UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

PROFESÖR
OSMAN BİRGİN

EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1993 - 1997

  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2000 - 2003

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)
  Bilgisayar destekli bireysel gelişim dosyasının uygulanabilirliğinin araştırılması
 • Doktora

  2003 - 2010

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ (DR)
  4-5.sınıf matematik öğretim programında öngörülen ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının öğretmenler tarafından uygulanabilirliği
 • ÜDS - İngilizce

  2001 -

  İngilizce - 75
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  İlköğretim Matematik Eğitimi

 • PROFESÖR - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2018 -

  - MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2018

  - MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2012

  - MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - FIRAT ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2011

  - MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  2000 - 2010

  - İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZLİ) -
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - FIRAT ÜNİVERSİTESİ

  1999 - 2000

  - MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Rektör Yardımcısı

  2024 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2022 - 2024

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fakülte Kurulu Üyeliği

  2019 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Yönetim Kurulu Üyeliği

  2018 - 2021

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

  2017 - 2021

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2017 - 2021

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2014 - 2019

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bilim Dalı Başkanı

  2014 - 2019

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Komisyon Üyeliği

  2014 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Yönetim Kurulu Üyeliği

  2014 - 2018

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

  2013 - 2016

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2011 - 2014

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2011 - 2015

 • 2023

  Yüksek Lisans - MURAT YILMAZ
  Matematik öğretmenlerinin öğrencinin matematik performanslarını belirlemeye yönelik uygulamalarının incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2020

  Yüksek Lisans - ESMANUR ARAS
  Ortaokul matematik öğretmenlerinin alternatif ölçme-değerlendirme araç ve yöntemlerine ilişkin yaklaşımları, yeterlik algıları ve kullanım durumlarının incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2020

  Yüksek Lisans - BÜŞRA GÜMÜŞ
  Ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin geometrik cisimlerin tanımlanması ve açınımlarına ilişkin bilgi düzeylerinin incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - ESRA UÇAR
  Ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin üslü sayılar konusundaki kavram yanılgılarının incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - ELİF SEVAL PEKER
  Ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin sayı duyusu performanslarının incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - KAYHAN DEMİRÖREN
  Sekizinci sınıf öğrencilerinin cebirsel ifadeler konusundaki hata ve kavram yanılgılarının incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - KEMAL ÖZKAN
  Farklı öğretim kademesindeki öğrencilerin dörtgenlere ilişkin bilgi düzeyleri ve kavram yanılgılarının incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - GÜLŞAH ÖZMEN
  Somut materyal ve dinamik geometri yazılımı kullanımının 5.sınıf öğrencilerinin geometri başarısı, tutumu ve uzamsal yeteneklerine etkisi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - KÜBRA UZUN
  Doğrusal denklemler ve eğim konusunun dinamik geometri yazılımı geogebra ile öğretiminin 8. sınıf öğrencilerinin kavramsal anlamalarına ve kalıcılığa etkisi
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - FADEN TOPUZ
  Çember ve daire konusunun öğretiminde dinamik geometri yazılımı geogebra kullanımının yedinci sınıf öğrencilerinin başarılarına, geometriye yönelik tutumlarına ve öğrenmedeki kalıcılık düzeylerine etkisi
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2015

  Yüksek Lisans - HATİCE ACAR
  Üstel ve logaritmik fonksiyonlar konusunun dinamik geometri yazılımı geogebra ile öğretiminin öğrenci başarısına etkisi
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2015

