UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

PROFESÖR
SAYIN DALKIRAN

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1978 - 1983

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PR.
  İslam’da Aklın Yeri ve Ehemmiyeti
 • Bütünleşik Doktora

  1993 - 1995

  HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ (DR)
  İbn-i Kemal`in düşünce tarihimizdeki yeri
 • KPDS - Arapça

  1991 - Güz

  Arapça - 80
 • Doçentlik Merkezi Yabancı Dil Sınavı - Arapça

  1995 - Bahar

  Arapça - 77
 • İlahiyat Temel Alanı
  Temel İslam Bilimleri

 • PROFESÖR - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2012 -

  - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI
 • PROFESÖR - ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2005 - 2012

  - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI
 • DOÇENT - ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1999 - 2005

  - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI
 • YARDIMCI DOÇENT - ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

  1997 - 2000

  - -
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

  1993 - 1997

  - TARİH BÖLÜMÜ - OSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan

  2017 - 2017

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Rektör

  2016 - 2017

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan

  2015 - 2015

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan

  2015 - 2015

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Yönetim Kurulu Üyeliği

  2014 - 2015

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

  2014 - 2017

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Arş. Uyg. Merkezi Müdürü

  2013 - 2017

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fakülte Kurulu Üyeliği

  2012 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

  2012 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

  2012 - 2017

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan

  2012 - 2013

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2012 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ ÖYP Koordinatörü

  2011 - 2017

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Farabi Koordinatörü

  2011 - 2017

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bologna Koordinatörü

  2011 - 2017

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

  2011 - 2014

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Erasmus Koordinatörü

  2011 - 2017

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan

  2011 - 2012

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bek Başkanı

  2011 - 2011

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Rektör Yardımcısı

  2011 - 2016

 • ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Dekan

  2010 - 2011

 • ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2009 - 2010

 • ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Yönetim Kurulu Üyeliği

  2008 - 2010

 • ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkan Yardımcısı

  2004 - 2011

 • ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Bilim Dalı Başkanı

  2000 - 2011

 • ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2000 - 2010

 • ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı

  1997 - 2000

 • 2022

  Yüksek Lisans - MEHMET ZAHİT SAFA KANSIZOĞLU
  ŞEHBENDERZÂDE FİLİBELİ AHMET HİLMİ'NİN TARİH-İ İSLAM KİTABININ İSLAM MEZHEPLER TARİHİ VE KELAM AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2022

  Doktora - YASİN İBRAHİM
  منهج بديع الزمان سعيد النورسي في بحث الأسماء الحسنى (دراسة تحليلية في علم الكلام)
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2021

  Yüksek Lisans - DENİZ BAYKAN
  İmam Gazzâlî'de İman-Amel ilişkisi
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2020

  Yüksek Lisans - FİKRET CAN
  Şihâbeddîn Sühreverdî'nin Avârifu'l-Ma'ârif adlı eserindeki tasavvufî kavramlar
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - ABDURRAHİM GÜLTEKİN
  Nusayrîlikte Selmân-ı Fârisî'nin rolü
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - YASSİNE İBRAHİM MAHAMAT
  ماهية الإنسان ووظيفته وعاقبته في علم الكلام(رسائل النور أنموذجا)
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - REFİK ÖZTÜRK
  Gençlerin ahiretle ilgili düşüncelerinin kelâmî açıdan değerlendirilmesi (Uşak Üniversitesi örneği)
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - YASİN SERTKAYA
  Nusayrîlikte mezhebe kabul töreninin tarihi ve sosyolojik tahlili
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - HASAN SEFA TURAN
  Mütekaddimîn Dönemi Ehl-i sünnet kelâmcılarına göre kerâmet
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - HARUN KAHRAMAN
  Mu'tezile ve Mâturidîliğin Kelâmî Görüşlerinin Mukayesesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - SAİD NURİ TATLI
  Günümüz Orta Doğusunda Tekfircilik ve Şiddet Akımları
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - İSMAİL UZER
  Zeydiliğin Ehli Sünnet Ve İmamiyye Arasındaki Çizgisi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - YASEMİN BAHADIR
  İSLAM MEZHEPLERİNE GÖRE RUHEN VE BEDENEN DİRİLİŞ VE RÜ'YETULLAH MESELESİ
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - FEYZULLAH DÜNDAR
  Anadolu Aleviliğinde tevellâ ve teberrâ inancı
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2014

