UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

PROFESÖR
NESRİN ADA

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ FİNANS VE BANKACILIK BÖLÜMÜ FİNANS VE BANKACILIK ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1982 - 1986

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ
 • Yüksek Lisans

  1991 - 1995

  EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ
  Kanaatlerin etkilenmesi sürecinde siyasal reklamcılık (20 Ekim 1991 genel seçimlerinin incelenmesi)
 • Doktora

  1994 - 1996

  EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ
  Kamuoyu araştırmalarının seçim sonuçları üzerindeki yanılgılarının değerlendirilmesi (27 Mart yerel seçimlerinin incelenmesi)
 • KPDS - Fransızca

  2012 - Bahar

  Fransızca - 66.25
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Yönetim ve Strateji

 • PROFESÖR - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2022 -

  - FİNANS VE BANKACILIK BÖLÜMÜ - FİNANS VE BANKACILIK ANABİLİM DALI
 • YARDIMCI DOÇENT - EGE ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2014

  - -
 • DOÇENT - EGE ÜNİVERSİTESİ

  2000 - 2016

  - -
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan

  2022 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2022 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2022 -

 • EGE ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2014 - 2014

 • 2019

  Yüksek Lisans - TUBA UÇAR DOĞRU
  İşveren markası yönetimi ve bir işletmenin çalışan deneyimine en uygun çalışan değer önermesinin belirlenmesi
  Ege Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Doktora - ASLI ERCAN
  Yönetişim ve söylem bağlamında bir içerik analizi çalışması: Siyasi parti örneği
  Ege Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - CONSTANTINO PEDRO BATISTA
  Örgütsel stres kaynaklarının çalışanların iş tatmini üzerindeki etkisinin incelenmesi: Guine-Bissau'daki kamu işletme çalışanları için yapılan bir araştırma
  Ege Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - KAFİTA SHABANI
  Stratejik örgütsel küçülmenin işgören performansına etkisi: Burundi'de bir işletme uygulaması
  Ege Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - AYŞE MERVE URFA
  Üniversite müzelerinin üniversitelerin kurumsal imajındaki rolü ve önemi
  Ege Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2014

  Yüksek Lisans - ESİN GÜNAY
  İşgörenlerin adalet algılamaları ve örgüt içi iletişimin rolü; sağlık çalışanları üzerine bir araştırma
  Ege Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2013

  Yüksek Lisans - DİDEM BAYLI
  Türkiye'deki devlet üniversitelerinin etkinlik analizleri: Veri zarflama analizi ile bir uygulama
  Ege Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2011

  Yüksek Lisans - MUSTAFA KEMAL YILMAZ
  Çalışanların liderlik tiplerine ilişkin algılamaları ile motivasyon ilişkisi: Özel sektör ve kamu sektörü çalışanları üzerine bir alan araştırması
  Ege Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2009

  Yüksek Lisans - NİHAN KÜTAHNECİOĞLU
  Örgütsel çevrenin yönetsel kararlara etkisi
  Ege Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2009

