UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
MEHMET FATİH KAYA

EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  2005 - 2009

  BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2009 - 2012

  ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SINIF EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)
 • Doktora

  2012 - 2018

  ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (DR)
 • ÜDS - İngilizce

  2009 - 2009-ÜDS İlkbahar Dönemi Sonuçları

  İngilizce - 66.250
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Eğitim Bilimleri

 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2018 -

  - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2010 -

  - TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ - SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2018

  - SINIF EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) -
 • Rehberlik - Lisans, 2021-2022
 • Eğitimde Program Dışı Etkinlikler - Lisans, 2021-2022
 • İlkokuma Yazma Öğretimi - Lisans, 2021-2022
 • Test Dışı Teknikler - Lisans, 2020-2021
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri - Lisans, 2020-2021
 • Eğitimde Program Dışı Etkinlikler - Lisans, 2020-2021
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Lisans, 2019-2020
 • Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi - Lisans, 2019-2020
 • Sporda Rehberlik - Lisans, 2019-2020
 • Özel Öğretim Yöntemleri - Lisans, 2019-2020
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri - Lisans, 2019-2020
 • Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi - Lisans, 2019-2020
 • Rehberlik - Lisans, 2019-2020
 • Öğretmenlik Uygulaması - Lisans, 2018-2019
 • Uluslararası Hakemli 2022, GİRMEN PINAR, KILIÇ ZEYNEP, KAYA MEHMET FATİH, Systematic Analysis of the Theses Conducted in the Field of Classroom Teaching in Turkey, International Journal of Contemporary Educational Research
 • Uluslararası Hakemli 2021, GİRMEN PINAR, KAYA MEHMET FATİH, KILIÇ ZEYNEP, A technology-supported process based writing case in primary school fourth grade, International Technology and Education Journal (ITEJ)
 • Uluslararası Hakemli 2021, KAYA MEHMET FATİH, IMPLEMENTING FLIPPED CLASSROOM MODEL IN DEVELOPING BASIC LANGUAGE ARTS OF THE FOURTH GRADE STUDENTS, Turkish Online Journal of Distance Education
 • Uluslararası Hakemli 2019, GİRMEN PINAR,KAYA MEHMET FATİH, Using the Flipped Classroom Model in the Development of Basic Language Skills and Enriching Activities: Digital Stories and Games, International Journal of Instruction
 • Uluslararası Hakemli 2019, GÖZ NUR LEMAN,KAYA MEHMET FATİH, Fourth Grade Students’ Cognitive Structures Regarding “Values”: Application of the Word Association Test, Review of International Geographical Education Online
 • Uluslararası Hakemli 2019, KAYA MEHMET FATİH, İlkokul Öğretim Programlarının Teknoloji Entegrasyonu Bakımından İncelenmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, GİRMEN PINAR,KAYA MEHMET FATİH,KILIÇ ZEYNEP, Violence at Primary Schools and Its Reflections on the Press and the Visual Media in Turkey, INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION AND SCIENCE
 • Ulusal Hakemli 2017, KAYA MEHMET FATİH,Sungurtekin Damla,Deniz Süleyman, Üniversitelerde Öğretim Elemanı Kaynaklı İletişim Sorunları, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, ACAT MEHMET BAHADDİN,DEMİRAL HİLMİ,KAYA MEHMET FATİH, Measuring Listening Comprehension Skills of 5th Grade School Students with the Help of Web Based System, International Journal of Instruction
 • Uluslararası Hakemli 2016, KAYA MEHMET FATİH,TAŞDERE AHMET, İlkokul Türkçe Eğitimi İçin Alternatif Bir Ölçme Değerlendirme Tekniği Kelime İlişkilendirme Testi, Journal of Turkish Studies
