UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
NİHAT TOSUN

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1980 - 1983

  Ummu'l-Qura Üniversitesi Mekke İlahiyat
 • Yüksek Lisans

  1986 - 1989

  Ummu'l-Qura Üniversitesi Mekke/
 • Doktora

  1991 - 1997

  Ümmül Kura Üniversitesi
 • KPDS - Arapça

  2011 - 2011-KPDS İlkbahar Dönemi Sonuçları

  Arapça - 76.25
 • İlahiyat Temel Alanı
  Temel İslam Bilimleri

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dr Öğr Üyesi

  2019 -

 • DİCLE ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2012 - 2015

 • 2022

  Yüksek Lisans - HASAN AYDEMİR
  İslâm hukuku ve günümüz hukukunda erkeğin mâli yükümlülüklerinin aile içi şiddetle ilişkisi
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2022

  Yüksek Lisans - EMRE KARGI
  Hanefî ve Şâfiîlerin Miras Hukukundaki ihtilafları ve bu ihtilafların pratik neticeleri
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2021

  Yüksek Lisans - MUSAB MURŞİD ÖZEN
  İslamiyet öncesi Türk aile töresinin İslam hukuku bağlamında incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2021

  Yüksek Lisans - ALİ ALTINBAŞ
  Devlet yönetim sistemlerinin İslam hukuku bağlamında değerlendirilmesi
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - FATMA EBRU SARICA
  Zihinsel engellilerde ehliyet
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - AHMET BATUR
  Şevkânî'nin İrşâdü'l-Fuhûl adlı eserinde ef'âlu'r-rasûl
  Dicle Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - SÜHEYL HAYDAR ŞAHİN
  İslam Hukukunda nikah akdinin fonksiyonu ve sürdürülebilirlik problemleri
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - MEHMET NEZİR CEYLAN
  Bâkıllânî'nin Et-Takrîb Ve'l-İrşâdü's- Sağîr adlı eserinde Emir ve Nehiy
  Dicle Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2015