  Yüksek Lisans - GÖKHAN ÜNNÜ
  Dış pazarlara açılmada markalaşmanın önemi: Turquality'nin ihracat performansına etkileri
  Ege Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Yönetimde Güncel Yaklaşımlar - Lisans, 2022-2023
 • İşletmeye Giriş - Lisans, 2022-2023
 • Örgütsel İletişim - Doktora, 2018-2019
 • İnovasyon Yönetimi - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Yönetimde Güncel Yaklaşımlar - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Küçül ve Orta Boy (KOBİ) İşletme Yönetimi - Lisans, 2018-2019
 • Yönetişim - Lisans, 2017-2018
 • Kurumsal İletişim ve İmaj Yönetimi - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Yönetsel İletişim - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Kurumsal Yönetişim - Lisans, 2017-2018
 • Örgütler ve Yönetim - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Küçük ve Orta Boy (KOBİ) İşletme Yönetimi - Lisans, 2017-2018
 • İşletmeye Giriş - Lisans, 2017-2018
 • Girişimcilik - Lisans, 2017-2018
 • Mesleki Kimlik ve Liderlik - Lisans, 2016-2017
 • Yönetim Ve Strateji - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Örgütler ve Yönetim - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Yönetsel İletişim - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Küçük ve Orta Boy İşletme (KOBİ) Yönetimi - Lisans, 2016-2017
 • Yönetsel İletişim - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Örgütler ve Yönetim - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Kurumsal İmaj ve İletişim Yönetimi - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Mesleki Kimlik ve Liderlik - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Küçük ve Orta Boy (Kobi)İşletmelerde Yönetim - Lisans, 2015-2016
 • İşletmeye Giriş - Lisans, 2015-2016
 • Yönetim - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Yönetsel İletişim - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Girişimcilik - Lisans, 2015-2016
 • Yönetsel İletişim - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Müzakere Teknikleri - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Halkla İlişkiler - Lisans, 2014-2015
 • İşletmeya Giriş - Lisans, 2014-2015
 • Uluslararası İletişim - Lisans, 2013-2014
 • Çağdaş Kurumsal İletişim Yaklaşımları - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Uluslararası İletişim - Lisans, 2013-2014
 • Yönetimde Güncel Konular - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • YÖNETSEL İLETİŞİM - Lisans, 2013-2014
 • YÖNETSEL İLETİŞİM - Lisans, 2013-2014
 • DÖNEM PROJESİ - Lisans, 2013-2014
 • STRES YÖNETİMİ - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • MÜZAKERE TEKNİKLERİ - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • HALKLA İLİŞKİLER - Lisans, 2013-2014
 • GİRİŞİMCİLİK VE KOBİ YÖNETİMİ - Lisans, 2013-2014
 • GİRİŞİMCİLİK VE KOBİ YÖNETİMİ - Lisans, 2013-2014
 • Yönetsel İletişim - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Halkla İlişkiler ve Yönetim - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Çağdaş Kurumsal İletişim Yaklaşımları - Yüksek Lisans, 2012-2013
 • Yönetsel İletişim Müzakere Teknikleri - Yüksek Lisans, 2012-2013
 • Yönetsel İletişim Müzakere Teknikleri - Yüksek Lisans, 2012-2013
 • Yönetimde Güncel Konular - Yüksek Lisans, 2012-2013
 • DÖNEM PROJESİ - Lisans, 2012-2013
 • STRES YÖNETİMİ - Yüksek Lisans, 2012-2013
 • MÜZAKERE TEKNİKLERİ - Yüksek Lisans, 2012-2013
 • HALKLA İLİŞKİLER - Lisans, 2012-2013
 • HALKLA İLİŞKİLER - Lisans, 2012-2013
 • GİRİŞİMCİLİK VE KOBİ YÖNETİMİ - Lisans, 2012-2013
 • GİRİŞİMCİLİK VE KOBİ YÖNETİMİ - Yüksek Lisans, 2012-2013
 • Yönetsel İletişim - Yüksek Lisans, 2012-2013
 • Halkla İlişkiler ve Yönetim - Yüksek Lisans, 2012-2013
