UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOÇENT
NAZIM BAYRAKDAR

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ DİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Yüksek Lisans

  - 2010

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)
  Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin disiplin anlayışları
 • Lisans

  1994 - 1999

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PR.
 • Doktora

  2010 - 2014

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DR)
  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin mesleki tükenmişlik algıları
 • KPDS - İngilizce

  2000 -

  İngilizce - 65
 • YDS - İngilizce

  2015 - Güz

  İngilizce - 61.25000
 • İlahiyat Temel Alanı
  Felsefe ve Din Bilimleri

 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2020 -

  - FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2016 - 2020

  - FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Danışma Kurulu Üyesi

  2016 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2016 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2016 - 2019

 • 2023

  Yüksek Lisans - MEHMET ÖZTÜRK
  Veli Görüşlerine Göre 4 -6 Yaş Kur'an Kurslarında Verilen Eğitimin Öğrencilerin Aile Ortamındaki Davranışlarına Etkisi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2021

  Yüksek Lisans - SERKAN TÜRKMEN
  4-6 yaş grubu çocuklara yönelik Kur'an kurslarında karşılaşılan sorunlar (Gaziantep ili örneği)
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2021

  Yüksek Lisans - NURHAN DUDAKLI
  Sabra teşvik eden âyetlerin din eğitimi açısından tahlili
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - ENGİN AKTEPE
  Cami İçi Din Eğitimi Hizmetleri Kapsamında Yürütülen Takrir Derslerinin Verimlilik Durumu Yönünden İncelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Bitirme Ödevi - Lisans, 2019-2020
 • Eğitim Bilimine Giriş - Lisans, 2019-2020
 • Tez Çalışması - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Uzmanlık Alan Dersi - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Din Eğitimine Giriş - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Din Eğitimi Biliminin Teorik Temelleri - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Eğitim Bilimine Giriş - Lisans, 2018-2019
 • Öğretmenlik Uygulaması - Lisans, 2018-2019
 • Bitirme Ödevi - Lisans, 2018-2019
 • Özel Öğretim Yöntemleri - Lisans, 2018-2019
 • Din Eğitimi - Lisans, 2018-2019
 • Din Eğitimi Biliminin Teorik Temelleri - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Din Eğitimine Giriş - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Tez Çalışması - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Uzmanlık Alan Dersi - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • ÖRGÜN VE YAYGIN DİN EĞİTİMİ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • DİN ÖĞRETİMİ ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • DİN EĞİTİMİNE GİRİŞ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • DİN EĞİTİMİ BİLİMİNİN TEORİK TEMELLERİ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • SINIF YÖNETİMİ - Lisans, 2017-2018
 • ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ - Lisans, 2017-2018
 • EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ - Lisans, 2017-2018
 • DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ - Lisans, 2017-2018
 • DİN EĞİTİMİ - Lisans, 2017-2018
 • ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ - Lisans, 2017-2018
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi - Lisans, 2016-2017
 • Okul Deneyimi - Lisans, 2016-2017
 • Öğretmenlik Uygulaması - Lisans, 2016-2017
 • Kültürlerarası Din ve Ahlak Öğretimi - Lisans, 2016-2017
 • Ahlak ve Değerler Eğitimi - Lisans, 2016-2017
 • ÖRGÜN VE YAYGIN DİN EĞİTİMİ - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • DİN ÖĞRETİMİ ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • DİN EĞİTİMİ - Lisans, 2016-2017
 • ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ - Lisans, 2016-2017
 • Türk Eğitim Tarihi - Lisans, 2015-2016
 • Özel Öğretim Yöntemleri - Lisans, 2015-2016
 • Din Eğitimi - Lisans, 2015-2016
 • Ulusal Hakemli 2021, BAYRAKDAR NAZIM, HZ. PEYGAMBER'İN İLİM ANLAYIŞI, Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2021, DUDAKLI NURHAN, BAYRAKDAR NAZIM, Sabırla İlgili Ayetlerin Eğitsel Açıdan Değerlendirilmesi, JASS STUDİES
 • Uluslararası Hakemli 2021, BAYRAKDAR NAZIM, AKSU HALİL İBRAHİM, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programının Kültürlerarası Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2020, türkmen serkan,BAYRAKDAR NAZIM, ÖĞRETİCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE 4-6 YAŞ KUR’AN KURSU BİNALARININ FİZİKİ İMKÂNLAR AÇISINDAN EĞİTİME ELVERİŞLİLİK DURUMU ( GAZİANTEP İLİ ÖRNEĞİ), Dini Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2020, BAYRAKDAR NAZIM, Din Eğitimi Olgusunu Tanımlama Problemi, İlahiyat Tetkikleri Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2018, BAYRAKDAR NAZIM, Din Derslerinde Kötülük Probleminin Çözümü, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2018, BAYRAKDAR NAZIM, Klasik Koşullanma Kuramı ve Din Eğitimi, Ekev Akademi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2017, BAYRAKDAR NAZIM, Düşünmeye Teşvik Eden Kur’an Ayetlerinin Eğitsel Değeri (Ğaşiye Suresi 17. Ayet Örneği), İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2016, BAYRAKDAR NAZIM, İslami İlimler Fakültesi Öğrencilerine Göre Derslere Yönelik Olumlu Tutum Geliştirmelerine Katkı Sağlayan Öğretim Elemanı Davranışları, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, BAYRAKDAR NAZIM, SINIF DİSİPLİNİ PROBLEMİNE VAROLUŞÇU FELSEFE PERSPEKTİFİNDEN GENEL BİR BAKIŞ, Journal of International Social Research
