UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

PROFESÖR
OSMAN NAFİZ KAYA

EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1994 - 1998

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA PR.
 • Yüksek Lisans

  2000 - 2002

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)
  İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin atom ve atomik yapı konusundaki başarılarına, öğrendikleri bilgilerin kalıcılığına, tutum ve algılamalarına çoklu zeka kuramının etkisi
 • Doktora

  2002 - 2005

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ (DR)
  Tartışma teorisine dayalı öğretim yaklaşımının öğrencilerin maddenin tanecikli yapısı konusundaki başarılarına ve bilimin doğası hakkındaki kavramalarına etkisi
 • KPDS - İngilizce

  1999 -

  İngilizce - 71
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Temel Eğitim

 • PROFESÖR - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2016

  - MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • 2021

  Yüksek Lisans - FATMA TURAL
  Fen bilgisi öğretmen eğitimindeki çevrimiçi öz, akran ve öğretim elemanı dönütlerinin amaç, işlev ve sunuş yolu açısından zamanla değişiminin incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2021

  Yüksek Lisans - FETHİYE TEKE
  Fen bilgisi öğretmen adaylarının çevrimiçi öz ve akran geribildirimlerinin biçimlendirici olma eğilimlerinin incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2021

  Doktora - BURÇİN KAHRAMAN
  Harmanlanmış öğrenme yönteminin 6. sınıf öğrencilerinin bilimin doğası, bilimde aile benzerliği yaklaşımı ve bilimsel araştırma temalarını anlamaları üzerine etkisi
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - İCLAL AYVAR
  Etkili harmanlanmış öğrenme ortamının fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel araştırma-sorgulama temalarını anlamaları üzerine etkisi
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2014

  Yüksek Lisans - SELCAN SUNGUR
  Harmanlanmış öğrenme temelli özel öğretim yöntemleri-II ve okul deneyimi derslerinin Fen Bilgisi öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgileri ve sınıf içi uygulamaları üzerine etkisi
  Fırat Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • 2014

  Yüksek Lisans - NEŞE ERGÜN
  Fen bilgisi öğretmen ve öğretmen adaylarının "ışığın kırılması" konusundaki teknolojik pedagojik alan bilgilerinin ve sınıf içi uygulamalarının belirlenmesi
  Fırat Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • 2012

  Yüksek Lisans - SELÇUK AYDEMİR
  Harmanlanmış öğrenme ortamının fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimin doğası ve bilimsel araştırmayı anlamaları üzerine etkisi
  Fırat Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • 2012

  Yüksek Lisans - DİDEM KARAKAYA
  Fen bilgisi öğretmen adaylarının küresel boyuttaki çevresel sorunlara ilişkin teknolojik pedagojik alan bilgisi ve sınıf içi uygulamalarının araştırılması
  Fırat Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • 2011

  Yüksek Lisans - AYGÜN KILIÇ
  Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının elektrik akımı konusundaki teknolojik pedagojik alan bilgilerinin ve sınıf içi uygulamalarının araştırılması
  Fırat Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2011