  Yüksek Lisans - KEZİBAN ŞAHİN
  Çivril (dikey boyutta bir yerel tarih çalışması)
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2013

  Doktora - MAKSUT ÇETİN
  Maturidiliğin siyaset (Hilafet/İmamet) anlayışı
  Atatürk Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2008

  Yüksek Lisans - FATİH ÇATMAKAŞ
  İmâmiyye Şîası'nın Kur'ân hakkındaki görüşleri
  Atatürk Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2008

  Yüksek Lisans - NUH ÇAKIR
  Şii ve Sünnî topluluklarda Muharrem ayı etkinlikleri
  Atatürk Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2008

  Doktora - HANİFİ ŞAHİN
  İlhanlılar döneminde Şiilik
  Atatürk Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2003

  Yüksek Lisans - MEHMET NURİ GENÇ
  İslam mezhepleri tarihinde ehl-i beyt kavramı
  Atatürk Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2002

  Yüksek Lisans - HANİFİ ŞAHİN
  Batınilik Alevilik ilişkisi
  Atatürk Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2001

  Yüksek Lisans - ŞERAFETTİN SOFİOĞLU
  Takiyye kavramı
  Atatürk Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Çağdaş İslam Akımlar - Doktora, 2020-2021
 • Mukayeseli İslam Mezhepleri Tarihi - Doktora, 2020-2021
 • Günümüzde Yaşayan Dini Ve Siyasi Mezhepler - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • İslam Kelamında Ahiret - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Mezhepler Tarihi II - Lisans, 2020-2021
 • Bitirme Ödevi - Lisans, 2020-2021
 • Uzmanlık Alan Dersi - Doktora, 2020-2021
 • Uzmanlık Alan Dersi - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • İlk Dönem İslam Mezhepleri ve Görüşleri Haricilik, Mürcie ve Şia - Doktora, 2020-2021
 • Çağdaş Kelam Problemleri - Doktora, 2020-2021
 • Erken Dönem İslam Mezhepleri - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Arapça Mezhepler Tarihi Metinleri - Lisans, 2020-2021
 • Günümüz İnanç Problemleri - Lisans, 2020-2021
 • Mezhepler Tarihi I - Lisans, 2020-2021
 • Başlangıçtan Günümüze İslam Mezhepleri - Lisans, 2019-2020
 • Çağdaş İnanç Problemleri - Lisans, 2019-2020
 • İslam Kelamında Ahiret - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Çağdaş İslam Akımlar - Doktora, 2019-2020
 • Mukayeseli İslam Mezhepleri Tarihi - Doktora, 2019-2020
 • Erken Dönem İslam Mezhepleri - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Çağdaş Kelam Problemleri - Doktora, 2019-2020
 • İlk Dönem İslam Mezhepleri ve Görüşleri Haricilik, Mürcie ve Şia - Doktora, 2019-2020
 • Günümüzde Yaşayan Dini Ve Siyasi Mezhepler - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Mezhepler Tarihi II - Lisans, 2019-2020
 • Mezhepler Tarihi I - Lisans, 2019-2020
 • GÜNÜMÜZDE YAŞAYAN DİNİ VE SİYASİ MEZHEPLER - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Uzmanlık Alan Dersi - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Uzmanlık Alan Dersi - Doktora, 2018-2019
 • İlk Dönem İslam Mezhepleri ve Görüşleri Haricilik, Mürcie ve Şia - Doktora, 2018-2019
 • Çağdaş Kelam Problemleri - Doktora, 2018-2019
 • Kelam Tarihi - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Erken Dönem İslam Mezhepleri - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Kelam ve Tarihi - Lisans, 2018-2019
 • KELÂM-III (ARAPÇA) - Lisans, 2018-2019
 • KELÂM-I (ARAPÇA) - Lisans, 2018-2019
 • Uzmanlık Alan Dersi - Doktora, 2017-2018
