UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
MEHMET OZAN KARAHAN

EŞME MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PR.
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1999 - 2003

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2003 - 2010

  DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (YL) (TEZLİ)
  Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ve ulaşım sektöründe bir uygulama: Firma çalışanlarının CRM’xxye ve müşterilerine bakış açılarının belirlenmesi
 • Doktora

  2010 - 2018

  DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (DR)
  Dijital korsanlıkta planlı davranış teorisi ve etik kavramının etkisi
 • ÜDS - İngilizce

  2007 - 2007 Ekim Dönemi Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)

  İngilizce - 80.000
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Pazarlama

 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2010 -

  - YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ - LOJİSTİK PR.
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Kalite Kurulu Üyeliği

  2020 - 2021

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı

  2020 - 2021

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2018 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bologna Koordinatörü

  2014 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Program Başkanı

  2012 - 2017

 • Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri (Bankacılık ve Sigortacılık) - Önlisans, 2022-2023
 • Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri (Lojistik) - Önlisans, 2022-2023
 • Sektör Uygulamaları II - Önlisans, 2022-2023
 • Banka Hizmetleri Pazarlaması - Önlisans, 2022-2023
 • Pazarlama İlkeleri - Önlisans, 2022-2023
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi (Büro Yönetimi) - Önlisans, 2022-2023
 • Müşteri İlişkileri ve Satış Yönetimi (Eczane Hizmetleri) - Önlisans, 2022-2023
 • Genel İşletme (Eczane Hizmetleri) - Önlisans, 2022-2023
 • Örgütsel Davranış - Önlisans, 2022-2023
 • İşletme Yönetimi I - Önlisans, 2022-2023
 • Kalite Güvence ve Standartları - Önlisans, 2022-2023
 • Tüketici Davranışları - Önlisans, 2022-2023
 • Kariyer Planlama - Önlisans, 2022-2023
 • Uluslararası Pazarlama - Önlisans, 2022-2023
 • Pazarlama - Önlisans, 2022-2023
 • Genel İşletme (Lojistik) - Önlisans, 2022-2023
 • Genel İşletme (Bankacılık ve Sigortacılık) - Önlisans, 2022-2023
 • İşletme I - Önlisans, 2022-2023
 • Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri (Bankacılık ve Sigortacılık) - Önlisans, 2021-2022
 • Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri (Lojistik) - Önlisans, 2021-2022
 • Sektör Uygulamaları II - Önlisans, 2021-2022
 • Banka Hizmetleri Pazarlaması - Önlisans, 2021-2022
 • Pazarlama İlkeleri - Önlisans, 2021-2022
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi - Önlisans, 2021-2022
 • İşletme II - Önlisans, 2021-2022
 • Genel İşletme (Eczane Hizmetleri) - Önlisans, 2021-2022
 • Örnek Olay Analizi - Önlisans, 2021-2022
 • İşletme Yönetimi I - Önlisans, 2021-2022
 • Kalite Güvence ve Standartları - Önlisans, 2021-2022
 • Tüketici Davranışları - Önlisans, 2021-2022
 • E-Ticaret - Önlisans, 2021-2022
 • Kariyer Planlama - Önlisans, 2021-2022
 • Uluslararası Pazarlama - Önlisans, 2021-2022
 • Sigortacılığa Giriş - Önlisans, 2021-2022
 • Genel İşletme (Lojistik) - Önlisans, 2021-2022
 • Genel İşletme (Bankacılık ve Sigortacılık) - Önlisans, 2021-2022
 • İşletme I - Önlisans, 2021-2022
 • Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri (Bankacılık ve Sigortacılık II.Ö.) - Önlisans, 2020-2021
 • Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri (Bankacılık ve Sigortacılık) - Önlisans, 2020-2021
 • Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri (Lojistik) - Önlisans, 2020-2021
