UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
NECLA KUDUZ

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Önlisans

  2002 - 2004

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
 • Lisans

  2007 - 2008

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2008 - 2011

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA (YL) (TEZLİ)
  Yeşil pazarlama faaliyetlerinin tüketicilerin satın alma davranışlarına etkilerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma
 • Doktora

  2011 - 2015

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (DR)
  Satış geliştirme tekniklerinin hazcı (hedonik) tüketim üzerindeki etkisi üzerine bir araştırma
 • KPDS - İngilizce

  2009 -

  İngilizce - 67
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Pazarlama

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2016 -

  - MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ - MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Komisyon Üyeliği

  2017 - 2018

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Komisyon Üyeliği

  2016 - 2017

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Komisyon Başkanlığı

  2016 - 2017

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı

  2016 - 2017

 • Uluslararası Lojistikte Marka Yönetimi - Lisans, 2021-2022
 • Tüketici Davranışları - Lisans, 2021-2022
 • Uygulamalı Girişimcilik - Lisans, 2021-2022
 • Elektronik Ticaret - Lisans, 2021-2022
 • Sosyal Pazarlama - Lisans, 2020-2021
 • Uygulamalı Girişimcilik - Lisans, 2020-2021
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi - Lisans, 2020-2021
 • Davranış Bilimleri - Lisans, 2020-2021
 • Uluslararası Lojistikte Marka Yönetimi - Lisans, 2020-2021
 • Tüketici Davranışları - Lisans, 2020-2021
 • Uygulamalı Girişimcilik - Lisans, 2020-2021
 • Elektronik Ticaret - Lisans, 2020-2021
 • Sosyal Pazarlama - Lisans, 2019-2020
 • Uygulamalı Girişimcilik - Lisans, 2019-2020
 • Elektronik Ticaret - Lisans, 2019-2020
 • Uygulamalı Girişimcilik - Lisans, 2019-2020
 • Elektronik Ticaret - Lisans, 2019-2020
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi - Lisans, 2019-2020
 • Davranış Bilimleri - Lisans, 2019-2020
 • Bankacılık ve Finansta Marka Yönetimi - Lisans, 2019-2020
 • Uluslararası Lojistikte Marka Yönetimi - Lisans, 2019-2020
 • Tüketici Davranışları - Lisans, 2019-2020
 • Uygulamalı Girişimcilik - Lisans, 2019-2020
 • Elektronik Ticaret - Lisans, 2019-2020
 • Mezuniyet Projesi - Lisans, 2018-2019
 • Uygulamalı Girişimcilik - Lisans, 2018-2019
 • Elektronik Ticaret - Lisans, 2018-2019
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi - Lisans, 2018-2019
 • Davranış Bilimleri - Lisans, 2018-2019
 • Uluslararası Pazarlama - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Uluslararası Lojistikte Marka Yönetimi - Lisans, 2018-2019
 • Bankacılık ve Finansta Marka Yönetimi - Lisans, 2018-2019
 • Tüketici Davranışları - Lisans, 2018-2019
 • Uygulamalı Girişimcilik - Lisans, 2018-2019
 • Elektronik Ticaret - Lisans, 2018-2019
 • Uluslararası Pazarlama - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Uluslararası Pazarlama - Lisans, 2017-2018
 • Uluslararası Lojistikte Marka Yönetimi - Lisans, 2017-2018
 • Tüketici Davranışı - Lisans, 2017-2018
 • Davranış Bilimleri - Lisans, 2017-2018
 • Uygulamalı Girişimcilik - Lisans, 2017-2018
 • Elektronik Ticaret - Lisans, 2017-2018
 • Müşteri İlişkileri yöentimi - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi - Lisans, 2016-2017
 • Davranış bilimleri - Lisans, 2016-2017
 • Mezuniyet Projesi - Lisans, 2016-2017
 • Elektronik Ticaret - Lisans, 2016-2017
 • Uluslararası Pazarlama - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Tüketici Davranışı - Lisans, 2016-2017
 • Tüketici Davranışı - Lisans, 2016-2017
 • Elekronik Ticaret - Lisans, 2016-2017
 • Akademik ve Sosyal Uyum - Lisans, 2016-2017
 • Ulusal Hakemli 2022, KUDUZ NECLA, ATASEVER MESUT, Finans İşletmelerinin Stratejik Yönetim Bağlamında Misyon ve Vizyon İfadesi Bileşenlerine Göre Girişimcilik Özellikleri, İzmir İktisat Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2021, KUDUZ NECLA, Green Business: Sustainability and Risk Management in Turkish Banking Sector, Journal of corporate governance, insurance and risk management
 • Ulusal Hakemli 2020, KUDUZ NECLA, BÜRHAN SİNEM, SÜPERMARKETLER TARAFINDAN YAPILAN SATIŞ GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN CİNSİYET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, GÜNCEL PAZARLAMA YAKLAŞIMLARI VE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
 • Uluslararası Hakemli 2020, KUDUZ NECLA,KARACA SELMA, Bireysel Kredi Kullanımında Bankaların Müşteri İlişkileri Yönetiminin Tüketici Tercihlerini Belirlemedeki Rolü., Journal Of Socıal, Humanıtıes And Admınıstratıve Scıences
 • Uluslararası Hakemli 2018, ATASEVER MESUT,YEŞİLDAĞ ESER,KUDUZ NECLA, KOBİLERDE KURUMSALLAŞMANIN ÖNEMİ VE UŞAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ, ATLAS JOURNAL
