UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
SALİHA ESEN

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1996 - 2001

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
 • Yüksek Lisans

  2001 - 2004

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
  Hıristiyanlık`ta manastır hayatı
 • Doktora

  2005 - 2015

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
  Dominiken Tarikatı ve Katolik Kilisesi’ndeki yeri
 • YÖKDİL - İngilizce

  2018 -

  İngilizce - 65.0
 • İlahiyat Temel Alanı
  Felsefe ve Din Bilimleri

 • 2022

  Yüksek Lisans - MEHTAP EŞKİ
  Gürcistan Yahudileri
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2022

  Yüksek Lisans - AYŞE DOKUR
  Hıristiyanlık'ta mabet olarak kilise
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2021

  Yüksek Lisans - EMRE AKÇA
  Aziz Nikolas ve Demre Aziz Nikolas Kilisesi
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2021

  Yüksek Lisans - VİLDAN BAŞAK
  Uşak ve çevresi halk inanışları ve bu inanışların dinler tarihi açısından değerlendirilmesi
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • Mukayeseli Halk İnanışları - Lisans, 2021-2022
 • ANADOLUDAKİ DİNLER VE İNANÇLAR - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • DİNLER TARİHİ METODOLOJİSİ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • DİNLER TARİHİ II - Lisans, 2017-2018
 • DİNLER TARİHİNE GİRİŞ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • DİNLER TARİHİ I - Lisans, 2017-2018
 • Uluslararası Hakemli 2020, AKÇA EMRE, ESEN SALİHA, AZİZ NİKOLAS’IN HAYATI ve MUCİZEVİ KARAKTERİ, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2020, BAŞAK VİLDAN, ESEN SALİHA, UŞAK İLİ VE ÇEVRESİNDEKİ DOĞUM İLE İLGİLİ İNANIŞ VE UYGULAMALAR, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2020, ESEN SALİHA, KATOLİK KİLİSESİ’NİN HERETİK HAREKETLERLE MÜCADELESİNDE ENGİZİSYON MAHKEMELERİNİN VE DOMİNİKEN TARİKATI’NIN ROLÜ, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, ESEN SALİHE, Karşı Reform Hareketi ve Domikenler, Dini Araştırmalar
 • Uluslararası Hakemli 2016, POLAT KEMAL,ESEN SALİHE, KIRGIZ TÜRKLERİ’NİN HAYATINDA GELENEK VE İNANIŞLARIN ROLÜ, Universal Journal of Theology
 • 27.04.2017, Uluslararası, INTERNATİONAL SYMPOSIUM ON NEW TRENDS IN SOCIAL AND LIBERAL SCIENS, ESEN SALİHE, Dominiken Tarikatı Misyonunda Kadınların Rolü, Tam metin bildiri
 • Ulusal 2020, Ansiklopedi Maddesi, ESEN SALİHA, Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi, 2020, Okur Akademi, 978-605-06850-2-2
 • Ulusal 2020, Ansiklopedi Maddesi, ESEN SALİHA, Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi, 2020, Okur Akademi, 978-605-06850-2-2
 • Ulusal 2020, Ansiklopedi Maddesi, ESEN SALİHA, Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi, 2020, Okur Akademi, 978-605-06850-2-2
 • Uluslararası 2017, Bilimsel Kitap, ESEN SALİHE, NEW TRENDS IN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES-2SOSYAL VE LİBERAL BİLİMLERDE YENİ YÖNELİMLER-2, 2017, Gece Kitaplığı, 978-605-288-134-7