 • Sektör Uygulamaları II - Önlisans, 2020-2021
 • Banka Hizmetleri Pazarlaması (II.Ö.) - Önlisans, 2020-2021
 • Banka Hizmetleri Pazarlaması - Önlisans, 2020-2021
 • Pazarlama İlkeleri - Önlisans, 2020-2021
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi - Önlisans, 2020-2021
 • İşletme II - Önlisans, 2020-2021
 • Örnek Olay Analizi - Önlisans, 2020-2021
 • İşletme Yönetimi I - Önlisans, 2020-2021
 • Kalite Yönetim Sistemleri - Önlisans, 2020-2021
 • Halkla İlişkiler - Önlisans, 2020-2021
 • Kalite Güvence ve Standartları - Önlisans, 2020-2021
 • Tüketici Davranışları - Önlisans, 2020-2021
 • E-Ticaret - Önlisans, 2020-2021
 • Kariyer Planlama - Önlisans, 2020-2021
 • Uluslararası Pazarlama - Önlisans, 2020-2021
 • Genel İşletme (Lojistik) - Önlisans, 2020-2021
 • Genel İşletme (Bankacılık ve Sigortacılık) - Önlisans, 2020-2021
 • İşletme I - Önlisans, 2020-2021
 • Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri (Bankacılık ve Sigortacılık) - Önlisans, 2019-2020
 • Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri (Lojistik) - Önlisans, 2019-2020
 • Sektör Uygulamaları II - Önlisans, 2019-2020
 • Banka Hizmetleri Pazarlaması - Önlisans, 2019-2020
 • Pazarlama İlkeleri - Önlisans, 2019-2020
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi - Önlisans, 2019-2020
 • İşletme II - Önlisans, 2019-2020
 • Örgütsel Davranış - Önlisans, 2019-2020
 • Kalite Yönetim Sistemleri (Muhasebe) - Önlisans, 2019-2020
 • Kalite Güvence ve Standartları (Lojistik II.Ö.) - Önlisans, 2019-2020
 • Kalite Güvence ve Standartları (Lojistik) - Önlisans, 2019-2020
 • Tüketici Davranışları - Önlisans, 2019-2020
 • E-Ticaret - Önlisans, 2019-2020
 • Uluslararası Pazarlama (Lojistik II.Ö.) - Önlisans, 2019-2020
 • Uluslararası Pazarlama (Lojistik) - Önlisans, 2019-2020
 • Genel İşletme (Lojistik) - Önlisans, 2019-2020
 • Genel İşletme (Bankacılık ve Sigortacılık II.Ö.) - Önlisans, 2019-2020
 • Genel İşletme (Bankacılık ve Sigortacılık) - Önlisans, 2019-2020
 • İşletme I - Önlisans, 2019-2020
 • Ulusal Hakemli 2022, ŞAHİN FATİH, KARAHAN MEHMET OZAN, Dürtüsel ve Kompulsif Satın Alma Arasındaki İlişkinin Açıklanmasında Tüketici Kaygısının Rolü: Covid19 Salgını Döneminde Nicel Bir Araştırma, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2022, KARAHAN MEHMET OZAN, Marka Özgünlüğünün Marka Aşkı ve Algılanan Değer Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, Abant Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2022, KARAHAN MEHMET OZAN, Algılanan İtibar ve Gizlilik İhlali Endişesinin Çevrim İçi Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Birleşik Teknolojik Kabul ve Kullanım Teorisi Kapsamında Bir İnceleme, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2022, KARAHAN MEHMET OZAN, Reklamlarda ünlü desteği algısının satın alma niyeti üzerindeki etkisinde marka sadakati ve marka güvenilirliğinin aracılık etkisi, Business & Management Studies: An International Journal
 • Ulusal Hakemli 2022, KARAHAN MEHMET OZAN, İnternet Sitesi Kalite Unsurlarının Elektronik Güven, Memnuniyet ve Yeniden Satın Alma Niyetine Etkisi , Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2021, KARAHAN MEHMET OZAN, ALGILANAN ELEKTRONİK WOM UNSURLARININ MARKA İMAJI VE SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ, Abant Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2021, ŞAHİN FATİH, KARAHAN MEHMET OZAN, Akış Deneyiminin Mobil Oyun Bağımlılığı ve Keşifsel Davranış Üzerindeki Etkisi: Ağızdan Ağıza Pazarlama Kapsamında Bir İncelenme, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2020, KARAHAN MEHMET OZAN,ŞAHİN FATİH, Mağaza Ortamının ve Anlık Satın Alma Eğiliminin Anlık Satın Alma Davranışına Etkisi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2020, SÖYLEMEZ CEVAT,KARAHAN MEHMET OZAN, E-Hizmet Kalitesi ve Güvenin Mobil Uygulama Kullanma Memnuniyetine Etkisi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2020, KARAHAN MEHMET OZAN,ŞAHİN FATİH, Tüketicilerin Taklit Ürün Satın Alma Tutumlarını ve Niyetlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Nicel Bir Araştırma, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2020, KARAHAN MEHMET OZAN, Tüketicilerin Çevrim İçi İtkisel Satın Alma Davranışlarında Elektronik Hizmet Kalite Boyutlarının ve Hedonik Gezinmenin Etkisi, Alanya Akademik Bakış
