UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOÇENT
MUHSİN ÇELİK

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1983 - 1988

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
 • Yüksek Lisans

  1998 - 2000

  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MUHASEBE VE FİNANSMAN (YL) (TEZLİ)
  Enflasyon muhasebesi ve TMS-2`ye göre finansal tabloların yeniden düzenlenmesi
 • Doktora

  2001 - 2005

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
  Sürdürülebilir işletme açısından çevresel kaynak ve sorumluluklarının muhasebesi ve bir araştırma
 • KPDS - İngilizce

  2012 - Bahar

  İngilizce - 70
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Muhasebe

 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2021 -

  - İŞLETME BÖLÜMÜ - MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI
 • DOÇENT -

  2013 - 2021

  - -
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ -

  2006 - 2013

  - -
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

  2000 - 2005

  - İŞLETME BÖLÜMÜ - MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ -

  1999 - 2000

  - -
 • 2015

  Doktora - UMUT UYAR
  Finansal raporlama standartlarının piyasa değerini açıklama gücü üzerine etkisi
  Pamukkale Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2015

  Yüksek Lisans - İSMAİL ÖZTANIR
  Çalışma sermayesi yönetimi ve firma performans göstergeleri arasındaki ilişkinin BİST imalat sektöründe araştırılması
  Pamukkale Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2015

  Yüksek Lisans - HATİCE CAN ÖZİÇ
  Finansal raporlamada ertelenmiş vergi ve Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler üzerinde bir uygulama
  Pamukkale Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2011

  Yüksek Lisans - HİLAL SARI
  Türkiye muhasebe standartları ve Türkiye finansal raporlama standartlarında varlıkların dönem sonu işlemleri
  Pamukkale Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2011

  Yüksek Lisans - UMUT UYAR
  Kıdem tazminatı fonu Kanun tasarısı çerçevesinde kıdem tazminatı ve muhasebesi
  Pamukkale Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2008

