UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
SALİH GÜLERER

EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1979 - 1984

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  1985 - 1988

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ (YL) (TEZLİ)
  Bursalı Lami’xxi Çelebi İbret-nüma (inceleme-metin)
 • Doktora

  2009 - 2012

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (DR)
  Hacım Sultan Menâkıbnâmesi üzerine bir inceleme
 • YÖKDİL - İngilizce

  2018 -

  İngilizce - 70.0
 • Filoloji Temel Alanı
  Türk Halk Bilimi

 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2021 -

  - TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ PR.
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2021

  - TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ PR.
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2012

  - TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ -
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2006 - 2010

  - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ - HALK BİLİMİ ANABİLİM DALI
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

  1994 - 2006

  - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ PR. -
 • OKUTMAN - ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  1988 - 1994

  - TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ -
 • OKUTMAN - ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  1986 - 1988

  - -
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2022 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkan Yardımcısı

  2022 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2021 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Arş. Uyg. Merkezi Müdürü

  2021 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Arş. Uyg. Merkezi Müdürü

  2018 - 2021

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Arş. Uyg. Merkezi Müdürü

  2014 - 2017

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2007 - 2011

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2006 - 2010

 • 2022

  Yüksek Lisans - ELİF NUR İNCE
  YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN C1 SEVİYESİ ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEME METİNLERİNDE ÖZETLEME STRATEJİLERİNİ KULLANMA BECERİLERİ
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2021

  Doktora - AHMET ASAR
  Ortaokul öğrencilerine propaganda teknikleri öğretimi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2020

  Doktora - ERTUĞRUL ERCAN
  Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde seviyelendirilmiş halk hikâyeleri örneği: B1 seviyesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2020

  Yüksek Lisans - YAHYA SEZEN
  Yabancılara Türkçe öğretiminde TV dizisi kullanmanın atasözü ve deyim öğretmedeki etkisi (Aslan Ailem TV dizisi örneği)
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2020

  Yüksek Lisans - MUSTAFA AKDAĞ
  Türkiye Türkçesi öğrenen Türkmenistan uyruklu C1 seviyesindeki öğrencilerin yazılı anlatımlarındaki aktif kelime servetinin tespiti
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2020

  Yüksek Lisans - AHMET GÜREL
  Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde deyimlerin metinleştirilerek öğretimi: C1 seviyesi
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2020