 • Uluslararası Hakemli 2016, BAYRAKDAR NAZIM, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE TÜKENMİŞLİK UŞAK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ, Journal of International Social Research
 • Ulusal Hakemli 2015, BAYRAKDAR NAZIM, Öğretmenlerine Göre Din Kültürü ve Ahlak BilgisiDersi Öğretmenliğinin Doğasından Kaynaklanan GüçlüklerinMesleki Tükenmişlik Algıları Üzerindeki Etkileri, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
 • Ulusal Hakemli 2014, BAYRAKDAR NAZIM, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Mesleklerinden Beklentileri ve Mesleki Tükenmişlik Algıları, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
 • 28.10.2016, Uluslararası, Yanlış Algılar ve Doğru İslam Sempozyumu, BAYRAKDAR NAZIM, İslam Diniyle İlgili Yanlış Algılar Bağlamında Ailede Yozlaşma ve Şiddet, Tam metin bildiri
 • 26.08.2019, Uluslararası, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Bilmsel Araştırmalar Kongresi, BAYRAKDAR NAZIM, Din Dersi Öğretmen Adaylarının Derse Yönelik Motivasyon Oluşturma Konusundaki Yeterlik Durumları, Tam metin bildiri
 • 21.09.2017, Uluslararası, IASOS Kongresi, DENİZER NURULLAH,BAYRAKDAR NAZIM,SAYGILI SERDAR, Üniversite Öğrencilerinin Dinsel Şüphe Problemi Yaşama Sıklıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Özet bildiri
 • 21.09.2017, Uluslararası, IASOS KONGRESİ, AVCI MAHMUT,SAYGILI SERDAR,BAYRAKDAR NAZIM, Üniversite Öğrencilerinin Dinsel Şüphe Problemine Yükledikleri Anlamlar, Özet bildiri
 • 21.09.2017, Uluslararası, IASOS KONGRESİ, BAYRAKDAR NAZIM,DENİZER NURULLAH,AVCI MAHMUT, Dinsel Şüphe Problemine Verilen Tepkiler, Özet bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, EJER CONGRESS, ÇETİN ÖZER,AVCI MAHMUT,BAYRAKDAR NAZIM, Uşak İl Merkezinde Ortaokullarda Görevli Dikab Öğretmenlerinin Veli Kaynaklı Problemler HakkındakiGörüşleri, Özet bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, EJER CONGRESS, AVCI MAHMUT,BAYRAKDAR NAZIM,ÇETİN ÖZER, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Felsefenin Değerine İlişkin Görüşleri, Özet bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, EJER CONGRESS, BAYRAKDAR NAZIM,ÇETİN ÖZER,AVCI MAHMUT, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerine Göre Duygusal Açıdan Yıpratıcı Nitelik Taşıyan Öğrenci Davranışları, Özet bildiri
 • Ulusal 2022, Bilimsel Kitap, BAYRAKDAR NAZIM, Prof. Dr. Muhammet Şevki Aydın ve Din Eğitimi Bilimine Katkıları, 2022, Kimlik Yayınevi, 978-625-8051-31-5
 • Ulusal 2021, Bilimsel Kitap, BAYRAKDAR NAZIM, Din Eğitimi, 2021, Lisans Yayıncılık, 978-605-9498-23-4
 • Ulusal 2020, Bilimsel Kitap, BAYRAKDAR NAZIM, DİN EĞİTİMİNDE NASİHATİN YERİ VE ETKİLİ NASİHAT, 2020, Kimlik Yayınevi, 978-605-7785-32-9
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, AVCI MAHMUT,SAYGILI SERDAR,DENİZER NURULLAH,BAYRAKDAR NAZIM, Disiplinlerarası Bir Yaklaşımla Kötülük Problemi, 2018, Eğitim Yayınevi, 978-975-2475-42-7
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, BAYRAKDAR NAZIM, Bir Motivasyon Unsuru Olarak İman (İman-Amel Bütünlüğünün Sağlanmasını Güçleştiren Faktörler ve Din Eğitimi Açısından Doğurduğu Sonuçlar), 2018, Kimlik Yayınevi, 978-605-2345-45-0
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, DENİZER NURULLAH,BAYRAKDAR NAZIM,SAYGILI SERDAR,AVCI MAHMUT, Disiplinlerarası Bir Yaklaşımla İnanç-Eylem Tutarlılığı, 2018, Çizgi Yayınevi, 978-605-196-169-9
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, SAYGILI SERDAR,AVCI MAHMUT,BAYRAKDAR NAZIM,DENİZER NURULLAH, Disiplinlerarası Bir Yaklaşımla Felsefenin Değeri, 2018, Kimlik Yayınevi, 978-605-2345-54-2
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, BAYRAKDAR NAZIM, (Kutsallığı Ölçüsünde Hassas Bir Meslek) Din Dersi Öğretmenliği, 2018, Kimlik Yayınevi, 978-605-2345-53-3
 • Ulusal 2017, Bilimsel Kitap, BAYRAKDAR NAZIM,DENİZER NURULLAH,AVCI MAHMUT,SAYGILI SERDAR, Disiplinlerarası Bir Yaklaşımla Dinsel Şüphe Problemi, 2017, PEGEM AKADEMİ, 978-605-241-022-6
 • Ulusal 2016, Bilimsel Kitap, SAYGILI SERDAR,AVCI MAHMUT,BAYRAKDAR NAZIM,DENİZER NURULLAH, FELSEFEYE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ, 2016, EGE ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ, 978-605-82962-0-6
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜTESİ DERGİSİ , Dergi, İlahiyat Temel Alanı->Felsefe ve Din Bilimleri
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , Dergi, İlahiyat Temel Alanı->Felsefe ve Din Bilimleri
 • Üniversite Öğrencilerinin Kötülük Problemi Olgusuna Yaklaşımları (Uşak Üniversitesi Örneği)