  Yüksek Lisans - AYŞE FİZAN SASA
  Karma öğrenme temelli özel öğretim yöntemleri dersinin fen ve teknoloji öğretmen adaylarının öz yönetimli öğrenmelerine etkisi ve çevrimiçi tartışmaların içerik analizi
  Fırat Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Fen Bilimleri Eğitiminde Proje Hazırlama - Doktora, 2018-2019
 • Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Özel Öğretim Yöntemleri II - Lisans, 2018-2019
 • Eğitim Araştırmalarında İstatistik Uygulamaları - Doktora, 2013-2014
 • Bilimsel Araştırma ve Bilimin Doğası - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Fen Öğretimi Laboratuvarı Uygulamaları I ve II - Lisans, 2013-2014
 • Okul Deneyimi - Lisans, 2013-2014
 • Öğretmenlik Uygulaması - Lisans, 2013-2014
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Lisans, 2013-2014
 • Eğitim Araştırmalarında İstatistik Uygulamaları - Doktora, 2012-2013
 • Sosyal Yapılandırmacı Yaklaşım: Tartışmacı Söylev - Doktora, 2012-2013
 • Pedagojik Alan Bilgisi - Doktora, 2012-2013
 • Fen Öğretimi Laboratuvarı Uygulamaları I ve II - Lisans, 2012-2013
 • Okul Deneyimi - Lisans, 2012-2013
 • Öğretmenlik Uygulaması - Lisans, 2012-2013
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Lisans, 2012-2013
 • Otantik Değerlendirme Yaklaşımları - Yüksek Lisans, 2011-2012
 • Bilimsel Araştırma ve Bilimin Doğası - Yüksek Lisans, 2011-2012
 • Sosyal Yapılandırmacı Yaklaşım: Tartışmacı Söylev - Doktora, 2011-2012
 • Fen Öğretimi Laboratuvarı Uygulamaları I ve II - Lisans, 2011-2012
 • Okul Deneyimi - Lisans, 2011-2012
 • Öğretmenlik Uygulaması - Lisans, 2011-2012
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Lisans, 2011-2012
 • Özel Öğretim Yöntemleri II - Lisans, 2011-2012
 • Eğitim Araştırmalarında İstatistik Uygulamaları - Doktora, 2010-2011
 • Pedagojik Alan Bilgisi - Doktora, 2010-2011
 • Fen Öğretimi Laboratuvarı Uygulamaları I ve II - Lisans, 2010-2011
 • Okul Deneyimi - Lisans, 2010-2011
 • Öğretmenlik Uygulaması - Lisans, 2010-2011
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Lisans, 2010-2011
 • Özel Öğretim Yöntemleri II - Lisans, 2010-2011
 • Otantik Değerlendirme Yaklaşımları - Yüksek Lisans, 2009-2010
 • Fen Öğretimi Laboratuvarı Uygulamaları I ve II - Lisans, 2009-2010
 • Okul Deneyimi - Lisans, 2009-2010
 • Öğretmenlik Uygulaması - Lisans, 2009-2010
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Lisans, 2009-2010
 • Özel Öğretim Yöntemleri II - Lisans, 2009-2010
 • Fen Öğretimi Laboratuvarı Uygulamaları I ve II - Lisans, 2008-2009
 • Okul Deneyimi - Lisans, 2008-2009
 • Öğretmenlik Uygulaması - Lisans, 2008-2009
 • Özel Öğretim Yöntemleri II - Lisans, 2008-2009
 • Elementary Science Methods Course - Lisans, 2006-2007
 • Uluslararası Hakemli 2021, KAHRAMAN BURÇİN, KAYA OSMAN NAFİZ, Fen Eğitimi Alanında Yapılmış Harmanlanmış Öğrenme Çalışmalarına Yönelik Tematik İçerik Analizi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education)
 • Uluslararası Hakemli 2021, KAHRAMAN BURÇİN, KAYA OSMAN NAFİZ, A thematic content analysis of rhetorical and dialectical argumentation studies in science education, Ilkogretim Online - Elementary Education Online, 2021; 20 (1): pp. 53-79
 • Uluslararası Hakemli 2021, TURAL FATMA, KAYA OSMAN NAFİZ, KAYA ZEHRA, ÇEVRİMİÇİ DÖNÜTLERİN AMAÇ, İŞLEV VE SUNUŞ ŞEKLİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK KONTROL LİSTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ, Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2021, TEKE FETHİYE, KAYA OSMAN NAFİZ, KAYA ZEHRA, Çevrimiçi Öz Ve Akran Geribildirimlerin Biçimlendirici Niteliğini Belirlemeye Yönelik Analitik Rubrik Geliştirme Çalışması, Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2021, KAYA ZEHRA, KAYA OSMAN NAFİZ, AYDEMİR SELÇUK, ebenezer Jazlin, Knowledge of Student Learning Difficulties as a Plausible Conceptual Change Pathway Between Content Knowledge and Pedagogical Content Knowledge, RESEARCH IN SCIENCE EDUCATION
 • Uluslararası Hakemli 2020, KAYA ZEHRA, KAYA OSMAN NAFİZ, Comparison of inclusive and traditional science classrooms: middle school students' attitudes towards science, International Journal of Inclusive Education
 • Uluslararası Hakemli 2020, ebenezer Jazlin,KAYA OSMAN NAFİZ,kasabb dima, High School Students’ Reasons for Their ScienceDispositions: Community-Based InnovativeTechnology-Embedded Environmental Research Projects, RESEARCH IN SCIENCE EDUCATION
 • Uluslararası Hakemli 2013, KAYA ZEHRA,KAYA OSMAN NAFİZ,EMRE İRFAN, Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması, Educational Sciences: Theory Practice
 • Ulusal Hakemli 2013, KAYA OSMAN NAFİZ, Fen Eğitimde kavram Haritaları, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2013, Kaya Z, Kaya ON, Öğretmen Eğitiminde Vignette Tekniği ve Uygulamaları, Eğitim ve Bilim Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2012, ebenezer Jazlin,Russel Columbus ,KAYA OSMAN NAFİZ,Zhang Lee,Ebenezer dl, One Science Teacher Professional Development Experience A Case Study Exploring Changes in Students Perceptions of Their Fluency with Innovative Technologies, Journal of Science Education and Technology