  Doktora - RİFAT YILDIZ
  İbn Abdülber ve fıkhî kişiliği
  Dicle Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Yüksek Lisans - Ali ALTINBAŞ
  Devlet Yönetim sistemlerinin ve Çağdaş İdeolojik Akımların İslam Hukuku Bağlamında Değerlendirilmesi
  -
 • Yüksek Lisans - Musab Mürşit ÖZEN
  Orta Çağ Türk Aile Töresinin İslam Hukuku Bağlamında İncelenmesi
  -
 • Yüksek Lisans - Büşra GÜLER
  Sedd-i Zerâi Bağlamında Haram ve n,Necis Maddelerle Tedavi
  -
 • Klasik Fıkıh Metinleri - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Seminer - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Hitabet - Lisans, 2019-2020
 • Fıkıh II - Lisans, 2019-2020
 • Fıkıh I - Lisans, 2019-2020
 • İbadet Esasları - Lisans, 2019-2020
 • Arapça Fıkıh Metinlerti - Lisans, 2019-2020
 • İbadet Esasları - Lisans, 2018-2019
 • Arapça Fıkıh Metinler - Lisans, 2018-2019
 • Günümüz Fıkıh Problemleri - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Klasik Fıkıh Metinleri - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Seminer - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Fıkıh Metinleri II - Doktora, 2018-2019
 • Ahkâm Ayetleri II - Doktora, 2018-2019
 • Fıkıh II - Lisans, 2018-2019
 • Fıkıh I - Lisans, 2018-2019
 • Fıkhu’xxs-Siyre - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Fıkıh I - Lisans, 2017-2018
 • Arapça Fıkıh Metinleri - Lisans, 2017-2018
 • İbadet Esasları II - Lisans, 2017-2018
 • Fıkıh Metinleri II - Doktora, 2017-2018
 • Ahkam Ayetleri II - Doktora, 2017-2018
 • Günümüz Fıkıh Proplemleri - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Fıkıh II - Lisans, 2017-2018
 • Fıkıh Usulü II - Lisans, 2017-2018
 • Fıkhu’xxssiyre - Lisans, 2016-2017
 • İslam Hukuk Metodolojisinde Hüküm çıkarma Yöntemleri - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • İslam Hukukuna Giriş - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Fıkıh I - Lisans, 2016-2017
 • Fıkıh Usulü I - Lisans, 2016-2017
 • İbadet Esasları I - Lisans, 2016-2017
 • İBADET ESASLARI - Lisans, 2015-2016
 • Arapça Kelam Metinleri - Lisans, 2015-2016
 • İBADET ESASLARI - Lisans, 2014-2015
 • İslam Hukuku II - Lisans, 2014-2015
 • İslam Hukuna Giriş - Lisans, 2014-2015
 • İBADET ESASLARI - Lisans, 2013-2014
 • İslam Hukuku II - Lisans, 2013-2014
 • İslam Hukukuna Giriş - Lisans, 2013-2014
 • İBADET ESASLARI - Lisans, 2012-2013
 • İslam Hukuku II - Lisans, 2012-2013
 • İslam Hukukuna Giriş - Lisans, 2012-2013
 • Fıkıh Usulü - Lisans, 2012-2013
 • İBADET ESASLARI - Lisans, 2011-2012
 • FIKIH USULÜ - Lisans, 2011-2012
 • Uluslararası Hakemli 2022, TOSUN NİHAT, KARGI EMRE, Dijital Mirasın İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi, the Journal of Social Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2022, TOSUN NİHAT, Ulutaş Fırat, İslam Hukukunda Kadınlara Tanınan Pozitif Ayrıcalıklar, Sosyal Bilimler Dergisi/Journal Of Social Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2021, TOSUN NİHAT, Özen Musab Mürşid, Evlenme Süreci Bağlamında Orta Çağ Türk Töresi İle İslam Aile Hukuku Karşılaştırması, Gelecek Vizyonlar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2021, TOSUN NİHAT, ALTINBAŞ ALİ, Fıkıhtan Hukuka Dönüşümün Tarihsel Etkisi, Gelecek Vizyonlar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2021, TOSUN NİHAT, AYDEMİR HASAN, Aile Hayatında Bir Sorun Olarak Nüşûz ve Çözüm Önerileri, Gelecek Vizyonlar Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2021, TOSUN NİHAT, Dini Gün ve Geceleri Tespitte Yöntem Problemi, Rusuh
 • Uluslararası Hakemli 2021, TOSUN NİHAT, Erken Dönemden Günümüze Din Eğitimi ve Fıkıh İlişkisine Genel Bakış, Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, TOSUN NİHAT, Naslar ve İçtihatlar çerçevesinde sabah namazı vaktinin tespiti hakkında bir inceleme., Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2015, TOSUN NİHAT, Fıkıhtaki Selefi Yöntemin Günümüze Yansımaları, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • 26.04.2017, Uluslararası, SYPOSİUM COMMEMONTATİNG PROHHER MUHAMMED XXS (S.A.V.) BİRHDAY, TOSUN NİHAT, GÜNÜMÜZDE HZ. PEYGAMBERİ NASIL ANLAMALIYIZ.,
 • 22.09.2016, Uluslararası, Proceedings of 1st International Conference on Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences, TOSUN NİHAT, İslam Hukuku Açısından Alışverişlerde İrade Beyanının Fonksiyonu ve Bazı İradî Uygulamalar, Tam metin bildiri
 • 22.09.2016, Uluslararası, Conference Proceedings Scientific Cooperation for The Fture in the Social Sciences İnternational Conference -2016, TOSUN NİHAT, İslam Hukuku Açısından Alış Verişlerde İrade Beyanının Fonksiyonu ve Bazı İradi Uygulamalar, Tam metin bildiri
 • 20.05.2017, Uluslararası, 1st Eurasian Social and Economic Research Symposium (ASEAD-2017), TOSUN NİHAT, İSLAM HUKUKUNDAKİ SELEFİ ANLAYIŞIN XXI ASIRDAKİ SİYASİ ve FIKHİ YANSIMALARI, Tam metin bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, I. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARIVE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONGRESİ, TOSUN NİHAT, Din Eğitiminde Fıkhın Konumu, Özet bildiri
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, TOSUN NİHAT, Fıkıh Penceresinden Ticaret Hukuku, 2019, Safa Yayın Dağıtım, 9786058161740
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, TOSUN NİHAT, Asr-ı Saadet’ten Günümüze Aile Hukuku, 2019, Safa Yayın Dağıtım, 978-605-69889-9
 • Uluslararası 2016, Bilimsel Kitap, TOSUN NİHAT,YÜKSEK İSMAİL, El Aziz fi Şerhi'l-Veciz, 2016, Dubai Devlet Matbaası, 19189
 • Ulusal 2016, Ders Kitabı, TOSUN NİHAT, İbadet Esasları, 2016, Tekin Kitabevi, 978-605-65665
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , Dergi, İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • Çalışma Ödülü

  2016

  Uluslararaı Kur'an-ı Kerim Araştırma ve İnceleme Birimi Dubai Ödülü
  Telif etmiş olduğumuz toplam 23 ciltlik el-Aziz fi Şerhi'l-Veciz adlı kitaba Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti taraından layık görülen ödüldür.
  Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti (Dubai)
 • Cami ve İrşat Faaliyetlerinde Hadis Sünnet Uygulamaları

  15.03.2016 - 12.07.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 3.000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • CAMİ VE İRŞAT FAALİYETLERİNDE HADİS SÜNNET UYGULAMALARI

  11.04.2016 - 12.07.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 3000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 12.6
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Hikmet Dersleri

  31.03.2021 -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Proje İzleyiciliği
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 38.930 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) - Devam Ediyor