UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
MURAT AYDIN

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1999 - 2003

  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2003 - 2006

  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE (YL) (TEZLİ)
  Yerel kamu hizmetlerinin finansman yöntemleri: Bir yerel kamu mali olarak suyun finansmanı ve Afyon Belediyesi uygulaması.
 • Doktora

  2013 - 2018

  UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE (DR) (AFYON KOCATEPE ÜNİV. ORTAK)
  Makro-ekonomik ve sosyal yönleriyle zekât müessesesi: Türkiye için Malezya modeli örneği
 • YDS - İngilizce

  2016 - 2016-YDS Sonbahar Dönemi Sonuçları

  İngilizce - 65,00000
 • YÖKDİL - İngilizce

  2018 - 17 Mart 2018

  İngilizce - 77.5
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Maliye

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2018 -

  - MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ BÖLÜMÜ - MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2018

  - MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ -
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkan Yardımcısı

  2021 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı

  2018 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Farabi Koordinatörü

  2013 -

 • Para ve Sermaye Piyasası Araçlarının Vergilendirilmesi - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Türk Vergi Mevzuatı - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Seminer - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Risk Yönetimi ve İç Denetim - Lisans, 2020-2021
 • Mezuniyet Projesi - Lisans, 2020-2021
 • Türk Vergi Sistemi II - Lisans, 2020-2021
 • Vergi Uygulamaları - Lisans, 2020-2021
 • Genel Vergi Hukuku - Lisans, 2020-2021
 • Uluslararası Ticarette Vergilendirme - Lisans, 2020-2021
 • Bilgisayarlı Muhasebe - Lisans, 2020-2021
 • Uluslararası Ticarette Vergilendirme - Lisans, 2020-2021
 • Türk Vergi Sistemi I - Lisans, 2020-2021
 • Türk Vergi Sistemi - Lisans, 2020-2021
 • Seminer - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Türk Vergi Sistemi - Lisans, 2019-2020
 • Vergi Uygulamaları - Lisans, 2019-2020
 • Genel Vergi Hukuku - Lisans, 2019-2020
 • Bilgisayarlı Muhasebe - Lisans, 2019-2020
 • Uluslararası Ticarette Vergilendirme - Lisans, 2019-2020
 • Kamu Maliyesi - Lisans, 2019-2020
 • Vergi Uygulamaları - Lisans, 2018-2019
 • Genel Vergi Hukuku - Lisans, 2018-2019
 • Uluslararası Ticarette Vergilendirme - Lisans, 2018-2019
 • Bilgisayarlı Muhasebe - Lisans, 2018-2019
 • Kamu Maliyesi - Lisans, 2018-2019
 • Türk Vergi Sistemi - Lisans, 2018-2019
 • Bilgisayarlı Muhasebe - Lisans, 2017-2018
 • Akademik ve Sosyal Uyum - Lisans, 2017-2018
 • Kamu Maliyesi - Lisans, 2017-2018
 • Genel Vergi Hukuku - Lisans, 2016-2017
 • Vergi Uygulamaları - Lisans, 2016-2017
 • Bilgisayarlı Muhasebe - Lisans, 2016-2017
 • Uluslararası Ticarette Vergilendirme - Lisans, 2016-2017
 • Kamu Maliyesi - Lisans, 2016-2017
 • Türk Vergi Sistemi - Lisans, 2016-2017
 • Vergi Uygulamaları - Lisans, 2015-2016
 • Genel Vergi Hukuku - Lisans, 2015-2016
 • Bilgisayarlı Muhasebe - Lisans, 2015-2016
 • Kamu Maliyesi - Lisans, 2015-2016
 • Türk Vergi Sistemi - Lisans, 2015-2016
 • Vergi Hukuku - Lisans, 2014-2015
 • Türk Vergi Sistemi - Lisans, 2014-2015
 • Genel Vergi Hukuku - Lisans, 2014-2015
 • Uluslararası Hakemli 2021, AYDIN MURAT, DEVLETİN EKMEK PİYASASINDAKİ ROLÜ: REKABET KURUMU KARARLARI, SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL (SMARTJOURNAL)
 • Uluslararası Hakemli 2021, AYDIN MURAT, TÜRKİYE’DE VERGİ DENETİMİNİN YASAL DAYANAKLARI VE NİCELİKSEL ANALİZİ, SOCIAL SCIENCE DEVELOPMENT JOURNAL SSDjournal
 • Uluslararası Hakemli 2021, AYDIN MURAT, DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE İÇ DENETİM MÜESSESESİNİN NİHAİ DURUMU, International Journal of Disciplines In Economics and Administrative Sciences Studies (IDEAstudies)
