UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOÇENT
ÖZLEM DUĞAN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ KİŞİLERARASI İLETİŞİM ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1998 - 2002

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GAZETECİLİK BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2008 - 2010

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (YL) (TEZSİZ) (İÖ)
 • Doktora

  2011 - 2015

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (DR)
  Sağlıkta şiddet haberlerinin basına yansıması
 • YDS - İngilizce

  2015 -

  İngilizce - 63.75000
 • YÖKDİL - İngilizce

  2019 -

  İngilizce - 68.75
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Halkla İlişkiler

 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2020 -

  - HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ - KİŞİLERARASI İLETİŞİM ANABİLİM DALI
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2015 -

  - HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ - HALKLA İLİŞKİLER ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2017 -

 • 2022

  Yüksek Lisans - NURAN IRMAK
  Kriz iletişiminde güven inşa etmenin rolü: Sağlık Bakanlığı covid-19 pandemi açıklamaları üzerine bir araştırma
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2022

  Yüksek Lisans - DAMLA DİLARA ERSÖZ
  Kriz iletişimi bağlamında Covid-19 salgını sürecinde markaların reklam stratejileri üzerine bir inceleme
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2021

  Yüksek Lisans - NİLAY CEYLAN
  Uşak ilinin sahip olduğu değerlerin şehir imajına etkisi
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2020

  Yüksek Lisans - DUDU ÖZTÜRK
  Irkçı reklamlara yönelik tüketici tutumunun satın alma karar süreci üzerindeki rolüne ilişkin bir araştırma
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2020