 • Uzmanlık Alan Dersi - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Kelam II - Lisans, 2017-2018
 • İtikadi İslam Mezhepleri - Lisans, 2017-2018
 • Mukayeseli İslam Mezhepleri Tarihi - Doktora, 2017-2018
 • Çağdaş İslam Akımlar - Doktora, 2017-2018
 • İslam Kelamında Ahiret - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Günümüzde Yaşayan Dini ve Siyasi Mezhepler - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • KELAM TARİHİ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • İLK DÖNEM İSLAM MEZHEPLERİ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • İLK DÖNEM İSLAM MEZHEPLERİ VE GÖRÜŞLERİ: HARİCİLİK, MÜRCİE VE ŞİA - Doktora, 2017-2018
 • ÇAĞDAŞ KELAM PROBLEMLERİ - Doktora, 2017-2018
 • İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ - Lisans, 2017-2018
 • KELAM I - Lisans, 2017-2018
 • AKAİD ESASLARI - Lisans, 2017-2018
 • KELAM TARİHİ - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • ERKEN DÖNEM İSLAM MEZHEPLERİ - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • KELAM I - Lisans, 2016-2017
 • ARAPÇA MEZHEPLER TARİHİ METİNLERİ - Lisans, 2016-2017
 • AKAİD ESASLARI - Lisans, 2016-2017
 • Türkiye'de Alevilik ve Bektaşilik - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Arapça İslam Mezhepleri Tarihi Metinleri - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Kelam Tarihi - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Erken Dönem İslam Mezhepleri - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Tasavvufun Teorik ve Pratik Konuları - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Tasavvuf Ekolleri - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • İslam Kelamında Ahiret - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Günümüzde Yaşayan Dini Siyasi Mezhepler - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Arapça Kelam Metinleri - Lisans, 2014-2015
 • Uzmanlık Alan Dersi - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Kelama Giriş - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Erken Dönem İslam Mezhepler - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Akaid Esasları - Lisans, 2014-2015
 • Temel Dini Bilgiler - Lisans, 2013-2014
 • Osmanlı Kronikleri (Metin İnceleme) - Lisans, 2012-2013
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi - Lisans, 2012-2013
 • Erken Dönem İslam Tarihi - Yüksek Lisans, 2011-2012
 • Klasik Dönem Osmanlı Tarihi - Yüksek Lisans, 2011-2012
 • Anadolu Selçuklu Dönemi Medeniyeti - Yüksek Lisans, 2011-2012
 • Arapça - Lisans, 2011-2012
 • Osmanlı Kronikleri (Metin inceleme) - Lisans, 2011-2012
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi - Lisans, 2011-2012
 • İslam Dini Esasları - Lisans, 2010-2011
 • Arapça Metin - Lisans, 2010-2011
 • İslam Mezhepleri Tarihi - Lisans, 2010-2011
 • Günümüzde Yaşayan Dini -Siyasi Mezhepler - Yüksek Lisans, 2010-2011
 • İslam Mezhepleri Tarihinin Temel Kaynakları - Yüksek Lisans, 2010-2011
 • Erken Dönem İslam Mezhepleri - Yüksek Lisans, 2010-2011
 • İslam Mezhepleri Tarihi - Lisans, 2009-2010
 • Çağdaş İslam Akımları - Doktora, 2009-2010
 • İslam Mezhepleri Metodolojisi - Yüksek Lisans, 2009-2010
 • Günümüzde Yaşayan Dini- Siyasi Mezhepler - Yüksek Lisans, 2009-2010
 • Günümüz İslam Mezhepleri - Yüksek Lisans, 2009-2010
 • İktisadi ve Siyasi Mezhepler - Yüksek Lisans, 2009-2010
 • Çağdaş İslam Akımları - Lisans, 2008-2009
 • İslam Mezhepleri Tarihi - Lisans, 2008-2009
