UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
NİDAN OYMAN BOZKURT

EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  2002 - 2006

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2007 - 2010

  ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
  İlköğretim okullarının fiziksel yapılarına ilişkin öğrenci tutumları ve öğretmen memnuniyetlerinin değerlendirilmesi
 • Doktora

  2010 - 2016

  ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
  Türk yükseköğretim kurumlarındaki güç ilişkilerinin alan kuramı ve dramaturjik yaklaşım bağlamında incelenmesi
 • YDS - İngilizce

  2014 -

  İngilizce - 80.00000
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Eğitim Bilimleri

 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2016 -

  - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

  2009 -

  - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
 • Sınıf Yönetimi - Lisans, 2021-2022
 • Çocuk Psikolojisi - Lisans, 2021-2022
 • Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi - Lisans, 2021-2022
 • Eğitimde Araştırma Yöntemleri - Lisans, 2021-2022
 • Eğitim Psikolojisi - Lisans, 2021-2022
 • Sosyal Psikoloji - Lisans, 2020-2021
 • Eğitim Yönetimi - Lisans, 2020-2021
 • Eğitim Psikolojisi - Lisans, 2020-2021
 • Eğitime Giriş - Lisans, 2020-2021
 • Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi - Lisans, 2020-2021
 • Eğitimde Araştırma Yöntemleri - Lisans, 2020-2021
 • Eğitim Psikolojisi - Lisans, 2020-2021
 • Sosyal Psikoloji - Lisans, 2019-2020
 • Sınıf Yönetimi - Lisans, 2019-2020
 • Eğitime Giriş - Lisans, 2019-2020
 • Sosyoloji - Lisans, 2019-2020
 • Sosyal Antropoloji - Lisans, 2019-2020
 • Eğitim Sosyolojisi - Lisans, 2019-2020
 • Eğitim Psikolojisi - Lisans, 2019-2020
 • Eğitim Psikolojisi - Lisans, 2019-2020
 • Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi - Lisans, 2018-2019
 • Eğitim Bilimine Giriş - Lisans, 2018-2019
 • Sınıf Yönetimi - Lisans, 2018-2019
 • Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme - Lisans, 2018-2019
 • Eğitim Psikolojisi - Lisans, 2018-2019
 • Eğitime Giriş - Lisans, 2018-2019
 • Sosyoloji - Lisans, 2017-2018
 • Eğitim Bilimine Giriş - Lisans, 2017-2018
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri - Lisans, 2017-2018
 • Medya ve Kültür - Lisans, 2017-2018
 • Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme - Lisans, 2017-2018
 • Eğitim Psikolojisi - Lisans, 2017-2018
 • Sınıf Yönetimi - Lisans, 2016-2017
 • Eğitim Bilimine Giriş - Lisans, 2016-2017
 • Eğitim Psikolojisi - Lisans, 2016-2017
 • Uluslararası Hakemli 2022, OYMAN BOZKURT NİDAN, Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Pandemi ve Uzaktan Eğitim Sürecine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Uşak Üniversitesi Örneği, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2021, OYMAN BOZKURT NİDAN, Bilimsel Yayınların Niteliği ve Nitelik Sorunlarına İlişkin Akademisyen Görüşleri, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, OYMAN BOZKURT NİDAN, BOZKURT ERKAN, Interpretation of Educational Administration in the Context of Dilthey's Hermeneutic Approach, Educational Administration: Theory and Practice
 • Uluslararası Hakemli 2017, OYMAN NİDAN, Türk Yükseköğretim Kurumlarındaki Güç İlişkilerinin Alan Kuramı Bağlamında İncelenmesi, Amme Idaresi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2015, OYMAN NİDAN,ŞENTÜRK İLKNUR, Öğretmen Adayları ve Öğretim Üyelerinin “Üniversite” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi
 • Uluslararası Hakemli 2014, ŞENTÜRK İLKNUR,OYMAN NİDAN, Yükseköğretimde demokratik sınıf yönetimi: Nitel bir çalışma, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri
 • Ulusal Hakemli 2014, OYMAN BOZKURT NİDAN, TURAN SELAHATTİN, Yeni Atanan Okul Yöneticilerinin Okul Müdürlüğüne Hazırlık ve Yetiştirilme Programlarına İlişkin Düşünceleri, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2011, Gök Aylin, TURAN SELAHATTİN, OYMAN BOZKURT NİDAN, Okul Öncesi Öğretmenlerinin Bilişim Teknolojilerini Kullanma Durumlarına İlişkin Görüşleri, Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
 • 31.05.2016, Uluslararası, 3. International Eurasian Educational Research Congress, OYMAN BOZKURT NİDAN, Geleceğin Akademisyenlerinin Gözünden Akademinin Geleceğini Değerlendirmek, Özet bildiri
 • 31.05.2013, Uluslararası, ULEAD 2013 Annual Congress: ICRE, OYMAN BOZKURT NİDAN, A Critical Discourse Analysis in the Context of Social Justice in Education: The Movie “Taare Zameen Par", Özet bildiri
 • 29.10.2010, Uluslararası, World Conference on Learning, Teaching and Administration, The American University, OYMAN BOZKURT NİDAN, TOSUN AYBİÇE, Evaluation of Information and Communication Technology in Terms of Turkish Higher Education Administrator: Case of Eskişehir Osmangazi University, Özet bildiri
 • 24.05.2012, Ulusal, VII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, OYMAN BOZKURT NİDAN, KOÇAK SEVAL, 12 Yıllık Zorunlu Eğitim (4+4+4) Tasarısına Yönelik Uzman Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Özet bildiri
 • 24.05.2012, Ulusal, VII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, OYMAN BOZKURT NİDAN, TURAN SELAHATTİN, Güç Oyunları Üzerine Kavramsal Bir Çözümleme ve Eğitim Yönetimi İçin Çıkarılabilecek Bazı Sonuçlar, Özet bildiri
 • 22.02.2021, Uluslararası, 9. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, OYMAN BOZKURT NİDAN, Sosyal Bilimlerde Yöntem Tartışmaları: Pozitivizme Karşı Anti-Pozitivizm, Tam metin bildiri
 • 21.04.2016, Ulusal, XXV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, OYMAN BOZKURT NİDAN, Akademik Alandaki Nitelikli Bilimsel Yayın Sorununun Nedenleri ve Alana Yansımaları, Özet bildiri
 • 20.05.2010, Ulusal, IX. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, OYMAN BOZKURT NİDAN, DÖNMEZ AYŞE, Öğretim Elemanları Davranışlarının Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarına Etkisi, Özet bildiri
 • 20.04.2017, Uluslararası, 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, OYMAN NİDAN, Akademisyenlerin Eğitimdeki Başarısızlığa İlişkin Duyarsızlığını Küreselleşme Bağlamında Yorumlamak, Özet bildiri
 • 16.04.2011, Ulusal, VI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, ŞENTÜRK İLKNUR, OYMAN BOZKURT NİDAN, Öğretim Üyeleri ve Öğrencilerin Yükseköğretim Yönetimine İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi, Özet bildiri
 • 13.10.2011, Uluslararası, The International Society for Educational Planning 41st Annual Conference, OYMAN BOZKURT NİDAN, KOÇAK SEVAL, TURAN SELAHATTİN, World Conference on Learning, Teaching and Administration, The American University,
 • 12.05.2016, Ulusal, 11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, OYMAN BOZKURT NİDAN, Eğitim Yönetimi Alanının Sabit Fikirleri ve Alandaki Bilimsel Yüzleşme, Özet bildiri
