UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOÇENT
MURAT GÜNDÜZ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ SAYISAL YÖNTEMLER ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1996 - 2002

  MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2006 - 2008

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (YL) (TEZSİZ) (İÖ)
 • Doktora

  2008 - 2012

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAYISAL YÖNTEMLER (DR)
  Fonksiyonel kanonik korelasyon analizi ile İMKB’xxde işlem gören şirketlerin kapanış fiyatları ile işlem miktarları arasındaki ilişkinin araştırılması
 • ÜDS - İngilizce

  2008 -

  İngilizce - 65.000
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Nicel Karar Yöntemleri

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2021 -

  - İŞLETME BÖLÜMÜ - SAYISAL YÖNTEMLER ANABİLİM DALI
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2021

  - EKONOMETRİ BÖLÜMÜ -
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2013

  - TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ -
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2020 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2018 - 2021

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2017 - 2018

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2017 - 2018

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2015 - 2018

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkan Yardımcısı

  2013 - 2017

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2013 - 2013

 • 2021

  Yüksek Lisans - GÜLCAN TURAL
  Sosyal sermaye, beşeri sermaye ve ekonomik kalkınma ilişkisinin yapısal eşitlik modellemesi yöntemiyle incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2021

  Yüksek Lisans - NAZLI PARLAK
  Ekonomik kalkınma, küresel rekabet ve teknolojik inovasyon ilişkisinin panel veri ile incelenmesi; G-20 ülkeleri örneği
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2020

  Yüksek Lisans - MEHMET SOYER
  Küresel rekabet ile ekonomik özgürlük arasındaki ilişkinin lojistik regresyon yöntemiyle analizi
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - YUNUS ÖZYILDIRIM
  Finansal kapsayıcılık ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin kantil regresyon yöntemiyle analizi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • UZMANLIK ALAN DERSİ (GÜZ) - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • UZMANLIK ALAN DERSİ (BAHAR) - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • TEZ ÇALIŞMASI (GÜZ) - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • TEZ ÇALIŞMASI (BAHAR) - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • İSTATİSTİK (Sos. Hiz.) - Lisans, 2019-2020
 • İSTATİSTİK I (EKONOMETRİ-İKTİSAT-MALİYE-İÖ) - Lisans, 2019-2020
 • Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler (NÖ) - Lisans, 2019-2020
 • İSTATİSTİK I (EKONOMETRİ-İKTİSAT-MALİYE) - Lisans, 2019-2020
 • İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL (İÖ) - Lisans, 2019-2020
 • İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL (NÖ) - Lisans, 2019-2020
 • İSTATİSTİK (Kamu Yön.-İÖ) - Lisans, 2019-2020
 • İSTATİSTİK II (EKONOMETRİ-İKTİSAT-MALİYE-İÖ) - Lisans, 2019-2020
 • İSTATİSTİK (Kamu Yön.-NÖ) - Lisans, 2019-2020
 • İSTATİSTİK II (Ekonometri-İktisat-Maliye-NÖ) - Lisans, 2019-2020
 • TEZ ÇALIŞMASI (BAHAR) - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • UZMANLIK ALAN DERSİ (BAHAR) - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • İLERİ İSTATİSTİKSEL ANALİZ - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • TEZ ÇALIŞMASI (GÜZ) - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • UZMANLIK ALAN DERSİ (GÜZ) - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • AKADEMİK VE SOSYAL UYUM (Sos.Hiz.) - Lisans, 2018-2019
 • AKADEMİK VE SOSYAL UYUM (EKONOMETRİ-İÖ) - Lisans, 2018-2019
 • Akademik ve Sosyal Uyum (Ekonometri-NÖ) - Lisans, 2018-2019
 • İSTATİSTİK I (EKONOMETRİ-İKTİSAT-İÖ) - Lisans, 2018-2019
 • İSTATİSTİK I (EKONOMETRİ-İKTİSAT-NÖ) - Lisans, 2018-2019
 • İSTATİSTİK II (EKONOMETRİ-İKTİSAT-İÖ) - Lisans, 2018-2019
 • İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL (İÖ) - Lisans, 2018-2019
 • İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL (NÖ) - Lisans, 2018-2019
 • İSTATİSTİK II (EKONOMETRİ-İKTİSAT-NÖ) - Lisans, 2018-2019
 • ÇOK DEĞİŞKENLİ VERİ ANALİZİ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • SEMİNER (EKONOMETRİ) - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • SEMİNER (İKTİSAT) - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • İLERİ İSTATİSTİKSEL ANALİZ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • UZMANLIK ALAN DERSİ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • AKADEMİK VE SOSYAL UYUM (EKONOMETRİ-İÖ) - Lisans, 2017-2018
 • AKADEMİK VE SOSYAL UYUM (EKONOMETRİ-NÖ) - Lisans, 2017-2018
 • EKONOMETRİ 1 (İktisat-İÖ) - Lisans, 2017-2018
 • EKONOMETRİ 1 (İktisat-NÖ) - Lisans, 2017-2018
 • EKONOMETRİ 1 (Ekonometri-İÖ) - Lisans, 2017-2018
 • EKONOMETRİ 1 (Ekonometri-NÖ) - Lisans, 2017-2018
 • İSTATİSTİK I (İKTİSAT-İÖ) - Lisans, 2017-2018
 • İSTATİSTİK I (İKTİSAT-NÖ) - Lisans, 2017-2018
 • Çok Değişkenli İstatistik Analiz (Eko. İÖ) - Lisans, 2017-2018
 • Çok Değişkenli İstatistik Analiz (Eko. NÖ) - Lisans, 2017-2018
 • İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL (İÖ) - Lisans, 2017-2018
 • İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL (NÖ) - Lisans, 2017-2018
 • İSTATİSTİK II (İKTİSAT-İÖ) - Lisans, 2017-2018
 • İSTATİSTİK II (İKTİSAT-NÖ) - Lisans, 2017-2018
 • ÇOK DEĞİŞKENLİ VERİ ANALİZİ - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • SEMİNER - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • UZMANLIK ALAN DERSİ - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • İLERİ İSTATİSTİKSEL ANALİZ - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • EKONOMETRİK YÖNTEMLER - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER (İÖ) - Lisans, 2016-2017
 • PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER (NÖ) - Lisans, 2016-2017
 • EKONOMETRİ 1 (İKTİSAT-İÖ) - Lisans, 2016-2017
 • EKONOMETRİ 1 (İKTİSAT-NÖ) - Lisans, 2016-2017
 • EKONOMETRİ 1 (EKONOMETRİ-İÖ) - Lisans, 2016-2017
 • EKONOMETRİ 1 (EKONOMETRİ-NÖ) - Lisans, 2016-2017
 • İSTATİSTİK I (İKTİSAT-İÖ) - Lisans, 2016-2017
 • İSTATİSTİK I (İKTİSAT-NÖ) - Lisans, 2016-2017
 • İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL (İÖ) - Lisans, 2016-2017
 • İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL (NÖ) - Lisans, 2016-2017
 • ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK ANALİZ (EKO. İÖ) - Lisans, 2016-2017
 • ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK ANALİZ (EKO. NÖ) - Lisans, 2016-2017
 • EKONOMETRİ 2 (EKONOMETRİ-İÖ) - Lisans, 2016-2017
 • EKONOMETRİ 2 (EKONOMETRİ-NÖ) - Lisans, 2016-2017
 • EKONOMETRİ 2 (İKTİSAT-İÖ) - Lisans, 2016-2017
 • EKONOMETRİ 2 (İKTİSAT-NÖ) - Lisans, 2016-2017
 • İSTATİSTİK II (İKTİSAT-İÖ) - Lisans, 2016-2017
 • İSTATİSTİK II (İKTİSAT-NÖ) - Lisans, 2016-2017
 • UYGULAMALI EKONOMETRİ - Doktora, 2015-2016
 • TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • UZMANLIK ALAN DERSİ - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • SEMİNER - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • EKONOMETRİK YÖNTEMLER - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • ZAMAN SERİSİ EKONOMETRİSİ - Doktora, 2015-2016
 • İLERİ EKONOMETRİK TEKNİKLER - Doktora, 2015-2016
 • EKONOMETRİK YÖNTEMLER 1 - Doktora, 2015-2016
 • EKONOMETRİ ARAŞTIRMALARI I (İKTİSAT-İÖ) - Lisans, 2015-2016
 • EKONOMETRİ ARAŞTIRMALARI I (İKTİSAT-NÖ) - Lisans, 2015-2016
 • PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER (İÖ) - Lisans, 2015-2016
 • PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER (NÖ) - Lisans, 2015-2016
 • EKONOMETRİ 1 (İKTİSAT-İÖ) - Lisans, 2015-2016
 • EKONOMETRİ 1 (İKTİSAT-NÖ) - Lisans, 2015-2016
 • İSTATİSTİK I (İKTİSAT-İÖ) - Lisans, 2015-2016
 • İSTATİSTİK I (İKTİSAT-NÖ) - Lisans, 2015-2016
 • EKONOMETRİ UYGULAMALARI II (İKTİSAT-İÖ) - Lisans, 2015-2016
 • EKONOMETRİ UYGULAMALARI II (İKTİSAT-NÖ) - Lisans, 2015-2016
 • ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK ANALİZ (EKO. İÖ) - Lisans, 2015-2016
 • ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK ANALİZ (EKO. NÖ) - Lisans, 2015-2016
 • EKONOMETRİ 2 (İKTİSAT-İÖ) - Lisans, 2015-2016
 • EKONOMETRİ 2 (İKTİSAT-NÖ) - Lisans, 2015-2016
 • İSTATİSTİK II (İKTİSAT-İÖ) - Lisans, 2015-2016
 • İSTATİSTİK II (İKTİSAT-NÖ) - Lisans, 2015-2016
 • UYGULAMALI EKONOMETRİ - Doktora, 2014-2015
 • TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI II - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • UZMANLIK ALAN DERSİ II - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • İLERİ EKONOMETRİK YÖNTEMLER - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • SEMİNER - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • EKONOMETRİK YÖNTEMLER - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • EKONOMETRİK YÖNTEMLER 1 - Doktora, 2014-2015
 • EKONOMETRİ 1 (İKTİSAT-İÖ) - Lisans, 2014-2015
 • EKONOMETRİ 1 (İKTİSAT-NÖ) - Lisans, 2014-2015
 • EKONOMETRİ 1 (EKONOMETRİ-İÖ) - Lisans, 2014-2015
 • EKONOMETRİ 1 (EKONOMETRİ-NÖ) - Lisans, 2014-2015
 • ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ (EKO. İÖ) - Lisans, 2014-2015
 • ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ (EKO. NÖ) - Lisans, 2014-2015
 • EKONOMETRİ 2 (İKTİSAT-İÖ) - Lisans, 2014-2015
 • EKONOMETRİ 2 (İKTİSAT-NÖ) - Lisans, 2014-2015
 • EKONOMETRİ 2 (EKONOMETRİ-İÖ) - Lisans, 2014-2015
 • EKONOMETRİ 2 (EKONOMETRİ-NÖ) - Lisans, 2014-2015
 • İSTATİSTİK II (İKTİSAT-İÖ) - Lisans, 2014-2015
 • İSTATİSTİK II (İKTİSAT-NÖ) - Lisans, 2014-2015
 • İSTATİSTİK I (İKTİSAT-İÖ) - Lisans, 2014-2015
 • İSTATİSTİK I (İKTİSAT-NÖ) - Lisans, 2014-2015
 • İleri Ekonometrik Yöntemler - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Seminer - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • EKONOMETRİ (MALİYE-İÖ) - Lisans, 2013-2014
 • EKONOMETRİ (MALİYE-NÖ) - Lisans, 2013-2014
 • İSTATİSTİK I (İKTİSAT-NÖ) - Lisans, 2013-2014
 • İSTATİSTİK I (İŞLETME-İÖ) - Lisans, 2013-2014
 • İSTATİSTİK II (İŞLETME-İÖ) - Lisans, 2013-2014
 • İSTATİSTİK II (İKTİSAT-NÖ) - Lisans, 2013-2014
 • Ekonometrik Yöntemler 2 - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • EKONOMETRİ 2 (İKTİSAT-NÖ) - Lisans, 2013-2014
 • İSTATİSTİK II (İŞLETME-NÖ) - Lisans, 2013-2014
 • Ekonometrik Yöntemler 1 - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • EKONOMETRİ 1 (İKTİSAT-NÖ) - Lisans, 2013-2014
 • İSTATİSTİK I (İŞLETME-NÖ) - Lisans, 2013-2014
 • BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - Önlisans, 2012-2013
 • BİLGİSAYAR BÜRO PROGRAMLARI - Önlisans, 2012-2013
 • BİLGİSAYARA GİRİŞ - Önlisans, 2012-2013
 • BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - Önlisans, 2011-2012
 • BİLGİSAYAR BÜRO PROGRAMLARI - Önlisans, 2011-2012
 • BİLGİSAYARA GİRİŞ - Önlisans, 2011-2012
 • BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - Önlisans, 2010-2011
 • BİLGİSAYAR BÜRO PROGRAMLARI - Önlisans, 2010-2011
 • BİLGİSAYARA GİRİŞ - Önlisans, 2010-2011
 • BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - Önlisans, 2009-2010
 • BİLGİSAYAR BÜRO PROGRAMLARI - Önlisans, 2009-2010
 • BİLGİSAYARA GİRİŞ - Önlisans, 2009-2010
 • BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - Önlisans, 2008-2009
 • BİLGİSAYAR BÜRO PROGRAMLARI - Önlisans, 2008-2009
 • BİLGİSAYARA GİRİŞ - Önlisans, 2008-2009
 • BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - Önlisans, 2007-2008
 • BİLGİSAYAR BÜRO PROGRAMLARI - Önlisans, 2007-2008
 • BİLGİSAYARA GİRİŞ - Önlisans, 2007-2008
 • BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - Önlisans, 2006-2007
 • BİLGİSAYAR BÜRO PROGRAMLARI - Önlisans, 2006-2007
 • BİLGİSAYARA GİRİŞ - Önlisans, 2006-2007
 • Bilgisayar Büro Programları - Önlisans, 2005-2006
 • Bilgisayar Uygulamaları - Önlisans, 2005-2006
 • Bilgisayara Giriş - Önlisans, 2005-2006
 • Ulusal Hakemli 2022, GÜNDÜZ MURAT, PARLAK NAZLI, Ekonomik Kalkınma, Rekabet ve İnovasyon İlişkisinin Panel Veri Analizi ile İncelenmesi: G20 Ülkeleri Örneği, Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2021, GÜNDÜZ MURAT, Yılmaz Gülcan, EKONOMİK KALKINMA VE SOSYAL SERMAYE ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ YÖNTEMİ İLE ANALİZİ, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2021, ÖZKAYA MEHMET HİLMİ, ALAKBAROV NAİB, GÜNDÜZ MURAT, The relationship between health-care expenditure and disposable personal income: a panel econometric analysis on the EU countries, International Journal of Human Rights in Healthcare
 • Ulusal Hakemli 2020, BAYAR YILMAZ,GÜNDÜZ MURAT,ÖZTÜRK ÖMER FARUK,ŞAŞMAZ MAHMUT ÜNSAL, Finansal Okuryazarlığın Bireysel Emeklilik Sistemine Katılım Üzerindeki Etkisi: Uşak Üniversitesi Personeline Yönelik Bir Uygulama, Business and Management Studies: An International Journal
 • Uluslararası Hakemli 2020, BAYAR YILMAZ,GÜNDÜZ MURAT, The Impact of Foreign Direct Investment Inflows and Trade Liberalization on Human Capital Development in EU Transition Economies, On-line Journal Modelling the New Europe
 • Uluslararası Hakemli 2020, GÜNDÜZ MURAT, The Link between Unemployment and Industrial Production:The Fourier Approach with Structural Breaks, Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast
 • Uluslararası Hakemli 2020, GÜNDÜZ MURAT, Healthcare expenditure and carbon footprint in the USA: evidence from hidden cointegration approach, European Journal of Health Economics
 • Ulusal Hakemli 2020, GÜNDÜZ MURAT,ÖZYILDIRIM YUNUS, Finansal Kapsayıcılığın GelişmesindeKatılım Bankacılığının Rolü:Katılım Bankacılığı Finansal KapsayıcılıkEndeksinin Hesaplanması, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar
 • Ulusal Hakemli 2019, GÜNDÜZ MURAT,Soyer Mehmet, Küresel Rekabetçilik ile Ekonomik Özgürlük Arasındaki İlişkinin Binary Lojistik Regresyon Analizi ile İncelenmesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2019, BAYAR YILMAZ,GÜNDÜZ MURAT,SEZGİN FUNDA HATİCE, Banking Sector Instability and Economic Growth: Evidence from Turkey, Alphanumeric Journal
 • Ulusal Hakemli 2019, GÜNDÜZ MURAT,ÖZYILDIRIM YUNUS, Türkiye’de İllere Göre Finansal KapsayıcılıkEndeksinin Ölçülmesi, Bankacılar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, GÜNDÜZ MURAT,ALAKBAROV NAİB, Analysis of Social Adjustment Factors of International Students in Turkey, Journal of International Students
 • Ulusal Hakemli 2018, ALAKBAROV NAİB,GÜNDÜZ MURAT,ERKAN BİROL, Türkiye’de Ekonomik Büyümenin Belirleyicisi Olarak Toplam Faktör Verimliliği, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2018, ALAKBAROV NAİB,ÖZKAYA MEHMET HİLMİ,GÜNDÜZ MURAT,ŞAŞMAZ MAHMUT ÜNSAL, Türkiye’nin İthalat Talep Fonksiyonunun Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Analizi İle Tahmini, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2017, ALAKBAROV NAİB,GÜNDÜZ MURAT,ÖZKAYA MEHMET HİLMİ, Türkiye’nin İhracat Talebi Fonksiyonunun Farklı Ülke Gruplarına Göre Eşbütünleşme Analizi, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2015, YAKUT EMRE,GÜNDÜZ MURAT,DEMİRCİ AYHAN, İnsani Kalkınmışlık Düzeyinin Sınıflandırma BaşarılarınınKarşılaştırılmasında Sıralı Lojistik Regresyon Analizi ve Yapay SinirAğları Yöntemlerinin Kullanılması, İşletme Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2014, BAKIRCI FEHİM,YAKUT EMRE,DEMİRCİ AYHAN,GÜNDÜZ MURAT, Efficiency Measurement in Turkish Coal Enterprises Using Data Envelopment Analysis and Data Mining, Canadian Social Science
 • Ulusal Hakemli 2014, ÖZÇOMAK MEHMET SUPHİ,GÜNDÜZ MURAT, Borsa İstanbul da İşlem Gören Şirketlerin Kapanış Fiyatları İle İşlem Miktarları Arasındaki İlişkinin Fonksiyonel Kanonik Korelasyon İle Analizi, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2013, DEMİRCİ AYHAN,YAKUT EMRE,GÜNDÜZ MURAT, Measurement of the Economical and Social Efficiency of OECD Countries by Means of data Envelopment Analysis and Artificial Neural Network, International Journal of Business and Social Science
 • Ulusal Hakemli 2012, ÖZÇOMAK MEHMET SUPHİ,GÜNDÜZ MURAT,DEMİRCİ AYHAN,YAKUT EMRE, Çeşitli İklim ve Ürün Verileri Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Analizi ve Veri Zarflama Analizi Yöntemleri İle İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2012, ÖZÇOMAK MEHMET SUPHİ,GÜNDÜZ MURAT, Borsa Performans Oranları ve Diğer Finansal Oranlar Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Analizi ile İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • 26.04.2018, Uluslararası, 4th SCF International Conference on ”Economics and Social Impacts of Globalization” and ”FutureTurkey-European Union Relations”, ALAKBAROV NAİB,GÜNDÜZ MURAT,ERKAN BİROL, Türkiye’de Ekonomik Büyümenin Belirleyicisi Olarak Toplam Faktör Verimliliği, Özet bildiri
 • 24.05.2012, Uluslararası, 13. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Konferansı, ÖZÇOMAK MEHMET SUPHİ,GÜNDÜZ MURAT, İMKB de İşlem Gören Şirketlerin Kapanış Fiyatları İle İşlem Miktarları Arasındaki İlişkinin Fonksiyonel Kanonik Korelasyon Analizi İle Araştırılması, Özet bildiri
 • 22.05.2014, Uluslararası, 15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, ALAKBAROV NAİB,GÜNDÜZ MURAT,ÖZKAYA MEHMET HİLMİ,ŞAHİNLER SUAT, Türkiye’nin İhracat Talebi Fonksiyonunun Engle-Granger Ve Sınır Testi Yöntemleri İle Eşbütünleşme Analizi, Özet bildiri
 • 22.05.2014, Uluslararası, 15th International Symposium on Econometrics,Operations Research and Statistics, YAKUT EMRE,GÜNDÜZ MURAT,DEMİRCİ AYHAN, Sıralı Lojistik Regresyon ve Yapay Sinir Ağları Yöntemlerini Kullanarak İnsani Gelişme Endeksinin Sınıflandırma Başarılarının Karşılaştırılması, Özet bildiri
 • 21.11.2019, Uluslararası, 9 th SCF International Conference on ” The Future of the European Union and Turkey-EU Relations”, GÜNDÜZ MURAT,ÖZYILDIRIM YUNUS, TR63 Düzey 2 Bölgesi İlleri İçin Finansal Kapsayıcılık Endeksinin Analizi, Tam metin bildiri
 • 21.09.2017, Uluslararası, International Applied Social Sciences Congress (IASOS), GÜNDÜZ MURAT,ALAKBAROV NAİB,GÜNDÜZ MERAL,ŞAHİNLER SUAT,ERTUĞRUL CEMİL, Uluslararası Öğrencilerin Akademik Uyum ve Memnuniyet Araştırması: Uşak Üniversitesi Örneğinde Çok Değişkenli Yöntemlerle Bir Analiz, Özet bildiri
 • 10.10.2019, Uluslararası, 8 th SCF International Conference on ”The Economic and the Social Impacts of the Globalization and the Liberalization”, GÜNDÜZ MURAT, Ar-Ge Harcamaları İle İhracat Arasındaki Nedensellik İlişkisi: AB Örneği, Özet bildiri
 • 03.11.2016, Uluslararası, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, GÜNDÜZ MURAT, Hisse Senedi Fiyatı İle İşlem Miktarı Arasındaki İlişkinin Araştırılması Bir Fonksiyonel Veri Analizi Uygulaması, Özet bildiri
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, GÜNDÜZ MURAT, ALAKBAROV NAİB, ÖZKAYA MEHMET HİLMİ, Technological Development and Impact on Economic and Environmental Sustainability, 2022, IGI GLOBAL, 9781799896487
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, GÜNDÜZ MURAT,ALAKBAROV NAİB,DEMİRCİ AYHAN, Academic Language and Learning Support Services in Higher Education, 2020, IGI GLOBAL, 9781799828785
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, GÜNDÜZ MURAT, Handbook of Research on Social and Economic Development in the European Union, 2020, IGI GLOBAL, 9781799811886
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, GÜNDÜZ MURAT,ÖZYILDIRIM YUNUS, Social, Economic, and Environmental Impacts BetweenSustainable Financial Systems and Financial Markets, 2020, IGI GLOBAL, 9781799810339
 • Uluslararası 2017, Bilimsel Kitap, NAİB ALAKBAROV,GÜNDÜZ MURAT,GÜNDÜZ MERAL,ERTUĞRUL CEMİL,ŞAHİNLER SUAT, ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERDE UYUM VE MEMNUNİYETUşak Üniversitesi Örneğinde İstatistiksel Analiz, 2017, Eğitim Yayınevi, 978-975-2475-43-4
Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Nicel Karar Yöntemleri
 • Uluslararası Öğrencilerin Akademik ve Sosyal Uyum Sorunlarının Tespiti ve Çözüm Önerileri: Uşak Üniversitesi Örneği

  03.03.2016 -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Devam Ediyor