UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
MUSTAFA DUMAN

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ HALK BİLİMİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  2004 - 2008

  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2008 - 2011

  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ)
  Gaziantep'teki geleneksel meslekler üzerine halkbilimsel bir inceleme
 • Doktora

  2011 - 2017

  EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALK BİLİMİ (DR)
  Türk Halk Anlatmalarında Olumsuz Tipler -Mit, Destan, Halk Hikayesi-
 • YÖKDİL - İngilizce

  2022 - 2022/1 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) Sonuçları

  İngilizce - 93,75000
 • Filoloji Temel Alanı
  Türk Halk Bilimi

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2021 - 2021

  - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ - HALK BİLİMİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2017 -

  - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ - HALK BİLİMİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - The University of Wisconsin Madison

  2015 - 2016

  - Turkic and Central Eurasian Studies -
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - EGE ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2017

  - TÜRK HALK BİLİMİ ANABİLİM DALI -
 • Lisans Tezi I - Lisans, 2022-2023
 • Türk Halk Edebiyatı III - Lisans, 2022-2023
 • Türk Halk Edebiyatı I - Lisans, 2022-2023
 • Kompozisyon I - Lisans, 2022-2023
 • Uzmanlık Alan Dersi - Yüksek Lisans, 2022-2023
 • Tez Çalışması - Yüksek Lisans, 2022-2023
 • Lisans Tezi II - Lisans, 2021-2022
 • Türk Halk Edebiyatı IV - Lisans, 2021-2022
 • Türk Halk Edebiyatı II - Lisans, 2021-2022
 • Kompozisyon II - Lisans, 2021-2022
 • Lisans Tezi - Lisans, 2021-2022
 • Türk Halk Edebiyatı III - Lisans, 2021-2022
 • Türk Halk Edebiyatı I - Lisans, 2021-2022
 • Kompozisyon I - Lisans, 2021-2022
 • Türk Halk Edebiyatı VI - Lisans, 2021-2022
 • Seminer - Yüksek Lisans, 2021-2022
 • Karşılaştırmalı Türk Edebiyatları II - Yüksek Lisans, 2021-2022
 • Uzmanlık Alan Dersi - Yüksek Lisans, 2021-2022
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Yüksek Lisans, 2021-2022
 • Dünya Mitolojisi - Lisans, 2020-2021
 • Türk Halk Edebiyatı IV - Lisans, 2020-2021
 • Uzmanlık Alan Dersi - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Tez Çalışması - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Edebiyat Bilgi ve Teorileri I - Lisans, 2019-2020
 • Türk Halk Edebiyatı V - Lisans, 2019-2020
 • Türk Halk Edebiyatı III - Lisans, 2019-2020
 • Uluslararası Hakemli 2022, DUMAN MUSTAFA, 21. Yüzyılda Türk Halk Bilimi Araştırmalarında Yeni Yönelimler: Tespitler ve Öneriler, Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2022, DUMAN MUSTAFA, Toplumsal Cinsiyet ve Erkeklik Çalışmaları Açısından Folklorun Niteliği ve Bir Yöntem Denemesi, Folklor Akademi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2021, DUMAN MUSTAFA, Kitap Kritiği: Bülent AKIN, Mitten Tasavvufa Alevi Ritüellerinin Sır Dili: Kırklar, İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2020, Milli Folklor Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2021, DUMAN MUSTAFA, Destan Evreninde Terör, Terörizm ve Terörist: Anakronik Bir Sözlü Kültür Okuma Denemesi, Karadeniz Araştırmaları
 • Uluslararası Hakemli 2020, AKSOY HÜSEYİN,DUMAN MUSTAFA, Bir Varoluş Serüveni: Geçiş Dönemlerinde Sarıkeçili Yörük Kadınının Rolü, The Journal of Turkic Language and Literature Surveys (TULLIS)