 • Davranış Bilimlerine Giriş - Lisans, 2012-2013
 • İşletme Bilimine Giriş - Lisans, 2012-2013
 • Uluslar arası İşletme Yönetimi - Lisans, 2012-2013
 • Yönetimde Güncel Yaklaşımlar - Lisans, 2012-2013
 • Girişimcilik ve Kobi Yönetimi - Lisans, 2012-2013
 • Davranış Bilimleri - Lisans, 2012-2013
 • YÖNETSEL İLETİŞİM - Lisans, 2011-2012
 • DÖNEM PROJESİ - Lisans, 2011-2012
 • STRES YÖNETİMİ - Yüksek Lisans, 2011-2012
 • MÜZAKERE TEKNİKLERİ - Yüksek Lisans, 2011-2012
 • HALKLA İLİŞKİLER - Lisans, 2011-2012
 • HALKLA İLİŞKİLER - Lisans, 2011-2012
 • GİRİŞİMCİLİK VE KOBİ YÖNETİMİ - Lisans, 2011-2012
 • GİRİŞİMCİLİK VE KOBİ YÖNETİMİ - Yüksek Lisans, 2011-2012
 • Yönetsel İletişim - Yüksek Lisans, 2011-2012
 • Halkla İlişkiler ve Yönetim - Yüksek Lisans, 2011-2012
 • Davranış Bilimlerine Giriş - Lisans, 2011-2012
 • Uluslar arası İşletme Yönetimi - Lisans, 2011-2012
 • Yönetimde Güncel Yaklaşımlar - Lisans, 2011-2012
 • GİRİŞİMCİLİK VE KOBİ YÖNETİMİ - Lisans, 2010-2011
 • İşletme Bilimine Giriş - Lisans, 2010-2011
 • Uluslararası Hakemli 2023, ADA NESRİN, KOROLCHUK MYKOLA, YUNYK IVAN, THE ROLE OF EMPLOYER BRANDING PRACTICES ON MANAGEMENT OF EMPLOYEE ATTRACTION AND RETENTION, Economics. Ecology. Socium
 • Uluslararası Hakemli 2022, ADA NESRİN, Sustainable Supplier Selection in Agri-Food Supply Chain Management, International Journal of Mathematical, Engineering and Management Sciences (ESCI-SCOPUS)
 • Uluslararası Hakemli 2022, ADA NESRİN, ALTIN HÜSEYİN OZAN, PIRNAR İGE, Utilization of Strategic Marketing in Nonprofit Sector-Evidance from Turkish Nonprofit Organizations, Ege Akademik Bakış/Ege Academic Review (ESCI)
 • Uluslararası Hakemli 2021, ADA NESRİN, İLİC DERYA, SAĞNAK MUHİTTİN, A Framework for New Workforce Skills in the Era of Industry 4.0, INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICAL ENGINEERING AND MANAGEMENT SCIENCES (ESCI & SCOPUS)
 • Uluslararası Hakemli 2021, ADA NESRİN, Ethirajan Manavalan, Kumar Anil, K.E.K Vimal, Nadeem Simon Peter, KAZANÇOĞLU YİĞİT, Kandasamy Jayakrishna, Blockchain Technology for Enhancing Traceability and Efficiency in Automobile Supply Chain-A Case Study, Sustainability (SSCI)
 • Uluslararası Hakemli 2021, ADA NESRİN, KAZANÇOĞLU YİĞİT, SEZER MÜRÜVVET DENİZ, Ede-Şentürk Çiğdem, Özer İdil, Ram Mangey, Analyzing Barriers of Circular Food Supply Chains and Proposing Industry 4.0 Solutions, Sustainability (SSCI)
 • Uluslararası Hakemli 2017, SAĞNAK MUHİTTİN,ADA NESRİN,KAZANÇOĞLU YİĞİT,TAYAKSİ CANSU, Quality function deployment application for improving quality of education in business schools, Journal of Education for Business (SCI-Expanded)
 • Uluslararası Hakemli 2013, Zaptcioğlu Deniz, ADA NESRİN, GÜNAY GONCA, KATRİNLİ ALEV, Ethical Leadership and the Normative Commitment of Followers in a Healthcare Settings, International Journal of Strategic Management (EBSCO)
 • Ulusal Hakemli 2013, ADA NESRİN, Örgütlerde Çatışma Nedenleri ve Çözüm Önerileri, Bir Literatür Çalışması, The Journal of Academic Social Science Studies (EBSCO)
 • Ulusal Hakemli 2012, ADA NESRİN, Yazılım Geliştiren İşletmelerde Yazılım Ürünün Yeniden Tasarımı Üzerine Bir Literatür Çalışması, Dayanışma, İzmir
 • Ulusal Hakemli 2012, ADA NESRİN, Kariyer Yönetiminde Cinsiyet Ayırımı, Dayanışma
 • Ulusal Hakemli 2011, ADA NESRİN, Örgütlerde Değişen İK Yönetimi İşlevsel bir Bakış Açısıyla İncelenmesi, Dayanışma, İzmir
 • Ulusal Hakemli 2010, ADA NESRİN, Tüketicilerin Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği Kavramlarına Bakış Açıları Hakkında Bir Araştırma, Dayanışma, İzmir