 • Uluslararası Hakemli 2016, KAYA MEHMET FATİH,Engür Bircan Hilal, Grup oyunlarında öğrenci etkileşimlerinin incelenmesi Kim Biliyor Oyunu örneği, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi (Turkish Journal of Social Research)
 • Uluslararası Hakemli 2016, GİRMEN PINAR,KILIÇ ZEYNEP,KAYA MEHMET FATİH, Öğretmenlik Uygulaması Dersi Kapsamında Sınıf Öğretmeni Adaylarının Uygulama Örneklerinin incelenmesi, Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama
 • Uluslararası Hakemli 2014, KAYA MEHMET FATİH, Dinleme türleri ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması dil geçerliği ve faktör yapısının belirlenmesi, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2013, ACAT MEHMET BAHADDİN,DEMİRAL HİLMİ,KAYA MEHMET FATİH, Web tabanlı dinlediğini anlama testinin güvenirlik ve geçerlik çalışması, Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2012, KAYA MEHMET FATİH, The Determination of the In Class Applications of Visual Literacy and Problems faced During these Applications with Regard to the Views of Turkish Classroom Teachers, Procedia - Social and Behavioral Sciences
 • Ulusal Hakemli 2010, ANILAN HÜSEYİN,KAYA MEHMET FATİH,BAYRAK ÖZMUTLU EMEL,Kaynaş Esra, Konu bağımlı ve Konu Bağımsız Yazma Çalışmalarının Karşılaştırılması, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • 29.03.2018, Uluslararası, I. ULUSLARARASI TEMEL EĞİTİM KONGRESİ, KAYA MEHMET FATİH, Özel Okul Ve Devlet Okulu Karşılaştırması: Tersyüz Sınıflar Uygulaması Çerçevesinde Bir Değerlendirme, Özet bildiri
 • 29.03.2018, Uluslararası, I. ULUSLARARASI TEMEL EĞİTİM KONGRESİ, KAYA MEHMET FATİH, İlkokul Öğretim Programlarında Teknoloji Entegrasyonu, Özet bildiri
 • 27.10.2016, Uluslararası, The 5th World Conference on Educational and Instructional Studies- WCEIS 2016, GİRMEN PINAR,KILIÇ ZEYNEP,KAYA MEHMET FATİH, TÜRKİYE DE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ARAŞTIRMA EĞİLİMLERİ, Özet bildiri
 • 26.10.2011, Ulusal, Değerler Eğitimi Sempozyumu, AYPAY AHMET,ULUÇINAR UFUK,KAYA MEHMET FATİH,TOSUNTAŞ ŞULE BETÜL, Öğretmen adaylarının problem çözme becerileri ve değer tercihleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Özet bildiri
 • 26.04.2018, Uluslararası, II. ULUSLARARASI SINIRSIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU(USEAS 2018), GİRMEN PINAR,KAYA MEHMET FATİH,KILIÇ ZEYNEP, İlkokul 4. Sınıf Teknoloji Destekli Sürece Dayalı Yazma Örneği, Özet bildiri
 • 24.05.2012, Ulusal, 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, KAYA MEHMET FATİH,Deniz Süleyman,Sungurtekin Damla, Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme öğretme süreçlerine ilişkin görüşleri, Poster
 • 24.05.2012, Ulusal, 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, GİRMEN PINAR,KAYA MEHMET FATİH, Sınıf öğretmenlerinin Türkçe dersi kapsamında gerçekleştirdikleri etkinlikler ve yaşadıkları sorunlar, Özet bildiri
 • 23.05.2013, Ulusal, 12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, GÖZ NUR LEMAN,Şeyma Nur Bengü,KAYA MEHMET FATİH, Öğrencilerin değerlere ilişkin bilişsel yapıları Kelime İlişkilendirme Testi KİT uygulaması, Özet bildiri
 • 21.05.2015, Ulusal, 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2015), KAYA MEHMET FATİH,Kaya Şeyma Nur, İlkokul Türkçe dersleri için geliştirilen android tabanlı yapılandırılmış grid uygulamasının uygulanabilirliğinin incelenmesi, Özet bildiri
 • 21.04.2016, Ulusal, Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, GİRMEN PINAR,KAYA MEHMET FATİH,KILIÇ ZEYNEP, Yazılı ve Görsel Medyada Yansımalarıyla İlkokulda Şiddet, Özet bildiri