  Yüksek Lisans - EMİN KURTCEBE
  21. yüzyılda muhasebe mesleğinin vizyonu
  Pamukkale Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • ISY 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ - Doktora, 2013-2014
 • IMF 507 UZMANLIK ALAN DERSİ - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • IMF 510 MUHASEBE DENETİMİ VE ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • ISLE 204 MUHASEBE - II - Lisans, 2013-2014
 • ISLE 104 MUHASEBE - II - Lisans, 2013-2014
 • IMF 700 UZMANLIK ALAN DERSİ - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • SKHY 507 SAĞLIK KURUMLARINDA MUHASEBE UYGULAMALARI - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • ISY 619 İLERİ MALİYET VE YÖNETİM MUHASEBESİ - Doktora, 2013-2014
 • ISLE 203 MUHASEBE - I - Lisans, 2013-2014
 • IMF 503 MALİYET MUHASEBESİ - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • ISLE 103 MUHASEBE - I - Lisans, 2013-2014
 • IMF 510 MUHASEBE DENETİMİ VE ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI - Yüksek Lisans, 2012-2013
 • ISLE 402 MALİYET MUHASEBESİ - II - Lisans, 2012-2013
 • ISLE 204 MUHASEBE - II - Lisans, 2012-2013
 • ISY 619 İLERİ MALİYET VE YÖNETİM MUHASEBESİ - Doktora, 2012-2013
 • IMF 503 MALİYET MUHASEBESİ - Yüksek Lisans, 2012-2013
 • ISLE 401 MALİYET MUHASEBESİ - I - Lisans, 2012-2013
 • ISLE 203 MUHASEBE - I - Lisans, 2012-2013
 • ISLE 401MALİYET MUHASEBESİ – I - Lisans, 2011-2012
 • ISLE 103 MUHASEBE – I - Lisans, 2011-2012
 • IENG 207 MALİYET MUHASEBESİ - Lisans, 2011-2012
 • ISY 624 MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI - Doktora, 2011-2012
 • IMF 510 MUHASEBE DENETİMİ VE ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI - Yüksek Lisans, 2011-2012
 • ISLE 402 MALİYET MUHASEBESİ – II - Lisans, 2011-2012
 • ISLE 104 MUHASEBE - II - Lisans, 2011-2012
 • Uluslararası Hakemli 2016, ÇELİK MUHSİN, Bulanık Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemi, Muhasebe ve Finansman Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, ÇELİK MUHSİN, TÜKENMİŞLİK YAŞAM DOYUMU VE İŞ YÜKÜ İLİŞKİSİ: DENİZLİ’DE FAALİYET GÖSTEREN MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2013, ÇELİK MUHSİN, KÖK DÜNDAR, Türkiye de Maliyet Yapışkanlığının Geçerliliği İstanbul Menkul Kıymetler Borsası IMKB Örneğinde Panel Veri Analiz, Business and Economics Research Journal
 • Ulusal Hakemli 2012, ÇELİK MUHSİN, KOBİ TFRS Kapsamında Üretim Maliyeti ve Maliyetleme Yöntemi, Vergi Sorunları
 • Ulusal Hakemli 2012, ÇELİK MUHSİN, SAVAŞ HALİL, İmalat Sektörünün Maliyet Yapısı İMKB ye Kayıtlı İmalat Şirketleri Üzerine Bir Çalışma, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2012, ÇELİK MUHSİN, UYAR UMUT, Vergi Kalkanı Değeri ve Firma Büyüme Oranı İlişkisi Duyarlılık Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2012, AYGÖREN HAKAN, ÇELİK MUHSİN, UYAR UMUT, Kıdem Tazminatı Fonu nun Aktüeryal Prim Oranı Hesaplamaları ve Muhasebesi, Muhasebe ve Finansman Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2011, ÇELİK MUHSİN, Kurumsal Kaynak Planlama Sistemlerinin Muhasebe Süreçlerine Etkisine Yönelik İMKB de Bir Araştırma, Muhasebe ve Finansman Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2011, ÇELİK MUHSİN, SERİNKAN CELALETTİN, Muhasebe Dersine Yönelik Tutumlarda Üniversite Öğrencilerinin Bireysel ve Bölümsel Farklılıkları, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2009, UYAR SÜLEYMAN, ÇELİK MUHSİN, İMKB nda İşlem Gören Şirketlerin Görüşlerinin ve Denetim Raporlarının Denetim Şirketleri Açısından Araştırılması, Muhasebe ve Finansman Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2007, ÇELİK MUHSİN, Çevreye Duyarlı Muhasebe, Muhasebe ve Finansman Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2006, UYAR SÜLEYMAN, ÇELİK MUHSİN, Sürekli Kamuyu Aydınlatma ve İnternet Ortamında Finansal Raporlama Sürecinde Kullanılan Diller, Ege Akademik Bakış Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2006, ÇELİK MUHSİN, ÖZDEMİR ALİ, Sürdürülebilir İşletmeyi Açıklayan Sosyal ve Çevresel Değişkenler, Muhasebe ve Finansman Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2006, ÇELİK MUHSİN, GÖNEN SEÇKİN, Sermaye Piyasası Kanunu ve Vergi Usul Kanunu Açısından Menkul Kıymetlerin İncelenmesi, Vergi Sorunları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2006, ÇELİK MUHSİN, Ürünlerin Yaşam Döngüsü Maliyetlerinin İşletme Kararlarına Etkilerinin Çevresel Yaklaşımla Değerlendirilmesi, Muhasebe ve Denetime Bakış.
