UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOÇENT
MUSTAFA TAYTAK

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ MALİ HUKUK ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1998 - 2002

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2004 - 2007

  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE (YL) (TEZLİ)
  Türkiye’xxde özel okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının vergiler ve vergi teşvikleri karşısındaki konumu (Ege bölgesi uygulama sonuçları)
 • Doktora

  2007 - 2013

  CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE (DR)
  Kamu giderlerinde yargı denetiminin etkinliği
 • KPDS - İngilizce

  2012 -

  İngilizce - 60.00
 • YÖKDİL - İngilizce

  2017 -

  İngilizce - 70.0
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Maliye

 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2019 -

  - MALİYE BÖLÜMÜ - MALİ HUKUK ANABİLİM DALI
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2019

  - MALİYE BÖLÜMÜ - BÜTÇE VE MALİ PLANLAMA ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2003 - 2013

  - MALİYE BÖLÜMÜ - MALİ HUKUK ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2021 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2020 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2017 - 2021

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2017 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkan Yardımcısı

  2014 - 2016

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2013 - 2016

 • 2019

  Yüksek Lisans - BAHAR TOPAL
  Vergi uyuşmazlıklarının çözümünde uzlaşma müessesesinin etkinliği: Uşak ili örneği
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - NEZAHAT ÖNAL ATAY
  Bireysel kültürel değerlerin vergi uyumu üzerine etkisi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - MUSTAFA ATUĞ
  Kamu satın alımlarında doğrudan temin uygulamaları ve kanuna aykırı davranışlar kapsamında değerlendirilmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - KADİR VURAL
  Türk Vergi Hukuku kapsamında haciz ve elektronik haciz uygulaması ve değerlendirilmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - TUĞBA AKYÜZ DALKIRAN
  Vergi mükelleflerinin denetim algısı: Uşak ili örneği
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2015