  Yüksek Lisans - RABİA KAYA
  Ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin sayıların ondalık gösterimi konusundaki kavram yanılgılarının incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • SEMİNER - Doktora, 2021-2022
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - Lisans, 2021-2022
 • Matematik Öğretim Programlarının İncelenmesi - Doktora, 2021-2022
 • BİLGİSAYAR DESTEKLİ NİCEL VERİ ANALİZİ - Yüksek Lisans, 2021-2022
 • SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ - Lisans, 2021-2022
 • MATEMATİK FELSEFESİ - Lisans, 2021-2022
 • SEÇMELİ: MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE MATERYAL TASARIMI - Lisans, 2021-2022
 • TEZ DANIŞMANLIĞI - Yüksek Lisans, 2021-2022
 • UZMANLIK ALAN DERSİ - Yüksek Lisans, 2021-2022
 • MATEMATİK TARİHİ - Lisans, 2021-2022
 • MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KAVRAM YANILGILARI - Lisans, 2021-2022
 • MATEMATİK EĞİTİMİ ULUSAL-ULUSLAR ARASI ALAN YAZIN ÇALIŞMALARI - Doktora, 2021-2022
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-I - Lisans, 2021-2022
 • OKUL DENEYİMİ - Lisans, 2019-2020
 • MATEMATİK TARİHİ - Lisans, 2019-2020
 • TEZ DANIŞMANLIĞI - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • UZMANLIK ALAN DERSİ - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • MATEMATİK EĞİTİMİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • MATEMATİK TARİHİ - Lisans, 2018-2019
 • MATEMATİK TARİHİ - Lisans, 2018-2019
 • MAT. KAVRAM YANILGILARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ - Lisans, 2018-2019
 • MATEMATİK EĞİTİMİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • MAT. KAVRAM YANILGILARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ - Lisans, 2017-2018
 • OKUL DENEYİMİ - Lisans, 2017-2018
 • UZMANLIK ALAN DERSİ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • TEZ DANIŞMANLIĞI - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • SEMİNER - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMI - Lisans, 2017-2018
 • MATEMATİK TARİHİ - Lisans, 2017-2018
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMASI - Lisans, 2017-2018
 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME - Lisans, 2017-2018
 • BİLGİSAYAR DESTEKLİ NİCEL VERİ ANALİZİ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • SEMİNER - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMASI - Lisans, 2016-2017
 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME - Lisans, 2016-2017
 • İSTATİSTİK II - Lisans, 2016-2017
 • BİLGİSAYAR DESTEKLİ NİCEL VERİ ANALİZİ - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • OKUL DENEYİMİ - Lisans, 2016-2017
 • MATEMATİK EĞİTİMİ ULUSAL-ULUSLAR ARASI ALAN YAZIN ÇALIŞMALARI - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • MATEMATİK EĞİTİMİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • İSTATİSTİK-I - Lisans, 2016-2017
 • MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMI - Lisans, 2016-2017
 • MATEMATİK TARİHİ - Lisans, 2016-2017
 • MAT. KAVRAM YANILGILARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ - Lisans, 2016-2017
 • SEMİNER - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • BİLGİSAYAR DESTEKLİ NİCEL VERİ ANALİZİ - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • İSTATİSTİK II - Lisans, 2015-2016
 • TEZ DANIŞMANLIĞI - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • MATEMATİK EĞİTİMİ ULUSAL-ULUSLAR ARASI ALAN YAZIN ÇALIŞMALARI - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • MATEMATİK EĞİTİMİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • UZMANLIK ALAN DERSİ - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • MATEMATİK ÖĞRETİMİ I - Lisans, 2015-2016
 • MATEMATİK TARİHİ - Lisans, 2015-2016
 • OKUL DENEYİMİ - Lisans, 2015-2016
 • MAT. KAVRAM YANILGILARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ - Lisans, 2015-2016
 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME - Lisans, 2015-2016
 • MATEMATİK ÖĞRETİMİ II - Lisans, 2014-2015
 • MATEMATİK EĞİTİMİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMI HAZIRLAMA VE UYGULAMA - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • OKUL DENEYİMİ - Lisans, 2014-2015
 • MAT. KAVRAM YANILGILARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ - Lisans, 2014-2015
 • MATEMATİK TARİHİ - Lisans, 2014-2015
 • UZMANLIK ALAN DERSİ - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • TEZ DANIŞMANLIĞI - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • MATEMATİK ÖĞRETİMİ I - Lisans, 2014-2015
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - Lisans, 2014-2015
 • ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI - Lisans, 2014-2015
 • Uluslararası Hakemli 2024, BİRGİN OSMAN, ÖZKAN KEMAL, Comparing the concept images and hierarchical classification skills of students at different educational levels regarding parallelograms: a cross-sectional study, International Journal of Mathematical Education in Science and Technology
 • Uluslararası Hakemli 2024, BİRGİN OSMAN, PEKER ELİF SEVAL, An investigation of 8th-grade Turkish students' performance on number sense, EDUCATIONAL STUDIES
 • Uluslararası Hakemli 2023, BİRGİN OSMAN, YILMAZ MURAT, Development and validation of a scale to assess the frequency of using classroom assessment tools and methods for mathematics teachers, IJERI: International Journal of Educational Research and Innovation
 • Uluslararası Hakemli 2023, BİRGİN OSMAN, YILMAZ MURAT, Identifying the Factors Influencing Mathematics Teachers' Grading Practices Regarding Students' In-Class Performance: A Reliability and Validity Study, Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science
 • Uluslararası Hakemli 2022, BİRGİN OSMAN, PEKER ELİF SEVAL, Development of Number Sense Test for Eighth-Grade Students: A Validity and Reliability Study, Cukurova University Faculty of Education Journal
 • Uluslararası Hakemli 2022, BİRGİN OSMAN, GÜRBÜZ RAMAZAN, MEMİŞ KAFİYE ZEYNEP, Performance of second-grade elementary school students on counting, place value understanding, and addition operation in natural numbers, International Journal of Mathematical Education in Science and Technology
 • Uluslararası Hakemli 2022, BİRGİN OSMAN,ACAR HATİCE, The effect of computer-supported collaborative learning using GeoGebra software on 11th grade students’ mathematics achievement in exponential and logarithmic functions, International Journal of Mathematical Education in Science and Technology
 • Uluslararası Hakemli 2022, BİRGİN OSMAN, ERYILMAZ EMİNE, A systematic review of studies on teacher noticing in the field of mathematics education in Turkey, International Journal of Educational Studies in Mathematics
 • Uluslararası Hakemli 2021, BİRGİN OSMAN,PEKER ELİF SEVAL, Türkiye’de sayı duyusu konusunda yapılan çalışmalara ilişkin tematik içerik analizi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2021, BİRGİN OSMAN, TOPUZ FADEN, Effect of the GeoGebra software-supported collaborative learning environment on seventh grade students' geometry achievement, retention and attitudes, JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH
 • Uluslararası Hakemli 2021, BİRGİN OSMAN, UZUN YAZICI KÜBRA, The effect of GeoGebra software–supported mathematics instruction on eighth-grade students' conceptual understanding and retention, JOURNAL OF COMPUTER ASSISTED LEARNING
 • Ulusal Hakemli 2021, ÇELİK DERYA, ARABACI DUYGU, AÇIKYILDIZ GÖKAY, GÜNEŞ GÖNÜL, GÜRSOY KADİR, GÜLER MUSTAFA, BİRGİN OSMAN, GÜRBÜZ RAMAZAN, AYDIN SERHAT, ÖZMEN ZEYNEP MEDİNE, İlköğretim matematik öğretmeni adaylarına hangi öğrenme fırsatlarını sunuyoruz? Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersi örneği, Başkent University Journal of Education
 • Uluslararası Hakemli 2021, ÇELİK DERYA, ARABACI DUYGU, AYDIN SERHAT, GÜNEŞ GÖNÜL, GÜRBÜZ RAMAZAN, ÖZMEN ZEYNEP MEDİNE, GÜRSOY KADİR, BİRGİN OSMAN, GÜLER MUSTAFA, AÇIKYILDIZ GÖKAY, Opportunities to Learn Provided to Preservice Elementary School Mathematics Teachers in Turkey, Journal of Teacher Education and Educators
 • Uluslararası Hakemli 2021, BİRGİN OSMAN, ÖZTÜRK FATMA NUR, Research trends on mathematical modelling in mathematics education in Turkey (2010-2020): A thematic content analysis, e-International Journal of Educational Research