 • Ulusal Hakemli 2006, ORGAN İBRAHİM, ÇELİK MUHSİN, İşletmelerde Vergisel Bir Planlama Unsuru Transfer Fiyatlandırması, Vergi Dünyası
 • Ulusal Hakemli 2006, ÇELİK MUHSİN, Muhasebe Standartlarına Göre Kıdem Tazminatının Muhasebeleştirilmesi, Dayanışma
 • Ulusal Hakemli 2005, ÖZKOL A ERDAL, ÇELİK MUHSİN, GÖNEN SEÇKİN, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı ve Muhasebenin Sosyal Sorumluluğu, Muhasebe ve Finansman Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2005, GÖNEN SEÇKİN, ÇELİK MUHSİN, Rekabet Üstünlüğü Sağlamada İç Denetim ve İnsan Kaynakları Yönetiminin Stratejik Ortaklığı, Ege Akademik Bakış
 • Ulusal Hakemli 2005, ÖZKOL A ERDAL, KÖK DÜNDAR, ÇELİK MUHSİN, GÖNEN SEÇKİN, Meslek Etiği ve Muhasebe Meslek Elemanlarının Etik İlkelere Duyarlılık Düzeyinin Araştırılması, Muhasebe ve Denetime Bakış
 • Ulusal Hakemli 2005, ÇELİK MUHSİN, GÖNEN SEÇKİN, Sürdürülebilirlik Kavramı Açısından İşletmelerin Değerlendirilmesi, Analiz
 • Ulusal Hakemli 2005, GÖNEN SEÇKİN, ÇELİK MUHSİN, Sermaye Piyasası Mevzuatı Yönünden Değerleme Kavramı ve Örnek Uygulamalar, Vergi Sorunları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2005, ÇELİK MUHSİN, GÖNEN SEÇKİN, 2003 2005 Yılları Arasında Türkiye deki Mevzuat Değişikliklerinin Muhasebe Eğitim ve Uygulamalarına Etkileri, Yönetim ve Ekonomi
 • Ulusal Hakemli 2004, GÖNEN SEÇKİN, ÇELİK MUHSİN, Esnek Üretim Sistemleri Uygulayan İşletmelerde Üretim Maliyetlerinin Değerlendirilmesi, Ege Akademik Bakış
 • 31.05.2007, Ulusal, VI. Anadolu İşletmecilik Kongresi, YÜKÇÜ SÜLEYMAN, GÖNEN SEÇKİN, ÇELİK MUHSİN, Ticarette Teknoloji Avantajı Elektronik Ticaret ve Muhasebeleştirilmesi, Tam metin bildiri
 • 23.06.2011, Uluslararası, 9th International Conference On Knowledge, Economy & Management, UYAR UMUT, ÇELİK MUHSİN, Muhasebe Bilgi Teknolojisinde Genişletilebilir İsletme Raporlama Dili XBRL Ya Da Genişletilebilir Biçimlendirme Dili XML, Tam metin bildiri
 • 23.05.2007, Ulusal, XXVI. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, UYAR SÜLEYMAN, ÇELİK MUHSİN, Uluslararası Denetim Standartları ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemelerine Göre Denetim Raporları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda Bir Araştırma, Tam metin bildiri
 • 09.02.2006, Ulusal, Bilgi Teknolojileri Kongresi IV Akademik Bilişim 2006, UYAR SÜLEYMAN, ÇELİK MUHSİN, Finansal Raporlama Sürecinde Genişleyebilir İşletme Raporlama Dilinin XBRL Kullanılması, Tam metin bildiri
 • 08.03.2007, Uluslararası, The Balkan Countries’ 1st International Conference On Accounting And Auditing, ÇELİK MUHSİN, AYGÖREN HAKAN, UMUT UYAR, The Impact Of International Financial Reporting Standards On Financial Statements And Financial Ratios, Tam metin bildiri
 • 05.05.2011, Ulusal, 10. Ulusal İşletmecilik Kongresi, ÇELİK MUHSİN, SARI HİLAL, Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarına Göre Değerleme ve Değerleme Ölçüleri, Özet bildiri
 • 01.02.2012, Ulusal, Akademik Bilişim Konferansı 2012, ÇELİK MUHSİN, UYAR UMUT, Genişleyebilir Finansal Raporlama Dilinde Güvenlik XARL, Tam metin bildiri
 • Ulusal 2012, Ders Kitabı, ÇELİK MUHSİN, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, 2012, Lisans Yayıncılık, 978-605-4350-75-9
 • Ulusal 2008, Bilimsel Kitap, ÇELİK MUHSİN, Çevre Finansmanı Muhasebe ve Finansman İçin Yeni Trendler, 2008, Gazi Kitabevi, 978-605-5804-07-7