 • Uluslararası Hakemli 2021, AYDIN MURAT, ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNİN TARİFELER AÇISINDAN İNCELENMESİ, SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL
 • Uluslararası Hakemli 2020, TAYTAK MUSTAFA, AYDIN MURAT, Efficiency in Internal Auditing: A Study of Turkish Public Administration, Sosyoekonomi
 • Uluslararası Hakemli 2020, AYDIN MURAT, INVESTIGATION OF SUCCESSION AND TRANSFER TAX IN TERMS OF PROGRESSION IN TURKISH TAX SYSTEM, PEARSON JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
 • Uluslararası Hakemli 2019, AYDIN MURAT,TAYTAK MUSTAFA, KAMU ZARARI UYGULAMALARININ KAMU GÖREVLİLERİ ÜZERİNE YANSIMALARI, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, AYDIN MURAT,ÇALIŞKAN ABDULKERİM, Suyun Fiyatlandırmasında Erdemli Mal Yaklaşımı: Türk Toplumunun Algısı, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, AYDIN MURAT, UYGULAMALI BİLİMLER OKULLARINDA MALİYEEĞİTİMİNİN YERİ, Lefke Avrupa Üniversitesi / Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, AYDIN MURAT, SOSYAL TABAKALAŞMAYI ÖNLEMESİ AÇISINDAN ZEKÂT MÜESSESESİ, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, AYDIN MURAT, Anglo-Sakson Yaklaşımının Türk Vergi Muhasebesine Etkileri: Adım Üniversiteleri Örneği, International Journal of Social and Economic Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2018, AYDIN MURAT,ODABAŞ HAKKI, Zekâtın Devlet Eliyle Yönetilmesi Ve Malezya Zekât Sistemi Örneği, Dini Araştırmalar
 • Uluslararası Hakemli 2018, AYDIN MURAT,COŞKUN AHMET, Bağımsız Denetçiler ve Sayıştay Denetçilerinin Mesleki Eğitim Süreçlerine İlişkin Mukayeseli Bir Araştırma, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, AYDIN MURAT, Türkiye’de İslami Turizmde Teşvik Yetersizliği, Ulak Bilge Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, AYDIN MURAT, Gelir Dağılımındaki Adaleti Sağlamada Zekât Müessesesi Ve Gini Katsayısı, Akademik Bakış
 • Ulusal Hakemli 2016, AYDIN MURAT, 5018 Sayılı Kanuna Göre İç Denetim Müessesesi ve işlerliği, Mali Kılavuz
 • Ulusal Hakemli 2016, AYDIN MURAT, Vergilemede Adalet Ve Türk Vergi Sistemi, Vergi Sorunları
 • Uluslararası Hakemli 2016, ODABAŞ HAKKI,AYDIN MURAT, Vergi Hukuku ve Muhasebe Uygulamalı Bilimler Yüksek Okullarının Muhasebe Bölümlerinde Okutulan Vergi Dersleri Üzerine Bir Araştırma, İnsan veToplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
 • 30.03.2017, Uluslararası, EUROPEAN CONGRESS ON ECONOMIC ISSUESUNREGISTERED “YOUTH” EMPLOYMENT: IMPACTS, POLICIES, REMEDIES, AND LOCAL PRACTICES, AYDIN MURAT, Final Situation of Internal Auditing in Turkish State Universities, Tam metin bildiri
 • 27.10.2016, Uluslararası, 3 rd International Congress on Social Sciences, China to Adriatic Antalya 2016, ODABAŞ HAKKI, AYDIN MURAT, The Popularity of School of Applied Sciences and Their Quantitative Contributions to Tax 16 Accounting Education System in Turkey, Özet bildiri
 • 27.04.2017, Uluslararası, Innovation and Global Issues in Social Sciences, ODABAŞ HAKKI,AYDIN MURAT, Zakat as a Fiscal Policy Tool: An Example of World Practices, Özet bildiri
 • 21.10.2015, Uluslararası, International Congress on Islamic Economics and Finance (ICISEF), AYDIN MURAT, Gelir Dağılımındaki Adaleti Sağlamada Zekat Müessesesi Ve Gini Katsayısı, Özet bildiri
 • 18.10.2017, Uluslararası, INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, TAYTAK MUSTAFA, AYDIN MURAT, KAMUDA İÇ DENETÇİLERİN PERFORMANS DENETİMİ ALGISI, Özet bildiri
 • 16.09.2015, Uluslararası, SSHIF2015 – Social Sciences and Humanities in Focus, AYDIN MURAT, Preference of Justice to Efficiency in Developing Turkish Tax System, Özet bildiri
 • 14.12.2019, Uluslararası, TARAS SHEVCHENKO 4th INTERNATIONALCONGRESS ON SOCIALSCIENCES, AYDIN MURAT,AYDEMİR İSMAİL, ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNİN TARİFELER AÇISINDAN İNCELENMESİ, Özet bildiri