 • Uluslararası Hakemli 2020, BİRGİN OSMAN,UZUN KÜBRA,MAZMAN SACİDE GÜZİN, Investigation of Turkish mathematics teachers’ proficiency perceptions in using information and communication technologies in teaching, Education and Information Technologies
 • Uluslararası Hakemli 2020, ÇELİK DERYA,ÖZMEN ZEYNEP MEDİNE,GÜNEŞ GÖNÜL,AÇIKYILDIZ GÖKAY,ARABACI DUYGU,GÜRSOY KADİR,GÜLER MUSTAFA,GÜRBÜZ RAMAZAN,BİRGİN OSMAN,AYDIN SERHAT, Anabilim Dalı Başkanlarının Matematik Öğretmeni Adaylarına Sunulan Öğrenme Fırsatlarına İlişkin Değerlendirmeleri, Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2020, ÇELİK DERYA, BİRGİN OSMAN, AYDIN SERHAT, GÜNEŞ GÖNÜL, GÜRSOY KADİR, AÇIKYILDIZ GÖKAY, ÖZMEN ZEYNEP MEDİNE, GÜRBÜZ RAMAZAN, GÜLER MUSTAFA, ARABACI DUYGU, İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretmeye Hazır Olma, Öğretmen Eğitimi Programının Tutarlılığı ve Etkililiği Hakkındaki İnançları, Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2020, BİRGİN OSMAN,DEMİRÖREN KAYHAN, Ortaokul yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin cebirsel ifadeler konusundaki başarı performanslarının incelenmesi, PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION
 • Uluslararası Hakemli 2020, BİRGİN OSMAN,DEMİRÖREN KAYHAN, Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Basit Görsel ve Cebirsel İfadeler Konusundaki Hata ve Kavram Yanılgılarının İncelenmesi, International Journal of Social and Educational Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2020, TOPUZ FADEN,BİRGİN OSMAN, Developing the teaching material supported with GeoGebra for circle and disc subject at seventh grade, Elementary Education Online
 • Uluslararası Hakemli 2020, TOPUZ FADEN,BİRGİN OSMAN, Students’ views about GeoGebra-supported teaching material and learning environment developed for “circle and disc” subject at the 7th grade, Journal of Computer and Education Research
 • Uluslararası Hakemli 2020, BİRGİN OSMAN,ÖKSÜZ HAVA, Investigation of Middle School Students’ Perceptions of Value Towards Mathematics Lesson in Terms of Some Variables, International Journal of Educational Studies in Mathematics
 • Ulusal Hakemli 2018, ÇELİK DERYA,GÜNEŞ GÖNÜL,BİRGİN OSMAN,ÖZMEN ZEYNEP MEDİNE,AYDIN SERHAT,GÜRBÜZ RAMAZAN,ARABACI DUYGU,AÇIKYILDIZ GÖKAY,GÜRSOY KADİR,GÜLER MUSTAFA, İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi, Milli Eğitim
 • Uluslararası Hakemli 2018, ÇELİK DERYA,ÖZMEN ZEYNEP MEDİNE,AYDIN SERHAT,GÜLER MUSTAFA,BİRGİN OSMAN,AÇIKYILDIZ GÖKAY,GÜRSOY KADİR,ARABACI DUYGU,GÜNEŞ GÖNÜL,GÜRBÜZ RAMAZAN, A National Comparison of Pre-service Elementary Mathematics Teachers’ Beliefs about Mathematics: The case of Turkey, Egitim ve Bilim-Education and Science
 • Uluslararası Hakemli 2018, KUTLUCA TAMER,BİRGİN OSMAN,Gündüz Samet, Evaluation of the Published Articles in Turkish Journal of Computer and Mathematics Education according to Content Analysis, Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, BİRGİN OSMAN,DEMİRKAN HÜSEYİN, Yatılı bölge ortaokulu öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarının bazı değişkenler bakımından incelenmesi, e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, BİRGİN OSMAN,MAZMAN SACİDE GÜZİN,UZUN KÜBRA,GÖKSU BÜŞRA,PEKER ELİF SEVAL,GÜMÜŞ BÜŞRA, Investigation Of Factors Affected To Math Engagement Of Middle School Students, International Online Journal of Educational Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2017, MAZMAN SACİDE GÜZİN,BİRGİN OSMAN,GÖKSU BÜŞRA,UZUN KÜBRA,GÜMÜŞ BÜŞRA,SEVAL PEKER ELİF, Matematik Dersine Bağlılık Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlama Çalışması, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)
 • Uluslararası Hakemli 2015, BİRGİN OSMAN,BOZKURT ERHAN,GÜREL RAMAZAN,DURU ADEM, The Effect of Computer Assisted Instruction on 7th Grade Students Achievement and Attitudes toward Mathematics The Case of the Topic Vertical Circular Cylinder Utjecaj nastave uz pomo ra unala na postignu a i stavove u enika sedmog razreda prema ma, Croatian Journal of Education-Hrvatski Casopis za Odgoj i obrazovanje
 • Uluslararası Hakemli 2014, GÜRBÜZ RAMAZAN,ÇATLIOĞLU HAKAN,BİRGİN OSMAN, The effects of activities based on the multiple intelligence theory of the students conceptual learning and their retention a case of circle and cylinder, Technics Technologies Education Management-TTEM
 • Uluslararası Hakemli 2014, ÇATLIOĞLU HAKAN,GÜRBÜZ RAMAZAN,BİRGİN OSMAN, Do pre service elementary school teachers still have mathematics anxiety Some factors and correlates, BOLEMA-Mathematics Education Bulletin
 • Uluslararası Hakemli 2012, DURU ADEM,PEKER MURAT,BİRGİN OSMAN, Investigation of Pre Service Teachers Attitudes toward Using the Computer in Teaching and Learning Mathematics, NEW EDUCATIONAL REVIEW
 • Uluslararası Hakemli 2012, BİRGİN OSMAN,GÜRBÜZ RAMAZAN,ÇATLIOĞLU HAKAN, An investigation of pre service mathematics teachers perceptions related to the importance of measurement and assessment methods, ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONALSTUDIES
 • Uluslararası Hakemli 2012, BİRGİN OSMAN,BAKİ ADNAN, An Investigation of the Purposes of the Measurement and Assessment Practice of Primary School Teachers within the Context of the New Mathematics Curriculum, EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE
 • Uluslararası Hakemli 2012, GÜRBÜZ RAMAZAN,BİRGİN OSMAN,ÇATLIOĞLU HAKAN, Comparing the probability related misconceptions of pupils at different education levels, CROATIAN JOURNAL OF EDUCATION-HRVATSKI CASOPIS ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
 • Uluslararası Hakemli 2012, BİRGİN OSMAN, Investigation of Eighth Grade Students Understanding of the Slope of the Linear Function, BOLEMA-MATHEMATICS EDUCATION BULLETIN-BOLETIM DE EDUCACAO MATEMATICA
 • Uluslararası Hakemli 2012, GÜRBÜZ RAMAZAN,BİRGİN OSMAN, The effect of computer assisted teaching on remedying misconceptions The case of the subject probability, COMPUTERS & EDUCATION
 • Uluslararası Hakemli 2012, BİRGİN OSMAN,GÜRBÜZ RAMAZAN,ÇATLIOĞLU HAKAN, Determining eighth grade students understanding and difficulties of linear functions, ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES
 • Uluslararası Hakemli 2011, BİRGİN OSMAN, Pre service mathematics teachers views on the use of portfolios in their education as an alternative assessment method, Educational Research and Review
 • Uluslararası Hakemli 2011, GÜRBÜZ RAMAZAN,BİRGİN OSMAN, Öğrenme ortamına çoklu zekâ kuramını taşıyan iki öğretmen ve iki araştırmacının yolculuğundan yansıyanlar, Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2010, GÜRBÜZ RAMAZAN,ÇATLIOĞLU HAKAN,BİRGİN OSMAN,ERDEM EMRULLAH, An Investigation of Fifth Grade Students Conceptual Development of Probability through Activity Based Instruction A Quasi Experimental Study, KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI
 • Uluslararası Hakemli 2010, BİRGİN OSMAN,BALOĞLU MUSTAFA,ÇATLIOĞLU HAKAN,GÜRBÜZ RAMAZAN, An investigation of mathematics anxiety among sixth through eighth grade students in Turkey, Learning and Individual Differences
 • Uluslararası Hakemli 2010, BİRGİN OSMAN,ÇATLIOĞLU HAKAN,GÜRBÜZ RAMAZAN,AYDIN SERHAT, Investigation of the Computer Experiences and Attitudes of Preservice Mathematics Teachers New Evidence from Turkey, Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking
 • Uluslararası Hakemli 2010, ÇOKER BÜNYAMİN,ÇATLIOĞLU HAKAN,BİRGİN OSMAN, Conceptions of students about renewable energy sources a need to teach based on contextual approaches, Procedia - Social and Behavioral Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2010, BİRGİN OSMAN,ÇOKER BÜNYAMİN,ÇATLIOĞLU HAKAN, Investigation of first year pre service teachers computer and internet uses in terms of gender, Procedia - Social and Behavioral Sciences
 • Ulusal Hakemli 2009, KUTLUCA TAMER,ÇATLIOĞLU HAKAN,BİRGİN OSMAN,AYDIN MEHMET,BUTAKIN VEYSEL, Çoklu Zekâ Kuramına Göre Geliştirilen Etkinliklere Dayalı Öğretime İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2009, BİRGİN OSMAN,TUTAK TAYFUN,TÜRKDOĞAN ALİ, Primary school teachers views about the new Turkish primary school mathematics curriculum, e-Journal of New World Sciences Academy