  Yüksek Lisans - BARIŞ KOÇ
  Örgütsel iletişim doyumunun örgütsel bağlılığa etkisi üzerine bir alan araştırması
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - MELEK KANDEMİR
  Şehir imajı açısından Kırıkkale şehir algısı: Üniversite öğrencileri ve halk üzerine bir araştırma
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - ONUR TOS
  Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki siyasi parti liderlerinin algılanan imajı: İzmir'deki devlet üniversitelerine yönelik bir araştırma
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • KAMUOYU ARAŞTIRMALARI VE HALKLA İLİŞKİLER - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • KÜRESEL GELİŞMELER VE REKLAM - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • KRİZ İLETİŞİMİ - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • REKLAMCILIĞA GİRİŞ - Lisans, 2019-2020
 • ÖRGÜTSEL İLETİŞİM - Lisans, 2019-2020
 • MEDYA PLANLAMASI - Lisans, 2019-2020
 • KURUMSAL İLETİŞİM YÖNETİMİ - Doktora, 2019-2020
 • KRİZ İLETİŞİMİ - Lisans, 2019-2020
 • HALKLA İLİŞKİLER YAZARLIĞI - Lisans, 2019-2020
 • HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAM ARAŞTIRMASI - Lisans, 2019-2020
 • HALKLA İLİŞKİLER ARAÇ, YÖNTEM VE TEKNİKLERİ - Lisans, 2019-2020
 • RİSK TOPLUMU, KORKU KÜLTÜRÜ VE MEDYA - Doktora, 2019-2020
 • Kurumsal İletişim Yönetimi - Doktora, 2018-2019
 • Reklamcılığa Giriş - Lisans, 2018-2019
 • Medya Planlaması - Lisans, 2018-2019
 • Kriz İletişimi - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Halkla İlişkiler Yazarlığı - Lisans, 2018-2019
 • Reklam Yazarlığı - Lisans, 2018-2019
 • Küresel Gelişmeler ve Reklam - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Kamuoyu Araştırmaları ve Halkla İlişkiler - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Kamuoyu Araştırmaları - Lisans, 2018-2019
 • Örgütsel İletişim - Lisans, 2018-2019
 • Halkla İlişkiler ve Reklam Araştırması - Lisans, 2018-2019
 • Halkla İlişkiler Araç, Yöntem ve Teknikleri - Lisans, 2018-2019
 • Küresel Gelişmeler ve Reklam - Lisans, 2017-2018
 • Medya Planlaması - Lisans, 2017-2018
 • Örgütsel İletişim - Lisans, 2017-2018
 • Reklam Yazarlığı - Lisans, 2017-2018
 • Reklam Kampanyaları - Lisans, 2017-2018
 • Halkla İlişkiler Yazarlığı - Lisans, 2017-2018
 • Halkla İlişkiler ve Reklam Araştırması - Lisans, 2017-2018
 • Halkla İlişkiler Yöntem Araç ve Teknikleri - Lisans, 2017-2018
 • Kurumsal İtibar ve Sosyal Sorumluluk - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Medya Planlaması - Lisans, 2016-2017
 • Halkla İlişkiler Yazarlığı - Lisans, 2016-2017
 • Reklam Yazarlığı - Lisans, 2016-2017
 • Reklamcılığa Giriş - Lisans, 2016-2017
 • Risk Toplumu, Korku Kültürü ve Medya - Doktora, 2016-2017
 • Kriz İletişimi - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Örgütsel İletişim - Lisans, 2016-2017
 • Halkla İlişkiler Araç, Yöntem ve Teknikleri - Lisans, 2016-2017
 • Kriz İletişimi - Lisans, 2015-2016
 • Halkla İlişkiler Sektörel Sorunlar - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Medya Planlaması - Lisans, 2015-2016
 • Stratejik Yönetim - Lisans, 2015-2016
 • Halkla İlişkiler Yazarlığı - Lisans, 2015-2016
 • Kişilerarası İletişim - Lisans, 2015-2016
 • Uluslararası Hakemli 2023, AYDIN BAYRAM OĞUZ, DUĞAN ÖZLEM, Kriz sonrası bilgi yayılımı ve sosyal medya kullanım özellikleri: Batı karadeniz sel felaketi ağına dair bir analiz, Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2023, BALCI EMRE VADİ, DUĞAN ÖZLEM, ÇAVAŞ BÜLENT, TWENTY-TWO YEARS OF SCIENCE COMMUNICATION RESEARCH: A BIBLIOMETRIC ANALYSIS, Journal of Baltic Science Education
 • Uluslararası Hakemli 2022, ERSÖZ Damla Dilara, DUĞAN ÖZLEM, KRİZ İLETİŞİMİ BAĞLAMINDA COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE MARKALARIN REKLAM STRATEJİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME, The Journal of Communication Studies
 • Uluslararası Hakemli 2022, IRMAK Nuran, DUĞAN ÖZLEM, Kriz iletişiminde güven inşa etmenin rolü: Covid-19 pandemi sürecinde Sağlık Bakanlığı’nın açıklamaları üzerine bir araştırma, NOSYON: Uluslararası Toplum ve Kültür Çalışmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2022, DUĞAN ÖZLEM, Koç Barış, MUTLU ALİ, SEBUKTEKİN Sibel, GÜLÇAY Hakan, Kurumsal İmaj ve Kurumsal Kişilik İlişkisinin İç Paydaşlar Perspektifinden İncelenmesi, Akdeniz İletişim Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2022, DUĞAN ÖZLEM, Dijital Çağda Öğrenme Aracı Olarak Oyunlaştırmanın Sağlık Okuryazarlığı Üzerindeki Rolü, TRT Akademi