 • Uluslararası Hakemli 2011, EBENEZER JAZLİN V,KAYA OSMAN NAFİZ,DEVEİRAKKAM LUKE EBENEZER, Engaging Students in Environmental Research Projects Perceptions of Fluency with Innovative Technologies and Levels of Scientific Inquiry Abilities, Journal of Research inScience Teaching
 • Uluslararası Hakemli 2010, Ebenezer Jazlin,Chacko Sheela,KAYA OSMAN NAFİZ,koya kiran,Ebenezer Devairakkam, Effects of Common Knowledge Construction Model Sequence of Lessons on Science Achievement and Relational Conceptual Change, JOURNAL OF RESEARCH IN SCIENCE TEACHING
 • Ulusal Hakemli 2010, KAYA OSMAN NAFİZ, Fen Sınıflarında Meydana Gelen Diyaloglar ve Öğrenme Üzerine Etkileri, Kastamonu Eğitim Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2009, liang ling,Chen Sufen,Chen Xian,KAYA OSMAN NAFİZ,Adams April Dean,Macklin Monica,ebenezer Jazlin, Preservice Teachers Views about Nature of Scientific Knowledge Development An International Collaborative Study, InternationalJournal of Science and Mathematics Education
 • Uluslararası Hakemli 2009, KAYA OSMAN NAFİZ, The Nature of Relationships among the Components of Pedagogical Content Knowledge of Preservice Science Teachers Ozone Layer Depletion as an Example, International Journal of Science Education.
 • Uluslararası Hakemli 2009, Kaya O N, Yager R E, Doğan A, Changes in Attitudes towards Science Technology Society of Preservice Science Teachers, Researchin Science Education
 • Ulusal Hakemli 2009, Kaya ON, Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Öğretim Tasarımı Modellerinin Analizi, Kastamonu Eğitim Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2008, KAYA OSMAN NAFİZ, How is a science lesson developed and implemented based on multiple intelligences theory, Hacettepe Üniversitesi Eğitim FakültesiDergisi
 • Uluslararası Hakemli 2008, BOZKURT ORÇUN,KAYA OSMAN NAFİZ, Teaching about ozone layer depletion in Turkey Pedagogical content knowledge of science teachers, PublicUnderstanding of Science
 • Uluslararası Hakemli 2008, Liang ling,CHEN Sufen,CHEN Xian,KAYA OSMAN NAFİZ,ADAMS April Dean ,MACKLIN Monica , EBENEZER Jazlin, Assessing Preservice Elementary Teachers Views on the Nature of Scientific Knowledge A Dual Response Instrument Ling L LIANG1 7 Sufen CHEN2 Xian CHEN3 Osman Nafiz KAYA4 April Dean ADAMS5 Monica MACKLIN5 and Jazlin EBENEZER6, Asia-Pacific Forumon Science Learning and Teaching
 • Uluslararası Hakemli 2008, KAYA OSMAN NAFİZ, A Student Centred Approach Assessing the Changes in Prospective Science Teachers Conceptual Understanding by Concept Mappingin a General Chemistry Laboratory, Research in Science Education
 • Uluslararası Hakemli 2008, KAYA OSMAN NAFİZ,doğan alev,ERDİNÇ ÖCAL, Turkish Elementary School Students Images of Scientists, Eurasian Journal of Educational Research
 • Ulusal Hakemli 2008, Kaya O N, Kılıç Z, Development of Elementary School Students Argumentativeness in Science Courses, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2008, Kaya O N, Kılıç Z, Etkin Bir Fen Öğretimi İçin Tartışmacı Söylev, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • Ulusal Hakemli 2008, Uluçınar Ş, Doğan A, Kaya O N, Sınıf Öğretmenlerinin Fen Öğretimi ve Laboratuvar Uygulamalarına İlişkin Görüşleri, Kastamonu EğitimDergisi.
 • Uluslararası Hakemli 2007, Yager R E, Kaya O N,, Doğan A, College Science Teaching Changing to Mirror Real Science in Turkish Higher Education, Journal of CollegeScience Teaching
 • Ulusal Hakemli 2005, Kaya O N, Doğan A, Kılıç Z, University Students Attitudes toward Chemistry Laboratory Effects of Argumentative Discourse Accompanied by Concept Mapping, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • Ulusal Hakemli 2003, KAYA OSMAN NAFİZ, Eğitimde Alternatif Bir Değerlendirme Yolu Kavram Haritaları, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2003, KAYA OSMAN NAFİZ, Fen Eğitiminde Kavram Haritaları, PamukkaleÜniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • 31.05.2016, Uluslararası, IIIrd International Eurasian Educational Research Congress (EJER), 31 Mayıs - 03 Haziran, Muğla, Türkiye, Kaçar Sevinç,Ayvar İclal,KAYA OSMAN NAFİZ,KAYA ZEHRA, Bilimsel Araştırma Merkezlerine Gerçekleştirilen Gezilerin Bilim Ve Sanat Merkezi Öğrencilerinin Bilim İnsanı Algılarına Etkisi, Sözlü Bildiri
 • 30.05.2016, Uluslararası, XVIII. International Congress of World Association of Educational Research (AMSE-AMCE-WAER), 30 Mayıs-02 Haziran, Eskişehir, Türkiye, Kaçar Sevinç,KAYA OSMAN NAFİZ,Ayvar İclal,KAYA ZEHRA, Etkili Harmanlanmış Öğrenme Ortamının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eylem Araştırmasını Anlama Düzeylerine Etkisi, Sözlü Bildiri