 • Uluslararası Hakemli 2009, TUTAK TAYFUN,TÜRKDOĞAN ALİ,BİRGİN OSMAN, The effect of geometry teaching with Cabri to learning levels of fourth grade students, e-Journal of New World Sciences Academy
 • Uluslararası Hakemli 2009, BİRGİN OSMAN,GÜRBÜZ RAMAZAN, İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin rasyonel sayılar konusundaki işlemsel ve kavramsal bilgi düzeylerinin incelenmesi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2009, GÜRBÜZ RAMAZAN,ÇATLIOĞLU HAKAN,BİRGİN OSMAN,TOPRAK MUSTAFA, STUDENTS AND THEIR TEACHERS VIEWS OF COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION THE CASE OF THE PROBABILITY SUBJECT, ODGOJNE ZNANOSTI-EDUCATIONAL SCIENCES
 • Uluslararası Hakemli 2009, BİRGİN OSMAN,ÇATLIOĞLU HAKAN, Book Review Measurement and assessment, Journal of Turkish Science Education
 • Uluslararası Hakemli 2009, BİRGİN OSMAN,BAKİ ADNAN, An investigation of primary school teachers proficiency perceptions about measurement and assessment methods the case of turkey, Procedia - Social and Behavioral Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2009, ÇATLIOĞLU HAKAN,BİRGİN OSMAN,COŞTU SERKAN,GÜRBÜZ RAMAZAN, The level of mathematics anxiety among pre service elementary school teachers, Procedia - Social and Behavioral Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2009, COŞTU SERKAN,ARSLAN SELAHATTİN,ÇATLIOĞLU HAKAN,BİRGİN OSMAN, Perspectives of elementary school teachers and their students about relating and contextualizing in mathematics, Procedia - Social and Behavioral Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2009, BİRGİN OSMAN,ÇATLIOĞLU HAKAN,COŞTU SERKAN,AYDIN SERHAT, The investigation of the views of student mathematics teachers towards computer assisted mathematics instruction, Procedia - Social and Behavioral Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2009, BAKİ ADNAN,ÇATLIOĞLU HAKAN,COŞTU SERKAN,BİRGİN OSMAN, Conceptions of high school students about mathematical connections to the real life, Procedia - Social and Behavioral Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2008, GÜRBÜZ RAMAZAN,BİRGİN OSMAN, Farklı öğrenim seviyesindeki öğrencilerin rasyonel sayıların farklı gösterim şekilleriyle işlem yapma performanslarının karşılaştırılması, PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION
 • Uluslararası Hakemli 2008, BİRGİN OSMAN, Alternatif bir değerlendirme yöntemi olarak portfolyo değerlendirme uygulamasına ilişkin öğrenci görüşleri, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2008, BİRGİN OSMAN,GÜRBÜZ RAMAZAN, Sınıf öğretmeni adaylarının ölçme ve değerlendirme konusundaki bilgi düzeylerinin incelenmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2007, KUTLUCA TAMER,BİRGİN OSMAN, Doğru Denklemi Konusunda Geliştirilen Bilgisayar Destekli Öğretim Materyali Hakkında Matematik Öğretmeni Adaylarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2007, KUTLUCA TAMER,BİRGİN OSMAN,ÇATLIOĞLU HAKAN, Öğretimde planlama ve değerlendirme dersi uygulama etkinliklerinin öğretmen adaylarına sağladığı faydalar, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2007, BİRGİN OSMAN,BAKİ ADNAN, The use of portfolio to assess students performance, Journal of Turkish Science Education
 • Uluslararası Hakemli 2007, BİRGİN OSMAN,ÇATLIOĞLU HAKAN,KUTLUCA TAMER, Matematik Öğretmen Adaylarının Uygulama Etkinliklerine İlişkin Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2007, BİRGİN OSMAN,KUTLUCA TAMER, Yedinci sınıf matematik dersine yönelik Excel ve Coypu programlarının yardımıyla çalışma yapraklarının geliştirilmesi, Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2007, KUTLUCA TAMER,BİRGİN OSMAN, Çoklu zeka kuramına göre geliştirilen etkinliklerin öğrenci başarısı üzerine etkisinin incelenmesi, Çağdaş Eğitim Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2006, BİRGİN OSMAN, İlköğretimde velilerin değerlendirme sürecine katılımına ilişkin görüşlerinin incelenmesi, Çağdaş Eğitim Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2006, BİRGİN OSMAN,TUTAK TAYFUN, Kitap İncelemesi Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi, İlköğretim Online (elektronik)
 • Uluslararası Hakemli 2006, KUTLUCA TAMER,BİRGİN OSMAN, Öğretenler ve Öğrenenler için Ek Açıklamalarla Yeni İlköğretim Programları 1 5 Sınıflar, İlköğretim Online (elektronik)
 • Uluslararası Hakemli 2004, BAKİ ADNAN,BİRGİN OSMAN, Alternatif değerlendirme aracı olarak bilgisayar destekli bireysel gelişim dosyası uygulamasından yansımalar: Bir özel durum çalışması, Turkish Online Journal of Educational Technology
 • 30.05.2014, Ulusal, I.Ulusal Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, BİRGİN OSMAN,ACAR HATİCE, 11.sınıf düzeyinde üstel ve logaritmik fonksiyon grafiklerinin öğretimine yönelik GeoGebra destekli öğretim materyalinin geliştirilmesi, Özet bildiri
 • 30.05.2014, Ulusal, I.Ulusal Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi,, BİRGİN OSMAN,ACAR HATİCE, Lise öğrencilerinin matematik dersinde akıllı tahta kullanımına yönelik tutumlarının incelenmesi, Özet bildiri
 • 29.05.2014, Ulusal, XIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, UZUN CEYHUN,BİRGİN OSMAN, Beşinci sınıf öğrencilerinin matematik dersi problem çözme becerilerinin farklı değişkenler bakımından incelenmesi, Özet bildiri
 • 28.10.2023, Uluslararası, 6th International Symposium on Turkish Computer and Mathematics Education (TURCOMAT-6), BİRGİN OSMAN, PEKER ELİF SEVAL, Kesirler ve Sayı Duyusu Bağlamında Yapılan Çalışmalara İlişkin Sistematik Analiz, Özet bildiri
 • 28.10.2023, Uluslararası, 6th International Symposium on Turkish Computer and Mathematics Education (TURCOMAT-6), BİRGİN OSMAN, PEKER ELİF SEVAL, Türkiye’de Ondalık Gösterim Konusunda Yapılan Çalışmaların Sistematik İncelemesi, Özet bildiri
 • 28.09.2018, Uluslararası, II. International Congress on Science and Education, BİRGİN OSMAN, 1998 ve 2007 Öğretmen Yetiştirme Programları ve Gelişmeler, Özet bildiri
 • 28.09.2016, Ulusal, 12.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, BİRGİN OSMAN,MAZMAN SACİDE GÜZİN,UZUN KÜBRA,GÖKSU BÜŞRA,PEKER ELİF SEVAL,GÜMÜŞ BÜŞRA, Ortaokul öğrencilerin matematik dersine bağlılık düzeylerini etkileyen faktörlerin incelenmesi, Özet bildiri
 • 28.09.2016, Ulusal, 12.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, BİRGİN OSMAN,DEMİRÖREN SELMA, Beşinci ve altıncı sınıf ortaokul öğrencilerinin matematik dersi problem çözme becerilerinin bazı değişkenler bakımından incelenmesi, Özet bildiri
 • 28.09.2016, Uluslararası, International Contemporary Education Research Congress, BİRGİN OSMAN,DEMİRKAN HÜSEYİN, Yatılı bölge ortaokulu öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarının bazı değişkenler bakımından incelenmesi, Özet bildiri
 • 28.09.2016, Uluslararası, International Contemporary Education Research Congress, BİRGİN OSMAN,ZENGİN ALİ, Ortaokul öğrencilerinin matematik dersinde akıllı tahta kullanıma yönelik tutumlarının incelenmesi, Tam metin bildiri
 • 27.06.2012, Ulusal, X.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, BİRGİN OSMAN,ÖZKAN KEMAL, Sınıf öğretmeni adaylarının yamuk kavramındaki bilgi düzeyleri ve kavram yanılgılarının incelenmesi, Özet bildiri
 • 26.09.2019, Uluslararası, 4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education (TURCOMAT-2019), BİRGİN OSMAN,KÜÇÜKAKIN GONCA,BOZKURT ERHAN, Ortaokul öğrencilerinin bilgisayar oyunu bağımlılık düzeyleri ile matematik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi, Özet bildiri
 • 26.09.2019, Uluslararası, 4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education, BİRGİN OSMAN,DEMİRÖREN KAYHAN, Investigation of the 8th grade students’ errors and misconceptions about simple visual and algebraic expressions, Özet bildiri
 • 26.09.2019, Uluslararası, 4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education, BİRGİN OSMAN,PEKER ELİF SEVAL, Investigation of the eight grade students’ performance of number sense in terms of some variables, Özet bildiri
 • 26.09.2019, Uluslararası, 4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education, BİRGİN OSMAN,ÖKSÜZ HAVA, Investigation of secondary school students’xx perceptions of value towards mathematics lessons, Özet bildiri