 • 21.04.2016, Ulusal, 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, GİRMEN PINAR,KAYA MEHMET FATİH,KILIÇ ZEYNEP, Yazılı ve Görsel Medyada Yansımalarıyla İlkokulda Şiddet, Özet bildiri
 • 20.05.2010, Ulusal, 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, GİRMEN PINAR,KAYA MEHMET FATİH,Bayrak Emel, Türkçe Eğitimi Alanında Yaşanan Sorunların Lisansüstü Tezlere Dayalı Olarak Belirlenmesi, Tam metin bildiri
 • 19.10.2017, Uluslararası, 2nd International Conference on Best Practices and Innovations in Education (INOVED 2017), GİRMEN PINAR,KAYA MEHMET FATİH, Flipped Classrooms Model in Teaching Basic Language Skills in Primary Education: A Guide to Teachers, Özet bildiri
 • 19.10.2017, Uluslararası, 2nd International Conference on Best Practices and Innovations in Education (INOVED 2017), GİRMEN PINAR,KAYA MEHMET FATİH, Using Flipped Classrooms Model in the Development of Basic Language Skills and Enriching Activities: Digital Story and Games, Özet bildiri
 • 16.04.2015, Ulusal, 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, KAŞARCI İSMAİL,KAYA MEHMET FATİH, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü öğrencilerinin Öğretim İlke ve Yöntemleri dersine yönelik tutumlarının belirlenmesi, Poster
 • 16.04.2015, Ulusal, 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, KAYA MEHMET FATİH,KAŞARCI İSMAİL, Android tabanlı bir Yapılandırılmış Grid uygulamasının ürüne dayalı program değerlendirme yaklaşımına göre değerlendirilmesi, Özet bildiri
 • 15.05.2021, Uluslararası, 2nd International Congress of Pedagogical Research, KAYA MEHMET FATİH, Öğretmen Adaylarının Katıldıkları Program Dışı Etkinlikler ve Kendilerine Katkılarının İncelenmesi, Özet bildiri
 • 15.05.2013, Uluslararası, IIIrd International Conference on Critical Education, KAYA MEHMET FATİH, Türkçe ders kitaplarında yer alan bazı metinleri Marxizmle alternatif bir okuma denemesi An alternative reading attempt with Marxism some texts in Turkish textbooks, Özet bildiri
 • 14.05.2015, Uluslararası, 1. Uluslararası Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Kurultayı, KAYA MEHMET FATİH,Engür Bircan Hilal, Gurup oyunlarında öğrenci etkileşimlerinin incelenmesi Kim biliyor oyunu örneği, Özet bildiri
 • 14.05.2015, Uluslararası, 1. Uluslararası Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Kurultayı, KAYA MEHMET FATİH,AY YUSUF,DEMİR ZÜLFİYE MELİS,KILIÇ ZEYNEP, Çocukların dünyasından gerçek dünyaya Oyun ve oyuncak, Özet bildiri
 • 13.12.2011, Ulusal, 2. Ulusal İlköğretim Bölümleri Öğrenci Kongresi, KAYA MEHMET FATİH,Sungurtekin Damla,Deniz Süleyman, Öğretmen adaylarının görüşlerine göre öğretmen adayı öğretim elemanı arasında yaşanan öğretim elemanı kaynaklı iletişim sorunlarının belirlenmesi, Sözlü Bildiri
 • 12.11.2021, Uluslararası, 19. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, KAYA MEHMET FATİH, Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yaratıcılıklarını Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi, Özet bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, IV. International Eurasian Educational Research Congress, GİRMEN PINAR,KAYA MEHMET FATİH, İlkokul Türkçe Dersi Kapsamında Kukla Etkinliği Örneği, Özet bildiri
 • 11.05.2016, Uluslararası, 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, GİRMEN PINAR,KILIÇ ZEYNEP,KAYA MEHMET FATİH, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ KAPSAMINDA SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ UYGULAMA ÖRNEKLERİ, Özet bildiri
 • 11.05.2016, Uluslararası, 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, KAYA MEHMET FATİH, Öğretmen Adaylarının Dinleme Türlerinin Belirlenmesi, Özet bildiri