 • 30.05.2016, Uluslararası, XVIII. International Congress of World Association of Educational Research (AMSE-AMCE-WAER), 30 Mayıs-02 Haziran, Eskişehir, Türkiye, Kaçar Sevinç,KAYA OSMAN NAFİZ,Ayvar İclal,KAYA ZEHRA, Boylamsal Bir Çalışma Etkili Harmanlanmış Öğrenme Ortamının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ortak Bilgi İnşa Modelini Anlamaları Üzerine Etkisi, Sözlü Bildiri
 • 29.05.2015, Uluslararası, The Second International Conference on New Trends in Education with a theme “STEM Education, EMRE İRFAN,KAYA OSMAN NAFİZ,KAYA ZEHRA, Probing Biology and Nursing Teacher Candidates Attitudes towards Information and Communication Technology for Biology Education, Poster
 • 29.05.2015, Uluslararası, The Second International Conference on New Trends in Education with a theme “STEM Education, EMRE İRFAN,KAYA OSMAN NAFİZ,KAYA ZEHRA, Determining Biology and Nursing Teacher Candidates Competence in Learning Science, Poster
 • 27.10.2016, Uluslararası, 7th World Conference on Learning, Teaching and EducationalLeadership, KAYA OSMAN NAFİZ,Kaçar Sevinç,Ayvar İclal,KAYA ZEHRA, A Longitudinal Study of the Effect of Effective Blended Learning Environment on Pre Service Science Teachers Understandings of Errors in Science, Özet bildiri
 • 27.10.2016, Uluslararası, 7th World Conference on Learning, Teaching and EducationalLeadership, KAYA ZEHRA,KAYA OSMAN NAFİZ, Exploring Prospective Nurse Teachers Experiences with Authentic Assessment Practices in an Alternative Teacher Certification Program, Sözlü Bildiri
 • 27.05.2015, Uluslararası, International Educational Technology Conference (IETC), İstanbul Üniversitesi,, EMRE İRFAN,KAYA OSMAN NAFİZ,KAYA ZEHRA,çelik muhammed, Sınıf öğretmeni adaylarının içerik sunum matriksine dayalı teknolojik pedagojik alan bilgisi seviyelerinin belirlenmesi, Poster
 • 27.05.2015, Uluslararası, Sınıf öğretmeni adaylarının bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmalarına yönelik görüşleri, EMRE İRFAN,KAYA OSMAN NAFİZ,KAYA ZEHRA,çelik muhammed, Sınıf öğretmeni adaylarının bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmalarına yönelik görüşleri, Poster
 • 22.09.2011, Uluslararası, International Computer and InstructionalTechnologies Symposium (ICITS), KAYA ZEHRA,ÖZDEMİR TUNCAY YAVUZ,EMRE İRFAN,KAYA OSMAN NAFİZ, Determination of Preservıce Information Technology Teachers Self Efficacy Levels In TechnologicalPedagogical Content Knowledge, Tam metin bildiri
 • 22.09.2011, Uluslararası, 5th International Computer and Instructional Technologies Symposium, EMRE İRFAN,KAYA ZEHRA,ÖZDEMİR TUNCAY YAVUZ,KAYA OSMAN NAFİZ, Effects of using interactive whiteboard on pre service science teachers attitudes toward information and communication technologies and achievement in topic of cell division, Özet bildiri
 • 22.08.2016, Uluslararası, 41st Conference ATEE(Association for Teacher Education in Europe)Educating the Best Teachers: a Challenge for Teacher Education, KAYA ZEHRA,KAYA OSMAN NAFİZ, Developing Teacher Candidates Ethical Knowledge Through Argumentation Based Course, Sözlü Bildiri
 • 22.08.2016, Uluslararası, 41st Conference ATEE(Association for Teacher Education in Europe)Educating the Best Teachers: a Challenge for Teacher Education, KAYA ZEHRA,KAYA OSMAN NAFİZ,Ayvar İclal,Kaçar Sevinç,Sezen Esra, Exploring Pre service Science Teachers Experiences with Online Collaborative Argumentative Writing Environment, Sözlü Bildiri
 • 22.08.2016, Uluslararası, 41st ATEE Annual Conference - Educating the Best Teachers: a Challenge for Teacher Education, 22-24 August, Eindhoven, Netherlands, (Abstract presentation)., Ayvar İclal,Kaçar Sevinç,Sezen Esra,KAYA OSMAN NAFİZ,KAYA ZEHRA, Changes in Pre service Science Teachers Views About Scientific Inquiry in An Effective Blended Learning Environment 41st ATEE Annual Conference, Sözlü Bildiri
 • 22.08.2016, Uluslararası, 41st ATEE Annual Conference - Educating the Best Teachers: a Challenge for Teacher Education, 22-24 August, Eindhoven, Netherlands,, Kaçar SEvinç,Ayvar İclal,Sezen Esra,KAYA OSMAN NAFİZ,KAYA ZEHRA, The Impact of Effective Blended Learning Environment on Pre Service Science Teachers Views About New Aspects of Nature of Science Features of Science and Family Resemblance Approach, Sözlü Bildiri
 • 22.08.2016, Uluslararası, 41st ATEE Annual Conference - Educating the Best Teachers: a Challenge for Teacher Education, 22-24 August, Eindhoven, Netherlands,, Kaçar Sevinç,Ayvar İclal,KAYA OSMAN NAFİZ,KAYA ZEHRA, Types and Dimensions of Conflict and Emergent States in Intra Teams of Pre service Science Teachers During Authentic Science Projects, Sözlü Bildiri
 • 20.05.2010, Ulusal, 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, KAYA ZEHRA,EMRE İRFAN,KAYA OSMAN NAFİZ, Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi TPAB Açısından Öz Güven SeviyelerininBelirlenmesi, Özet bildiri