 • 26.09.2019, Uluslararası, 4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education, BİRGİN OSMAN,PEKER ELİF SEVAL, Investigation of the eight grade students’ performance of number sense in terms of the effect of operations and mental calculation components, Özet bildiri
 • 24.08.2016, Uluslararası, XIII. International Congress on Mathematical Education, ÇELİK DERYA,AYDIN SERHAT,ÖZMEN ZEYNEP MEDİNE,GÜRSOY KADİR,TAŞKIN DUYGU,GÜLER MUSTAFA,AÇIKYILDIZ GÖKAY,GÜNEŞ GÖNÜL,GÜRBÜZ RAMAZAN,BİRGİN OSMAN, Preservice mathematics teachers gains for teaching diverse students, Özet bildiri
 • 24.05.2012, Ulusal, 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, IŞIKLI MESUT,BOZKURT ERHAN,BİRGİN OSMAN, Fatih projesi bağlamında sınıf öğretmeni adaylarının teknoloji destekli eğitime yönelik öz yeterlik algılarının incelenmesi, Özet bildiri
 • 23.10.2008, Uluslararası, XI. International Conference on “Further Education in the Balkan Countries, BİRGİN OSMAN,TUTAK TAYFUN,ÇATLIOĞLU HAKAN, Teachers’ views about in-service training programs related to the new primary school mathematics curriculum: The case of Trabzon, Özet bildiri
 • 23.09.2010, Ulusal, IX.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiri Özetleri, BİRGİN OSMAN,GÜRBÜZ RAMAZAN,ÇATLIOĞLU HAKAN, Matematik öğretmeni adaylarının alternatif ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerinin önemine ilişkin algılarının incelenmesi, Özet bildiri
 • 23.09.2009, Uluslararası, XI.International Conference on Further Education in the Balkan Countries, BİRGİN OSMAN,TUTAK TAYFUN,ÇATLIOĞLU HAKAN, Teachers views about in service training programs related to the new primary school mathematics curriculum The case of Trabzon, Özet bildiri
 • 23.06.2008, Uluslararası, International Conference on Educational Sciences-ICES 2008, GÜRBÜZ RAMAZAN,BİRGİN OSMAN, Öğrenme ortamına çoklu zekâ kuramını taşıyan iki öğretmen ve iki araştırmacının yolculuğundan yansıyanlar, Özet bildiri
 • 23.06.2008, Uluslararası, International Conference on Educational Sciences-ICES’08, BİRGİN OSMAN,GÜRBÜZ RAMAZAN, Sekizinci sınıf öğrencilerinin doğru denklemi konusundaki öğrenme düzeylerinin incelenmesi, Özet bildiri
 • 23.03.2018, Uluslararası, International Congress on Science and Education (ICSE-2018 Mart), BİRGİN OSMAN,AKÇAKIN VEYSEL,BOZKURT ERHAN, Ortaokul öğrencilerinin Van Hiele geometrik düşünme düzeylerinin incelenmesi, Özet bildiri
 • 23.03.2018, Uluslararası, International Congress on Science and Education, DURU ADEM,DEMİRÖREN SELMA,BİRGİN OSMAN, Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Tam Sayılar Konusundaki Toplama ve Çıkarma İşlemlerineİlişkin Bilgi Düzeyleri ve Yaptıkları Hatalar, Özet bildiri
 • 23.03.2018, Uluslararası, International Congress on Science and Education, BİRGİN OSMAN,UZUN KÜBRA, “Doğrusal denklemler ve eğim” konusunda geogebra destekli öğretimin sekizinci sinif öğrencilerin kavramsal anlama düzeylerine etkisi, Özet bildiri
 • 21.05.2015, Uluslararası, 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, BİRGİN OSMAN,YAVUZ ELÇİN, Sınıf öğretmeni adaylarının üç boyutlu geometrik cisimlere ilişkin uzamsal düşünme becerilerinin incelenmesi, Özet bildiri
 • 21.05.2015, Uluslararası, 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, BİRGİN OSMAN,YAVUZ ELÇİN, Sınıf öğretmeni adaylarının geometrik cisimlere ilişkin konu alan bilgileri, Özet bildiri
 • 21.03.2019, Uluslararası, III. International Congress on Science and Education, BİRGİN OSMAN,PEKER ELİF SEVAL, Türkiye’de sayı duyusu konusunda yapılan araştırmaların içerik analizi, Özet bildiri
 • 21.03.2019, Uluslararası, III. International Congress on Science and Education, BİRGİN OSMAN,PEKER ELİF SEVAL, 2018 matematik dersi öğretim programının sayı duyusu bileşenleri bakımından incelenmesi, Özet bildiri
 • 20.09.2012, Uluslararası, First International Symposium of Teacher Training and Development, BİRGİN OSMAN, 2005 öğretim programları bağlamında matematik öğretmeni adaylarının ölçme değerlendirme araç ve yöntemlerine ilişkin yeterlik algılarının incelenmesi, Özet bildiri
 • 20.09.2012, Uluslararası, First International Symposium of Teacher Training and Development, BİRGİN OSMAN,ÖZKAN KEMAL, Farklı öğretim kademesindeki öğrencilerin yamuk kavramı konusundaki algılarının karşılaştırılması, Özet bildiri
 • 20.09.2010, Ulusal, IX.Matematik Sempozyumu, Sergi ve Şenlikleri Bildiri Özetleri, BİRGİN OSMAN,BAKİ ADNAN, Dördüncü ve beşinci sınıf öğretmenlerinin matematik dersi kapsamındaki portfolyo uygulama biçimlerinin incelenmesi Alan taraması ve özel durum çalışmasından yansımalar, Özet bildiri
 • 20.09.2010, Ulusal, IX.Matematik Sempozyumu, Sergi ve Şenlikleri, BİRGİN OSMAN,BAKİ ADNAN, Sınıf öğretmenleri ölçme ve değerlendirmenin yapılma amaçlarını dengeli yürütebiliyorlar mı? Türkiye yansıması, Tam metin bildiri
 • 20.06.2013, Ulusal, 1.Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, BİRGİN OSMAN,ÖZKAN KEMAL, Sınıf öğretmeni adaylarının düzgün çokgen konusundaki bilgi düzeylerinin incelenmesi, Özet bildiri
 • 20.06.2013, Ulusal, 1.Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, BİRGİN OSMAN, Matematik dersi bağlamında sınıf öğretmenlerinin ölçme değerlendirme araç ve yöntemlerine ilişkin önem algılarının çeşitli değişkenler bakımından incelenmesi, Özet bildiri
 • 20.06.2007, Ulusal, XVI.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, BİRGİN OSMAN, Matematik öğretmeni adaylarının portfolyo değerlendirme uygulamasına ilişkin görüşleri, Özet bildiri
 • 20.06.2007, Ulusal, XVI.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, BİRGİN OSMAN, Sınıf öğretmeni adaylarının ölçme ve değerlendirme konusundaki okur yazarlık düzeylerinin incelenmesi, Özet bildiri
 • 20.04.2017, Uluslararası, 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ÇELİK DERYA,ÖZMEN ZEYNEP MEDİNE,GÜLER MUSTAFA,AYDIN SERHAT,Açıkyıldız Gökay,ARABACI DUYGU,GÜRSOY KADİR,GÜNEŞ GÖNÜL,BİRGİN OSMAN,GÜRBÜZ RAMAZAN, Does Gender Make A Difference? An Investigation On Mathematics Teacher Candidates’ Teaching Knowledge and Their Beliefs, Tam metin bildiri
 • 20.04.2017, Uluslararası, 26. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, ÇELİK DERYA,ÖZMEN ZEYNEP MEDİNE,GÜLER MUSTAFA,AYDIN SERHAT,AÇIKYILDIZ GÖKAY,TAŞKIN DUYGU,GÜRSOY KADİR,GÜNEŞ GÖNÜL,BİRGİN OSMAN,GÜRBÜZ RAMAZAN, Cinsiyet Fark Yaratıyor mu? Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğretme Bilgileri ve İnançlarının İncelenmesi, Özet bildiri
 • 18.05.2017, Uluslararası, International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), DURU ADEM,GÖL RESUL,BİRGİN OSMAN,YILDIZ CEMALETTİN, An investigation of high school students’ conjecturing processes., Özet bildiri
 • 18.05.2017, Uluslararası, International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), DURU ADEM,GÖL RESUL,BİRGİN OSMAN,YILDIZ CEMALETTİN, AN INVESTIGATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS’ CONJECTURING PROCESSES, Özet bildiri
 • 17.05.2017, Ulusal, III. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, BİRGİN OSMAN,UZUN KÜBRA, Matematik öğretmenlerinin öğretimde bilgi ve iletişim teknolojisini kullanmaya yönelik yeterlik durumlarının incelenmesi, Özet bildiri
 • 17.05.2017, Ulusal, III.Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, KUTLUCA TAMER,BİRGİN OSMAN,GÜNDÜZ SAMET, 2009-2016 yılları arasında Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisinde yayımlanan makalelerin değerlendirilmesi, Özet bildiri
 • 17.05.2017, Ulusal, III. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, BİRGİN OSMAN,TOPUZ FADEN, Ortaokul 7.sınıfta GeoGebra destekli geometri öğretiminin öğrenmedeki kalıcılık üzerine etkisi, Özet bildiri
 • 17.01.2004, Ulusal, 2004 Eğitimde İyi Örnekler Konferansı Bildirileri, BAKİ ADNAN,BİRGİN OSMAN,GÜVEN BÜLENT,KARATAŞ İLHAN, Bilgisayar destekli bireysel gelişim dosyası portfolio uygulaması, Tam metin bildiri
 • 16.09.2002, Ulusal, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiri Kitabı, BAKİ ADNAN,BİRGİN OSMAN, Matematik eğitiminde alternatif bir değerlendirme olarak bireysel gelişim dosyası uygulaması, Tam metin bildiri
 • 16.05.2015, Ulusal, II.Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, ÇELİK DERYA,GÜNEŞ GÖNÜL,BİRGİN OSMAN,AYDIN SERHAT,GÜRSOY KADİR,ÖZMEN ZEYNEP MEDİNE, İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının öğretmen eğitimi programının etkinliğine ve tutarlılığına ilişkin görüşlerinin incelenmesi, Özet bildiri