  Yüksek Lisans - MEHMET İLHAN
  Vergi mükelleflerinin vergi suç ve cezaları ile temel vergilendirme ilkelerine bakış açısının analizi: Afyonkarahisar örneği
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Kariyer Planlama - Lisans, 2020-2021
 • Kamu Harcamaları Hukuku - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Kamu Maliyesi I - Lisans, 2020-2021
 • Devlet Borçları - Lisans, 2020-2021
 • Genel Vergi Hukuku I - Lisans, 2020-2021
 • DEVLET BORÇLARI ANALİZİ I - Lisans, 2019-2020
 • KAMU MALİYESİ I - Lisans, 2019-2020
 • KAMU HARCAMALARI HUKUKU - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • KAMU HARCAMALARI ANALİZİ - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • GENEL VERGİ HUKUKU I - Lisans, 2019-2020
 • GENEL VERGİ HUKUKU II - Lisans, 2019-2020
 • DEVLET BORÇLARI ANALİZİ II - Lisans, 2019-2020
 • VERGİ İCRA HUKUKU - Lisans, 2019-2020
 • DEVLET BÜTÇESİ - Lisans, 2019-2020
 • KAMU MALİYESİ II - Lisans, 2019-2020
 • Vergi İcra Hukuku - Lisans, 2018-2019
 • Seminer - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Kamu Harcamaları Analizi - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Kamu Harcamaları Hukuku - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Vergi Ceza Hukuku - Lisans, 2018-2019
 • Kamu Maliyesi II - Lisans, 2018-2019
 • Devlet Bütçesi - Lisans, 2018-2019
 • Akademik ve Sosyal Uyum - Lisans, 2018-2019
 • Devlet Borçları - Lisans, 2018-2019
 • Kamu Mali Yönetim Uygulamaları I - Lisans, 2018-2019
 • Kamu Maliyesi I - Lisans, 2018-2019
 • Türk Vergi Sistemi II - Lisans, 2017-2018
 • Vergi İcra Hukuku - Lisans, 2017-2018
 • Devlet Borçları Analizi II - Lisans, 2017-2018
 • Genel Vergi Hukuku II - Lisans, 2017-2018
 • Seminer - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Kamu Harcamaları Analizi - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Kamu Harcamaları Hukuku - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Vergi Ceza Hukuku - Lisans, 2017-2018
 • Devlet Borçları Analizi I - Lisans, 2017-2018
 • Devlet Borçları - Lisans, 2017-2018
 • Genel Vergi Hukuku I - Lisans, 2017-2018
 • Devlet Bütçesi - Lisans, 2016-2017
 • Seminer - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Kamu Harcamaları Analizi - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Devlet Borçları Analizi II - Lisans, 2016-2017
 • Güncel Mali Uygulamalar II - Lisans, 2016-2017
 • Kamu Harcamaları Hukuku - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Devlet Borçları Analizi I - Lisans, 2016-2017
 • Güncel Mali Uygulamalar I - Lisans, 2016-2017
 • Devlet Borçları - Lisans, 2016-2017
 • Vergi Ceza Hukuku - Lisans, 2016-2017
 • Genel Vergi Hukuku I - Lisans, 2016-2017
 • Seminer - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Kamu Harcamaları Hukuku - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Kamu Harcamaları Analizi - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Güncel Mali Uygulamalar II - Lisans, 2015-2016
 • Vergi Teorisi - Lisans, 2015-2016
 • Devlet Borçları Analizi II - Lisans, 2015-2016
 • Devlet Borçları Analizi I - Lisans, 2015-2016
 • Vergi İcra Hukuku - Lisans, 2015-2016
 • Devlet Bütçesi - Lisans, 2015-2016
 • Güncel Mali Uygulamalar I - Lisans, 2015-2016
 • Vergi İcra Hukuku - Lisans, 2014-2015
 • Türk Vergi Sitstemi Analizi - Doktora, 2014-2015
 • Kamu Harcamaları Hukuku - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Genel Vergi Hukuku I - Lisans, 2014-2015
 • Devlet Borçları - Lisans, 2014-2015
 • Devlet Bütçesi - Lisans, 2014-2015
 • Kamu Maliyesinde Güncel Sorunlar - Lisans, 2013-2014
 • Vergi İcra Hukuku - Lisans, 2013-2014
 • Devlet Bütçesi - Lisans, 2013-2014
 • Mali Araştırmalar Dersi - Lisans, 2012-2013
