UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

PROFESÖR
MURAT BAŞAR

EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1995 - 1997

  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ UŞAK EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PR.
 • Yüksek Lisans

  1998 - 2002

  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZLİ)
  İlköğretim Öğrencilerinde Duyuşsal Özellikleri Geliştirici Öğretmen Etkinlikleri
 • Doktora

  2008 - 2011

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (DR)
  Sınıf içi istenmeyen öğrenci davranışlarının yönetiminde örtük program: Uşak ili örneği
 • ÜDS - İngilizce

  2009 - Bahar

  İngilizce - 67.50
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Temel Eğitim

 • PROFESÖR - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2021 -

  - -
 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2015 - 2021

  - -
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2015

  - TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ - SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Arş. Uyg. Merkezi Müdürü

  2015 - 2017

 • 2021

  Yüksek Lisans - GİZEM BEYZA ALKAN
  Disgrafi tanısı almış öğrencilerin yazım hatalarının giderilmesi
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2020

  Yüksek Lisans - ABDULLAH VAROL
  Değerler eğitimi dersinin ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin değer algılarına etkisinin kelime ilişkilendirme testi ve resim çizimleri aracılığıyla incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2020

  Yüksek Lisans - UĞURTAN ASLAN
  Anlatım stilleri ile okuduğunu anlama ilişkisinin incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - HATİCE MERVE TANIŞ GÜRBÜZ
  İlk okuma ve yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - MUHAMMED MUSTAFA ÖZBEK
  Korunmaya muhtaç öğrencilerin öğrenme ve öğretme sürecinde karşılaştıkları sorunların öğretmen görüşlerine göre incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - YASER DEMİR
  Sınıf öğretmenlerinin okuma alışkanlıklarının incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - SERKAN AKGÜN
  Okul güvenliğine ilişkin yönetici, öğretmen ve öğrenci görüşleri
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - MUHAMMET SAİT BARAN
  Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerde tablet bilgisayar kullanımının örüntü oluşturma becerisi üzerinde etkililiği
  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - MÜNEVVER KARA
  Sınıf öğretmenlerinin algılarına göre okul müdürlerinin liderlik stillerinin uygulanma durumları
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - DOĞAN YALÇIN
  2015 ilkokul 1-4 matematik öğretim programının geometri öğrenme alanı kazanımlarının öğretmen görüşlerine göre incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - AHMET ALTUĞ
  Sınıf öğretmenlerinin bilgi ve iletişim teknolojileri öz yeterliklerinin incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - ALİŞAN TEKİN
  Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerle ilgili aile görüşlerinin incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2016

  Yüksek Lisans - ÖZLEM TOSUNCUK
  İlkokulda İngilizce öğretiminin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2015

  Yüksek Lisans - ZÜBEYİR GÖKHAN DOĞAN
  Göreve yeni başlayan öğretmenlerinin yaşadığı sosyal kültürel ve mesleki sorunlar
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2015

  Yüksek Lisans - ABDURRAHMAN GÜRBÜZ
  Altı dakika yönteminin akıcı okumaya etkisi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2014

  Yüksek Lisans - ELİF BAŞ
  Ders kitaplarında yer alan okuma metinlerinin yazı karakterlerinin okuduğunu anlamaya etkisi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2014