 • 16.05.2015, Ulusal, II.Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, BİRGİN OSMAN,YAVUZ ELÇİN, Yedinci sınıf tam sayılar konusunun etkinlik temelli öğretimin öğrenci başarısı üzerine etkisi, Özet bildiri
 • 16.05.2015, Ulusal, II.Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, BİRGİN OSMAN,TOPUZ FADEN, Geogebra yardımıyla geliştirilen öğretim materyaline ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri Çember ve daire örneği, Özet bildiri
 • 16.05.2007, Uluslararası, I. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, BİRGİN OSMAN,KUTLUCA TAMER,ÇATLIOĞLU HAKAN, Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Kullanım Durumları İle Bilgisayara Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 16.05.2007, Uluslararası, I. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, KUTLUCA TAMER,BİRGİN OSMAN, Ortaöğretim Öğretmen Adaylarının İnterneti Kullanım Sıklık ve Amaçları ile İnternet Kullanımına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 16.04.2008, Uluslararası, 2nd International Computer Instructional Technologies Symposium, GÜRBÜZ RAMAZAN,BİRGİN OSMAN, Bilgisayar destekli öğretime ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri, Özet bildiri
 • 15.10.2003, Ulusal, XII.Ulusal Eğitim Bilimleri Sempozyumu, BAKİ ADNAN,BİRGİN OSMAN, Bireysel gelişim dosyasına dayalı değerlendirme uygulamasının yansımaları., Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, First International Education Research and Teacher Education Congress, BİRGİN OSMAN,MEMİŞ ZEYNEP KAFİYE, İlkokul 2.sınıf öğrencilerinin sayı algılama becerilerinin incelenmesi., Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, First International Education Research and Teacher Education Congress, BİRGİN OSMAN,TOPUZ FADEN, Yedinci sınıf “çember ve daire” konusunun öğretiminde GeoGebra destekli öğrenme ortamınına ilişkin öğrenci görüşleri, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, First International Education Research and Teacher Education Congress, BİRGİN OSMAN,DEMİRÖREN KAYHAN, Ortaokul yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin cebirsel ifadeler konusundaki performanslarının incelenmesi, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, First International Education Research and Teacher Education Congress, BİRGİN OSMAN,ÖZKARA MERVE NUR, Ortaokul öğrencilerinin matematik dersine yönelik umutsuzluk düzeylerinin bazı değişkenler bakımından incelenmesi, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, First International Education Research and Teacher Education Congress, BİRGİN OSMAN,UZUN KÜBRA, Geogebra destekli matematik öğretimin 8.sınıf öğrencilerin matematik dersine bağlılık düzeylerine etkisi., Özet bildiri
 • 14.05.2015, Ulusal, 14.Matematik Sempozyumu, BİRGİN OSMAN,SOFUOĞLU MİNE,TOPUZ FADEN, Sekizinci sınıf histogram konusunun öğretimine ilişkin bilgisayar öğretim materyalinin geliştirilmesi, Özet bildiri
 • 14.04.2007, Ulusal, III.Fen ve Matematik Öğretmenleri Sempozyumu, KUTLUCA TAMER,BİRGİN OSMAN, Yedinci sınıf matematik dersine yönelik Excel ve Coypu programlarının yardımıyla çalışma yapraklarının geliştirilmesi, Özet bildiri
 • 11.09.2014, Ulusal, XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, BİRGİN OSMAN,ÖZKAYA YÜCEL,DURU ADEM, II.Dereceden Fonksiyonların Grafiklerinin Öğretiminde Geogebra Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri, Özet bildiri
 • 11.09.2014, Ulusal, XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, BİRGİN OSMAN,YAVUZ ELÇİN, İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Geometrik Cisimleri Tanımlama ve Açılımlarını Çizme Konusundaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi, Özet bildiri
 • 11.09.2014, Ulusal, XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, BİRGİN OSMAN,GÜLBEZ BURCU, Ortaokul 6-8 Sınıf Öğrencilerinin Görsel Matematik Okuryazarlık Öz yeterlik Algılarının İncelenmesi, Özet bildiri
 • 11.09.2014, Ulusal, XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, BİRGİN OSMAN,ÖZKAN KEMAL, Farklı Öğretim Kademesindeki Öğrencilerin Düzgün Çokgen Kavramı Konusundaki Algılarının İncelenmesi, Özet bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ÇELİK DERYA,GÜLER MUSTAFA,ÖZMEN ZEYNEP MEDİNE,AYDIN SERHAT,GÜRSOY KADİR,ARABACI DUYGU,AÇIKYILDIZ GÖKAY,GÜNEŞ GÖNÜL,GÜRBÜZ RAMAZAN,BİRGİN OSMAN, Öğretmen Adaylarının Matematik Hakkındaki İnançları ve Deneyimledikleri Öğrenme Fırsatları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, Özet bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, IV. International Eurasian Educational Research Congress, BİRGİN OSMAN,TOPUZ FADEN,DURU ADEM, GeoGebra destekli öğretimin 7.sınıf öğrencilerinin geometriye yönelik tutumları üzerine etkisi, Özet bildiri
 • 09.09.2015, Uluslararası, 3rd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium,, ÇELİK DERYA,AYDIN SERHAT,TAŞKIN DUYGU,GÜRSOY KADİR,AÇIKYILDIZ GÖKAY,GÜLER MUSTAFA,ÖZMEN ZEYNEP MEDİNE,GÜNEŞ GÖNÜL,BİRGİN OSMAN,GÜRBÜZ RAMAZAN, İlköğretim matematik öğretmeni adaylarına üniversitelerde sunulan öğrenme fırsatlarının öğretmen adaylarının görüşleri bağlamında incelenmesi Türkiye örneği, Özet bildiri
 • 09.09.2015, Uluslararası, 3rd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, ÇELİK DERYA,AYDIN SERHAT,GÜRSOY KADİR,TAŞKIN DUYGU,ÖZMEN ZEYNEP MEDİNE,GÜLER MUSTAFA,AÇIKYILDIZ GÖKAY,BİRGİN OSMAN,GÜNEŞ GÖNÜL,GÜRBÜZ RAMAZAN, İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının deneyimledikleri öğrenme fırsatlarının TEDS M sonuçları ile karşılaştırılması, Özet bildiri
 • 09.05.2018, Uluslararası, 8th International Congress of Research in Education, BİRGİN OSMAN,GÜMÜŞ Büşra, Sekizinci sınıf öğrencilerinin geometrik cisimlere ilişkin zihinsel algılarının incelenmesi, Özet bildiri
 • 09.05.2018, Uluslararası, 8th International Congress of Research in Education, BİRGİN OSMAN,UZUN KÜBRA,DURU ADEM, Doğrusal denklemler ve eğim konusunun öğretimine yönelik geogebra destekli öğretim materyalinin geliştirilmesi., Özet bildiri
 • 07.09.2009, Uluslararası, 3th International Computer Instructional Technologies Symposium, BARAN BULUT DEMET,OKUMUŞ SAMET,BİRGİN OSMAN,GÜVEN BÜLENT, Matematik öğretmenlerinin matematik eğitiminde bilgisayar kullanımına yönelik tutum ve yeterlilikleri, Tam metin bildiri
 • 06.09.2017, Uluslararası, 2nd International Conference on Scientific Cooperation for the Future in Economics and Administrative Sciences, DURU ADEM,BİRGİN OSMAN, Turkish adaptation of reactions to test scale: The study of validity and reliability, Özet bildiri
 • 06.05.2008, Uluslararası, 8th International Educational Technology Conference, BAKİ ADNAN,KUTLUCA TAMER,BİRGİN OSMAN, Matematik Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 06.05.2008, Uluslararası, 8th International Educational Technology Conference, BİRGİN OSMAN,KUTLUCA TAMER,GÜRBÜZ RAMAZAN, Yedinci Sınıf Matematik Dersinde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 06.05.2008, Uluslararası, 8th International Educational Technology Conference, TUTAK TAYFUN,BİRGİN OSMAN, Dinamik geometri yazılımı ile geometri öğretiminin öğrencilerin Van Heile geometri anlama düzeylerine etkisi, Tam metin bildiri
 • 06.05.2008, Uluslararası, 8th International Educational Technology Conference, TUTAK TAYFUN,BİRGİN OSMAN, Geometri öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarısına etkisi, Tam metin bildiri
 • 06.05.2008, Uluslararası, 8th International Educational Technology Conference, BİRGİN OSMAN,KUTLUCA TAMER,ÇATLIOĞLU HAKAN, Sayısal ve sözel ağırlıklı bölümlerde öğrenim gören öğretmen adaylarının bilgisayara yönelik tutumlarının karşılaştırılması KTU örneği, Tam metin bildiri
 • 06.04.2024, Uluslararası, 3. Bilsel International Sumela Scientific Researches Congress, BİRGİN OSMAN,ERYILMAZ EMİNE, Yedinci sınıf öğrencilerinin denk kesir modellerine ilişkin temsiller arası geçiş performansları, Tam metin bildiri
 • 06.04.2024, Uluslararası, 3. Bilsel International Sumela Scientific Researches Congress, BİRGİN OSMAN,ERYILMAZ EMİNE, Ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin denk kesirlerde görsel temsil tercihlerinin incelenmesi, Tam metin bildiri