 • Uluslararası Hakemli 2020, DUMAN MUSTAFA, Kitap Kritiği: Mustafa Gültekin, Masal Anası Kezban Karakoç ve Repertuvarı, Ankara: Grafiker Yayınları, 2019, ISBN: 978-605-2233-39-9, 415 sayfa., MILLI FOLKLOR
 • Uluslararası Hakemli 2020, DUMAN MUSTAFA, Yarasa Çorbası: Koronavirüs Hakkında Modern Çağın Mitleri ve Şehir Efsaneleri, MILLI FOLKLOR
 • Ulusal Hakemli 2020, DUMAN MUSTAFA, The Heroes Crossing the Line: An Evaluation of Making Enemies in Turkic Epics, Folklor/Edebiyat
 • Uluslararası Hakemli 2019, DUMAN MUSTAFA, Kitap Kritiği: Fidan, Süleyman (2017). Âşıklık Geleneği ve Medya Endüstrisi Geleneksel Müziğin Medyadaki Serüveni. Ankara: Grafiker Yayınları ISBN: 978-605-9247-82-5, 381sayfa, Folklor/Edebiyat
 • Uluslararası Hakemli 2019, DUMAN MUSTAFA, Geleneksellik - Gerçeklik İlişkisi Bağlamında Bilginin Niteliği ve Folklorda Yalan Haber - I, Folklor/Edebiyat
 • Ulusal Hakemli 2019, DUMAN MUSTAFA, Yapısal ve İşlevsel Bir Anlatı Unsuru Olarak Ara Sözler: Kutadgu Bilig Örneği, MILLI FOLKLOR
 • Uluslararası Hakemli 2019, DUMAN MUSTAFA, Kitap Kritiği: Sibirya’nın Sönen Işığı Yukagirler ve Masalları, Folklor Akademi Degisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, DUMAN MUSTAFA, Kitap Kritiği: Bülent Akın Zâkirlik Geleneğinin Değişen Yaratım ve İcra Ortamı Zâkirlikten Âşıklığa Âşık Niyazi Ankara Barış Kitap SBN 978 605 4728 64 0, Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, DUMAN MUSTAFA, Vefeyât: Ahmet Süleymanov, Ege Universitesi Turk Dunyasi Incelemeleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2014, AKIN BÜLENT,DUMAN MUSTAFA, Prof. Dr. Fikret Türkmen'in Hayatı ve Eserleri, Milli Folklor
 • Uluslararası Hakemli 2013, DUMAN MUSTAFA, Türkiye'de 2000 2012 Yılları Arasında Halk Bilimi Alanında Hazırlanan Doktora Tezleri Üzerine Bir Değerlendirme, Milli Folklor
 • Ulusal Hakemsiz 2013, DUMAN MUSTAFA, Aşkın Türk Destan ve Halk Hikâyelerindeki Hâli, Nüans Sanat Tarihi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2012, DUMAN MUSTAFA, Bozkurttan Hızır'a Türk Halk Anlatmalarında Kılavuz, Milli Folklor
 • 27.08.2012, Uluslararası, IV. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi TUDOK, DUMAN MUSTAFA, Kırşehir Türkülerinde Meyve, Tam metin bildiri
 • 27.08.2012, Uluslararası, III. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi TUDOK, DUMAN MUSTAFA, Geleneğin Güncellenmesi Bağlamında Gaziantep'te Geleneksel Meslekler, Tam metin bildiri
 • 20.11.2017, Uluslararası, 9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, DUMAN MUSTAFA, Türk Halk Anlatmalarındaki Karakterlerin Cinsiyetleri ve Olumsuz Kadın Karakterler Hakkında Tespitler, Tam metin bildiri
 • 18.10.2017, Uluslararası, American Folklore Society 2017 Annual Meeting, AKSOY HÜSEYİN,DUMAN MUSTAFA, Women’s Roles in Rites of Passage among Sarikecili Nomads in Turkey, Özet bildiri
 • 18.09.2021, Uluslararası, II. International Scientific - Practical Conference the Role of Bakhshi Art in the World Civilization, DUMAN MUSTAFA, Türkiye Üniversitelerinde Özbek Destanları Hakkında Yapılan Lisansüstü Tezler Üzerine Bir Değerlendirme, Tam metin bildiri
 • 17.10.2018, Uluslararası, 2018 Annual Meeting of the American Folklore Society Program and Abstracts, DUMAN MUSTAFA, Creating an Enemy in Epics: An Evaluation on the Image of Enemy in Fictional and Real Worlds, Özet bildiri
 • 15.09.2017, Uluslararası, Bolu’dan Türk Dünyasına Köroğlu Çalışmalarının Dünü, Bugünü, Yarını Uluslararası Çalıştayı, DUMAN MUSTAFA,EMEÇ GÖKÇE, Türkiye Üniversitelerinde Yapılmış Köroğlu Konulu Tezler, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, DUMAN MUSTAFA, Eril Kültür: Destan ve Hegemonik Erkeklik, 2022, Kabalcı Yayıncılık, 978-625-8214-07-9
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, DUMAN MUSTAFA, Metin Ekici Armağanı, 2022, Ege Üniversitesi Yayınları, 978-605-338-383-3
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, DUMAN MUSTAFA, Anadolu Halk Kültüründe İnanış ve Ritüeller: Teoriden Pratiğe Köken ve Yansımalar, 2021, Nobel Yayıncılık, 978-625-439-467-6
 • Ulusal 2021, Bilimsel Kitap, DUMAN MUSTAFA, Bize Yön Veren Metinler III, 2021, Kapadokya Üniversitesi Yayınları, 978-605-4448-06-7
 • Ulusal 2021, Bilimsel Kitap, DUMAN MUSTAFA, Bize Yön Veren Metinler IV, 2021, Kapadokya Üniversitesi Yayınları, 978-605-4448-10-4
 • Ulusal 2020, Bilimsel Kitap, DUMAN MUSTAFA, Türk Halk Anlatmalarında Olumsuz Tipler -Mit, Destan, Halk Hikayesi- (Genişletilmiş İkinci Baskı), 2020, Karakum Yayınevi, 9786052290439
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, DUMAN MUSTAFA, Türk Halk Anlatmalarında Olumsuz Tipler -Mit, Destan, Halk Hikayesi-, 2019, Ege Üniversitesi Basımevi, 978-605-031-784-8
 • Uluslararası 2013, Ansiklopedi Maddesi, DUMAN MUSTAFA, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 2013, Hoca Ahmed Yesevi Uluslararası Kazak- Türk Üniversitesi, 2013
 • Uluslararası 2013, Ansiklopedi Maddesi, DUMAN MUSTAFA, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 2013, Hoca Ahmed Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi, 2013
 • Uluslararası 2013, Ansiklopedi Maddesi, DUMAN MUSTAFA, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 2013, Hoca Ahmed Yesevi Uluslararası Kazak- Türk Üniversitesi, 2013
 • Uluslararası 2013, Ansiklopedi Maddesi, DUMAN MUSTAFA, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 2013, Hoca Ahmed Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi, 2013
 • Uluslararası 2013, Ansiklopedi Maddesi, DUMAN MUSTAFA, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 2013, Hoca Ahmed Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi, 2013
 • Uluslararası 2013, Ansiklopedi Maddesi, DUMAN MUSTAFA, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 2013, Hoca Ahmed Yesevi Uluslararası Kazak- Türk Üniversitesi, 2013
 • Ulusal 2012, Bilimsel Kitap, DUMAN MUSTAFA, Prof. Dr. Fikret Türkmen Kitabı, 2012, Ege Üniversitesi Basımevi, 978-605-63182-0-7
Ege Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Filoloji Temel Alanı->Türk Halk Bilimi
Folklor Akademi Dergisi , Dergi, Filoloji Temel Alanı->Türk Halk Bilimi
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi SBAD , Dergi, Filoloji Temel Alanı->Türk Halk Bilimi
Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi , Dergi, Filoloji Temel Alanı->Türk Halk Bilimi
 • Çık Dışarıya Oynayalım (Geleneksel Türk Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Poster Sergisi)

  11.05.2017 - 11.05.2017

  Düzenleyenler : Yrd. Doç. Dr. Pınar Fedakar, Yrd. Doç. Dr. Rabia Uçkun, Arş. Gör. Mustafa Duman, Selnur Şarman Korkutan
  İzmir
 • Anadolu Masalları

  01.03.2019 - 30.12.2019

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı : 2
  Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) - Tamamlandı
 • Uşak İlinde Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Belirlenmesine Yönelik Literatür ve Saha Çalışması Projesi

  06.05.2020 - 30.08.2021

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı : 2
  Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) - Tamamlandı