  Yüksek Lisans - MEHMET GÜRBÜZ
  İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinde SQ4R tekniğinin okuduğunu anlamaya etkisi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - Lisans, 2018-2019
 • ÖZEL EĞİTİM - Lisans, 2018-2019
 • Özel Eğitim - Lisans, 2018-2019
 • DERS DANIŞMANLIĞI - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • ALAN UZMANLIK - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • TEZ DANIŞŞMANLIĞI - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • OKUL KÜLTÜRÜNDE ÖRTÜK PROGRAM - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ - Lisans, 2018-2019
 • BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA ÖĞRETİM - Lisans, 2017-2018
 • Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim - Lisans, 2017-2018
 • Sınıf Yönetimi - Lisans, 2017-2018
 • Öğretmenlik Uygulaması - Lisans, 2017-2018
 • Ders Danışmanlığı - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Tez Danışşmanlığı - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Alan Uzmanlık - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Seminer - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • İlkokulda Türkçe Öğretimi - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Okul Kültüründe Örtük Program - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Topluma Hizmet Uygulamaları - Lisans, 2017-2018
 • İlkokuma Yazma Öğretimi - Lisans, 2017-2018
 • OKUL DENEYİMİ - Lisans, 2016-2017
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - Lisans, 2016-2017
 • İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ - Lisans, 2016-2017
 • SINIF YÖNETİMİ - Lisans, 2016-2017
 • BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA ÖĞRETİM - Lisans, 2016-2017
 • SEMİNER - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • OKUL KÜLTÜRÜNDE ÖRTÜK PROGRAM - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • DEZAVANTAJLI GRUPLARLA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • ALAN UZMANLIK - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • DERS DANIŞMANLIĞI - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Dezavantajlı Gruplarla Türkçe Öğretimi - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • İlkokulda Türkçe Öğretimi - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMASI - Lisans, 2013-2014
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - Lisans, 2013-2014
 • OKUL DENEYİMİ - Lisans, 2013-2014
 • Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim - Lisans, 2013-2014
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - Lisans, 2012-2013
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMASI - Lisans, 2012-2013
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMASI - Lisans, 2012-2013
 • OKUL DENEYİMİ - Lisans, 2012-2013
 • KİTAP İNCELEME - Lisans, 2012-2013
 • GÜZEL YAZI TEKNİKLERİ - Lisans, 2012-2013
 • BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA ÖĞRETİM - Lisans, 2012-2013
 • Uluslararası Hakemli 2021, BAŞAR MURAT, GÖNCÜ AHMET, BARAN MUHAMMET SAİT, Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilerin Eğitiminde Bir Eylem Araştırması, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2021, ŞENER NURCAN, BATUR ZEKERYA, BAŞAR MURAT, From Tale to Reality to True: Creative Expression Technique (Yantek), International Journal of Education & Literacy Studies
 • Uluslararası Hakemli 2021, ŞENER NURCAN, BAŞAR MURAT, Kukset Technique on Chronology Teaching, İnternational Journal of Progressive Education
 • Uluslararası Hakemli 2021, GÜRBÜZ ABDURRAHMAN, BAŞAR MURAT, Altı Dakika Yöntemi ile Okuduğunu Anlama Becerilerinin Geliştirilmesi, Turkish Journal of Educational Studies
 • Uluslararası Hakemli 2021, BAŞAR MURAT, GÜRKAN Hilal, AVCI ATAKAN, SÖKMEN BEDEL NAZLI, AKTAŞ ABDUSSAMET, GÜNDÜZ MUSTAFA, SOYLU ADEM, Özel/Minik Mucitler 4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği Programının Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi, Araştırma ve Deneyim Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2020, SÜZEN HATİCE NİLÜFER,BAŞAR MURAT, Mülteci Öğrencilerin Türkiye Algısının Görsel Olarak İncelenmesi, Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2020, BAŞAR MURAT,DOĞAN MİDRABİ CİHANGİR,ŞENER NURCAN, Okul Öncesi Dönemde Kalem Tutma Etkinliklerinin İlk Okuma Yazma Sürecine Katkısı, Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2020, BAŞAR MURAT,DOĞAN MİDRABİ CİHANGİR, ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİNE İLİŞKİN KORKU NEDENLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÖLÇEĞİN GELİŞTİRİLMESİ, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2020, BAŞAR MURAT,ÖZBEK MUHAMMED MUSTAFA, Korunmaya Muhtaç Öğrencilerin Öğrenme ve Öğretme Sürecinde Karşılaştıkları Sorunların Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi, Türkish Studies
