UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
METİN ÜNAL

EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1988 - 1992

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PR.
 • Yüksek Lisans

  1994 - 1995

  University of Glasgow
 • Doktora

  1995 - 1998

  University of Glasgow Matematik
  Applications of Pfaffians to Soliton Theory
 • YÖKDİL - İngilizce

  2002 -

  İngilizce - 83.75
 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
  Matematik

 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2018 -

  - MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PR.
 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  1999 -

  - MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2005 - 2008

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2000 - 2005

 • 2021

  Yüksek Lisans - MURAT DUMLUPINAR
  Fetemm yaklaşımıyla işlenen 6. sınıf çarpanlar ve katlar konusunun öğrenci kazanımlarına etkisi
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • MATEMATİK EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • LİNEER CEBİR I II - Lisans, 2017-2018
 • GENEL MATEMATİK - Lisans, 2017-2018
 • DİFERANSİYEL DENKLEMLER - Lisans, 2017-2018
 • BİLİM TARİHİ - Lisans, 2017-2018
 • Matematik Eğitiminde Teknoloji - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Lineer Denklem Sistemleri - Lisans, 2016-2017
 • Bilim Tarihi - Lisans, 2016-2017
 • Matematiksel Kavramların Tarihsel Gelişimi - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Diferansiyel Denklemler - Lisans, 2016-2017
 • Lineer Cebir I II - Lisans, 2016-2017
 • Genel Matematik - Lisans, 2016-2017
 • MATEMATİKSEL KAVRAMLARIN TARİHSEL GELİŞİMİ - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • MATEMATİK EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • BİLİM TARİHİ - Lisans, 2015-2016
 • LİNEER DENKLEM SİSTEMLERİ - Lisans, 2015-2016
 • DİFERANSİYEL DENKLEMLER - Lisans, 2015-2016
 • LİNEER CEBİR I II - Lisans, 2015-2016
 • GENEL MATEMATİK - Lisans, 2015-2016
 • Matematiksel Kavramların Tarihsel Gelişimi - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Fraktal Geometri - Lisans, 2014-2015
 • Matematik Felsefesi - Lisans, 2014-2015
 • Diferensiyel Denklemler - Lisans, 2014-2015
 • Lineer Cebir I II - Lisans, 2014-2015
 • Genel Matematik - Lisans, 2014-2015
 • Soyut Matematik - Lisans, 2013-2014
 • İstatistik - Lisans, 2013-2014
 • Uluslararası Hakemli 2022, ÜNAL METİN, Travelling wave solutions for time-fractional nonlinear partial di¤erential equations by the sine-Gordon method, Communications Faculty Of Science University of Ankara Series A1Mathematics and Statistics
 • Uluslararası Hakemli 2022, EKİCİ MUSTAFA, ÜNAL METİN, Application of the rational (G' /G)-expansion method for solving some coupled and combined wave equations, Communications Faculty Of Science University of Ankara Series A1Mathematics and Statistics
 • Uluslararası Hakemli 2021, ÜNAL METİN, EKİCİ MUSTAFA, The Double (G'/G,1/G)-Expansion Method and its Applications for Some Nonlinear Partial Differential Equations, Journal of the Institute of Science and Technology
 • Uluslararası Hakemli 2020, ÜNAL METİN, The effect of covering the multipliers and the multiples that the subject of 6th graders' with fetemm approach on student achievements., Eurasian Econometrics, Statistics & Emprical Economics Journal
 • Uluslararası Hakemli 2014, ÜNAL METİN, Asymptotic analysis of the 2 dimensional soliton solutions for the Nizhnik Veselov Novikov equations, TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS
 • Uluslararası Hakemli 2013, Ankiewicz A,Devine N,ÜNAL METİN,Chowdury A,Akhmediev N, Rogue waves and other solutions of single and coupled Ablowitz Ladik and nonlinear Schrödinger equations, Journal of Optics
 • Uluslararası Hakemli 2012, ÜNAL METİN, Solution of soliton equations in terms of neutral fermion particles, Journal of Mathematical Analysis and Applications
 • Uluslararası Hakemli 2011, ÜNAL METİN, Fermionic approach to soliton equations, Journal of Mathematical Analysis and Applications
 • Uluslararası Hakemli 2010, ÜNAL METİN, Application of the Pfaffian technique to the KR and mNVN equations, Journal of Mathematical Analysis and Applications
 • Ulusal Hakemli 2001, ÜNAL METİN,UŞAKLI HAKAN, Yüksek Öğretimde Matematik Başarısını Etkileyen Faktörler, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi
 • 16.09.2002, Ulusal, V Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, BAŞAR MURAT,Yalçın Mustafa,ÜNAL METİN, İlköğretim Kademesiyle Başlayan Matematik Korkusunun Nedenleri, Tam metin bildiri
 • 07.12.2019, Uluslararası, Selçuk 1.Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, ÜNAL METİN, THE RATİONAL (G^'/G)-EXPANSİON METHOD FOR SOLVİNG THE COUPLED HİROTA-SATSUMA KdV EQUATİONS. , Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, EKİCİ MUSTAFA,ÜNAL METİN, Emerging Applications of Differential Equations and Game Theory, 2020, IGI GLOBAL, 9781799801344
 • Ulusal 2008, Ders Kitabı, ÜNAL METİN, TEMEL MATEMATİK, 2008, MOHİKAN, 34