UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
SALİH SEZER

EŞME MESLEK YÜKSEKOKULU VETERİNERLİK BÖLÜMÜ LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK PR.
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Yüksek Lisans

  2008 - 2014

  ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER PR.
 • Yüksek Lisans

  2015 - 2018

  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
  Solunum sistemi hastalığı bulunan buzağılarda teofilinin sağaltıcı etkisinin araştırılması
 • YÖKDİL - İngilizce

  2021 - 10 Mart 2019

  İngilizce - 23.75
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı
  Veterinerlik İç Hastalıkları

 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2019 -

  - -
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ MYO/Yüksekokul Müdürü

  2023 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ meslek yüksekokulu müdür yardımcısı

  2019 - 2021

 • PET HAYVANLARISAĞLIĞI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ - Önlisans, 2021-2022
 • HALK SAĞLIĞI - Önlisans, 2021-2022
 • GENEL PATOLOJİ - Önlisans, 2021-2022
 • PARAZİTOLOJİ - Önlisans, 2021-2022
 • DOĞUM BİLGİSİ - Önlisans, 2021-2022
 • İÇ HASTALIKLARI - Önlisans, 2021-2022
 • HAYVAN REFAHI VE DAVRANIŞLARI - Önlisans, 2021-2022
 • HAYVAN YETİŞTİRME İLKELERİ - Önlisans, 2021-2022
 • MEME SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI - Önlisans, 2020-2021
 • FARMAKOLOJİ - Önlisans, 2020-2021
 • DIŞ HASTALIKLAR - Önlisans, 2020-2021
 • SUNİ TOHUMLAMA - Önlisans, 2020-2021
 • KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ - Önlisans, 2020-2021
 • KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ - Önlisans, 2020-2021
 • KORUYUCU HEKİMLİK VE AŞI VİLGİSİ - Önlisans, 2020-2021
 • VİROLOJİ - Önlisans, 2020-2021
 • HALK SAĞLIĞI - Önlisans, 2020-2021
 • GENEL PATOLOJİ - Önlisans, 2020-2021
 • PARAZİTOLOJİ - Önlisans, 2020-2021
 • DOĞUM BİLGİSİ - Önlisans, 2020-2021
 • İÇ HASTALIKLARI - Önlisans, 2020-2021
 • HAYVAN REFAHI VE DAVRANIŞLARI - Önlisans, 2020-2021
 • HAYVAN YETİŞTİRME İLKELERİ - Önlisans, 2020-2021
 • KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ - Önlisans, 2019-2020
 • BİYOKİMYA - Önlisans, 2019-2020
 • MEME SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI - Önlisans, 2019-2020
 • FARMAKOLOJİ - Önlisans, 2019-2020
 • DIŞ HASTALIKLAR - Önlisans, 2019-2020
 • SUNİ TOHUMLAMA - Önlisans, 2019-2020
 • pataloji - Önlisans, 2019-2020
 • hayvan yetiştirme ilkeleri - Önlisans, 2019-2020
 • halk sağlığı - Önlisans, 2019-2020
 • doğum bilgisi - Önlisans, 2019-2020
 • iç hastalıkları - Önlisans, 2019-2020
 • parazitoloji - Önlisans, 2019-2020
 • KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ - Önlisans, 2018-2019
 • DIŞ HASTALIKLAR - Önlisans, 2018-2019
 • MEME SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI - Önlisans, 2018-2019
 • SUNİ TOHUMLAMA - Önlisans, 2018-2019
 • FARMAKOLOJİ - Önlisans, 2018-2019
 • BESLENME HASTALIKLARI - Önlisans, 2018-2019
 • Uluslararası Hakemli 2022, SEZER SALİH, AKGÜL GÜLŞAH, RAPID ETIOLOGICAL DIAGNOSIS OF NEONATAL CALF DIARRHEA WITH IMMUNOCHROMATOGRAPHIC TEST KITS IN ESME DISTRICT OF USAK, Assiut Veterinary Medical Journal
 • Ulusal Hakemli 2021, SEZER SALİH, KANDEMİR ÇAĞRI, AKGÜL GÜLŞAH, KARAKAYA BİLEN EBRU, ÜN CEMAL, TAŞKIN TURĞAY, Uşak İli küçükbaş hayvancılık işletmelerinde pire zararlarını belirlemeye yönelik bir ön çalışma, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, SEZER SALİH, Investigation on Therpeutic Efficacy of Teofilin in Calves with Respiratory Diseases, Juniper Online Journal of Case Studies