 • Ulusal Hakemli 2009, ADA NESRİN, Franchising Sistemi Ülkemizde ve Dünyada Uygulamaları Bir Model Önerisi, Dayanışma, İzmir,
 • Ulusal Hakemli 2009, ADA NESRİN, Kobilerde Kurumsal Yönetişim Sürecinin Gelişimi Tekstil Sektörü Üzerine Bir Araştırma, Dayanışma,
 • Ulusal Hakemli 2008, Ada Nesrin, Tutar Işıl, Kütenecioğlu Nihan, Aile İşetmelerinin Kurumsallaşması İzmir de Bulunan Aile İşletmelerinin Kurumsallaşma Sürecine Olan Bakış Açılarını Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması, Dayanışma,
 • Uluslararası Hakemli 2008, Ada Nesrin, Alver İpek, Atlı Fatma, Örgütsel İletişimin Örgütsel Bağlılık üzerine Etkisi Manisa Organize Sanayi Bölgesinde yer alan ve İmalat Sektörü Çalışanları üzerinde Yapılan bir araştırma Journals DOAJ EBSCO Publishing PERO Scientific Commons World Wide Science ASOS Index ProQuest, Akademik Bakış/Ege Academic Review
 • Ulusal Hakemli 2007, ADA NESRİN, Küçük ve Orta Boy İşletmelerde KOBİ Finansal Destek Uygulamaları, Dayanışma
 • Ulusal Hakemli 2007, Ada Nesrin, Aile İşletmelerinde Ekonomik Bir Kavram Olarak Stratejik Düşünce ve Planlama, Dayanışma
 • Uluslararası Hakemli 2007, Ada Nesrin, Örgütsel İletişim ve Yeni Bilgi Teknolojileri Örgütsel İletişim Ağları, Ege Akademik Bakış/Ege Academic Review
 • Ulusal Hakemli 2006, Ada Nesrin, Örgütlerde Sistem Yaklaşımı ve Örgütsel Değişim, Dayanışma, İzmir,
 • Ulusal Hakemli 2006, Ada Nesrin, Kobilerin Risk Sermayesi Etkileşimi Açısından Girişimcilik, Dayanışma, İzmir,
 • Ulusal Hakemli 2005, Ada Nesrin, Çalışan Memnuniyetinin Üretime Olan Etkileri Kamil Koç Otobüs İşletmesi Üzerinde Uygulamalı Bir Çalışma, Dayanışma, İzmir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası,
 • Ulusal Hakemsiz 2004, Ada Nesrin, 2004 Yaşamın en Önemli Faktörü Çevre Kent Kültürü ve Sanat Dergisi Yıl 4 Sayı 21 Sf 14, Kent Kültürü ve Sanat Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2001, Ada Nesrin, Halkla İlişkiler Faaliyetleri ve Örgütlerde Kültür Kavramı İlişkisi, Ege Akademik Bakış/Ege Academic Review, Number
 • Ulusal Hakemsiz 2000, Ada Nesrin, Günlük Yaşantımızda Kaos, Ekonomik Çözüm Dergisi
 • Ulusal Hakemsiz 2000, Ada Nesrin, Kadınların Ekonomiye Katkılar, Ekonomik Çözüm Dergisi
 • Ulusal Hakemsiz 2000, Ada Nesrin, Turizm Sezonu ve İzmir, Ekonomik Çözüm Dergisi
 • Ulusal Hakemsiz 2000, Ada Nesrin, Ekonomiler ve Tatiller, Ekonomik Çözüm Dergisi
 • Ulusal Hakemsiz 2000, Ada Nesrin, Ekonomi Politikaları Verimlilik ve Etkinlik, Ekonomik Çözüm Dergisi
 • Ulusal Hakemsiz 2000, Ada Nesrin, İzmir in Ekonomisi AOSB den Sorulur, Ekonomik Çözüm Dergisi
 • Ulusal Hakemsiz 2000, Ada Nesrin, İşletmelerde Kriz Yönetimi ve Halkla İlişkilerin Rolü, Ekonomik Çözüm Dergisi
 • Ulusal Hakemsiz 2000, Ada Nesrin, 21 inci yüzyılın işletmelerinde liderlik vasıfları ne olmalıdır, Ekonomik Çözüm
 • Ulusal Hakemsiz 2000, Ada Nesrin, Başarı Yaşam Sanatı mı, Ekonomik Çözüm Dergisi
 • Ulusal Hakemsiz 2000, Ada Nesrin, Bölgesel Özellikler ve İzmir, Ekonomik Çözüm Dergisi
 • Ulusal Hakemsiz 2000, Ada Nesrin, Küreselleşme ve Bilgi Toplumunun Neresindeyiz, Ekonomik Çözüm Dergisi
 • Uluslararası Hakemsiz 2000, Ada Nesrin, Le Français apprécıé en Turquıe les voix d İzmir Mai Juın 2000 De la Presse Francophone Paris France, Union De la Presse Francophone Paris -France
 • Ulusal Hakemsiz 2000, Ada Nesrin, Bölgesel Kalkınma ve Ege Bölgesi Ekonomisi, Ekonomik Çözüm Dergisi
 • Ulusal Hakemsiz 2000, ADA NESRİN, İletişimin Önemi 31Ocak 06 Şubat 2000 Ekonomik Çözüm Dergisi İzmir, Ekonomik Çözüm Dergisi
 • Ulusal Hakemsiz 2000, Ada Nesrin, Yaşamın Sihirli Gücü İletişim, Ekonomik Çözüm Dergisi
 • Ulusal Hakemli 1999, ADA NESRİN, Ada N Kamuoyu Sondajları ve Toplumsal Denetim Ekonomik Vizyon İzmir Ticaret Odası Dergisi Sf 31 38 Özel Rapor Sayı 37 İzmir 1999, Ekonomik Vizyon