 • Uluslararası Hakemli 2020, BAŞAR MURAT,GÜRBÜZ ABDURRAHMAN, Altı Dakika Yönteminin Okuma GüçlüğüÇeken Öğrencilerin Sesli OkumaHatalarının Giderilmesine Etkisi, AZARBEYCAN MEKTEBİ
 • Uluslararası Hakemli 2020, BAŞAR MURAT,ALKAN Gizem Beyza, DİSGRAFİLİ ÖĞRENCİLERİN YAZMAHATALARININ İNCELENMESİ, Milli Eğitim Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2020, BAŞAR MURAT,DOĞAN MİDRABİ CİHANGİR, Öğrencilerin Matemetik Korkusunun İncelenmesi, Turkish Journal of Educational Studies
 • Uluslararası Hakemli 2020, BAŞAR MURAT,TANIŞ GÜRBÜZ HATİCE MERVE, İlk Okuma ve Yazma ÖğretimindeKarşılaşılan Sorunlar ve ÇözümÖnerileri, Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, BATUR ZEKERYA,BAŞAR MURAT,ŞENER NURCAN,UYGUN KAMİL, The Examination on Communication and Dissenting Disputes in Different Nationalities’ Students, Kastamonu Eğitim Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, BATUR ZEKERYA,BAŞAR MURAT,SÜZEN HATİCE NİLÜFER, Critical Visual Reading Skills of Students, International Journal of Education Literacy Studies
 • Uluslararası Hakemli 2019, BAŞAR MURAT,AKGÜN SERKAN, OKUL GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİGÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, BAŞAR MURAT,DOĞAN YALÇIN, SINIF ÖĞRETMENLERİNİN 2015 YILI İLKÖĞRETİM MATEMATİKÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ GEOMETRİ KAZANIMLARINA YÖNELİKGÖRÜŞLERİ, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, BAŞAR MURAT,BATUR ZEKERYA, Examination of The Students’ Mistakes of Oral Reading, Eletcronic İnternational Elememantary Education
 • Uluslararası Hakemli 2018, BAŞAR MURAT,AKAN DURDAĞI,ÇİFTÇİ MUHAMMED, Mülteci Öğrencilerin Bulunduğu Sınıflarda Öğrenme Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar, Kastamonu Eğitim
 • Uluslararası Hakemli 2018, BAŞAR MURAT,DOĞAN MİDRABİ CİHANGİR,ŞENER NURCAN,YURTTAŞ RAMAZAN,TOPAL HÜDAYETTİN, İlkokulda Öğretmen Öğrenci İletişimi, Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, BATUR ZEKERYA,GÜLVEREN HAKAN,BEK HAFIZ,BAŞAR MURAT, Okuma Ölçeğinin Geliştirilmesi, Journal Human Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2018, BAŞAR MURAT,DOĞAN MİDRABİ CİHANGİR,ŞENER NURCAN,DOĞAN Zübeyir Gökhan, Bilim Şenliği Etkinliklerin Öğrenci Veli ve Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi, UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
 • Ulusal Hakemli 2017, BAŞAR MURAT,DOĞAN MİDRABİ CİHANGİR,AKAN DURDAĞI,ŞENER NURCAN, Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Dersi Tutumlarına Yönelik Bir Ölçeğin Geliştirilmesi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, BAŞAR MURAT,GÜRBÜZ Mehmet, Effect of theSQ4R Technique on the Reading Comprehension of Elementary School 4th. Grade Elementary School Students, International Journal of Instraction
 • Uluslararası Hakemli 2017, BAŞAR MURAT,GÖNCÜ AHMET, Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenme Güçlüğüyle İlgili KavramYanılgılarının Giderilmesi ve Öğretmen GörüşlerininDeğerlendirilmesi, Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, BATUR ZEKERYA,BAŞAR MURAT,ŞAŞMAZ EMEL, Temel eğitimden ortaöğretime geçş sınavının (TEOG) öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre incelenmesi, Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi Teori ve Uygulama
 • Uluslararası Hakemli 2016, BAŞAR MURAT,DOĞAN MİDRABİ CİHANGİR,ŞENER NURCAN,KARASU Mehmet, Hiperaktif Öğrencilerin Öğrenme Öğretme Sürecinde Karşılaştıkları Sorunların Okuma Eğilimlerine Etkisi, Türkish Studies
 • Uluslararası Hakemli 2016, AKAN DURDAĞI,ŞENER NURCAN,BAŞAR MURAT,ŞEN BUKET, Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerilerinin Okul Yöneticisi Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL,BAŞAR MURAT,Öztürk Engin, The Relationship between Vocational Proficiency and Entrepreneurship accordingto Girls Vocational High School Students Perceptions, International Journal of Humanities and Social Science
 • Ulusal Hakemli 2016, BAŞAR MURAT,TOSUNCUK ÖZLEM, İlkokulda İngilizce Öğretiminin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2016, Baş Elif,BAŞAR MURAT, Yazı Karakterinin Okuduğunu Anlamaya Etkisi, Iğdır Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2015, BAŞAR MURAT,KEKLİK SAADETTİN,BATUR ZEKERYA, Konuşma Becerisine İlişkin Bir Yöntem Önerisi Sömet Yöntemi, International Journal of Language Academy
 • Uluslararası Hakemli 2015, BAŞAR MURAT,DOĞAN MİDRABİ CİHANGİR,ŞENER NURCAN,KARASU Mehmet, İlk Okuma yazma Sürecine Açık Ya da Kapalı Hece İle Başlamak, İnternational Journak of Language Academic