 • Ulusal Hakemli 2021, DUĞAN ÖZLEM, Ulrich Beck’in Risk Toplumu Teorisi Çerçevesinden Covid-19 Pandemi Sürecinin Değerlendirilmesi (ESCI), Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi (ESCI)
 • Ulusal Hakemli 2020, DUĞAN ÖZLEM, Koç Barış, Durumsal Kriz İletişimi Teorisi Çerçevesinde Kriz Tepki Stratejilerinin Kurumsal İtibar Üzerindeki Rolü Üzerine Bir Araştırma (ESCI), Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences (ESCI)
 • Uluslararası Hakemli 2020, ŞAHİN EMİNE,DUĞAN ÖZLEM, Dijital Çağın Mizahi Anlatım Türü Capslerle Sağlık Konulu Mesajların Yayılımı, Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD)
 • Uluslararası Hakemli 2020, KOÇ BARIŞ,DUĞAN ÖZLEM, Örgütsel İletişim Doyumu ile Örgütsel Bağlılığın İlişkisine Yönelik Bir Araştırma, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2020, DUĞAN ÖZLEM, Halkla İlişkiler Aracı Olarak Sosyal Medya: Kamu ve Vakıf Üniversite Hastanelerinin Facebook Kullanımı Üzerine Bir Araştırma, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2020, Ceylan Nilay,DUĞAN ÖZLEM, Uşak’ın Sahip Olduğu Değerler Açısından Şehir İmajı Algı Düzeyleri Üzerine Bir Saha Araştırması, Turkish Studies
 • Ulusal Hakemli 2019, ŞAHİN EMİNE,DUĞAN ÖZLEM,BİCAL ADİL, 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Bağlamında Siyasal Reklamlar, Twitter ve Haber Gündemi Benzerlik Analizi, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2019, ŞAHİN EMİNE,DUĞAN ÖZLEM, İmaj Restorasyon Teorisi Çerçevesinde Reklamlarda Kriz İletişimi Mesaj Stratejilerinin Kullanımı, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2019, ÖZTÜRK DUDU,DUĞAN ÖZLEM, IRKÇI REKLAMLARA YÖNELİK TÜKETİCİ TUTUMUNUN SATIN ALMA DAVRANIŞINDAKİ ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2019, ARSLAN AYNUR,DUĞAN ÖZLEM, Türkiye’de ve Amerika’da Halkla İlişkiler Mesleğine BakışAçısının İş İlanları Üzerinden Karşılaştırılması, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2019, DUĞAN ÖZLEM,AKINCI SEMRA, Gazetecilerin Kriz Dönemlerinde Halkla İlişkiler Çalışanlarına Bakış Açılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma1, Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2018, DUĞAN ÖZLEM,GÜRBÜZ SALİH, SURİYELİ SIĞINMACILARIN SOSYAL ENTEGRASYONUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, Turkish StudiesSocial Sciences
 • Ulusal Hakemli 2018, DUĞAN ÖZLEM, Sosyal Medya Kaynaklı Krizlerin ‘İmaj Restorasyon Teorisi’Açısından Örnek Olaylar Üzerinden İncelenmesi, Akdeniz İletişim Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, AYDIN BAYRAM OĞUZ,DUĞAN ÖZLEM, Halkla ilişkiler lisans öğrencilerinin yazma öz yeterlik algılarının belirlenmesi üzerine bir çalışma, International Journal of Social Sciences and Education Research
 • Ulusal Hakemli 2018, DUĞAN ÖZLEM, Halkla İlişkiler Lisans Öğrencilerinin Yazma Becerilerinin ”Basın Bülteni” Üzerinden İncelenmesi, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2018, DUĞAN ÖZLEM,AYDIN BAYRAM OĞUZ, Halkla İlişkiler Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma, Selçuk İletişim
 • Ulusal Hakemli 2018, SOLMAZ BAŞAK,DUĞAN ÖZLEM, SAĞLIK ÇALIŞANI İLE HASTA VE YAKINLARIARASINDA YAŞANAN ŞİDDETİN NEDENLERİNDEN”İLETİŞİM” ÜZERİNE BİR İNCELEME, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2018, AYDIN BAYRAM OĞUZ,DUĞAN ÖZLEM, Halkla İlişkiler Lisans Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine Yönelik Tutumları, Konya Sanat