 • Ulusal Hakemli 1999, ADA NESRİN, Örgütlerde Yönetsel iletişim Yaklaşımları, Akademililer Vakfı Yayınları Ankara
 • Ulusal Hakemsiz 1999, Ada Nesrin, Ankara Örgütlerde Yönetsel İletişim Yaklaşımları, 5. İktisat Kongresi Yayınları Ankara
 • Ulusal Hakemsiz 1999, Ada Nesrin, Siyasette İletişim Yukarıdan Aşağıya, Zirve Gazetesi
 • Ulusal Hakemli 1999, Ada Nesrin, Kamuoyu Sondajları ve Toplumsal Denetim Ekonomik Vizyon, İzmir Ticaret Odası Dergisi Sf- 31-38 “Özel Rapor” Sayı 37
 • Ulusal Hakemli 1999, Ada Nesrin, Örgütsel Kültür Yaklaşımları ve Hakla İlişkiler Faaliyetleri Ekonomik Vizyon, Ekonomik Vizyon” İzmir Ticaret Odası Dergisi
 • Ulusal Hakemsiz 1998, Ada Nesrin, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Dergisi Günümüzün Problemi İletişim, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Dergisi/ İzmir
 • Ulusal Hakemli 1998, ADA NESRİN, Örgütsel İletişim Yaklaşımları ve Halkla İlişkiler, Ekonomik Vizyon, İzmir Ticaret Odası Yayını
 • Ulusal Hakemsiz 1996, Ada Nesrin, Fransız Basın Kuruluşlarında Yönetim ve Yan Sanayiler, E.Ü.İletişim Fak. Kalem Gazetesi
 • Ulusal Hakemli 1996, Ada Nesrin, Kitle Kültürü ve Basın Etkileşim, Düşünceler” Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını
 • Uluslararası Hakemsiz 1995, Ada Nesrin, Antique Phocée, La Gazette,L'Union Internationale des Journalistes et de la Presse de Langue Française
 • Uluslararası Hakemli 1995, Ada Nesrin, Yazılı Basının Seçimler Üzerideki Rolü, Düşünceler” Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını
 • Uluslararası Hakemli 1994, Ada Nesrin, Le Role De L opinion Publique Dans Mise en Terme De La Guerre Froide, Düşünceler” Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını
 • 26.10.2017, Uluslararası, 3 rd ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AICSS 2017, URFA AYŞE MERVE,ADA NESRİN,CAN ESİN, ”The Role of University Museums on the Corporate Image of Universities”, Özet bildiri
 • 26.05.2016, Uluslararası, - The 2016 ICBTS International Academic Research Conference at Munich Germany, Conference Coordinator & Program Chair ICBTS Institute Conference Center., ADA NESRİN,PEMBEK ŞEBNEM,BARUTCU SERHAN, Impact of Perceived Quality Of Work Life On Job Attitudes In Academy Does Generation Matter, Özet bildiri
 • 26.05.2016, Uluslararası, The 2016 ICBTS International Academic Research Conference at Munich Germany, Conference Coordinator & Program Chair ICBTS Institute Conference Center, ADA NESRİN,PEMBEK ŞEBNEM,CANTİMUR ERKUT, Museums Advertising As a Public Relations Activity The Problems and Solutions about Creating Awareness, Özet bildiri
 • 24.05.2018, Uluslararası, Würzburg International Business Forum International Business Conference 2018, ADA NESRİN,AKÇAOĞLU EMİN, When the Family Becomes the Biggest Obstacle for a Family Business: ‘Who is the Best Fit for the Position, Özet bildiri
 • 17.04.2016, Ulusal, 7. Aile Isletmeleri Kongresi Nisan 2016 Istanbul, ADA NESRİN, Aile Desteginde Isletmecilik Familiness Teorisi ve Aile Isletmelerinin Sosyal ve Entelektüel Sermaye Bakis Acisindan Incelenmesi 7 Aile Isletmeleri Kongresi Nisan 2016 Istanbul, Tam metin bildiri
 • 14.04.2016, Ulusal, 7. Aile Isletmeleri Kongresi, ADA NESRİN, Yonetim Perspektifinden Aile Isletmelerinde Zayıf Halka Orgutleme Fonksiyonu Teorisi Aile Isletmeleri Kongresi Nisan 2016 Istanbul, Özet bildiri
 • 08.12.2016, Uluslararası, GERmédias Groupe d'Etudes et de Recherche sur les médias Axes du colloque international et confirmation de participation, ADA NESRİN,ALPAZ ŞEBNEM,BİLGE BELGİN, The impact of media on understanding differences interculturel communication, Tam metin bildiri