 • Ulusal Hakemli 2015, BAŞAR MURAT,AKAN DURDAĞI, Birleştiriliş Sınıflarda Öğrenme Öğretme Sürecinde Karşılaşılan Sorunların İncelenmesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2015, ŞENER NURCAN,BAŞAR MURAT,ŞEN BUKET,GÖNCÜ AHMET, Öğretmen Görüşlerine Göre Öğrencilerin Zorba Davranışlara başvurma düzeyleri ve öğrenme ortamlarının incelenmesi, Eğitim Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2015, BAŞAR MURAT,Zübeyir Gökhan Doğan, GÖREVE YENİ BAŞLAYAN ÖĞRETMENLERİN YAŞADIĞISOSYAL KÜLTÜREL VE MESLEKİ SORUNLAR, Route Educational and Social Science Journal
 • Uluslararası Hakemli 2015, BAŞAR MURAT,DOĞAN MİDRABİ CİHANGİR,ŞENER NURCAN,karasu mehmet,ramazan yurttaş, İlk Okuma Yazma Sürecine Açık Ya da Kapalı Hece İle Başlamak, International Journal of Language Academy
 • Uluslararası Hakemli 2015, BAŞAR MURAT,KEKLİK SAADETTİN,BATUR ZEKERYA, Konuşma Becerisine İlişkin Bir Yöntem Önerisi SÖMETYöntemi, International Journal of Language Academy
 • Uluslararası Hakemli 2014, BAŞAR MURAT,AKAN DURDAĞI,ÇANKAYA İBRAHİM HALİL, Örtük Program Çerçevesinde Okul Müdürlerin Yönetsel Uygulamalarının Değerlendirilmesi, Erzican Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2014, ŞAHİN CEMİL,AKAN DURDAĞI,BAŞAR MURAT, Okullardaki Sosyal ve Entelektüel Sermaye İlişkilerinin ve Düzeyinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2014, ARABACI İMAM BAKIR,BAŞAR MURAT,AKAN DURDAĞI,GÖKSOY SÜLEYMAN, An analysıs about educatıonal problems ın camps ın whıch syrıan refugees stay condıtıon analysıs, International Journal of Social Science and Education
 • Uluslararası Hakemli 2014, AKAN DURDAĞI,BAŞAR MURAT, The effect of the classroom activities on classroom manageriaent in teaching learning process, Mevlana lnternational Journal of Education (MIJE)
 • Uluslararası Hakemli 2014, BAŞAR MURAT,ŞAHİN CEMİL,AKAN DURDAĞI, Okulların entelektüel sermayeleri ile örgütsel imajları arasındaki ilişkinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2014, AKAN DURDAĞI,BAŞAR MURAT,ÇANKAYA İBRAHİM HALİL, Örtük Program Çerçevesinde Okul Yöneticilerinin Yönetsel Uygulamalarının Değerlendirilmesi, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2014, AKAN DURDAĞI,BAŞAR MURAT,ŞAHİN CEMİL, Okulların Sosyal Sermayeleri İle Örgütsel İmajları Arasındaki İlişkş, Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2014, BAŞAR MURAT,BATUR ZEKERYA,KARASU MEHMET, SÜREYE BAĞLI SESLİ OKUMANIN OKUDUĞUNU ANLAMAYA ETKİSİ, Milli Eğitim
 • Uluslararası Hakemli 2014, BAŞAR MURAT,BATUR ZEKERYA,Karasu Mehmet, uygulamaya sözcük öğretimi kulaktan kulağa sessiz telefon oyunu, Kastamonu Eğitim Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2014, BAŞAR MURAT,AKAN DURDAĞI,ÇETİN ÖZER, Comparing Value Priorities of Students and Teachers, Mevlana International Journal of Moral and Values Education
 • Uluslararası Hakemli 2013, BAŞAR MURAT,ÇETİN ÖZER, İlk ve Orta Öğretim Öğrencilerinin Zorba Davranışlara Başvurma Düzeyleri ve Bu Davranışları Öğrenme Ortamlarının İncelenmesi, E-Journal of New World Sciences Academy NWSA)
 • Uluslararası Hakemli 2013, BAŞAR MURAT, Sınıf öğretmenlerinin pedagojik alan bilgilerinin incelenmesi., The journal of Academic Social Science Studies
 • Uluslararası Hakemli 2013, BAŞAR MURAT,AKAN DURDAĞI, Studying the Manegement of Elementary School Students Unwanted Behavior, International Journal of Social Science and Education,
 • Ulusal Hakemli 2013, YALÇIN Mustafa,BAŞAR MURAT,ÖZDEMİR Ayşe, Okul Öncesi Eğitime 5 6 Yaşında Başlayan Çocukların Öz Bakım Becerilerinin Veli Görüşlerine Göre İncelenmesi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2013, BAŞAR MURAT,AKAN DURDAĞI, Studying the Management of Elementary School Stodents Unwanted Behavior, International Journal of Soscial Science Education
 • Ulusal Hakemli 2013, BAŞAR MURAT, Okuma Yazma Öğrenerek İlkokula Başlayan Çocukların Karşılaştıkları Sorunların Değerlendirilmesi, EKEV
 • Uluslararası Hakemli 2013, AKAN DURDAĞI,BAŞAR MURAT, The effect of the classroom activities on classroom management in the teaching learning process The case Uşak City, Mevlana International Journal of Education
 • Uluslararası Hakemli 2013, BAŞAR MURAT, Oral reading and handwriting miscues which appear in the literacy period and solution offers, Educational Research and Reviews
 • Uluslararası Hakemli 2013, BAŞAR MURAT,AKAN DURDAĞI, Assessment of Class Teachers Dispute Resulation Applications in Conflict Environments on the Basis of Restorative Justice, International Journal of Academic Research
 • Uluslararası Hakemli 2013, BAŞAR MURAT, 60 66 Ay Aralığında İlkokula Başlayan Öğrencilerin Kişisel Öz Bakım ve İlkokuma Yazma Becerilerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Turkish Studies