 • Ulusal Hakemli 2019, KARAHAN MEHMET OZAN, SÖYLEMEZ CEVAT, Tüketicilerin Kompulsif Satın Alma Davranışını Etkileyen Faktörler: Bir Uygulama, İşletme Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2019, KARAHAN MEHMET OZAN,KAYABAŞI AYDIN, THE EFFECT OF THE THEORY OF PLANNED BEHAVIOR AND THE THEORY OF ETHICS IN DIGITAL PIRACY, Business and Management Studies: An International Journal
 • Ulusal Hakemli 2018, KARAHAN MEHMET OZAN,KAYABAŞI AYDIN, Dijital Müzik Korsanlığı Bakış Açılarının Belirlenmesi ve Davranışların Tahmin Edilmesi, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2010, YURDAKUL MÜBERRA,KARAHAN MEHMET OZAN, Müşteri İlişkileri Yönetimi (Crm) Ve Ulaşım Sektöründe Bir Uygulama: İşletme Çalışanlarının Müşteri İlişkileri Yönetimi’xxne Ve Müşterilerine Bakış Açılarının Belirlenmesi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • 24.02.2023, Uluslararası, Khoja Ahmed Yasawı 7. International Congress On Scientific Research, KARAHAN MEHMET OZAN, Emotional Brand Attachment and Online Shopping Enjoyment: The Mediating Role Of Urge To Buy For Online Impulsive Buying Behavior, Tam metin bildiri
 • 19.05.2016, Uluslararası, IV. AGP INTERNATIONAL HUMANITIES SOCIAL SCIENCES CONFERENCE, KARA İSMAİL,KARAHAN MEHMET OZAN,BULUT KORAY, Uşak Bölgesindeki Malzeme İhtiyaç Planması ve Üretim Kaynakları Planlaması Kullanımına İlişkin Alan Araştırması, Tam metin bildiri
 • 19.04.2018, Uluslararası, II. INTERNATIONALAPPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS (C-IASOS), KARA İSMAİL,KARAHAN MEHMET OZAN,BULUT KORAY, Altın Fiyatları İle Hisse Senedi Arasındaki Nedensellik İlişkisi, Özet bildiri
 • 13.11.2021, Uluslararası, BALKAN SUMMIT 5th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS, KARAHAN MEHMET OZAN, Dijital Korsanlığın Dindarlık Ve Caydırma Teorisi Kapsamında İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 10.12.2021, Uluslararası, International Marmara Social Scien, KARAHAN MEHMET OZAN, PAZARLAMA ÇALIŞMALARINDA PSİKOLOJİK SAHİPLENME TEORİSİ: BİR LİTERATÜR TARAMASI, Tam metin bildiri
 • 06.10.2016, Uluslararası, 21. PAZARLAMA KONGRESİ, KARAHAN MEHMET OZAN, Dijital Korsanlıkta Planlı Davranış Teorisi ve Etik Kavramının Etkisi Doktora Kolokyum, Özet bildiri
 • 04.05.2018, Uluslararası, 1. Uluslararası Bankacılık Kongresi, KARA İSMAİL,KARAHAN MEHMET OZAN,BULUT KORAY, Yapay Sinir Ağları İle Borsa Endeksi Hareket Yönünün TahminEdilmesi: Bist Banka Örneği, Özet bildiri
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, KARAHAN MEHMET OZAN, Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Teori ve Araştırmalar , 2022, Serüven Yayınevi, 978-625-7721-81-3
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, KARAHAN MEHMET OZAN, RETHINKING MANAGEMENT, ECONOMICS AND MARKETING PROCESSES, 2022, İksad Publishing House, 978-625-6380-71-4
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, KARAHAN MEHMET OZAN, İşletme Biliminde Kuramsal ve Pratik Konular, 2021, Gazi Kitabevi, 978-625-8443-09-7
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, KARAHAN MEHMET OZAN, Marka Külliyatı, 2020, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. LTD. ŞTİ., 978-625-439-026-5
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, KARAHAN MEHMET OZAN, Dijital Pazarlama: Güncel Konular, 2020, Ekin Yayınevi, 978-625-7210-56-0