 • Devlet Bütçesi - Lisans, 2012-2013
 • Ulusal Hakemli 2021, TAYTAK MUSTAFA, TOPAL BAHAR, TARHİYAT SONRASI UZLAŞMA VERGİ İDARESİ AÇISINDAN GERÇEKTEN FAYDALI BİR KURUM MUDUR?, Vergi Raporu Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2020, TAYTAK MUSTAFA,AYDIN MURAT, Efficiency in Internal Auditing: A Study of Turkish Public Administration, Sosyoekonomi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, AYDIN MURAT,TAYTAK MUSTAFA, KAMU ZARARI UYGULAMALARININ KAMU GÖREVLİLERİ ÜZERİNE YANSIMALARI, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2019, TAYTAK MUSTAFA,AKYUZ DALKIRAN Tuğba, Vergi Denetim Algısına Sahip Vergi Mükelleflerinin Vergi Adaleti ve Vergi Affı Uygulamalarına Bakışı, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2019, TAYTAK MUSTAFA,VURAL KADİR, Bilişim Sistemlerindeki Gelişmelerin Türkiye’de E-Vergi Uygulamaları Üzerine Yansımaları Ve Değerlendirilmesi, Finans Politik ve Ekonomil Yorumlar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, TAYTAK MUSTAFA, Katılımcı Bütçe Anlayışının Üniversite Bütçeleri Açısından Uygulanabilirliği: Uşak Üniversitesi Üzerine Bir Araştırma, Maliye Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2019, TAYTAK MUSTAFA,AKYÜZ DALKIRAN Tuğba, VERGİ MÜKELLEFLERİNİN VERGİ DENETİM ALGILARI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA, Vergi Raporu
 • Ulusal Hakemli 2018, TAYTAK MUSTAFA,Vural Kadir, Türk ve Alman Vergi Sistemleri Açısından Üçüncü Şahıslara Karşı Elektronik Haciz Uygulamalarının Karşılaştırılması, Vergi Sorunları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2018, TAYTAK MUSTAFA,SAKINÇ SÜREYYA, Sayıştay’ın Yargılama Fonksiyonu ve Sayıştay Yargısında Kanun Yolları, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2018, ATUĞ Mustafa,TAYTAK MUSTAFA, Kamu Satın Alımları Kapsamında Doğrudan Temin Uygulamalarının Değerlendirilmesi ve Bir Vaka Analizi, Sayıştay Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2017, SELEN UFUK,TAYTAK MUSTAFA, Türkiye’de Bütçenin Yasama Organı Tarafından Denetimi ve Sayıştay’ın Konumu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2016, TAYTAK MUSTAFA, Vergi Kültürünü Belirleyen Faktörler ve Mükelleflerin Demografik Özelliklerinin Vergi Kültürü Üzerindeki Etkisi, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, SAKINÇ Süreyya,TAYTAK MUSTAFA, Kamu Giderlerinde Etkinliğin Sağlanmasında Hesap Yargılamasının Rolü ve Etkinliği, Maliye Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2015, TAYTAK MUSTAFA,BAHTİYAR ERCAN, Hesap Verme Sorumluluğu Kapsamında Sayıştay ın Rolü, SDÜ İİBF Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2010, TAYTAK MUSTAFA, lköğretim II Kademe Öğrencilerinde Vergi Bilincinin Tespiti Ampirik Bir Araştırma, Maliye Dergisi
 • 26.04.2018, Uluslararası, 4th SCF International Conference on ”Economic and Social Impacts of Globalization and Future of Turkey-EU Relations”, TAYTAK MUSTAFA,VURAL KADİR, “Türkiye’de Vergi Tahsilatinda Yaşanan Sorunlar ve Bilişim Sistemlerindeki Gelişmelerin Vergi Tahsilat Oranlarina Yansimasinin Değerlendirilmesi”, Özet bildiri
 • 24.09.2009, Ulusal, Uluslararası Davraz Kongresi, TAYTAK MUSTAFA,MEÇİK OYTUN, Küresel Çevre Sorunlarına Karşı Uluslararası Yeşil Diyalog Uluslararası Davraz Kongresi, Tam metin bildiri
 • 22.09.2016, Uluslararası, Gelecek İçin Bilimsel İşbirliği 2016 Uluslararası Konferansı, TAYTAK MUSTAFA, Vergi Kültürünü Belirleyen Faktörler ve Mükelleflerin Demografik Özelliklerinin Vergi Kültürü Üzerindeki Etkisi, Tam metin bildiri
 • 22.09.2016, Uluslararası, Bildiri Özeti, TAYTAK MUSTAFA, VERGİ KÜLTÜRÜNÜ BELİRLEYEN FAKTÖRLER VEMÜKELLEFLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİNVERGİ KÜLTÜRÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, Özet bildiri