 • Uluslararası Hakemli 2012, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL,BAŞAR MURAT,KOÇOĞLU EROL,DEMİRKOL AHMET YAŞAR, Meslek Öncesi Dönemde Tükenmişliğe İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri, Turkish Studies -
 • Uluslararası Hakemli 2012, GÜR KAMER, ŞENER NURCAN, KÜÇÜK LEYLA, BAŞAR MURAT, The Beliefs of Teachers Toward Mental Illness, Procedia - Social and Behavioral Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2012, GÜR KAMER,ŞENER NURCAN,KÜÇÜK LEYLA,zerrin Çetindağ,Başar Murat, The beliefs of teachers toward mental illness, Procedia Social and Behavioral Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2012, ÇANKAYA İBRAHİM HALİL,BAŞAR MURAT,KOÇOĞLU EROL,DEMİRKOL AHMET YAŞAR, Öğretmen Adaylarının Meslek Öncesi Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,
 • Ulusal Hakemli 2004, BAŞAR MURAT, İlköğretim 4 Sınıf Öğrencilerinin Çeviri Metni Okuma Hızı ve Anlama İlişkisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2001, BAŞAR MURAT, Ailelerdeki Yanlış Başarı Algılamasının Öğrenciler Özerindeki Etkisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • 27.04.2017, Uluslararası, VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, BAŞAR MURAT,DOĞAN MİDRABİ CİHANGİR,ŞENER NURCAN,TEKİN ALİŞAN, Özel öğrenme güçlüğü olan çocukların tanılama sürecinin incelenmesi, Özet bildiri
 • 27.04.2017, Uluslararası, VII. Uluslar Arası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, BAŞAR MURAT,DOĞAN MİDRABİ CİHANGİR,ŞENER NURCAN,TEKİN Alişan, Okuma Güçlüğü Yaşayan Öğrencilerin Aile Görüşlerinin İncelenmesi, Özet bildiri
 • 27.04.2011, Uluslararası, International Conference on New Trends in Education and Their Implications, AKAN DURDAĞI,BAŞAR MURAT, İlköğretim Beşinci Sınıflarda Etkinliklerin Öğrenme Öğretme Sürecine etkisi İle İlgili Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Tam metin bildiri
 • 24.05.2012, Ulusal, 11. Sınıf öğretmenliği Sempozyumu, BAŞAR MURAT,YAVUZ BAHRİ,ÖZKAN HALİL, Ses Temelli Cümle Yöntemiyle İlokuma Yazma Öğretiminin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Tam metin bildiri
 • 23.10.2019, Uluslararası, II Uluslarası Temel Eğitim KOngresi, BAŞAR MURAT,DOĞAN MİDRABİ CİHANGİR, Hiperaktif Öğrencilerin Öğrenme-Öğretme Sürecinde Sorunlarına Yönelik Veli Görüşleri, Tam metin bildiri
 • 23.10.2019, Uluslararası, II. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi, BAŞAR MURAT,DOĞAN MİDRABİ CİHANGİR, Öğretmen Adaylarının İşlevsel Okuyazarlıklarının İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 23.10.2019, Uluslararası, II. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi, BAŞAR MURAT,DOĞAN MİDRABİ CİHANGİR, Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetiminde Karşılaşılan Örnek Olaylara Çözüm Stratejileri, Tam metin bildiri
 • 23.10.2019, Uluslararası, II. Uluslarası Temel Eğitim Kongresi, BAŞAR MURAT,VAROL ABDULLAH, İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Değer Algısı Olaraka Vatanseverlik, Tam metin bildiri
 • 23.10.2019, Uluslararası, II. Uluslarası Temel Eğitim KOngresi, BAŞAR MURAT,VAROL ABDULLAH, İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinde Tasarruflu Olma Değerinin Öğretimi, Tam metin bildiri
 • 23.10.2019, Uluslararası, II. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi, BAŞAR MURAT,ARSLAN UĞURTAN, Anlatım Stillerinin Okuduğunu Anlamaya Etkisi, Tam metin bildiri
 • 23.10.2019, Uluslararası, II. uluslarası Temel Eğitim Kongresi, BAŞAR MURAT,ARSLAN UĞURTAN, Öğrencilerin Okudukları Farklı Türdeki Kitapların Anlatım Stillerine Etkisi, Tam metin bildiri
 • 21.05.2015, Uluslararası, 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, BAŞAR MURAT,ŞENER NURCAN,KARASU MEHMET,RAMAZAN YURTTAŞ, İlk okuma ve yazma sürecine açık ya da kapalı hece ile başlamak, Özet bildiri
 • 21.05.2015, Ulusal, 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, BAŞAR MURAT,ŞENER NURCAN,AKAN DURDAĞI,Özkan Halil, Sınıf Öğretmenlerinin Müze eğitimi ile ilgili görüşleri, Özet bildiri
 • 21.05.2015, Ulusal, 14. Uluslararası Katlımlı Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, BAŞAR MURAT,ŞENER NURCAN,Karasu Mehmet,Ramazan Yurttaş, İlk Okuma ve Yazma Sürecine Açık ya da Kapalı Hece İle Başlamak, Özet bildiri
 • 18.05.2017, Uluslararası, International Social Sciences, BAŞAR MURAT,GÖNCÜ AHMET, Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenme Güçlüğüyle İlgili Kavram Yanılgılarının Tespiti ve Giderilmesi, Özet bildiri
 • 18.05.2017, Uluslararası, International Social Sciences and Humanities Berlin Conference, DOĞAN MİDRABİ CİHANGİR,BAŞAR MURAT,ŞENER NURCAN, Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Dersine Yönelik Tutumları, Özet bildiri