 • Ulusal Hakemli 2018, DUĞAN ÖZLEM,AYDIN BAYRAM OĞUZ, Sosyal Medyanın Turizmde Tanıtım Amaçlı Kullanımı: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Örneği, Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2017, GÜRBÜZ SALİH,DUĞAN ÖZLEM, Sığınmacılarda Sağlık İletişimi: Suriyeli Öğretmenler Üzerine Bir Çalışma, Uluslararası Akademik Bakış Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, DUĞAN ÖZLEM,BALCI EMRE VADİ,TİRYAKİ SALİH, Yabancı Uyruklu ve Türk Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Karşılaştırılması: Uşak Üniversitesi Örneği, SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, SAYAR TAHSİN EREN,DUĞAN ÖZLEM, Liderlerin Kriz Döneminde Sosyal Medya Kullanımı: Recep Tayyip Erdoğan Örneği, Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2017, ŞAHİN EMİNE,DUĞAN ÖZLEM, Almanya ve Fransa’da Yaşayan Türkler Örnekleminde Gurbetçilerin AB ve AB’ye Katılım Tutumu, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2017, DUĞAN ÖZLEM, Analysis of Violence İn Health News: An Examination on Newspaper Reports, Erciyes İletişim Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2017, DUĞAN ÖZLEM, Kamuda ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler Çalışanlarının ÖrgütselBağlılık Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2017, DUĞAN ÖZLEM,AKINCI SEMRA, Marka İmajı Açısından Uşak Şehir Algısı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Saha Araştırması, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2017, AYDIN BAYRAM OĞUZ,DUĞAN ÖZLEM,GÜRBÜZ SALİH, Gastronomi TV Programı Kaynaklı Turizm: Gaziantep Örneği, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2016, DUĞAN ÖZLEM,ŞAHİN EMİNE, Organ Bağışı Kamu Spotlarının Üniversite Öğrencileri Üzerinde Farkındalık Oluşturma Düzeyinin İncelenmesi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2016, ARSLAN AYNUR,DUĞAN ÖZLEM, Suça Yönelmiş Çocukların Medyada Sunumu Üzerine Bir Araştırma, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2015, DUĞAN ÖZLEM,ULUDAĞ AYHAN, Sağlık Çalışanlarının Halkla İlişkilere Bakışı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Örneği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2012, SOLMAZ BAŞAK,ARSLAN AYNUR,AYDIN BAYRAM OĞUZ,DUĞAN ÖZLEM, Türkiye de Halkla İlişkiler Lisans Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi
 • 25.04.2018, Uluslararası, 16th International Symposium Communication in the Millennium, DUĞAN ÖZLEM,AKINCI SEMRA, Gazetecilerin Kriz Dönemlerinde Halkla İlişkiler Çalışanlarına Bakış Açılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Özet bildiri
 • 23.11.2019, Uluslararası, 2.Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi, ŞAHİN EMİNE,DUĞAN ÖZLEM, Sağlık İletişiminde Mizahın Kullanımı: Canan Karatay Capslerinin Analizi, Tam metin bildiri
 • 20.04.2017, Uluslararası, 3. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, AYDIN BAYRAM OĞUZ,DUĞAN ÖZLEM,GÜRBÜZ SALİH, Gastronomi Tv Programı Kaynaklı Turizm: Gaziantep Örneği, Tam metin bildiri
 • 20.04.2017, Uluslararası, 3.Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, DUĞAN ÖZLEM,AYDIN BAYRAM OĞUZ, Sosyal Medyanın Turizmde Tanıtım Amaçlı Kullanımı: Kültür ve Turizm Bakanlığı Örneği, Tam metin bildiri
 • 19.04.2016, Uluslararası, 2.Uluslarası Medya Çalışmaları Kongresi, BALCI EMRE VADİ,DUĞAN ÖZLEM, Partilerin Seçim Bildirgelerinde Kadın Politikası AKP CHP MHP ve HDP Örneği, Tam metin bildiri
 • 18.10.2018, Uluslararası, Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu, AKINCI SEMRA,DUĞAN ÖZLEM, Kriz Mesaj Stratejilerinin Facebook’ta Kullanımının Tüketici Etkileşimlerini Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Özet bildiri
 • 18.05.2017, Uluslararası, 2.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, DUĞAN ÖZLEM,BALCI EMRE VADİ,TİRYAKİ SALİH, Yabancı Uyruklu ve Türk Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Karşılaştırılması: Uşak Üniversitesi Örneği, Tam metin bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, Al-Farabi 1. Uluslararası Sosyal Biimler Kongresi, DUĞAN ÖZLEM,ŞAHİN EMİNE, İşletmelerde Kriz İletişimi: Ülker Şirketi’nin Krize Dönüşen ”1 Nisan Reklamı” Üzerine Bir Araştırma, Özet bildiri
 • 10.05.2018, Uluslararası, Gelenekselden Dijitale Uluslararası Medya Araştırmaları Sempozyumu, DUĞAN ÖZLEM, Medyanın Sosyal Sorumluluk Kampanyaları: Hürriyet Gazetesi’nin ”Aile İçi Şiddete Son” Kampanyasına Yönelik Bir İnceleme, Özet bildiri
 • 05.11.2015, Ulusal, Sağlık İletişimi Sempozyumu, ARSLAN AYNUR,DUĞAN ÖZLEM, Organ Bağışı ve Organ Nakli Haberlerinin Gazetelerde Sunumu, Tam metin bildiri