 • 10.11.2017, Uluslararası, Eğitimde Gelecek Konferansı 2017, GİRMEN PINAR,KAYA MEHMET FATİH, İlkokul Türkçe Dersinde Tersyüz Sınıflar Modelinin Kullanımına İlişkin Öğrenci ve Veli Görüşleri, Özet bildiri
 • 05.05.2011, Ulusal, 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, KAYA MEHMET FATİH,TAŞDERE AHMET, Türkçe eğitiminde alternatif bir ölçme değerlendirme tekniği Kelime ilişkilendirme testi KİT, Özet bildiri
 • 04.06.2015, Uluslararası, International Conference on ICT in Language Teaching, KAYA MEHMET FATİH, Creating digital story Sample practice, Özet bildiri
 • 04.06.2015, Uluslararası, International Conference on ICT in Language Teaching, KAYA MEHMET FATİH,OYMAN NİDAN, Teacher opinions concerning the use of ICT in language teaching process, Özet bildiri
 • 03.11.2015, Uluslararası, International Conference on Emerging Trends in Multidisciplinary Research (ETMR-2015), KAYA MEHMET FATİH, İlkokulda teknoloji kullanımı İlk okuma ve yazma öğretimi bağlamında bir değerlendirme, Özet bildiri
 • 02.02.2012, Uluslararası, 4th World Conference of Educational Sciences, KAYA MEHMET FATİH, The Determination of the In Class Applications of Visual Literacy and Problems faced During these Applications with Regard to the Views of Turkish Classroom Teachers, Tam metin bildiri
 • Ulusal 2021, Bilimsel Kitap, KAYA MEHMET FATİH, Güncel Yaklaşımlara Dayalı Etkinlik Örnekleriyle Hayat Bilgisi Öğretimi, 2021, Vizetek Yayıncılık, 978-625-8499-02-5
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, KAYA MEHMET FATİH, Kuramdan Uygulamaya Türkçe Öğretimi, 2020, Pegem Akademi, 978-625-7880-33-6
 • Uluslararası 2016, Kitap Tercümesi, AY YUSUF,KAYA MEHMET FATİH, Dönüştürücü Sınıf Yönetimi, 2016, Eğitim Kitabevi, 978-605-9831-49-9
 • Ulusal 2015, Bilimsel Kitap, KAYA MEHMET FATİH, Alternatif Öğrenme ve Öğretme Yaklaşım ve Yöntemleri, 2015, Eğitim Kitabevi, 978-605-5176-93-8
 • Ulusal 2015, Bilimsel Kitap, KAYA MEHMET FATİH, Alternatif Öğrenme ve Öğretme Yaklaşım ve Yöntemleri, 2015, Eğitim Kitabevi, 978-605-5176-93-8
 • Ulusal 2014, Bilimsel Kitap, KAŞARCI İSMAİL,KAYA MEHMET FATİH,Filiz Binici, Öğretmenlik Halleri Türkiye de Öğretmen Olmak Üzerine Nitel Bir Araştırma, 2014, Pegem Akademi, 978-605-364-726-3
 • Uluslararası 2014, Bilimsel Kitap, KAYA MEHMET FATİH, Dinlediğini Anlama Becerisi ve Web Tabanlı Sistemle Ölçülmesi, 2014, OmniScriptum GmbH & Co. KG, Türkiye Alim Kitapları, 978-3-639-67057-8
International Journal of Instruction , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Anatolian Journal of Education , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
International Journal of Assessment Tools in Education (IJATE) , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
 • Yaz Kur an Kursu Eğitimcilerinin Hizmetiçi Eğitim Programı

  01.12.2015 - 31.08.2016

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 6000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 14.7
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • TEMEL DİL BECERİLERİNE YÖNELİK TERSYÜZ SINIFLAR (FLIPPED CLASSROOMS) MODELİNİN UYGULANMASI

  20.05.2016 - 26.11.2018

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 10.904,21 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • İlköğretim 5 Sınıf Öğrencilerinin Dinleme Becerilerinin Web Tabanlı Bir Sistem Yardımıyla Ölçülmesi

  19.10.2012 - 13.04.2013

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 3450 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • FaMe Fatih meets Mediacompetence Primary

  28.01.2013 - 07.07.2015

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSLARARASI
  Projenin Bütçesi : 106.175 EURO
  Proje Teşvik Puanı : 60
  Avrupa Birliği - Tamamlandı