 • 21.11.2019, Uluslararası, 9th SCF International Conference on “The Future of European Union and Turkey-EU Relations”, TAYTAK MUSTAFA,TOPAL BAHAR, Vergi Uyuşmazlıklarının Alternatif Çözüm Yollarından UzlaşmaMüessesesinin Kendi İçerisindeki Ayrımı, Tam metin bildiri
 • 21.11.2019, Uluslararası, 9th SCF International Conference on “The Future of European Union and Future of Turkey-EU Relations”, TAYTAK MUSTAFA,TOPAL BAHAR, Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümünde Uzlaşma MüessesesininEtkinliği: Uşak İli Örneği, Tam metin bildiri
 • 21.09.2017, Uluslararası, INTERNATIONAL APPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS (IASOS), TAYTAK MUSTAFA,AYDIN MURAT, Kamu Zararında Sorumluluk: Kamu Görevlileri Üzerindeki Etkisi, Özet bildiri
 • 18.10.2017, Uluslararası, II. INTERNATIONAL ACADEMICRESEARCH CONGRESS, TAYTAK MUSTAFA,AYDIN MURAT, KAMUDA İÇ DENETÇİLERİN PERFORMANS DENETİMİ ALGISI, Özet bildiri
 • 14.02.2019, Uluslararası, 4. International Scientific Research Congress, TAYTAK MUSTAFA, Katılımcı Bütçe Anlayışının Üniversite Bütçeleri Açısından Uygulanabilirliği: Uşak Üniversitesi Üzerine Bir Araştırma, Tam metin bildiri
 • 14.02.2019, Uluslararası, 4. International Scientific research Congress, TAYTAK MUSTAFA, Katılımcı Bütçe Anlayışının Üniversite Bütçeleri Açısından Uygulanabilirliği: Uşak Üniversitesi Üzerine Araştırma, Özet bildiri
 • 13.10.2017, Uluslararası, ULUSLARARASI BOLVADİN SEMPOZYUMU, TAYTAK MUSTAFA,CİĞERCİ İSMAİL, Vergi Mükelleflerinin Karanlık Kişilik Özelliklerinin Vergi Uyumu Üzerine Etkisi: Bolvadin Örneği, Özet bildiri
 • 13.10.2011, Ulusal, II. Uşak Sempozyumu, TAYTAK MUSTAFA,BAHTİYAR ERCAN, Uşak İlinde Mükelleflerin Vergiye Karşı Gönüllü Uyumu Etkileyen Faktörlerin Tespitine Yönelik Bir Çalışma, Tam metin bildiri
 • 11.10.2018, Uluslararası, 6 SCF International Conference on Economic and Social Impacts of Globalization and Liberalization, TAYTAK MUSTAFA,VURAL KADİR, Alman Vergi Sistemi Analizi, Tam metin bildiri
 • 11.04.2019, Uluslararası, 7th SCF International Conference ”The Future of European Union and Turkey-European Union Relations”, TAYTAK MUSTAFA,VURAL KADİR, Türk Vergi Sisteminde Taşıt Alımlarına Yönelik Özel Tüketim Vergisi İstisnası ve Uygulaması, Tam metin bildiri
 • 08.10.2020, Uluslararası, 10th SCF International Conference on “Institutional, Economic, and Social Impacts of Globalization and Liberalization”, TAYTAK MUSTAFA,VURAL KADİR, Türk Vergi Hukukunda Mükellef Hakları, Tam metin bildiri
 • 06.09.2017, Uluslararası, II. International Conference on Scientific Cooperation for theFuture in the Economics Administrative Sciences, KAYALIDERE GÜL,MASTAR ÖZCAN PELİN,TAYTAK MUSTAFA, İkiz Açık Hipotezi:2006-2016 Türkiye Literatürü, Tam metin bildiri
 • 06.09.2017, Uluslararası, II. International Conference on Scientific Cooperation for theFuture in the Economics Administrative Sciences, TAYTAK MUSTAFA,VURAL KADİR, Türk Vergi Sistemi İçerisinde Yer Alan Motorlu Taşıtlar Vergisinin Vergilemede Adalet İlkesi Kapsamında Değerlendirilmesi, Özet bildiri
 • 06.04.2018, Uluslararası, II.ULUSLARARASIAL FARABİ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, TAYTAK MUSTAFA,COŞKUN AHMET, MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ SAHİP OLDUKLARI KÜLTÜREL DEĞERLERİN VERGİ ALGILARI ÜZERİNE ETKİSİ: AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA, Özet bildiri
 • 05.10.2017, Uluslararası, 3rd International Conference on Economic and Social Impacts of Globalization, TAYTAK MUSTAFA,AYDIN MURAT, İç Denetimde Etkinlik Arayışı: Türk Kamu Kurumları Üzerine Bir Araştırma, Özet bildiri