 • İktisadi ve Siyasi Mezhepler Tarihi - Doktora, 2008-2009
 • İslam Mezhepleri Tarihi Kaynaklar - Yüksek Lisans, 2008-2009
 • Günümüz İslam Mezhepleri - Yüksek Lisans, 2008-2009
 • İktisadi ve Siyasi Mezhepler - Yüksek Lisans, 2008-2009
 • Mezhepler Tarihi - Lisans, 2007-2008
 • Çağdaş İslam Akımları - Lisans, 2007-2008
 • Türkiye'de Alevilik ve Bektaşilik - Yüksek Lisans, 2007-2008
 • İslam Mezhepleri Tarihi Kaynaklar - Yüksek Lisans, 2007-2008
 • İktisadi ve Siyasi Mezhepler - Yüksek Lisans, 2007-2008
 • çağdaş İslam Akımları - Lisans, 2006-2007
 • Mezhepler Tarihi - Lisans, 2006-2007
 • Türkiye' de Alevilik ve Bektaşilik - Yüksek Lisans, 2006-2007
 • Anadolu Aleviliği - Doktora, 2006-2007
 • Günümüz İslam Mezhepleri - Yüksek Lisans, 2006-2007
 • İktisadi ve Siyasi Mezhepler - Doktora, 2006-2007
 • Günümüz İslam Dünyası Dini Akımları - Lisans, 2005-2006
 • Mezhepler Tarihi - Lisans, 2005-2006
 • Çağdaş İslam Akımları - Lisans, 2005-2006
 • İslam Mezhepleri Tarihi I - Lisans, 2005-2006
 • Türkiye'de Alevilik ve Bektaşilik - Yüksek Lisans, 2005-2006
 • İslam Mezhepleri Tarihi Kaynakları - Yüksek Lisans, 2005-2006
 • İtikadi ve Siyasi Mezhepler - Yüksek Lisans, 2005-2006
 • Mukayeseli İslam Mezhepleri - Yüksek Lisans, 2004-2005
 • İslam Mezhepleri Tarihi - Yüksek Lisans, 2004-2005
 • Günümüz İslam Mezhepleri I - Doktora, 2004-2005
 • İslam Mezhepleri Tarihi - Lisans, 2004-2005
 • İtikadi ve Siyasi Mezhepler - Doktora, 2004-2005
 • Çağdaş İslam Akımları - Lisans, 2003-2004
 • İslam Mezhepleri Tarihi - Lisans, 2003-2004
 • Mukayeseli İslam Mezhepleri - Yüksek Lisans, 2003-2004
 • Anadolu Aleviliği - Yüksek Lisans, 2002-2003
 • Günümüz İslam Mezhepleri - Yüksek Lisans, 2002-2003
 • İtikadi ve Siyasi Mezhepler - Yüksek Lisans, 2002-2003
 • İslam Mezhepleri Tarihi - Lisans, 2002-2003
 • İslam Mezhepleri Tar. Kavram Çalış. Teknikleri - Yüksek Lisans, 2001-2002
 • Anadolu Aleviliği - Yüksek Lisans, 2001-2002
 • Çağdaş İslam Akımları - Lisans, 2001-2002
 • İslam Mezhepleri Tarihi - Lisans, 2001-2002
 • Mukayeseli İslam Mezhepleri - Yüksek Lisans, 2001-2002
 • İslam Mezheplerinde Batıni Yorumlar - Yüksek Lisans, 2001-2002
 • Mezheplerin Teşekkülünde Etken Olan Kavramlar - Yüksek Lisans, 2001-2002
 • İtikadi ve Siyasi Mezhepler - Yüksek Lisans, 2001-2002
 • Çağdaş İslam Akımları - Lisans, 2000-2001
 • İslam Mezhepleri Tarihi - Lisans, 2000-2001
 • Türkiye'de alevilik ve Bektaşilik - Yüksek Lisans, 2000-2001
 • Çağdaş İslami Akımlar - Yüksek Lisans, 2000-2001
 • İtikadi ve Siyasi Mezhepler - Yüksek Lisans, 2000-2001
 • Türkiye'de İslam Akımlar - Doktora, 2000-2001
 • Ulusal Hakemli 2021, DALKIRAN SAYIN, BAYKAN DENİZ, GAZZÂLÎ’NİN İMAN-AMEL ANLAYIŞI, EKEV AKADEMİ DERGİSİ
 • Ulusal Hakemli 2020, DALKIRAN SAYIN, Uyguladıkları Prensipler Bakımından Nizari-İsmaililer ve FETÖ Benzeşmesi, Katre
 • Uluslararası Hakemli 2014, DALKIRAN SAYIN, Muhammed b el Hanefiyye ve Adı Etrafında Oluşan Fırkalar, Marife Dini Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2007, DALKIRAN SAYIN, İmamiyye Şiasnın Muta Uygulamasına Karşı Ahmet Feyzi nin Eleştirileri, İlahiyat Tetkikleri Dergisi
 • Ulusal Hakemsiz 2006, DALKIRAN SAYIN, İmamiyye Şîasında İmâmet Anlayışı, Harput’tan Esinti