  03.05.2017 - 29.12.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 2750 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • ISLAMI ILIMLER FAKÜLTESI ÖGRENCILERININ FELSEFENIN DEGERINE ILISKIN ALGILARI UsakÜniversitesi Örnegi

  06.06.2016 - 28.12.2016

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 2750 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 12.6
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Üniversite Öğrencilerinin Dinsel Şüphe Olgusuna Yönelik Yaklaşımları (Uşak Üniversitesi Örneği)

  27.02.2017 - 20.12.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 2750 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • İMAM HATİP LİSELERİNDE OKUTULAN HADİS DERSLERİNİN VERİMLİLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ

  14.06.2016 - 13.10.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 4700 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 12.6
  Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) - Tamamlandı
 • Uşak İlindeki Liselerde Seçmeli Kur’an Derslerinde Farklı Bir Öğretim Metodu

  26.03.2018 - 11.09.2018

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı : 2
  Diğer (Ulusal) - Tamamlandı
 • ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE İNANÇ-EYLEM TUTARLILIĞI (Uşak Üniversitesi Örneği)

  28.02.2018 - 10.08.2018

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 2750 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • "Lise Düzeyi Genç Kuşakların İnanç Problemleri Konusunda DKAB Öğretmenlerinin Erken Önleme ve Süreci Yönetme Yeterliliklerinin Geliştirilmesi"

  25.02.2021 - 03.12.2021

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 10000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 2
  Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) - Tamamlandı