 • 16.09.2002, Ulusal, V Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, BAŞAR MURAT,Yalçın Mustafa,ÜNAL METİN, İlköğretim Kademesiyle Başlayan Matematik Korkusunun Nedenleri, Tam metin bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, Tekin Alişan, BAŞAR MURAT, DOĞAN MİDRABİ CİHANGİR, ŞENER NURCAN, BARAN MUHAMMET SAİT, Özel öğrenme güçlüğü olan çocukların sosyal gelişiminin incelenmesi , Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, DOĞAN ZÜBEYİR GÖKHAN, BAŞAR MURAT, Doğan M. Cihangir, ŞENER NURCAN, Sınıf öğretmenlerinin arabuluculuk rolü, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, I.International Education Research and Teacher Education, DOĞAN Hülya,DOĞAN Zübeyir Gökhan,ŞENER NURCAN,BAŞAR MURAT, Fernald Tekniğinin Okuma ve Anlama Becerilerini Geliştirmeye Etkisi, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, I. International Education Research and Teacher Education Congres, TEKİN ALİŞAN,BAŞAR MURAT,DOĞAN MİDRABİ CİHANGİR,ŞENER NURCAN,BARAN MUHAMMET SAİT, Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Sosyal Gelişiminin İncelenmesi, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, I. International Education Research and Teacher Education Congres, DOĞAN ZÜBEYİR GÖKHAN,BAŞAR MURAT,DOĞAN MİDRABİ CİHANGİR,ŞENER NURCAN, Sınıf Öğretmenlerinin Arabuluculuk Rolü, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, I. International Education Research and Teacher Education Congres, BAŞAR MURAT,ALTUĞ AHMET, Sınıf Öğretmenlerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Öz Yeterliklerinin İncelenmesi, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, I. International Education Research and Teacher Education Congres, BAŞAR MURAT,DOĞAN Yalçın, 2015 İlkokul Matematik Öğretim Programının Geometri Öğrenme Alanı Kazanımlarının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi, Özet bildiri
 • 13.10.2016, Uluslararası, VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, ŞENER NURCAN,BAŞAR MURAT,DOĞAN MİDRABİ CİHANGİR,AKAN DURDAĞI, Öğretmen adaylarının sınıf yönetimi dersine yönelik tutumları, Özet bildiri
 • 13.10.2016, Uluslararası, 6. Eğitimde Araştırmalar Kongresi, ŞENER NURCAN,BAŞAR MURAT,DOĞAN MİDRABİ CİHANGİR,AKAN DURDAĞI, Öğretmen adaylarının sınıf yönetimi dersine yönelik tutumları, Özet bildiri
 • 13.10.2016, Uluslararası, VI. Eğitimde Araştırmalar Kongresi, DOĞAN MİDRABİ CİHANGİR,BAŞAR MURAT,AKAN DURDAĞI,ŞENER NURCAN, Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Dersine Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Ölçeğin Geliştirilmesi, Özet bildiri
 • 13.10.2016, Uluslararası, VI Uluslar Arası Eğitimde Yeni Araştırmalar Kongresi, BAŞAR MURAT,GÖNCÜ AHMET, Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenme Güçlüğüyle İlgili Kavram Yanılgıları ve Giderilmesi, Özet bildiri
 • 13.10.2016, Uluslararası, VI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, BAŞAR MURAT,AKAN DURDAĞI,ÇİFTÇİ MUHAMMED, Mülteci Öğrencilerden Kaynaklı Sınıf Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar, Özet bildiri
 • 13.09.2018, Uluslararası, Erte Congress, BAŞAR MURAT,DEMİR Yaser, Sınıf Öğretmenlerinin Kitap Okuma Alışkanlığının İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 13.09.2018, Uluslararası, Erte Congress, BAŞAR MURAT,DOĞAN MİDRABİ CİHANGİR,ŞENER NURCAN,GÜRBÜZ Mehmet,TANIŞ GÜRBÜZ Hatice Merve, İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Yazım Hatlarının İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 13.09.2018, Uluslararası, Erte Congress, BAŞAR MURAT,DOĞAN MİDRABİ CİHANGİR,ŞENER NURCAN,DOĞAN Zübeyir Gökhan, Bilim Şenliği Etkinliklerinin Katılımcı Görüşlerine Göre İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 13.09.2018, Uluslararası, Erte Congress, BAŞAR MURAT,GÖNCÜ AHMET,BARAN MUHAMMET SAİT, Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilerin Sorunlarını Giedermeye Yönelik Bir Eylem Araştırması, Tam metin bildiri
 • 13.09.2018, Uluslararası, II. Erte Congress, BAŞAR MURAT,ÖZBEK Muhammed Mustafa, Korunmaya Muhtaç Çocuk Kapsamındaki Öğrencilerin Öğrenme ve Öğretme Sürecinde Karşılaştıkları Sorunların Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 13.06.2019, Uluslararası, VI. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, BAŞAR MURAT,DOĞAN MİDRABİ CİHANGİR, Anadolu’da Göçer Türkmenlerin İskanı: Antalya Örneği, Tam metin bildiri
 • 13.06.2019, Uluslararası, VI. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, DOĞAN MİDRABİ CİHANGİR,BAŞAR MURAT, Türk Kültüründe Konukseverlik: Güney Kazakistan Örneği, Tam metin bildiri