  Yüksek Lisans - İBRAHİM EFE
  Metod-ı Berliç'den Tedris-i Lisan-i Türki ve Inductıve Turkısh Lessons Adlı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Metot Kitaplarının Karşılaştırılması (Transkripsiyon-Metin-İnceleme)
  Kütahya Dumlupınar Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - TALAT TARIK DEMİR
  İLERİ DÜZEY YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARINDAKİ OKUMA ETKİNLİKLERİNİN REVİZE EDİLMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ'NE GÖRE İNCELENMESİ
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - SELMA YILMAZ
  Empatik okumanın ortaokul 7. sınıf öğrencilerinde okuduğunu anlama düzeyine etkisi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - MESUDE ÖZKAN
  Aslı Der'in çocuk kitaplarında değerler eğitimi ve eserlerin Türkçe öğretimine katkısı
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - ALPAY ORMANŞAHİN
  Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunlar (Üsküp örneği)
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - MEHMET TOSUNCUK
  YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENEN İHTİYAÇLARINDAN HAREKETLE TEMEL DÜZEY (A1-A2) KELİMELERİ BELİRLEME
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - ÖZLEM DURAN
  Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Beden Dili Kullanımının Öğrenme ve Tutum Üzerindeki Rolü
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • SEÇMELİ II: TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE TÖREN VE UYGULAMALAR - Lisans, 2020-2021
 • TÜRK HALK EDEBİYATI I - Lisans, 2020-2021
 • ÇOCUK EDEBİYATI - Lisans, 2020-2021
 • OSMANLI TÜRKÇESİ I - Lisans, 2020-2021
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - Lisans, 2020-2021
 • TEZ ÇALIŞMASI - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • UZMANLIK ALAN DERSİ - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • HALK EDEBİYATI ÜRÜNLERİ VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • EDEBİ METİNLERİN TÜRKÇE EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ - Doktora, 2020-2021
 • TEZ ÇALIŞMASI - Doktora, 2020-2021
 • UZMANLIK ALAN DERSİ - Doktora, 2020-2021
 • MODERN EDEBİYAT ÇÖZÜMLEMELERİ - Doktora, 2020-2021
 • HALK EDEBİYATI ÜRÜNLERİ VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • MODERN EDEBİYAT ÇÖZÜMLEMELERİ - Doktora, 2019-2020
 • EDEBİ METİNLERİN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ - Doktora, 2019-2020
 • SEÇMELİ I: HALK KÜLTÜRÜNDE TÖREN VE UYGULAMALAR - Lisans, 2019-2020
 • OSMANLI TÜRKÇESİ I - Lisans, 2019-2020
 • ÇOCUK EDEBİYATI - Lisans, 2019-2020
 • TÜRK HALK EDEBİYATI I - Lisans, 2019-2020
 • TEZ ÇALIŞMASI - Doktora, 2019-2020
 • UZMANLIK ALAN DERSİ - Doktora, 2019-2020
 • TEZ ÇALIŞMASI - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • UZMANLIK ALAN DERSİ - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • HALK EDEBİYATI ÜRÜNLERİNİN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ - Doktora, 2019-2020
 • SOSYAL BİLGİLERDE SÖZLÜ VE YAZILI EDEBİYAT İNCELEMELERİ - Lisans, 2019-2020
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - Lisans, 2019-2020
 • TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN KAYNAKLARI - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • TÜRK HALK EDEBİYATI II - Lisans, 2019-2020
 • SEÇMELİ III: FOLKLOR VE EĞİTİM - Lisans, 2019-2020
 • SEÇMELİ II: TÜRK HALK BİLİMİ - Lisans, 2019-2020
 • OSMANLI TÜRKÇESİ II - Lisans, 2019-2020
 • HALK EDEBİYATI ÜRÜNLERİNİN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ - Doktora, 2018-2019
 • TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN KAYNAKLARI - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • SOSYAL BİLGİLERDE SÖZLÜ VE YAZILI EDEBİYAT İNCELEMELERİ - Lisans, 2018-2019
 • SEÇMELİ III: FOLKLOR VE EĞİTİM - Lisans, 2018-2019
 • SEÇMELİ II: TÜRK HALK BİLİMİ - Lisans, 2018-2019
 • OSMANLI TÜRKÇESİ II - Lisans, 2018-2019