 • 16.05.2011, Uluslararası, 6th International AdvancedTechnologies Symposium (IATS), KAYA ZEHRA,ÖZDEMİR TUNCAY YAVUZ,EMRE İRFAN,KAYA OSMAN NAFİZ, Exploring Preservice Information Technology Teachers Perception of Self Efficacy in WebTechnologicalPedagogical Content Knowledge, Özet bildiri
 • 16.05.2011, Uluslararası, 6thInternational Advanced Technologies Symposium (IATS), EMRE İRFAN,KAYA ZEHRA,ÖZDEMİR TUNCAY YAVUZ,KAYA OSMAN NAFİZ, Effects of Using Interactive Whiteboard on Pre Service Science Teachers Achievement in Topic of Structure of Cell Membrane and Attitudes Toward Information Technology, Özet bildiri
 • 15.01.2007, Uluslararası, American Educational ResearchAssociation, KAYA OSMAN NAFİZ,ebenezer Jazlin, High School Students Affective Dispositions in Science Doing Scientific Inquiry with Information Technologies, Poster
 • 05.09.2011, Uluslararası, European Science Education Research Association (ESERA), Sungur S, Kaya ON, Karakaya D, Kaya Z, Aydemir S, Changes in Pre Service Science Teachers Affective Dispositions toward Asynchronous Synchronous and Face to Face Discussions in a Blended Science Methods Course, Özet bildiri
 • 05.09.2011, Uluslararası, European Science Education Research Association (ESERA), Kaya ON, Kaya Z, Kılıc A, Aydemir S, Karakaya D, Sungur S, Pre Service Science Teachers Knowledge of Students Learning Difficulties in the Topics of Electricity Photosynthesis and Cellular Respiration and Acid Rain, Özet bildiri
 • 05.09.2011, Uluslararası, European Science Education Research Association (ESERA), Kaya Z, Kaya ON, Karakaya D, Sungur S, Aydemir S, Exploring the Pre Service Science and Technology Teachers Technological Pedagogical Content Knowledge TPCK and Classroom Practices Involving the Topic of Photosynthesis and Cellular Respiration, Özet bildiri
 • 05.09.2011, Uluslararası, Eurpoean Science Education Research Association (ESERA), Karakaya D, Kaya ON, Sungur S, Kaya Z, Aydemir S, Fizan A, Changes in Pre Service Science Teachers Perceptions of the Knowledge of an Excellent Science Teacher in a Blended Science Methods Course, Özet bildiri
 • 03.08.2004, Uluslararası, 18thInternational Conference on Chemical Education, KILIÇ ZİYA,KAYA OSMAN NAFİZ,doğan alev, Effects of students pre and post laboratory concept maps on students attitudes toward chemistrylaboratory in university general chemistry, Poster
 • , Ulusal, IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, Köseoğlu. F, Kavak. N, Kaya. O N, Oyuncaklarla Fen Eğitimi ve 8 Sınıf Öğrencilerine Periyodik Cetvelin Öğretilebilmesi için Oyuncak Geliştirme, Özet bildiri
 • , Uluslararası, National Association forResearch in Science Teaching (NARST), Ebenezer. J, Kaya. ON, Gnanakkan. D T, Students Becoming Information Technology Fluent Technology Embedded Environmental Research Studies, Özet bildiri
 • , Ulusal, XV. Kimya Kongresi, Köseoğlu. F, Kaya. O N, Kavak. N, İlköğretim 8 Sınıf Öğrencilerinin Atom Ve Atomik Yapı İle İlgili Kavram Yanılgılarının Mülakat Tekniği İle Belirlenmesi, Özet bildiri
 • , Ulusal, VII. Ulusal Fen Bilimleri veMatematik Eğitimi Kongresi, Ekici. F, Doğan. A, Kaya. O N, İlköğretim İkinci Kademe 6 7 8 Sınıf Öğrencilerinin Bilim İnsanı İmajları, Özet bildiri
 • , Ulusal, VIII.Ulusal Fen Bilimleri veMatematik Eğitimi Kongresi, Doğan. A, Akçay. H, Kaya. ON, Öcal, E, İlköğretim Öğrencilerinin Bilim İnsanı Hakkındaki Görüşleri, Özet bildiri
 • , Ulusal, 9.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Kaya. Z, Emre. İ, Kaya. ON, Emül, N, Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi TPAB Sınıf Öğretmenlerinin Öz Güven Seviyelerinin Belirlenmesi, Özet bildiri
 • , Ulusal, IX. Ulusal FenBilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Kaya. Z, Yılayaz. Ö, Kaya. ON, Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Sınıflarında Teknolojiyi Kullanmaya İlişkin Görüşleri, Özet bildiri
 • , Ulusal, IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Aydemir. S, Kaya ON, Karakaya. D, Gül, E, Sungur, S Fizan, A, İlköğretim Öğrencilerinin Asit Yağmurlarına İlişkin Kavramsal Anlama Düzeyleri, Poster
 • , Ulusal, IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik EğitimiKongresi, Fizan. A, Karakaya. D, Kaya ON, Gül, E, Sungur, S Aydemir, S, Fen Ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Bakış Açısıyla Nitelikli Fen Ve Teknoloji Öğretmeni Bilgisi, Poster
 • , Ulusal, IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik EğitimiKongresi, Karakaya. D, Kaya ON, Sungur. S, Aydemir, S Gül, E, İlköğretim Öğrencilerinin Bilim İnsanı Algısının Belirlenmesinde Anlamsal Farklılıklar Anketinin Geliştirilmesi, Poster
 • , Ulusal, IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Cevher. AH, Akıncı. K, Ertan. S, Neng, B Kaya, ON, Farklı Alanlardan Bilim İnsanlarının Bilim ve Bilimsel Araştırma Hakkındaki Görüşleri, Özet bildiri