 • Uluslararası Hakemli 2017, YEŞİLDAĞ ESER,ATASEVER MESUT,KUDUZ NECLA,COŞKUN AHMET, AFYONKARAHİSAR VE KÜTAHYA İLLERİNDEKİ HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARININ PROFİLİ VE YATIRIM KARARLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ, AKADEMİK SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ (ASOS JOURNAL)
 • Uluslararası Hakemli 2017, KUDUZ NECLA,Aytug Semra, SATIS GELISTIRME TEKNIKLERININ HAZCI (HEDONIK) TUKETIM UZERINDEKI ETKISI UZERINE BIR ARASTIRMA., International Journal of Advanced Research
 • Uluslararası Hakemli 2016, KUDUZ NECLA, ONLINE SATIŞ YAPAN WEB SİTELERİNİN KALİTESİNE İLİŞKİN TUTUM DEĞERLENDİRMESİ: UŞAK ÖRNEĞİ., Journal of Suleyman Demirel University Institute of Social Sciences
 • 21.09.2017, Uluslararası, International Apliedd Socal Sciences (IASOS) Congress., KUDUZ NECLA, Kuduz, Necla (2017). The Measuring The Attitudes And Perceptions Of Consumer Regarding Corporate Social Responsibility Activities Applied By Businesses, Özet bildiri
 • 20.05.2017, Uluslararası, 1.Uluslararası Moda Sanat Tasarım Kongresi, KUDUZ NECLA,EROL ŞENGÜL, Deri Konfeksiyon İşletmelerinin Markalaşma Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Uşak Örneği, Tam metin bildiri
 • 19.04.2018, Uluslararası, International Apliedd Socal Sciences (IASOS) Congress., KUDUZ NECLA,DUMAN FATİH, “İşletmelerde Kuşak Farklılıklarının Takım Çalışmasına Etkisi”., Özet bildiri
 • 19.04.2018, Uluslararası, International Applied Social Science (IASOS) Congress., KUDUZ NECLA,DUMAN FATİH, İşletmelerde Baby Boomers, X ve Y Kuşaklarının Takım Çalışmasına Yönelik Tutumları, Tam metin bildiri
 • 18.05.2017, Uluslararası, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, YEŞİLDAĞ ESER,ATASEVER MESUT,KUDUZ NECLA,COŞKUN AHMET, Afyonkarahisar ve Kütahya İllerindeki Hisse Senedi Yatırımcılarının Profili ve Yatırım Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi, Özet bildiri
 • 06.09.2017, Uluslararası, International Conference on Scientific Cooperation for the Future in Economics and Administrative Sciences., KUDUZ NECLA,SOBA MUSTAFA, Kuduz, Necla, Soba, Mustafa (2017). “Sürdürülebilir Sosyal Medya Pazarlaması Stratejilerine Yönelik Tüketici Tutum ve Algıları Üzerine Bir Araştırma”., Özet bildiri
 • 05.10.2017, Uluslararası, 2. ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ PERSPEKTİFLER KONGRESİ, ATASEVER MESUT,YEŞİLDAĞ ESER,KUDUZ NECLA, THE IMPORTANCE OF INSTITUTIONALIZATION FOR MEDIUM-SIZED ENTERPRISES, THE EXAMPLE OF UŞAK ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE, Özet bildiri
 • 05.10.2017, Uluslararası, 2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: Sustainable Global Competition, ATASEVER MESUT,YEŞİLDAĞ ESER,KUDUZ NECLA, The Importance of Institutionalization for Medium-Sized Enterprises, The Example of Usak Organized Industrial Zone, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, KUDUZ NECLA, Managing Risk and Decision Making in Times of Economic Distress, Part A (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Vol. 108A),, 2022, Emerald Publishing Limited, Bingley,, 978-1-80117-427-5
 • Ulusal 2022, Bilimsel Kitap, KUDUZ NECLA, Davranışsal Finans perspektifinde Finansal Risk Cilt 1 Teorik Yaklaşımlar., 2022, EKİN KİTABEVİ, 978-625-8117-61-5
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, KUDUZ NECLA, ACAR ŞENTÜRK ZÜLFİYE, SOSYAL BİLİMLERDE SEÇME KONULAR-7, 2022, İKSAD YAYINEVİ, 978-625-8213-99-7
 • Ulusal 2021, Bilimsel Kitap, KUDUZ NECLA, Communication Studies during the Pandemic Period, 2021, Published by Peter Lang., ISBN: 978-3-631-83872-3 (Print) E-ISBN: 978-3-631-85458-7 (E-PDF)
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, ATASEVER MESUT,KUDUZ NECLA, NEW PARADIGMS IN BUSINESS MANAGEMENT PRACTICESVolume-1, 2020, Amazon Publishers, 979-8-576-29351-3
 • Ulusal 2013, Bilimsel Kitap, ZERENLER MUAMMER,KUDUZ NECLA, YEŞİL PAZARLAMA, 2013, NOBEL YAYIN DAĞITIM, 978-605-133-529-2
International Apliedd Socal Sciences (IASOS) Congress , Bildiri Kitabı, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Pazarlama
1) Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (UUSBD) Eylül Sayısı Hakemlik , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Pazarlama
 • Diğer

  2017

  BİLİMSEL TEŞVİK ÖDÜLÜ
  “Deri Sektörü İşletmelerinin Markalaşma Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Uşak Örneği”. BAŞLIKLI SÖZLÜ SUNUM BİLİM TEŞVİK ÖDÜLÜ I. Uluslararası Sanat, Tasarım ve Moda Kongresi.
  IKSAD (İKTİSADİ KALKINMA VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ)
 • Afyonkarahisar ve Kütahya illerindeki Hisse Senedi Yatırımcılarının Profili ve Yatırım Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi

  30.06.2016 - 29.06.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 2400 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 12.6
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Uşak Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firmaların Kurumsallaşma Düzeylerinin Belirlenmesi ve İhtiyaçlarının Tespiti

  16.12.2016 - 14.12.2018

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 2500 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 12.6
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı