UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOÇENT
MUSTAFA DEMİRTAŞ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  2002 - 2007

  ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2007 - 2010

  EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KURUMLAR SOSYOLOJİSİ (YL) (TEZLİ)
  Zygmunt Bauman’xxda bilgi/iktidar ilişkisi ve entelektüeller
 • Doktora

  2010 - 2014

  MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ (DR)
  Tekillik sorunsalı bağlamında Sevim Burak’xxın metinleri üzerine bir inceleme
 • ÜDS - İngilizce

  2012 -

  İngilizce - 78.750
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Sosyoloji

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2017 -

  - SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ - GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ ANABİLİM DALI
 • ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Koordinatörü

  2013 - 2017

 • Sanat Sosyolojisi - Lisans, 2019-2020
 • Sosyolojide Güncel Tartışmalar II - Lisans, 2019-2020
 • Bitirme Çalışması II - Lisans, 2019-2020
 • Sosyal Eşitsizlik ve Sosyal Değişme - Lisans, 2019-2020
 • Sosyolojide Güncel Tartışmalar I - Lisans, 2019-2020
 • Bitirme Çalışması I - Lisans, 2019-2020
 • Bilgi Felsefesi - Lisans, 2019-2020
 • Siyaset Sosyolojisi - Lisans, 2019-2020
 • Bitirme Çalışması II - Lisans, 2018-2019
 • Edebiyat Sosyolojisi - Lisans, 2018-2019
 • Sanat Sosyolojisi - Lisans, 2018-2019
 • Sosyolojide Güncel Tartışmalar II - Lisans, 2018-2019
 • Bitirme Çalışması I - Lisans, 2018-2019
 • Sosyolojide Güncel Tartışmalar I - Lisans, 2018-2019
 • Bilgi Felsefesi - Lisans, 2018-2019
 • Siyaset Sosyolojisi - Lisans, 2018-2019
 • Sosyolojiye Giriş II - Lisans, 2017-2018
 • Sosyolojide Güncel Tartışmalar II - Lisans, 2017-2018
 • Türk Sosyologları - Lisans, 2017-2018
 • Bilim ve Felsefe - Lisans, 2017-2018
 • Sanat Sosyolojisi - Lisans, 2017-2018
 • Uluslararası Hakemli 2021, DEMİRTAŞ MUSTAFA, Karşı Ateşlerin Alevleri: Pierre Bourdieu'yü Politik Direniş Fikriyle Düşünmek, Arete Politik Felsefe Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2019, DEMİRTAŞ MUSTAFA, Sanat Sosyolojisi Bağlamında Sanatın Sınırsızlığı ve Toplumsal Konumu Üzerine, Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemsiz 2019, DEMİRTAŞ MUSTAFA, Duygu Politikası: Bir Beden Ne Yapmaz Ki!, ViraVerita
 • Ulusal Hakemsiz 2018, DEMİRTAŞ MUSTAFA, Sınırsızlık Sanatın Dostu mu?, Duvar
 • Ulusal Hakemli 2018, DEMİRTAŞ MUSTAFA, Neoliberalizmde Borç ve Öznellik, Sosyoloji Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, DEMİRTAŞ MUSTAFA, Yok Oluş Arzusu Olarak Yazar, Monograf
 • Ulusal Hakemli 2017, DEMİRTAŞ MUSTAFA, On the Politics of Singularity, Posseible
 • Ulusal Hakemli 2016, DEMİRTAŞ MUSTAFA, Deneyimin İçkin Süreci: Jean Luc Nancy ve Dünya Düşüncesi, Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, DEMİRTAŞ MUSTAFA, Metnin Türle İmtihanı Leyla Erbil ve Türsüzlüğün Dili, Monograf
 • Uluslararası Hakemli 2016, DEMİRTAŞ MUSTAFA, Egemen Hukuk ve Adalet, Felsefelogos
 • Ulusal Hakemsiz 2016, DEMİRTAŞ MUSTAFA, Arzu ve Etik, Cogito
 • Ulusal Hakemli 2016, DEMİRTAŞ MUSTAFA, Yazarın Ölümü ve Geri Dönüşü Yazarın Rolü Üzerine Bir Değerlendirme, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2016, DEMİRTAŞ MUSTAFA, Gilles Deleuze ve Félix Guattari İçkin Bir Aksiyomatik Sistem Olarak Kapitalizm ve Sınırları, KaosQueer+
 • Uluslararası Hakemli 2015, DEMİRTAŞ MUSTAFA, Postyapısalcı Edebiyat Kuramında Metnin Okurun ve Okumanın Tekilliği, Monograf
 • Ulusal Hakemli 2014, DEMİRTAŞ MUSTAFA, Heidegger’de Varlığın Anlamı ve Kökensel Düşünme, Posseible
 • Ulusal Hakemli 2014, DEMİRTAŞ MUSTAFA, Badiou ve Özgürleşme Siyaseti, Posseible
 • Ulusal Hakemli 2012, DEMİRTAŞ MUSTAFA, Zygmunt Bauman’ın Sosyolojisinde Bilgi ve İktidar İlişkisi, Sosyoloji Dergisi
 • Ulusal Hakemsiz 2012, DEMİRTAŞ MUSTAFA, Türkiye’de Akademik Derleme Kitap Yayınları Mantığı Üzerine, Mesele
 • Ulusal Hakemli 2012, DEMİRTAŞ MUSTAFA, Michael Hardt ve Antonio Negri Yeni Bir Egemenlik Biçimi Olarak İmparatorluk ve Siyasetin Öznelerinin Yeniden Kavramsallaştırılması, Spectrum: Journal of Global Studies
 • Ulusal Hakemsiz 2011, DEMİRTAŞ MUSTAFA, Thomas Bernhard’ın Eski Ustalar ında Devlet İnsanları, Sıcak Nal
 • 20.09.2018, Ulusal, 1. Ulusal Çağdaş Siyaset Felsefesi Sempozyumu, DEMİRTAŞ MUSTAFA, Olayda Politik Olanı Düşünmek, Özet bildiri
 • 17.04.2015, Uluslararası, International Humanities and Social Sciences Conference, DEMİRTAŞ MUSTAFA, Democracy and The Truth In Politics, Özet bildiri
 • 14.05.2014, Ulusal, Günümüzü Felsefe İle Düşünmek, DEMİRTAŞ MUSTAFA, Kimlik ve Temsil Siyasetinin Ötesinde Tekilliğin Siyaseti, Tam metin bildiri
 • 13.10.2016, Uluslararası, IV. ULUSLARARASI FELSEFE KONGRESİ, DEMİRTAŞ MUSTAFA, Borç Denetim ve Öznellik, Tam metin bildiri
 • 04.02.2016, Uluslararası, International Humanities and Social Sciences Conference, DEMİRTAŞ MUSTAFA, On the Notion of the Democracy, Tam metin bildiri
 • 01.12.2016, Ulusal, VIII. Ulusal Sosyoloji Kongresi, DEMİRTAŞ MUSTAFA, Neoliberalizm ve Öznelliğin Yeniden Üretimi, Özet bildiri
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, DEMİRTAŞ MUSTAFA, Kavramsal Ritimler: Felsefe, Edebiyat, Eleştiri, 2021, Nika Yayınevi, 9786257653404
 • Ulusal 2021, Bilimsel Kitap, DEMİRTAŞ MUSTAFA, Dostluk: Felsefi, Politik ve Toplumsal Tezahürler, 2021, Otonom Yayıncılık, 978-605-7872-20-3
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, DEMİRTAŞ MUSTAFA, Direnişin Mikropolitikası, 2019, Pinhan, 978-605-9460-96-5
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, DEMİRTAŞ MUSTAFA, Edebiyatın Sınırlarında: Sınırları Aşarak Okumak, Yazmak ve Yaşamak, 2019, Otonom Yayıncılık, 978-605-7872-03-6
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, DEMİRTAŞ MUSTAFA, Direnişin Mikropolitikası, 2019, Pinhan, 978-605-9460-96-5
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, DEMİRTAŞ MUSTAFA, Felsefe ve Devrim, 2018, Pinhan, 978-605-9460-26-2
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, DEMİRTAŞ MUSTAFA, İkinci Bir Yaşam: Sevim Burak’ın Edebiyat Dünyası, 2018, YKY, 978-975-08-4289-4
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, DEMİRTAŞ MUSTAFA, Özgürleşme Siyasetinde Fark ve Olay, 2018, Otonom Yayıncılık, 978-975-6056-98-1
 • Ulusal 2017, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, DEMİRTAŞ MUSTAFA, Arzu Politikası: Deleuze ve Guattari Etkisi, 2017, Otonom Yyıncılık, 978-975-6056-89-9
 • Ulusal 2016, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, DEMİRTAŞ MUSTAFA, Dışarıdan Düşünmek, 2016, Chiviyazıları Yayınevi, 978-605-4559-39-6
 • Ulusal 2015, Bilimsel Kitap, DEMİRTAŞ MUSTAFA, Postyapısalcı Edebiyat Kuramı: Sevim Burak, Edebiyatta Bir Tekillik Düşünürü, 2015, Otonom Yayıncılık, 978-975-6056-77-6
 • Ulusal 2015, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, DEMİRTAŞ MUSTAFA, Ötekilere Yazmak Sevim Burak Üzerine Yazılar, 2015, Yapı Kredi Yayınları, 978-975-08-3365-6
 • Ulusal 2014, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, DEMİRTAŞ MUSTAFA, Göçebe Düşünmek, 2014, Metis Yayınları, 978-975-342-978-8
 • Ulusal 2014, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, AYTAÇ AHMET MURAT,DEMİRTAŞ MUSTAFA, Göçebe Düşünmek, 2014, Metis Yayınları, 978-975-342-978-8
 • Ulusal 2013, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, DEMİRTAŞ MUSTAFA, Bauman Sosyolojisi, 2013, Ayrıntı Yayınları, 978-975-539-747-4