 • 03.02.2016, Uluslararası, IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences Paris, France, ERCAN ASLI,ADA NESRİN, The Management Paradigms In Family Business In Turkey, Özet bildiri
 • , Uluslararası, 4.Kobi ve Verimlilik Kongresi, Ada Nesrin, Ada N Küçük VE Orta Ölçekli İşletmelerde İletişim Teknolojilerinin Kullanımının Rekabet Avantajı Sağlamada Etkinliğinin Ölçülmesi Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Bir İşletmede Uygulama Modeli 4 Kobi ve Verimlilik Kongresi TC İstanbul Kültür Üniversitesi Kongre Kitabı Yayını pp137 149 Yayın No 70 ISBN 978 975 6957 71 4 2007, Tam metin bildiri
 • , Uluslararası, 2.Aile İşletmeleri Kongresi., Ada Nesrin, Ada N Kelgökmen D Aile İşletmelerinde Yönetimlerin Kız Çocuklarına Bakışı Prenses Sendromu 2 Aile İşletmeleri Kongresi Kongre Kitabı Yayını Sf 511 521 Nisan 14 15 İstanbul Kültür Üniversitesi Yayın No 53 ISBN 975 6957 54 9 2006, Tam metin bildiri
 • , Uluslararası, 1.Aile İşletmeleri Kongresi.Kongre Kitabı Yayını., ADA NESRİN, Ada N Şengül A Çapraz B Atatürk Organize Sanayi Bölgesindeki Aile İşletmeleri ve Geleceklerini Planlamaya Gösterdikleri Yaklaşımlar 1 Aile İşletmeleri Kongresi Kongre Kitabı Yayını No 40 Sf 255 263 Nisan 14 15 İstanbul Kültür Üniversitesi ISBN 975 6957 43 3 2004, Tam metin bildiri
 • , Uluslararası, 2.Kobi ve Verimlilik Kongresi, TC İstanbul Kültür Üniversitesi Kongre, Ada Nesrin, Kelkökmen Derya, Ada N Kelgökmen D İMKB de İşlem Gören KOBİ lerin Kurumsal Yönetişim Yaklaşımları Lüks Kadife Örneği 2 Kobi ve Verimlilik Kongresi TC İstanbul Kültür Üniversitesi Kongre Kitabı Yayını Sf 646 655 Yayın No 50 ISBN 975 6957 51 4 2005, Tam metin bildiri
 • , Ulusal, . 1.Kobi ve Verimlilik Kongresi, TC İstanbul Kültür Üniversitesi, ADA NESRİN, Ada N AB Kobi Politikaları CE Belgesi Kullanımı Bir Asansör İşletmesinde CE Belgesi İliştirilmesine İlişkin Bir Uygulama Modeli 1 Kobi ve Verimlilik Kongresi TC İstanbul Kültür Üniversitesi Kongre Kitabı Yayını Sf 297 305 Yayın No 43 ISBN 975 6957 45 X 2004, Tam metin bildiri
 • , Uluslararası, 2.Kobi ve Verimlilik Kongresi, TC İstanbul Kültür Üniversitesi, Ada Nesrin, Ada N KOBİ lerin Müşteri İlişkilerine Gösterdikleri Yaklaşımlar AB Ülkelerindeki İşletmelerin Müşteri İlişkilerinde Ortaya Koydukları Uygulamalara İlişkin Bir Literatür Çalışması 2 Kobi ve Verimlilik Kongresi TC İstanbul Kültür Üniversitesi Kongre Kitabı Yayını Sf 388 396 Yayın No 50 ISBN 975 6957 51 4 2005, Tam metin bildiri
 • Ulusal 2021, Bilimsel Kitap, ADA NESRİN, Örgütsel İletişim, 2021, Gazi Kitapevi, 978-625-7358-30-9
 • Uluslararası 2016, Bilimsel Kitap, ADA NESRİN, Minorités et médias, 2016, Editions IARSIC, 979-10-95923-02-2
 • Uluslararası 2016, Bilimsel Kitap, ADA NESRİN,ERCAN ASLI, CONTEMPORARY APPROACHES IN HUMANITIES, 2016, PETER LANG EDITION,
 • Uluslararası 2004, Bilimsel Kitap, ADA NESRİN, International Press PP 91 100 April 2004, 2004, Ege Üniversity Press., ISBN 675 -483-644-2
 • Uluslararası 2004, Bilimsel Kitap, ADA NESRİN, Communication Strategies of Changing and Developing Nato Nato s Transformation And The Position of Turkey Proceding of the International Conference on Security Ege Üniversity Press PP 91 100 April 2004, 2004, Ege Üniversity Press., ISBN 675 -483-644-2.
 • Ulusal 1996, Bilimsel Kitap, ADA NESRİN, Siyasal Reklamcılık, 1996, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti,
Ege Akademik Bakış/Ege Academic Review , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Halkla İlişkiler
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Halkla İlişkiler
 • 2011

