UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOÇENT
SELCEN ÇİFCİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1989 - 1993

  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  1994 - 1997

  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ)
  Bahrü`l-Hakayık (transkripsiyonlu metin - dil incelemesi - sözlük)
 • Doktora

  1997 - 2003

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YENİ TÜRK DİLİ ANABLİM DALI (DR)
  Tuhfetü`l-Mü`min (metin-inceleme-sözlük)
 • ÜDS - İngilizce

  2008 - Bahar

  İngilizce - 76.250
 • Filoloji Temel Alanı
  Türk Dili

 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2020 -

  - TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2020

  - TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

  1999 - 2004

  - TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

  1993 - 1999

  - TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2011 - 2016

 • 2022

  Doktora - FİLİZ DOĞAN
  Hikâye Anlatma Becerisi Ediniminin Hazırlıksız Konuşma Becerisi Gelişimine Katkısı
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2022

  Yüksek Lisans - PELİN ÖZDEMİR
  Farklı Mekanların Dinlediğini Anlamaya Etkisi
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2021

  Yüksek Lisans - AYŞEGÜL VARAL PÜSKÜL
  Ortaokul 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin sosyal medyada (Instagram) kullandıkları aktif kelime hazinesinin cinsiyet değişkenine göre durumu (Bağcılar/İstanbul örneği)
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2020

  Yüksek Lisans - YAŞAR CEREN SAĞCAN
  Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen ortaokul öğrencilerine yönelik kelime belirleme çalışması: Uşak ili örneği
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2020

  Yüksek Lisans - SERKAN TEKE
  Türkçe dilbilgisi öğretiminin tasvirî (açıklamalı) bibliyografyası
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - ERKE OZAN KÖKTEN
  Ortaokul 5,6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında yeralan haber metinlerinin değerlendirilmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - BAHAR ŞAMCI
  Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin metinlerarası açık gönderme becerilerinin incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - TUBA DANIŞMAN
  2018-2019 eğitim öğretim yılında okutulan beşinci sınıf Türkçe ders kitabında bulunan metinlerin çocuk edebiyatının temel ilkeleri açısından incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - KÜBRA ÜNAL
  Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Fihi Ma Fih'inde dört temel dil becerisi unsurlarının kullanımı
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - İSMAİL IŞIK
  Ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki halk edebiyatı metinlerinin değerler eğitimi açısından incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2015

  Yüksek Lisans - İSMAİL GÖLCÜ
  Garib-nâme'deki temel dil becerilerinin Türkçe dersi öğretim programı (2006) kazanımlarıyla uyumu
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2014

  Yüksek Lisans - AHMET DEREKÖY
  Türkçe dersinde çoklu zekâ kuramının kullanılmasının ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin başarı durumlarına etkisi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2012

  Yüksek Lisans - FATMA GÜLİN OBUZ
  İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin sözlü anlatımlarındaki aktif kelime serveti üzerine bir araştırma (Uşak/Ulubey örneği)
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2008

  Yüksek Lisans - AFİFE TURGUT
  İlköğretim 3. sınıf öğrencilerinin aktif kelime serveti üzerine bir araştırma (Uşak ili/ merkez örneği)
  Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2008

  Yüksek Lisans - OZAN BAŞPINAR
  İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin aktif kelime serveti üzerine bir araştırma (Manisa / Turgutlu ilçesi örneği)
  Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2007

  Yüksek Lisans - KADİR DURU
  İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatımlarındaki aktif kelime servetinin belirlenmesi (Uşak / Sivaslı örneği)
  Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2006