 • 05.09.2004, Ulusal, XII. Ulusal Eğitim Bilimleri Sempozyumu Bildiler Kitabı, BAKİ ADNAN,BİRGİN OSMAN, Bireysel gelişim dosyasına dayalı değerlendirme uygulamasının yansımaları, Tam metin bildiri
 • 05.06.2002, Ulusal, Matematik Etkinlikleri Sempozyomu, BİRGİN OSMAN, Matematik eğitiminde değerlendirme aracı olarak bireysel gelişim dosyasının kullanımı, Özet bildiri
 • 04.10.2018, Ulusal, 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, BİRGİN OSMAN,UZUN KÜBRA, Doğrusal denklemler ve eğim konusunda GeoGebra destekli öğretimin 8.sınıf öğrencilerin çoklu gösterim türlerindeki başarı performansları üzerine etkisi., Özet bildiri
 • 04.09.2006, Ulusal, I.Ulusal Matematik Eğitimi Öğrenci Sempozyumu, BİRGİN OSMAN,KUTLUCA TAMER, Doğru denklemi konusunun öğretimine yönelik bilgisayar destekli öğretim materyal örneği, Özet bildiri
 • 04.09.2006, Ulusal, I.Ulusal Matematik Eğitimi Öğrenci Sempozyumu, BİRGİN OSMAN, İlköğretimde portfolyo değerlendirme yönteminin sunduğu faydalar, Özet bildiri
 • 04.09.2006, Ulusal, I.Ulusal Matematik Eğitimi Öğrenci Sempozyumu, BİRGİN OSMAN,TUTAK TAYFUN, Yeni ilköğretim matematik öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri, Özet bildiri
 • 04.09.2006, Ulusal, I.Ulusal Matematik Eğitimi Öğrenci Sempozyumu, BİRGİN OSMAN, İlköğretimde portfolyo değerlendirme yönteminin uygulanması sürecinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, Özet bildiri
 • 04.09.2006, Ulusal, I.Ulusal Matematik Eğitimi Öğrenci Sempozyumu, BİRGİN OSMAN, İlköğretim öğrencilerinin doğrunun eğimi ile ilgili öğrenme düzeyleri ve olası kavram yanılgıları, Özet bildiri
 • 04.02.2010, Uluslararası, World Conference on Educational Sciences, BİRGİN OSMAN,ÇATLIOĞLU HAKAN,ÇOKER BÜNYAMİN, Investigation of first year pre-service teachers’xx computer and internet uses in terms of gender, Özet bildiri
 • 04.02.2010, Uluslararası, World Conference on Educational Sciences, ÇOKER Bünyamin,BİRGİN OSMAN,ÇATLIOĞLU HAKAN, Conceptions of students about renewable energy sources: a need to teach based on contextual approaches, Özet bildiri
 • 04.02.2009, Uluslararası, WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES, ÇATLIOĞLU HAKAN,BİRGİN OSMAN,COŞTU SERKAN,GÜRBÜZ RAMAZAN, The level of mathematics anxiety among pre-service elementary school teachers, Özet bildiri
 • 04.02.2009, Uluslararası, WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES, COŞTU SERKAN,ARSLAN SELAHATTİN,ÇATLIOĞLU HAKAN,BİRGİN OSMAN, Perspectives of elementary school teachers and their students about relating and contextualizing in mathematics, Özet bildiri
 • 04.02.2009, Uluslararası, WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES, BAKİ ADNAN,ÇATLIOĞLU HAKAN,COŞTU SERKAN,BİRGİN OSMAN, Conceptions of high school students about mathematical connections to the real-life, Özet bildiri
 • 04.02.2009, Uluslararası, WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES, BİRGİN OSMAN,ÇATLIOĞLU HAKAN,COŞTU SERKAN,AYDIN SERHAT, The investigation of the views of student mathematics teachers towards computer-assisted mathematics instruction, Özet bildiri
 • 04.02.2009, Uluslararası, WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES, BİRGİN OSMAN,BAKİ ADNAN, An investigation of primary school teachers’xx proficiency perceptions about measurement and assessment methods: the case of turkey, Özet bildiri
 • 03.11.2016, Uluslararası, 1st INES International Academic Research Congress, BİRGİN OSMAN, Matematik öğrenmeye ilişkin inanç ölçeğinin geliştirilmesi Geçerlik ve güvenirlik çalışması, Tam metin bildiri
 • 03.11.2016, Uluslararası, 1st INES International Academic Research Congress, BİRGİN OSMAN,TOPUZ FADEN, Çember ve daire konusunun öğretiminde dinamik geometri yazılımı GeoGebra kullanımının öğrenci başarısı üzerine etkisi, Özet bildiri
 • 03.11.2016, Uluslararası, 1st INES International Academic Research Congress, BİRGİN OSMAN, İlköğretim ve ortaöğretim matematik öğretmeni adaylarının ölçme değerlendirme araç ve yöntemlerini kullanmaya yönelik tercihlerinin karşılaştırılması, Tam metin bildiri
 • 02.09.2015, Uluslararası, International Teacher Education Conference (ITEC), ÇELİK DERYA,AYDIN SERHAT,ÖZMEN ZEYNEP MEDİNE,AÇIKYILDIZ GÖKAY,TAŞKIN DUYGU,GÜLER MUSTAFA,GÜRSOY KADİR,GÜNEŞ GÖNÜL,BİRGİN OSMAN,GÜRBÜZ RAMAZAN, İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının matematiğin doğasına yönelik inançlarının belirlenmesi Türkiye örneği, Özet bildiri
 • Uluslararası 2023, Bilimsel Kitap, BİRGİN OSMAN,GÜMÜŞ BÜŞRA, Matematik ve Fen Alanında Uluslararası Araştırmalar IX, 2023, Eğitim Yayınevi, 978-625-6408-22-7
 • Uluslararası 2023, Bilimsel Kitap, BİRGİN OSMAN, UÇAR ESRA, Eğitim Bilimlerinde Güncel Yaklaşımlar, 2023, Duvar Yayınları, 978-625-6585-03-4
 • Uluslararası 2023, Bilimsel Kitap, BİRGİN OSMAN, Ortaokul Matematiğinde Hatalar-Kavram Yanılgıları ve Giderilmesine Yönelik Etkinlikler, 2023, Vizetek Yayınevi, 978-625-94130-7-5
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, BİRGİN OSMAN, UÇAR ESRA, Eğitim Bilimleri Alanında Yeni Trendler 1, 2022, Duvar Yayınları, 978-625-8261-83-7
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, ÇELİK DERYA,AYDIN SERHAT,ÖZMEN ZEYNEP MEDİNE,GÜRSOY KADİR,ARABACI DUYGU,GÜLER MUSTAFA,AÇIKYILDIZ GÖKAY,GÜNEŞ GÖNÜL,GÜRBÜZ RAMAZAN,BİRGİN OSMAN, Research Advances in the Mathematical Education of Pre-service Elementary Teachers, 2018, Springer, 978-3-319-68342-3
 • Ulusal 2016, Bilimsel Kitap, BİRGİN OSMAN, Matematik Eğitiminde Teoriler, 2016, Pegem Akademi Yayıncılık, 978-605-318-391-4
 • Ulusal 2016, Ders Kitabı, BİRGİN OSMAN,DURU ADEM,BULUT YAKUP, Ortaokul 6 Sınıf Matematik Ders Kitabı, 2016, MEB Yayınları, 978-975-11-4015-9
 • Ulusal 2016, Ders Kitabı, BİRGİN OSMAN,DURU ADEM,DOĞAN MUSTAFA, Ortaokul 6 Sınıf Matematik Ders Kitabı, 2016, MEB Yayınları, 978-975-11-4015-9
 • Ulusal 2016, Ders Kitabı, BİRGİN OSMAN,DOĞAN MUSTAFA,KARAKAYA VATAN, Ortaokul 6 Sınıf Matematik Ders Kitabı, 2016, MEB Yayınları, 978-975-11-4015-9
 • Ulusal 2016, Ders Kitabı, DURU ADEM,BİRGİN OSMAN,BULUT YAKUP, Ortaokul 6 Sınıf Matematik Ders Kitabı, 2016, MEB Yayınları, 978-975-11-4015-9
 • Ulusal 2016, Ders Kitabı, DURU ADEM,BİRGİN OSMAN,DOĞAN MUSTAFA, Ortaokul 6 Sınıf Matematik Ders Kitabı, 2016, MEB Yayınları, 978-975-11-4015-9
 • Uluslararası 2015, Kitap Tercümesi, BİRGİN OSMAN, Nitel Araştırma Yöntemleri Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni, 2015, Siyasal Kitabevi, 978-605-4627-45-5
 • Ulusal 2012, Bilimsel Kitap, BİRGİN OSMAN,KÜÇÜK MEHMET, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, 2012, Nobel yayınevi, 978-605-133-369-4
 • Uluslararası 2008, Bilimsel Kitap, BİRGİN OSMAN,TUTAK TAYFUN,ÇATLIOĞLU HAKAN, Further Education in the Balkan Countries, 2008, Education Academy Publication, 978-975-8890-69-9
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
Assessment Evaluation in Higher Education , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
Croatian Journal of Education-Hrvatski Casopis za Odgoj i obrazovanje , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
İlköğretim Online (elektronik) , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
International Journal of Human Sciences , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
Kuramsal Eğitimbilim Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Kuramsal Eğitimbilim Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Alan Eğitimi
İlköğretim Online (elektronik) , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
International J. of Mathematical Education in Science and Technology , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Alan Eğitimi
Studies in Higher Education , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
Assessment & Evaluation in Higher Education , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
Croatian Journal of Education-Hrvatski Casopis za Odgoj i obrazovanje , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
Educational Studies , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
Egitim ve Bilim-Education and Science , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
 • 8-15.yy Türk-İslam Dünyası Matematik Bilginleri Sergisi