 • TÜRK HALK EDEBİYATI II - Lisans, 2018-2019
 • UZMANLIK ALAN DERSİ - Doktora, 2018-2019
 • TEZ ÇALIŞMASI - Doktora, 2018-2019
 • EDEBİ METİNLERİN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ - Doktora, 2018-2019
 • MODERN EDEBİYAT ÇÖZÜMLEMELERİ - Doktora, 2018-2019
 • UZMANLIK ALAN DERSİ - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • TEZ ÇALIŞMASI - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • HALK EDEBİYATI ÜRÜNLERİ VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - Lisans, 2018-2019
 • SEÇMELİ I: TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE TÖREN VE UYGULAMALAR - Lisans, 2018-2019
 • ÇOCUK EDEBİYATI - Lisans, 2018-2019
 • TÜRK HALK EDEBİYATI I - Lisans, 2018-2019
 • OSMANLI TÜRKÇESİ I - Lisans, 2018-2019
 • Uluslararası Hakemli 2022, GÜLERER SALİH, İNCE ELİF NUR, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen C1 Seviyesi Öğrencilerinin Dinleme Metinlerinde Özetleme Stratejilerini Kullanma Becerileri, International Journal of Languages Education
 • Ulusal Hakemli 2022, GÜLERER SALİH, ÖZEN ŞÜKRÜ, Special Objectives of Turkish Teaching on The Basis of Ziya Gökalp\u2019s Poems, Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2021, GÜLERER SALİH, Asar Ahmet, An Application for Persuasive Communication Instruction in Turkish Education, International Journal of Education Literacy Studies
 • Uluslararası Hakemli 2021, GÜLERER SALİH, Asar Ahmet, ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE PROPAGANDA TEKNİKLERİ ÖĞRETİMİNDE KULLANILABİLECEK NPEC ÖLÇÜTLERİ, The Journal of Academic Social Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2021, GÜLERER SALİH, KEREM İLE ASLI HİKÂYESİNİN ANLATI YAPISINDA ARKETİP VE TİPLER, The Journal of Social Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2020, GÜLERER SALİH,ALTUN ALKAN HATİCE, GÜRSEL KORAT’IN KALENDERİYE ROMANINDA HALK BİLİMİ UNSURLARININ İNCELENMESİ, Folklor Akademi Dergisi/Folklore Academy Journal
 • Uluslararası Hakemli 2020, GÜLERER SALİH,ÖZEN ŞÜKRÜ, 2019 Türkçe Öğretim Programındaki Kök Değerlerin Oğuz KağanDestanında İşlenişi Üzerine Bir İnceleme, The Journal of Academic Social Science Studies
 • Uluslararası Hakemli 2020, GÜLERER SALİH, BEKTAŞİLİK TARİKAT ERKÂNININ OLUŞMASINDA VİLAYETNÂME’NİN ETKİSİ, The Journal of Social Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2020, GÜLERER SALİH,EFE İBRAHİM, Halk Hikâyelerinden Romana Geçiş Bağlamında Sürmeli Bey ve Telli Senem Hikâyesi Üzerine Bir İnceleme, Sosyal Bilimler Dergisi (The Jourl of Social Sciences
 • Ulusal Hakemli 2020, GÜLERER SALİH, İkincil Sözlü Kültür Ortamına Geçiş Bağlamında Hacı Bektaş-ı Veli’nin Manzûm Vilâyetnâmesi, RESEARCHER SOCIAL SCIENCE STUDIES
 • Ulusal Hakemli 2020, GÜLERER SALİH, Hurşit ile Mahmihri Hikâyesinin Arketipik Yapısı Üzerine Bir İnceleme, Turkish Studies - Language and Literature
 • Uluslararası Hakemli 2020, GÜLERER SALİH,SEZER Yahya, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde TV Dizisi Kullanmanın Atasözü ve Deyim Öğretmedeki etkisi, İnternational Journal of Language Academy
 • Uluslararası Hakemli 2020, GÜLERER SALİH,OKAY OĞUZ NAMİ, GÜRSEL KORAT’IN ZAMAN YELİ ROMANINDAKİ HALKBİLİMİ UNSURLARI, The Journal of Academic Social Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2020, GÜLERER SALİH, HACI BEKTAŞ-I VELÎ’NİN MANZÛM VİLÂYETNÂMESİNİN EPİKYASALARA GÖRE YAPISI, Sosyal Bilimler Dergisi/The Journal of Social Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2020, GÜLERER SALİH,Asar Ahmet, PROPAGANDA TEKNİKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME, International Journal of Language Academy
 • Uluslararası Hakemli 2020, GÜLERER SALİH, TÜRK HİKÂYE KAHRAMANLARININ DÖNÜŞÜM SEMBOLLERİ, Sosyal Bilimler Dergisi/The Journal of Social Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2020, GÜLERER SALİH,Akdağ Mustafa, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Türkmenistan Uyruklu C1 Seviyesindeki Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarındaki Aktif Kelime Servetinin Tespiti, International Journal of Language Academy
