DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I - Önlisans, 2014-2015
 • Pazarlama Mevzuatı - Önlisans, 2013-2014
 • Kambiyo Mevzuatı - Önlisans, 2013-2014
 • Ulaştırma Mevzuatı - Önlisans, 2013-2014
 • PAZARLAMA İLKELERİ - Önlisans, 2013-2014
 • DIŞ TİCARETTE PAKET PROGRAMLAR - Önlisans, 2013-2014
 • SERBEST BÖLGELER - Önlisans, 2013-2014
 • DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ II - Önlisans, 2013-2014
 • DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ - Önlisans, 2013-2014
 • ULUSLARARASI PAZARLAMA - Önlisans, 2013-2014
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi - Önlisans, 2013-2014
 • Gümrük ve Transit İşlemleri - Önlisans, 2013-2014
 • MESLEKİ YABANCI DİL I - Önlisans, 2013-2014
 • Dış Ticarette Standardizasyon - Önlisans, 2013-2014
 • GÜMRÜK İŞLEMLERİ - Önlisans, 2013-2014
 • DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I - Önlisans, 2013-2014
 • İHRACAT TEKNİKLERİ - Önlisans, 2012-2013
 • PAZARLAMA İLKELERİ - Önlisans, 2012-2013
 • DIŞ TİCARETTE PAKET PROGRAMLAR - Önlisans, 2012-2013
 • ULUSLARARASI PAZARLAMA - Önlisans, 2012-2013
 • DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ II - Önlisans, 2012-2013
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi - Önlisans, 2012-2013
 • MESLKEİ YABANCI DİL II - Önlisans, 2012-2013
 • MESLKEKİ YABANCI DİL I - Önlisans, 2012-2013
 • YABANCI DİL I - Önlisans, 2012-2013
 • REKLAMCILIK - Önlisans, 2012-2013
 • HİZMET PAZARLAMASI - Önlisans, 2012-2013
 • DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ - Önlisans, 2012-2013
 • DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ - Önlisans, 2012-2013
 • GÜMRÜK REJİMLERİ MEVZUATI - Önlisans, 2012-2013
 • GÜMRÜK MEVZUATI - Önlisans, 2012-2013
 • Dış Ticaret İşlemleri I - Önlisans, 2012-2013
 • Uluslararası Hakemli 2017, KÖSE UTKU,SERT SELÇUK, Improving content marketing processes with the approaches by artificial intelligence, Ecoforum Journal
 • Ulusal Hakemli 2015, KÖSE UTKU,SERT SELÇUK, Social Media Environments And Their Role On Success Of Marketing Processes, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2012, AYŞENUR ALTINAY, NURAY MERCAN, YAŞAR AKSANYAR, SELÇUK SERT, İŞLETME KÖRLÜĞÜ SİLO SENDROMU VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK ÖRGÜTSEL ZEKA, ORGANİZASYON VE YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ
 • Ulusal Hakemli 2012, AYŞENUR ALTINAY, SELÇUK SERT, PAZARLASAK DA MI SATSAK PAZARLAMASAK DA MI SATSAK PAZARLAMADA YENİ BİR BOYUT DE MARKETİNG PAZARLAMAMA KAVRAMI, SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ
 • 27.10.2014, Uluslararası, 12. International Conference On Knowledge, EconomyManagement Proceedings (Beykon), SERT SELÇUK,KÖSE UTKU, Impact Of Social Media On Marketing: A View Of Success Stories, Tam metin bildiri
 • 25.09.2014, Uluslararası, New Perspectives in Tourism and Hospitality (Tourman), Burhaniye, ONARAN BERRİN,MAZAN İLKNUR,SERT SELÇUK, Hizmet Pazarlamasında Demarketing (Pazarlamama) Stratejisi ve Ege Bölgesi Butik Otellerinde Bir Çalışma, 9. International Conference, Tam metin bildiri
 • 22.09.2016, Uluslararası, Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences International Conference, KÖSE UTKU,SERT SELÇUK, Intelligent Content Marketing With Artifical Intelligence, Tam metin bildiri
 • 12.12.2016, Uluslararası, QUAESTI: The 4th Virtual Multidisciplinary Conference, KÖSE UTKU,DEMİR AHMET,ARMUTLU HASAN,SERT SELÇUK, A Software System for Intelligent Mathematical Optimization of Content Marketing, Tam metin bildiri
 • 11.05.2019, Uluslararası, 7. SCF International Conference On ” The Future Of The European Union And Turkey-European Union Relations”, SERT SELÇUK,ARMUTLU HASAN,DEMİR AHMET, Müşteri Şikayetlerinin Değerlendirilmesinde Metin madenciliğinin Kullanılması: Mobil Operatörler Üzerine Bir Araştırma, Tam metin bildiri
 • 10.06.2015, Ulusal, 20. Ulusal Pazarlama Kongresi, SERT SELÇUK,TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Yoksullukla Sürdürülebilir Mücadelede Sosyal Pazarlamanın Rolü ve Sosyal Pazarlamanın Finansmanı Project Red Kampanyası Işığında Küresel Fon Örneği, Tam metin bildiri
 • 10.06.2015, Ulusal, 20. Ulusal Pazarlama Kongresi, ÖZMEN ALPARSLAN,MAZAN İLKNUR,SERT SELÇUK, Hizmet Pazarlamasında Blueprint (Hizmet Planı) Metodu ve Bir Butik Otel Örnek Olay İncelemesi, Tam metin bildiri