 • 12.05.2016, Ulusal, 11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, OYMAN BOZKURT NİDAN, KELEŞ SERAP, BELENKUYU CÜNEYT, Eğitim Yönetimi Alanına İlişkin Farklılıkların Tartışılması, Özet bildiri
 • 11.06.2015, Uluslararası, VII. European Conference on Social and Behavioral Sciences: IASSR, ŞENTÜRK İLKNUR, OYMAN BOZKURT NİDAN, AYBEK EREN CAN, Teacher Opinions Concerning the Use of ICT in Language Teaching Process, Özet bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, 12. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ, OYMAN NİDAN, YABANCILAŞMA BAĞLAMINDA AKADEMİK KİMLİK BUNALIMI, Özet bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, OYMAN NİDAN, DILTHEY’IN HERMENEUTİK YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA EĞİTİM YÖNETİMİNİ YORUMLAMAK, Özet bildiri
 • 07.11.2013, Ulusal, VIII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, KOÇAK SEVAL, OYMAN BOZKURT NİDAN, Eğitim Yönetimi Lisansüstü Programlarının Mesleki Gelişime Katkılarına İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri, Özet bildiri
 • 07.10.2015, Uluslararası, The International Society for Educational Planning, Annual Conference, OYMAN BOZKURT NİDAN, KOÇAK SEVAL, The Evaluation of Pedagogical Formation Training in Turkey According to Faculty Members, Özet bildiri
 • 07.05.2015, Ulusal, X. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, BELENKUYU CÜNEYT, KELEŞ SERAP, OYMAN BOZKURT NİDAN, Alandaki Etkinin Değerlendirilmesi: Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisindeki Eğitim Yönetimi Makalelerinin Referans Analizi, Özet bildiri
 • 07.05.2015, Ulusal, X. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, OYMAN BOZKURT NİDAN, KELEŞ SERAP, BELENKUYU CÜNEYT, Bir Üst Kimlik Olarak Eğitim Yönetimcisi: Bourdieu’nün Sermaye Kavramı Açısından İncelenmesi, Özet bildiri
 • 06.10.2010, Uluslararası, The International Society for Educational Planning 40th Annual Conference, OYMAN BOZKURT NİDAN, TURAN SELAHATTİN, The Effects of Elementary School Buildings Physical Conditions Upon the Students Attitude and Teacher Job Satisfaction, Özet bildiri
 • 06.03.2012, Ulusal, 1. Kadın Araştırmaları Sempozyumu, OYMAN BOZKURT NİDAN, Tarihte Güçlü Bir Kadın İmajı: Hürrem Sultan Örneği, Özet bildiri
 • 04.06.2015, Uluslararası, Teacher Opinions Concerning the Use of ICT in Language Teaching Process, KAYA MEHMET FATİH, OYMAN BOZKURT NİDAN, Teacher Opinions Concerning the Use of ICT in Language Teaching Process, Özet bildiri
 • 03.05.2017, Uluslararası, 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Bilim Tarihi ve Sanat Sempozyumu, KURTOĞLU METE,OYMAN NİDAN,ŞENTÜRK İLKNUR, DÖNÜŞEN ÜNİVERSİTE, DÖNÜŞEN AKADEMİSYENLİK: AKADEMİSYEN TİPOLOJİLERİ ÜZERİNE KURAMSAL BİR DENEME, Özet bildiri
 • 01.05.2011, Ulusal, V. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Gazi Üniversitesi, TURAN SELAHATTİN, AYDOĞDU ELİF, OYMAN BOZKURT NİDAN, Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları, Özet bildiri
 • 01.05.2011, Ulusal, V. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, TURAN SELAHATTİN, OYMAN BOZKURT NİDAN, Yeni Atanan Okul Yöneticilerinin Okul Müdürlüğüne Hazırlık ve Yetiştirilme Programlarına İlişkin Yansıtıcı Düşünceleri, Özet bildiri
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, OYMAN BOZKURT NİDAN, Eğitime Giriş, 2022, Lisans Yayıncılık, 978-625-7825-84-9