 • 14.10.2016, Uluslararası, The 2nd International Conference on the Changing World and Social Research (ICWSR‟2016), AYDIN MURAT, TURKISH TAX APPLICATIONS AND THEIR IMPACT ON TRAINING OF ACCOUNTING, Özet bildiri
 • 14.10.2016, Uluslararası, 2. International Conference On The Changing World And Social Research (ICWSR' 2016, AYDIN MURAT, Turkish Tax Applications and Impact On Training of Accounting, Özet bildiri
 • 11.04.2019, Uluslararası, 7th SCF InternationalConference on “The Future of theEuropean Union and Turkey-EuropeanUnion Relations, AYDIN MURAT, Veraset ve İntikal Vergisinin Artan Oranlılık AçısındanDeğerlendirilmesi, Özet bildiri
 • 09.11.2017, Uluslararası, 3rd ICPESS International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), ODABAŞ HAKKI,AYDIN MURAT, Malezya Zekat Yönetimi, Özet bildiri
 • 08.04.2017, Uluslararası, 1st International Congress on Vocational and Technical Sciences, AYDIN MURAT, İslam Kamu MaliyesindeZekât Yönetimi Ve GenelBir Değerlendirme, Özet bildiri
 • 05.05.2016, Uluslararası, 2. INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC, AYDIN MURAT, 5018 Sayılı Kanuna Göre İç Denetim Müessesesi ve İşlerliği, Özet bildiri
 • 05.05.2016, Uluslararası, 2. INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC, AYDIN MURAT, Vergilemede Adalet ve Türk Vergi Sistemi, Özet bildiri
 • 03.11.2016, Uluslararası, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi (ISRC 2016) 3 - 6 Kasım 2016 Antalya, ODABAŞ HAKKI,AYDIN MURAT, Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma ve Uşak Muhasebe Mensuplarının Muhasebe Eğitimi Üzerine Düşünceleri, Özet bildiri
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, AYDIN MURAT, İktisadi ve İdari Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler - II, 2021, Gece Kitaplığı, 978-625-8002-37-9
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, AYDIN MURAT, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE ÖZGÜN ÇALIŞMALAR, 2021, Duvar Yayınları, 978-625-7502-09-2
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, AYDIN MURAT, Handbook of Research on Institutional, Economic, and Social Impacts of Globalization and Liberalization, 2020, IGI Global, 2327-5677
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, AYDIN MURAT, SOSYAL BİLİMLER ALANINDA GÜNCEL AKADEMİK ARAŞTIRMALAR, 2020, IKSAD Publishing House, 978-625-7279-64-2
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, AYDIN MURAT, SOSYAL BİLİMLER ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR, 2020, Duvar Yayınları, 978-625-7767-65-1
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, AYDIN MURAT, Ethical and Sustainable Supply Chain Management in a Global Context, 2019, IGI Global, 10.4018/978-1-5225-8970-9.ch012
 • Ulusal 2017, Bilimsel Kitap, TAYTAK MUSTAFA,AYDIN MURAT, Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları 2017, 2017, Çizgi Kitabevi, 978-605-196-094-4
 • Ulusal 2017, Bilimsel Kitap, AYDIN MURAT, UYGULAMALIMUHASEBE DENETİMİTEORİDEN PRATİĞE, 2017, Detay Yayıncılık, 978-605-2323-46-5
 • Ulusal 2016, Bilimsel Kitap, AYDIN MURAT, Social Science and Humanities A Global Perspective, 2016, Detay Yayıncılık, 978-605-9440-22-6
 • AdımÜniversiteleri Uygulamalı Bilimler Yüksek Okullarının Muhasebe Bölümlerinde VerilenVergi Hukuku Eğitimi Üzerine Bir Araştırma

  21.12.2015 - 20.12.2016

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 4.339 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Makro Ekonomik ve Sosyal Yönleriyle Zekat Müessesesi Türkiye için Malezya Modeli Örneği

  09.09.2016 - 09.05.2018

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 6.000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Türk Devlet Üniversitelerinde İç Denetim Müessesesinin Etkinliğinin Araştırılmasına Yönelik Bir Araştırma

  18.07.2017 - 02.02.2018

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 3600 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  ARAŞTIRMA PROJESİ - Tamamlandı