UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
SABİHA EREN

EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  2010 - 2014

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2013 - 2016

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
  Erken çocukluk dönemindeki çocukların annelerinin oyun algısının incelenmesi
 • Doktora

  2016 -

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ (DR)
 • IELTS - İngilizce

  2013 - Diğer

  İngilizce - 6
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Temel Eğitim

 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ -

  2013 -

  - -
 • Ulusal Hakemli 2021, EREN SABİHA, Okul Öncesi Çocuklarda Mizacın Öğretmen-Öğrenci İlişkisini Yordama Düzeyi ile Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, KARDEŞ SERVET,BANKO ÇAĞLA,EREN SABİHA,antakyalıoğlu şahin, Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çocuk Haklarına İlişkin Görüşleri, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, BURGAZLI MÜLEYKE SADİYE,EREN SABİHA, Ebeveynlerin Resimli Çocuk Kitabı Tercih Etme Önceliklerinin İncelenmesi, SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL
 • Ulusal Hakemli 2017, EREN SABİHA,ÇAKMAK TELOĞLU ŞİFA KEVSER,İLHAN TÜLAY, Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitimine Uluslararası Bir Bakış: OECD Karnesi1 An International View of Early Childhood Education in Turkey: OECD Grades, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi/UUSBD
 • Ulusal Hakemli 2015, ERKAN NEFİSE SEMRA,TARMAN İLKNUR,ömrüuzun ışıl,KOŞAN YEKTA,KURU NİLÜFER,KAYMAK SABİHA, Okul Öncesi Eğitimde Ev Ziyaretlerine İlişkin Öğretmen ve Ebeveyn Görüşlerinin Belirlenmesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • 18.05.2015, Uluslararası, ICQI, ERKAN NEFİSE SEMRA,TARMAN İLKNUR,ömrüuzun ışıl,KOŞAN YEKTA,KURU NİLÜFER,KAYMAK SABİHA, Okul Öncesi Eğitimde Ev Ziyaretlerine İlişkin Öğretmen ve Ebeveyn Görüşlerinin Belirlenmesi, Özet bildiri
 • 18.04.2018, Uluslararası, 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, EREN SABİHA,İLHAN TÜLAY,ÇOBAN AYSEL, Evli Çiftlerin Kızgınlıklarını İfade Etmede Kontrol Odağının Önemi, Özet bildiri
 • 18.04.2018, Uluslararası, 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2018), EREN SABİHA,BOZ MENEKŞE, Children's Mothers' Perception of Play in Early Childhood Education, Özet bildiri
 • 18.03.2016, Uluslararası, Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi, BOZ MENEKŞE,ÇAKMAK ŞİFA KEVSER,KAYMAK SABİHA, Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuğu Tanıma ve Değerlendirmeye Yönelik Görüşleri, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, 1. uluslararası eğitim araştırmaları ve öğretmen eğitimi kongresi, KARDEŞ SERVET,BANKO ÇAĞLA,EREN SABİHA,antakyalıoğlu şahin, Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çocuk Haklarına İlişkin Görüşleri, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, 1. uluslararası eğitim araştırmaları ve öğretmen eğitimi kongresi, EREN SABİHA,ÇAKMAK ŞİFA KEVSER, Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitimine Uluslararası Bir Bakış:OECD Karnesi, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, 1. uluslarası eğitim ve araştırmaları ve öğretmen eğitimi kongresi, EREN SABİHA,BURGAZLI MÜLEYKE SADİYE, Ebeveynlerin resimli çocuk kitabı terih etme önceliklerinin incelenmesi, Özet bildiri
 • 06.05.2018, Uluslararası, Globets 2018 Conference- An international conference on education, technology and science, İLHAN TÜLAY,EREN SABİHA,ÇOBAN AYSEL, Relationship Between Initiating Romantic Intimacy and Relational Anxiety in Emerging Adulthood, Özet bildiri
 • 02.10.2019, Uluslararası, 6. Uluslarası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, AKMAN BERRİN,ÖZKAN YILDIZ FEYZA,EREN SABİHA, Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf İçi Geçişlere Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi, Özet bildiri
 • Uluslararası 2020, Kitap Tercümesi, ATIŞ AKYOL NEVRA,EREN SABİHA,AYDEMİR ÖZALP TUĞBA, Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Rehberlik ve Disiplin Doğumdan Sekiz Yaşa Kadar, 2020, Nobel, 978-605-033-077-9