 • Uluslararası Hakemli 2020, GÜLERER SALİH, TÜRK HALK HİKÂYELERİNDE İHTİYAR ADAM ARKETİPİ, Sosyal Bilimler Dergisi (The Journal of Social Sciences)
 • Uluslararası Hakemli 2020, GÜLERER SALİH,Gürel Ahmet, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Deyimlerin Metinleştirilerek Öğretimi: C1 Seviyesi, International Journal of Languages Education
 • Uluslararası Hakemli 2019, GÜLERER SALİH, ERKEN DÖNEM İSLÂMİ DÖNEM DESTANLARINDAN DÂNİŞMENDNÂME’xxNİN ANLATI YAPISI, The Journal of Social Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2019, GÜLERER SALİH,Asar Ahmet,Tenekeci Mustafa, ”ZAMAN YELİ” ROMANININ KARNAVALEKS ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ, International Language, Literature and Folklore Researchers Journal
 • Ulusal Hakemli 2018, GÜLERER SALİH,GÜLERER NİMET, Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Saltıknâme, Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilim Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, GÜLERER SALİH,Kaplan Kadir, İhsan Oktay Anar’ın Galîz Kahraman Adlı Romanı Üzerine Bir İnceleme, TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, GÜLERER SALİH, Stith Thompson’un Motif-Index of Folk Literature Adlı Eserine Göre Hacım Sultan Menâkıbnâmesinin Motif Yapısı, ASOS JOURNAL The Journal of Academic Social Science
 • Uluslararası Hakemli 2016, GÜLERER SALİH, Erken Dönem Menâkıbnâme Kitaplarından Biri Olan HacımSultan Menâkıbnâmesinin Epik Yasalara Göre Yapısı, İnternational of Language Academy
 • Uluslararası Hakemli 2014, GÜLERER SALİH, Hacı Bektaş-ı Velî’ni Halifelerinden Hacım Sultan’ın Hayatı, Alevilik Araştırmaları Dergisi (The Journal of Alevi Studies)
 • Ulusal Hakemli 2013, GÜLERER SALİH, BİR GENÇ KIZ MASALININ PSİKANALİTİK YÖNTEMLE İNCELENMESİ, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
 • Uluslararası Hakemli 2013, GÜLERER SALİH,BATUR ZEKERYA, Rengin Sosyokültürel Yansımaları ve Anlama Algısı ve Okuduğunu Anlamaya Etkisi, The Journal of Academic Social Science Studies
 • Uluslararası Hakemli 2013, GÜLERER SALİH, TÜRK KÜLTÜRÜNDE MENÂKIBNÂMELER VE MENÂKIBNÂME YAZICILIĞI, Journal of History School (JOHS)
 • Ulusal Hakemli 2004, GÜLERER SALİH,BATUR ZEKERYA, Yanlış Okuma Tutum ve Davranışları, AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemsiz 1996, GÜLERER SALİH, Hacı Bektaş-ı Velî nin Halifelerinden Kolu Açık Hacım Sultan, Anadolu Dil-Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi
 • 27.05.2009, Ulusal, II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, OKTAY Duygu,KARAGÖZ Tuğçe,GÜLERER SALİH, Uşak’ın Geleneksel Yemekleri ve Bu Yemekler Etrafında Oluşan Söylenceler, Tam metin bildiri
 • 26.06.2013, Uluslararası, VII. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu, GÜLERER SALİH,ÖNTUĞ MURAT MUSTAFA, Uşak’ ta Halveti Şeyhlerinden Alâeddin Uşşâkî ve Ahmed Semerkandî nin Tarihte ve Sosyo Kültürel Alandaki Yeri, Tam metin bildiri
 • 23.01.2021, Uluslararası, Cumhuriyet 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, GÜLERER SALİH, Hacı Bektaş-ı Veli'nin Manzum Vilâyetnâmesinde Deyim ve Kalıp Sözler Üzerine Bir İnceleme, Tam metin bildiri
 • 20.04.2018, Uluslararası, II. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, GÜLERER SALİH,Ormanşahin Alpay, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar: Üsküp Örneği, Özet bildiri
 • 20.04.2018, Uluslararası, 2. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, GÜLERER SALİH,GÜLERER NİMET, SÖZLÜ KÜLTÜRDEN YAZILI KÜLTÜRE SALTIKNÂME, Özet bildiri
 • 17.10.2007, Uluslararası, 2. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik, GÜLERER SALİH, Hacı Bektaş-ı Velî’nin Halifelerinden Hacım Sultan ve Hacım Sultan Menâkıbnâmesi, Tam metin bildiri