 • 05.10.2017, Uluslararası, 3rd SCF International Conference on Economics and Social Impacts of Globalization, TAYTAK MUSTAFA, Sayıştay Yargılamasında Kanun Yolları, Özet bildiri
 • 03.11.2016, Uluslararası, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi ISRC 2016, TAYTAK MUSTAFA, Bireysel Kültürel Değerlerin Vergi Ahlakı Üzerine Etkisinin Yapısal Eşitlik Modellemesi ile Araştırılması, Tam metin bildiri
 • 03.11.2016, Uluslararası, Uluslarası Stratejik Araştırmalar Kongresi, TAYTAK MUSTAFA, Bireysel Kültürel Değerlerin Vergi Ahlakı Üzerine Etkisinin Yapısal Eşitlik Modellemesi İle Araştırılması, Özet bildiri
 • 03.05.2018, Uluslararası, ULUSLARARASI STRATEJİKARAŞTIRMALARKONGRESİ I SRC 2018, TAYTAK MUSTAFA,AYDINER Murat, Nitel ve Nicel Göstergeler Işığında Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi, Özet bildiri
 • 03.02.2016, Uluslararası, IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, TAYTAK MUSTAFA,CİĞERCİ İSMAİL, Role and Efficiency of Court of Accounts Reports in Budget Control, Özet bildiri
 • 03.02.2016, Uluslararası, IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, KOÇ ÖZGÜR EMRE,TAYTAK MUSTAFA, Regulatory Government Approach Application Of Independent Administrative Authorities And Turkey As Policy Implementers, Özet bildiri
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, BAHTİYAR ERCAN,TAYTAK MUSTAFA, Vergi Sistemleri Seçilmiş Ülke Örnekleri, 2020, IJOPEC Publication Limited, 978-1-913809-01-0
 • Ulusal 2020, Bilimsel Kitap, TAYTAK MUSTAFA, VERGİ VE SOSYOEKONOMİK GÖSTERGELER ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE, 2020, Ekin Yayınevi, 978-625-7210-34-8
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, TAYTAK MUSTAFA,ŞAŞMAZ MAHMUT ÜNSAL,VURAL KADİR, Türkiye’de Mali Teşvik Sistemi ve Uygulamaları, 2019, Ekin Yayınevi, 978-605-327-864-1
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, TAYTAK MUSTAFA, Kamu Mali Yönetiminde Kamu Zararı ve Tahsili, 2018, Ekin Yayınevi, 9786053277545
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, TAYTAK MUSTAFA, Kamu Mali Yönetimi Kapsamında Mali Denetim Üzerine Seçme Konular, 2018, Savaş Yayınevi, 9786052180242
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, KAYALIDERE GÜL,TAYTAK MUSTAFA, Kamu Mali Yönetimi Kapsamında Mali Denetim Üzerine Seçme Konular, 2018, Savaş Yayınevi, 9786052180242
 • Ulusal 2017, Bilimsel Kitap, TAYTAK MUSTAFA,AYDIN MURAT, Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları 2017, 2017, Çizgi Kitabevi, 978-605-196-094-4
 • Uluslararası 2017, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, TAYTAK MUSTAFA, The New Trends and Policies in Public Finance, 2017, Lam Lambert Academic Publishing, 978-620-2-07402-5
 • Uluslararası 2016, Bilimsel Kitap, KOÇ ÖZGÜR EMRE,TAYTAK MUSTAFA, Contemporary Approaches in Humanities, 2016, Peter Lang Edition, 978-3-631-68107-7
 • Ulusal 2013, Bilimsel Kitap, TAYTAK MUSTAFA, Kamu Giderlerinde Yargı Denetiminin Etkinliği Sayıştay Yargılaması, 2013, Savaş Yayınevi, 978-605-5343-66-8
Innovation and Global Issues in Social Sciences 2017 , Bildiri Kitabı, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
SOBİDER Sosyal Bİlimler Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
Alanya Akademik Bakış Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
AKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
 • Türk Devlet Üniversitelerinde İç Denetim Müessesesinin Etkinliğinin Araştırılmasına Yönelik Bir Araştırma

  18.07.2017 - 02.02.2018

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 3600 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  ARAŞTIRMA PROJESİ - Tamamlandı