 • Uluslararası Hakemli 2004, DALKIRAN SAYIN, Risale i Ebussuûd, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2004, DALKIRAN SAYIN, Hâricilerin el Emru bi l Ma rûf ve n Nehyu Ani l Münker, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2004, DALKIRAN SAYIN, Rafizîlerle İlgili Ebussuûd Efendi ye Nispet Edilen Bir Risâleye Tahlilî Bakış, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2003, DALKIRAN SAYIN, Tarih i Cevdet te İslam Mezhepleri II Dürzîlik ve Nusayrîlik, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2002, DALKIRAN SAYIN, İran Safevî Devleti nin Kuruluşuna Şiî İnançların Etkisi ve Osmanlı nın İran a Bakışı, İlahiyat Tetkikleri Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2002, DALKIRAN SAYIN, Tarih i Cevdet te İslam Mezhepleri I, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2002, DALKIRAN SAYIN, Alevî Kimliği ve Anadolu Alevîliği Üzerine Bir Deneme, EKEV AKADEMİ DERGİSİ
 • Ulusal Hakemsiz 1999, DALKIRAN SAYIN, Osmanlı Kazâ Teşkilâtı ve Bu Teşkilât İçerisinde Kemal Paşa zâde nin Yeri, Târih ve Medeniyet
 • Uluslararası Hakemli 1998, DALKIRAN SAYIN, Akkirmânî nin İrâde i Cüziyye ile İlgili Risâlesi ve Değerlendirmesi, EKEV AKADEMİ DERGİSİ
 • Uluslararası Hakemli 1997, DALKIRAN SAYIN, Yetmişüç Fırka Hadîsi ve Düşündürdükleri, EKEV AKADEMİ DERGİSİ
 • Ulusal Hakemsiz 1997, DALKIRAN SAYIN, İrşâdü l Mütehayyirîn, Türk Dünyası Araştırmaları
 • Ulusal Hakemsiz 1997, DALKIRAN SAYIN, Osmanlı Devletinde İlköğretim, Türk Dünyası Târih Dergisi
 • Ulusal Hakemsiz 1996, DALKIRAN SAYIN, İbn i Kemal in Tılsımât Risâlesi, Türk Dünyası Araştırmaları
 • Ulusal Hakemsiz 1996, DALKIRAN SAYIN, İbn i Kemal in Tembellik Düşüncesi Karşısında Mücadelesi, Türk Dünyası Araştırmaları
 • 30.09.2005, Ulusal, Çocuk Sorunları ve İslam, DALKIRAN SAYIN, Çocuk Sorunları ve İslam, Davetli konuşmacı
 • 27.09.2003, Ulusal, İslami İlimlerde Metodoloji Problemi (Mezhepler Tarihinde Metodoloji Problemi), DALKIRAN SAYIN, İslami İlimlerde Metodoloji Problemi Mezhepler Tarihinde Metodoloji Problemi, Davetli konuşmacı
 • 26.06.2006, Ulusal, Türk-İslam Düşünce Tarihinde Erzurum, DALKIRAN SAYIN, Türk İslam Düşünce Tarihinde Erzurum, Davetli konuşmacı
 • 23.02.2007, Ulusal, Asrın İdraki ve İslam, DALKIRAN SAYIN, Haricilerin El Emru bi l Ma rûf ve n Nehyu ani l Münker Anlayışları, Tam metin bildiri
 • 17.10.2007, Uluslararası, 2. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni, DALKIRAN SAYIN, Kolu Açık Hacım Sultan ve Velâyetnâmesi, Tam metin bildiri
 • 09.12.2004, Ulusal, Kırıkkale Üniversitesi I. Ulusal Sosyal Bilimler Sempozyumu Bir Metafor Olarak Yol/Yolculuk, DALKIRAN SAYIN, İslam da İtikadi ve Siyasi Yollar Mezhepler, Tam metin bildiri
 • 01.10.2017, Ulusal, 11. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu Kur’an Ve Sünnet Işığında Bir İman Hizmeti: Müsbet Hareket Tebliğler Kitabı, DALKIRAN SAYIN, İslam Tarihinde Farklılıklara Tahammülsüz Bir Fırka Olan Haricilik Ve Günümüze Yansımaları, Tam metin bildiri
 • 01.10.2004, Uluslararası, Osmanlı Dönemi’nde Çorum, DALKIRAN SAYIN, Ahmed Feyzi Çorûmî nin Hayatı Eserleri ve Feyz i Rabbânî fî Redd i Bâtıl ı Îrânî, Tam metin bildiri
 • 01.10.2004, Ulusal, Osmanlı Dönemi’nde Çorum, DALKIRAN SAYIN, Bir Osmanlı Bilgini Ahmed Feyzi Efendi nin İslam Fikir Ekolleri İle İlgili Düşünceleri, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, DALKIRAN SAYIN, İlahiyat Alanında Akademik Araştırma ve Derlemeler, 2021, Duvar Yayınları, 978-625-7680-66-0