 • 16.11.2011, Uluslararası, 1. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, GÜLERER SALİH,ARSLAN MUSTAFA, ORTAK BELLEKTE HACI BEKTAŞ I VELİ VE HACIM SULTAN, Tam metin bildiri
 • 13.10.2011, Ulusal, II. Uşak Sempozyumu, GÜLERER SALİH, UŞAK IN ÖNEMLİ SÛFÎLERİNDEN HACIM SULTAN VEHACIM SULTAN TÜRBESİ ETRAFINDA OLUŞMUŞ UYGULAMALAR, Tam metin bildiri
 • 13.10.2009, Uluslararası, Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, GÜLERER SALİH, Genç Kız Masalları ve Nardaniye Hanım Adlı Masalın Psikoanalitik Yöntemle İncelenmesi, Özet bildiri
 • 11.12.2009, Uluslararası, Halk Kültüründe Eğlence Uluslararası Sempozyumu, GÜLERER SALİH,ULAŞ Sevinç, Uşak Eğlence Kültüründe Cirit Oyunu, Tam metin bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, 1. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, GÜLERER SALİH, Horasan’dan Anadolu’ya Hacı Bektaş-ı Veli, Tam metin bildiri
 • 09.10.2020, Uluslararası, Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, GÜLERER SALİH, KÜLTÜREL COĞRAFYA: TÜRK HALK HİKÂYELERİNDE MEKÂN, Tam metin bildiri
 • 09.05.2013, Uluslararası, Internatıonal Conference on Religious Tourism and Tolerance, GÜLERER SALİH,ÖNTUĞ MURAT MUSTAFA, Uşak’ ta İki Önemli Sûfî Hacım Sultan ve Şeyh Alâeddin Uşşâkî nin Tarihteki Yeri ile Sosyo Kültürel Alandaki Önemi, Tam metin bildiri
 • 07.12.2018, Uluslararası, 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, GÜLERER SALİH,Soyuçok Mehmet, Kelime Türlerinin Öğretiminde Halk Edebiyatı Ürünlerinin Kullanılması: Dede Korkut’xxta Sıfatlar, Tam metin bildiri
 • 07.11.2013, Uluslararası, Halk Kültüründe Su Uluslararası Sempozyumu, GÜLERER SALİH,GÜLERER NİMET, Hacım Sultan Menâkıbnâmesinde Su Kültü, Tam metin bildiri
 • 07.05.2010, Uluslararası, I. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu, GÜLERER SALİH, KOLU AÇIK HACIM SULTAN VE HACIM SULTAN MENÂKIBNÂMESİNDEKİ TASAVVUFÎ UNSURLAR, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, GÜLERER SALİH, Hacı Bekâş-ı Velî’ nin Manzûm Vilâyetnâmesi (Hazâ Vilâyetnâme-i Sultân Hâcı Bektâş-ı Velî), 2019, Kimlik Yayınları, 978-605-7785-16-9
 • Uluslararası 2014, Ansiklopedi Maddesi, GÜLERER SALİH, AHİLİK ANSİKLOPEDİSİ I-II, 2014, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, FNF Reklam ve Danışmanlık, 978-605-5254-16-2
 • Ulusal 2014, Bilimsel Kitap, GÜLERER SALİH, Hacı Bektaş ı Veli’nin Halifelerinden Hacım Sultan ve Menâkıbnâmesi, 2014, Uşak Akademi Kitap Dağıtım Pazarlama, 978-605-64596-1-0
 • Uluslararası 2014, Ansiklopedi Maddesi, GÜLERER SALİH, AHİLİK ANSİKLOPEDİSİ CİLT II/ENCYCLOPEDIA OF AHİLİK- AKHILIK/ VOLUME-II, 2014, FNF Reklam ve Danışmanlık, 978-605-82339-1-1
Kesit Akademi Dergisi/ The Journal Kesit Academt , Dergi, Filoloji Temel Alanı->Türk Halk Bilimi
International Periodical For The Languages Literature and History of Turish or Turkic , Dergi, Filoloji Temel Alanı->Türk Halk Bilimi
International Journal of Language Academy , Dergi, Filoloji Temel Alanı->Türk Halk Bilimi
The Journal of Academic Social Science Studies , Dergi, Filoloji Temel Alanı->Türk Halk Bilimi
Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi , Dergi, Filoloji Temel Alanı->Türk Halk Bilimi
The Journal of Academic Social Science , Dergi, Filoloji Temel Alanı->Türk Halk Bilimi
Sosyal Bilimler Dergisi/The Journal of Social Science , Dergi, Filoloji Temel Alanı->Türk Halk Bilimi
Journal of History School (JOHS) , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Halk Bilimi
International Journal Language Academy , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Halk Bilimi
Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Halk Bilimi
 • Teşvik Ödülleri

  2018

  Dede Korkut Teşvik Ödülü
  Dede Korkut Araştırma Teşvik Ödülü
  Türk Eğitim Sen. ve Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği