UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOÇENT
ÖMER İNCE

EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1975 - 1979

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  1990 - 1992

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ)
  Cevri divanındaki tarihi ve efsanevi unsurların tesbiti ve işlenişi
 • Doktora

  1994 - 2007

  EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ESKİ TÜRK EDEBİYATI (DR)
  İnşâ-i Merğûb ve İlm-i İnşâ`da müsta’xxmel lügatler(inceleme-metin)
 • YÖKDİL - İngilizce

  2018 -

  İngilizce - 57.5
 • Filoloji Temel Alanı
  Klasik Türk Edebiyatı

 • YARDIMCI DOÇENT - DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

  2011 -

  - TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

  1985 - 2011

  - TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ -
 • DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkan Yardımcısı

  2010 - 2012

 • 2021

  Doktora - TUĞBA ŞİMŞEK
  Türkçe öğretim programlarında yer alan değerler eğitimi açısından Kutadgu Bilig'in incelenmesi ve örnek metinler
  Dokuz Eylül Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • 2021

  Yüksek Lisans - AYŞE PELİN
  Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonunun desteklenmesi projesi (PIKTES) kapsamında kullanılan Türkçe öğreniyorum kitap seti ile hayat boyu Türkçe kitap setindeki Türkçe okuma metinlerinin değerler eğitimi ve kültür aktarımı açısından incelenmesi
  Dokuz Eylül Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • 2020

  Doktora - ADİL ACEMOĞLU
  Ömer Seyfettin öykülerinde değerler eğitimi
  Dokuz Eylül Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • 2020

  Yüksek Lisans - DEVRİM SILA KARA
  Hüsn ü Aşk'ta metaforik üslup bağlamında eğitsel ögeler üzerine bir inceleme
  Dokuz Eylül Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • 2020

  Yüksek Lisans - SEDA DOĞAN ÖZTÜRKCAN
  Karakter ve değerler eğitimi açısından Hayriyye-i Nabi üzerine bir inceleme
  Dokuz Eylül Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - AYŞE KALDIRIM
  Ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki edebî metinlerin çocuk edebiyatı ölçütlerine göre değerlendirilmesi
  Dokuz Eylül Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - ADİL ACEMOĞLU
  Ömer Seyfettin'in hikâyelerindeki kelime gruplarının Türkçe eğitimi bakımından incelenmesi
  Dokuz Eylül Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • 2016

  Yüksek Lisans - İBRAHİM İNAN
  Ortaokul Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerdeki deyim, atasözü ve özdeyişlerin analizi ve Türkçe eğitimine katkıları
  Dokuz Eylül Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • 2016

  Yüksek Lisans - MESUT TIRIL
  İlköğretim 5.-8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki şiirlerin, öğrencilerin estetik gelişimine katkısı ve Türkçe öğretim programına uygunluğu
  Dokuz Eylül Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • 2015

  Yüksek Lisans - ZEHRA MAHMUTOĞLU
  İlköğretim Türkçe ders kitaplarının Milli Eğitim ve Türkçe dersinin genel amaçları bağlamında tematik analizi
  Dokuz Eylül Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • 2014

  Yüksek Lisans - BERNA GÜLGÖNÜL
  Bilgin Adalı'nın hikâye ve romanlarında yer alan eğitsel iletiler
  Dokuz Eylül Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • 2013

  Yüksek Lisans - BAHAR YAMAN
  6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında mecazlı söyleyişler
  Dokuz Eylül Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • 2013

  Yüksek Lisans - ÖZLEM CELEP
  Halk şiirinde Elifnâme söyleme geleneği ve Elifnâmelerde eğitim unsurları
  Dokuz Eylül Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - Lisans, 2019-2020
 • KÜLTÜR VE DİL - Lisans, 2019-2020
 • İNSAN İLİŞKİLERİ, DİL VE İLETİŞİM - Lisans, 2019-2020
 • EDEBİYAT BİLGİ VE KURAMLARI - Lisans, 2019-2020
 • OSMANLI TÜRKÇESİ - Lisans, 2019-2020
 • ESKİ TÜRK EDEBİYATI KAYNAKLARI - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • ESKİ TÜRK EDEBİYATI NESİR - Doktora, 2018-2019
 • OSMANLICA ve KLÂSİK EDEBİYAT EĞİTİMİ - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • KLÂSİK TÜRK EDEBİYATI ve TOPLUM - Lisans, 2018-2019
 • OKUL DENEYİMİ - Lisans, 2018-2019
 • TÜRK DİLİ - Lisans, 2018-2019
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - Lisans, 2018-2019
 • OSMANLI TÜRKÇESİ - Lisans, 2018-2019
 • ESKİ TÜRK EDEBİYATI KAYNAKLARI - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • İNSAN İLİŞKİLERİ, DİL VE iLETİŞİM - Lisans, 2018-2019
 • KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA METİN ÇÖZÜMLEMESİ - Doktora, 2018-2019
 • KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA METİN ÇÖZÜMLEMESİ - Doktora, 2017-2018
 • ESKİ TÜRK EDEBİYATI KAYNAKLARI - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • KLASİK EDEBİYAT VE TOPLUM - Lisans, 2017-2018
 • ESKİ TÜRK EDEBİYATI II - Lisans, 2017-2018
 • OSMANLI TÜRKÇESİ II - Lisans, 2017-2018
 • OSMANLI TÜRKÇESİ I - Lisans, 2017-2018
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - Lisans, 2016-2017
 • KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA METİN ÇÖZÜMLEMESİ - Doktora, 2016-2017
 • ESKİ TÜRK EDEBİYATI KAYNAKLARI V - Lisans, 2016-2017
 • Klasik Edebiyat ve Toplum - Lisans, 2016-2017
 • Osmanlıca ve Klasik Edebiyat Eğitimi - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Osmanlı Türkçesi II - Lisans, 2016-2017
 • İNSAN İLİŞKİLERİ DİL VE İLETİŞİM - Lisans, 2016-2017
 • ESKİ TÜRK EDEBİYATI NAZIM - Doktora, 2016-2017
 • OSMANLI TÜRKÇESİ I - Lisans, 2016-2017
 • YENİ TÜRK EDEBİYATI II - Lisans, 2015-2016
 • GK SEÇ.II (KLASİK EDEBİYAT VE TOPLUM) - Lisans, 2015-2016
 • ANLATMA TEKNİKLERİ III: KONUŞMA EĞİTİMİ - Lisans, 2015-2016
 • TÜRKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM - Lisans, 2015-2016
 • ESKİ TÜRK EDEBİYATI V - Lisans, 2015-2016
 • OKUL DENEYİMİ - Lisans, 2015-2016
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - Lisans, 2015-2016
 • TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM - Lisans, 2015-2016
 • ESKİ TÜRK EDEBİYATI VII - Lisans, 2015-2016
 • ESKİ TÜRK EDEBİYATI V - Lisans, 2015-2016
 • Uluslararası Hakemli 2019, İNCE ÖMER,AKKAYA MEHMET,AKKAYA NEVİN,ŞİMŞEK Tuğba, Klâsik Edebiyat Bağlamında Kutadgu Bilig’de Değerler Eğitimi, Turkish Studies
 • Uluslararası Hakemli 2019, AKKAYA NEVİN,İNCE ÖMER,İŞCİ CENAN,ÜNER BÜŞRA, Öğretmen Adaylarının Çokkültürlülüğe Yönelik Algıları:Ölçek Geliştirme Çalışması, International Journal of Languages’ Education and Teaching (IJLET)
 • Ulusal Hakemli 2019, İNCE ÖMER, Klâsik Edebiyat Bağlamında Kutadgu Bilig’de Bilgi Temelinde Söz, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2019, İNCE ÖMER, Hafız-ı Şirazi’nin Bir Gazeli Üzerine Değerlendirme:Aşk Herkesin Başında: Kimi Cefâda, Kimi Sefâda, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2019, İNCE ÖMER, KLÂSIK EDEBIYAT BAĞLAMINDA ERZURUMLU İBRAHIM HAKKI DÎVÂNINDA ŞEHNAME KAYNAKLI UNSURLARIN KULLANIMI, Diyalektolog Ulusal Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2019, İNCE ÖMER, ESKİ TÜRK EDEBİYATI BAĞLAMINDA İKİ MÜELLİF BİR İDEAL İNSAN: KUTADGU BİLİG VE DİVANÜ LÜGATİ’T-TÜRK, EKEV AKADEMİ DERGİSİ
 • Ulusal Hakemli 2019, İNCE ÖMER, ATEBETÜ’L-HAKAYIK’DA YER ALAN BİLGİ VE KONUŞMA ÂDÂBI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, İNCE ÖMER, Necati’nin Şiir Dilinde İşlemeyi Başardığı, Türkî-i Basît’in Başaramadığı Dil Malzemesi Deyimler ve Atasözleri, Journal of Turkish Studies
 • Uluslararası Hakemli 2018, İNCE ÖMER, Yunus Emre’de Metafizik Gerilim, Journal of Turkish Studies
 • Uluslararası Hakemli 2018, İNCE ÖMER, İnşâ Bağlamında Sâlim Efendi Tezkiresinde ”Âlî Üslûp” Çözümlemeleri, Journal of Turkish Studies
 • Uluslararası Hakemli 2009, İNCE ÖMER, Toplumsal Hayatın Münşeat Geleneğindeki İzleri, Journal of Turkish Studies
 • Uluslararası Hakemli 2009, İNCE ÖMER, Hâfız’ın Bir Gazeline Modern Yaklaşımla Açımlama (Şerh/Tahlil) Uygulama Denemesi, Journal of Turkish Studies
 • Uluslararası Hakemli 2008, İNCE ÖMER, İnşâ-i Mergûb’da İmlâya Dâir Tespitler, Journal of Turkish Studies
 • Ulusal Hakemsiz 1993, İNCE ÖMER, Bir Divan Şairi Gözüyle IV Murad, DEÜ Eğitim Bilimleri Dergisi
 • 27.05.2008, Uluslararası, I. Uluslararası Divan Edebiyatı Sempozyumu, İNCE ÖMER, Dil ve Kültür Arkeolojisi Açısından Divan Edebiyatı Münşeat Geleneğinin Katkı Temelleri, Tam metin bildiri
 • 27.01.2007, Uluslararası, II. Uluslararası Batı Trakya Türkleri Kongresi, İNCE ÖMER, 19 Yüzyıl Osmanlı Siyaset ve Kültür Hayatında Batı Trakya, Tam metin bildiri
 • 26.09.2019, Uluslararası, ULUSLARARASI KUTADGU BİLİG KURULTAYI, ŞİMŞEK TUĞBA,İNCE ÖMER, KUTADGU BİLİG BAĞLAMINDA DEĞERLERİMİZ, Özet bildiri
 • 26.04.2018, Uluslararası, II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, İNCE ÖMER, Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerde Yer Alan Değerler, Tam metin bildiri
 • 24.04.2019, Uluslararası, 3.Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019), İNCE ÖMER,Acemoğlu Adil, ”Ömer Seyfeddin’in Hikayelerinin Atasözleri ve Deyimler Bakımından İncelenmesi”, Tam metin bildiri
 • 24.04.2019, Uluslararası, 3.Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019), İNCE ÖMER, ”Klâsik Türk Edebiyatı Bağlamında Atabetü’l-Hakâyık’ta Bilgi ve Konuşma Âdabı”,
 • 24.04.2019, Uluslararası, 3. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu ( USEAS 2019), İNCE ÖMER, ”Klâsik Türk Edebiyatı Bağlamında Kutadgu Biligde Konuşma”,
 • 16.12.2010, Uluslararası, III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, İNCE ÖMER, Nef i Divanında Şehname Kaynaklı Mitolojik Şahısların Söylem Zenginliğinin Dile Etkisi, Tam metin bildiri
 • 16.11.2011, Ulusal, Bütün Yönleriyle İbrahim Hakkı Hazretleri Sempozyumu, İNCE ÖMER, Erzurumlu İbrahim Hakkı Divanında Şehname Kaynaklı Unsurlar, Tam metin bildiri
 • 15.05.2009, Ulusal, Ulusal Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu, İNCE ÖMER, Klasik Türk Edebiyatı Metin Şerhinde Geleneksel Modern İkilemi, Tam metin bildiri
 • 15.04.2009, Uluslararası, I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, İNCE ÖMER, NECATİ NİN ŞİİR DİLİNDE İŞLEMEYİ BAŞARDIĞI TÜRKİ İ BASİTİN BAŞARAMADIĞI DİL MALZEMESİ DEYİMLER VE ATASÖZLERİ, Tam metin bildiri
 • 15.04.2009, Ulusal, III. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, İNCE ÖMER, Hafız ın Bir Gazeline Modern Yöntemle Şerh Uygulama Denemesi, Tam metin bildiri
 • 10.05.2012, Ulusal, Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, İNCE ÖMER, Kânî Dîvanında Sosyal Hayat Bağlamında İronik Unsurlar, Tam metin bildiri
 • 08.10.2015, Ulusal, Tarihi ve Kültürüyle III. Zile Sempozyumu, İNCE ÖMER, ”Klasik Edebiyat Açısından Kamili’nin Şiirlerinin Kültürel Temelleri”, Tam metin bildiri
 • 06.10.2011, Ulusal, Tarihi ve Kültürü ile II. Zile Sempozyumu, İNCE ÖMER, Zileli Kara Şemsi nin Mir atü l Aklak ında Tarihi ve Efsanevi Unsurların İşleniş Biçimi, Tam metin bildiri
 • 06.05.2010, Uluslararası, X. Uluslararası Yunus Emre Sevgi Bilgi Şöleni, İNCE ÖMER, Yunus Emre de Metafizik Gerilim, Tam metin bildiri
 • 02.05.2019, Uluslararası, I. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, İNCE ÖMER,YAMAN BAHAR, Rıfat Ilgaz’ın Halime Kaptan Adlı Çocuk Romanında Terim kullanım Sıklığı, Tam metin bildiri
 • 02.05.2019, Uluslararası, I. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, İNCE ÖMER,Acemoğlu Adil, Ömer Seyfettin’in Hikâyelerinin Dil Eğitimi Bakımından İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 02.05.2019, Uluslararası, I. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, İNCE ÖMER,ŞİMŞEK Tuğba, Yabancı Dil Olarak Türkçe’nin Öğretiminde Yapılandırmacılık Yaklaşımından Yararlanma, Tam metin bildiri
 • , Ulusal, VII. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, İNCE ÖMER, İlm i İnşâ ve Sâlim Tezkiresi Bağlamında Âlî Üslûp Çözümlemeleri, Tam metin bildiri
 • , Ulusal, İstiklal Marşının Kabulünün 87. Yılı Paneli, İNCE ÖMER, İstiklal Marşı Bize Ne Anlatıyor, Tam metin bildiri
 • , Ulusal, Ölümünün Yıldönümünde İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif, İNCE ÖMER, Mehmet Akif in Batı Karşısında Düşünceleri, Tam metin bildiri
 • , Ulusal, II. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, İNCE ÖMER, İnşâ yı Mergûb da İmlaya Dair Tespitler, Tam metin bildiri
 • , Ulusal, UNESCO Sevgi Yılında Yunus Emre, İNCE ÖMER, Yunus Emre nin Ümmîliği, Tam metin bildiri
 • , Ulusal, İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif, İNCE ÖMER, İstiklal Marşını Anlamak, Tam metin bildiri
 • Ulusal 2020, Bilimsel Kitap, İNCE ÖMER,ÖZTÜRKCAN SEDA, GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK, 2020, Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları, E-ISBN 978-605-70134-0-8
 • Ulusal 2020, Bilimsel Kitap, PELİN AYŞE,İNCE ÖMER, GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK, 2020, Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları, E-ISBN 978-605-70134-0-8
 • Ulusal 2020, Bilimsel Kitap, İNCE ÖMER,KARA DEVRİM SILA, GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK, 2020, Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları, E-ISBN 978-605-70134-0-8
 • Ulusal 2020, Bilimsel Kitap, İNCE ÖMER,ÖZTÜRKCAN SEDA, GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK, 2020, Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları, E-ISBN 978-605-70134-0-8
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, İNCE ÖMER,ÖZTÜRKCAN SEDA, SOSYAL VE İNSANİBİLİMLERTeori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler, 2020, IVPE, 978-9940-46-059-4
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, İNCE ÖMER, SOSYAL VE İNSANİBİLİMLERTeori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler/2, 2020, IVPE, 978-9940-46-059-4
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, İNCE ÖMER, SOSYAL VE İNSANİBİLİMLERTeori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler, 2020, IVPE, 978-9940-46-059-4
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, İNCE ÖMER,KARA DEVRİM SILA, SOSYAL VE İNSANİBİLİMLERTeori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler, 2020, IVPE, 978-9940-46-059-4
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, İNCE ÖMER, İnşa Bağlamında Klasik Türk Edebiyatı ve Toplum, 2018, Kitapana Yayınevi, 978-605-9515-53-5
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, İNCE ÖMER, FİLOLOJİDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR, 2018, IVPE Yayınevi, 978-9940-540-43-2
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, İNCE ÖMER, FİLOLOJİ ARAŞTIRMA ÖRNEKLERİ KİTABI, 2018, NOBEL Akademik Yayıncılık, 978-605-7928-08-5
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, İNCE ÖMER, Topkapı Sarayında Gül Kokulu Şiirler / Mecmua-i Nazim Li-na‘tı’n-Nebî Salla’llâhü ‘Aleyhi ve Sellem, 2018, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, 978-605-2149-55-3
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, İNCE ÖMER, FİLOLOJİDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR, 2018, IVPE Yayınevi, 978-9940-540-43-2
 • Ulusal 2017, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, İNCE ÖMER, Dünden Bugüne Buca, 2017, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, 978-975-441-491-2
 • Ulusal 2017, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, İNCE ÖMER, Düzce’de Tarih Kültür ve Sanat, 2017, Gaye Kitabevi, 978-605-4133-15-4
 • Ulusal 2016, Bilimsel Kitap, İNCE ÖMER, Düzce de Tarih Kültür ve Sanat, 2016, Gaye Kitabevi, 9786054133062
 • Şiir ve Mûsikî Akşamları- Acıları Bâl Eyleyen Büyük Türk Şâiri Fûzûli

  17.01.2019 - 17.01.2019

  Düzenleyenler : İzmir Valiliği-İzmir Tasavvuf Araştırmaları Derneği
  İzmir
 • Kutadgu Bilig’de Değerler Eğitimi

  20.06.2018 - 20.12.2018

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 9,150,00 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Öğretmen Adaylarının Çokkültürlülüğe Yönelik Algıları

  02.03.2018 - 02.09.2018

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 4,650,00 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı