UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
MURAT EKİCİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  2003 - 2007

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2009 - 2012

  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)
  Öğretim ilke ve yöntemleri dersinde sosyal ağlar ve işbirlikli (Collaborative) öğrenme yöntemlerinin erişi düzeyine etkisi
 • Doktora

  2013 - 2018

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ (DR)
  Mobil teknoloji tabanlı öğrenme uygulamalarının bilimsel düşünme süreci üzerine etkisinin incelenmesi
 • YDS - İngilizce

  2016 - 2016-YDS Sonbahar Dönemi Sonuçları

  İngilizce - 85,00000
 • YDS - İngilizce

  2021 - 2021 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı/2 (YDS) Sonuçları

  İngilizce - 86,25000
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2009 -

  - BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI I - Lisans, 2019-2020
 • İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA - Lisans, 2019-2020
 • ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ - Lisans, 2019-2020
 • PROGRAMLAMA DİLLERİ I - Lisans, 2019-2020
 • ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ - Lisans, 2019-2020
 • PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ I - Lisans, 2018-2019
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI II - Lisans, 2018-2019
 • EĞİTİMDE YAPAY ZEKA UYGULAMALARI - Lisans, 2018-2019
 • PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ II - Lisans, 2018-2019
 • ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI - Lisans, 2018-2019
 • ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ - Lisans, 2017-2018
 • Programlama Dilleri I - Lisans, 2017-2018
 • İnsan - Bilgisayar Etkileşimi - Lisans, 2017-2018
 • Uluslararası Hakemli 2022, İNEL EKİCİ DİDEM, EKİCİ MURAT, Mobile inquiry and inquiry-based science learning in higher education: advantages, challenges, and attitudes, Asia Pacific Education Review
 • Uluslararası Hakemli 2021, EKİCİ MURAT, A systematic review of the use of gamification in flipped learning, Education and Information Technologies
 • Uluslararası Hakemli 2021, ÇINAR MURAT, EKİCİ MURAT, DEMİR ÖMER, A snapshot of the readiness for e-learning among in-service teachers prior to the pandemic-related transition to e-learning in Turkey, Teaching and Teacher Education
 • Uluslararası Hakemli 2021, ÇINAR MURAT, EKİCİ MURAT, DEMİR ÖMER, Medication or Band-aid? Revisiting University Students’ Readiness for Online Education., Turkish Online Journal of Distance Education
 • Uluslararası Hakemli 2020, EKİCİ MURAT,ERDEM MUKADDES, Developing Science Process Skills through Mobile Scientific Inquiry, Thinking Skills and Creativity
 • Uluslararası Hakemli 2020, İNEL EKİCİ DİDEM,EKİCİ MURAT,Can İzel, Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Eğitim Hakkındaki Görüşlerinin, Beklentilerinin ve Farkındalıklarının İncelenmesi, SDU International Journal of Educational Studies
 • Uluslararası Hakemli 2020, EKİCİ MURAT,Çınar Murat, The Validity and Reliability Study of The Turkish Version of Computer Programming Self-Efficacy Scale, Anadolu Journal Of Educational Sciences International
 • Uluslararası Hakemli 2015, EKİCİ MURAT,İNEL EKİCİ DİDEM,ALTUNIŞIK SEYYİT, Öğretmen Adaylarının Web Pedagojik İçerik Bilgisi Öz Yeterlik Algı Düzeylerinin çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2012, EKİCİ MURAT,KIYICI MÜBİN, Sosyal Ağların Eğitim Bağlamında Kullanımı, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • 31.05.2016, Uluslararası, Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, EKİCİ MURAT,TÜZÜN HAKAN, Eğitim Bilişim Ağı Eba Web Portalı Kullanılabilirliğinin Göz İzleme Yöntemiyle Değerlendirilmesi, Özet bildiri
 • 29.10.2013, Uluslararası, 4th World Conference on Learning Teaching and Educational Leadership, EKİCİ MURAT,YURDUGÜL HALİL, Investigation of the Relationship between Learning Approaches and Online Self regulation Behaviour, Tam metin bildiri
 • 25.05.2009, Uluslararası, Understanding Europeanness and Promoting European Citizenship In Turkey, Karaman Kemal, Ekici Murat, Karabulut Burcu, Digital Citizenship, Tam metin bildiri
 • 16.12.2016, Uluslararası, World Congress on Lifelong Education (WCLE 2016), EKİCİ MURAT,ERDEM MUKADDES, Öğretmen Adaylarının Bilimsel SüreçBecerilerini Geliştirmeye Yönelik bir Mobil Uygulamanın Geliştirilmesi, Özet bildiri
 • 12.12.2020, Uluslararası, EDUCCON 2020, Çınar Murat,DEMİR ÖMER,EKİCİ MURAT, Pandemi Kaynaklı Acil Uzaktan Eğitim Sürecinin Yükseköğretim Bağlamında İncelenmesi: Öğrenci Yansımaları, Özet bildiri
 • 11.10.2017, Uluslararası, 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, EKİCİ MURAT,ERDEM MUKADDES, Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Bir Mobil Uygulama, Özet bildiri
 • 11.10.2017, Uluslararası, 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, EKİCİ MURAT,İNEL EKİCİ DİDEM,ERDEM MUKADDES, Mobil Öğrenme Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri Üstündeki Etkisi, Özet bildiri
 • 09.12.2016, Uluslararası, Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and Learning (MAC-ETL 2016), EKİCİ MURAT, Development of Pre service Teachers Science Process Skills Through Mobile Learning, Özet bildiri
 • 09.09.2015, Uluslararası, Third International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, EKİCİ MURAT,İNEL EKİCİ DİDEM,ALTUNIŞIK SEYYİT, Investigation of Pre service Teachers WebPedagogical Content Knowledge Accroding to Different Variables, Özet bildiri
 • 08.06.2011, Uluslararası, International Coference on New Horizons in Education, Karaman Kemal, Ekici Murat, Akgün Ergün, Examining Effects of Different Levels of Blended Learnnig Activities on Student Achievement and Retention of Learning, Tam metin bildiri
 • 06.09.2021, Uluslararası, European Conference on Educational Research ECER 2021, ÇINAR MURAT, DEMİR ÖMER, EKİCİ MURAT, Reshaping of Existing Courses in the Face of Rapid Transformation in Instruction Delivery Model: Reflections of Academic Staff, Tam metin bildiri
 • 05.06.2011, Uluslararası, The International Conference of New Horizons in Education-2011 (INTE-2011), KARAMAN MUHAMMET KEMAL, EKİCİ MURAT, AKGÜN ERGÜN, Examining Effects Of Different Levels Of Blended Learning Activities On Student Achievement And Retention Of Learning, Tam metin bildiri
 • 02.02.2012, Ulusal, XIII. Akademik Bilişim Konferansı, Karaman Kemal, Ekici Murat, Faklı Düzeylerde Harmanlanmış Öğrenme Etkinliklerinin Akademik Başarıya Etkisinin İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 01.12.2021, Ulusal, 3rd Education Research and Teacher Education Congress/ ERTE Congress, EKİCİ MURAT, ORHAN ÖZEN SEVİL, SÜMER MURAT, ÖZGÜR ADEM, MAZMAN AKAR SACİDE GÜZİN, Öğretirken Öğreniriz: Öğretmen Adaylarının Öğreterek Öğrenme Sürecine İlişkin Deneyimleri, Özet bildiri
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, EKİCİ MURAT, İNEL EKİCİ DİDEM, Examining Emerging Pedagogies for the Future of Education: Trauma-Informed, Care, and Pandemic Pedagogy, 2021, IGI Global, 9781799872757
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, İNEL EKİCİ DİDEM,EKİCİ MURAT, Fen Öğretimi Programları, 2020, Anı Yayıncılık, 978-605-170-383-1
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, KIŞLA TARIK,EKİCİ MURAT, Dijital Teknoloji Aracılı Düşünme Öğretimi, 2020, Pegem Akademi, 9786257880992
 • Ulusal 2016, Bilimsel Kitap, ERDEM MUKADDES,EKİCİ MURAT, Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016, 2016, TOJET - Sakarya Üniversitesi, 978-605-318-448-5
 • Ulusal 2016, Bilimsel Kitap, EKİCİ MURAT,Arslan İsmail,TÜZÜN HAKAN, Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016, 2016, TOJET - Sakarya Üniversitesi, 978-605-318-448-5
 • Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerine Verilecek Olan Ortak Derslerin Harmanlanmış Öğrenme Yaklaşımı İle Verilmesinde Hangi Harmanlama Düzeyinin Öğrenci Başarışı Açısından Daha Uygun Olduğunun Belirlenmesi

  01.02.2010 - 15.06.2011

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 7000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Bilgisayarla Görünürlük Kazanma Projesi

  01.09.2010 - 01.12.2011

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Eğitmen
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSLARARASI
  Projenin Bütçesi : 248.379,10 EURO
  Proje Teşvik Puanı :
  Avrupa Birliği - Tamamlandı
 • Görme Engelli Bireylerin Uzaktan Eğitim İle Mesleki Eğitimi

  03.01.2010 - 01.01.2012

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSLARARASI
  Projenin Bütçesi : 300.000,00 EURO
  Proje Teşvik Puanı :
  Avrupa Birliği - Tamamlandı
 • Görme Engelli Bireylerin Uzaktan Eğitim Sistemi ile Mesleki Eğitimi Vocational Education of Visually Impaired People via Distance Education

  -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSLARARASI
  Projenin Bütçesi : 395000 EURO
  Proje Teşvik Puanı :
  Avrupa Birliği - Tamamlandı