  Yüksek Lisans - MEHMET BAHAR
  Teorik gramer bilgisi ile yazılı anlatım bozukluğu arasındaki ilişki(ilköğretim II. kademe Uşak örneği)
  Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Türkiye Türkçesi - Lisans, 2016-2017
 • Türk Dil Bilgisi III: Kelime Bilgisi - Lisans, 2016-2017
 • Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi - Lisans, 2016-2017
 • Eski Anadolu Türkçesi ve Metin İncelemeleri - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Türkiye Türkçesinin Tartışmalı Konuları - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Çağdaş Gramer Araştırmaları - Doktora, 2016-2017
 • Genel Dil Bilimi - Lisans, 2015-2016
 • Türk Dil Bilgisi IV: Cümle Bilgisi - Lisans, 2015-2016
 • Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi - Lisans, 2015-2016
 • Dil Bilimi Açısından Metin Çözümlemeleri - Doktora, 2015-2016
 • Eski Anadolu Türkçesi Metin İncelemeleri II - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Türk Dilinin Bugünkü Sorunları - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Uluslararası Hakemli 2021, DOĞAN FİLİZ, ÇİFCİ SELCEN, Hikâye Anlatma Becerisi Ediniminin Hazırlıksız Konuşma Becerisi Gelişimine Katkısına İlişkin Öğretmen Görüşleri, International Journal of Languages Education
 • Uluslararası Hakemli 2021, DOĞAN FİLİZ, ÇİFCİ SELCEN, The Effect of Storytelling Skill Acquisition on the Impromptu Speaking Attitudes and Anxiety Levels of 6th Grade Students, International Journal of Education & Literacy Studies
 • Ulusal Hakemli 2020, ÇİFCİ SELCEN, SAĞCAN CEREN, Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Ortaokul Düzeyi Öğrencilerinin Kelime Yeterlilikleri Üzerine Bir Çalışma, Future Visions Journal
 • Ulusal Hakemli 2020, ÇİFCİ SELCEN, VARAL PÜSKÜL AYŞEGÜL, ORTAOKUL 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYADA(INSTAGRAM) KULLANDIKLARI AKTİF KELİME HAZİNESİNİN CİNSİYET DEĞİŞKENİNE GÖRE DURUMU, Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2019, ÇİFCİ SELCEN, TEKE SERKAN, TÜRKÇE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÜZERİNE YAPILMIŞ MAKALE ÇALIŞMALARININ YILLARA GÖRE İNCELENMESİ, Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, ÇİFCİ SELCEN,DURU Kadir, Ses Temelli Kelime Çağrışımı, Journal of Turkish Studies
 • Uluslararası Hakemli 2016, ÇİFCİ SELCEN,Dereköy Ahmet, TÜRKÇE DERSİNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMI NIN KULLANILMASININ ORTAOKUL 7 VE 8 SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DURUMLARINA ETKİSİ, International Journal of Language Academy
 • Uluslararası Hakemli 2016, ÇİFCİ SELCEN, KALIPLAŞMIŞ BİR ZARF FİİL giderek, The Journal of Academic Social Science Studies
 • Ulusal Hakemli 2016, ÇİFCİ SELCEN, Türkiye Türkçesinde Benzerlik İşleviyle Kullanılan Ekler, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2013, ÇİFCİ SELCEN,Alevli Ozan, Mantıku t Tayr da Temel Dil Becerilerinin Kullanımı, Journal of Turkish Studies
 • Ulusal Hakemli 2013, ÇİFCİ SELCEN,YILDIRIM GÜLBİKE, Iskendernâmedeki Anlama ve Anlatma Becerileri ile Ilgili Unsurlar ve Bunlarin I, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2011, ÇİFCİ SELCEN, Yazılı Basında Haber Cümlelerinin Analizi, Journal of Turkish Studies
 • Uluslararası Hakemli 2011, ÇİFCİ SELCEN, Bir Grup Yükseköğretim Öğrencisinin Hacı Bektaş ı Veli yi Tanıma Düzeyi ve Bektaşilik Hakkındaki Tutumları, TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI
 • Uluslararası Hakemli 2011, ÇİFCİ SELCEN, Uşak ta Atlı Cirit Sporu ce Cirit Kültürü, Milli Folklor
 • Uluslararası Hakemli 2009, ÇİFCİ SELCEN, Kelime Çağrışımlarının Cinsiyet Değişkenine Göre Gösterdiği Temel Nitelikler Üzerine Bir Deneme, Journal of Turkish Studies
 • Ulusal Hakemli 2007, ÇİFCİ SELCEN, Hisari ve Eseri Kitabu Tuhfetü l Mü min Hakkında, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2001, ÇİFCİ SELCEN, XV Yüzyıl Şairi Hatiboğlu ve Bir Mesnevisi Bahrü l Hakayık, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • 26.09.2021, Uluslararası, IX. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, ÇİFCİ SELCEN, Türkçe Öğretmenliğinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Kelime Çağrışımı Testi Yoluyla “Dil, Dil Bilgisi ve Türkçe” Kavramlarıyla İlgili Bilişsel Yapılarındaki Değişikliklerin İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 22.12.2016, Uluslararası, Yusuf Balasaguni: The Origins of Pedagogy of Humanism and Modernity, ÇİFCİ SELCEN, Kaşgarlı Mahmud un Dil Öğretiminde Kullandığı Motivasyon Unsurları, Tam metin bildiri
 • 22.05.2017, Uluslararası, 8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, ÇİFCİ SELCEN, Derlem Sözlüklerinde ve İnternek Arama Motorlarında ”etkisiz sözcük” Kabul edilen Unsurlar Üzerine, Özet bildiri
 • 15.10.2009, Uluslararası, 9. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, ÇİFCİ SELCEN, Kesme İşaretinin Yeni Görevi Üzerine, Tam metin bildiri
 • 03.11.2016, Uluslararası, 3. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu, ÇİFCİ SELCEN,SAKALLI EROL, Türke Açıklamalı Ansiklopedik Sözlüklerde Kullanılan Yöntemler, Sözlü Bildiri
 • 03.11.2010, Uluslararası, 10. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, ÇİFCİ SELCEN, Miktar Zarfı mı Belirsizlik Zarfı mı, Sözlü Bildiri
 • 02.11.2017, Uluslararası, 9. Uluslararası Dünya Dili Türkçe, ÇİFCİ SELCEN, Terimlerin Türkçeleştirilmesi Meselesi ve Yanyalı’xxnın Türkçe Terimleri, Özet bildiri
 • Uluslararası 2017, Bilimsel Kitap, ÇİFCİ SELCEN, Yanyalı Ali Rıza’nın Dil Bilgisi Kitabı: Yazma ve Çekilme(Okuma Yazma), 2017, Gazi Kitabevi, 978-605-344-4749
 • Ulusal 2006, Ders Kitabı, ÇİFCİ SELCEN,GÜNAY NESRİN,ÇELİK ABDULLAH,DEMİRBİLEK SALİH, Cümle ve Metin Bilgisi, 2006, Lisans Yayıncılık, 975-00304-4-3
TüLED - TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI DERGİSİ , Dergi, Filoloji Temel Alanı->Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
The Journal of Academic Social Science Studies , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Filoloji Temel Alanı->Türk Dili
The Journal of Akademic Social Sciene Studies , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Türkçe Eğitimi
 • Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Metinlerarası Açık Gönderme Yapabilme Becerilerinin Değerlendirilmesi

  07.03.2018 - 09.10.2019

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 2500 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  ARAŞTIRMA PROJESİ - Tamamlandı