 • 05.05.2017, Uluslararası, Al Farabi I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, DUĞAN ÖZLEM,ŞAHİN EMİNE, İşletmelerde Kriz İletişimi: Ülker Şirketi nin Krize Dönüşen 1 Nisan Reklamı Üzerine Bir Araştırma, Tam metin bildiri
 • 01.11.2017, Uluslararası, 2.Uluslararası İletişim Bilimi Medya Çalışmaları Kongresi, ŞAHİN EMİNE,DUĞAN ÖZLEM, Kriz İletişim Stratejisi Olarak Reklamların Kullanımı: İmaj Yapılandırma Teorisi Kapsamında Nutella ve Hundai Reklamlarının İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 01.11.2017, Uluslararası, 2. Uluslararası İletişim Bilimi Medya Çalışmaları Kongresi, DUĞAN ÖZLEM,ŞAHİN EMİNE, Marka Konumlandırma Stratejilerinin Reklamlarda Kullanımı: Kadın Şampuanları Örneği, Tam metin bildiri
 • 01.11.2017, Uluslararası, 2. Uluslararası İletişim Bilimi Medya Çalışmaları Kongresi, ŞAHİN EMİNE,DUĞAN ÖZLEM, Kriz İletişim Stratejisi Olarak Reklamların Kullanımı: İmaj Yapılandırma Teorisi Kapsamında Nutella ve Hundai Reklamlarının İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • Ulusal 2022, Bilimsel Kitap, AYDIN BAYRAM OĞUZ, DUĞAN ÖZLEM, GÖRSEL İLETIŞIM TASARIMI: Kuram ve Araştırmaları, 2022, Nobel, : 978-625-427-766-5
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, DUĞAN ÖZLEM, AYDIN BAYRAM OĞUZ, Sosyal Medyada İletişim, 2022, Literatürk, 978-625-7606-77-6
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, Koç Barış, DUĞAN ÖZLEM, Örgütiçi Davranışsal Psikoloji, 2021, BETA, 978-605-242-851-1
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, DUĞAN ÖZLEM, Dijital Halkla İlişkiler Uygulamaları: Örnek Olaylar, 2021, Eğitim Yayınevi, 978-625-8468-20-5
 • Ulusal 2020, Bilimsel Kitap, DUĞAN ÖZLEM, Yönetimde Değişen Çevreye Uyum Mekanizmaları, 2020, Eğitim Yayınevi, 978-605-7786-81-4
 • Ulusal 2020, Bilimsel Kitap, Koç Barış,DUĞAN ÖZLEM, İletişim Çalışmalarında Dijital Yerliler, 2020, Nobel Yayınevi, 978-625-7296-68-7
 • Ulusal 2020, Bilimsel Kitap, DUĞAN ÖZLEM, Siyasal İletişim Yazıları, 2020, PALET YAYINLARI, 978-625-7057-49-3
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, DUĞAN ÖZLEM, Gelenekselden Sosyal Medyaya Halkla İlişkiler Yazarlığı, 2019, Literatürk, 978-605-337-200-4
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, DUĞAN ÖZLEM, Public Relations In The Networked Publics, 2019, eter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften Berlin 2019, 978-3-631-81115-3
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, DUĞAN ÖZLEM, Public Relations and Advertising Theories: Concepts and Practices, 2018, Peter Lang, 978-3-631-76675-0
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, DUĞAN ÖZLEM, Halkla İlişkilerden Reklama, Sosyal Medyadan Turizme Transmedya Hikayeciliği, 2018, Literatürk, 978-605337-164-9
 • Uluslararası 2017, Bilimsel Kitap, DUĞAN ÖZLEM,ULUDAĞ AYHAN, Research Methods and Techniques in Public Relations and Advertising, 2017, Peter Lang GmbH, 978-3-631-71876-6
Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Halkla İlişkiler
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Halkla İlişkiler
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Reklamcılık
Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->İletişim Çalışmaları
İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->İletişim Çalışmaları
 • Bilim - Sanat Ödülleri

  2018

  Best Abstract In The Symposium
  16th International Symposium Communication in the Millennium Best Abstract ın the Symposium
  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
 • Bilim - Sanat Ödülleri

  2017

  AL FARABİ Bilim Ödülü
  11-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında AL FARABİ Kazak Üniversitesi ve İKSAD tarafından düzenlenmiş olan kongremizde 700’ün üzerinde eserin sunumu yapılmıştır. Bilim Kurulu üyeleri ve ödül jürisi bu eserlerden 36’sına AL FARABİ BİLİM ÖDÜLÜ verilmesine karar vermiştir.
  İKSAD
 • Marka İmajı Açısından Uşak Şehir Algısı: Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Saha Araştırması

  01.03.2017 - 09.02.2018

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 2.100 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Act-Able Projesi

  20.09.2020 -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 29.517 EURO
  Proje Teşvik Puanı :
  Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) - Devam Ediyor