 • Ulusal 2021, Bilimsel Kitap, DALKIRAN SAYIN, İbn-i Kemâl'e Göre Ehl-i Sünnet Düşüncesi, 2021, OSAV Osmanlı Araştırmaları Vakfı, 978-625-7091-02-2
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, DALKIRAN SAYIN, Dinî Söylemde Rahmet ve Lânet Dili, 2019, Rağbet, 978-605-9852-72-2
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, DALKIRAN SAYIN, Haricilerden Günümüze Ötekileştirme ve Şiddet, 2019, OSAV, 9789757268970
 • Ulusal 2018, Ders Kitabı, DALKIRAN SAYIN, İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ, 2018, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ, -
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, DALKIRAN SAYIN, İbn-i Kemâl’e Göre Ehl-i Sünnet Düşüncesi, 2018, Osmanlı Araştırmaları Vakfı, 978-975-7268-91-8
 • Ulusal 2018, Ders Kitabı, DALKIRAN SAYIN, İslam Mezhepleri Tarihi, 2018, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ, -
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, DALKIRAN SAYIN, Tanrılaştırmanın Tarihçesi, 2018, Teklif, 978-605-68799-3-7
 • Ulusal 2017, Bilimsel Kitap, DALKIRAN SAYIN, Ahmed Feyzi Çorûmî nin el Feyzü r Rabbânî si Işığında Osmanlı Devletinde Ehl i Sünnet in Şiî Akidesine Tenkitleri, 2017, OSAV, 978-975-7268-83-3
 • Ulusal 2016, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, DALKIRAN SAYIN,ARI ASIM, Yaz Kur’an Kursu Öğreticileri Hizmet İçi Eğitim Programı, 2016, Eğitim Yayınevi, 978-605-9831-74-1
 • Ulusal 2004, Bilimsel Kitap, DALKIRAN SAYIN, Aklın Büyük Yanılgısı Tanrılaştırma, 2004, YEDİRENK, 975-8475-05-3
 • Ulusal 2000, Bilimsel Kitap, DALKIRAN SAYIN, Ahmed Feyzi Çorûmî nin el Feyzü r Rabbânî si Işığında Osmanlı Devletinde Ehl i Sünnet in Şiî Akidesine Tenkitleri, 2000, OSAV, 975-7268-29-1
 • Ulusal 1997, Bilimsel Kitap, DALKIRAN SAYIN, İbn i Kemal ve Düşünce Tarihimiz, 1997, OSAV, 975-7268-19-4
Katre , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet
Katre , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet
 • Diğer

  2017

  Teşekkür

 • Diğer

  2016

  Teşekkür Belgesi

  UŞAK ÜNİVERSİTESİ
 • Ortaokullarda Görev Yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Problemlere İlişkin Görüşlerin İncelenmesi, Uşak İl Merkezi Örneklemi”

  23.06.2016 - 15.05.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Ortaokullarda Görev Yapan Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Problemlere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi: Uşak İl Merkezi Örneği

  23.06.2016 - 15.05.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu:
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 5000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Ortaokullarda Görev Yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Problemlere İlişkin Görüşlerin İncelenmesi. Uşak İl Merkezi Örneği

  23.06.2016 - 15.05.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Yaz Kuran kursu ogreticileri hizmet İci egitim programının gelistirilmesi

  15.05.2016 - 05.09.2016

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Yaz Kur an Kursu Eğitimcilerinin Hizmetiçi Eğitim Programı

  16.05.2016 - 05.09.2016

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 6000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 10.5
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİ AKADEMİK BAKIŞ AÇISI KAZANIYOR

  10.11.2017 - 01.04.2019

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı : 2
  Diğer (Ulusal) - Tamamlandı