 • , Ulusal, IX. Ulusal FenBilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Kaya. Z, Yılayaz. Ö, Kaya. ON, Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının sınıflarında teknolojiyi kullanmaya ilişkin görüşleri, Poster
 • , Ulusal, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Kılıç. A, Aydemir. S, Karakaya. D, Kaya, ON, Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğrenme Nesnelerine ilişkin Öz Yeterlilik Algılarındaki Değişim, Özet bildiri
 • , Ulusal, IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik EğitimiKongresi, Sungur. S, Kaya. Z, Kaya. ON, Fen Bilgisi Ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisini TPAB Belirlemede Ders PlanıHazırlama Yönteminin Etkinliği, Poster
 • , Ulusal, Uygulamalı Eğitim Kongresi, Aydemir S, Karakaya D, Kılıc A, Zorlu, M, Kaya ON, Kaya Z Emre, İ, Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının karma öğrenmeye ilişkin görüşleri, Özet bildiri
 • , Ulusal, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Zorlu. M, Aydemir S, Karakaya D, Kaya Z, Kaya, ON, Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Online Akran Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri, Özet bildiri
 • , Ulusal, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Karakaya D, Aydemir S, Kılıç A, Zorlu, M, Kaya Z, Kaya, ON, Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Elektronik Portfolyoya İlişkin Görüşlerindeki Değişim, Özet bildiri
 • , Ulusal, Uygulamalı Eğitim Kongresi, Kaya ON, Kaya Z, Zorlu. M, Aydemir S, Karakaya D, Kılıc A, Emre, İ, Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının ortak bilgi inşa modeli ve uygulamaları ile ilgili görüşleri, Özet bildiri
 • , Uluslararası, EuropeanScience Education Research Association (ESERA), Doğan. A, Kaya. ON, Yılmaz. D, Elementary School Students Experiences with Posters as an Authentic Assessment Approach in a Science and Technology Course, Özet bildiri
 • , Uluslararası, Eighth International History, Philosophy, Sociology & Science TeachingConference, Liang. L, Chen. S, Chen. X, Kaya, ON, Adams, AP, Macklin, M, Ebenezer, J, Student Understanding of Scientific Inquiry SUSI Development and Validation of an Assessment Instrument, Özet bildiri
 • , Uluslararası, 5th International Computer and Instructional TechnologiesSymposium, Kaya ON, Genç. Z, Aydemir. S, Zorlu, M, Kuzu, Y, Karakaya, D, Kaya, Z, Öğretmen Eğitiminde Web Tabanlı Öz ve Akran Değerlendirme Sistemleri, Özet bildiri
 • , Uluslararası, National Association for Research inScience Teaching, Kaya. O N, Ebenezer. J, A Longitudinal Study of the Effects of Concept Mapping and Vee Diagramming on Senior University Students Achievement Attitudes and Perceptions in the Science Laboratory, Özet bildiri
 • , Uluslararası, AmericanEducational Research Association, Kaya. O N, Ebenezer. J, The effects of implementation of the multiple intelligences theory on grade 7 students attitudes toward and perceptions of science, Özet bildiri
 • , Uluslararası, 18th InternationalConference on Chemical Education, Kaya. O N, Kılıç. Z, Student centered reliability concurrent validity and instructional sensitivity in scoring of students concept maps in a university science laboratory, Poster
 • , Uluslararası, 18th InternationalConference on Chemical Education, Doğan. A, Kaya. O N, Kılıç. Z, Kılıç, E, Aydogdu, M, Modeling the activities of scientists Prospective science teachers poster presentations In an STS course, Özet bildiri
 • , Uluslararası, 18th International Conference on Chemical Education, Kaya. O N, Doğan. A, Kılıç. Z, Ebenezer, J, Preservice science teachers views on their online argumentations about what is happening in the middle school science classrooms during their practicum periods, Özet bildiri
 • , Uluslararası, 18thInternational Conference on Chemical Education, Kaya. O N, Kılıç. Z, Akdeniz. A R, University students perceptions of their science classrooms, Özet bildiri
 • , Uluslararası, National Association for Research in Science Teaching, Liang. L, Chen. S, Chen. X, Adams, AD, Macklin, M, Kaya, O N, Ebenezer, J, Student understanding of science and scientific inquiry SUSSI Further Validation of an Assessment Instrument, Özet bildiri
 • , Uluslararası, American Educational ResearchAssociation, Kaya. O N, Ebenezer. J, Invisible Obstacles on the Implementation of Multiple Intelligences Theory in K 8 Classrooms in Turkey, Özet bildiri
 • , Uluslararası, American EducationalResearch Association, KAYA OSMAN NAFİZ, Multiple Intelligences Theory in Turkish EducationSystem, Özet bildiri
 • , Uluslararası, American Educational Research Association, Kaya. O N, Doğan. A, Gökçek. N, Kılıç, Z, Kılıç, E, Comparing Multiple Intelligences Approach With Traditional Teaching on Eight Grade Students Achievement in and Attitudes toward Science, Özet bildiri