  Yüksek Öğretim Kurumu "YOK" Bursu

  YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
 • 2008

  Sosyal Sorumluluk Projelerine Verilmiş olan Destek Nedeniyle

  EGE ÜNİVERSİTESİ
 • 2007

  Düzenlenen Uluslararası Kongre nedeniyle Başarı ödülü

  İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
 • 2005

  2005, Fransız Hükümet Bursu: FOS Modülünde Eğitim 4 Temmuz – 5 Ağustos

  Fransız Hükümeti Bursu, Alliance Française Paris'te Eğitim
 • 2004

  2004, Nato Bursu: Belçika’da uluslararası Seminer ve Konferanslara katılım

  2004, Nato Bursu: Belçika’da uluslararası Seminer ve Konferanslara katılım
 • 1996

  Natonun açmış olduğu bir yarışmada Birincilik ÖDÜLÜLe Role De L’opinion Publique Dans Mise en Terme De La Guerre Froide

  Nato
 • 2002, 01.01.2002 .1234, Ada Nesrin“İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Bir İşletmeye CE Belgesi Alınması Projesi”, CE Belgesi alınmıştır. Mart 2001 – Nisan 2002.

  Patent Başvuru Sahipleri : LÖHER Ali Aktaş Asansör ve Yürüyen Merdiven A.Ş
  Patent Buluş Sahipleri :
  - SECTION F - MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEAT - Uluslararası - Patent
 • BEST (2014-1-BG01-KA200-0011694) (2014-2018) BUSINESS EDUCATION FOR SUSTAINABILITY : TEACHING CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND SOCIAL ENTERPRENEURSHIP FOR SUSTAINABLE LOCAL AND REGIONAL DEVELOPMENT

  02.02.2014 - 31.01.2018

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSLARARASI
  Projenin Bütçesi : 250000 EURO
  Proje Teşvik Puanı : 4
  Avrupa Birliği - Tamamlandı
 • Araştırma Projesi Kurumsal Yönetişim Uygulamaları ve Firma Performansı ilişkisi üzerine Araştırma Tamamlanmıştır

  -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Danışman
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  ARAŞTIRMA PROJESİ - Tamamlandı
 • Araştırma Projesi Araştırma Projesi tarafından desteklenen Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde bulunan işletmelerin Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Araştırılması konulu proje tamamlanmış olup Araştırma fon saymanlığınca kabul edilmiştir

  -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı :
  Projenin Bütçesi : TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  ARAŞTIRMA PROJESİ - Tamamlandı