 • 13.06.2019, Uluslararası, 3. Türk Dünyası Araştırmaları Kongresi, BAŞAR MURAT,DOĞAN MİDRABİ CİHANGİR, Yörüklerin İskan Sorunu: Antalya Örneği, Tam metin bildiri
 • 11.05.2016, Uluslararası, 15. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMU, GÜRBÜZ ABDURRAHMAN,BAŞAR MURAT,ŞENER NURCAN, Altı dakika yönteminin okuduğunu anlama becerilerinin gelişimine etkisi, Özet bildiri
 • 11.05.2016, Uluslararası, 15. ULUSLAR ARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMU, GÜRBÜZ MEHMET,BAŞAR MURAT,TANIŞ GÜRBÜZ HATİCE MERVE,GÜRBÜZ BURAK, İLKOKUL 4 SINIFLARDA SQ4R TENİĞİNİN OKUDUĞUNU ANLAMYA ETKİSİ, Özet bildiri
 • 11.05.2016, Uluslararası, Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, BAŞAR MURAT,DOĞAN MİDRABİ CİHANGİR,ŞENER NURCAN,Topal Hüdayettin,Uzun Özcan, İlkokulda Öğretmen Öğrenci İletişimi, Özet bildiri
 • 11.05.2016, Uluslararası, 15. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMU, TEKİN ALİŞAN,BAŞAR MURAT,YURTTAŞ RAMAZAN,ÖZKAN HALİL, BA YÖNTEMİ İLE İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ, Özet bildiri
 • 11.05.2016, Uluslararası, 15. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMU, GÜRBÜZ ABDURRAHMAN,BAŞAR MURAT,ŞENER NURCAN, ALTI DAKİKA YÖNTEMİNİN OKUDUĞUNU ANALAMA BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ, Özet bildiri
 • 09.05.2018, Uluslararası, VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, BAŞAR MURAT,DOĞAN MİDRABİ CİHANGİR,ŞENER NURCAN, Bal filminin eğitimde kavramlar açısından incelenmesi, Özet bildiri
 • 09.05.2018, Uluslararası, VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, BAŞAR MURAT,DOĞAN MİDRABİ CİHANGİR,ŞENER NURCAN, Okul öncesi dönemde kalem tutma etkinlikleri, Özet bildiri
 • 09.05.2018, Uluslararası, VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, BAŞAR MURAT,Kara Münevver, Okul Müdürlerinin Yöneticilik Stillerinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 08.02.2012, Uluslararası, Cyprus International Conference on Educational Research, ŞENER NURCAN,GÜR KAMER,ÇETİNDAĞ ZERRİN,KÜÇÜK LEYLA,BAŞAR MURAT, The Beliefs Of Teachers Towards Mental Illness, Özet bildiri
 • 07.05.2015, Uluslararası, İletişim Fak. Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi, BAŞAR MURAT,AKAN DURDAĞI,ŞENER NURCAN,HÜDAYETTİN TOPAL, İlkokullarda oyun ve fiziki etkinliklerin iletişime etkisi Atatürk üniversitesi, Sözlü Bildiri
 • 07.05.2015, Uluslararası, I. Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi, BAŞAR MURAT,AKAN DURDAĞI,ŞENER NURCAN,Hüdayettin Topal, İlkokulda Oyun ve Fiziki Etkinliklerin İletişime Etkisi, Tam metin bildiri
 • 06.07.2017, Uluslararası, III. Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, BAŞAR MURAT, İlkokul Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Göresel Eleştirel Düzeyinin İncelenmesi, Özet bildiri
 • 06.07.2017, Uluslararası, III. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, BAŞAR MURAT,DOĞAN MİDRABİ CİHANGİR, Unutulmaya Yüz Tutmuş Oyun Örnekleri, Özet bildiri
 • 04.02.2016, Uluslararası, 8. Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi, BAŞAR MURAT,Özlem TOSUNCUK, İlkokulda İngilizce Öğretiminin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi, Sözlü Bildiri
 • 03.05.2018, Uluslararası, International Congress on Cultural Heritagate and Tourism, DOĞAN MİDRABİ CİHANGİR,BAŞAR MURAT, Kazak Türklerinde Konuğun Değeri ve Konuk Çeşitleri, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, BAŞAR MURAT,ÖZCAN Zeynel ERSİN,DOĞAN MİDRABİ CİHANGİR, Kuramdan UygulamayaTürkçe Öğretimi, 2020, PegemAkademi, 978-625-7880-33-6
 • Ulusal 2020, Ders Kitabı, BAŞAR MURAT, Aile Eğitimi, 2020, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları,
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, BAŞAR MURAT,BATUR ZEKERYA, Uzlaşı Eğitimi, 2019, Uşak Milli Eğitim Müdürlüğü Yayınları, 978-975-11-5116-2
 • Ulusal 2016, Bilimsel Kitap, BAŞAR MURAT,ŞENER NURCAN,KARASU MEHMET, Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Bitişik Eğik Yazı ile Uygulamalı İlk Okuma Yazma Öğretimi, 2016, ALTIN kİTAPLAR, 978-21-2174-4
 • Ulusal 2015, Bilimsel Kitap, BAŞAR MURAT, Empatiyle Gelişmek Empatiyi Geliştirmek, 2015, PegemAkademi, 978-605-364-734-8
 • Ulusal 2008, Bilimsel Kitap, BAŞAR MURAT, Çocuğun Başarısında Gözardı Edilen Duyuşsal Özelliklerin Getirisi, 2008, Milli Eğitim Bakanlığı,
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
Kastamonu Eğitim Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
Uluslar Arası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
Educational Revew and Research , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
EKEV , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
 • Materyal sergisi