 • , Uluslararası, National Association for Research in Science Teaching, Ebenezer. J, Kaya. O N, Scientific Inquiry with Information Technologies High School Students Experiences, Özet bildiri
 • , Uluslararası, World Conference on Educational Sciences, Doğan. A, Kaya. O N, Poster sessions as an authentic assessment approach in an open ended university general chemistry laboratory, Özet bildiri
 • , Uluslararası, International Organizationfor Science and Technology Education (IOSTE), Kaya. O N, Doğan. A, Angın Y, Kılıç, Z, Needs of Turkish Elementary Science and Technology Teachers, Özet bildiri
 • , Uluslararası, European Science Education ResearchAssociation (ESERA), Ebenezer. J, Gnanakkan. D, Columbus. R, Kaya, ON, Ebenezer, DL, Students Perceptions of Fluency in Technologies Comparable to Performance in Research Projects and Scientific Inquiry Abilities, Özet bildiri
 • , Uluslararası, European Science EducationResearch Association (ESERA), Kılıç. Z, Kaya. ON, Ebenezer. J, Argumentation as a Learning Strategy for Promoting Elementary School Students Achievement in Science, Özet bildiri
 • , Uluslararası, European Science Education Research Association (ESERA), Kaya. ON, Ebenezer. J, Ebenezer. DL, Engaging High School Students in Innovative Technologies Embedded Environmental Research Projects Impact on Dispositions to Science Learning, Özet bildiri
 • Ulusal 2017, Ders Kitabı, KOCA ATIF,KAYA OSMAN NAFİZ,ÜNSAL YASİN,TÜYSÜZ CENGİZ,YÜRÜMEZOĞLU KEMAL,ÖZSEVGEÇ TUNCAY,SELVİ MERYEM,EREZ MEHMET EMRE,TEMİZ BURAK KAĞAN,Benli Özdemir Esra,Aksu Özlem,Çetin Abdullah,Gülçiçek Nilgün,Ertuğrul Nurcan, Fen Bilimleri 7, 2017, MEB,
 • Ulusal 2015, Ders Kitabı, KOCA ATIF,KAYA OSMAN NAFİZ,TÜYSÜZ CENGİZ,YÜRÜMEZOĞLU KEMAL,ÖZSEVGEÇ TUNCAY,SELVİ MERYEM,BALIM ALİ GÜNAY,ERDOĞAN MEHMET,KÜÇÜKÖZER HÜSEYİN,SARIÇAYIR HAKAN,ŞAHİN MEHMET,BENLİ ÖZDEMİR ESRA,AKSU ÖZLEM,KELEŞ ÖZGÜL,ÇETİN ABDULLAH,GÜLÇİÇEK NİLGÜN,ERTUĞRUL NURCAN,ŞAHİN SEDA,KOCABAŞ SEVİLAY,AKYÜZ FATİH,ÜNAL AYÇİN,ÇELİKÖZ YILDIZ ÖZLEM, Milli Eğitim Bakanlığı 6. Sınıf, Fen Bilimleri Dersi Kitabı., 2015, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINEVİ, 978-975-11-3904-7
 • Uluslararası 2009, Bilimsel Kitap, Kaya ON, Selçuk. Z, Multiple Intelligences Around the World, 2009, Jossey-Bas Publishers,
 • Uluslararası 2009, Bilimsel Kitap, Kaya ON, Selçuk. Z, Multiple Intelligences Practices in Turkey Multiple Intelligences Around the World In J Q, 2009, San Francisco: Jossey-Bas Publishers.,
 • Ulusal 1994, Kitap Tercümesi, Kaya.ON, Çoklu Zekaları Değerlendirme Anketi Öğretmen VeliFormu Multiple Intelligences Developmental Assessment Scales MIDAS, 1994, Gazi Üniversitesi Özel İlköğretim Okulu Yayınları,
 • Ulusal 1994, Kitap Tercümesi, Kaya.ON, Çoklu Zekaları Değerlendirme Anketi Öğrenci Formu Multiple Intelligences Developmental Assessment Scales MIDAS, 1994, Gazi Üniversitesi Özel İlköğretim Okulu Yayınları,
Journal of Research in science teaching , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
jOURNAL OF RESEARCH SCİENCE TEACHİNG , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Journal Research Science Teaching , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
Journal of Research in Science Teaching , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Alan Eğitimi
Journal of Science Education and Technology , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Alan Eğitimi
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Alan Eğitimi
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Alan Eğitimi
İlköğretim Online Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Alan Eğitimi
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB) Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Alan Eğitimi
Türk Fen Eğitimi Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Alan Eğitimi
Science Education , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Alan Eğitimi
International Journal of Science Education , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Alan Eğitimi
European Science Education Research Association (ESERA) , Bildiri Kitabı, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Alan Eğitimi
American Educational Research Association (AERA) , Bildiri Kitabı, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Alan Eğitimi
American Educational Research Association (AERA) , Bildiri Kitabı, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Alan Eğitimi
American Educational Research Association (AERA) , Bildiri Kitabı, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Alan Eğitimi
American Educational Research Association (AERA) , Bildiri Kitabı, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Alan Eğitimi
American Educational Research Association (AERA) , Bildiri Kitabı, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Alan Eğitimi
American Educational Research Association (AERA) , Bildiri Kitabı, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Alan Eğitimi
 • Bilimin doğası çalıştayı