  27.12.2017 - 30.12.2017

  Düzenleyenler : Osman BİRGİN, Özer ÇETİN, Adem DURU, Erhan BOZKURT, Önder DÜZ
  UŞAK
 • Adıyaman Üniversitesi Matematik Eğitiminde Materyal Tasarımı Sergisi

  03.05.2017 - 05.05.2017

  Düzenleyenler : Osman BİRGİN Elçin YAVUZ COĞUPLUGİL
  Adıyaman
 • Adıyaman Üniversitesi Matematik Eğitiminde Materyal Tasarımı Sergisi

  03.05.2017 - 05.05.2017

  Düzenleyenler : Osman BİRGİN, Faden TOPUZ
  Adıyaman
 • 8-15.Yüzyıl Türk-İslam Dünyası Matematik Bilginleri Sergisi

  03.05.2018 - 03.05.2018

  Düzenleyenler : Osman BİRGİN, Adem DURU, Erhan BOZKURT, Özer ÇETİN
  Uşak
 • Teşvik Ödülleri

  2023

  Uşak Üniversitesi Akademik Performans Ödülü
  2022 yılında Eğitim, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Spor Bilimleri kategorisinde en iyi akademik performans ödülü
  UŞAK ÜNİVERSİTESİ
 • Yayın Teşvik Ödülü

  2022

  Uluslararası Bilimsel Yayınlara Teşvik Ödülü
  Uluslararası Bilimsel Yayınlara Teşvik Ödülü
  TÜBİTAK
 • Teşvik Ödülleri

  2022

  Uşak Üniversitesi Akademik Performans Ödülü
  2021 yılında Eğitim, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Spor Bilimleri kategorisinde en iyi akademik performans ödülü
 • Yayın Teşvik Ödülü

  2022

  Uluslararası Bilimsel Yayınlara Teşvik Ödülü
  Uluslararası Bilimsel Yayınlara Teşvik Ödülü
 • Yayın Teşvik Ödülü

  2021

  Uluslararası Bilimsel Yayınlara Teşvik Ödülü
  Uluslararası Bilimsel Yayınlara Teşvik Ödülü
  TÜBİTAK
 • Teşvik Ödülleri

  2021

  Uşak Üniversitesi Akademik Performans Ödülü
  2020 yılında Eğitim, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Spor Bilimleri kategorisinde en iyi akademik performans ödülü
 • Yayın Teşvik Ödülü

  2014

  Uluslararası Bilimsel Yayınlara Teşvik Ödülü

  UŞAK ÜNİVERSİTESİ
 • Yayın Teşvik Ödülü

  2012

  Uşak Üniversitesi Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü

  UŞAK ÜNİVERSİTESİ
 • Yayın Teşvik Ödülü

  2012

  Uşak Üniversitesi Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü

  UŞAK ÜNİVERSİTESİ
 • Yayın Teşvik Ödülü

  2012

  Uluslararası Bilimsel Yayınlara Teşvik Ödülü

  TÜBİTAK
 • Yayın Teşvik Ödülü

  2012

  Uluslararası Bilimsel Yayınlara Teşvik Ödülü

  TÜBİTAK
 • Yayın Teşvik Ödülü

  2012

  Uluslararası Bilimsel Yayınlara Teşvik Ödülü

  TÜBİTAK
 • Yayın Teşvik Ödülü

  2012

  Uluslararası Bilimsel Yayınlara Teşvik Ödülü

  TÜBİTAK
 • Yayın Teşvik Ödülü

  2011

  2010 Yılı Eğitim Araştırmaları Ödüllü Yarışmasının Fen ve Matematik Alanında Mansiyon Ödülü

  MILLI EGITIM BAKANLIGI
 • Yayın Teşvik Ödülü

  2010

  Uluslararası Bilimsel Yayınlara Teşvik Ödülü

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
 • Yayın Teşvik Ödülü

  2010

  Uluslararası Bilimsel Yayınlara Teşvik Ödülü

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
 • Yayın Teşvik Ödülü

  2010

  Uluslararası Bilimsel Yayınlara Teşvik Ödülü

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
 • Yayın Teşvik Ödülü

  2010

  Uluslararası Bilimsel Yayınlara Teşvik Ödülü

  TÜBİTAK
 • Yayın Teşvik Ödülü

  2010

  Uluslararası Bilimsel Yayınlara Teşvik Ödülü

  TÜBİTAK
 • Yayın Teşvik Ödülü

  2010

  Uluslararası Bilimsel Yayınlara Teşvik Ödülü

  TÜBİTAK
 • Yayın Teşvik Ödülü

  2009

  Uluslararası Bilimsel Yayınlara Teşvik Ödülü

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
 • TR33 Bölgesi Öğretmenleri STEM’le buluşuyor

  10.02.2019 - 31.12.2019

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Eğitmen
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 36000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  TÜBİTAK PROJESİ - Tamamlandı
 • İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretme Bilgi ve İnançlarının Ulusal ve Uluslar Arası Düzeyde Karşılaştırılması

  01.01.2014 - 29.11.2016

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 59600 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  -Tübitak 3501 - Tamamlandı
 • Çember ve Daire Konusunun Öğretiminde Dinamik Geometri Yazılımı Kullanımının 7.Sınıf Öğrencilerin Başarısı Tutumu ve Kalıcılığa Etkisi

  08.01.2016 - 29.06.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 4.750 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 10.5
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • 12 Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Düşünmelerinin Özelleştirme Tahmin İspat Ve Genelleme Basamakları Bağlamında İncelenmesi

  08.01.2016 - 28.12.2016

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 3.000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 8.4
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Doğrusal Denklemler ve Eğim Konusunun Dinamik Geometri Yazılımı Geogebra İle Öğretiminin 8. Sınıf Öğrencilerinin Kavramsal Anlamalarına Ve Kalıcılığa Etkisi

  21.04.2017 - 21.08.2018

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 3650 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Türk-Alman Çalıştayları ”Öğretmen Eğitiminde Portfolyo”

  15.12.2013 - 15.07.2014

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSLARARASI
  Projenin Bütçesi : 67.047 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Uluslararası İkili İşbirliği Programları - Tamamlandı
 • Ortaokullarda Görev Yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Problemlere İlişkin Görüşlerin İncelenmesi, Uşak İl Merkezi Örneklemi”

  23.06.2016 - 15.05.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Müfredat ve Ders Kitapları Hazırlama Projesi

  27.07.2014 - 15.02.2015

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  TÜBİTAK PROJESİ - Tamamlandı
 • 2008 MEB-EARGED Projesi (4-5.Sınıf Matematik Öğretim Programında Öngörülen Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımlarının Öğretmenler Tarafından Uygulanabilirliği)

  15.03.2008 - 15.01.2010

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) - Tamamlandı
 • Matematiğin Gizli Hazinesi: Sayı Duyusu

  05.05.2024 -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 160000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  TÜBİTAK PROJESİ - Devam Ediyor