  15.12.2016 - 22.12.2016

  Düzenleyenler :
 • Diğer

  2016

  Teşekkür Belgesi
  02.Eylül 2016 tarihindeki Hadis Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar konulu seminer
  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
 • Diğer

  2016

  Teşekkür
  15.03.2016 tarihinde Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenme Güçlüğüyle İlgili Kavram Yanılgıları ve Giderilmesi Semineri
  İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • Diğer

  2016

  Teşekkür Belgesi
  06.04.2016 tarihinde Van Milli Eğitim Müdürü tarafından verilmiştir
  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
 • 2007

  teşekkür

  MILLI EGITIM BAKANLIGI
 • 2000

  aylıkla ödüllendirme

  MILLI EGITIM BAKANLIGI
 • Göreve Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin Kültürel Sosyal Mesleki Sorunlar

  27.07.2014 - 31.08.2015

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 4950 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 9
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Eşmede Eğitimde İşbirliği

  20.01.2018 - 30.12.2019

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 1500 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) - Tamamlandı
 • Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenme Güçlüğüyle İlgiliKaram Yanılgısının Tespiti e Giderilmesi

  12.02.2016 - 22.11.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 10450 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 10.5
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Uşak Bilimle Buluşuyor

  20.07.2018 - 20.07.2019

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 64.443.202 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  TÜBİTAK PROJESİ - Tamamlandı
 • Özel/Minik Mucitler Bilim Şenliği

  01.07.2020 - 19.12.2021

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Eğitmen
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  TÜBİTAK PROJESİ - Tamamlandı
 • Uzlaşı Eğitimi

  20.07.2018 - 16.12.2019

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 4000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 2
  Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) - Tamamlandı
 • Beykoz Bilim Şenliği Bilimin İzinde

  01.06.2017 - 16.07.2018

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Danışman
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 75000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  TÜBİTAK PROJESİ - Tamamlandı
 • İmam Hatip Liselerinde Hadis Öğretiminin Verimliliğinin İncelenmesi

  13.06.2016 - 13.10.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 1500 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 8.4
  Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) - Tamamlandı
 • Uşak İlinin Değer Haritası

  30.07.2018 - 10.10.2019

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 4000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) - Tamamlandı
 • İlkokulda İngilizce Öğretimin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi

  22.11.2014 - 02.12.2016

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 4950 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 10.5
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Sınıf Öğretmenleri Yirmi Birinci Yüzyıl Becerileriyle Buluşuyor

  25.06.2021 -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 53400 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  TÜBİTAK PROJESİ - Devam Ediyor