  04.06.2015 - 05.06.2015

  Düzenleyenler :
 • 2007

  Honoring TITiC Researcher, Project of Translating Innovative Technology into Classrooms (TITiC) project

  Wayne State University, College of Education, Detroit-MI
 • 2006

  The First Annual Graduate Research Award, Multiple Intelligences Special Interest Group

  American Educational Research Association (AERA)
 • 2003

  International Research Committee Award

  American Educational Research Association (AERA)
 • Öğretmen Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım Etkili Harmanlanmış Öğrenme

  15.04.2014 - 25.05.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 2690000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 22.5
  TÜBİTAK PROJESİ - Tamamlandı
 • Viability Innovation Scientific Creativity (VISConti)

  01.03.2014 - 19.09.2018

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSLARARASI
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı : 16
  Uluslararası İkili İşbirliği Programları - Tamamlandı
 • TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ TEMELLİ ARGÜMANTASYON UYGULAMALARI

  08.11.2015 - 15.11.2015

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Eğitmen
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı : 0
  TÜBİTAK PROJESİ - Tamamlandı
 • Fen Bilimleri Dersi Öğretim Müfredatı ve Ders Kitapları Hazırlama Projesi

  21.07.2012 - 15.02.2015

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  TÜBİTAK PROJESİ - Tamamlandı
 • 7 Sınıf Öğrencilerinin Maddenin Tanecikli Yapısı Konusundaki Başarılarına ve Bilimin Doğası Hakkındaki Kavramalarına Sınıf İçi Tartışmaların Etkisi

  -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 6000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  BAP - Tamamlandı
 • Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Asit Yağmurları Konusundaki Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisinin ve Sınıf İçi Uygulamalarının Araştırılması

  -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yönetici
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 7500 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  BAP - Tamamlandı
 • Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisinin ve Sınıf İçi Öğretim Becerilerinin Araştırılması ve Geliştirilmesi

  -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yönetici
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 149000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  TÜBİTAK PROJESİ - Tamamlandı
 • Translating Innovative Technology into Classrooms TITiC Project

  -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Uzman
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı :
  Projenin Bütçesi : 1200000 DOLAR
  Proje Teşvik Puanı :
  DİĞER - Tamamlandı