 • 28.11.2023, Uluslararası, 13 th International Conference on Agriculture, Animal Science and Rural Development, BİLİCİ ESRA, SEZER SALİH, The Role of The S-Ribosylhomocysteine (Luxs) Gene in The Histophilus Somni Bacteria, Tam metin bildiri
 • 28.04.2023, Uluslararası, International Congress on Global Practice of Multidisiplinary Scientific Studies IV, SEZER SALİH, AKGÜL GÜLŞAH, BİLİCİ ESRA, Rapid Etiological Diagnosis of Neontal Calf Diarrhea with Immunochromatographic Test Kits In Esme District Of Usak, Özet bildiri
 • 22.09.2023, Uluslararası, 5. International Food, Agriculture and Veterinary Sciences Congress, SEZER SALİH, BİLİCİ ESRA, Poliencephalomalacia in a Sheep, Tam metin bildiri
 • 22.09.2023, Uluslararası, Ege 9th International Conference on Social Sciences, BİLİCİ ESRA, SEZER SALİH, Overwiev of Pathogen Listeria Monocytogones, Tam metin bildiri
 • 21.07.2023, Uluslararası, 5 th Internatİonal cukurova agrİculture and veterinary congress 21-23 July 2023 Adana / Türkiye, SEZER SALİH, The Importance And Crİtİcal Poİnts Of Veterİnary Medİcİne In The Development Of Health Management, Tam metin bildiri
 • 16.10.2020, Uluslararası, 4. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, HACISALİHOĞLU SÜLEYMAN,SEZER SALİH, Uşak İli Eşme İlçesindeki Sığır İşletmelerindeki Yatalak İnek Sendromu İle Alakalı Bir Çalışma, Tam metin bildiri
 • 15.09.2023, Uluslararası, Sivas II. International Conference on Scientific and Innovation Research, SEZER SALİH, BİLİCİ ESRA, Mycoplasma Bovis and Respiratory Disease Complex in Cattle Importance and Privileges of Histophilus Somni Bacterıa, Tam metin bildiri
 • 14.10.2019, Uluslararası, 1st International Congress on Medical Sciences and Biotechnology, HACISALİHOĞLU SÜLEYMAN,SEZER SALİH, Bıldırcın Rasyonlarına Farklı Yem Katkı Maddelerinin Eklenmesi, Tam metin bildiri
 • 10.12.2023, Uluslararası, Internatıonal Conference on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies-V, BİLİCİ ESRA, SEZER SALİH, Coenzyme Q10, Tam metin bildiri
 • 01.11.2023, Uluslararası, 100th Anniversary of the Republic Turkey International Ege Agriculture Congress, SEZER SALİH, BİLİCİ ESRA, Laminitis, Tam metin bildiri
 • 01.10.2023, Uluslararası, 9th International New York Conference on Evolving Trends in Interdisciplinary Research & Practices, SEZER SALİH, BİLİCİ ESRA, Bpa's (Bisfenol a) Endocrine Instructional Chemical Exposure and Impacts, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2023, Bilimsel Kitap, BİLİCİ ESRA, HACISALİHOĞLU SÜLEYMAN, SEZER SALİH, EMERGING TRENDS IN AGRICULTURE AND VETERINARY SCIENCES, 2023, iksad yayınevi, ISBN:978-625-367-155-6
 • Uluslararası 2023, Bilimsel Kitap, SEZER SALİH, BİLİCİ ESRA, HACISALİHOĞLU SÜLEYMAN, TARIMDA YAŞAMAK, 2023, iksad yayınevi, ISBN:978-625-367-160-0
 • Uluslararası 2023, Bilimsel Kitap, HACISALİHOĞLU SÜLEYMAN, SEZER SALİH, BİLİCİ ESRA, TARIMDA YAŞAMAK, 2023, iksad yayınevi, ISBN:978-625-367-160-0
 • Uluslararası 2023, Bilimsel Kitap, SEZER SALİH, VETERINARY SCIENCES AND MANAGEMENT, 2023, IKSAD publishing house, 978-625-367-351-2
 • Uluslararası 2023, Bilimsel Kitap, SEZER SALİH, VETERINARY SCIENCES AND MANAGEMENT, 2023, IKSAD publishing house, 978-625-367-351-2